“ BNY MELLON NOMINEES LIMITED ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMATA ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 10-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,591 9,748
%การถือ 0.99% 0.91%
มูลค่า (พัน) 264,780 243,705

AOT ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 14-12-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 79,256
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 5,924,375

AP ราคาล่าสุด 74.75

วันที่ 13-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,560 25,910 26,535 25,487 35,078
%การถือ 0.62% 0.82% 0.84% 0.81% 1.12%
มูลค่า (พัน) 132,033 174,890 179,111 172,040 236,778

AUCT ราคาล่าสุด 6.75

วันที่ 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000
%การถือ 2.18%
มูลค่า (พัน) 106,800

BBL ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-09-2557 13-03-2558 24-04-2562 05-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,406 11,956 28,225 23,394
%การถือ 0.65% 0.63% 1.48% 1.23%
มูลค่า (พัน) 2,152,473 2,074,440 4,896,995 4,058,792

BCP ราคาล่าสุด 173.50

วันที่ 07-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,322
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 199,519

BEAUTY ราคาล่าสุด 27.25

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,783
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 40,279

BIG ราคาล่าสุด 2.40

วันที่ 21-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 32,346
%การถือ 0.92%
มูลค่า (พัน) 24,583

BTSGIF ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 22-08-2559 06-06-2560 11-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 52,715 52,715 52,715
%การถือ 0.91% 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 579,862 579,862 579,862

CPALL ราคาล่าสุด 11.00

วันที่ 30-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 75,368 125,729
%การถือ 0.84% 1.40%
มูลค่า (พัน) 6,123,690 10,215,444

CPF ราคาล่าสุด 81.25

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 29-08-2561 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 121,746 78,803 48,388 43,849
%การถือ 1.57% 1.02% 0.56% 0.51%
มูลค่า (พัน) 3,195,837 2,068,590 1,270,193 1,151,034

EGCO ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 06-09-2559 07-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,723 3,188
%การถือ 0.52% 0.61%
มูลค่า (พัน) 977,413 1,144,344

ESSO ราคาล่าสุด 359.00

วันที่ 19-09-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,998 27,166
%การถือ 0.61% 0.78%
มูลค่า (พัน) 169,031 218,686

GLOW ราคาล่าสุด 8.05

วันที่ 29-08-2557 27-08-2558 09-05-2559 26-08-2559 05-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,963 11,716 11,302 8,300 11,908
%การถือ 0.75% 0.80% 0.77% 0.57% 0.81%
มูลค่า (พัน) 986,674 1,054,395 1,017,207 747,000 1,071,731

HUMAN ราคาล่าสุด 90.00

วันที่ 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,350
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 68,468

JAS ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 26-02-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 51,043
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 326,672

KBANK ราคาล่าสุด 6.40

วันที่ 13-09-2561 12-04-2562 12-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 48,688 54,850 58,437
%การถือ 2.03% 2.29% 2.44%
มูลค่า (พัน) 7,619,616 8,584,047 9,145,415

KKP ราคาล่าสุด 156.50

วันที่ 03-05-2561 06-09-2561 02-05-2562 05-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,118 10,271 9,766 9,791
%การถือ 1.08% 1.21% 1.15% 1.16%
มูลค่า (พัน) 601,801 677,894 644,528 646,193

KTB ราคาล่าสุด 66.00

วันที่ 24-04-2557 20-03-2558 24-04-2558 13-05-2559 12-05-2560 08-05-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 98,383 100,451 102,482 88,322 103,474 98,421 71,182
%การถือ 0.70% 0.72% 0.73% 0.63% 0.74% 0.70% 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,692,194 1,727,755 1,762,692 1,519,145 1,779,747 1,692,849 1,224,325

LANNA ราคาล่าสุด 17.20

วันที่ 20-03-2561 02-10-2561 19-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,409 3,520 3,383
%การถือ 0.65% 0.67% 0.64%
มูลค่า (พัน) 30,167 31,149 29,941

LOXLEY ราคาล่าสุด 8.85

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 14,279
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 26,558

