จ่ายปันผล ปี 2018

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
HTC2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.425.84%
AIMIRT2018-11-162018-12-04เงินปันผล0.19024.03%01/Jul/2018-30/Sep/2018
MC2018-11-062018-11-28เงินปันผล0.405.67%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ORI2018-10-162018-10-31หุ้นปันผล0.047.44%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
ORI2018-10-162018-10-31หุ้นปันผล2:17.44%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
ORI2018-10-162018-10-31หุ้นปันผล0.047.44%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
ORI2018-10-162018-10-31หุ้นปันผล2:17.44%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
TCAP2018-10-082018-10-16เงินปันผล1.0026.02%01/01/18-30/06/18
MODERN2018-10-052018-10-16เงินปันผล0.106.97%01/01/18-30/06/18
SWC2018-10-032018-10-19เงินปันผล0.208.53%01/Jan/2018-31/Jun/2018
TPIPP2018-09-172018-10-04เงินปันผล0.109.39%
STA2018-09-132018-09-28เงินปันผล0.251.13%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TOP2018-09-132018-09-28เงินปันผล1.504.23%01/01/18-30/06/18
SSTPF2018-09-132018-09-26เงินปันผล0.280.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BANPU2018-09-122018-09-28เงินปันผล0.359.54%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
BBL2018-09-122018-09-28เงินปันผล2.007.41%01/01/2018-30/06/2018
BDMS2018-09-122018-09-28เงินปันผล0.132.99%01/Jan/2018-30/Jun/2018
KBANK2018-09-122018-09-27เงินปันผล0.506.83%01/01/18-30/06/18
LUXF2018-09-122018-09-27เงินปันผล0.432.52%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TIP2018-09-122018-09-26เงินปันผล0.406.64%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ABPIF2018-09-122018-09-28เงินปันผล0.20679.90%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BPP2018-09-122018-09-27เงินปันผล0.304.85%01/01/18-30/06/18
HMPRO2018-09-112018-09-26เงินปันผล0.152.71%01/Jan/2018-30/Jun/2018
NSI2018-09-102018-09-21เงินปันผล2.2510.59%01/Jan/2018-30/Jun/2018
DRT2018-09-072018-09-21เงินปันผล0.187.33%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SSPF2018-09-072018-09-21เงินปันผล0.45635.18%01/Jul/2017-30/Jun/2018
BCP2018-09-062018-09-19เงินปันผล0.855.42%01/01/2018-30/06/2018
HTC2018-09-062018-09-21เงินปันผล0.385.84%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BAY2018-09-052018-09-20เงินปันผล0.404.36%01/01/2018-30/06/2018
KKP2018-09-052018-09-21เงินปันผล2.0011.49%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
RATCH2018-09-052018-09-19เงินปันผล1.154.78%01/Jan/2018-30/Jun/2018
CTARAF2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.106.75%01/Apr/2018-30/Jun/2018
GOLDPF2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.1957.21%01/Jan/2018-30/Jun/2018
IRPC2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.104.81%01/07/2018-31/12/2018
MJLF2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.2212.07%01/Apr/2018-30/Jun/2018
SCB2018-09-042018-09-20เงินปันผล1.509.84%01/01/2018-30/06/2018
BEM2018-09-042018-09-19เงินปันผล0.061.76%01/01/18-30/06/18
CCET2018-09-032018-09-13เงินปันผล0.063.72%01/01/18-30/06/18
BCPG2018-09-032018-09-22เงินปันผล0.164.82%01/04/18-30/06/18
EGCO2018-08-312018-09-14เงินปันผล6.003.60%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PTTGC2018-08-312018-09-18เงินปันผล1.754.86%01/01/18-30/06/18
TKS2018-08-302018-09-14เงินปันผล0.1810.53%01/Jan/2018-30/Jun/2018
AH2018-08-292018-09-13เงินปันผล0.702.72%01/Jan/2018-30/Jun/2018
LALIN2018-08-292018-09-07เงินปันผล0.1656.94%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MAJOR2018-08-292018-09-07เงินปันผล0.657.04%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ROJNA2018-08-292018-09-14เงินปันผล0.2010.21%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
TNITY2018-08-292018-09-07เงินปันผล0.1212.36%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TTW2018-08-292018-09-13เงินปันผล0.305.04%01/Jan/2018-30/Jun/2018
CPTGF2018-08-290000-00-00เงินปันผล0.20378.78%01/Apr/2018-30/Jun/2018
TTLPF2018-08-292018-09-14เงินปันผล0.40857.47%01/Apr/2018-30/Jun/2018
TAE2018-08-292018-09-14เงินปันผล0.1015.35%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
EGATIF2018-08-292018-09-14เงินปันผล0.1756.50%01/07/18-30/09/18
AMATA2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.233.37%
BJC2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.182.80%01/Jan/2018-30/Jun/2018
CPF2018-08-282018-09-07เงินปันผล0.352.73%01/Jan/2018-30/Jun/2018
DCC2018-08-282018-09-07เงินปันผล0.0294.00%01/Apr/2018-30/Jun/2018
EPCO2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
IHL2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.207.36%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
KCAR2018-08-282018-09-07เงินปันผล0.409.21%01/Jan/2018-30/Jun/2018
LH2018-08-282018-09-11เงินปันผล0.4010.37%01/01/18-30/06/18
PB2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.752.70%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SNP2018-08-282018-09-10เงินปันผล0.055.66%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SAMTEL2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.1510.40%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SENA2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.1097579.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SIRI2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.0412.69%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SPALI2018-08-282018-09-11เงินปันผล0.406.60%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TVO2018-08-282018-09-07เงินปันผล1.104.30%01/Jan/2018-30/Jun/2018
2S2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.074.09%01/Jan/2018-30/Jun/2018
FPI2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.046.79%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
MEGA2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.312.13%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SUTHA2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.087.64%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
TSR2018-08-282018-09-12เงินปันผล0.083.74%01/Jan/2018-30/Jun/2018
GPSC2018-08-282018-09-10เงินปันผล0.451.89%01/Jan/2018-30/Jun/2018
HUMAN2018-08-282018-09-13เงินปันผล0.041.49%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ASP2018-08-272018-09-10เงินปันผล0.107.78%01/Jan/2018-30/Jun/2018
CK2018-08-272018-09-10เงินปันผล0.202.48%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
FORTH2018-08-272018-09-06เงินปันผล0.257.42%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
HTECH2018-08-272018-09-10เงินปันผล0.122.53%01/Jan/2018-30/Jun/2018
KIAT2018-08-272018-09-06เงินปันผล0.017.14%01/Jan/2018-30/Jun/2018
UVAN2018-08-272018-09-13เงินปันผล0.177.11%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
VNG2018-08-272018-09-07เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
JMT2018-08-272018-09-06เงินปันผล0.201.55%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BEAUTY2018-08-272018-09-07เงินปันผล0.1625.42%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PCSGH2018-08-272018-09-07เงินปันผล0.109.09%27/Feb/2018-10/Aug/2018
TREIT2018-08-272018-09-11เงินปันผล0.15690.00%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SPRC2018-08-272018-09-13เงินปันผล0.59283.21%01/Jan/2018-30/Jun/2018
D2018-08-272018-09-10เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TOA2018-08-272018-09-13เงินปันผล0.211.48%01/Jan/2018-30/Jun/2018
THMUI2018-08-272018-09-12เงินปันผล0.026.16%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SHREIT2018-08-272018-09-14เงินปันผล0.14095.10%01/Apr/2018-31/Jul/2018andretainedEarnings
AYUD2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.754.49%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BKKCP2018-08-242018-09-12เงินปันผล0.206.84%01/Apr/2018-30/Jun/2018
BLA2018-08-240000-00-00เงินปันผล0.323.56%01/01/18-30/06/18
FUTUREPF2018-08-240000-00-00เงินปันผล0.3477.72%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
BCH2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.111.64%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MIPF2018-08-242018-09-12เงินปันผล0.555.60%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
PYLON2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.127.63%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
QH2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.089.52%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
SEAFCO2018-08-242018-09-06เงินปันผล0.115.15%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SPCG2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.556.35%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TIF12018-08-242018-09-12เงินปันผล0.1347.02%01/Apr/2018-30/Jun/2018
