จ่ายปันผล ปี 2018

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
HTC2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.425.48%
AIMIRT2018-11-162018-12-04เงินปันผล0.19024.00%01/Jul/2018-30/Sep/2018
MC2018-11-062018-11-28เงินปันผล0.405.61%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ORI2018-10-162018-10-31หุ้นปันผล0.046.03%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
ORI2018-10-162018-10-31หุ้นปันผล2:16.03%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
ORI2018-10-162018-10-31หุ้นปันผล0.046.03%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
ORI2018-10-162018-10-31หุ้นปันผล2:16.03%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
TCAP2018-10-082018-10-16เงินปันผล1.0021.37%01/01/18-30/06/18
MODERN2018-10-052018-10-16เงินปันผล0.105.63%01/01/18-30/06/18
SWC2018-10-032018-10-19เงินปันผล0.207.31%01/Jan/2018-31/Jun/2018
TPIPP2018-09-172018-10-04เงินปันผล0.108.89%
STA2018-09-132018-09-28เงินปันผล0.251.20%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TOP2018-09-132018-09-28เงินปันผล1.502.54%01/01/18-30/06/18
SSTPF2018-09-132018-09-26เงินปันผล0.280.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TIP2018-09-122018-09-26เงินปันผล0.405.87%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BDMS2018-09-122018-09-28เงินปันผล0.132.61%01/Jan/2018-30/Jun/2018
KBANK2018-09-122018-09-27เงินปันผล0.504.19%01/01/18-30/06/18
BANPU2018-09-122018-09-28เงินปันผล0.356.06%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
ABPIF2018-09-122018-09-28เงินปันผล0.20679.90%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BBL2018-09-122018-09-28เงินปันผล2.005.65%01/01/2018-30/06/2018
LUXF2018-09-122018-09-27เงินปันผล0.432.44%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BPP2018-09-122018-09-27เงินปันผล0.304.09%01/01/18-30/06/18
HMPRO2018-09-112018-09-26เงินปันผล0.152.77%01/Jan/2018-30/Jun/2018
NSI2018-09-102018-09-21เงินปันผล2.259.47%01/Jan/2018-30/Jun/2018
DRT2018-09-072018-09-21เงินปันผล0.187.45%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SSPF2018-09-072018-09-21เงินปันผล0.45635.27%01/Jul/2017-30/Jun/2018
HTC2018-09-062018-09-21เงินปันผล0.385.48%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BCP2018-09-062018-09-19เงินปันผล0.853.17%01/01/2018-30/06/2018
RATCH2018-09-052018-09-19เงินปันผล1.154.51%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BAY2018-09-052018-09-20เงินปันผล0.402.48%01/01/2018-30/06/2018
KKP2018-09-052018-09-21เงินปันผล2.007.69%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
IRPC2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.102.65%01/07/2018-31/12/2018
BEM2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.061.82%01/01/18-30/06/18
MJLF2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.2210.80%01/Apr/2018-30/Jun/2018
CTARAF2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.106.54%01/Apr/2018-30/Jun/2018
GOLDPF2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.1957.21%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SCB2018-09-042018-09-20เงินปันผล1.506.85%01/01/2018-30/06/2018
CCET2018-09-032018-09-13เงินปันผล0.063.78%01/01/18-30/06/18
BCPG2018-09-032018-09-22เงินปันผล0.163.17%01/04/18-30/06/18
EGCO2018-08-312018-09-14เงินปันผล6.003.32%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PTTGC2018-08-312018-09-18เงินปันผล1.753.12%01/01/18-30/06/18
TKS2018-08-302018-09-14เงินปันผล0.189.84%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MAJOR2018-08-292018-09-07เงินปันผล0.655.59%01/Jan/2018-30/Jun/2018
LALIN2018-08-292018-09-07เงินปันผล0.1654.94%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TNITY2018-08-292018-09-07เงินปันผล0.1210.68%01/Jan/2018-30/Jun/2018
AH2018-08-292018-09-13เงินปันผล0.702.02%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ROJNA2018-08-292018-09-14เงินปันผล0.208.77%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
CPTGF2018-08-290000-00-00เงินปันผล0.20378.69%01/Apr/2018-30/Jun/2018
TTLPF2018-08-292018-09-14เงินปันผล0.40857.43%01/Apr/2018-30/Jun/2018
EGATIF2018-08-292018-09-14เงินปันผล0.1756.50%01/07/18-30/09/18
TTW2018-08-292018-09-13เงินปันผล0.304.92%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TAE2018-08-292018-09-14เงินปันผล0.1014.46%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
KCAR2018-08-282018-09-07เงินปันผล0.407.69%01/Jan/2018-30/Jun/2018
CPF2018-08-282018-09-07เงินปันผล0.352.51%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SNP2018-08-282018-09-10เงินปันผล0.053.86%01/Jan/2018-30/Jun/2018
DCC2018-08-282018-09-07เงินปันผล0.0294.11%01/Apr/2018-30/Jun/2018
PB2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.752.71%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
2S2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.073.29%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SAMTEL2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.159.20%01/Jan/2018-30/Jun/2018
LH2018-08-282018-09-11เงินปันผล0.408.54%01/01/18-30/06/18
SPALI2018-08-282018-09-11เงินปันผล0.405.12%01/Jan/2018-30/Jun/2018
AMATA2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.232.53%
MEGA2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.311.89%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SENA2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.1097577.06%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TVO2018-08-282018-09-07เงินปันผล1.104.26%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TSR2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.083.89%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BJC2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.182.58%01/Jan/2018-30/Jun/2018
IHL2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.206.58%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
HUMAN2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.041.34%01/Jan/2018-30/Jun/2018
EPCO2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SIRI2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.048.85%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SUTHA2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.086.06%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
FPI2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.046.46%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
GPSC2018-08-282018-09-10เงินปันผล0.451.28%01/Jan/2018-30/Jun/2018
D2018-08-272018-09-10เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
JMT2018-08-272018-09-06เงินปันผล0.201.48%01/Jan/2018-30/Jun/2018
FORTH2018-08-272018-09-06เงินปันผล0.257.05%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
VNG2018-08-272018-09-07เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BEAUTY2018-08-272018-09-07เงินปันผล0.1624.28%01/Jan/2018-30/Jun/2018
KIAT2018-08-272018-09-06เงินปันผล0.015.68%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PCSGH2018-08-272018-09-07เงินปันผล0.108.55%27/Feb/2018-10/Aug/2018
HTECH2018-08-272018-09-10เงินปันผล0.122.48%01/Jan/2018-30/Jun/2018
UVAN2018-08-272018-09-13เงินปันผล0.175.81%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
CK2018-08-272018-09-10เงินปันผล0.202.51%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
THMUI2018-08-272018-09-12เงินปันผล0.026.82%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SPRC2018-08-272018-09-13เงินปันผล0.59282.04%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ASP2018-08-272018-09-10เงินปันผล0.105.65%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TREIT2018-08-272018-09-11เงินปันผล0.15690.00%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
TOA2018-08-272018-09-13เงินปันผล0.211.47%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SHREIT2018-08-272018-09-14เงินปันผล0.14096.14%01/Apr/2018-31/Jul/2018andretainedEarnings
MGT2018-08-242018-09-06เงินปันผล0.043.69%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BLA2018-08-240000-00-00เงินปันผล0.322.42%01/01/18-30/06/18
BCH2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.111.68%01/Jan/2018-30/Jun/2018
AMATAR2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.197.30%01/Apr/2018-30/Jun/2018
PYLON2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.126.85%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
CBG2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.201.48%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
S112018-08-242018-09-07เงินปันผล0.125.34%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SPCG2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.555.89%01/Jan/2018-30/Jun/2018
AYUD2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.754.36%01/Jan/2018-30/Jun/2018
