select * from stock_board where gm_position like "ประธานกรรมการบริหาร" order by gm_id asc limit 100 ตำแหน่งการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร | หุ้นปันผล

กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่ ประธานกรรมการบริหาร


รายชื่อกรรมการตำแหน่งหุ้นนามสกุลหุ้นที่ถือ
นายแอเลน ลิว ยง เคียงประธานกรรมการบริหารADVANCลิว
นายพนม ควรสถาพรประธานกรรมการบริหารAGEควรสถาพรQTC - DCORP - QTC - ABM - ABM -
นายซู ชวน เย็บประธานกรรมการบริหารAHชวน
นายปรีชา นันท์นฤมิตประธานกรรมการบริหารEFORLนันท์นฤมิตEFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL - EFORL -
นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ประธานกรรมการบริหารAITอุ่นทรพันธุ์AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT - AIT -
นายวีระชัย สุธีรชัยประธานกรรมการบริหารAMCสุธีรชัยAMC - AMC - AMC - AMC - AMC - AMC - AMC -
นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ประธานกรรมการบริหารAOTเสมสันต์
นางเมตตา อุทกะพันธุ์ประธานกรรมการบริหารAMARINอุทกะพันธุ์AMARIN - AMARIN - AMARIN - AMARIN - AMARIN - AMARIN -
นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุลประธานกรรมการบริหารASIANอมรรัตนชัยกุลASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - ASIAN - LEE - ASIAN -
นายสุธรรม ตัณฑ์ไพบูลย์ประธานกรรมการบริหารASIMARตัณฑ์ไพบูลย์
นายจุน ลอง โลประธานกรรมการบริหารASKลอง
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการประธานกรรมการบริหารASPโอภาสวงการASP - ASP -
ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุลประธานกรรมการบริหารBAFSดิศกุล
นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ประธานกรรมการบริหารBBLปั้นเปี่ยมรัษฎ์
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ประธานกรรมการบริหารBECLตรีวิศวเวทย์CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK -
นายเจริญ สิริวัฒนภักดีประธานกรรมการบริหารBJCสิริวัฒนภักดี
นายเชิดชู โสภณพนิชประธานกรรมการบริหารBLAโสภณพนิชBKI - BLA - KWC - SAUCE - TTTM - BH - BKI - BLA - KWC - SAUCE - TTTM - BKI - BLA - KWC - SAUCE - TTTM - BKI - BLA - KWC - SAUCE - BH - BKI - BLA - TTTM - BKI - BLA - KWC - SAUCE - TTTM - BKI - BLA - KWC - SAUCE - TTTM - BKI - BLA - BKI - BLA - KWC - SAUCE - TTTM - BKI - BLA - BKI -
นายอนันต์ กาญจนพาสน์ประธานกรรมการบริหารBLANDกาญจนพาสน์BLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND - BLAND -
นายจักรกฤษณ์ ธนวิรุฬห์ประธานกรรมการบริหารBLISSธนวิรุฬห์
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ประธานกรรมการบริหารBMCLตรีวิศวเวทย์CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK -
นายสุเรซ ซูบรามาเนียมประธานกรรมการบริหารBSMซูบรามาเนียม
น.ส.มาลินี เลี่ยวไพรัตน์ประธานกรรมการบริหารBUIเลี่ยวไพรัตน์BUI - BUI -
นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะประธานกรรมการบริหารBWGเหลืองวิริยะBWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG - BWG -
นายหลัว เจิ้น จงประธานกรรมการบริหารCEIเจิ้น
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจงประธานกรรมการบริหารCENลีนะบรรจงCEN - RWI - CEN - RWI - CEN - CEN - CEN - CEN - CEN -
นายสดาวุธ เตชะอุบลประธานกรรมการบริหารCGSเตชะอุบลCGH - CGD - CGD - CGD - CGD - CGD - TRITN - CGD - TRITN - CGH - TRITN - CGD -
นายคะซูยูกิ มิซูมาชิประธานกรรมการบริหารCHUOมิซูมาชิ
