“ โล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

7UP ราคาล่าสุด 3.60

วันที่ 13-03-2561 10-05-2562 10-06-2562 24-03-2563 24-04-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 72,754 78,775 78,775 71,110 72,110 76,110
%การถือ 2.40% 2.60% 2.60% 2.35% 2.38% 2.51%
มูลค่า (พัน) 69,844 75,624 75,624 68,266 69,226 73,066

ACC ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 05-11-2556 04-04-2560 28-03-2561 21-03-2562 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,100 14,500 14,500 14,500 14,500
%การถือ 0.58% 1.21% 1.08% 1.08% 1.08%
มูลค่า (พัน) 979 12,905 12,905 12,905 12,905

AGE ราคาล่าสุด 0.89

วันที่ 12-05-2557 18-03-2558 11-05-2558 14-03-2559 27-03-2560 16-03-2561 15-03-2562 17-03-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 33,349 29,149 31,210 35,491 35,491 34,291 35,884 38,276 19,138
%การถือ 2.40% 1.90% 2.02% 2.15% 2.15% 2.08% 1.98% 1.98% 1.98%
มูลค่า (พัน) 97,380 85,116 91,134 103,634 103,634 100,130 104,780 111,766 55,883

AIMIRT ราคาล่าสุด 2.92

วันที่ 05-11-2561 22-05-2562 17-07-2562 08-08-2562 16-03-2563 03-04-2563 29-05-2563 09-07-2563 31-08-2563 27-11-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500
%การถือ 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 3.64% 3.64% 3.64% 3.64% 3.64% 3.64% 3.64%
มูลค่า (พัน) 193,750 193,750 193,750 193,750 193,750 193,750 193,750 193,750 193,750 193,750 193,750

AIT ราคาล่าสุด 12.50

วันที่ 03-03-2559 25-04-2559 30-08-2559 24-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,050 1,050 1,050 1,050
%การถือ 0.51% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 22,785 22,785 22,785 22,785

AMA ราคาล่าสุด 21.70

วันที่ 20-03-2560 20-03-2561 04-03-2562 09-03-2563 24-06-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 103,600 103,600 124,320 124,320 124,320 124,320
%การถือ 24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 24.00%
มูลค่า (พัน) 642,320 642,320 770,784 770,784 770,784 770,784

APCS ราคาล่าสุด 6.20

วันที่ 24-03-2560 12-03-2561 11-03-2562 26-11-2562 13-03-2563 11-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,187 22,087 22,087 5,500 5,305 5,305
%การถือ 3.51% 3.35% 3.35% 0.83% 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 110,835 105,577 105,577 26,290 25,358 25,358

AQ ราคาล่าสุด 4.78

วันที่ 15-03-2561 15-03-2562 17-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000
%การถือ 1.35% 1.35% 1.35% 1.35%
มูลค่า (พัน) 11,500 11,500 11,500 11,500

ARIP ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 11-03-2557 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,005 2,690
%การถือ 0.86% 0.58%
มูลค่า (พัน) 2,884 1,937

BECL ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 11,800
%การถือ 1.53%
มูลค่า (พัน) 0

BEM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2559 19-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 524,670 369,000
%การถือ 3.43% 2.41%
มูลค่า (พัน) 4,302,295 3,025,800

BGT ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 20-03-2562 18-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,346 2,549
%การถือ 0.65% 0.70%
มูลค่า (พัน) 2,791 3,033

BMCL ราคาล่าสุด 1.19

วันที่ 13-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,650,883
%การถือ 8.05%
มูลค่า (พัน) 0

CRD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,650
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 1,855

CSL ราคาล่าสุด 0.70

วันที่ 22-08-2557 25-02-2558 25-02-2559 05-04-2559 23-08-2559 18-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,300 3,500 3,500 3,500 3,800 3,800
%การถือ 0.56% 0.59% 0.59% 0.59% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

DCORP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-07-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,370
%การถือ 1.69%
มูลค่า (พัน) 0

DIF ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 29,276
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 348,384

