“ ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

UEC ราคาล่าสุด 1.37

วันที่ 25-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 15-03-2559 30-08-2559 10-03-2560 09-03-2561 12-03-2562 12-03-2563 27-08-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,692 16,200 16,200 17,645 17,514 17,514 17,514 17,894 17,894 17,997 17,997
%การถือ 2.57% 2.83% 2.84% 3.09% 3.07% 3.07% 3.07% 3.14% 3.14% 3.15% 3.15%
มูลค่า (พัน) 20,128 22,194 22,194 24,173 23,994 23,994 23,994 24,515 24,515 24,656 24,656
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3