“ อึ้ง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AI ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 04-09-2557 30-12-2558 13-05-2559 09-05-2560 11-05-2561 07-05-2562 28-11-2562 10-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 14,801 14,801 14,801
%การถือ 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 16,600 92,960 92,960 92,960 92,960 92,960 49,141 49,141 49,141

AS ราคาล่าสุด 3.32

วันที่ 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,243
%การถือ 0.78%
มูลค่า (พัน) 20,914

ASIAN ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 07-05-2562 09-10-2562 11-03-2563 07-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,360 10,928 18,565 19,213 8,677
%การถือ 1.91% 2.01% 3.42% 3.54% 1.60%
มูลค่า (พัน) 225,844 238,239 404,717 418,843 189,148

BLAND ราคาล่าสุด 21.80

วันที่ 10-07-2557 28-11-2557 09-07-2558 08-07-2559 04-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 112,000 112,000 112,000 112,000 107,000
%การถือ 0.54% 0.54% 0.54% 0.54% 0.52%
มูลค่า (พัน) 122,080 122,080 122,080 122,080 116,630

BSM ราคาล่าสุด 1.09

วันที่ 08-05-2562 11-03-2563 02-06-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,083 18,632 18,632 18,632
%การถือ 0.61% 0.87% 0.87% 0.87%
มูลค่า (พัน) 4,187 5,962 5,962 5,962

CI ราคาล่าสุด 0.32

วันที่ 25-03-2558 12-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,850 3,850
%การถือ 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 2,888 2,888

CMO ราคาล่าสุด 0.75

วันที่ 11-05-2561 28-05-2562 13-03-2563 23-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,605 1,625 1,625 1,625
%การถือ 0.63% 0.64% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 2,103 2,129 2,129 2,129

CPH ราคาล่าสุด 1.31

วันที่ 09-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 390
%การถือ 0.98%
มูลค่า (พัน) 1,521

DCORP ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 01-04-2558 31-03-2560 03-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,690 3,704 4,308
%การถือ 0.64% 0.67% 0.73%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

EIC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 04-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 19,818
%การถือ 2.83%
มูลค่า (พัน) 0

GBX ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-03-2557 25-03-2558 31-03-2559 01-03-2560 07-03-2561 13-03-2562 13-03-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000
%การถือ 1.47% 1.47% 1.47% 1.47% 1.47% 1.47% 1.47% 1.47%
มูลค่า (พัน) 17,760 17,760 17,760 17,760 17,760 17,760 17,760 17,760

GJS ราคาล่าสุด 1.11

วันที่ 15-03-2559 01-08-2560 12-03-2561 27-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 110,000 110,000 110,000 110,000
%การถือ 1.04% 1.04% 0.79% 0.79%
มูลค่า (พัน) 27,500 27,500 27,500 27,500

GSC ราคาล่าสุด 0.25

วันที่ 03-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,497
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 2,395

GSTEL ราคาล่าสุด 1.60

วันที่ 15-03-2559 01-08-2560 12-03-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50,007 57,007 57,007 57,007
%การถือ 0.73% 0.83% 0.83% 0.83%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

LEE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 30-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,519
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 27,560

LHFG ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 29-04-2557 10-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 27-07-2560 02-05-2561 29-04-2562 09-09-2562 13-03-2563 28-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 172,000 178,000 184,010 184,010 185,010 185,010 185,010 153,726 153,726 153,726 153,726
%การถือ 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.36% 0.87% 0.87% 0.73% 0.73% 0.73% 0.73%
มูลค่า (พัน) 206,400 213,600 220,812 220,812 222,012 222,012 222,012 184,471 184,471 184,471 184,471

NEWS ราคาล่าสุด 1.20

วันที่ 14-03-2561 08-10-2561 24-05-2562 11-03-2563 11-06-2563 04-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 788,416 788,416 788,416 788,416 788,416 788,416
%การถือ 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768 15,768

OCEAN ราคาล่าสุด 0.02

วันที่ 14-03-2562 01-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 8,117 22,589 32,326
%การถือ 0.67% 1.87% 2.68%
มูลค่า (พัน) 11,282 31,398 44,933

OTO ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 23-08-2561 20-03-2562 21-08-2562 10-03-2563 15-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,500 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634
%การถือ 0.54% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 8,475 9,229 9,229 9,229 9,229 9,229