EASON ราคาล่าสุด 11.90

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 04-05-2559 13-09-2559 24-04-2561 09-05-2562 24-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,153 1,930 5,139 2,020 5,926 5,546 7,201
%การถือ 0.75% 0.68% 1.80% 0.68% 1.05% 0.98% 1.27%
มูลค่า (พัน) 2,777 2,490 6,629 2,606 7,644 7,154 9,289

ECF ราคาล่าสุด 1.29

วันที่ 22-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,855
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 5,282

EFORL ราคาล่าสุด 1.85

วันที่ 18-03-2557 17-03-2558 30-04-2558 01-04-2559 11-05-2559 16-03-2560 23-04-2561 21-03-2562 11-10-2562 12-11-2562 25-03-2563 12-06-2563 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 401,770 400,970 401,537 279,000 260,160 245,010 372,372 372,372 372,372 372,372 372,372 372,372 372,372
%การถือ 4.37% 4.36% 4.36% 3.03% 2.83% 1.78% 2.31% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 16,071 16,039 16,061 11,160 10,406 9,800 14,895 14,895 14,895 14,895 14,895 14,895 14,895

EVER ราคาล่าสุด 0.04

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 10-05-2559 15-03-2560 14-03-2561 15-03-2562 13-03-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 18,046 27,069 27,069 43,798 43,798 43,798 43,798 43,798
%การถือ 0.84% 0.84% 0.84% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13% 1.13%
มูลค่า (พัน) 6,677 10,015 10,015 16,205 16,205 16,205 16,205 16,205

GCAP ราคาล่าสุด 0.37

วันที่ 26-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,680
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 4,704

GENCO ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 15-03-2559 12-03-2561 14-03-2562 16-03-2563 06-08-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,893 8,975 21,000 14,685 39,685 56,000
%การถือ 0.57% 0.80% 1.87% 1.31% 3.54% 4.99%
มูลค่า (พัน) 4,832 7,359 17,220 12,042 32,542 45,920

INET ราคาล่าสุด 0.82

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 02-11-2558 03-05-2559 22-06-2559 02-05-2560 30-04-2561 02-05-2562 27-03-2563 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000
%การถือ 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00% 17.00%
มูลค่า (พัน) 156,400 156,400 156,400 156,400 156,400 312,800 312,800 312,800 312,800 312,800

IRCP ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 27-03-2558 27-11-2558 05-04-2559 10-04-2560 20-03-2561 20-03-2562 13-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,115 2,848 2,848 2,848 2,848 2,848 2,848 2,848
%การถือ 0.53% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12% 1.12%
มูลค่า (พัน) 2,219 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668 5,668

JMT ราคาล่าสุด 1.99

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558 09-03-2559 20-04-2559 30-08-2559 20-04-2560 25-04-2561 28-08-2561 23-04-2562 28-08-2562 27-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,911 2,898 3,884 3,884 3,884 1,993 3,488 11,279 11,609 9,029 6,089
%การถือ 0.64% 0.97% 1.05% 1.05% 1.05% 0.54% 0.85% 1.27% 1.31% 1.02% 0.69%
มูลค่า (พัน) 84,575 128,232 171,862 171,862 171,862 88,202 154,348 499,089 513,718 399,548 269,451

KEX ราคาล่าสุด 44.25

วันที่ 10-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 907,200
%การถือ 52.14%
มูลค่า (พัน) 45,586,800

KIAT ราคาล่าสุด 50.25

วันที่ 22-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,490
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 954

LPH ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 22-10-2558 09-05-2559 04-05-2560 02-05-2561 02-05-2562 27-11-2562 11-03-2563 05-05-2563 28-08-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 7,765 7,765 7,765 7,765 7,765 7,765 7,765 7,765 7,765 7,765
%การถือ 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04% 1.04%
มูลค่า (พัน) 37,740 37,740 37,740 37,740 37,740 37,740 37,740 37,740 37,740 37,740