S112018-08-242018-09-07เงินปันผล0.126.77%01/Jan/2018-30/Jun/2018
JASIF2018-08-240000-00-00เงินปันผล0.237.29%01/Apr/2018-30/Jun/2018
CBG2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.201.47%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
AMATAR2018-08-242018-09-07เงินปันผล0.197.38%01/Apr/2018-30/Jun/2018
TLHPF2018-08-242018-09-12เงินปันผล0.3658.71%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BTSGIF2018-08-240000-00-00เงินปันผล0.1965.31%01/Apr/2018-30/Jun/2018
MGT2018-08-242018-09-06เงินปันผล0.043.54%01/Jan/2018-30/Jun/2018
AIT2018-08-232018-09-06เงินปันผล0.4011.73%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BKI2018-08-232018-09-07เงินปันผล3.005.09%01/04/18-30/06/18
MBAX2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.123.42%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
PM2018-08-232018-09-05เงินปันผล0.209.96%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PSH2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.5514.90%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PT2018-08-232018-09-05เงินปันผล0.1510.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SAT2018-08-232018-09-06เงินปันผล0.3510.15%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SMPC2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.303.62%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SUSCO2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.057.13%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SYNEX2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.203.15%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SYNTEC2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.046.72%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PPS2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ARROW2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.157.79%01/Jan/2018-30/Jun/2018
KAMART2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.078.75%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
AUCT2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.103.25%01/Jan/2018-30/Jun/2018
WINNER2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.097.66%01/01/18-30/06/18
GCAP2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.1012.69%01/Jan/2018-30/Jun/2018
XO2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.121.57%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TKN2018-08-232018-09-06เงินปันผล0.172.28%01/Jan/2018-30/Jun/2018
CHEWA2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
RJH2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.304.91%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BGRIM2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.150.88%01/Jan/2018-30/Jun/2018
FTE2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.0910.13%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
RSP2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.103.11%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SSTRT2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.26334.98%1/Jan/2018-30/Jun/2018
TEAMG2018-08-232018-09-07เงินปันผล0.0755.05%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
AIMIRT2018-08-232018-09-05เงินปันผล0.18614.03%01/Apr/2018-30/Jun/2018
BH2018-08-222018-09-05เงินปันผล1.103.30%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BROOK2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.0215.62%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
EASTW2018-08-222018-09-05เงินปันผล0.205.08%01/Jan/2018-30/Jun/2018
LPN2018-08-222018-09-05เงินปันผล0.2015.23%01/01/18-30/06/18
MAKRO2018-08-222018-09-05เงินปันผล0.402.43%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PRIN2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.041.83%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SMIT2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.149.25%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TNL2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.352.66%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
TOG2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.067.27%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ANAN2018-08-222018-09-05เงินปันผล0.1157.73%01/01/18-30/06/18
CHG2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.022.08%01/Jan/2018-30/Jun/2018
M2018-08-222018-09-07เงินปันผล1.25.71%01/01/18-30/06/18
CSS2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.062.10%01/Jan/2018-30/Jun/2018
OTO2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.044.19%01/Jan/2018-30/Jun/2018
IMPACT2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.204.24%01/Apr/2018-30/Jun/2018
FSMART2018-08-222018-09-04เงินปันผล0.309.45%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SLP2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.0150.00%01/01/18-30/06/18
TACC2018-08-222018-09-06เงินปันผล0.043.78%01/Jan/2018-30/Jun/2018
GVREIT2018-08-222018-09-07เงินปันผล0.2058.01%01/Apr/2018-30/Jun/2018
TPRIME2018-08-222018-09-10เงินปันผล0.13684.64%01/Apr/2018-30/Jun/2018
BRRGIF2018-08-220000-00-00เงินปันผล0.349.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
BAFS2018-08-212018-09-06เงินปันผล0.236.41%01/Jan/2018-30/Jun/2018
JUBILE2018-08-212018-09-05เงินปันผล0.335.20%01/Jan/2018-30/Jun/2018
RS2018-08-212018-09-04เงินปันผล0.251.60%01/01/17-31/12/17
SPF2018-08-210000-00-00เงินปันผล0.3511.32%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
URBNPF2018-08-212018-09-07เงินปันผล0.090.00%01/Apr/2018-30/Jun/2018
PDG2018-08-212018-09-06เงินปันผล0.085.65%01/Jan/2018-30/Jun/2018
B-WORK2018-08-210000-00-00เงินปันผล0.30346.69%06/Feb/2018-30/Jun/2018
GC2018-08-202018-09-07เงินปันผล0.189.52%01/Jan/2018-30/Jun/2018
IVL2018-08-202018-09-04เงินปันผล0.705.15%01/Jan/2018-30/Jun/2018
KCE2018-08-202018-09-06เงินปันผล0.552.20%01/Jan/2018-30/Jun/2018
M-STOR2018-08-202018-09-06เงินปันผล0.1256.97%01/Apr/2018-30/Jun/2018
MNIT22018-08-202018-09-05เงินปันผล0.064.37%01/Apr/2018-30/Jun/2018
SABINA2018-08-202018-09-03เงินปันผล0.505.86%01/01/18-30/06/18
SGP2018-08-202018-09-05เงินปันผล0.253.98%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TU2018-08-202018-09-03เงินปันผล0.253.09%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
HPF2018-08-202018-09-05เงินปันผล0.095.82%01/Apr/2018-30/Jun/2018
M-PAT2018-08-202018-09-06เงินปันผล0.1710.30%01/Apr/2018-30/Jun/2018
CMAN2018-08-202018-09-05เงินปันผล0.053.45%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TNP2018-08-172018-09-03เงินปันผล0.0151.56%01/Jan/2018-30/Jun/2018
RPH2018-08-172018-08-31เงินปันผล0.0552.72%01/Jan/2018-30/Jun/2018
INTUCH2018-08-162018-08-30เงินปันผล1.355.07%01/Jan/2018-30/Jun/2018
ADVANC2018-08-152018-08-29เงินปันผล3.784.23%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MBKET2018-08-152018-08-29เงินปันผล0.4012.29%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MACO2018-08-152018-08-30เงินปันผล0.01804.00%01/01/18-30/06/18
QHPF2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.14510.98%01/May/2018-30/Jun/2018
SNC2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.508.67%01/Jan/2018-30/Jun/2018
LHPF2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.1359.15%01/Apr/2018-30/Jun/2018
QHHR2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.1511.47%01/Apr/2018-30/Jun/2018
LHSC2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.1558.44%01/May/2018-30/Jun/2018
LHHOTEL2018-08-152018-08-31เงินปันผล0.2811.62%01/Apr/2018-30/Jun/2018
DREIT2018-08-142018-08-31เงินปันผล0.30434.56%01/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
PTTEP2018-08-082018-08-24เงินปันผล1.757.48%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SCC2018-08-082018-08-22เงินปันผล8.504.19%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SCCC2018-08-072018-08-23เงินปันผล4.006.78%01/Jan/2018-30/Jun/2018
WHART2018-08-072018-08-23เงินปันผล0.17454.61%01/Apr/2018-30/Jun/2018
WHABT2018-08-072018-08-23เงินปันผล0.13257.04%01/Apr/2018-30/Jun/2018
PPF2018-08-062018-08-22เงินปันผล0.17436.21%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
CRYSTAL2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.16380.00%01/Apr/2018-30/Jun/2018
SIRIP2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.1528.16%01/Apr/2018-30/Jun/2018
PPF2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.17436.21%01/Apr/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
DIF2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.1587.34%01/May/2018-30/Jun/2018
CPNCG2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.24410.31%01/Apr/2018-30/Jun/2018
POPF2018-08-032018-08-22เงินปันผล0.24149.87%01/Apr/2018-30/Jun/2018
