“ อภิชาต ลี้อิสสระนุกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

IRC ราคาล่าสุด 13.40

วันที่ 12-12-2556 12-12-2557 14-12-2558 09-02-2560 08-02-2561 08-02-2562 12-12-2562 07-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,454 1,454 1,454 1,502 1,535 1,535 1,535 1,535
%การถือ 0.73% 0.73% 0.73% 0.75% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77%
มูลค่า (พัน) 19,480 19,480 19,480 20,132 20,572 20,572 20,572 20,572

STANLY ราคาล่าสุด 13.40

วันที่ 15-07-2557 15-07-2558 15-07-2559 18-07-2560 04-06-2561 13-07-2561 04-06-2562 12-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
%การถือ 5.87% 5.87% 5.87% 5.87% 5.87% 5.87% 5.87% 5.87%
มูลค่า (พัน) 681,755 681,755 681,755 681,755 681,755 681,755 681,755 681,755
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3