MBAX ราคาล่าสุด 4.86

วันที่ 16-03-2558 11-09-2558 03-05-2559 16-09-2559 03-05-2560 23-04-2561 24-08-2561 24-04-2562 23-08-2562 11-03-2563 08-04-2563 24-06-2563 27-08-2563 04-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 16,566 23,996 25,328 25,328 25,328 29,496 29,496 29,496 29,496 29,496 29,496 29,496 29,496 29,496
%การถือ 12.88% 16.58% 17.42% 16.45% 15.86% 15.37% 15.37% 15.37% 15.37% 15.37% 15.37% 15.37% 15.37% 15.37%
มูลค่า (พัน) 129,216 187,169 197,558 197,558 197,558 230,071 230,071 230,071 230,071 230,071 230,071 230,071 230,071 230,071

MORE ราคาล่าสุด 7.80

วันที่ 25-09-2557 18-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,980 24,900
%การถือ 0.66% 0.52%
มูลค่า (พัน) 6,972 34,860

NEP ราคาล่าสุด 1.40

วันที่ 14-03-2560 28-03-2561 15-03-2562 12-03-2563 25-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 17,955 32,330 32,330 32,330 32,330
%การถือ 0.96% 1.39% 1.39% 1.39% 1.39%
มูลค่า (พัน) 7,002 12,609 12,609 12,609 12,609

NER ราคาล่าสุด 0.39

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,400
%การถือ 0.61%
มูลค่า (พัน) 50,760

OCEAN ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 24-07-2557 20-03-2558 11-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 31-05-2560 27-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 17,000 11,809 17,733 18,933 18,933 19,270 20,443
%การถือ 3.86% 2.10% 2.45% 2.62% 2.62% 2.66% 2.82%
มูลค่า (พัน) 23,630 16,415 24,649 26,317 26,317 26,786 28,416

OTO ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 21-03-2561 23-08-2561 20-03-2562 21-08-2562 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,870 2,870 2,870 2,870 1,600
%การถือ 1.03% 1.03% 1.03% 1.03% 0.57%
มูลค่า (พัน) 16,216 16,216 16,216 16,216 9,040

PAE ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 15-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 11,000
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 0

PDJ ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-03-2557 17-03-2558 17-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,200 2,200 2,200
%การถือ 0.54% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 4,070 4,070 4,070

PJW ราคาล่าสุด 1.85

วันที่ 07-05-2557 18-03-2558 10-03-2559 04-05-2559 12-05-2560 22-03-2561 18-03-2562 23-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,395 4,395 5,091 5,091 5,032 5,032 5,032 5,032 5,032
%การถือ 0.80% 0.80% 0.89% 0.89% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 16,349 16,349 18,938 18,938 18,718 18,718 18,718 18,718 18,718

PLANB ราคาล่าสุด 3.72

วันที่ 20-03-2558 07-03-2559 06-03-2560 02-03-2561 10-05-2562 29-08-2562 14-11-2562 13-03-2563 29-06-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 884,900 884,900 1,000,000 1,002,568 974,068 20,000 83,136 78,005 71,001 974,068
%การถือ 25.32% 25.23% 28.44% 28.40% 25.09% 0.52% 2.14% 2.01% 1.83% 25.09%
มูลค่า (พัน) 5,840,340 5,840,340 6,600,000 6,616,949 6,428,849 132,000 548,699 514,836 468,609 6,428,849

PPPM ราคาล่าสุด 6.60

วันที่ 01-04-2558 07-01-2559 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 5,000 5,000
%การถือ 0.89% 0.89% 0.89%
มูลค่า (พัน) 1,900 1,900 1,900

QTC ราคาล่าสุด 0.38

วันที่ 06-05-2557 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,539 1,539
%การถือ 0.77% 0.77%
มูลค่า (พัน) 8,696 8,696

RICH ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 17-03-2558 15-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 97,810 30,650
%การถือ 4.08% 1.28%
มูลค่า (พัน) 0 0

SANKO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 17-07-2558 15-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 19-10-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,644 9,977 9,977 2,850 2,850 2,850
%การถือ 3.89% 3.35% 3.34% 0.95% 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 9,508 10,975 10,975 3,135 3,135 3,135

SEAFCO ราคาล่าสุด 1.10

วันที่ 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,626
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 7,804

SHR ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 11-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,827 21,627
%การถือ 0.58% 0.60%
มูลค่า (พัน) 62,480 64,880

SHREIT ราคาล่าสุด 3.00

วันที่ 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,790
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 5,334

