“ เฉิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CPL ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 11-03-2557 10-03-2558 18-03-2559 17-03-2560 12-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 842 842 842 842 8,415 8,836
%การถือ 3.19% 3.19% 3.19% 3.19% 2.01% 2.01%
มูลค่า (พัน) 799 799 799 799 7,994 8,394

D ราคาล่าสุด 0.95

วันที่ 31-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000
%การถือ 15.00%
มูลค่า (พัน) 110,400

EE ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 07-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 42,500 45,500 58,500 58,500
%การถือ 1.53% 1.64% 2.10% 2.10%
มูลค่า (พัน) 23,375 25,025 32,175 32,175

GREEN ราคาล่าสุด 0.55

วันที่ 24-03-2558 13-03-2560 05-07-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,580 9,230 5,705 6,000
%การถือ 0.65% 1.29% 0.70% 0.73%
มูลค่า (พัน) 1,961 7,015 4,336 4,560

TSI ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 05-04-2562 12-06-2562 20-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50,000 50,000 50,000
%การถือ 4.62% 4.62% 4.62%
มูลค่า (พัน) 25,500 25,500 25,500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3