“ UBS AG SINGAPORE BRANCH ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 3.76

วันที่ 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 04-05-2561 03-05-2562 04-03-2563 05-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,380 5,380 5,380 5,378 5,378 5,378 5,378
%การถือ 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 3.59% 3.59%
มูลค่า (พัน) 73,168 73,168 73,168 73,144 73,144 73,144 73,144

AMATAV ราคาล่าสุด 13.60

วันที่ 03-03-2559 27-05-2559 09-05-2560 10-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,180 6,180 6,180 6,180
%การถือ 0.66% 0.66% 0.66% 0.66%
มูลค่า (พัน) 39,245 39,245 39,245 39,245

AP ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 16-03-2558 13-05-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 17,164 17,164 17,164
%การถือ 0.55% 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 135,595 135,595 135,595

AU ราคาล่าสุด 7.90

วันที่ 08-05-2561 10-05-2562 11-03-2563 10-04-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 33,599 31,799 31,799 29,799 29,799
%การถือ 4.12% 3.90% 3.90% 3.65% 3.65%
มูลค่า (พัน) 396,468 375,228 375,228 351,628 351,628

AWC ราคาล่าสุด 11.80

วันที่ 17-03-2563 16-04-2563 22-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,136,336 2,137,936 2,136,336
%การถือ 6.68% 6.68% 6.68%
มูลค่า (พัน) 11,429,399 11,437,959 11,429,399

BANPU ราคาล่าสุด 5.35

วันที่ 06-03-2558 11-09-2558 28-04-2559 13-09-2559 17-04-2560 11-04-2561 13-09-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 35,008 34,668 34,668 69,292 69,160 73,560 73,560
%การถือ 1.36% 1.34% 1.34% 1.42% 1.37% 1.43% 1.43%
มูลค่า (พัน) 381,587 377,881 377,881 755,285 753,844 801,804 801,804

BBL ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 12-09-2557 13-03-2558 11-03-2559 26-04-2559 09-09-2559 25-04-2560 24-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 11,013 11,019 11,010 11,004 11,104 11,276 11,064
%การถือ 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.58% 0.59% 0.58%
มูลค่า (พัน) 1,398,594 1,399,356 1,398,245 1,397,483 1,410,183 1,432,027 1,405,103

BDMS ราคาล่าสุด 127.00

วันที่ 01-04-2559 16-09-2559 16-03-2560 15-03-2561 13-09-2561 15-03-2562 12-09-2562 12-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 160,000 147,900 195,816 196,888 191,943 225,214 254,954 369,299 368,964
%การถือ 1.03% 0.95% 1.26% 1.27% 1.23% 1.44% 1.60% 2.32% 2.32%
มูลค่า (พัน) 3,439,998 3,179,850 4,210,046 4,233,083 4,126,781 4,842,110 5,481,520 7,939,933 7,932,717

BFIT ราคาล่าสุด 21.50

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 18-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,923 2,923 2,923
%การถือ 1.46% 1.46% 1.46%
มูลค่า (พัน) 87,693 87,693 87,693

BGRIM ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 05-06-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 92,000 92,000
%การถือ 3.53% 3.53%
มูลค่า (พัน) 4,278,000 4,278,000

BIGC ราคาล่าสุด 46.50

วันที่ 22-04-2557 02-03-2558 22-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 18,000 18,000 18,000
%การถือ 2.18% 2.18% 2.18%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

BJC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 12-05-2560 07-05-2561 29-08-2561 02-05-2562 29-08-2562 10-06-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 245,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000
%การถือ 6.14% 5.55% 5.55% 5.55% 5.54% 5.54% 5.54%
มูลค่า (พัน) 9,126,250 8,269,500 8,269,500 8,269,500 8,269,500 8,269,500 8,269,500

BKI ราคาล่าสุด 37.25

วันที่ 28-08-2557 16-03-2558 30-11-2558 14-03-2559 30-08-2559 29-05-2560 25-05-2561 24-08-2561 24-05-2562 23-08-2562 22-11-2562 13-03-2563 29-05-2563 28-08-2563 27-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 926 926 926 926 926 926 937 926 926 926 926 926 926 926 926
%การถือ 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.88% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87% 0.87%
มูลค่า (พัน) 247,244 247,244 247,244 247,244 247,244 247,244 250,243 247,244 247,244 247,244 247,244 247,244 247,244 247,244 247,244

BTS ราคาล่าสุด 267.00

วันที่ 19-06-2562 31-07-2562 17-12-2562 28-01-2563 22-04-2563 16-06-2563 30-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 100,181 100,171 100,178 330,178 1,330,178 1,330,178 1,330,178
%การถือ 0.84% 0.80% 0.76% 2.51% 10.11% 10.11% 10.11%
มูลค่า (พัน) 936,693 936,600 936,664 3,087,164 12,437,164 12,437,164 12,437,164

