-->

จ่ายปันผล ปี 2019

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
PREB2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.8018.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GYT2019-05-082019-05-30เงินปันผล5.005.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
OHTL2019-05-082019-05-24เงินปันผล9.003.74%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.195.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RP2019-05-082019-05-28เงินปันผล0.05220.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BSM2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.0151.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPF2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.302.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LRH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.410.68%
LST2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.254.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SABINA2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.542.98%
BIG2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.085.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPOIC2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.082.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPCH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.06230.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COM72019-05-072019-05-24เงินปันผล0.502.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JWD2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.213.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TWPC2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.324.05%
PR92019-05-072019-05-23เงินปันผล0.140.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NER2019-05-072019-05-16เงินปันผล0.135.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIAN2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.253.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPALL2019-05-032019-05-22เงินปันผล1.201.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.163.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIS2019-05-032019-05-16เงินปันผล0.554.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SSF2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.37045.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVI2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.111.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SWC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.503.55%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VNT2019-05-032019-05-23เงินปันผล1.303.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WG2019-05-032019-05-23เงินปันผล4.252.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHG2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.031.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NYT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.305.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALLA2019-05-032019-05-17เงินปันผล0.085.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WHAUP2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.21153.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WPH2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.06250.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THG2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.351.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AHC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.482.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALUCON2019-05-022019-05-15เงินปันผล10.006.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICC2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.212.75%
SALEE2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.011.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ASEFA2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.336.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALLA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.085.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BROOK2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.027.84%01/Jul/2018-31/Dec/2018
EASTW2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.274.35%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล3.007.17%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
KWC2019-04-302019-05-16เงินปันผล9.006.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล0.035.50%
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล6:15.50%
CKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0280.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAND2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.0250.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROH2019-04-292019-05-10เงินปันผล1.37692.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SKR2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.071.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THREL2019-04-290000-00-00เงินปันผล0.157.30%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SCN2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.102.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TACC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.096.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RSP2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.104.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUN2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.055.24%01/Oct/2018-31/Dec/2018
FLOYD2019-04-262019-05-09เงินปันผล0.103.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล0.011.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล5:11.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล0.011.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล5:11.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCO2019-04-252019-05-10เงินปันผล0.15494.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BIZ2019-04-252019-05-09เงินปันผล0.162.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BBL2019-04-232019-05-10เงินปันผล4.503.14%
MAJOR2019-04-232019-05-03เงินปันผล0.705.42%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBAX2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.257.84%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TMB2019-04-232019-05-09เงินปันผล0.073.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIA2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.032.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COL2019-04-192019-05-07เงินปันผล0.551.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KGI2019-04-182019-05-08เงินปันผล0.3856.81%
CRD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.034.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAMG2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.0750.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GC2019-04-172019-04-30เงินปันผล0.227.69%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TOG2019-04-172019-05-03เงินปันผล0.225.71%01/Jul/2018-31/Dec/2018
