“ สุเมธ เลอสุมิตรกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MOONG ราคาล่าสุด 4.10

วันที่ 06-05-2557 13-05-2558 04-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 30-04-2562 16-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 73,425 73,425 86,702 87,266 90,377 89,577 89,377 88,477
%การถือ 61.19% 61.19% 60.12% 55.68% 54.41% 53.12% 53.00% 52.46%
มูลค่า (พัน) 301,043 301,043 355,478 357,789 370,545 367,265 366,445 362,755
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3