CBG ราคาล่าสุด 9.35

วันที่ 30-08-2559 10-03-2560 08-03-2561 27-08-2561 07-03-2562 23-08-2562 09-03-2563 25-05-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 45,161 45,161 25,161 25,161 25,161 25,161 25,161 45,161 45,161
%การถือ 4.52% 4.52% 2.52% 2.52% 2.52% 2.52% 2.52% 4.52% 4.52%
มูลค่า (พัน) 6,254,854 6,254,854 3,484,854 3,484,854 3,484,854 3,484,854 3,484,854 6,254,854 6,254,854

CENTEL ราคาล่าสุด 138.50

วันที่ 07-05-2562 19-03-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,260 11,260 11,260
%การถือ 0.83% 0.83% 0.83%
มูลค่า (พัน) 374,404 374,404 374,404

CGD ราคาล่าสุด 33.25

วันที่ 25-08-2557 03-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 50,436 50,000
%การถือ 0.69% 0.68%
มูลค่า (พัน) 27,740 27,500

CHG ราคาล่าสุด 0.55

วันที่ 02-05-2560 02-05-2561 23-08-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 98,730 95,730 71,870 62,870
%การถือ 0.90% 0.87% 0.65% 0.57%
มูลค่า (พัน) 266,571 258,471 194,050 169,750

CNT ราคาล่าสุด 2.70

วันที่ 25-08-2557 16-03-2558 14-03-2559 12-07-2560 14-03-2561 18-03-2562 18-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 34,785 34,785 34,785 34,785 34,785 34,785 34,795 34,795
%การถือ 3.47% 3.47% 3.47% 3.47% 3.38% 3.38% 3.39% 3.39%
มูลค่า (พัน) 46,959 46,959 46,959 46,959 46,959 46,959 46,973 46,973

CPN ราคาล่าสุด 1.35

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 04-03-2559 29-04-2559 15-03-2560 07-03-2561 15-03-2562 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 53,655 54,135 54,030 54,030 54,030 54,516 65,894 65,894
%การถือ 1.20% 1.21% 1.20% 1.20% 1.20% 1.21% 1.47% 1.47%
มูลค่า (พัน) 2,991,266 3,018,026 3,012,173 3,012,173 3,012,173 3,039,267 3,673,568 3,673,568

CRC ราคาล่าสุด 55.75

วันที่ 09-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 48,444
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 1,780,314

CSR ราคาล่าสุด 36.75

วันที่ 08-05-2562 23-03-2563 23-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 270 270 270
%การถือ 1.32% 1.32% 1.32%
มูลค่า (พัน) 17,145 17,145 17,145

DELTA ราคาล่าสุด 63.50

วันที่ 05-03-2557 26-02-2558 04-03-2559 01-03-2560 09-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 53,172 53,172 53,172 53,172 53,172
%การถือ 4.26% 4.26% 4.26% 4.26% 4.26%
มูลค่า (พัน) 18,078,555 18,078,555 18,078,555 18,078,555 18,078,555

EA ราคาล่าสุด 340.00

วันที่ 25-03-2559 14-03-2560 20-03-2561 13-03-2562 20-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 630,000 1,105,629 1,100,999 901,299 866,554
%การถือ 16.89% 29.64% 29.52% 24.16% 23.23%
มูลค่า (พัน) 37,642,500 66,061,308 65,784,666 53,852,591 51,776,577

EE ราคาล่าสุด 59.75

วันที่ 12-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 600,000 600,000
%การถือ 21.58% 21.58%
มูลค่า (พัน) 372,000 372,000

ERW ราคาล่าสุด 0.62

วันที่ 13-03-2558 09-03-2559 08-03-2560 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 60,000 60,000 60,000 60,000
%การถือ 2.42% 2.40% 2.40% 2.40%
มูลค่า (พัน) 258,000 258,000 258,000 258,000

FNS ราคาล่าสุด 4.30

วันที่ 18-03-2557 18-03-2558 11-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 07-09-2561 30-10-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,350 23,217 24,895 24,469 16,548 5,724 5,724 5,724 5,724
%การถือ 5.00% 9.40% 10.08% 9.90% 6.70% 2.32% 2.32% 2.32% 1.65%
มูลค่า (พัน) 54,832 103,085 110,533 108,643 73,474 25,414 25,414 25,414 25,414

