“ อังสนันท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

UWC ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 31-03-2558 27-11-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 100,000 100,000
%การถือ 0.78% 0.76%
มูลค่า (พัน) 2,000 2,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3