จ่ายปันผล ปี 2019

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
METCO2020-02-130000-00-00เงินปันผล10.005.04%
IRC2020-02-062020-02-28เงินปันผล0.41644.63%01/Oct/2018-30/Sep/2019
KTIS2020-02-062020-02-21เงินปันผล0.152.02%
UV2020-01-302020-02-14เงินปันผล1.000.45%01/Oct/2018-30/Sep/2019
TSC2020-01-282020-02-21เงินปันผล0.606.71%01/Oct/2018-30/Sep/2019andretainedEarnings
FPT2019-12-242020-02-07เงินปันผล0.462.64%01/Oct/2018-30/Sep/2019andretainedEarnings
SVI2019-12-192019-12-30เงินปันผล1.92821.57%01/Jan/2019-30/Sep/2029
AOT2019-12-122020-02-06เงินปันผล1.050.00%01/Oct/2018-30/Sep/2019
GOLD2019-12-122020-02-14เงินปันผล0.480.00%01/Oct/2018-30/Sep/2019
OISHI2019-12-122020-02-28เงินปันผล2.901.86%01/Apr/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
TPIPP2019-12-122019-12-27เงินปันผล0.106.46%
JAS2019-12-112019-12-24เงินปันผล0.306.75%
TPIPL2019-12-112019-12-26เงินปันผล0.033.30%
GVREIT2019-12-112019-12-25เงินปันผล0.21937.72%01/Jul/2019-30/Sep/2019
SSC2019-12-042020-02-28เงินปันผล0.251.13%01/Oct/2018-30/Sep/2019
LRH2019-12-032019-12-20เงินปันผล9.000.00%
SPF2019-12-032019-12-20เงินปันผล0.3350.00%01/Jul/2019-30/Sep/2019
BCPG2019-12-032019-12-17เงินปันผล0.162.23%01/Jul/2019-30/Sep/2019
CTARAF2019-12-022019-12-19เงินปันผล0.08355.98%01/Jul/2019-30/Sep/2019
MJLF2019-12-022019-12-19เงินปันผล0.1853.85%01/Jul/2019-30/Sep/2019
WHART2019-12-022019-12-18เงินปันผล0.09655.02%01/Oct/2019-15/Nov/2019andretainedEarnings
KPNPF2019-12-022019-12-19เงินปันผล0.10255.72%01/Jul/2019-30/Sep/2019
MNIT22019-11-292019-12-19เงินปันผล0.0654.71%01/Jul/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
HPF2019-11-292019-12-23เงินปันผล0.09658.00%01/Jul/2019-30/Sep/2019
PREB2019-11-282019-12-13เงินปันผล0.204.76%01/Jan/2019-30/Sep/2019
RAM2019-11-282019-12-13เงินปันผล0.902.03%
CPTGF2019-11-282019-12-19เงินปันผล0.20857.79%01/Jul/2019-30/Sep/2019
TTLPF2019-11-282019-12-19เงินปันผล0.4317.39%01/Jul/2019-30/Sep/2019
EPG2019-11-282019-12-12เงินปันผล0.102.69%01/Apr/2019-30/Sep/2019
EGATIF2019-11-282019-12-19เงินปันผล0.217.17%01/Jul/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
TFFIF2019-11-280000-00-00เงินปันผล0.11954.37%01/Jul/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
ASIA2019-11-272019-12-12เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CPR2019-11-272019-12-13เงินปันผล0.23122.08%
FUTUREPF2019-11-270000-00-00เงินปันผล0.36245.46%01/Jul/2019-30/Sep/2019
SEAFCO2019-11-272019-12-11เงินปันผล0.072.25%01/Jul/2019-30/Sep/2019
SPI2019-11-272019-12-12เงินปันผล0.201.09%
SUPER2019-11-272019-12-12เงินปันผล0.0110.65%
AMATAR2019-11-272019-12-13เงินปันผล0.1855.99%01/Jul/2019-30/Sep/2019
BRRGIF2019-11-272019-12-13เงินปันผล0.148463.12%01/Jul/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
PRM2019-11-272019-12-12เงินปันผล0.064.31%
ICN2019-11-272019-12-12เงินปันผล0.053.33%01/Jan/2019-30/Sep/2019
BROOK2019-11-262019-12-12เงินปันผล0.004.12%01/Jan/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
DCC2019-11-262019-12-11เงินปันผล0.0225.04%01/Jul/2019-30/Sep/2019
ROJNA2019-11-262019-12-09เงินปันผล0.203.10%01/Jan/2019-30/Sep/2019
SPC2019-11-262019-12-11เงินปันผล0.602.45%
KAMART2019-11-262019-12-11เงินปันผล0.074.02%01/Jul/2019-30/Sep/2019
HPT2019-11-262019-12-11เงินปันผล0.01810.00%01/Jan/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
LPH2019-11-262019-12-12เงินปันผล0.0752.48%01/Jan/2019-30/Sep/2019
BTSGIF2019-11-260000-00-00เงินปันผล0.1030.00%01/Jul/2019-30/Sep/2019
BRRGIF2019-11-262019-12-13เงินปันผล0.148463.12%01/Jul/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
SHREIT2019-11-262019-12-25เงินปันผล0.02850.00%01/Jul/2019-30/Sep/2019
FTREIT2019-11-262019-12-11เงินปันผล0.1675.91%01/Jul/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
BKKCP2019-11-252019-12-12เงินปันผล0.206.92%01/Jul/2019-30/Sep/2019
IVL2019-11-252019-12-11เงินปันผล0.351.48%01/Jul/2019-30/Sep/2019
LHK2019-11-252019-12-09เงินปันผล0.127.81%01/Apr/2019-30/Sep/2019
PTL2019-11-252019-12-09เงินปันผล0.364.24%01/Apr/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
TIF12019-11-252019-12-12เงินปันผล0.1366.61%01/Jul/2019-30/Sep/2019
APCS2019-11-252019-12-06เงินปันผล0.101.17%
BKI2019-11-222019-12-07เงินปันผล3.005.51%01/07/19-30/09/19
BSBM2019-11-222019-12-09เงินปันผล0.045.26%01/Jan/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
SUTHA2019-11-222019-12-06เงินปันผล0.036.67%01/Jul/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