QH2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.088.33%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SEAFCO2018-08-242018-09-06เงินปันผล0.115.83%01/Jan/2018-30/Jun/2018
FUTUREPF2018-08-240000-00-00เงินปันผล0.3478.16%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
JASIF2018-08-240000-00-00เงินปันผล0.237.06%01/Apr/2018-30/Jun/2018
TLHPF2018-08-242018-09-12เงินปันผล0.3658.71%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TIF12018-08-242018-09-12เงินปันผล0.1346.94%01/Apr/2018-30/Jun/2018
MIPF2018-08-242018-09-12เงินปันผล0.554.72%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
BKKCP2018-08-242018-09-12เงินปันผล0.206.96%01/Apr/2018-30/Jun/2018
BTSGIF2018-08-240000-00-00เงินปันผล0.1965.68%01/Apr/2018-30/Jun/2018
PT2018-08-232018-09-05เงินปันผล0.158.52%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PM2018-08-232018-09-05เงินปันผล0.209.21%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PSH2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.5512.30%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TEAMG2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.0755.29%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SUSCO2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.056.88%01/Jan/2018-30/Jun/2018
AIMIRT2018-08-232018-09-05เงินปันผล0.18614.00%01/Apr/2018-30/Jun/2018
CHEWA2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
AIT2018-08-232018-09-06เงินปันผล0.4010.44%01/Jan/2018-30/Jun/2018
WINNER2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.097.04%01/01/18-30/06/18
SYNEX2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.202.96%01/Jan/2018-30/Jun/2018
KAMART2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.077.04%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
XO2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.121.48%01/Jan/2018-30/Jun/2018
RJH2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.304.23%01/Jan/2018-30/Jun/2018
AUCT2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.104.17%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ARROW2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.157.28%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MBAX2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.123.50%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
TKN2018-08-232018-09-06เงินปันผล0.172.32%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SAT2018-08-232018-09-06เงินปันผล0.358.33%01/Jan/2018-30/Jun/2018
RSP2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.102.75%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BGRIM2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.150.67%01/Jan/2018-30/Jun/2018
GCAP2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.109.94%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SMPC2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.303.93%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PPS2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
FTE2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.0910.13%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SYNTEC2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.046.25%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BKI2018-08-232018-09-07เงินปันผล3.005.13%01/04/18-30/06/18
SSTRT2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.26334.98%1/Jan/2018-30/Jun/2018
TPRIME2018-08-222018-09-10เงินปันผล0.13684.53%01/Apr/2018-30/Jun/2018
OTO2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.042.43%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TOG2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.066.68%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BH2018-08-222018-09-05เงินปันผล1.102.46%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MAKRO2018-08-222018-09-05เงินปันผล0.402.43%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ANAN2018-08-222018-09-05เงินปันผล0.1156.03%01/01/18-30/06/18
LPN2018-08-222018-09-05เงินปันผล0.2012.30%01/01/18-30/06/18
EASTW2018-08-222018-09-05เงินปันผล0.205.05%01/Jan/2018-30/Jun/2018
IMPACT2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.204.10%01/Apr/2018-30/Jun/2018
GVREIT2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.2056.95%01/Apr/2018-30/Jun/2018
CSS2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.061.59%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PRIN2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.041.66%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SLP2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.0150.00%01/01/18-30/06/18
FSMART2018-08-222018-09-04เงินปันผล0.309.65%01/Jan/2018-30/Jun/2018
CHG2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.021.97%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BROOK2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.0214.15%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
TNL2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.352.91%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
TACC2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.043.81%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SMIT2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.148.33%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BRRGIF2018-08-220000-00-00เงินปันผล0.349.08%01/Jan/2018-30/Jun/2018
M2018-08-222018-09-07เงินปันผล1.25.20%01/01/18-30/06/18
JUBILE2018-08-212018-09-05เงินปันผล0.334.10%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PDG2018-08-212018-09-06เงินปันผล0.085.68%01/Jan/2018-30/Jun/2018
RS2018-08-212018-09-04เงินปันผล0.251.55%01/01/17-31/12/17
BAFS2018-08-212018-09-06เงินปันผล0.235.25%01/Jan/2018-30/Jun/2018
B-WORK2018-08-210000-00-00เงินปันผล0.30346.81%06/Feb/2018-30/Jun/2018
URBNPF2018-08-212018-09-07เงินปันผล0.090.00%01/Apr/2018-30/Jun/2018
SPF2018-08-210000-00-00เงินปันผล0.3511.14%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
HPF2018-08-202018-09-05เงินปันผล0.095.58%01/Apr/2018-30/Jun/2018
M-STOR2018-08-202018-09-06เงินปันผล0.1256.69%01/Apr/2018-30/Jun/2018
M-PAT2018-08-202018-09-06เงินปันผล0.1710.52%01/Apr/2018-30/Jun/2018
MNIT22018-08-202018-09-05เงินปันผล0.064.61%01/Apr/2018-30/Jun/2018
SGP2018-08-202018-09-05เงินปันผล0.253.27%01/Jan/2018-30/Jun/2018
CMAN2018-08-202018-09-05เงินปันผล0.052.96%01/Jan/2018-30/Jun/2018
KCE2018-08-202018-09-06เงินปันผล0.551.55%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SABINA2018-08-202018-09-03เงินปันผล0.505.89%01/01/18-30/06/18
GC2018-08-202018-09-07เงินปันผล0.188.47%01/Jan/2018-30/Jun/2018
IVL2018-08-202018-09-04เงินปันผล0.703.31%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TU2018-08-202018-09-03เงินปันผล0.253.39%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
RPH2018-08-172018-08-31เงินปันผล0.0552.55%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TNP2018-08-172018-09-03เงินปันผล0.0151.33%01/Jan/2018-30/Jun/2018
INTUCH2018-08-162018-08-30เงินปันผล1.354.51%01/Jan/2018-30/Jun/2018
LHSC2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.1558.59%01/May/2018-30/Jun/2018
LHHOTEL2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.2811.10%01/Apr/2018-30/Jun/2018
QHPF2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.14510.46%01/May/2018-30/Jun/2018
QHHR2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.1510.71%01/Apr/2018-30/Jun/2018
LHPF2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.1358.66%01/Apr/2018-30/Jun/2018
ADVANC2018-08-152018-08-29เงินปันผล3.784.07%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SNC2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.506.85%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MBKET2018-08-152018-08-29เงินปันผล0.409.25%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MACO2018-08-152018-08-30เงินปันผล0.01803.66%01/01/18-30/06/18
DREIT2018-08-142018-08-31เงินปันผล0.30434.15%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
PTTEP2018-08-082018-08-24เงินปันผล1.755.61%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SCC2018-08-082018-08-22เงินปันผล8.503.66%01/Jan/2018-30/Jun/2018
WHART2018-08-072018-08-23เงินปันผล0.17454.34%01/Apr/2018-30/Jun/2018
WHABT2018-08-072018-08-23เงินปันผล0.13256.76%01/Apr/2018-30/Jun/2018
SCCC2018-08-072018-08-23เงินปันผล4.005.65%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PPF2018-08-062018-08-22เงินปันผล0.17436.21%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
PPF2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.17436.21%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SIRIP2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.1527.97%01/Apr/2018-30/Jun/2018
