“ BNY MELLON NOMINEES LIMITED ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 53.50

วันที่ 10-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,591 9,748
%การถือ 0.99% 0.91%
มูลค่า (พัน) 153,572 141,349

AOT ราคาล่าสุด 14.50

วันที่ 14-12-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 79,256
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 4,953,491

AP ราคาล่าสุด 62.50

วันที่ 13-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,560 25,910 26,535 25,487 35,078
%การถือ 0.62% 0.82% 0.84% 0.81% 1.12%
มูลค่า (พัน) 124,209 164,526 168,497 161,845 222,746

AUCT ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000
%การถือ 2.18%
มูลค่า (พัน) 65,400

BBL ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 12-09-2557 13-03-2558 24-04-2562 05-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,406 11,956 28,225 23,394
%การถือ 0.65% 0.63% 1.48% 1.23%
มูลค่า (พัน) 1,587,992 1,530,422 3,612,768 2,994,383

BCP ราคาล่าสุด 128.00

วันที่ 07-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,322
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 172,062

BEAUTY ราคาล่าสุด 23.50

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,783
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 33,901

BIG ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 21-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 32,346
%การถือ 0.92%
มูลค่า (พัน) 15,849

BTSGIF ราคาล่าสุด 0.49

วันที่ 22-08-2559 06-06-2560 11-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 52,715 52,715 52,715
%การถือ 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 490,247 490,247 490,247

CPALL ราคาล่าสุด 9.30

วันที่ 30-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 75,368 125,729
%การถือ 0.84% 1.40%
มูลค่า (พัน) 5,030,847 8,392,380

CPF ราคาล่าสุด 66.75

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 29-08-2561 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 121,746 78,803 48,388 43,849
%การถือ 1.57% 1.02% 0.56% 0.51%
มูลค่า (พัน) 3,287,146 2,127,692 1,306,484 1,183,921

EGCO ราคาล่าสุด 27.00

วันที่ 06-09-2559 07-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,723 3,188
%การถือ 0.52% 0.61%
มูลค่า (พัน) 767,773 898,900

ESSO ราคาล่าสุด 282.00

วันที่ 19-09-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,998 27,166
%การถือ 0.61% 0.78%
มูลค่า (พัน) 129,136 167,071

GLOW ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 29-08-2557 27-08-2558 09-05-2559 26-08-2559 05-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,963 11,716 11,302 8,300 11,908
%การถือ 0.75% 0.80% 0.77% 0.57% 0.81%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

HUMAN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,350
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 56,360

JAS ราคาล่าสุด 6.75

วันที่ 26-02-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 51,043
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 255,213

KBANK ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 13-09-2561 12-04-2562 12-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 48,688 54,850 58,437
%การถือ 2.03% 2.29% 2.44%
มูลค่า (พัน) 5,623,423 6,335,191 6,749,492

KKP ราคาล่าสุด 115.50

วันที่ 03-05-2561 06-09-2561 02-05-2562 05-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,118 10,271 9,766 9,791
%การถือ 1.08% 1.21% 1.15% 1.16%
มูลค่า (พัน) 576,726 649,648 617,673 619,268

KTB ราคาล่าสุด 63.25

วันที่ 24-04-2557 20-03-2558 24-04-2558 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 98,383 100,451 102,482 88,322 103,474 98,421 71,182
%การถือ 0.70% 0.72% 0.73% 0.63% 0.74% 0.70% 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,406,883 1,436,447 1,465,494 1,263,010 1,479,673 1,407,427 1,017,898

LANNA ราคาล่าสุด 14.30

วันที่ 20-03-2561 02-10-2561 19-03-2562 04-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,409 3,520 3,383 2,942
%การถือ 0.65% 0.67% 0.64% 0.56%
มูลค่า (พัน) 20,964 21,646 20,806 18,095

LOXLEY ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 14,279
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 16,135

