“ ไพบูลย์ วรประทีป ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TRUBB ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 11-03-2557 12-03-2558 14-03-2559 14-03-2560 27-03-2561 26-03-2562 26-03-2563 13-07-2563 27-11-2563 31-03-2564 09-07-2564 09-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,783 4,008 4,008 4,008 10,096 10,096 10,293 10,293 10,293 10,293 10,293 10,293
%การถือ 0.56% 0.59% 0.59% 0.59% 0.60% 1.48% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51% 1.51%
มูลค่า (พัน) 9,913 10,502 10,502 10,502 26,452 26,452 26,968 26,968 26,968 26,968 26,968 26,968
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3