CPNREIT2018-08-022018-09-06เงินปันผล0.40557.58%01/04/2018-30/06/2018
DTAC2018-07-312018-08-10เงินปันผล1.018.63%01/Jan/2018-30/Jun/2018
TNPF2018-07-112018-07-26เงินปันผล0.510.93%01/Jan/2018-31/May/2018
GLOW2018-07-062018-07-20เงินปันผล1.6080.00%01/Jan/2018-31/Mar/2018
JAS2018-06-212018-07-06เงินปันผล0.3063.60%
TPIPP2018-06-132018-06-28เงินปันผล0.109.39%
BCPG2018-06-052018-06-15เงินปันผล0.164.82%01/01/18-31/03/18
DCC2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.0334.00%01/Jan/2018-31/Mar/2018
OISHI2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.905.03%01/Oct/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
KAMART2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.078.75%01/Jan/2018-31/Mar/2018
EGATIF2018-05-282018-06-15เงินปันผล0.20556.50%01/01/18-31/03/18
SHREIT2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.08945.10%20/Dec/2017-31/Mar/2018
AIMIRT2018-05-280000-00-00เงินปันผล0.19264.03%22/Dec/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
AAV2018-05-250000-00-00เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2018-14/May/2018andretainedEarnings
TREIT2018-05-250000-00-00เงินปันผล0.160.00%01/Jan/2018-31/Mar/2018
GVREIT2018-05-250000-00-00เงินปันผล0.20838.01%01/Jan/2018-31/Mar/2018
BKI2018-05-242018-06-08เงินปันผล3.005.09%01/01/2018-31/03/2018
BKKCP2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.206.84%01/Jan/2018-31/Mar/2018
FUTUREPF2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.3477.72%01/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
SPF2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.4111.32%01/Jan/2018-31/Mar/2018
TIF12018-05-240000-00-00เงินปันผล0.157.02%01/Jan/2018-31/Mar/2018
JASIF2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.227.29%01/Jan/2018-31/Mar/2018
AMATAR2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.197.38%01/Jan/2018-31/Mar/2018
SRIPANWA2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.1556.49%01/Jan/2018-31/Mar/2018
GPI2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.1513.64%01/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
CHAYO2018-05-240000-00-00เงินปันผล0.060.08%01/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
TSC2018-05-230000-00-00เงินปันผล0.4010.81%01/Oct/2017-31/Mar/2018
TPRIME2018-05-230000-00-00เงินปันผล0.11464.64%01/Jan/2018-31/Mar/2018
BOFFICE2018-05-230000-00-00เงินปันผล0.13154.76%15/Jan/2018-31/Mar/2018
CPNREIT2018-05-222018-07-06เงินปันผล0.37957.58%01/01/2018-31/03/2018
PLE2018-05-172018-05-25เงินปันผล0.0529.33%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DIF2018-05-170000-00-00เงินปันผล0.33757.34%01/Jan/2018-30/Apr/2018
IVL2018-05-152018-05-25เงินปันผล0.555.15%01/Jul/2017-31/Dec/2017
GIFT2018-05-152018-05-25เงินปันผล0.250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CPNCG2018-05-150000-00-00เงินปันผล0.24410.31%01/Jan/2018-31/Mar/2018andretainedEarnings
AKR2018-05-142018-05-28เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PF2018-05-142018-05-25เงินปันผล0.052.81%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SRICHA2018-05-112018-05-25เงินปันผล0.200.00%01/01/17-31/12/17
KAMART2018-05-112018-05-25เงินปันผล0.078.75%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CMO2018-05-102018-05-24เงินปันผล0.1023.03%01/01/17-31/12/17
HTECH2018-05-102018-05-25เงินปันผล0.102.53%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ILINK2018-05-102018-05-23หุ้นปันผล0.055560.70%01/01/17-31/12/17
ILINK2018-05-102018-05-23หุ้นปันผล2:10.70%01/01/17-31/12/17
OHTL2018-05-102018-05-25เงินปันผล8.000.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
PREB2018-05-102018-05-25เงินปันผล0.8012.80%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SIAM2018-05-102018-05-25เงินปันผล0.013.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPA2018-05-102018-05-23เงินปันผล0.308.91%01/01/17-31/12/17
ITEL2018-05-102018-05-23เงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AMATA2018-05-092018-05-23เงินปันผล0.333.37%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AP2018-05-092018-05-24เงินปันผล0.356.56%01/01/2017-31/12/2018
CENTEL2018-05-092018-05-30เงินปันผล0.600.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHOTI2018-05-092018-05-25เงินปันผล1.000.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JUBILE2018-05-092018-05-21เงินปันผล0.375.20%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BCH2018-05-092018-05-22เงินปันผล0.121.64%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SEAFCO2018-05-092018-05-25เงินปันผล0.055.15%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SEAFCO2018-05-092018-05-25หุ้นปันผล10:15.15%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SMIT2018-05-092018-05-25เงินปันผล0.229.25%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SVI2018-05-092018-05-18เงินปันผล0.08342.29%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SYNTEC2018-05-092018-05-25เงินปันผล0.136.72%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TCJ2018-05-092018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-092018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
VIBHA2018-05-092018-05-25เงินปันผล0.0362.91%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล0.002560.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล22:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล0.002560.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล22:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล0.002560.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FVC2018-05-092018-05-24หุ้นปันผล22:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AMATAV2018-05-092018-05-22เงินปันผล0.031.04%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SSP2018-05-092018-05-23เงินปันผล0.2051.58%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BWG2018-05-082018-05-28เงินปันผล0.0290.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ESTAR2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.0550.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ESTAR2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.0550.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LH2018-05-082018-05-22เงินปันผล0.3510.37%01/Jul/2017-31/Dec/2017
LRH2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.3844.04%01/01/2017-31/12/2017
MODERN2018-05-082018-05-23เงินปันผล0.206.97%01/01/17-31/12/17
NNCL2018-05-082018-05-18เงินปันผล0.084.12%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PG2018-05-082018-05-18เงินปันผล0.234.59%01/01/17-31/12/17
SSSC2018-05-082018-05-29เงินปันผล0.1658.59%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TNPC2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.030.00%01/01/17-31/12/17
TRU2018-05-082018-05-22เงินปันผล0.143.43%01/01/2017-31/12/2017
TWZ2018-05-082018-05-23เงินปันผล0.001040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
VARO2018-05-082018-05-24เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
WHA2018-05-082018-05-28เงินปันผล0.09074.92%01/Oct/2017-31/Dec/2017
PPS2018-05-082018-05-23เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ARROW2018-05-082018-05-24เงินปันผล0.357.79%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
NVD2018-05-082018-05-16เงินปันผล03.92%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ORI2018-05-082018-05-25เงินปันผล07.44%01/Jul/2017-31/Dec/2017
RPH2018-05-082018-05-24เงินปันผล0.0552.72%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TWPC2018-05-082018-05-25เงินปันผล0.323.90%01/01/17-31/12/17
ABICO2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.0750.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BGT2018-05-072018-05-22เงินปันผล0.0090.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CI2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.032.21%01/01/17-31/12/17
FNS2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KTB2018-05-072018-05-18เงินปันผล0.618.61%01/01/17-31/12/17
LST2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.189.26%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MALEE2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.250.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
MOONG2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.186.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
NEW2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.700.42%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NOBLE2018-05-072018-05-21เงินปันผล0.1738.95%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PB2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.792.70%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