MAJOR ราคาล่าสุด 1.13

วันที่ 26-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,787
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 88,074

MATI ราคาล่าสุด 18.40

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,393
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 5,319

MBK ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,246
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 174,741

PTG ราคาล่าสุด 18.90

วันที่ 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 12,799 9,608 11,080
%การถือ 0.77% 0.58% 0.66%
มูลค่า (พัน) 176,623 132,592 152,908

PTT ราคาล่าสุด 13.80

วันที่ 12-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 156,148
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 6,480,139

PTTGC ราคาล่าสุด 41.50

วันที่ 01-09-2557 03-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 36,819 27,588
%การถือ 0.82% 0.61%
มูลค่า (พัน) 1,638,444 1,227,663

QH ราคาล่าสุด 44.50

วันที่ 08-09-2559 27-04-2560 27-04-2561 27-08-2561 25-04-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 56,687 66,044 87,701 102,023 145,387 126,605
%การถือ 0.53% 0.62% 0.82% 0.95% 1.36% 1.18%
มูลค่า (พัน) 131,513 153,223 203,466 236,693 337,299 293,724

SALEE ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 20-06-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,150
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 1,741

SCB ราคาล่าสุด 0.81

วันที่ 13-03-2558 05-09-2561 17-04-2562 17-07-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,247 21,657 23,439 27,545 28,482
%การถือ 0.51% 0.64% 0.69% 0.81% 0.84%
มูลค่า (พัน) 1,491,846 1,873,321 2,027,461 2,382,613 2,463,672

SENA ราคาล่าสุด 86.50

วันที่ 05-05-2560 08-05-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,415 6,640 7,246
%การถือ 0.91% 0.55% 0.51%
มูลค่า (พัน) 24,995 15,936 17,391

SIRI ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 18-03-2559 30-08-2559 15-03-2560 14-03-2561 29-08-2561 15-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 91,865 109,412 153,870 161,956 356,373 243,999 233,234
%การถือ 0.64% 0.77% 1.08% 1.09% 2.40% 1.64% 1.57%
มูลค่า (พัน) 74,410 88,623 124,634 131,184 288,663 197,639 188,920

SPALI ราคาล่าสุด 0.81

วันที่ 07-03-2561 29-08-2561 13-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,734 14,804 15,109 14,202
%การถือ 0.63% 0.71% 0.71% 0.66%
มูลค่า (พัน) 190,086 239,828 244,770 230,069

SPRC ราคาล่าสุด 16.20

วันที่ 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,597
%การถือ 1.24%
มูลค่า (พัน) 415,374

TCAP ราคาล่าสุด 7.75

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562 30-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,055 14,375 12,657 11,277 8,142 11,112 22,133 25,763 25,157 26,043 26,715 25,153
%การถือ 0.94% 1.12% 0.99% 0.88% 0.67% 0.92% 1.83% 2.21% 2.16% 2.24% 2.29% 2.16%
มูลค่า (พัน) 644,953 769,072 677,174 603,312 435,605 594,465 1,184,132 1,378,336 1,345,910 1,393,278 1,429,273 1,345,684

TISCO ราคาล่าสุด 53.50

วันที่ 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,488 12,799
%การถือ 1.31% 1.60%
มูลค่า (พัน) 1,046,218 1,276,747

TOP ราคาล่าสุด 99.75

วันที่ 16-09-2557 14-09-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,129 17,561 17,369
%การถือ 0.69% 0.86% 0.85%
มูลค่า (พัน) 635,818 790,258 781,618

TU ราคาล่าสุด 45.00

วันที่ 10-03-2559 21-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,563 28,551 32,025
%การถือ 0.51% 0.60% 0.67%
มูลค่า (พัน) 370,901 431,123 483,581

TVO ราคาล่าสุด 15.10

วันที่ 23-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,496
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 120,276

TWPC ราคาล่าสุด 26.75

วันที่ 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,507
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 15,863
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3