DIF2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.1587.57%01/May/2018-30/Jun/2018
POPF2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.24149.68%01/Apr/2018-30/Jun/2018
CPNCG2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.2449.57%01/Apr/2018-30/Jun/2018
CRYSTAL2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.16380.00%01/Apr/2018-30/Jun/2018
CPNREIT2018-08-022018-09-06เงินปันผล0.40558.63%01/04/2018-30/06/2018
DTAC2018-07-312018-08-10เงินปันผล1.018.38%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TNPF2018-07-112018-07-26เงินปันผล0.511.15%01/Jan/2018-31/May/2018
GLOW2018-07-062018-07-20เงินปันผล1.6080.00%01/Jan/2018-31/Mar/2018
JAS2018-06-212018-07-06เงินปันผล0.3053.33%
TPIPP2018-06-132018-06-28เงินปันผล0.108.89%
BCPG2018-06-052018-06-15เงินปันผล0.163.17%01/01/18-31/03/18
SHREIT2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.08946.14%20/Dec/2017-31/Mar/2018
DCC2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.0334.11%01/Jan/2018-31/Mar/2018
OISHI2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.903.60%01/Oct/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
KAMART2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.077.04%01/Jan/2018-31/Mar/2018
AIMIRT2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.19264.00%22/Dec/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
EGATIF2018-05-282018-06-15เงินปันผล0.20556.50%01/01/18-31/03/18
TREIT2018-05-250000-00-00เงินปันผล0.160.00%01/Jan/2018-31/Mar/2018
AAV2018-05-250000-00-00เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2018-14/May/2018andretainedEarnings
GVREIT2018-05-250000-00-00เงินปันผล0.20836.95%01/Jan/2018-31/Mar/2018
TIF12018-05-240000-00-00เงินปันผล0.156.94%01/Jan/2018-31/Mar/2018
BKKCP2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.206.96%01/Jan/2018-31/Mar/2018
SPF2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.4111.14%01/Jan/2018-31/Mar/2018
FUTUREPF2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.3478.16%01/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
JASIF2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.227.06%01/Jan/2018-31/Mar/2018
SRIPANWA2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.1556.37%01/Jan/2018-31/Mar/2018
GPI2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.1513.33%01/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
CHAYO2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.060.07%01/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
AMATAR2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.197.30%01/Jan/2018-31/Mar/2018
BKI2018-05-242018-06-08เงินปันผล3.005.13%01/01/2018-31/03/2018
BOFFICE2018-05-230000-00-00เงินปันผล0.13154.66%15/Jan/2018-31/Mar/2018
TPRIME2018-05-230000-00-00เงินปันผล0.11464.53%01/Jan/2018-31/Mar/2018
TSC2018-05-230000-00-00เงินปันผล0.404.17%01/Oct/2017-31/Mar/2018
CPNREIT2018-05-222018-07-06เงินปันผล0.37958.63%01/01/2018-31/03/2018
DIF2018-05-170000-00-00เงินปันผล0.33757.57%01/Jan/2018-30/Apr/2018
PLE2018-05-172018-05-25เงินปันผล0.0529.72%01/Jan/2017-31/Dec/2017
IVL2018-05-152018-05-25เงินปันผล0.553.31%01/Jul/2017-31/Dec/2017
GIFT2018-05-152018-05-25เงินปันผล0.250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CPNCG2018-05-150000-00-00เงินปันผล0.2449.57%01/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
PF2018-05-142018-05-25เงินปันผล0.052.59%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AKR2018-05-142018-05-28เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KAMART2018-05-112018-05-25เงินปันผล0.077.04%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SRICHA2018-05-112018-05-25เงินปันผล0.200.00%01/01/17-31/12/17
OHTL2018-05-102018-05-25เงินปันผล8.000.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TPA2018-05-102018-05-23เงินปันผล0.308.04%01/01/17-31/12/17
HTECH2018-05-102018-05-25เงินปันผล0.102.48%01/Jul/2017-31/Dec/2017
CMO2018-05-102018-05-24เงินปันผล0.1023.56%01/01/17-31/12/17
ITEL2018-05-102018-05-23เงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ILINK2018-05-102018-05-23หุ้นปันผล0.055560.83%01/01/17-31/12/17
ILINK2018-05-102018-05-23หุ้นปันผล2:10.83%01/01/17-31/12/17
SIAM2018-05-102018-05-25เงินปันผล0.013.68%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PREB2018-05-102018-05-25เงินปันผล0.8010.46%01/Jul/2017-31/Dec/2017
AMATAV2018-05-092018-05-22เงินปันผล0.030.88%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JUBILE2018-05-092018-05-21เงินปันผล0.374.10%01/Jul/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล0.002560.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล22:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CENTEL2018-05-092018-05-30เงินปันผล0.600.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHOTI2018-05-092018-05-25เงินปันผล1.000.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SVI2018-05-092018-05-18เงินปันผล0.08339.35%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TCJ2018-05-092018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-092018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
VIBHA2018-05-092018-05-25เงินปันผล0.0362.44%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BCH2018-05-092018-05-22เงินปันผล0.121.68%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SEAFCO2018-05-092018-05-25เงินปันผล0.055.83%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SEAFCO2018-05-092018-05-25หุ้นปันผล10:15.83%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล0.002560.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล22:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AP2018-05-092018-05-24เงินปันผล0.355.23%01/01/2017-31/12/2018
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล0.002560.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล22:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SSP2018-05-092018-05-23เงินปันผล0.2050.89%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AMATA2018-05-092018-05-23เงินปันผล0.332.53%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SYNTEC2018-05-092018-05-25เงินปันผล0.136.25%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SMIT2018-05-092018-05-25เงินปันผล0.228.33%01/Jul/2017-31/Dec/2017
NVD2018-05-082018-05-16เงินปันผล01.61%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WHA2018-05-082018-05-28เงินปันผล0.09074.34%01/Oct/2017-31/Dec/2017
TWPC2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.323.21%01/01/17-31/12/17
LRH2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.3841.38%01/01/2017-31/12/2017
ESTAR2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.0550.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PPS2018-05-082018-05-23เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RPH2018-05-082018-05-24เงินปันผล0.0552.55%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
VARO2018-05-082018-05-24เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TRU2018-05-082018-05-22เงินปันผล0.143.30%01/01/2017-31/12/2017
PG2018-05-082018-05-18เงินปันผล0.234.03%01/01/17-31/12/17
SSSC2018-05-082018-05-29เงินปันผล0.1656.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ARROW2018-05-082018-05-24เงินปันผล0.357.28%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
LH2018-05-082018-05-22เงินปันผล0.358.54%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BWG2018-05-082018-05-28เงินปันผล0.0290.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TWZ2018-05-082018-05-23เงินปันผล0.001040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TNPC2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.030.00%01/01/17-31/12/17
ESTAR2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.0550.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ORI2018-05-082018-05-25เงินปันผล06.03%01/Jul/2017-31/Dec/2017
NNCL2018-05-082018-05-18เงินปันผล0.083.31%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MODERN2018-05-082018-05-23เงินปันผล0.205.63%01/01/17-31/12/17
NYT2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.3014.29%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PLAT2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.207.75%01/Jan/2017-31/Dec/2017
K2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.0050.00%01/01/17-31/12/17
K2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล11:10.00%01/01/17-31/12/17
SORKON2018-05-072018-05-25เงินปันผล2.203.57%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PL2018-05-072018-05-22เงินปันผล0.196.70%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPCH2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.05631.63%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CI2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.032.07%01/01/17-31/12/17
