“ MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ACE ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 10-03-2563 02-06-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 100,000 100,000 100,000
%การถือ 0.98% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 356,000 356,000 356,000

AMATA ราคาล่าสุด 3.56

วันที่ 06-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,800
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 125,800

AOT ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 04-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 7,848
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 521,887

AP ราคาล่าสุด 66.50

วันที่ 16-03-2558 13-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 19,227 19,384
%การถือ 0.61% 0.62%
มูลค่า (พัน) 151,895 153,131

AS ราคาล่าสุด 7.90

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,645
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 11,188

AU ราคาล่าสุด 6.80

วันที่ 11-03-2563 10-04-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,793 14,160 14,160
%การถือ 0.96% 1.74% 1.74%
มูลค่า (พัน) 91,954 167,092 167,092

BBL ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 12-09-2557 13-03-2558 11-03-2559 26-04-2559 09-09-2559 25-04-2560 24-04-2561 13-09-2561 24-04-2562 05-09-2562 12-03-2563 12-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 36,771 33,575 23,982 23,838 25,747 25,766 28,741 28,579 26,573 25,421 25,421 25,988
%การถือ 1.93% 1.76% 1.26% 1.25% 1.35% 1.35% 1.51% 1.50% 1.39% 1.33% 1.33% 1.36%
มูลค่า (พัน) 4,669,971 4,263,968 3,045,682 3,027,458 3,269,888 3,272,248 3,650,073 3,629,473 3,374,800 3,228,496 3,228,496 3,300,504

BECL ราคาล่าสุด 127.00

วันที่ 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,574
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 0

BR ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-07-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 26,000
%การถือ 2.85%
มูลค่า (พัน) 71,760

BTSGIF ราคาล่าสุด 2.76

วันที่ 22-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 29,862
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 152,296

CNS ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 03-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 24,454
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 0

CPF ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-06-2563 29-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 45,169 45,165
%การถือ 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,321,184 1,321,070

CPNREIT ราคาล่าสุด 29.25

วันที่ 24-05-2561 23-08-2561 28-05-2562 23-08-2562 22-11-2562 06-03-2563 27-03-2563 27-05-2563 25-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,837 22,837 23,137 19,517 17,490 37,008 39,044 39,924 39,931
%การถือ 1.03% 1.03% 1.05% 0.88% 0.79% 1.67% 1.76% 1.80% 1.80%
มูลค่า (พัน) 449,892 449,892 455,802 384,488 344,556 729,057 769,164 786,500 786,648

EA ราคาล่าสุด 19.70

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 66,089
%การถือ 1.77%
มูลค่า (พัน) 3,948,788

FC ราคาล่าสุด 59.75

วันที่ 10-06-2557 25-12-2557 08-04-2558 07-04-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 42,867 42,867 42,867 42,867 42,867
%การถือ 2.92% 2.59% 2.19% 2.19% 2.19%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

FNS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-03-2557 18-03-2558 11-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 07-09-2561 30-10-2561 03-05-2562 27-03-2563 14-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 21,335 30,190 25,476 23,984 13,777 13,777 13,777 13,777 13,777 13,777 13,777
%การถือ 8.64% 12.22% 10.31% 9.71% 5.58% 5.58% 5.58% 5.58% 3.98% 3.98% 3.98%
มูลค่า (พัน) 94,727 134,042 113,113 106,488 61,169 61,169 61,169 61,169 61,169 61,169 61,169

FSS ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 28-02-2562 05-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 67,383 67,383
%การถือ 11.59% 11.59%
มูลค่า (พัน) 150,938 150,938

GLOBAL ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 13-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,000
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 816,000

GUNKUL ราคาล่าสุด 20.40

วันที่ 26-04-2562 20-03-2563 29-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 50,000 60,000 60,000
%การถือ 0.67% 0.68% 0.68%
มูลค่า (พัน) 142,000 170,400 170,400

HREIT ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 31-05-2560 23-05-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 10,000 10,000
%การถือ 1.76% 1.42% 1.42%
มูลค่า (พัน) 75,000 75,000 75,000

IVL ราคาล่าสุด 7.50

วันที่ 16-05-2561 21-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 97,150 97,284
%การถือ 1.75% 1.74%
มูลค่า (พัน) 4,347,483 4,353,471

JAS ราคาล่าสุด 44.75

วันที่ 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 62,534
%การถือ 0.88%
มูลค่า (พัน) 176,347

JASIF ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 10-02-2558 28-05-2561 28-08-2561 15-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,831,850 55,268 43,884 60,700
%การถือ 33.31% 1.00% 0.80% 1.10%
มูลค่า (พัน) 17,310,983 522,279 414,706 573,615

