“ DBS BANK LTD ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

A5 ราคาล่าสุด 31.00

วันที่ 02-01-2563 27-03-2563 13-04-2563 31-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000 30,000 30,000 30,000
%การถือ 2.67% 2.67% 2.67% 2.48%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

BEC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-05-2559 30-08-2559 11-05-2560 28-03-2561 29-03-2562 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 160,030 40,030 40,030 40,030 40,000 40,000
%การถือ 8.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
มูลค่า (พัน) 2,160,405 540,405 540,405 540,405 540,000 540,000

BJC ราคาล่าสุด 13.50

วันที่ 27-03-2558 09-03-2559 10-05-2559 31-08-2559 12-05-2560 07-05-2561 29-08-2561 02-05-2562 29-08-2562 10-06-2563 28-08-2563 23-03-2564 30-04-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 81,979 85,652 85,652 214,129 165,129 131,861 119,155 117,948 92,448 177,095 157,095 157,095 157,095 157,095
%การถือ 5.15% 5.38% 5.38% 5.38% 4.14% 3.30% 2.98% 2.95% 2.31% 4.42% 3.92% 3.92% 3.92% 3.92%
มูลค่า (พัน) 2,582,351 2,698,025 2,698,025 6,745,064 5,201,564 4,153,615 3,753,392 3,715,362 2,912,112 5,578,489 4,948,489 4,948,489 4,948,489 4,948,489

BLAND ราคาล่าสุด 31.50

วันที่ 03-03-2563 15-06-2563 05-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 100,000 89,249 100,000
%การถือ 0.58% 0.51% 0.58%
มูลค่า (พัน) 106,000 94,604 106,000

BUI ราคาล่าสุด 1.06

วันที่ 09-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 347 347
%การถือ 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 9,880 9,880

CENTEL ราคาล่าสุด 28.50

วันที่ 25-03-2559 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 07-05-2562 19-03-2563 25-05-2563 19-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,500 14,500 15,000 15,000 23,000 23,000 23,000 23,000
%การถือ 1.07% 1.07% 1.11% 1.11% 1.70% 1.70% 1.70% 1.70%
มูลค่า (พัน) 503,875 503,875 521,250 521,250 799,250 799,250 799,250 799,250

CGD ราคาล่าสุด 34.75

วันที่ 03-08-2558 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 50,936 45,936
%การถือ 0.69% 0.63%
มูลค่า (พัน) 24,959 22,509

COL ราคาล่าสุด 0.49

วันที่ 09-03-2558 09-03-2559 19-04-2559 20-04-2560 17-04-2561 22-04-2562 16-03-2563 14-07-2563 29-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,049 8,849 8,849 11,399 26,198 23,700 24,961 22,387 5,791
%การถือ 2.20% 2.77% 2.77% 3.56% 4.09% 3.70% 3.90% 3.50% 0.90%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CPN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 15-03-2562 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,064 23,000
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 1,233,924 1,230,500

CRC ราคาล่าสุด 53.50

วันที่ 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 47,736
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 1,587,229

EFORL ราคาล่าสุด 33.25

วันที่ 22-06-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,400,000
%การถือ 6.20%
มูลค่า (พัน) 384,000

FPT ราคาล่าสุด 0.16

วันที่ 20-03-2562 25-12-2562 27-05-2563 14-12-2563 23-11-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 49,589 100,436 100,436 115,502 115,502
%การถือ 2.70% 4.98% 4.98% 4.98% 4.98%
มูลค่า (พัน) 659,534 1,335,800 1,335,800 1,536,170 1,536,170

FSMART ราคาล่าสุด 13.30

วันที่ 24-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 21,158
%การถือ 2.64%
มูลค่า (พัน) 228,507

GFPT ราคาล่าสุด 10.80

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,154
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 124,494

GL ราคาล่าสุด 13.60

วันที่ 14-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 11,334
%การถือ 1.10%
มูลค่า (พัน) 0

GOLD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-03-2560 15-12-2560 14-12-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 116,140 109,823 51,205
%การถือ 5.00% 4.73% 2.20%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

HMPRO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-03-2559 20-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 70,807 70,807
%การถือ 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 991,293 991,293

ICHI ราคาล่าสุด 14.00

วันที่ 12-03-2564 07-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 22,126 21,030
%การถือ 1.70% 1.62%
มูลค่า (พัน) 219,050 208,197

INSURE ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 29-05-2563 16-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 454 454
%การถือ 4.54% 4.54%
มูลค่า (พัน) 18,164 18,164

KTIS ราคาล่าสุด 40.00

วันที่ 09-05-2559 05-05-2560 03-05-2561 04-02-2562 11-12-2562 07-02-2563 15-12-2563 13-12-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000
%การถือ 3.32% 3.32% 3.32% 3.32% 3.32% 3.32% 3.32% 3.32%
มูลค่า (พัน) 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360 591,360