S112019-04-172019-05-03เงินปันผล0.244.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTC2019-04-122019-04-30เงินปันผล0.822.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMCO2019-04-122019-05-02เงินปันผล0.074.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCB2019-04-122019-05-03เงินปันผล4.004.10%
CHEWA2019-04-102019-04-29เงินปันผล0.0357.66%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BPP2019-04-102019-04-26เงินปันผล0.302.61%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BANPU2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.353.94%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIPCO2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.253.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMPC2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.335.38%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPA2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.150.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCC2019-04-032019-04-19เงินปันผล9.503.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COMAN2019-04-032019-04-26เงินปันผล0.102.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17เงินปันผล0.101.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17หุ้นปันผล5:11.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
Q-CON2019-03-292019-04-19เงินปันผล0.061.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRUBB2019-03-252019-05-22เงินปันผล0.012.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MACO2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.022.52%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPG2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.705.07%
CNS2019-03-182019-05-09เงินปันผล0.0789.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FSMART2019-03-152019-04-29เงินปันผล0.328.32%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CPN2019-03-142019-05-07เงินปันผล1.101.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FPI2019-03-142019-05-21เงินปันผล0.043.51%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PDG2019-03-142019-05-22เงินปันผล0.107.48%01/Jun/2018-31/Dec/2018
TKN2019-03-132019-05-08เงินปันผล0.173.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PAP2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.059.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MGT2019-03-122019-05-15เงินปันผล0.065.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FMT2019-03-112019-05-24เงินปันผล1.6256.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSH2019-03-112019-05-22เงินปันผล1.0011.54%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MEGA2019-03-112019-04-29เงินปันผล0.402.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SR2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.0642.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZIGA2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.083.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
EGCO2019-03-082019-04-26เงินปันผล3.502.60%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UOBKH2019-03-082019-05-22เงินปันผล0.072.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASK2019-03-072019-04-30เงินปันผล1.616.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSC2019-03-072019-05-10เงินปันผล3.003.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23หุ้นปันผล0.2055555550.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23หุ้นปันผล20:10.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE2019-03-072019-03-22เงินปันผล6.900.92%01/Jan/2018-30/Sep/2018andretainedEarnings
RAM2019-03-072019-03-20เงินปันผล30.000.52%
SGP2019-03-072019-05-15เงินปันผล0.207.50%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SVH2019-03-072019-05-09เงินปันผล9.002.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-072019-05-10เงินปันผล0.344.21%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-072019-05-10หุ้นปันผล10:14.21%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TCCC2019-03-072019-04-24เงินปันผล1.506.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล0.290.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล4:10.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล0.290.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล4:10.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UVAN2019-03-072019-05-24เงินปันผล0.239.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TNP2019-03-072019-05-10เงินปันผล0.021.99%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPIPP2019-03-072019-05-03เงินปันผล0.104.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCP2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.506.47%
BH2019-03-062019-05-08เงินปันผล1.801.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CTARAF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.04387.04%
GFPT2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.252.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GOLDPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.1952.74%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MJLF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.21257.05%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล1.502.31%
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล34:12.31%
OGC2019-03-062019-05-17เงินปันผล0.573.97%01/Jan/2017-31/Dec/2018
PTT2019-03-062019-04-30เงินปันผล1.204.08%
TMT2019-03-062019-04-18เงินปันผล0.070.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TMT2019-03-062019-04-18หุ้นปันผล1:10.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TU2019-03-062019-04-23เงินปันผล0.153.53%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UTP2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.602.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAE2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.156.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CBG2019-03-062019-05-10เงินปันผล0.601.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPRIME2019-03-062019-03-27เงินปันผล0.10172.75%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BRRGIF2019-03-060000-00-00เงินปันผล0.131432.87%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ICN2019-03-062019-05-22เงินปันผล0.094.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KPNPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.115.11%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MAKRO2019-03-052019-05-22เงินปันผล0.562.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MNIT2019-03-052019-03-21เงินปันผล0.01554.22%01/Oct/2018-31/Dec/2018
IFS2019-03-052019-05-17เงินปันผล0.174.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล0.00740740.04%
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล15:10.04%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740740.04%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:10.04%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740740.04%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:10.04%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.007407410.04%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:10.04%
PTTGC2019-03-052019-04-24เงินปันผล2.505.90%