MALEE2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.250.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ABICO2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.0750.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NOBLE2018-05-072018-05-21เงินปันผล0.1730.64%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UPOIC2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.100.52%
LST2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.188.30%01/Jan/2017-31/Dec/2017
VNT2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.904.34%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPBI2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SHANG2018-05-072018-05-24เงินปันผล2.254.09%01/Jan/2017-31/Dec/2017
M2018-05-072018-05-23เงินปันผล1.205.20%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BRR2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.300.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
COMAN2018-05-072018-05-22เงินปันผล0.0634.20%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FNS2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RJH2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.354.23%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TPOLY2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.052.84%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BGT2018-05-072018-05-22เงินปันผล0.0090.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TC2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.052.50%01/01/17-31/12/17
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
AU2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.152.79%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NEW2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.700.36%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SITHAI2018-05-072018-05-21เงินปันผล0.050.00%01/01/17-31/12/17
MOONG2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.186.31%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
RML2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.03130.00%01/01/17-31/12/17
SAPPE2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.693.99%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KTB2018-05-072018-05-18เงินปันผล0.616.02%01/01/17-31/12/17
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SENA2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.023347.06%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SENA2018-05-072018-05-24หุ้นปันผล6:17.06%01/Jul/2017-31/Dec/2017
PB2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.792.71%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
CPR2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.1513.68%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TNL2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.702.91%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
GLOW2018-05-042018-05-22เงินปันผล 4.2190.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
NETBAY2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.47593.78%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASIAN2018-05-042018-05-17เงินปันผล0.251.63%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BAFS2018-05-042018-05-21เงินปันผล1.035.25%01/Jul/2017-31/Dec/2017
WHAUP2018-05-042018-05-21เงินปันผล0.20345.96%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
WPH2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.0183.29%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TSTE2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.072.96%01/Jan/2017-31/Dec/2017
IHL2018-05-042018-05-18เงินปันผล0.326.58%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SCN2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.105.21%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JWD2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.102.82%01/Oct/2017-31/Dec/2017
CSS2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.101.59%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ALT2018-05-042018-05-24เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KIAT2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.025.68%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
PCSGH2018-05-042018-05-18เงินปันผล0.178.55%01/Jan/2018-26/Feb/2018
TSR2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.083.89%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BJC2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.422.58%01/Jul/2017-31/Dec/2017
AKP2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.073.20%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AMC2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.120.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BAY2018-05-042018-05-21เงินปันผล0.452.48%01/07/2017-31/12/2017
CK2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.252.51%01/Jun/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
A2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PPM2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.0351.68%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NC2018-05-042018-05-21เงินปันผล0.300.95%
TRC2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.0020.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TRC2018-05-042018-05-25หุ้นปันผล20:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MILL2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.00332.06%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MILL2018-05-042018-05-25หุ้นปันผล15:12.06%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BTNC2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.501.18%01/01/17-31/12/17
BFIT2018-05-032018-05-21เงินปันผล0.037.03%01/01/17-31/12/17
BFIT2018-05-032018-05-21หุ้นปันผล20:17.03%01/01/17-31/12/17
ASEFA2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.325.79%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PIMO2018-05-032018-05-21เงินปันผล0.020.75%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPAC2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.031.05%01/Jul/2017-31/Dec/2017
MONO2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.030.00%01/01/17-31/12/17
ALLA2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.078.20%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BEAUTY2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.2584.28%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PRM2018-05-032018-05-24เงินปันผล0.102.37%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
ALUCON2018-05-032018-05-15เงินปันผล11.004.42%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TM2018-05-032018-05-11เงินปันผล0.08124.89%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CPF2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.252.51%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPCORP2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.706.19%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
MFEC2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.257.23%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WIIK2018-05-032018-05-22เงินปันผล0.110.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EPCO2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.080.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SAWAD2018-05-032018-05-21เงินปันผล0.0071.99%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAWAD2018-05-032018-05-21หุ้นปันผล18:11.99%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ROJNA2018-05-032018-05-25เงินปันผล0.208.77%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CWT2018-05-032018-05-17เงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TTA2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.0750.90%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MM2018-05-032018-05-22เงินปันผล0.0452.91%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PRAKIT2018-05-032018-05-22เงินปันผล0.807.79%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AHC2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.443.17%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TCAP2018-05-022018-05-17เงินปันผล1.3021.37%01/07/17-31/12/17
SUN2018-05-022018-05-15เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THREL2018-05-020000-00-00เงินปันผล0.307.22%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SSF2018-05-022018-05-18เงินปันผล0.37292.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SC2018-05-022018-05-22เงินปันผล0.126.64%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BSM2018-05-022018-05-22เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
