“ สุวาทิพย์ พรสุวรรณนภา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SIS ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 30-04-2557 13-03-2558 08-03-2559 10-05-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,070 2,070 2,070 2,070 2,070
%การถือ 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 52,265 52,265 52,265 52,265 52,265
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3