นายอารีย์ พุ่มเสนาะประธานกรรมการบริหารCIGพุ่มเสนาะCIG - MPG - CIG - MPG - CIG - CIG - CIG - CIG - CIG - CIG -
นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัยประธานกรรมการบริหารCITYพงศ์รัตนเดชาชัย
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ประธานกรรมการบริหารCKตรีวิศวเวทย์CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK - CK -
นายวรพันธ์ อุณจักรประธานกรรมการบริหารCMRอุณจักรVIBHA - VIBHA - VIBHA -
นายสุเทพ พีตกานนท์ประธานกรรมการบริหารCNSพีตกานนท์
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหารCPALLไชยรัศมีศักดิ์PACE - PACE -
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ประธานกรรมการบริหารCPIสกุลสุรรัตน์
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ประธานกรรมการบริหารCSLสุธรรมพันธุ์
นายสุขุม นวพันธ์ประธานกรรมการบริหารCSRนวพันธ์CSR - CSR - TK - CSR - TK - CSR - TMD - CSR - TMD - CSR - TMD - CSR - TMD - TMD -
นายรุ่งโรจน์ แสงศาสตราประธานกรรมการบริหารDCCแสงศาสตราDCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - DCC - RCI - DCC - DCC - DCC -
นายวิทวัส พรกุลประธานกรรมการบริหารDCONพรกุลDCON - MK - SC - SENA - DCON - MK - SC - DCON - SC - DCON - SC - DCON - SC - DCON - PRIN - DCON - PRIN - SC -
นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ประธานกรรมการบริหารDEMCOปุ้ยพันธวงศ์DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO -
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ประธานกรรมการบริหารDEMCOศิริคุปต์DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO - DEMCO -
นายอโนทัย เตชะมนตรีกุลประธานกรรมการบริหารDTCIเตชะมนตรีกุล
นายกฤษน์ ศรีชวาลาประธานกรรมการบริหารEศรีชวาลาPRIME - PRIME - PRIME - PRIME - PRIME - PRIME - PRIME - GRAND -
นายสนั่น เอกแสงกุลประธานกรรมการบริหารEASONเอกแสงกุล
นายดนุชา วีระพงษ์ประธานกรรมการบริหารECLวีระพงษ์ECL - ECL - ECL -
นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ประธานกรรมการบริหารEEโรจนพฤกษ์A5 - BFIT - EE - A5 - BFIT - EE - NEWS - A5 - EE - NMG - A5 - BFIT - NMG - A5 - NMG - A5 - BFIT - EE - NMG - NEWS - BFIT - EE - NMG - NEWS - NMG - NEWS - BFIT - EE - NMG - NEWS - NMG - NMG -
นายปฏิภาณ กาญจนวิโรจน์ประธานกรรมการบริหารEICกาญจนวิโรจน์
นายชนะชัย ลีนะบรรจงประธานกรรมการบริหารEMCลีนะบรรจงCEN - EMC - TCJ - TCMC - RWI - CEN - EMC - TCJ - TCMC - UWC - RWI - CEN - EMC - PAE - TCJ - UWC - CEN - EMC - TCJ - UWC - CEN - EMC - TCJ - JCKH - CEN - EMC - UWC - EMC - NPPG - CEN - EMC - NPPG - PACE - B -
นายยุทธ ชินสุภัคกุลประธานกรรมการบริหารEPCOชินสุภัคกุลEP - EP - EP - EP - EP - EP - EP - EP - EP - EP -
นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ประธานกรรมการบริหารESTARเจริญรัชต์ภาคย์
นายอนุชา สิหนาทกถากุลประธานกรรมการบริหารFOCUSสิหนาทกถากุลAMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - AMATA - AMATA - FSS - AMATA - FSS - AMATA - AMATA - FSS - AMATA -
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ประธานกรรมการบริหารFORTHอมตานนท์FORTH - FORTH - PLANB - FORTH - FORTH - FORTH - FORTH - FORTH - FORTH - FORTH - FORTH - FORTH -
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ประธานกรรมการบริหารFSSเจียรวนนท์AEONTS - AEONTS - AEONTS - AEONTS - AEONTS - AEONTS - AEONTS - WP - AEONTS - AEONTS - WP - AEONTS -