SKY ราคาล่าสุด 2.98

วันที่ 30-03-2561 09-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,180 5,169
%การถือ 0.86% 1.07%
มูลค่า (พัน) 48,491 59,958

SMART ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 05-03-2562 16-08-2562 19-09-2562 03-03-2563 22-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,310 3,310 3,310 3,216 3,216
%การถือ 0.72% 0.72% 0.72% 0.70% 0.70%
มูลค่า (พัน) 5,197 5,197 5,197 5,048 5,048

SOLAR ราคาล่าสุด 1.57

วันที่ 12-05-2558 08-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,615 5,416
%การถือ 1.54% 1.00%
มูลค่า (พัน) 15,002 10,669

SSC ราคาล่าสุด 1.97

วันที่ 13-03-2557 11-03-2558 10-03-2559 01-12-2559 30-11-2560 03-12-2561 06-12-2562 04-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 63,419 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200
%การถือ 23.85% 21.14% 21.14% 21.14% 21.14% 21.14% 21.14% 21.14%
มูลค่า (พัน) 2,187,959 1,938,893 1,938,893 1,938,893 1,938,893 1,938,893 1,938,893 1,938,893

STAR ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 07-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 701
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,598

SUPER ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 25-07-2557 17-03-2558 31-08-2558 17-03-2559 08-08-2560 15-03-2561 15-03-2562 28-11-2562 16-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 115,080 1,420,960 1,690,341 1,952,269 2,139,196 2,164,199 4,785,506 4,785,506 5,088,247 5,713,429
%การถือ 6.85% 7.05% 7.03% 7.14% 7.82% 7.91% 17.50% 17.50% 18.60% 20.89%
มูลค่า (พัน) 110,477 1,364,122 1,622,728 1,874,179 2,053,628 2,077,631 4,594,085 4,594,085 4,884,717 5,484,891

SVI ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 25-08-2557 25-03-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 07-05-2562 20-12-2562 27-02-2563 05-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 983,265 983,265 983,265 983,265 983,265 983,265 1,561,945 1,561,945 1,563,295
%การถือ 43.40% 43.40% 43.40% 43.40% 43.40% 43.40% 68.91% 68.91% 68.97%
มูลค่า (พัน) 5,014,649 5,014,649 5,014,649 5,014,649 5,014,649 5,014,649 7,965,918 7,965,918 7,972,803

SVOA ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 17-03-2557 13-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 13-03-2561 14-03-2562 12-03-2563 03-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
%การถือ 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27% 1.27%
มูลค่า (พัน) 16,650 16,650 16,650 16,650 16,650 16,650 16,650 16,650 16,650

SYMC ราคาล่าสุด 1.85

วันที่ 25-08-2557 06-03-2558 09-03-2559 10-05-2559 22-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000 2,000 2,100 2,100 2,320
%การถือ 0.67% 0.67% 0.70% 0.70% 0.71%
มูลค่า (พัน) 11,200 11,200 11,760 11,760 12,992

SYNEX ราคาล่าสุด 5.60

วันที่ 02-04-2557 25-08-2558 31-03-2559 26-08-2559 21-03-2560 12-03-2561 24-08-2561 11-03-2562 21-08-2562 09-03-2563 08-05-2563 26-08-2563 09-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 296,687 296,687 296,687 296,687 296,687 296,687 296,687 296,687 326,356 326,356 326,356 326,356 326,356
%การถือ 38.51% 38.51% 38.51% 38.51% 38.51% 38.51% 38.51% 38.51% 38.51% 38.51% 38.51% 38.51% 38.51%
มูลค่า (พัน) 7,001,817 7,001,817 7,001,817 7,001,817 7,001,817 7,001,817 7,001,817 7,001,817 7,701,999 7,701,999 7,701,999 7,701,999 7,701,999

TBSP ราคาล่าสุด 23.60

วันที่ 31-03-2557 30-03-2558 17-02-2559 04-04-2559 18-08-2559 21-08-2560 25-04-2561 28-03-2562 20-08-2562 20-03-2563 07-05-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,188 2,188 2,188 2,188 2,188 21,880 85,518 87,718 87,718 106,889 106,889 201,110
%การถือ 19.89% 19.89% 19.89% 19.89% 19.89% 19.89% 77.74% 79.74% 79.74% 97.17% 97.17% 98.48%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TCMC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-03-2559 21-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,249 4,500
%การถือ 1.36% 0.88%
มูลค่า (พัน) 10,235 8,775