PL2018-05-072018-05-22เงินปันผล0.197.43%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RML2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.03130.00%01/01/17-31/12/17
SENA2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.023349.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SENA2018-05-072018-05-24หุ้นปันผล6:19.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SHANG2018-05-072018-05-24เงินปันผล2.254.39%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SITHAI2018-05-072018-05-21เงินปันผล0.050.00%01/01/17-31/12/17
SORKON2018-05-072018-05-25เงินปันผล2.203.70%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TC2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.052.64%01/01/17-31/12/17
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล0.0250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TCJ2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล50:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TPOLY2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.053.31%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UPOIC2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.100.78%
VNT2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.906.09%01/Jan/2017-31/Dec/2017
M2018-05-072018-05-23เงินปันผล1.205.71%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NYT2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.3014.62%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAPPE2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.693.95%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BRR2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.300.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPCH2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.05631.90%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PLAT2018-05-072018-05-23เงินปันผล0.209.62%01/Jan/2017-31/Dec/2017
K2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.0050.00%01/01/17-31/12/17
K2018-05-072018-05-25หุ้นปันผล11:10.00%01/01/17-31/12/17
TPBI2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RJH2018-05-072018-05-25เงินปันผล0.354.91%01/Jul/2017-31/Dec/2017
COMAN2018-05-072018-05-22เงินปันผล0.0634.81%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AU2018-05-072018-05-24เงินปันผล0.153.02%01/Jan/2017-31/Dec/2017
A2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AMC2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.120.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASIAN2018-05-042018-05-17เงินปันผล0.251.50%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BAFS2018-05-042018-05-21เงินปันผล1.036.41%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BAY2018-05-042018-05-21เงินปันผล0.454.36%01/07/2017-31/12/2017
BJC2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.422.80%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BTNC2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.501.50%01/01/17-31/12/17
CK2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.252.48%01/Jun/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
CPR2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.1515.57%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GLOW2018-05-042018-05-22เงินปันผล 4.2190.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
IHL2018-05-042018-05-18เงินปันผล0.327.36%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
KIAT2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.027.14%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
MILL2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.00332.82%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MILL2018-05-042018-05-25หุ้นปันผล15:12.82%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NC2018-05-042018-05-21เงินปันผล0.301.01%
PPM2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.0352.25%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TNL2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.702.66%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TRC2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.0020.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TRC2018-05-042018-05-25หุ้นปันผล20:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TSTE2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.072.94%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AKP2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.074.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CSS2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.102.10%01/Jul/2017-31/Dec/2017
PCSGH2018-05-042018-05-18เงินปันผล0.179.09%01/Jan/2018-26/Feb/2018
TSR2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.083.74%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SCN2018-05-042018-05-22เงินปันผล0.105.88%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JWD2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.103.47%01/Oct/2017-31/Dec/2017
NETBAY2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.47593.64%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ALT2018-05-042018-05-24เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WHAUP2018-05-042018-05-21เงินปันผล0.20346.41%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
WPH2018-05-042018-05-25เงินปันผล0.0183.78%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AHC2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.443.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ALUCON2018-05-032018-05-15เงินปันผล11.004.90%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BFIT2018-05-032018-05-21เงินปันผล0.037.96%01/01/17-31/12/17
BFIT2018-05-032018-05-21หุ้นปันผล20:17.96%01/01/17-31/12/17
CPF2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.252.73%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CWT2018-05-032018-05-17เงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EPCO2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.080.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
WIIK2018-05-032018-05-22เงินปันผล0.111.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MFEC2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.257.29%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PRAKIT2018-05-032018-05-22เงินปันผล0.808.22%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ROJNA2018-05-032018-05-25เงินปันผล0.2010.21%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPAC2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.030.94%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TPCORP2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.706.67%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TTA2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.0752.05%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BEAUTY2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.2585.42%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MONO2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.030.00%01/01/17-31/12/17
SAWAD2018-05-032018-05-21เงินปันผล0.0072.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAWAD2018-05-032018-05-21หุ้นปันผล18:12.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASEFA2018-05-032018-05-23เงินปันผล0.326.48%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PIMO2018-05-032018-05-21เงินปันผล0.020.72%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TM2018-05-032018-05-11เงินปันผล0.08125.65%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ALLA2018-05-032018-05-18เงินปันผล0.078.77%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MM2018-05-032018-05-22เงินปันผล0.0453.14%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PRM2018-05-032018-05-24เงินปันผล0.102.50%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
BSM2018-05-022018-05-22เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
ESSO2018-05-022018-05-22เงินปันผล1.000.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GYT2018-05-022018-05-24เงินปันผล20.000.00%
HFT2018-05-022018-05-18เงินปันผล0.203.92%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ICC2018-05-022018-05-22เงินปันผล1.102.55%
KKP2018-05-022018-05-21เงินปันผล3.0011.49%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
KWC2018-05-022018-05-17เงินปันผล8.003.41%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
OCC2018-05-022018-05-21เงินปันผล0.652.81%01/01/17-31/12/17
SALEE2018-05-022018-05-23เงินปันผล0.0150.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SC2018-05-022018-05-22เงินปันผล0.128.56%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SSF2018-05-022018-05-18เงินปันผล0.37293.15%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SWC2018-05-022018-05-21เงินปันผล0.508.53%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TCAP2018-05-022018-05-17เงินปันผล1.3026.02%01/07/17-31/12/17