KCE ราคาล่าสุด 9.45

วันที่ 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 88,185
%การถือ 7.52%
มูลค่า (พัน) 4,828,101

MAJOR ราคาล่าสุด 54.75

วันที่ 26-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 19-04-2559 30-08-2559 21-04-2560 20-04-2561 30-08-2561 24-04-2562 26-08-2562 04-03-2563 15-04-2563 19-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 16,270 17,966 15,000 15,000 25,171 25,174 25,000 25,038 26,542 38,149 36,082 33,308 6,002
%การถือ 1.83% 2.02% 1.68% 1.68% 2.81% 2.81% 2.79% 2.80% 2.97% 4.26% 4.03% 3.72% 0.67%
มูลค่า (พัน) 349,794 386,265 322,500 322,500 541,185 541,237 537,500 538,313 570,655 820,195 775,765 716,122 129,048

MBK ราคาล่าสุด 21.50

วันที่ 13-03-2558 22-10-2558 18-03-2559 21-10-2559 24-03-2560 23-03-2561 20-09-2561 22-03-2562 19-09-2562 17-03-2563 20-04-2563 19-06-2563 22-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,050 23,050 23,050 23,050 22,050 14,600 14,915 14,605 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600
%การถือ 1.22% 1.22% 1.22% 1.22% 1.29% 0.85% 0.88% 0.86% 1.45% 1.45% 1.45% 1.45% 1.45%
มูลค่า (พัน) 350,360 350,360 350,360 350,360 335,160 221,920 226,713 221,990 373,920 373,920 373,920 373,920 373,920

MC ราคาล่าสุด 15.20

วันที่ 13-09-2562 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,085 7,085
%การถือ 1.51% 0.89%
มูลค่า (พัน) 124,477 72,977

MCS ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 24-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,730
%การถือ 0.75%
มูลค่า (พัน) 54,828

NOK ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 10,193
%การถือ 1.63%
มูลค่า (พัน) 0

NVD ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 06-03-2563 24-04-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,801 18,801 18,801
%การถือ 1.36% 1.36% 1.36%
มูลค่า (พัน) 52,266 52,266 52,266

PACE ราคาล่าสุด 2.78

วันที่ 15-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 32,880
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 0

PRAKIT ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 492
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 4,031

PRIN ราคาล่าสุด 8.20

วันที่ 14-03-2557 17-03-2558 21-07-2558 15-03-2559 26-08-2559 14-03-2560 12-03-2561 23-08-2561 14-03-2562 16-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,000 40,335 40,335 40,335 40,335 40,335 40,335 40,335 40,335 40,335 40,335
%การถือ 3.28% 3.31% 3.31% 3.31% 3.31% 3.31% 3.31% 3.31% 3.31% 3.31% 3.31%
มูลค่า (พัน) 84,000 84,703 84,703 84,703 84,703 84,703 84,703 84,703 84,703 84,703 84,703

PTL ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 10-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,610
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 126,786

QH ราคาล่าสุด 22.60

วันที่ 27-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 145,130
%การถือ 1.35%
มูลค่า (พัน) 351,215

ROBINS ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 09-03-2559 12-05-2560 06-03-2561 11-03-2562 13-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,715 5,695 5,627 5,636 5,636
%การถือ 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

S ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 01-09-2558 10-05-2559 01-11-2559 28-03-2560 23-03-2561 15-03-2562 30-09-2562 13-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 373,770 375,520 366,895 447,773 398,716 431,413 374,661 393,861 393,861
%การถือ 6.54% 6.57% 5.69% 6.94% 5.82% 6.29% 5.47% 5.75% 5.75%
มูลค่า (พัน) 669,049 672,182 656,743 801,514 713,702 772,229 670,644 705,012 705,012

S & J ราคาล่าสุด 1.79

วันที่ 01-09-2558 10-05-2559 01-11-2559 28-03-2560 23-03-2561 15-03-2562 30-09-2562 13-03-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 373,770 375,520 366,895 447,773 398,716 431,413 374,661 393,861 393,861
%การถือ 6.54% 6.57% 5.69% 6.94% 5.82% 6.29% 5.47% 5.75% 5.75%
มูลค่า (พัน) 9,344,261 9,388,011 9,172,386 11,194,331 9,967,906 10,785,318 9,366,535 9,846,535 9,846,535