COM72018-05-022018-05-23เงินปันผล0.351.99%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KKP2018-05-022018-05-21เงินปันผล3.007.69%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
ICHI2018-05-022018-05-18เงินปันผล0.153.37%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KWC2018-05-022018-05-17เงินปันผล8.003.38%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SALEE2018-05-022018-05-23เงินปันผล0.0150.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SWC2018-05-022018-05-21เงินปันผล0.507.31%01/Jul/2017-31/Dec/2017
KTIS2018-05-022018-05-17เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ICC2018-05-022018-05-22เงินปันผล1.102.35%
HFT2018-05-022018-05-18เงินปันผล0.202.71%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BM2018-05-022018-05-23เงินปันผล0.043.05%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TITLE2018-05-022018-05-18หุ้นปันผล0.00555555560.20%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TITLE2018-05-022018-05-18หุ้นปันผล10:10.20%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GULF2018-05-022018-05-14เงินปันผล0.400.64%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TOA2018-05-022018-05-18เงินปันผล0.141.47%01/Jul/2017-31/Dec/2017
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล0.00878.29%01/Jan/2560-31/Dec/2560
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล14:18.29%01/Jan/2560-31/Dec/2560
TOPP2018-05-022018-05-23เงินปันผล5.832.91%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล0.00878.29%01/Jan/2560-31/Dec/2560
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล14:18.29%01/Jan/2560-31/Dec/2560
GYT2018-05-022018-05-24เงินปันผล20.000.00%
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล0.00878.29%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล14:18.29%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WACOAL2018-05-022018-05-22เงินปันผล1.504.22%01/01/17-31/12/17
ESSO2018-05-022018-05-22เงินปันผล1.000.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
OCC2018-05-022018-05-21เงินปันผล0.652.51%01/01/17-31/12/17
SLP2018-05-022018-07-18เงินปันผล0.0150.00%01/07/17-30/06/17
SCG2018-04-302018-05-22เงินปันผล0.151.72%01/01/17-31/12/17
EASTW2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.245.05%01/Jul/2017-31/Dec/2017
LHFG2018-04-300000-00-00เงินปันผล0.037.45%
CHG2018-04-302018-05-25เงินปันผล0.0121.97%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAMCO2018-04-302018-05-17เงินปันผล0.057.50%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
RSP2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.152.75%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THRE2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.050.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
LPH2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.102.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UKEM2018-04-302018-05-22เงินปันผล0.042.36%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TVI2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.074.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ADB2018-04-302018-05-11เงินปันผล0.020.98%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAUCE2018-04-30เงินปันผล0.924.42%
SAUCE2018-04-30เงินปันผล0.084.42%
SIS2018-04-272018-05-16เงินปันผล0.453.11%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THG2018-04-272018-05-21เงินปันผล0.401.49%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CPALL2018-04-272018-05-18เงินปันผล1.102.16%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TISCO2018-04-272018-05-18เงินปันผล5.008.59%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EKH2018-04-272018-05-16เงินปันผล0.123.86%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BEM2018-04-272018-05-14เงินปันผล0.071.82%01/07/17-31/12/17
INET2018-04-272018-05-18เงินปันผล0.12590.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASIA2018-04-272018-05-22เงินปันผล1.251.02%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
KTC2018-04-262018-05-11เงินปันผล5.301.12%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PORT2018-04-262018-05-11เงินปันผล0.052.19%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FLOYD2018-04-262018-05-09เงินปันผล0.068.49%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
QH2018-04-262018-05-15เงินปันผล0.138.33%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
AQUA2018-04-262018-05-15เงินปันผล0.016.98%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SQ2018-04-262018-05-11เงินปันผล0.12220.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MFC2018-04-262018-05-18เงินปันผล1.406.85%01/01/17-31/12/17
TACC2018-04-252018-05-15เงินปันผล0.093.81%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BIZ2018-04-252018-05-09เงินปันผล0.086.65%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TBSP2018-04-242018-05-15เงินปันผล0.554.91%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GUNKUL2018-04-242018-05-15เงินปันผล0.0455.07%01/Jan/2016-31/Dec/2017andretainedEarnings
JMT2018-04-242018-05-15เงินปันผล1.48%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TMB2018-04-232018-05-09เงินปันผล0.062.75%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BBL2018-04-232018-05-11เงินปันผล4.505.65%01/07/2017-31/12/2017
RP2018-04-232018-05-10เงินปันผล0.01390.44%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RP2018-04-232018-05-10หุ้นปันผล8:10.44%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EASON2018-04-232018-05-03เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AIT2018-04-202018-05-08เงินปันผล1.4010.44%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MBAX2018-04-202018-05-09เงินปันผล0.203.50%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TIPCO2018-04-192018-05-03เงินปันผล0.504.59%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MAJOR2018-04-192018-05-03เงินปันผล0.605.59%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BIG2018-04-192018-05-09เงินปันผล0.134.92%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SUTHA2018-04-192018-05-03เงินปันผล0.106.06%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
KGI2018-04-192018-05-09เงินปันผล0.328.24%01/Jan/2017-31/Dec/2017
HMPRO2018-04-192018-05-08เงินปันผล0.182.77%01/Jul/2017-31/Dec/2017
CKP2018-04-192018-05-08เงินปันผล0.02250.64%01/Jan/2017-31/Dec/2017
S112018-04-182018-05-04เงินปันผล0.215.34%01/Jan/2017-31/Dec/2017
2S2018-04-182018-05-03เงินปันผล0.103.29%01/Jan/2017-31/Dec/2017
2S2018-04-182018-05-03หุ้นปันผล8:13.29%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MCS2018-04-182018-05-07เงินปันผล0.405.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
HPT2018-04-182018-05-04เงินปันผล0.03231.91%01/Jan/2017-31/Dec/2017
YUASA2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.242.19%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SPRC2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.68062.04%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TOG2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.276.68%01/Jul/2017-31/Dec/2017
FTE2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.12610.13%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SCB2018-04-172018-05-03เงินปันผล4.006.85%01/01/17-31/12/17
APCO2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.0362.55%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
GTB2018-04-172018-04-30เงินปันผล0.0337.25%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SELIC2018-04-172018-04-26เงินปันผล0.0270.32%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GC2018-04-122018-04-30เงินปันผล0.228.47%01/Jul/2017-31/Dec/2017
COL2018-04-122018-04-30เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KBANK2018-04-112018-04-30เงินปันผล3.504.19%01/07/17-31/12/17
MC2018-04-112018-05-03เงินปันผล0.305.61%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ATP302018-04-112018-04-30เงินปันผล0.033.96%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHEWA2018-04-102018-05-03เงินปันผล0.0085470.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHEWA2018-04-102018-05-03หุ้นปันผล13:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SCCC2018-04-102012-05-27เงินปันผล4.005.65%01/07/2017-31/12/2017
MINT2018-04-102018-04-27เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BPP2018-04-102018-04-26เงินปันผล0.304.09%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BANPU2018-04-102018-04-30เงินปันผล0.356.06%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
INTUCH2018-04-092018-04-27เงินปันผล0.194.51%01/Jan/2018-31/Jan/2018
INTUCH2018-04-092018-04-27เงินปันผล1.274.51%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ADVANC2018-04-052018-04-26เงินปันผล3.574.07%01/Jul/2017-31/Dec/2017