TEAM ราคาล่าสุด 1.95

วันที่ 12-03-2557 17-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 08-03-2561 13-03-2562 09-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,252 8,252 8,252 8,252 7,952 8,302 8,302
%การถือ 1.30% 1.30% 1.30% 1.30% 1.25% 1.30% 1.30%
มูลค่า (พัน) 14,441 14,441 14,441 14,441 13,916 14,528 14,528

TGPRO ราคาล่าสุด 1.75

วันที่ 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 70,000
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 14,000

THE ราคาล่าสุด 0.20

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 29-01-2559 22-03-2559 31-08-2559 11-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000 3,000 5,000 5,000 5,000 5,000
%การถือ 0.75% 0.75% 0.91% 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 6,360 6,360 10,600 10,600 10,600 10,600

THMUI ราคาล่าสุด 2.12

วันที่ 01-06-2561 28-08-2561 05-04-2562 26-07-2562 23-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,350 2,350 2,500 2,500 2,527
%การถือ 0.69% 0.69% 0.74% 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 2,374 2,374 2,525 2,525 2,553

TIW ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 28-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 0

TM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-08-2559 03-05-2560 04-05-2561 02-05-2562 10-03-2563 16-04-2563 26-05-2563 11-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000
%การถือ 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14%
มูลค่า (พัน) 62,400 62,400 68,640 68,640 68,640 68,640 68,640 68,640

TMC ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,665
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 1,848

TPAC ราคาล่าสุด 1.11

วันที่ 07-05-2557 17-03-2558 10-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 04-05-2561 24-05-2562 19-09-2562 24-10-2562 20-03-2563 05-05-2563 23-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,018 1,419 153,009 153,009 153,009 153,009 153,009 153,009 153,009 225,688 225,688 225,688
%การถือ 1.00% 0.71% 64.38% 60.28% 60.28% 60.28% 60.28% 60.28% 60.28% 69.11% 69.11% 69.11%
มูลค่า (พัน) 23,003 16,181 1,744,304 1,744,304 1,744,304 1,744,304 1,744,304 1,744,304 1,744,304 2,572,845 2,572,845 2,572,845

TPOLY ราคาล่าสุด 11.40

วันที่ 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,077
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 10,030

TWZ ราคาล่าสุด 2.46

วันที่ 15-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 215,528
%การถือ 8.98%
มูลค่า (พัน) 30,174

UVAN ราคาล่าสุด 0.14

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 31-08-2558 16-03-2559 22-08-2559 13-03-2560 09-03-2561 28-08-2561 08-03-2562 22-08-2562 13-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,232 9,232 9,232 9,250 9,250 9,250 9,250 9,250 9,250 9,250 9,250 9,250
%การถือ 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 49,391 49,391 49,391 49,488 49,488 49,488 49,488 49,488 49,488 49,488 49,488 49,488

VARO ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 13-03-2557 12-03-2558 21-03-2559 11-05-2560 09-05-2561 03-05-2562 26-05-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 41,848 41,848 41,848 41,848 41,848 41,848 41,848 41,848
%การถือ 41.89% 41.89% 41.89% 41.89% 41.89% 41.89% 41.89% 41.89%
มูลค่า (พัน) 150,654 150,654 150,654 150,654 150,654 150,654 150,654 150,654

VCOM ราคาล่าสุด 3.60

วันที่ 17-09-2561 14-03-2562 12-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,615 1,615 1,615 1,615
%การถือ 0.54% 0.54% 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 8,561 8,561 8,561 8,561

VGI ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 15-08-2561 25-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 112,665 89,826
%การถือ 1.32% 1.05%
มูลค่า (พัน) 754,855 601,835

WORK ราคาล่าสุด 6.70

วันที่ 17-03-2558 11-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,845 2,102
%การถือ 0.62% 0.50%
มูลค่า (พัน) 38,741 44,137
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3