“ เมธิน เลอสุมิตรกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MOONG ราคาล่าสุด 4.10

วันที่ 06-05-2557 13-05-2558 04-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 30-04-2562 16-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,900 4,900 6,780 6,981 7,967 7,570 7,381 7,781
%การถือ 4.08% 4.08% 4.70% 4.45% 4.80% 4.49% 4.38% 4.61%
มูลค่า (พัน) 20,090 20,090 27,798 28,623 32,665 31,038 30,263 31,903
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3