HUMAN2018-04-052018-04-26เงินปันผล0.031.34%01/Oct/2017-31/Dec/2017
SCC2018-04-042018-04-20เงินปันผล10.503.66%01/Jul/2017-31/Dec/2017
THCOM2018-04-042018-04-25เงินปันผล1.362.06%01/Jan/2018-31/Jan/2018
TCOAT2018-04-042018-05-24เงินปันผล0.653.05%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SMPC2018-04-032018-04-27เงินปันผล0.353.93%01/Jul/2017-31/Dec/2017
CRD2018-04-032018-04-24เงินปันผล0.04152.55%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SPA2018-04-032018-04-25เงินปันผล0.070.29%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SUC2018-04-032018-04-27เงินปันผล2.004.48%01/01/17-31/12/17
TGCI2018-03-302018-04-25เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TIC2018-03-302018-05-16เงินปันผล1.000.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
VCOM2018-03-292018-05-04เงินปันผล0.0653.56%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
LEE2018-03-292018-05-18เงินปันผล0.195.13%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GLAND2018-03-292018-05-21เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SNP2018-03-282018-05-02เงินปันผล0.803.86%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TCMC2018-03-282018-05-25เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
DCON2018-03-272018-05-09เงินปันผล0.0454.55%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TRUBB2018-03-262018-05-11เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAMTEL2018-03-262018-05-21เงินปันผล0.189.20%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SAMART2018-03-262018-05-23เงินปันผล0.102.17%01/Jan/2017-31/Dec/2017
HTC2018-03-262018-05-18เงินปันผล0.625.48%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TSE2018-03-262018-05-18เงินปันผล0.005564.58%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TSE2018-03-262018-05-18หุ้นปันผล20:14.58%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KCE2018-03-262018-05-09เงินปันผล1.10001.55%01/07/17-31/12/17
RAM2018-03-262018-05-22เงินปันผล8.002.55%01/07/17-31/12/17
TKS2018-03-232018-05-18เงินปันผล0.529.84%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TAKUNI2018-03-232018-05-21เงินปันผล0.0355.48%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NTV2018-03-232018-05-25เงินปันผล1.333.78%01/01/17-31/12/17
SABINA2018-03-232018-05-08เงินปันผล0.655.89%01/01/17-30/12/17
CTW2018-03-232018-05-15เงินปันผล0.352.84%01/01/17-31/12/17
GRAND2018-03-220000-00-00เงินปันผล0.0044450.00%
GRAND2018-03-220000-00-00หุ้นปันผล25:10.00%
SKR2018-03-222018-05-10เงินปันผล01.07%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PRG2018-03-222018-05-21เงินปันผล0.305.96%
JCP2018-03-220000-00-00เงินปันผล0.140.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ML2018-03-222018-05-15เงินปันผล0.053.23%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TVO2018-03-212018-05-25เงินปันผล0.854.26%01/07/17-30/06/17
OTO2018-03-202018-05-21เงินปันผล0.072.43%
CCET2018-03-202018-05-18เงินปันผล0.043.78%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ECL2018-03-202018-05-07เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BGRIM2018-03-202018-05-11เงินปันผล0.300.67%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FSMART2018-03-192018-04-27เงินปันผล0.309.65%01/Jul/2017-31/Dec/2017
DTC2018-03-192018-05-11เงินปันผล0.1582.45%01/01/2017-31/12/2017
CNS2018-03-192018-05-10เงินปันผล0.210.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHARAN2018-03-192018-05-25เงินปันผล1.001.72%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EA2018-03-192018-05-25เงินปันผล0.200.47%01/01/17-31/12/17
WG2018-03-192018-05-15เงินปันผล4.500.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LANNA2018-03-192018-05-15เงินปันผล0.477.95%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AMA2018-03-192018-05-09เงินปันผล0.203.39%01/01/17-31/12/17
AMA2018-03-192018-05-09หุ้นปันผล5:13.39%01/01/17-31/12/17
ICN2018-03-192019-05-22เงินปันผล0.094.75%01/Jan/2017-31/Dec/2017
D2018-03-162018-05-15เงินปันผล0.100.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
PYLON2018-03-162018-05-04เงินปันผล0.056.85%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
KCAR2018-03-162018-05-22เงินปันผล0.557.69%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TNITY2018-03-162018-05-11เงินปันผล0.4510.68%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
VNG2018-03-162018-05-18เงินปันผล0.300.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SSTPF2018-03-162018-03-29เงินปันผล0.200.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
VIH2018-03-152018-05-18เงินปันผล0.121.85%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LALIN2018-03-152018-05-11เงินปันผล0.1654.94%01/Jul/2017-31/Dec/2017
FORTH2018-03-152018-05-03เงินปันผล0.257.05%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
AGE2018-03-152018-05-23เงินปันผล0.002810.40%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AGE2018-03-152018-05-23หุ้นปันผล10:110.40%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DTCI2018-03-152018-05-04เงินปันผล0.600.88%01/01/17-31/12/17
AUCT2018-03-152018-05-04เงินปันผล0.164.17%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TTI2018-03-152018-05-25เงินปันผล0.500.00%01/01/17-31/12/17
TPIPL2018-03-152018-05-11เงินปันผล0.023.42%01/01/17-31/12/17
MACO2018-03-142018-05-18เงินปันผล0.0183.66%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ZMICO2018-03-142018-05-15เงินปันผล0.050.00%01/01/17-31/12/17
PDG2018-03-142018-05-22เงินปันผล0.145.68%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CMR2018-03-142018-05-22เงินปันผล0.0473.15%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PATO2018-03-142018-05-08เงินปันผล1.235.83%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BR2018-03-142018-05-18เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPP2018-03-142018-05-10เงินปันผล0.344.14%01/Jan/2017-31/Dec/2017
M-CHAI2018-03-142018-05-25เงินปันผล4.101.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UNIQ2018-03-142018-05-11เงินปันผล0.335.77%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GCAP2018-03-142018-04-25เงินปันผล0.099.94%01/Jul/2017-31/Dec/2017
FPI2018-03-142018-05-25เงินปันผล0.046.46%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ASAP2018-03-142018-05-24หุ้นปันผล0.00550.00%01/Feb/2017-31/Dec/2017
ASAP2018-03-142018-05-24หุ้นปันผล10:10.00%01/Feb/2017-31/Dec/2017
ASAP2018-03-142018-05-24หุ้นปันผล0.00560.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASAP2018-03-142018-05-24หุ้นปันผล10:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TIP2018-03-142018-05-22เงินปันผล2.005.87%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TIP2018-03-142018-05-22หุ้นปันผล1:15.87%01/Jul/2017-31/Dec/2017
HANA2018-03-142018-05-11เงินปันผล1.002.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TRUE2018-03-142018-05-25เงินปันผล0.0312.56%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BDMS2018-03-142018-04-26เงินปันผล0.232.61%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LOXLEY2018-03-132018-05-16เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PT2018-03-132018-05-10เงินปันผล0.408.52%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BSBM2018-03-132018-05-11เงินปันผล0.054.25%01/Jul/2017-31/Dec/2017
WORK2018-03-132018-05-03เงินปันผล0.901.73%01/Jul/2017-31/Dec/2017
PMTA2018-03-132018-05-18เงินปันผล1.005.32%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THE2018-03-132018-05-24เงินปันผล0.101.91%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AI2018-03-132018-05-15เงินปันผล0.055.31%
ASIMAR2018-03-132018-05-02เงินปันผล0.203.27%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SPACK2018-03-132018-05-25เงินปันผล0.0280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CNT2018-03-132018-05-08เงินปันผล0.053.28%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SIRI2018-03-132018-05-11เงินปันผล0.078.85%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GFPT2018-03-132018-04-25เงินปันผล0.301.42%01/01/2017-31/12/2017
MTI2018-03-132018-05-08เงินปันผล4.303.38%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AH2018-03-132018-05-09เงินปันผล0.602.02%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
ASP2018-03-132018-05-14เงินปันผล0.205.65%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SSTRT2018-03-132018-03-29เงินปันผล0.01384.98%13/Dec/2017-31/Dec/2017
BCP2018-03-132018-05-07เงินปันผล1.103.17%01/07/2017-31/12/2017
SAWAD2018-03-132018-05-21เงินปันผล0.0071.99%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAWAD2018-03-132018-05-21หุ้นปันผล18:11.99%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BCPG2018-03-132018-04-20เงินปันผล0.163.17%01/10/17-31/12/17