SRIPANWA2019-11-222019-12-11เงินปันผล0.22040.00%01/Apr/2019-30/Sep/2019
MGT2019-11-222019-12-09เงินปันผล0.051.59%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BOFFICE2019-11-222019-12-12เงินปันผล0.16326.90%01/Jul/2019-30/Sep/2019
BGC2019-11-222019-12-09เงินปันผล0.094.34%01/Jul/2019-30/Sep/2019
INSET2019-11-222019-12-06เงินปันผล0.0351.63%01/Jan/2019-30/Sep/2019
MCS2019-11-212019-12-04เงินปันผล0.256.85%01/Jan/2019-30/Sep/2019
WHA2019-11-212019-12-06เงินปันผล0.08152.95%01/Jan/2019-30/Sep/2019
WHAUP2019-11-212019-12-04เงินปันผล0.09256.28%01/Jan/2019-30/Sep/2019
CPNREIT2019-11-202019-12-06เงินปันผล0.4061.22%01/07/2019-30/09/2019
IMPACT2019-11-202019-12-13เงินปันผล0.202.00%01/Jul/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
SAAM2019-11-202019-12-06เงินปันผล0.0250.87%01/Jan/2019-30/Sep/2019
TPRIME2019-11-192019-12-11เงินปันผล0.13076.92%01/Jul/2019-30/Sep/2019
SIRIP2019-11-182019-12-04เงินปันผล0.101.88%01/Aug/2019-30/Sep/2019
PPF2019-11-182019-12-04เงินปันผล0.0926.17%01/Aug/2019-30/Sep/2019
DIF2019-11-182019-12-04เงินปันผล0.16567.35%01/Aug/2019-30/Sep/2019
ATP302019-11-182019-12-04เงินปันผล0.021.47%01/Jan/2019-30/Sep/2019
CPNCG2019-11-182019-12-04เงินปันผล0.18488.09%01/Aug/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
POPF2019-11-182019-12-04เงินปันผล0.15698.90%01/Aug/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
CHAYO2019-11-152019-12-03เงินปันผล0.00277780.04%
CHAYO2019-11-152019-12-03หุ้นปันผล20:10.04%
TSTE2019-11-142019-11-28เงินปันผล0.102.52%
TMILL2019-11-142019-11-28เงินปันผล0.085.13%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JASIF2019-11-142019-12-02เงินปันผล0.239.34%01/Jul/2019-30/Sep/2019
GLANDRT2019-11-132019-11-29เงินปันผล0.180.00%01/Jul/2019-30/Sep/2019
SVH2019-11-112019-11-28เงินปันผล7.003.27%01/Jan/2019-30/Jun/2019
LHPF2019-11-112019-11-27เงินปันผล0.134.05%01/Jul/2019-30/Sep/2019
QHHR2019-11-112019-11-27เงินปันผล0.151.87%01/Jul/2019-30/Sep/2019
LHHOTEL2019-11-112019-11-27เงินปันผล0.301.27%01/Jul/2019-30/Sep/2019
WHART2019-11-082019-11-21เงินปันผล0.17155.02%01/Jul/2019-30/Sep/2019
WHABT2019-11-082019-11-26เงินปันผล0.1487.12%01/Jul/2019-30/Sep/2019
LANNA2019-11-012019-11-20เงินปันผล0.302.81%01/Jan/2019-30/Sep/2019
TLGF2019-10-282019-11-13เงินปันผล0.22620.00%01/Jun/2019-31/Aug/2019
HANA2019-10-242019-11-08เงินปันผล0.651.95%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
MC2019-10-222019-11-13เงินปันผล0.306.15%01/Jul/2018-30/Jun/2019andretainedEarnings
AEONTS2019-10-182019-11-04เงินปันผล2.452.51%01/Mar/2019-31/Aug/2019
QHPF2019-10-182019-11-05เงินปันผล0.1547.80%01/Jul/2019-31/Aug/2019
LHSC2019-10-182019-11-05เงินปันผล0.163.50%01/Jul/2019-31/Aug/2019
TTCL2019-10-152019-11-01เงินปันผล0.180.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PRG2019-10-112019-10-28เงินปันผล0.305.65%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MODERN2019-10-032019-10-16เงินปันผล0.055.21%01/Jan/2019-31/Jun/2019
TCAP2019-10-032019-10-18เงินปันผล1.207.50%01/01/19-30/06/19
THANI2019-09-122019-09-26เงินปันผล0.164.01%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TOP2019-09-122019-09-27เงินปันผล1.001.35%
BPP2019-09-122019-09-25เงินปันผล0.353.89%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPIPP2019-09-122019-09-24เงินปันผล0.106.46%
BANPU2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.352.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BAY2019-09-112019-09-26เงินปันผล0.400.97%
BDMS2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.252.52%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KBANK2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.501.79%
LUXF2019-09-112019-09-26เงินปันผล0.471.21%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TIPH2019-09-112019-09-25เงินปันผล0.450.00%
HMPRO2019-09-102019-09-25เงินปันผล0.172.14%01/Jan/2019-30/Jun/2019
NSI2019-09-092019-09-24เงินปันผล2.0010.63%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
DRT2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.205.28%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RATCH2019-09-062019-09-20เงินปันผล1.155.39%
SSPF2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.46275.24%01/Jul/2018-30/Jun/2019
LHFG2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.0352.88%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EGCO2019-09-052019-09-16เงินปันผล3.253.82%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BBL2019-09-042019-09-20เงินปันผล2.001.93%