FPT ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 25-12-2562 27-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 32,635 32,635
%การถือ 1.62% 1.62%
มูลค่า (พัน) 427,520 427,520

FSS ราคาล่าสุด 13.10

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,423 2,852
%การถือ 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 5,427 6,389

GULF ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 03-05-2561 08-11-2561 03-05-2562 06-03-2563 07-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 137,925 255,362 255,302 266,962 1,335,035
%การถือ 6.47% 11.97% 11.97% 12.51% 12.52%
มูลค่า (พัน) 4,586,010 8,490,770 8,488,792 8,876,487 44,389,914

JAS ราคาล่าสุด 33.25

วันที่ 21-02-2563 21-04-2563 22-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 100,761 100,761 100,761
%การถือ 1.23% 1.21% 1.21%
มูลค่า (พัน) 284,147 284,147 284,147

KAMART ราคาล่าสุด 2.82

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 30-11-2558 12-05-2559 30-08-2559 30-05-2560 30-05-2561 24-08-2561 28-05-2562 26-08-2562 27-11-2562 16-03-2563 12-05-2563 29-05-2563 25-08-2563 30-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 40,775 48,275 40,775 40,775 40,775 40,775 54,366 54,366 54,366 54,366 54,366 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
%การถือ 6.18% 7.32% 6.18% 6.18% 6.18% 6.18% 6.18% 6.18% 6.18% 6.18% 6.18% 3.41% 3.41% 3.41% 3.41% 3.41%
มูลค่า (พัน) 164,730 195,030 164,730 164,730 164,730 164,730 219,640 219,640 219,640 219,640 219,640 121,200 121,200 121,200 121,200 121,200

KKC ราคาล่าสุด 4.04

วันที่ 03-05-2560 09-03-2561 08-03-2562 21-08-2562 19-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 26,524 26,524 26,524 26,524 26,524 26,524
%การถือ 2.21% 2.21% 2.21% 2.21% 1.77% 1.77%
มูลค่า (พัน) 15,914 15,914 15,914 15,914 15,914 15,914

KTC ราคาล่าสุด 0.60

วันที่ 21-02-2563 17-04-2563 25-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 15,403 15,300 15,300
%การถือ 0.60% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 1,058,956 1,051,875 1,051,875

LALIN ราคาล่าสุด 68.75

วันที่ 18-03-2559 02-09-2559 17-03-2560 16-03-2561 30-08-2561 15-03-2562 30-08-2562 16-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,800 10,800 17,800 19,958 19,958 19,958 19,958 19,958 19,958
%การถือ 1.31% 1.31% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16% 2.16%
มูลค่า (พัน) 104,220 104,220 171,770 192,591 192,591 192,591 192,591 192,591 192,591

MAJOR ราคาล่าสุด 9.65

วันที่ 26-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 19-04-2559 30-08-2559 21-04-2560 20-04-2561 30-08-2561 24-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,595 5,644 5,595 5,595 5,595 5,595 5,595 5,595 5,595
%การถือ 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63% 0.63%
มูลค่า (พัน) 120,288 121,348 120,288 120,288 120,288 120,288 120,288 120,288 120,288

MBK ราคาล่าสุด 21.50

วันที่ 17-03-2563 20-04-2563 19-06-2563 22-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 12,085 12,085 12,085 10,084
%การถือ 0.71% 0.71% 0.71% 0.59%
มูลค่า (พัน) 183,684 183,684 183,684 153,269

MCS ราคาล่าสุด 15.20

วันที่ 27-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,300
%การถือ 1.06%
มูลค่า (พัน) 77,910

MDX ราคาล่าสุด 14.70

วันที่ 18-03-2558 15-03-2559 15-03-2560 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,304 23,304 23,304 23,304 23,304
%การถือ 4.90% 4.90% 4.90% 4.90% 4.90%
มูลค่า (พัน) 97,877 97,877 97,877 97,877 97,877

MILL ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 12-05-2557 26-11-2557 17-08-2558 11-05-2559 08-06-2560 18-06-2561 07-05-2562 10-04-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 32,500 33,600 50,400 50,400 50,400 53,760 53,760 53,760 53,760
%การถือ 1.93% 1.80% 1.62% 1.36% 1.30% 1.24% 1.19% 1.19% 1.19%
มูลค่า (พัน) 39,325 40,656 60,984 60,984 60,984 65,050 65,050 65,050 65,050