MGT2018-03-122018-05-14เงินปันผล0.073.69%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ANAN2018-03-122018-05-11เงินปันผล0.06756.03%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SR2018-03-122018-05-24เงินปันผล0.0453.80%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JAS2018-03-122018-05-28เงินปันผล0.2053.33%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
QLT2018-03-122018-04-27เงินปันผล0.308.37%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SVOA2018-03-122018-04-24เงินปันผล0.0463.05%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SKN2018-03-122018-05-24เงินปันผล0.10741.49%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NSI2018-03-122018-04-23เงินปันผล1.759.47%01/Jul/2017-31/Dec/2017
JMART2018-03-122018-05-07เงินปันผล0.321.16%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TKN2018-03-122018-05-04เงินปันผล0.172.32%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPIPP2018-03-122018-05-10เงินปันผล0.048.89%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TTW2018-03-122018-05-07เงินปันผล0.304.92%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ERW2018-03-122018-05-25เงินปันผล0.091.93%01/01/17-31/12/17
LUXF2018-03-122018-03-29เงินปันผล0.182.44%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
MEGA2018-03-092018-04-27เงินปันผล0.401.89%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SPG2018-03-092018-05-08เงินปันผล0.453.91%01/07/17-31/12/17
XO2018-03-092018-05-18เงินปันผล0.081.48%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ETE2018-03-092018-05-15เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TMD2018-03-092018-05-09เงินปันผล1.206.06%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CM2018-03-092018-05-14เงินปันผล0.202.14%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PK2018-03-092018-05-22เงินปันผล0.120.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SPCG2018-03-092018-05-11เงินปันผล0.655.89%01/Jul/2017-31/Dec/2017
FMT2018-03-092018-05-18เงินปันผล1.508.13%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UOBKH2018-03-092018-05-25เงินปันผล0.090.19%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TFG2018-03-092018-05-09เงินปันผล0.054.82%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
FN2018-03-092018-05-11เงินปันผล0.0350.30%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GENCO2018-03-092018-05-25เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MSC2018-03-092018-04-30เงินปันผล0.437.03%01/Jan/2017-31/Dec/2017
HARN2018-03-092018-05-25เงินปันผล0.147.83%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ZIGA2018-03-092018-05-02เงินปันผล0.131.27%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SCI2018-03-092018-05-25เงินปันผล0.051.38%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
BUI2018-03-092018-05-18เงินปันผล0.502.34%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CPL2018-03-092018-05-23เงินปันผล0.005560.00%01/01/17-31/12/17
CPL2018-03-092018-05-23หุ้นปันผล20:10.00%01/01/17-31/12/17
COLOR2018-03-092018-05-23เงินปันผล0.0353.45%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
M-STOR2018-03-092018-03-28เงินปันผล0.1656.69%01/Oct/2017-31/Dec/2017
HPF2018-03-092018-03-27เงินปันผล0.095.58%01/Oct/2017-31/Dec/2017
M-PAT2018-03-092018-03-28เงินปันผล0.1810.52%01/Oct/2017-31/Dec/2017
WINNER2018-03-092018-05-14เงินปันผล0.137.04%01/07/17-31/12/17
DDD2018-03-092018-05-15เงินปันผล0.210.68%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AIRA2018-03-092018-05-16เงินปันผล0.00650.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SYNEX2018-03-092018-05-10เงินปันผล0.352.96%01/Jul/2017-31/Dec/2017
FN2018-03-092018-05-11เงินปันผล0.0360.30%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PICO2018-03-082018-03-23เงินปันผล0.1256.83%01/Nov/2016-31/Oct/2017
GLOBAL2018-03-082018-05-22เงินปันผล0.18462962961.08%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GLOBAL2018-03-082018-05-22หุ้นปันผล24:11.08%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TNP2018-03-082018-05-10เงินปันผล0.0151.33%01/Jul/2017-31/Dec/2017
THANI2018-03-082018-04-27เงินปันผล0.034.96%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THANI2018-03-082018-04-27หุ้นปันผล4:14.96%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TMT2018-03-082018-04-19เงินปันผล1.204.17%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PSH2018-03-082018-05-23เงินปันผล0.7212.30%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ROH2018-03-082018-04-27เงินปันผล1.1753.96%01/01/2017-31/12/2017
MAKRO2018-03-082018-05-18เงินปันผล0.562.43%01/Jan/2017-31/Dec/2017
IFS2018-03-082018-05-17เงินปันผล0.1529.33%01/01/17-31/12/17
SGP2018-03-082018-05-09เงินปันผล1.003.27%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SRIPANWA2018-03-082018-03-22เงินปันผล0.36256.37%01/Oct/2017-31/Dec/2017
TWP2018-03-082018-05-24เงินปันผล0.14210.98%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PAP2018-03-082018-05-16เงินปันผล0.397.50%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SUSCO2018-03-082018-05-08เงินปันผล0.096.88%01/Jul/2017-31/Dec/2017
CPI2018-03-082018-05-21เงินปันผล0.043.66%01/01/17-31/12/17
AJ2018-03-082018-05-14เงินปันผล0.301.39%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UEC2018-03-082018-05-18เงินปันผล0.020.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SE2018-03-082018-05-08เงินปันผล0.063.76%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UVAN2018-03-082018-05-25เงินปันผล0.335.81%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
BA2018-03-082018-04-27เงินปันผล0.301.43%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EGCO2018-03-082018-04-27เงินปันผล3.503.32%01/Jul/2017-31/Dec/2017
NKI2018-03-082018-05-18หุ้นปันผล1.502.80%01/01/17-31/12/17
NKI2018-03-082018-05-18หุ้นปันผล33:12.80%01/01/17-31/12/17
AF2018-03-082018-05-17เงินปันผล0.01253.52%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DELTA2018-03-082018-04-11เงินปันผล2.200.25%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TCCC2018-03-082018-04-26เงินปันผล2.003.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JCT2018-03-082018-05-10เงินปันผล4.105.06%01/01/17-31/12/17
BRRGIF2018-03-080000-00-00เงินปันผล0.299.08%01/Aug/2017-31/Dec/2017
WHART2018-03-082018-03-23เงินปันผล0.08654.34%01/Nov/2017-31/Dec/2017
BKI2018-03-082018-05-07เงินปันผล5.005.13%01/10/17-31/12/17
SCP2018-03-082018-05-25เงินปันผล0.406.60%01/01/17-31/12/17
OGC2018-03-072018-05-18เงินปันผล1.552.39%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPRIME2018-03-072018-03-27เงินปันผล0.08254.53%01/Oct/2017-31/Dec/2017
AMANAH2018-03-072018-04-04เงินปันผล0.0007942.59%01/01/2017-31/12/2017
AMANAH2018-03-072018-04-04หุ้นปันผล140:12.59%01/01/2017-31/12/2017
RWI2018-03-070000-00-00เงินปันผล0.1060.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CBG2018-03-072018-05-11เงินปันผล0.501.48%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
PTG2018-03-072018-05-18เงินปันผล0.172.40%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BH2018-03-072018-05-08เงินปันผล1.702.46%01/Jul/2017-31/Dec/2017
UTP2018-03-072018-05-25เงินปันผล0.254.65%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MJLF2018-03-072018-03-22เงินปันผล0.2210.80%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TREIT2018-03-072018-03-22เงินปันผล0.01710.00%01/Nov/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SMK2018-03-072018-04-28เงินปันผล2.035.41%01/01/17-31/12/17
PPP2018-03-062018-05-10เงินปันผล0.169.80%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CPN2018-03-062018-05-16เงินปันผล1.401.63%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UAC2018-03-062018-04-20เงินปันผล0.123.41%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TU2018-03-062018-04-23เงินปันผล0.343.39%01/Jul/2017-31/Dec/2017
IT2018-03-062018-05-09เงินปันผล0.181.22%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FSS2018-03-062018-05-22เงินปันผล0.060.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PTT2018-03-062018-04-27เงินปันผล12.004.57%01/07/17-31/12/17
ASN2018-03-062018-05-02เงินปันผล0.06150.21%01/Jan/2017-31/Dec/2017
III2018-03-062018-05-24เงินปันผล0.112.30%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
DCC2018-03-062018-05-09เงินปันผล0.0234.11%01/Oct/2017-31/Dec/2017
SVH2018-03-062018-05-03เงินปันผล7.504.25%
TNR2018-03-062018-05-12เงินปันผล0.321.80%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TK2018-03-062018-05-10เงินปันผล0.526.67%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WICE2018-03-062018-05-16เงินปันผล0.121.43%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AMATAR2018-03-052018-03-23เงินปันผล0.167.30%01/Oct/2017-31/Dec/2017