HTC2019-09-042019-09-19เงินปันผล0.785.55%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KKP2019-09-042019-09-20เงินปันผล1.503.32%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CK2019-09-032019-09-18เงินปันผล0.200.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CTARAF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.08055.98%01/Apr/2019-30/Jun/2019
GOLDPF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.190.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MJLF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.203.85%01/Apr/2019-30/Jun/2019
PB2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.812.72%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BCPG2019-09-032019-09-13เงินปันผล0.162.23%01/Apr/2019-30/Jun/2019
KPNPF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.115.72%01/Apr/2019-30/Jun/2019
CCET2019-09-022019-09-11เงินปันผล0.060.96%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THREL2019-09-020000-00-00เงินปันผล0.132.97%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTTGC2019-08-302019-09-13เงินปันผล1.001.74%
BLA2019-08-290000-00-00เงินปันผล0.320.55%
HTECH2019-08-292019-09-09เงินปันผล0.041.49%01/Jan/2019-30/Jun/2019
LALIN2019-08-292019-09-13เงินปันผล0.1756.04%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SEAFCO2019-08-292019-09-12เงินปันผล0.032.25%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SENA2019-08-292019-09-13เงินปันผล0.0784266.49%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GPSC2019-08-292019-09-12เงินปันผล0.501.83%
PORT2019-08-292019-10-01หุ้นปันผล0.0051.29%
PORT2019-08-292019-10-01หุ้นปันผล10:11.29%
PORT2019-08-292019-10-07หุ้นปันผล0.0051.29%
PORT2019-08-292019-10-07หุ้นปันผล10:11.29%
AH2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.360.56%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AJ2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.073.93%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AMATA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.201.37%
BCP2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.501.50%
BJC2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.182.54%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPF2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.303.86%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FUTUREPF2019-08-280000-00-00เงินปันผล0.3625.46%01/Apr/2019-30/Jun/2019
IHL2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.150.00%
KCAR2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.365.30%01/Jan/2019-30/Jun/2019
LH2019-08-282019-09-11เงินปันผล0.305.46%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MNIT22019-08-282019-09-13เงินปันผล0.0654.71%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SCB2019-08-282019-09-13เงินปันผล1.501.87%
2S2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.074.09%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MEGA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.311.93%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
HPF2019-08-282019-09-16เงินปันผล0.0848.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SUTHA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.096.67%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TAE2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.203.57%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PLANB2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.0910.87%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
ORI2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.2054.54%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TKN2019-08-282019-09-11เงินปันผล0.112.98%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TNP2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.021.37%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RJH2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.603.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SHREIT2019-08-282019-09-20เงินปันผล0.11460.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TQM2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.652.30%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EASTW2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.214.28%01/Jan/2019-30/Jun/2019
QH2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.075.17%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RAM2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.902.03%
