“ เม็ง ฮอย ฟัง ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KOOL ราคาล่าสุด 1.18

วันที่ 21-09-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 81,169
%การถือ 16.91%
มูลค่า (พัน) 95,779
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3