ROBINS2018-03-052018-05-11เงินปันผล1.250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PTTGC2018-03-052018-04-24เงินปันผล2.503.12%01/07/17-31/12/17
CPT2018-03-050000-00-00เงินปันผล0.140.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CSC2018-03-052018-05-11เงินปันผล1.507.29%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JASIF2018-03-052018-03-21เงินปันผล0.237.06%01/Oct/2017-31/Dec/2017
DRT2018-03-052018-05-29เงินปันผล0.187.45%01/Jul/2017-30/Dec/2017
PM2018-02-282018-05-10เงินปันผล0.459.21%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAT2018-02-282018-05-04เงินปันผล0.658.33%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GAHREIT2018-02-282018-03-20เงินปันผล0.1377.41%10/Oct/2017-31/Dec/2017
TICON2018-02-282018-04-12เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PLANB2018-02-272018-05-17เงินปันผล0.0452.21%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MBKET2018-02-272018-04-18เงินปันผล0.459.25%01/Jul/2017-31/Dec/2017
KSL2018-02-272018-03-16เงินปันผล0.051.76%01/Sep/2016-31/Oct/2017
TASCO2018-02-272018-04-25เงินปันผล0.907.81%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BOL2018-02-272018-04-10เงินปันผล0.082.31%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TAE2018-02-272018-05-18เงินปันผล0.0514.46%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TOP2018-02-272018-04-27เงินปันผล3.752.54%01/07/17-31/12/17
SPVI2018-02-272018-04-25เงินปันผล0.043.27%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GVREIT2018-02-262018-03-12เงินปันผล0.20096.95%01/Oct/2017-31/Dec/2017
GPSC2018-02-262018-04-20เงินปันผล0.801.28%01/Aug/2017-31/Dec/2017
IRPC2018-02-262018-04-19เงินปันผล0.292.65%01/01/17-31/12/17
RATCH2018-02-262018-04-20เงินปันผล1.254.51%
LPN2018-02-262018-04-11เงินปันผล0.3512.30%01/07/17-31/12/17
GGC2018-02-262018-04-25เงินปันผล0.203.55%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LHPF2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.1278.66%01/Oct/2017-31/Dec/2017
QHPF2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.14410.46%01/Nov/2017-31/Dec/2017
LHSC2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.1448.59%01/Nov/2017-31/Dec/2017
LHHOTEL2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.25311.10%01/Oct/2017-31/Dec/2017
EGATIF2018-02-262018-03-15เงินปันผล0.196.50%01/10/17-31/12/17
QHHR2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.13110.71%01/Oct/2017-31/Dec/2017
MNIT2018-02-232018-03-15เงินปันผล0.00682.47%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
MNIT22018-02-232018-02-28เงินปันผล0.064.61%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
FUTUREPF2018-02-230000-00-00เงินปันผล0.3378.16%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
QHOP2018-02-232018-03-12เงินปันผล0.144.76%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BTSGIF2018-02-230000-00-00เงินปันผล0.2035.68%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TTLPF2018-02-232018-03-15เงินปันผล0.3937.43%01/Oct/2017-31/Dec/2017
CPTGF2018-02-230000-00-00เงินปันผล0.18558.69%01/Oct/2017-31/Dec/2017
VGI2018-02-222018-03-09เงินปันผล0.0360.81%01/Apr/2017-30/Sep/2017
LIT2018-02-222018-04-12เงินปันผล0.326.63%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASK2018-02-212018-04-26เงินปันผล1.487.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MIPF2018-02-212018-03-13เงินปันผล0.554.72%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
BKKCP2018-02-212018-03-13เงินปันผล0.186.96%01/Oct/2017-31/Dec/2017
TLHPF2018-02-212018-03-13เงินปันผล0.3728.71%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TIF12018-02-212018-03-13เงินปันผล0.1346.94%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
IMPACT2018-02-202018-03-08เงินปันผล0.214.10%01/Oct/2017-31/Dec/2017
SNC2018-02-202018-04-30เงินปันผล0.506.85%01/01/17-31/12/17
URBNPF2018-02-162018-04-06เงินปันผล0.120.00%01/Oct/2017-31/Dec/2017
SPF2018-02-162018-04-06เงินปันผล0.34511.14%01/Oct/2017-31/Dec/2017
DTAC2018-02-152018-05-04เงินปันผล0.248.38%01/07/17-31/12/17
ESET502018-02-132018-03-02เงินปันผล0.200.00%01/Mar/2017-31/Dec/2017
CPNCG2018-02-132018-03-02เงินปันผล0.24729.57%01/Oct/2017-31/Dec/2017
POPF2018-02-132018-03-02เงินปันผล0.219.68%01/Oct/2017-31/Dec/2017
ECOMM2018-02-132018-03-02เงินปันผล0.300.00%01/Apr/2017-31/Dec/2017
CRYSTAL2018-02-122018-03-02เงินปันผล0.14470.00%01/Oct/2017-31/Dec/2017
SIRIP2018-02-122018-03-02เงินปันผล0.1557.97%01/Oct/2017-31/Dec/2017
DIF2018-02-122018-03-02เงินปันผล0.2457.57%01/Oct/2017-31/Dec/2017
PPF2018-02-122018-03-02เงินปันผล0.17186.21%01/Oct/2017-31/Dec/2017
UKEM2018-02-072018-02-28เงินปันผล0.01502.36% 
PTTEP2018-02-072018-04-12เงินปันผล2.755.61%
TAPAC2018-02-072018-03-19เงินปันผล0.202.22%01/Nov/2016-31/Oct/2017
TDEX2018-01-252018-02-13เงินปันผล0.29002.79%01/01/17-31/12/17
1DIV2018-01-252018-02-13เงินปันผล0.502.48%01/Jul/2017-31/Dec/2017
JWD2018-01-232018-02-09เงินปันผล0.152.82%01/Jan/2017-30/Sep/2017
BTS2018-01-182018-02-02เงินปันผล0.1654.90%01/Apr/2017-30/Sep/2017
TTTM2018-01-042018-01-19เงินปันผล1.000.00%01/07/17-31/12/17
TTL2018-01-032018-02-16เงินปันผล2.000.00%01/10/16-30/09/17
OCEAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.06%01/Jan/2017-31/Jan/2017
BROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.27%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SPALI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.12%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.55%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%11/Nov/2017-31/Dec/2017
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
S0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.73%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BJCHI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.65%01/Jan/2017-31/Dec/2017
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.69%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BKD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.38%01/Jul/2017-31/Dec/2017
GPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล13.33%01/Oct/2017-31/Dec/2017
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TMILL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.83%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BLA0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.222.42%
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SANKO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.21%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.66%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.82%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.90%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.38%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JKN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล01.49%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SYMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.48%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SKE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.81%01/Jan/2017-31/Dec/2017
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.19%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
STANLY0000-00-000000-00-00เงินปันผล7.004.91%01/Apr/2017-31/Mar/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.82%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.36%01/Jul/2017-31/Dec/2017
KBS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.89%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.92%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AIMIRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.00%22/Dec/2017-31/Dec/2017
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.05%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PSTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.84%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
STEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.46%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.22%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.47%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AMARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.75%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.79%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.48%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2017-30/Jun/2018
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2017-30/Jun/2018
DIMET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2017-30/Jun/2018
DIMET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2017-30/Jun/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3