นายสมชาย คุลีเมฆินประธานกรรมการบริหารGCคุลีเมฆินGC - GC - GC - GC - GC - GC - GC - GC - GC - GC -
นายอัศวิน วิภูศิริประธานกรรมการบริหารGENCOวิภูศิริ
น.ส.ศรีแพร เตชะมาถาวรประธานกรรมการบริหารGFMเตชะมาถาวรGFM -
นายอนันต์ ศิริมงคลเกษมประธานกรรมการบริหารGFPTศิริมงคลเกษม
นายวิชัย ทองแตงประธานกรรมการบริหารGRANDทองแตงBDMS - FORTH - RPC - BDMS - FORTH - TWZ - FSMART - SGF - TWZ - BDMS - BDMS - BDMS -
นายธงชัย ศรีสมบูรณานนท์ประธานกรรมการบริหารHEMRAJศรีสมบูรณานนท์
นายพีท ริมชลาประธานกรรมการบริหารHTECHริมชลา
นายบุญเกียรติ โชควัฒนาประธานกรรมการบริหารICCโชควัฒนาFE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPC - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - TNL - FE - ICC - OCC - PG - SCG - SPI - TNL - SPI -
นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธประธานกรรมการบริหารIECวิชชาวุธ
นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ประธานกรรมการบริหารIFECถาวรวัฒนยงค์IFEC - IFEC - IFEC - IFEC - IFEC - IFEC -
นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ประธานกรรมการบริหารIHLดำรงสกุลวงษ์IHL - IHL - IHL - IHL - IHL - CRANE - IHL - MODERN - IHL - MODERN - IHL - MODERN - IHL - MODERN - IHL - MODERN -
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชาประธานกรรมการบริหารINSUREเจียมปรีชาMIT - MIT - MIT - MIT - MIT -
นายชายน้อย เผื่อนโกสุมประธานกรรมการบริหารIRPCเผื่อนโกสุมDCORP - DCORP -
นายชาย งามอัจฉริยะกุลประธานกรรมการบริหารKCงามอัจฉริยะกุลKC -
นายบัญชา องค์โฆษิตประธานกรรมการบริหารKCEองค์โฆษิตKCE - KCE - KCE -
นายเฉลิม หาญพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารBCHหาญพาณิชย์BCH - BCH - BCH - BCH - BCH - BCH - BCH - BCH - BCH - JKN - BCH -
นายจำรูญ ชินธรรมมิตร์ประธานกรรมการบริหารKSLชินธรรมมิตร์KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - KSL - SST - SST - KSL - SST -
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ประธานกรรมการบริหารKTBบุญสัมพันธ์
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณประธานกรรมการบริหารKYEโพธิวรคุณ
นายไกรสีห์ ศิริรังษีประธานกรรมการบริหารLANNAศิริรังษีLANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA - LANNA -
นายนิพนธ์ ลีละศิธรประธานกรรมการบริหารLEEลีละศิธรLEE - LEE - LEE - LEE - LEE - LEE - MONO -
นายอนันต์ อัศวโภคินประธานกรรมการบริหารLHอัศวโภคินLH - MANRIN - LH - MANRIN - LH - LH - MANRIN - LH - LH - MANRIN - LH - MANRIN - LH - LH - MANRIN - LH -
นายประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์ประธานกรรมการบริหารLHKอัครพงศ์พิศักดิ์LHK - LHK - LHK - LHK - LHK - LHK - LHK - LHK -
น.ส.ณีรนุช ณ ระนองประธานกรรมการบริหารLIVE
นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุขประธานกรรมการบริหารLPNเปล่งศรีสุขLPN - WIIK - WIIK - WIIK -
นายนพดล ตัณศลารักษ์ประธานกรรมการบริหารMACOตัณศลารักษ์MACO - MACO - MACO - MACO - MACO - MACO - MACO - MACO - MACO - MACO - MACO -
นายวิชา พูลวรลักษณ์ประธานกรรมการบริหารMAJORพูลวรลักษณ์MAJOR - MAJOR - ERW - MAJOR - ERW - MAJOR - MAJOR - MAJOR - SAMART - MAJOR - SAMART - MAJOR - MAJOR - MAJOR -