TOPP2018-05-022018-05-23เงินปันผล5.832.88%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WACOAL2018-05-022018-05-22เงินปันผล1.504.22%01/01/17-31/12/17
THREL2018-05-020000-00-00เงินปันผล0.3010.08%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ICHI2018-05-022018-05-18เงินปันผล0.153.21%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KTIS2018-05-022018-05-17เงินปันผล0.155.10%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล0.00878.53%01/Jan/2560-31/Dec/2560
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล14:18.53%01/Jan/2560-31/Dec/2560
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล0.00878.53%01/Jan/2560-31/Dec/2560
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล14:18.53%01/Jan/2560-31/Dec/2560
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล0.00878.53%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RICHY2018-05-022018-05-24หุ้นปันผล14:18.53%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SLP2018-05-022018-07-18เงินปันผล0.0150.00%01/07/17-30/06/17
COM72018-05-022018-05-23เงินปันผล0.351.96%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BM2018-05-022018-05-23เงินปันผล0.043.88%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TOA2018-05-022018-05-18เงินปันผล0.141.48%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TITLE2018-05-022018-05-18หุ้นปันผล0.00555555560.17%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TITLE2018-05-022018-05-18หุ้นปันผล10:10.17%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GULF2018-05-022018-05-14เงินปันผล0.400.78%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SUN2018-05-022018-05-15เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EASTW2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.245.08%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SAMCO2018-04-302018-05-17เงินปันผล0.057.63%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SAUCE2018-04-30เงินปันผล0.924.62%
SAUCE2018-04-30เงินปันผล0.084.62%
SCG2018-04-302018-05-22เงินปันผล0.151.75%01/01/17-31/12/17
THRE2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.050.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TVI2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.076.06%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UKEM2018-04-302018-05-22เงินปันผล0.043.06%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LHFG2018-04-300000-00-00เงินปันผล0.039.14%
CHG2018-04-302018-05-25เงินปันผล0.0122.08%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LPH2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.102.99%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ADB2018-04-302018-05-11เงินปันผล0.021.30%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RSP2018-04-302018-05-18เงินปันผล0.153.11%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASIA2018-04-272018-05-22เงินปันผล1.251.15%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
CPALL2018-04-272018-05-18เงินปันผล1.102.14%01/Jan/2017-31/Dec/2017
INET2018-04-272018-05-18เงินปันผล0.12590.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SIS2018-04-272018-05-16เงินปันผล0.452.86%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TISCO2018-04-272018-05-18เงินปันผล5.0011.36%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BEM2018-04-272018-05-14เงินปันผล0.071.76%01/07/17-31/12/17
EKH2018-04-272018-05-16เงินปันผล0.125.05%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THG2018-04-272018-05-21เงินปันผล0.402.21%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KTC2018-04-262018-05-11เงินปันผล5.302.32%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MFC2018-04-262018-05-18เงินปันผล1.407.35%01/01/17-31/12/17
QH2018-04-262018-05-15เงินปันผล0.139.52%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SQ2018-04-262018-05-11เงินปันผล0.12220.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AQUA2018-04-262018-05-15เงินปันผล0.018.57%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FLOYD2018-04-262018-05-09เงินปันผล0.069.18%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
PORT2018-04-262018-05-11เงินปันผล0.053.76%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TACC2018-04-252018-05-15เงินปันผล0.093.78%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BIZ2018-04-252018-05-09เงินปันผล0.087.49%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TBSP2018-04-242018-05-15เงินปันผล0.553.98%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GUNKUL2018-04-242018-05-15เงินปันผล0.0456.07%01/Jan/2016-31/Dec/2017andretainedEarnings
JMT2018-04-242018-05-15เงินปันผล1.55%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BBL2018-04-232018-05-11เงินปันผล4.507.41%01/07/2017-31/12/2017
EASON2018-04-232018-05-03เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TMB2018-04-232018-05-09เงินปันผล0.063.83%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RP2018-04-232018-05-10เงินปันผล0.01390.46%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RP2018-04-232018-05-10หุ้นปันผล8:10.46%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AIT2018-04-202018-05-08เงินปันผล1.4011.73%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MBAX2018-04-202018-05-09เงินปันผล0.203.42%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
HMPRO2018-04-192018-05-08เงินปันผล0.182.71%01/Jul/2017-31/Dec/2017
KGI2018-04-192018-05-09เงินปันผล0.3211.92%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MAJOR2018-04-192018-05-03เงินปันผล0.607.04%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BIG2018-04-192018-05-09เงินปันผล0.136.12%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TIPCO2018-04-192018-05-03เงินปันผล0.506.13%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CKP2018-04-192018-05-08เงินปันผล0.02250.65%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SUTHA2018-04-192018-05-03เงินปันผล0.107.64%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
MCS2018-04-182018-05-07เงินปันผล0.404.43%01/Jul/2017-31/Dec/2017
2S2018-04-182018-05-03เงินปันผล0.104.09%01/Jan/2017-31/Dec/2017
2S2018-04-182018-05-03หุ้นปันผล8:14.09%01/Jan/2017-31/Dec/2017
S112018-04-182018-05-04เงินปันผล0.216.77%01/Jan/2017-31/Dec/2017
HPT2018-04-182018-05-04เงินปันผล0.03232.21%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SCB2018-04-172018-05-03เงินปันผล4.009.84%01/01/17-31/12/17
TOG2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.277.27%01/Jul/2017-31/Dec/2017
YUASA2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.242.45%01/Jan/2017-31/Dec/2017
APCO2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.0362.53%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SPRC2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.68063.21%01/Jul/2017-31/Dec/2017
GTB2018-04-172018-04-30เงินปันผล0.0336.41%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SELIC2018-04-172018-04-26เงินปันผล0.0270.33%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FTE2018-04-172018-05-03เงินปันผล0.12610.13%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
GC2018-04-122018-04-30เงินปันผล0.229.52%01/Jul/2017-31/Dec/2017
COL2018-04-122018-04-30เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KBANK2018-04-112018-04-30เงินปันผล3.506.83%01/07/17-31/12/17
MC2018-04-112018-05-03เงินปันผล0.305.67%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ATP302018-04-112018-04-30เงินปันผล0.034.88%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BANPU2018-04-102018-04-30เงินปันผล0.359.54%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
MINT2018-04-102018-04-27เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SCCC2018-04-102012-05-27เงินปันผล4.006.78%01/07/2017-31/12/2017
CHEWA2018-04-102018-05-03เงินปันผล0.0085470.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHEWA2018-04-102018-05-03หุ้นปันผล13:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BPP2018-04-102018-04-26เงินปันผล0.304.85%01/Jul/2017-31/Dec/2017
INTUCH2018-04-092018-04-27เงินปันผล0.195.07%01/Jan/2018-31/Jan/2018
INTUCH2018-04-092018-04-27เงินปันผล1.275.07%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ADVANC2018-04-052018-04-26เงินปันผล3.574.23%01/Jul/2017-31/Dec/2017
HUMAN2018-04-052018-04-26เงินปันผล0.031.49%01/Oct/2017-31/Dec/2017
SCC2018-04-042018-04-20เงินปันผล10.504.19%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TCOAT2018-04-042018-05-24เงินปันผล0.653.14%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THCOM2018-04-042018-04-25เงินปันผล1.363.48%01/Jan/2018-31/Jan/2018
