“ เลอสุมิตรกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MOONG ราคาล่าสุด 4.10

วันที่ 06-05-2557 13-05-2558 04-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 30-04-2562 16-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,900 4,900 6,180 6,981 7,266 7,466 7,381 7,666
%การถือ 4.08% 4.08% 4.29% 4.45% 4.37% 4.43% 4.38% 4.55%
มูลค่า (พัน) 20,090 20,090 25,338 28,623 29,790 30,610 30,263 31,430
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3