LIT2019-03-052019-05-03เงินปันผล0.334.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NVD2019-03-052019-05-08เงินปันผล0.081.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG2019-03-052019-04-22เงินปันผล0.163.69%01/Oct/2018-31/Dec/2018
FTE2019-03-052019-04-26เงินปันผล0.118.99%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DCC2019-03-042019-05-03เงินปันผล0.0275.82%01/Oct/2018-31/Dec/2018
INOX2019-03-042019-05-17เงินปันผล0.057235.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JAS2019-03-042019-05-23เงินปันผล0.289.09%
QLT2019-03-042019-04-26เงินปันผล0.255.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RATCH2019-03-042019-04-26เงินปันผล1.254.38%
PPP2019-03-042019-05-09เงินปันผล0.051.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLAT2019-03-042019-05-14เงินปันผล0.202.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAR2019-03-042019-03-28เงินปันผล0.0755.92%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BKKCP2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.205.73%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BROCK2019-03-012019-04-30เงินปันผล0.021.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DELTA2019-03-012019-04-11เงินปันผล2.303.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.456.21%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PM2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.366.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PT2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.5010.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TASCO2019-03-012019-04-26เงินปันผล0.302.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MC2019-03-012019-03-12เงินปันผล0.356.85%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JASIF2019-03-010000-00-00เงินปันผล0.238.57%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TLHPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.3756.58%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AMA2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.103.77%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล1.0018.41%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล0.1618.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FUTUREPF2019-02-280000-00-00เงินปันผล0.3576.10%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MBKET2019-02-282019-04-18เงินปันผล0.286.07%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TOP2019-02-282019-04-26เงินปันผล1.153.57%
SPVI2019-02-282019-04-22เงินปันผล0.064.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BOL2019-02-272019-04-11เงินปันผล0.125.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FSS2019-02-272019-05-03เงินปันผล0.063.08%
KIAT2019-02-272019-04-24เงินปันผล0.014.35%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LPN2019-02-272019-04-10เงินปันผล0.408.26%
SAT2019-02-272019-05-07เงินปันผล1.006.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPTGF2019-02-270000-00-00เงินปันผล0.196.13%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TTLPF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.396.81%01/Oct/2018-31/Dec/2018
EGATIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.19656.69%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
FTREIT2019-02-272019-03-14เงินปันผล0.1674.48%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TFFIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.07440.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IRPC2019-02-262019-04-19เงินปันผล0.093.19%
BTSGIF2019-02-260000-00-00เงินปันผล0.2066.65%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIF12019-02-252019-03-14เงินปันผล0.156.13%01/Oct/2018-31/Dec/2018
LHSC2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.165.59%01/Nov/2018-31/Dec/2018
LHHOTEL2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.286.59%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1737.07%01/Nov/2018-31/Dec/2018
VGI2019-02-222019-03-08เงินปันผล0.040.95%01/Apr/2018-30/Sep/2018
LHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1276.40%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHHR2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1537.14%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GPSC2019-02-222019-04-18เงินปันผล0.801.97%
INTUCH2019-02-212019-04-24เงินปันผล1.175.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GVREIT2019-02-212019-03-06เงินปันผล0.20935.36%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ADVANC2019-02-202019-04-18เงินปันผล3.303.99%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SNC2019-02-202019-04-26เงินปันผล0.507.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IMPACT2019-02-202019-03-07เงินปันผล0.243.90%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GLANDRT2019-02-202019-03-04เงินปันผล0.17221.46%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.315.95%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
URBNPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.128.72%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DREIT2019-02-152019-03-12เงินปันผล0.17148.62%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GCAP2019-02-132019-04-12เงินปันผล0.155.75%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PTTEP2019-02-122019-04-11เงินปันผล3.253.98%01/07/18-31/12/18
CRYSTAL2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.0484.76%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SIRIP2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.13825.05%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.17436.15%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DIF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.265.88%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPNCG2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.22046.43%01/Oct/2018-31/Dec/2018
POPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.28437.54%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
OSP2019-02-122019-02-28เงินปันผล0.300.00%01/Jan/2018-30/Sep/2018
WHABT2019-02-112019-02-27เงินปันผล0.13255.51%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TAPAC2019-02-082019-03-22เงินปันผล0.111.59%01/Nov/2017-31/Oct/2018
1DIV2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.258.96%01/07/18-31/12/18
TDEX2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.202.71%01/01/18-31/12/18
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.12%01/Jul/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.12%01/Jul/2018-31/Dec/2018
FOCUS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FOCUS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SINGER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SINGER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล18.38%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล18.38%01/Feb/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
OTO0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.046.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล10.11%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล10.11%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.51%01/Jul/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.51%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3