น.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ประธานกรรมการบริหารMANRINหาญพาณิชย์LH - MANRIN - QH - LHFG - LH - MANRIN - MANRIN - QH - LHFG - LH - QH - LHFG - LH - MANRIN - MANRIN - QH - LHFG - LH - QH - LH - MANRIN - MANRIN - QH - LHFG - LH - MANRIN - MANRIN - QH - LHFG - LH - QH - LH - MANRIN - MANRIN - QH - LHFG - LH - QH - LHFG - LH - MANRIN - MANRIN - QH - LHFG - QH - LH - LHFG - MANRIN - MANRIN - QH - QH - LH - LH - LHFG - MANRIN - MANRIN - Q-CON - QH - Q-CON - LH - LHFG - LH -
นายขรรค์ชัย บุนปานประธานกรรมการบริหารMATIบุนปานMATI - MATI - MATI - MATI - MATI - MATI - MATI -
นายประชา เหตระกูลประธานกรรมการบริหารMDXเหตระกูลIRCP - MDX - IRCP - MDX - IRCP - IRCP - MDX - IRCP - MDX - IRCP - MDX - IRCP - MDX -
นายโยอิชิ มูราโมโต้ประธานกรรมการบริหารMETCOมูราโมโต้
นายสาธิต วิทยากรประธานกรรมการบริหารPRINCวิทยากรBCH - PRINC - RS - SAT - SORKON - BCH - PRINC - NTV - SAT - SORKON - TASCO - TWFP - AH - GFPT - BCH - PM - SAT - SORKON - AH - PRINC - NTV - PM - SEAFCO - SORKON - INET - PRINC - SEAFCO - LPN - PRINC - NTV - SORKON - PLANB - TPCH - TNR - LPN - PRINC - NTV - SORKON - ANAN - MONO - SPA - LPN - PRINC - SORKON - PRINC -
นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกรประธานกรรมการบริหารMFECวงศ์จารุกรMFEC - MFEC - AJA - BWG - EE - MFEC - MK - NMG - WIIK - MFEC - MK - NMG - NMG - BWG - MFEC - MK - NMG - AQUA - MFEC - NMG - AQUA - NMG - MFEC - NMG - AQUA - VRANDA - NMG - NMG -
นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูลประธานกรรมการบริหารMILLลีสวัสดิ์ตระกูลGSTEL - MILL - GEL - MILL - GEL - MILL - GEL - MILL - GEL - MILL - GEL - MILL - GEL - MILL -
นายชวน ตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารMKตั้งมติธรรมMK - MK - MK - MK - MK - MK - MK -
นายทักษะ บุษยโภคะประธานกรรมการบริหารMODERNบุษยโภคะ
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรมประธานกรรมการบริหารNCHตันฑเทอดธรรมNCH - NCH - NCH - NCH - NCH - NCH -
พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดีประธานกรรมการบริหารNEPหนุนภักดี
นายปิติพงศ์ พิศาลบุตรประธานกรรมการบริหารNKIพิศาลบุตร
นายสุทธิชัย แซ่หยุ่นประธานกรรมการบริหารNMGแซ่หยุ่นNBC - NMG - NINE - NBC - NMG - NMG - NMG - NMG - NMG - NMG - NMG - NMG - NMG - NMG -
พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดีประธานกรรมการบริหารNNCLหนุนภักดี
นายฐาปน สิริวัฒนภักดีประธานกรรมการบริหารOISHIสิริวัฒนภักดี
นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสมประธานกรรมการบริหารPGเจริญวัฒนาสุขสม
นายสาระ ล่ำซำประธานกรรมการบริหารPLล่ำซำMTI - MTI - MTI - MTI - MTI - MTI -
นายเสวก ศรีสุชาตประธานกรรมการบริหารPLEศรีสุชาตPLE - PLE - PLE - PLE - PLE - PLE - PLE -
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ประธานกรรมการบริหารPOSTจิราธิวัฒน์BIGC - CENTEL - CPN - POST - COL - CENTEL - CPN - POST - COL - CENTEL - CPN - POST - CENTEL - CPN - CENTEL - CENTEL - CPN - POST - CENTEL - CPN - POST - CENTEL - CPN - POST -
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ประธานกรรมการบริหารPRGพูนพิพัฒน์
นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ประธานกรรมการบริหารPSHวิจิตรพงศ์พันธุ์PSH - PSH - LPN - PSH - SPALI - PSH - LPN - PSH - LPN - PSH - ITD - PSH - PSH - ITD - PSH - PSH -
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3