PAF ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 18-03-2557 19-03-2558 09-09-2558 13-05-2559 09-05-2560 19-03-2561 14-03-2562 15-04-2563 29-06-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 33,000 33,000 33,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
%การถือ 6.11% 6.11% 6.11% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
มูลค่า (พัน) 60,390 60,390 60,390 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300

PATKL ราคาล่าสุด 1.83

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,469
%การถือ 1.08%
มูลค่า (พัน) 0

PPP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,300
%การถือ 0.77%
มูลค่า (พัน) 4,692

RCL ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 08-04-2557 07-04-2558 05-04-2559 31-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 8,100 8,100 8,100 4,674
%การถือ 0.98% 0.98% 0.98% 0.56%
มูลค่า (พัน) 204,525 204,525 204,525 118,019

RPC ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 27-03-2557 17-03-2558 03-03-2559 06-03-2560 09-03-2561 06-03-2562 04-03-2563 29-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 23,254 12,532 13,482 13,482 13,482 15,482 15,482 15,482 33,058
%การถือ 1.78% 0.96% 1.03% 1.03% 1.03% 1.19% 1.19% 1.19% 2.53%
มูลค่า (พัน) 16,278 8,772 9,437 9,437 9,437 10,837 10,837 10,837 23,140

SAM ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 14-05-2557 13-03-2558 14-03-2559 13-03-2560 14-03-2561 14-03-2562 16-03-2563 28-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
%การถือ 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86% 0.86%
มูลค่า (พัน) 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920

SCI ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,787
%การถือ 0.77%
มูลค่า (พัน) 9,144

SDC ราคาล่าสุด 1.58

วันที่ 19-03-2562 23-03-2563 15-06-2563 03-08-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 80,000 80,000 80,000 80,000 59,796
%การถือ 0.71% 0.71% 0.71% 0.71% 0.53%
มูลค่า (พัน) 22,400 22,400 22,400 22,400 16,743

SE ราคาล่าสุด 0.28

วันที่ 10-03-2560 09-03-2561 12-03-2562 11-03-2563 27-05-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,616 2,770 2,770 3,850 3,850 3,000
%การถือ 0.67% 1.15% 1.15% 1.60% 1.60% 1.25%
มูลค่า (พัน) 3,054 5,235 5,235 7,277 7,277 5,670

SIMAT ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 26-06-2561 16-07-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,178 3,178
%การถือ 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 20,338 20,338

SSI ราคาล่าสุด 6.40

วันที่ 30-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 178,000
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 0

STARK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-05-2557 27-03-2558 15-05-2558 01-04-2559 12-05-2560 30-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,141 7,418 7,418 7,418 7,418 7,418
%การถือ 2.47% 2.57% 2.57% 2.57% 2.30% 2.30%
มูลค่า (พัน) 32,419 33,677 33,677 33,677 33,677 33,677

SWC ราคาล่าสุด 4.54

วันที่ 28-08-2557 13-03-2558 11-03-2559 13-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 24,224 24,224 21,489 21,489 21,221
%การถือ 16.15% 16.15% 14.33% 14.33% 14.15%
มูลค่า (พัน) 140,497 140,497 124,636 124,636 123,082

TMI ราคาล่าสุด 5.80

วันที่ 09-03-2559 13-06-2559 08-03-2560 14-03-2561 08-03-2562 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,302 4,302 4,302 4,302 4,302 4,302
%การถือ 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 4,904 4,904 4,904 4,904 4,904 4,904

TSTH ราคาล่าสุด 1.14

วันที่ 03-06-2557 03-06-2558 31-05-2559 25-05-2560 25-05-2561 18-06-2562 18-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 230,000 230,000 268,001 273,003 273,003 273,003 273,003
%การถือ 2.73% 2.73% 3.18% 3.24% 3.24% 3.24% 3.24%
มูลค่า (พัน) 232,300 232,300 270,681 275,733 275,733 275,733 275,733

WHA ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 11-03-2559 11-05-2560 09-05-2561 10-05-2562 22-11-2562 11-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,089 12,415 129,595 116,508 104,095 95,095 99,095 113,109 113,109
%การถือ 1.10% 0.94% 0.90% 0.81% 0.73% 0.66% 0.67% 0.76% 0.76%
มูลค่า (พัน) 33,696 41,466 432,846 389,135 347,676 317,616 330,976 377,784 377,784
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3