“ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GRAMMY ราคาล่าสุด 12.40

วันที่ 29-08-2557 19-03-2558 28-03-2559 03-05-2560 14-03-2561 25-03-2562 27-08-2562 19-03-2563 02-06-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 356,951 392,646 392,835 392,835 392,835 392,835 392,835 392,835 392,835 392,835
%การถือ 56.10% 47.89% 47.91% 47.91% 47.91% 47.91% 47.91% 47.91% 47.91% 47.91%
มูลค่า (พัน) 4,426,197 4,868,817 4,871,149 4,871,149 4,871,149 4,871,149 4,871,149 4,871,149 4,871,149 4,871,149

ICHI ราคาล่าสุด 12.40

วันที่ 28-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 9,350
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 95,370
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3