MINT ราคาล่าสุด 1.21

วันที่ 09-09-2557 10-03-2558 07-03-2559 18-04-2559 17-04-2560 20-06-2561 29-04-2562 16-03-2563 29-06-2563 07-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 475,330 475,630 639,127 786,369 652,325 591,374 430,230 320,054 321,781 362,432
%การถือ 11.88% 11.88% 14.52% 17.86% 14.79% 12.80% 9.31% 6.93% 6.97% 6.99%
มูลค่า (พัน) 14,259,908 14,268,908 19,173,813 23,591,070 19,569,749 17,741,231 12,906,890 9,601,613 9,653,444 10,872,975

MK ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 05-08-2558 13-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 15-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 177,550 119,150 119,150 87,550 7,300
%การถือ 20.64% 12.01% 12.01% 8.83% 0.67%
มูลค่า (พัน) 546,854 366,982 366,982 269,654 22,484

MONO ราคาล่าสุด 3.08

วันที่ 16-03-2563 07-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 72,820 72,820
%การถือ 2.10% 2.10%
มูลค่า (พัน) 176,224 176,224

NOBLE ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 26-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 15,143
%การถือ 3.32%
มูลค่า (พัน) 118,871

OISHI ราคาล่าสุด 7.85

วันที่ 26-08-2559 30-05-2560 13-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,679 4,679 4,679
%การถือ 2.50% 2.50% 2.50%
มูลค่า (พัน) 201,184 201,184 201,184

PACE ราคาล่าสุด 43.00

วันที่ 12-05-2558 15-03-2559 03-06-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 105,223 129,299 129,299
%การถือ 3.95% 3.96% 3.96%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

PF ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-07-2557 17-03-2558 12-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 55,000 55,000 55,000
%การถือ 0.95% 0.95% 0.95%
มูลค่า (พัน) 21,450 21,450 21,450

PSH ราคาล่าสุด 0.39

วันที่ 14-03-2557 16-03-2558 08-10-2558 14-03-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 100,078 100,036 100,000 100,000 100,000
%การถือ 4.50% 4.48% 4.48% 4.48% 4.48%
มูลค่า (พัน) 1,341,039 1,340,482 1,340,000 1,340,000 1,340,000

PSTC ราคาล่าสุด 13.40

วันที่ 07-05-2562 28-08-2562 16-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 400,000 400,000 400,000
%การถือ 5.82% 5.82% 3.37%
มูลค่า (พัน) 668,000 668,000 668,000

RML ราคาล่าสุด 1.67

วันที่ 04-05-2560 08-05-2561 30-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 98,948 98,948 97,374
%การถือ 2.77% 2.77% 2.72%
มูลค่า (พัน) 61,348 61,348 60,372

ROBINS ราคาล่าสุด 0.62

วันที่ 12-05-2560 06-03-2561 11-03-2562 13-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 10,000 10,919 10,000
%การถือ 0.90% 0.90% 0.98% 0.90%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

SAPPE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2558 04-05-2559 06-07-2560 08-05-2561 30-04-2562 10-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
%การถือ 3.33% 6.64% 6.61% 6.57% 6.57% 6.57% 6.57%
มูลค่า (พัน) 252,500 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000

SEG ราคาล่าสุด 25.25

วันที่ 13-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 122,237
%การถือ 16.25%
มูลค่า (พัน) 0

SFP ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-05-2560 07-12-2560 12-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,047 1,047 1,047
%การถือ 4.99% 4.99% 4.99%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

SIRI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 19-08-2557 18-03-2558 18-03-2559 30-08-2559 15-03-2560 14-03-2561 29-08-2561 15-03-2562 28-08-2562 16-03-2563 22-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 132,905 670,186 846,630 722,399 794,924 873,424 873,424 873,424 873,424 893,424 1,168,424
%การถือ 1.38% 4.70% 5.93% 5.06% 5.56% 5.88% 5.88% 5.88% 5.88% 6.01% 7.86%
มูลค่า (พัน) 116,957 589,764 745,034 635,711 699,533 768,613 768,613 768,613 768,613 786,213 1,028,213

SITHAI ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 12-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,094
%การถือ 0.89%
มูลค่า (พัน) 15,420

SKY ราคาล่าสุด 0.64

วันที่ 09-04-2562 01-04-2563 19-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,843 11,316 12,182
%การถือ 0.59% 2.10% 2.18%
มูลค่า (พัน) 33,265 132,393 142,527

SMT ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000
%การถือ 0.96%
มูลค่า (พัน) 16,480

SPCG ราคาล่าสุด 4.12

วันที่ 12-03-2561 27-08-2561 12-03-2562 28-08-2562 17-03-2563 25-08-2563 14-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200
%การถือ 9.77% 9.77% 9.77% 9.77% 9.77% 9.77% 9.77%
มูลค่า (พัน) 1,894,481 1,894,481 1,894,481 1,894,481 1,894,481 1,894,481 1,894,481