M ราคาล่าสุด 4.62

วันที่ 11-03-2559 04-05-2559 26-08-2559 09-05-2560 08-05-2561 23-08-2561 08-05-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,950 9,500 10,000 10,103 9,003 8,029 5,262 4,870
%การถือ 0.98% 1.04% 1.10% 1.10% 0.98% 0.87% 0.57% 0.53%
มูลค่า (พัน) 460,925 489,250 515,000 520,299 463,649 413,499 271,003 250,805

MAJOR ราคาล่าสุด 51.50

วันที่ 04-03-2559 19-04-2559 21-04-2560 20-04-2561 30-08-2561 24-04-2562 26-08-2562 04-03-2563 15-04-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 10,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 5,779 8,202 9,000
%การถือ 1.12% 1.12% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 1.01% 0.65% 0.92% 1.01%
มูลค่า (พัน) 187,000 187,000 168,300 168,300 168,300 168,300 168,300 108,058 153,368 168,300

MALEE ราคาล่าสุด 18.70

วันที่ 22-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 6,351

MBK ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 22-10-2558 18-03-2559 21-10-2559 24-03-2560 23-03-2561 20-09-2561 22-03-2562 19-09-2562 17-03-2563 20-04-2563 19-06-2563 22-10-2563 25-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 36,170 36,308 36,308 37,943 40,593 40,893 41,160 41,160 41,310 41,310 39,810 39,210 37,478
%การถือ 1.92% 1.92% 1.92% 2.22% 2.38% 2.41% 2.43% 2.43% 2.44% 2.44% 2.35% 2.31% 2.20%
มูลค่า (พัน) 466,593 468,367 468,367 489,462 523,647 527,517 530,961 530,961 532,896 532,896 513,546 505,806 483,469

MEGA ราคาล่าสุด 12.90

วันที่ 12-03-2558 31-08-2558 14-03-2559 26-08-2559 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 13,180 14,137 21,408 22,308 13,150
%การถือ 1.52% 1.63% 2.47% 2.58% 1.52%
มูลค่า (พัน) 599,690 643,243 974,082 1,015,032 598,325

OHTL ราคาล่าสุด 45.50

วันที่ 13-11-2558 25-03-2559 11-11-2559 09-05-2560 11-05-2561 09-11-2561 10-05-2562 20-03-2563 15-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 145 151 161 199 205 205 207 208 237
%การถือ 0.91% 0.95% 1.07% 1.32% 1.36% 1.36% 1.37% 1.38% 1.57%
มูลค่า (พัน) 47,125 49,140 52,374 64,675 66,560 66,560 67,275 67,600 76,863

OISHI ราคาล่าสุด 325.00

วันที่ 28-08-2558 15-03-2559 26-08-2559 30-05-2560 30-05-2561 21-05-2562 13-12-2562 28-05-2563 14-12-2563 27-05-2564 13-12-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 8,955 8,955 17,910 17,910 17,910 17,910
%การถือ 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.80% 4.78% 4.78% 4.78% 4.78% 4.78% 4.78%
มูลค่า (พัน) 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 376,114 376,114 752,228 752,228 752,228 752,228

PACE ราคาล่าสุด 42.00

วันที่ 31-03-2558 12-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 19,000 15,300
%การถือ 0.92% 0.57%
มูลค่า (พัน) 0 0

PDI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000
%การถือ 1.77%
มูลค่า (พัน) 0

POST ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 11-03-2559 17-03-2560 12-03-2561 07-03-2562 14-01-2563 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,500 5,400 5,800 5,800 5,800 5,800
%การถือ 0.90% 1.08% 1.16% 1.16% 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

PPM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-10-2559 11-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,107 3,000
%การถือ 0.66% 0.75%
มูลค่า (พัน) 6,363 9,060

PRG ราคาล่าสุด 3.02

วันที่ 13-10-2558 17-03-2559 17-10-2559 23-03-2560 23-03-2561 18-10-2561 21-03-2562 15-10-2562 17-04-2563 19-06-2563 22-03-2564 28-10-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,844 5,844 5,844 5,844 5,844 5,844 5,844 5,844 5,844 5,844 5,844 5,844
%การถือ 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97%
มูลค่า (พัน) 68,959 68,959 68,959 68,959 68,959 68,959 68,959 68,959 68,959 68,959 68,959 68,959

PSL ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 25-02-2562 02-03-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,543 10,003 10,003
%การถือ 0.68% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 150,758 143,041 143,041

ROBINS ราคาล่าสุด 14.30

วันที่ 09-03-2559 12-05-2560 06-03-2561 11-03-2562 13-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000 10,981 11,000 15,000 15,571
%การถือ 0.54% 0.99% 0.99% 1.35% 1.40%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

SAPPE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-05-2561 30-04-2562 10-04-2563 01-07-2563 24-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 3,300 8,183 13,700 14,100 5,100
%การถือ 1.08% 2.69% 4.50% 4.63% 1.68%
มูลค่า (พัน) 80,850 200,491 335,652 345,450 124,950

