“ อมตานนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FORTH ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 19-09-2557 09-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 31-08-2559 21-04-2560 16-03-2561 28-08-2561 18-03-2562 02-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090 34,090
%การถือ 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.55%
มูลค่า (พัน) 197,720 197,720 197,720 197,720 197,720 197,720 197,720 197,720 197,720 197,720

FSMART ราคาล่าสุด 5.80

วันที่ 02-03-2558 29-02-2559 26-04-2559 25-08-2559 19-04-2560 20-03-2561 23-08-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792 5,792
%การถือ 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72% 0.72%
มูลค่า (พัน) 38,230 38,230 38,230 38,230 38,230 38,230 38,230 38,230

PLANB ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 28,000
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 249,200
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3