SSC ราคาล่าสุด 19.90

วันที่ 13-03-2557 11-03-2558 10-03-2559 01-12-2559 30-11-2560 06-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,800 10,800 10,800 10,801 10,801 10,801
%การถือ 4.06% 4.06% 4.06% 4.06% 4.06% 4.06%
มูลค่า (พัน) 378,000 378,000 378,000 378,043 378,043 378,043

STEC ราคาล่าสุด 35.00

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 28-03-2559 06-03-2560 14-03-2561 20-03-2562 25-03-2563 24-06-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 76,967 76,967 76,967 77,967 75,967 81,645 150,633 168,399 168,399
%การถือ 5.05% 5.05% 5.05% 5.11% 4.98% 5.35% 9.88% 11.04% 11.04%
มูลค่า (พัน) 1,054,441 1,054,441 1,054,441 1,068,141 1,040,741 1,118,532 2,063,678 2,307,065 2,307,065

STPI ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 25-03-2557 26-03-2558 24-03-2559 16-03-2560 21-03-2561 21-03-2562 21-06-2562 25-03-2563 24-06-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 24,569 24,569 27,026 27,026 27,026 27,026 27,026 27,026 27,026 27,026
%การถือ 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66%
มูลค่า (พัน) 92,378 92,378 101,616 101,616 101,616 101,616 101,616 101,616 101,616 101,616

SVI ราคาล่าสุด 3.76

วันที่ 25-08-2557 25-03-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 07-05-2562 20-12-2562 27-02-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 14,681 14,681 14,681 14,681 14,681 14,681 17,670 14,681
%การถือ 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.78% 0.65%
มูลค่า (พัน) 68,414 68,414 68,414 68,414 68,414 68,414 82,344 68,414

TICON ราคาล่าสุด 4.66

วันที่ 25-08-2557 16-03-2558 06-05-2558 10-05-2559 26-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 8,517 8,517 8,517 8,557 9,157
%การถือ 0.79% 0.77% 0.77% 0.78% 0.83%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

TNH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-12-2556
จำนวนหุ้น (พัน) 3,472
%การถือ 1.93%
มูลค่า (พัน) 105,020

TRC ราคาล่าสุด 30.25

วันที่ 27-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 470,715
%การถือ 4.91%
มูลค่า (พัน) 42,364

TREIT ราคาล่าสุด 0.09

วันที่ 09-03-2559 08-04-2559 23-08-2559 29-05-2560 26-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,100 3,100 5,600 5,600 16,362
%การถือ 0.55% 0.55% 0.99% 0.99% 0.63%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0

TSE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 27-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 100,000
%การถือ 5.51%
มูลค่า (พัน) 256,000

TU ราคาล่าสุด 2.56

วันที่ 16-03-2558 10-03-2559 23-08-2559 09-03-2560 07-03-2561 21-08-2561 07-03-2562 21-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 59,416 59,200 59,200 59,200 113,700 113,700 113,200 113,200
%การถือ 1.25% 1.24% 1.24% 1.24% 2.38% 2.38% 2.37% 2.37%
มูลค่า (พัน) 831,824 828,800 828,800 828,800 1,591,800 1,591,800 1,584,800 1,584,800

TWPC ราคาล่าสุด 14.00

วันที่ 01-10-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 34,745
%การถือ 3.95%
มูลค่า (พัน) 152,879

UVAN ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 31-08-2558 16-03-2559 22-08-2559 13-03-2560 09-03-2561 28-08-2561 08-03-2562 22-08-2562 13-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 57,300 57,300 57,300 57,300
%การถือ 4.15% 4.15% 4.15% 4.15% 4.15% 4.15% 4.15% 4.15% 6.10% 6.10% 6.10% 6.10%
มูลค่า (พัน) 200,850 200,850 200,850 200,850 200,850 200,850 200,850 200,850 295,095 295,095 295,095 295,095

WHA ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 10-05-2562 22-11-2562 11-05-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 241,248 241,248 580,852 580,852
%การถือ 1.68% 1.64% 3.89% 3.89%
มูลค่า (พัน) 791,292 791,292 1,905,194 1,905,194

XO ราคาล่าสุด 3.28

วันที่ 24-08-2561 13-03-2562 28-08-2562 13-03-2563 23-06-2563 31-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
%การถือ 2.83% 2.67% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35%
มูลค่า (พัน) 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

ZMICO ราคาล่าสุด 13.20

วันที่ 15-03-2561 16-10-2561 16-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 62,000 28,509 8,691 8,691
%การถือ 4.74% 2.18% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 259,160 119,169 36,328 36,328
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3