SMPC2018-04-032018-04-27เงินปันผล0.353.62%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SUC2018-04-032018-04-27เงินปันผล2.004.48%01/01/17-31/12/17
SPA2018-04-032018-04-25เงินปันผล0.070.34%01/Jul/2017-31/Dec/2017
CRD2018-04-032018-04-24เงินปันผล0.04152.73%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TGCI2018-03-302018-04-25เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TIC2018-03-302018-05-16เงินปันผล1.000.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LEE2018-03-292018-05-18เงินปันผล0.195.45%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GLAND2018-03-292018-05-21เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
VCOM2018-03-292018-05-04เงินปันผล0.0653.02%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SNP2018-03-282018-05-02เงินปันผล0.805.66%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TCMC2018-03-282018-05-25เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
DCON2018-03-272018-05-09เงินปันผล0.0454.41%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
HTC2018-03-262018-05-18เงินปันผล0.625.84%01/Jul/2017-31/Dec/2017
KCE2018-03-262018-05-09เงินปันผล1.10002.20%01/07/17-31/12/17
RAM2018-03-262018-05-22เงินปันผล8.002.57%01/07/17-31/12/17
SAMART2018-03-262018-05-23เงินปันผล0.102.91%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAMTEL2018-03-262018-05-21เงินปันผล0.1810.40%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TRUBB2018-03-262018-05-11เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TSE2018-03-262018-05-18เงินปันผล0.005564.69%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TSE2018-03-262018-05-18หุ้นปันผล20:14.69%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CTW2018-03-232018-05-15เงินปันผล0.353.57%01/01/17-31/12/17
NTV2018-03-232018-05-25เงินปันผล1.333.88%01/01/17-31/12/17
SABINA2018-03-232018-05-08เงินปันผล0.655.86%01/01/17-30/12/17
TKS2018-03-232018-05-18เงินปันผล0.5210.53%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TAKUNI2018-03-232018-05-21เงินปันผล0.0357.41%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GRAND2018-03-220000-00-00เงินปันผล0.0044450.00%
GRAND2018-03-220000-00-00หุ้นปันผล25:10.00%
JCP2018-03-220000-00-00เงินปันผล0.140.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ML2018-03-222018-05-15เงินปันผล0.053.75%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PRG2018-03-222018-05-21เงินปันผล0.305.91%
SKR2018-03-222018-05-10เงินปันผล01.15%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TVO2018-03-212018-05-25เงินปันผล0.854.30%01/07/17-30/06/17
CCET2018-03-202018-05-18เงินปันผล0.043.72%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ECL2018-03-202018-05-07เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
OTO2018-03-202018-05-21เงินปันผล0.074.19%
BGRIM2018-03-202018-05-11เงินปันผล0.300.88%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHARAN2018-03-192018-05-25เงินปันผล1.002.18%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CNS2018-03-192018-05-10เงินปันผล0.210.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DTC2018-03-192018-05-11เงินปันผล0.1582.71%01/01/2017-31/12/2017
LANNA2018-03-192018-05-15เงินปันผล0.4710.08%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WG2018-03-192018-05-15เงินปันผล4.500.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EA2018-03-192018-05-25เงินปันผล0.200.72%01/01/17-31/12/17
FSMART2018-03-192018-04-27เงินปันผล0.309.45%01/Jul/2017-31/Dec/2017
AMA2018-03-192018-05-09เงินปันผล0.204.44%01/01/17-31/12/17
AMA2018-03-192018-05-09หุ้นปันผล5:14.44%01/01/17-31/12/17
ICN2018-03-192019-05-22เงินปันผล0.097.08%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KCAR2018-03-162018-05-22เงินปันผล0.559.21%01/Jul/2017-31/Dec/2017
PYLON2018-03-162018-05-04เงินปันผล0.057.63%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TNITY2018-03-162018-05-11เงินปันผล0.4512.36%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
VNG2018-03-162018-05-18เงินปันผล0.300.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
D2018-03-162018-05-15เงินปันผล0.100.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SSTPF2018-03-162018-03-29เงินปันผล0.200.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
AGE2018-03-152018-05-23เงินปันผล0.002813.53%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AGE2018-03-152018-05-23หุ้นปันผล10:113.53%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DTCI2018-03-152018-05-04เงินปันผล0.600.99%01/01/17-31/12/17
FORTH2018-03-152018-05-03เงินปันผล0.257.42%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
LALIN2018-03-152018-05-11เงินปันผล0.1656.94%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TPIPL2018-03-152018-05-11เงินปันผล0.024.43%01/01/17-31/12/17
TTI2018-03-152018-05-25เงินปันผล0.500.00%01/01/17-31/12/17
VIH2018-03-152018-05-18เงินปันผล0.122.26%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AUCT2018-03-152018-05-04เงินปันผล0.163.25%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
BDMS2018-03-142018-04-26เงินปันผล0.232.99%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CMR2018-03-142018-05-22เงินปันผล0.0473.27%01/Jan/2017-31/Dec/2017
HANA2018-03-142018-05-11เงินปันผล1.002.69%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
M-CHAI2018-03-142018-05-25เงินปันผล4.101.63%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MACO2018-03-142018-05-18เงินปันผล0.0184.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
PATO2018-03-142018-05-08เงินปันผล1.236.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TIP2018-03-142018-05-22เงินปันผล2.006.64%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TIP2018-03-142018-05-22หุ้นปันผล1:16.64%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TPP2018-03-142018-05-10เงินปันผล0.344.55%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TRUE2018-03-142018-05-25เงินปันผล0.0313.02%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UNIQ2018-03-142018-05-11เงินปันผล0.336.14%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ZMICO2018-03-142018-05-15เงินปันผล0.050.00%01/01/17-31/12/17
FPI2018-03-142018-05-25เงินปันผล0.046.79%01/Jul/2017-31/Dec/2017
GCAP2018-03-142018-04-25เงินปันผล0.0912.69%01/Jul/2017-31/Dec/2017
PDG2018-03-142018-05-22เงินปันผล0.145.65%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BR2018-03-142018-05-18เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASAP2018-03-142018-05-24หุ้นปันผล0.00550.00%01/Feb/2017-31/Dec/2017
ASAP2018-03-142018-05-24หุ้นปันผล10:10.00%01/Feb/2017-31/Dec/2017
ASAP2018-03-142018-05-24หุ้นปันผล0.00560.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASAP2018-03-142018-05-24หุ้นปันผล10:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AH2018-03-132018-05-09เงินปันผล0.602.72%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
AI2018-03-132018-05-15เงินปันผล0.055.94%
ASIMAR2018-03-132018-05-02เงินปันผล0.203.68%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASP2018-03-132018-05-14เงินปันผล0.207.78%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BCP2018-03-132018-05-07เงินปันผล1.105.42%01/07/2017-31/12/2017
BSBM2018-03-132018-05-11เงินปันผล0.054.81%01/Jul/2017-31/Dec/2017
CNT2018-03-132018-05-08เงินปันผล0.053.25%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
GFPT2018-03-132018-04-25เงินปันผล0.301.69%01/01/2017-31/12/2017
LOXLEY2018-03-132018-05-16เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MTI2018-03-132018-05-08เงินปันผล4.303.38%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PT2018-03-132018-05-10เงินปันผล0.4010.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SIRI2018-03-132018-05-11เงินปันผล0.0712.69%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SPACK2018-03-132018-05-25เงินปันผล0.0280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THE2018-03-132018-05-24เงินปันผล0.102.38%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WORK2018-03-132018-05-03เงินปันผล0.902.88%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SAWAD2018-03-132018-05-21เงินปันผล0.0072.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAWAD2018-03-132018-05-21หุ้นปันผล18:12.93%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PMTA2018-03-132018-05-18เงินปันผล1.005.81%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BCPG2018-03-132018-04-20เงินปันผล0.164.82%01/10/17-31/12/17
SSTRT2018-03-132018-03-29เงินปันผล0.01384.98%13/Dec/2017-31/Dec/2017
JAS2018-03-122018-05-28เงินปันผล0.2063.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JMART2018-03-122018-05-07เงินปันผล0.321.64%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LUXF2018-03-122018-03-29เงินปันผล0.182.52%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
