“ โชคดีอนันต์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MOONG ราคาล่าสุด 4.10

วันที่ 16-03-2563 08-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 860 860
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 3,526 3,526
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3