SAT ราคาล่าสุด 24.50

วันที่ 25-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 25-08-2559 07-03-2560 05-03-2561 23-08-2562 05-03-2563 10-06-2563 20-08-2563 30-07-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 2,934 2,934 2,934 9,359 2,500 2,500 2,838 3,438 5,681 5,981 5,445 5,145
%การถือ 0.69% 0.69% 0.69% 2.20% 0.59% 0.59% 0.67% 0.81% 1.34% 1.41% 1.28% 1.21%
มูลค่า (พัน) 68,656 68,656 68,656 219,001 58,500 58,500 66,398 80,438 132,926 139,946 127,422 120,402

SE-ED ราคาล่าสุด 23.40

วันที่ 07-05-2558 09-05-2559 04-05-2560 14-03-2561 11-03-2562 12-03-2563 02-07-2563 12-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 5,445 5,445 18,845 18,378 18,378 18,378 18,378 18,378
%การถือ 1.39% 1.39% 4.81% 4.69% 4.69% 4.69% 4.69% 4.69%
มูลค่า (พัน) 11,761 11,761 40,705 39,696 39,696 39,696 39,696 39,696

SEG ราคาล่าสุด 2.16

วันที่ 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,619
%การถือ 3.01%
มูลค่า (พัน) 0

SFP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 14-03-2559 25-05-2560 07-12-2560 11-12-2561 12-12-2562 09-12-2563 13-12-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046
%การถือ 4.98% 4.98% 4.98% 4.98% 4.98% 4.98% 4.98%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

SNC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 21-02-2562 19-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,964 2,964
%การถือ 1.03% 1.03%
มูลค่า (พัน) 51,875 51,875

SORKON ราคาล่าสุด 17.50

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 943
%การถือ 3.89%
มูลค่า (พัน) 4,524

SSC ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 10-03-2559 01-12-2559 30-11-2560 03-12-2561 06-12-2562 04-12-2563 03-12-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500
%การถือ 4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 4.70% 4.70%
มูลค่า (พัน) 387,500 387,500 387,500 387,500 387,500 387,500 387,500

STA ราคาล่าสุด 31.00

วันที่ 25-03-2558 14-05-2558 13-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 10,385 10,385 8,817
%การถือ 0.81% 0.81% 0.69%
มูลค่า (พัน) 303,764 303,764 257,891

STANLY ราคาล่าสุด 29.25

วันที่ 15-07-2558 15-07-2559 18-07-2560 04-06-2561 13-07-2561 04-06-2562 12-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,009 748 666 666 600 400 400
%การถือ 1.32% 0.98% 0.87% 0.87% 0.78% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 192,795 142,849 127,111 127,111 114,600 76,400 76,400

SUC ราคาล่าสุด 191.00

วันที่ 03-04-2558 31-03-2559 30-03-2560 05-04-2561 04-04-2562 02-04-2563 01-04-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,546 10,546 10,046 10,926 12,142 12,142 12,142
%การถือ 3.52% 3.52% 3.35% 3.64% 4.05% 4.05% 4.05%
มูลค่า (พัน) 355,941 355,941 339,066 368,756 409,789 409,789 409,789

SYMC ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 25-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,422
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 16,953

TCAP ราคาล่าสุด 7.00

วันที่ 06-10-2558 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562 30-12-2562 10-03-2563 14-04-2563 16-06-2563 13-08-2563 05-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 10,123 10,123 10,123 8,823 7,423 7,543 7,835 7,955 8,565 8,597 8,972 10,202 9,542 10,892 13,557
%การถือ 0.79% 0.79% 0.84% 0.73% 0.62% 0.65% 0.67% 0.68% 0.74% 0.74% 0.77% 0.88% 0.82% 0.93% 1.16%
มูลค่า (พัน) 409,979 409,979 409,979 357,329 300,629 305,489 317,311 322,171 346,901 348,188 363,376 413,166 386,436 441,111 549,060

TICON ราคาล่าสุด 40.50

วันที่ 05-05-2560 05-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 36,000 49,589
%การถือ 1.96% 2.70%
มูลค่า (พัน) 0 0

TPROP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 31-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 282,430
%การถือ 8.84%
มูลค่า (พัน) 0

TTA ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2560 04-05-2561 21-03-2562 26-03-2563 25-06-2563 26-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 14,069 22,690 22,690 22,690 22,621 22,621
%การถือ 0.77% 1.25% 1.25% 1.25% 1.24% 1.24%
มูลค่า (พัน) 123,103 198,534 198,534 198,534 197,931 197,931

TTB ราคาล่าสุด 8.75

วันที่ 06-03-2558 04-03-2559 22-04-2559 20-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 780,000 780,000 780,000 602,000
%การถือ 1.79% 1.78% 1.78% 1.37%
มูลค่า (พัน) 1,060,800 1,060,800 1,060,800 818,720

UPA ราคาล่าสุด 1.36

วันที่ 20-03-2563 29-05-2563 28-08-2563 17-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 260,000 260,000 260,000 260,000
%การถือ 3.90% 3.90% 3.90% 2.57%
มูลค่า (พัน) 93,600 93,600 93,600 93,600

ZMICO ราคาล่าสุด 0.36

วันที่ 26-03-2557 31-03-2558 14-09-2558 31-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 50,000 50,000 50,000 50,000
%การถือ 3.82% 3.82% 3.82% 3.82%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3