NSI2018-03-122018-04-23เงินปันผล1.7510.59%01/Jul/2017-31/Dec/2017
QLT2018-03-122018-04-27เงินปันผล0.308.79%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SVOA2018-03-122018-04-24เงินปันผล0.0462.86%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TTW2018-03-122018-05-07เงินปันผล0.305.04%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ANAN2018-03-122018-05-11เงินปันผล0.06757.73%01/Jul/2017-31/Dec/2017
ERW2018-03-122018-05-25เงินปันผล0.092.78%01/01/17-31/12/17
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล0.00280.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NDR2018-03-122018-04-24หุ้นปันผล40:10.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SR2018-03-122018-05-24เงินปันผล0.0454.92%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TKN2018-03-122018-05-04เงินปันผล0.172.28%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MGT2018-03-122018-05-14เงินปันผล0.073.54%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TPIPP2018-03-122018-05-10เงินปันผล0.049.39%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SKN2018-03-122018-05-24เงินปันผล0.10741.28%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BUI2018-03-092018-05-18เงินปันผล0.502.81%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CM2018-03-092018-05-14เงินปันผล0.202.27%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CPL2018-03-092018-05-23เงินปันผล0.005560.00%01/01/17-31/12/17
CPL2018-03-092018-05-23หุ้นปันผล20:10.00%01/01/17-31/12/17
FMT2018-03-092018-05-18เงินปันผล1.508.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GENCO2018-03-092018-05-25เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
M-STOR2018-03-092018-03-28เงินปันผล0.1656.97%01/Oct/2017-31/Dec/2017
MSC2018-03-092018-04-30เงินปันผล0.436.87%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SPG2018-03-092018-05-08เงินปันผล0.455.43%01/07/17-31/12/17
SPCG2018-03-092018-05-11เงินปันผล0.656.35%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SYNEX2018-03-092018-05-10เงินปันผล0.353.15%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TMD2018-03-092018-05-09เงินปันผล1.206.33%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UOBKH2018-03-092018-05-25เงินปันผล0.090.23%01/Jan/2017-31/Dec/2017
COLOR2018-03-092018-05-23เงินปันผล0.0353.23%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
WINNER2018-03-092018-05-14เงินปันผล0.137.66%01/07/17-31/12/17
MEGA2018-03-092018-04-27เงินปันผล0.402.13%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
HPF2018-03-092018-03-27เงินปันผล0.095.82%01/Oct/2017-31/Dec/2017
M-PAT2018-03-092018-03-28เงินปันผล0.1810.30%01/Oct/2017-31/Dec/2017
AIRA2018-03-092018-05-16เงินปันผล0.00650.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
XO2018-03-092018-05-18เงินปันผล0.081.57%01/Jan/2017-31/Dec/2017
HARN2018-03-092018-05-25เงินปันผล0.148.65%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TFG2018-03-092018-05-09เงินปันผล0.056.52%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SCI2018-03-092018-05-25เงินปันผล0.051.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
FN2018-03-092018-05-11เงินปันผล0.0350.31%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FN2018-03-092018-05-11เงินปันผล0.0360.31%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ZIGA2018-03-092018-05-02เงินปันผล0.131.82%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ETE2018-03-092018-05-15เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PK2018-03-092018-05-22เงินปันผล0.120.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DDD2018-03-092018-05-15เงินปันผล0.210.86%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AJ2018-03-082018-05-14เงินปันผล0.301.66%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BKI2018-03-082018-05-07เงินปันผล5.005.09%01/10/17-31/12/17
CPI2018-03-082018-05-21เงินปันผล0.045.59%01/01/17-31/12/17
DELTA2018-03-082018-04-11เงินปันผล2.200.98%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AF2018-03-082018-05-17เงินปันผล0.01254.24%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EGCO2018-03-082018-04-27เงินปันผล3.503.60%01/Jul/2017-31/Dec/2017
GLOBAL2018-03-082018-05-22เงินปันผล0.18462962961.06%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GLOBAL2018-03-082018-05-22หุ้นปันผล24:11.06%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JCT2018-03-082018-05-10เงินปันผล4.105.45%01/01/17-31/12/17
MAKRO2018-03-082018-05-18เงินปันผล0.562.43%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NKI2018-03-082018-05-18หุ้นปันผล1.502.74%01/01/17-31/12/17
NKI2018-03-082018-05-18หุ้นปันผล33:12.74%01/01/17-31/12/17
PAP2018-03-082018-05-16เงินปันผล0.3910.55%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PICO2018-03-082018-03-23เงินปันผล0.1256.76%01/Nov/2016-31/Oct/2017
PSH2018-03-082018-05-23เงินปันผล0.7214.90%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ROH2018-03-082018-04-27เงินปันผล1.1753.73%01/01/2017-31/12/2017
SCP2018-03-082018-05-25เงินปันผล0.406.99%01/01/17-31/12/17
SGP2018-03-082018-05-09เงินปันผล1.003.98%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
SUSCO2018-03-082018-05-08เงินปันผล0.097.13%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TCCC2018-03-082018-04-26เงินปันผล2.004.68%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THANI2018-03-082018-04-27เงินปันผล0.036.35%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THANI2018-03-082018-04-27หุ้นปันผล4:16.35%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TMT2018-03-082018-04-19เงินปันผล1.206.10%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TWP2018-03-082018-05-24เงินปันผล0.14212.01%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UEC2018-03-082018-05-18เงินปันผล0.020.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
UVAN2018-03-082018-05-25เงินปันผล0.337.11%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
IFS2018-03-082018-05-17เงินปันผล0.1529.87%01/01/17-31/12/17
BA2018-03-082018-04-27เงินปันผล0.301.89%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WHART2018-03-082018-03-23เงินปันผล0.08654.61%01/Nov/2017-31/Dec/2017
TNP2018-03-082018-05-10เงินปันผล0.0151.56%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SRIPANWA2018-03-082018-03-22เงินปันผล0.36256.49%01/Oct/2017-31/Dec/2017
SE2018-03-082018-05-08เงินปันผล0.064.10%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BRRGIF2018-03-080000-00-00เงินปันผล0.299.00%01/Aug/2017-31/Dec/2017
BH2018-03-072018-05-08เงินปันผล1.703.30%01/Jul/2017-31/Dec/2017
MJLF2018-03-072018-03-22เงินปันผล0.2212.07%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
OGC2018-03-072018-05-18เงินปันผล1.552.69%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SMK2018-03-072018-04-28เงินปันผล2.035.64%01/01/17-31/12/17
UTP2018-03-072018-05-25เงินปันผล0.254.86%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AMANAH2018-03-072018-04-04เงินปันผล0.0007944.17%01/01/2017-31/12/2017
AMANAH2018-03-072018-04-04หุ้นปันผล140:14.17%01/01/2017-31/12/2017
PTG2018-03-072018-05-18เงินปันผล0.172.19%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RWI2018-03-070000-00-00เงินปันผล0.1060.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TREIT2018-03-072018-03-22เงินปันผล0.01710.00%01/Nov/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
CBG2018-03-072018-05-11เงินปันผล0.501.47%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TPRIME2018-03-072018-03-27เงินปันผล0.08254.64%01/Oct/2017-31/Dec/2017
CPN2018-03-062018-05-16เงินปันผล1.401.94%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DCC2018-03-062018-05-09เงินปันผล0.0234.00%01/Oct/2017-31/Dec/2017
FSS2018-03-062018-05-22เงินปันผล0.060.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
IT2018-03-062018-05-09เงินปันผล0.181.20%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PTT2018-03-062018-04-27เงินปันผล12.006.11%01/07/17-31/12/17
SVH2018-03-062018-05-03เงินปันผล7.504.31%
TK2018-03-062018-05-10เงินปันผล0.527.86%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TU2018-03-062018-04-23เงินปันผล0.343.09%01/Jul/2017-31/Dec/2017
UAC2018-03-062018-04-20เงินปันผล0.123.65%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PPP2018-03-062018-05-10เงินปันผล0.169.62%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WICE2018-03-062018-05-16เงินปันผล0.121.91%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASN2018-03-062018-05-02เงินปันผล0.06150.20%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TNR2018-03-062018-05-12เงินปันผล0.322.18%01/Jan/2017-31/Dec/2017
