“ เพียงใจ หาญพาณิชย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LH ราคาล่าสุด 8.05

วันที่ 01-09-2557 17-03-2558 31-08-2558 09-05-2559 29-08-2559 11-05-2560 06-07-2561 29-08-2561 07-05-2562 29-08-2562 13-03-2563 01-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 110,750 110,750 134,900 134,900 134,900 134,900 134,960 134,960 134,960 134,960 134,960 134,960 134,960
%การถือ 1.03% 1.01% 1.15% 1.15% 1.15% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13%
มูลค่า (พัน) 891,538 891,538 1,085,945 1,085,945 1,085,945 1,085,945 1,086,428 1,086,428 1,086,428 1,086,428 1,086,428 1,086,428 1,086,428

LHFG ราคาล่าสุด 8.05

วันที่ 29-04-2557 10-03-2558 11-03-2559 04-05-2559 27-07-2560 02-05-2561 29-04-2562 09-09-2562 13-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,104,605 2,138,759 2,210,050 2,210,050 2,210,050 2,210,050 2,210,050 2,210,050 2,210,050 2,210,050
%การถือ 16.55% 16.20% 16.20% 16.20% 16.20% 10.43% 10.43% 10.43% 10.43% 10.43%
มูลค่า (พัน) 2,315,066 2,352,634 2,431,056 2,431,056 2,431,056 2,431,056 2,431,056 2,431,056 2,431,056 2,431,056

MANRIN ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 19-03-2557 17-03-2558 18-03-2559 20-03-2560 09-03-2561 14-03-2562 12-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,352 2,352 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394
%การถือ 8.74% 8.74% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90% 8.90%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0

QH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 04-09-2557 12-03-2558 10-09-2558 29-04-2559 08-09-2559 27-04-2560 27-04-2561 27-08-2561 25-04-2562 28-08-2562 12-03-2563 29-04-2563 05-06-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 87,409 82,632 112,422 115,840 114,987 109,550 124,350 124,350 126,350 126,350 126,350 126,350 126,350 126,350
%การถือ 0.95% 0.90% 1.05% 1.08% 1.07% 1.02% 1.16% 1.16% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18% 1.18%
มูลค่า (พัน) 209,780 198,316 269,812 278,016 275,968 262,919 298,439 298,439 303,239 303,239 303,239 303,239 303,239 303,239
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3