MAJOR ราคาล่าสุด 1.86

วันที่ 26-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,787
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 114,400

MATI ราคาล่าสุด 23.90

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,393
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 6,935

MBK ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,246
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 207,101

PTG ราคาล่าสุด 22.40

วันที่ 11-03-2559 30-08-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 12,799 9,608 11,080
%การถือ 0.77% 0.58% 0.66%
มูลค่า (พัน) 240,617 180,632 208,310

PTT ราคาล่าสุด 18.80

วันที่ 12-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 156,148
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 7,221,842

PTTGC ราคาล่าสุด 46.25

วันที่ 01-09-2557 03-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 36,819 27,588
%การถือ 0.82% 0.61%
มูลค่า (พัน) 1,979,020 1,482,852

QH ราคาล่าสุด 53.75

วันที่ 08-09-2559 27-04-2560 27-04-2561 27-08-2561 25-04-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 56,687 66,044 87,701 102,023 145,387 126,605
%การถือ 0.53% 0.62% 0.82% 0.95% 1.36% 1.18%
มูลค่า (พัน) 149,653 174,357 231,530 269,341 383,823 334,237

SALEE ราคาล่าสุด 2.64

วันที่ 20-06-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,150
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 2,236

SCB ราคาล่าสุด 1.04

วันที่ 13-03-2558 05-09-2561 17-04-2562 17-07-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 17,247 21,657 23,439 27,545 28,482
%การถือ 0.51% 0.64% 0.69% 0.81% 0.84%
มูลค่า (พัน) 2,035,119 2,555,513 2,765,785 3,250,270 3,360,848

SENA ราคาล่าสุด 118.00

วันที่ 05-05-2560 08-05-2561 29-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,415 6,640 7,246
%การถือ 0.91% 0.55% 0.51%
มูลค่า (พัน) 33,535 21,381 23,333

SIRI ราคาล่าสุด 3.22

วันที่ 18-03-2559 30-08-2559 15-03-2560 14-03-2561 29-08-2561 15-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 91,865 109,412 153,870 161,956 356,373 243,999 233,234
%การถือ 0.64% 0.77% 1.08% 1.09% 2.40% 1.64% 1.57%
มูลค่า (พัน) 110,237 131,294 184,643 194,347 427,648 292,799 279,881

SPALI ราคาล่าสุด 1.20

วันที่ 07-03-2561 29-08-2561 13-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,734 14,804 15,109 14,202
%การถือ 0.63% 0.71% 0.71% 0.66%
มูลค่า (พัน) 211,207 266,475 271,967 255,632

SPRC ราคาล่าสุด 18.00

วันที่ 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,597
%การถือ 1.24%
มูลค่า (พัน) 498,449

TCAP ราคาล่าสุด 9.30

วันที่ 18-04-2557 12-03-2558 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,055 14,375 12,657 11,277 8,142 11,112 22,133 25,763 25,157 26,043
%การถือ 0.94% 1.12% 0.99% 0.88% 0.67% 0.92% 1.83% 2.21% 2.16% 2.24%
มูลค่า (พัน) 687,146 819,385 721,475 642,781 464,103 633,356 1,261,598 1,468,508 1,433,960 1,484,427

TISCO ราคาล่าสุด 57.00

วันที่ 30-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,488 12,799
%การถือ 1.31% 1.60%
มูลค่า (พัน) 1,075,061 1,311,946

TOP ราคาล่าสุด 102.50

วันที่ 16-09-2557 14-09-2561 01-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,129 17,561 17,369
%การถือ 0.69% 0.86% 0.85%
มูลค่า (พัน) 985,518 1,224,899 1,211,508

TU ราคาล่าสุด 69.75

วันที่ 10-03-2559 21-08-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,563 28,551 32,025
%การถือ 0.51% 0.60% 0.67%
มูลค่า (พัน) 410,202 476,805 534,821

TVO ราคาล่าสุด 16.70

วันที่ 23-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,496
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 116,904

TWPC ราคาล่าสุด 26.00

วันที่ 03-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,507
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 25,237
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3