III2018-03-062018-05-24เงินปันผล0.113.69%01/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
CSC2018-03-052018-05-11เงินปันผล1.507.54%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DRT2018-03-052018-05-29เงินปันผล0.187.33%01/Jul/2017-30/Dec/2017
ROBINS2018-03-052018-05-11เงินปันผล1.250.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PTTGC2018-03-052018-04-24เงินปันผล2.504.86%01/07/17-31/12/17
JASIF2018-03-052018-03-21เงินปันผล0.237.29%01/Oct/2017-31/Dec/2017
AMATAR2018-03-052018-03-23เงินปันผล0.167.38%01/Oct/2017-31/Dec/2017
CPT2018-03-050000-00-00เงินปันผล0.140.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PM2018-02-282018-05-10เงินปันผล0.459.96%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAT2018-02-282018-05-04เงินปันผล0.6510.15%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TICON2018-02-282018-04-12เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GAHREIT2018-02-282018-03-20เงินปันผล0.1377.41%10/Oct/2017-31/Dec/2017
BOL2018-02-272018-04-10เงินปันผล0.082.86%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MBKET2018-02-272018-04-18เงินปันผล0.4512.29%01/Jul/2017-31/Dec/2017
KSL2018-02-272018-03-16เงินปันผล0.052.21%01/Sep/2016-31/Oct/2017
TASCO2018-02-272018-04-25เงินปันผล0.9010.19%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TOP2018-02-272018-04-27เงินปันผล3.754.23%01/07/17-31/12/17
SPVI2018-02-272018-04-25เงินปันผล0.043.07%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TAE2018-02-272018-05-18เงินปันผล0.0515.35%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
PLANB2018-02-272018-05-17เงินปันผล0.0452.73%01/Jan/2017-31/Dec/2017
IRPC2018-02-262018-04-19เงินปันผล0.294.81%01/01/17-31/12/17
LPN2018-02-262018-04-11เงินปันผล0.3515.23%01/07/17-31/12/17
QHPF2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.14410.98%01/Nov/2017-31/Dec/2017
RATCH2018-02-262018-04-20เงินปันผล1.254.78%
LHPF2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.1279.15%01/Oct/2017-31/Dec/2017
QHHR2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.13111.47%01/Oct/2017-31/Dec/2017
LHSC2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.1448.44%01/Nov/2017-31/Dec/2017
GPSC2018-02-262018-04-20เงินปันผล0.801.89%01/Aug/2017-31/Dec/2017
LHHOTEL2018-02-262018-03-13เงินปันผล0.25311.62%01/Oct/2017-31/Dec/2017
EGATIF2018-02-262018-03-15เงินปันผล0.196.50%01/10/17-31/12/17
GVREIT2018-02-262018-03-12เงินปันผล0.20098.01%01/Oct/2017-31/Dec/2017
GGC2018-02-262018-04-25เงินปันผล0.204.09%01/Jan/2017-31/Dec/2017
FUTUREPF2018-02-230000-00-00เงินปันผล0.3377.72%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
MNIT2018-02-232018-03-15เงินปันผล0.00682.97%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
MNIT22018-02-232018-02-28เงินปันผล0.064.37%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
QHOP2018-02-232018-03-12เงินปันผล0.145.41%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CPTGF2018-02-230000-00-00เงินปันผล0.18558.78%01/Oct/2017-31/Dec/2017
TTLPF2018-02-232018-03-15เงินปันผล0.3937.47%01/Oct/2017-31/Dec/2017
BTSGIF2018-02-230000-00-00เงินปันผล0.2035.31%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
VGI2018-02-222018-03-09เงินปันผล0.0360.98%01/Apr/2017-30/Sep/2017
LIT2018-02-222018-04-12เงินปันผล0.327.59%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ASK2018-02-212018-04-26เงินปันผล1.489.35%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BKKCP2018-02-212018-03-13เงินปันผล0.186.84%01/Oct/2017-31/Dec/2017
MIPF2018-02-212018-03-13เงินปันผล0.555.60%01/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TIF12018-02-212018-03-13เงินปันผล0.1347.02%01/Oct/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
TLHPF2018-02-212018-03-13เงินปันผล0.3728.71%01/Jul/2017-31/Dec/2017
SNC2018-02-202018-04-30เงินปันผล0.508.67%01/01/17-31/12/17
IMPACT2018-02-202018-03-08เงินปันผล0.214.24%01/Oct/2017-31/Dec/2017
SPF2018-02-162018-04-06เงินปันผล0.34511.32%01/Oct/2017-31/Dec/2017
URBNPF2018-02-162018-04-06เงินปันผล0.120.00%01/Oct/2017-31/Dec/2017
DTAC2018-02-152018-05-04เงินปันผล0.248.63%01/07/17-31/12/17
ESET502018-02-132018-03-02เงินปันผล0.200.00%01/Mar/2017-31/Dec/2017
CPNCG2018-02-132018-03-02เงินปันผล0.247210.31%01/Oct/2017-31/Dec/2017
POPF2018-02-132018-03-02เงินปันผล0.219.87%01/Oct/2017-31/Dec/2017
ECOMM2018-02-132018-03-02เงินปันผล0.300.00%01/Apr/2017-31/Dec/2017
CRYSTAL2018-02-122018-03-02เงินปันผล0.14470.00%01/Oct/2017-31/Dec/2017
SIRIP2018-02-122018-03-02เงินปันผล0.1558.16%01/Oct/2017-31/Dec/2017
PPF2018-02-122018-03-02เงินปันผล0.17186.21%01/Oct/2017-31/Dec/2017
DIF2018-02-122018-03-02เงินปันผล0.2457.34%01/Oct/2017-31/Dec/2017
PTTEP2018-02-072018-04-12เงินปันผล2.757.48%
TAPAC2018-02-072018-03-19เงินปันผล0.202.16%01/Nov/2016-31/Oct/2017
UKEM2018-02-072018-02-28เงินปันผล0.01503.06% 
1DIV2018-01-252018-02-13เงินปันผล0.506.70%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TDEX2018-01-252018-02-13เงินปันผล0.29003.46%01/01/17-31/12/17
JWD2018-01-232018-02-09เงินปันผล0.153.47%01/Jan/2017-30/Sep/2017
BTS2018-01-182018-02-02เงินปันผล0.1655.13%01/Apr/2017-30/Sep/2017
TTTM2018-01-042018-01-19เงินปันผล1.000.00%01/07/17-31/12/17
TTL2018-01-032018-02-16เงินปันผล2.000.00%01/10/16-30/09/17
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2017-30/Jun/2018
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2017-30/Jun/2018
AMARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.53%01/Jan/2017-31/Dec/2017
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.49%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BLA0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.223.56%
BROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.29%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.13%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.91%01/Jan/2017-31/Dec/2017
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.09%01/Jan/2017-31/Dec/2017
DIMET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2017-30/Jun/2018
DIMET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2017-30/Jun/2018
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.14%01/Jan/2017-31/Dec/2017
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.14%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
S0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.49%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
RS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-30/Jun/2018
SPALI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.60%01/Jan/2017-31/Dec/2017
STANLY0000-00-000000-00-00เงินปันผล7.005.67%01/Apr/2017-31/Mar/2018
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
STEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.65%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.26%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.48%01/Jan/2017-31/Jan/2017
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.69%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SYMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.49%01/Jan/2017-31/Dec/2017
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.36%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KBS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.96%01/Jan/2017-31/Dec/2017
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.15%01/Jan/2017-31/Dec/2017
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.79%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%11/Nov/2017-31/Dec/2017
TMILL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.86%01/Jul/2017-31/Dec/2017
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SANKO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.26%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.44%01/Jan/2017-31/Dec/2017
BKD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.00%01/Jul/2017-31/Dec/2017
BJCHI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.02%01/Jan/2017-31/Dec/2017
OCEAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
PSTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.86%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.50%01/Jan/2017-31/Dec/2017
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
SKE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.17%01/Jan/2017-31/Dec/2017
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.16%01/Jan/2017-31/Dec/2017
GPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล13.64%01/Oct/2017-31/Dec/2017
JKN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล01.30%01/Jan/2017-31/Dec/2017
AIMIRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.03%22/Dec/2017-31/Dec/2017
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3