SAWAD ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 26-05-2560 04-05-2561 04-10-2561 07-05-2562 13-03-2563 07-07-2563 18-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,520 13,520 14,271 15,697 15,698 15,898 15,898
%การถือ 1.24% 1.24% 1.24% 1.30% 1.17% 1.16% 1.16%
มูลค่า (พัน) 1,132,300 1,132,304 1,195,209 1,314,600 1,314,726 1,331,476 1,331,476

SCGP ราคาล่าสุด 83.75

วันที่ 19-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 53,750
%การถือ 1.26%
มูลค่า (พัน) 2,405,313

SF ราคาล่าสุด 44.75

วันที่ 02-03-2559 04-04-2559 31-08-2559 30-03-2560 29-03-2561 02-04-2562 26-02-2563 01-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 70,800 70,800
%การถือ 3.32% 3.32% 3.32% 3.32% 3.32% 3.32% 3.32% 3.32%
มูลค่า (พัน) 312,700 312,700 312,700 312,700 312,700 312,700 375,240 375,240

SMT ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 17-03-2557 27-03-2558 01-04-2559 06-06-2559 17-03-2560 09-05-2561 15-03-2562 13-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 34,613 34,613 34,613 69,227 69,227 75,227 75,227 75,227 75,227
%การถือ 8.28% 8.28% 8.28% 8.28% 8.28% 8.99% 8.99% 8.99% 8.99%
มูลค่า (พัน) 142,607 142,607 142,607 285,214 285,214 309,934 309,934 309,934 309,934

SSSC ราคาล่าสุด 4.12

วันที่ 09-05-2561 09-05-2562 16-03-2563 11-05-2563 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,848 11,848 11,848 11,848 11,848
%การถือ 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85%
มูลค่า (พัน) 28,671 28,671 28,671 28,671 28,671

STGT ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,750
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 308,066

SVOA ราคาล่าสุด 39.75

วันที่ 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,611
%การถือ 0.79%
มูลค่า (พัน) 8,080

SYNTEC ราคาล่าสุด 1.44

วันที่ 10-05-2561 24-08-2561 10-05-2562 26-08-2562 25-03-2563 12-05-2563 01-09-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 19,058 19,058 19,058 19,058 19,058 19,058 19,058
%การถือ 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19%
มูลค่า (พัน) 33,923 33,923 33,923 33,923 33,923 33,923 33,923

TMB ราคาล่าสุด 1.78

วันที่ 09-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 537,705
%การถือ 1.23%
มูลค่า (พัน) 645,246

TOA ราคาล่าสุด 1.20

วันที่ 03-05-2561 28-08-2561 03-05-2562 28-08-2562 13-03-2563 07-04-2563 01-07-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 70,049 67,166 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300
%การถือ 3.45% 3.31% 3.71% 3.71% 3.71% 3.71% 3.71% 3.71%
มูลค่า (พัน) 2,189,044 2,098,934 2,353,125 2,353,125 2,353,125 2,353,125 2,353,125 2,353,125

TPAC ราคาล่าสุด 31.25

วันที่ 04-05-2561 24-05-2562 19-09-2562 24-10-2562 20-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,520 2,983 2,840 2,275 7,855 7,855
%การถือ 1.78% 1.18% 1.12% 0.90% 2.41% 2.41%
มูลค่า (พัน) 52,435 34,603 32,938 26,395 91,118 91,118

TPCH ราคาล่าสุด 11.60

วันที่ 10-03-2563 07-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,807 2,807
%การถือ 0.70% 0.70%
มูลค่า (พัน) 32,278 32,278

TU ราคาล่าสุด 11.50

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 10-03-2559 23-08-2559 09-03-2560 07-03-2561 21-08-2561 07-03-2562 21-08-2562 03-03-2563 26-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,137 79,943 76,365 76,062 81,721 57,200 57,200 47,200 52,180 61,256 54,161
%การถือ 2.10% 1.68% 1.60% 1.59% 1.71% 1.20% 1.20% 0.99% 1.09% 1.28% 1.14%
มูลค่า (พัน) 337,924 1,119,199 1,069,105 1,064,874 1,144,092 800,795 800,803 660,795 730,525 857,586 758,259

TYCN ราคาล่าสุด 14.00

วันที่ 18-03-2558 17-03-2559 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 10,000 10,000
%การถือ 1.66% 1.68% 1.68%
มูลค่า (พัน) 22,400 22,400 22,400

U ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 33,325,000
%การถือ 18.45%
มูลค่า (พัน) 25,660,250

ZEN ราคาล่าสุด 0.77

วันที่ 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 82,680
%การถือ 27.56%
มูลค่า (พัน) 1,033,500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3