“ เอี้ยวศิวิกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AEC ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 29-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 13,980
%การถือ 1.38%
มูลค่า (พัน) 5,033

AQ ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 29-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 144,000
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 1,440

AQUA ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 54,700 54,700 54,700
%การถือ 1.19% 1.19% 1.19%
มูลค่า (พัน) 22,974 22,974 22,974

KAMART ราคาล่าสุด 0.42

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,973 8,613 8,613 8,613
%การถือ 1.51% 1.31% 1.31% 1.31%
มูลค่า (พัน) 40,692 35,143 35,143 35,143

MIDA ราคาล่าสุด 4.08

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 32,932 36,225 36,225 39,848 39,848 39,848 39,848 39,848 39,848 39,848
%การถือ 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59% 1.59%
มูลค่า (พัน) 14,819 16,301 16,301 17,931 17,931 17,931 17,931 17,931 17,931 17,931

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 20-03-2557 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,479 4,624 5,087 5,087 5,595 5,595 5,595 5,595
%การถือ 2.68% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 19,975 4,300 4,730 4,730 5,204 5,204 5,204 5,204

POLAR ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 201,963
%การถือ 1.58%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3