“ เอกชัย ศิริจันทนันท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GC ราคาล่าสุด 11.10

วันที่ 21-08-2557 05-03-2558 03-03-2559 21-04-2559 29-08-2559 03-05-2560 17-04-2561 21-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 27,125 27,125 27,125 27,125 27,125 27,125 23,000 23,000
%การถือ 13.56% 13.56% 13.56% 13.56% 13.56% 13.56% 11.50% 11.50%
มูลค่า (พัน) 301,088 301,088 301,088 301,088 301,088 301,088 255,300 255,300
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3