“ โอฬาร คูหาเปรมกิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GBX ราคาล่าสุด 0.51

วันที่ 26-03-2557 25-03-2558 31-03-2559 01-03-2560 07-03-2561 13-03-2562 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 170,000 170,000 170,000 170,000 232,400 232,400 236,761
%การถือ 15.61% 15.61% 15.61% 15.61% 21.34% 21.34% 21.74%
มูลค่า (พัน) 86,700 86,700 86,700 86,700 118,524 118,524 120,748
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3