SAMTEL2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SIRI2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.023.10%
SPALI2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.404.52%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPCG2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.506.22%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SUSCO2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.083.14%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SWC2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.1254.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TASCO2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.408.89%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TIPCO2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.2410.33%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THE2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.031.25%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JMT2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.250.99%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FPI2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.051.16%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
ARROW2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.156.01%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BEAUTY2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.0350.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AUCT2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.154.36%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPTGF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.217.79%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TTLPF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.4127.39%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TSR2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.065.67%01/Jan/2019-30/Jun/2019
XO2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.1052.92%01/Jan/2019-30/Jun/2019
S112019-08-272019-09-12เงินปันผล0.153.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EGATIF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.187.17%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BGRIM2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.151.22%
TOA2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.231.72%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THG2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.100.73%01/Jan/2019-30/Jun/2019
HUMAN2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.061.09%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FTREIT2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.1675.91%01/Apr/2019-30/Jun/2019
CMAN2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.020.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
OSP2019-08-272019-09-13เงินปันผล0.353.36%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TFFIF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.09624.37%01/Apr/2019-30/Jun/2019
VL2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.053.08%
ASP2019-08-262019-09-10เงินปันผล0.064.92%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AYUD2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.753.60%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
FORTH2019-08-262019-09-05เงินปันผล0.121.63%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GRAMMY2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JUBILE2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.422.66%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KCE2019-08-262019-09-09เงินปันผล0.401.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BCH2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.101.26%01/Jan/2019-30/Jun/2019
QLT2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.057.18%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RS2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.200.00%
SNP2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.041.75%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SABINA2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.573.79%
TTW2019-08-262019-09-09เงินปันผล0.305.17%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CHG2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.021.51%01/Jan/2019-30/Jun/2019
WINNER2019-08-262019-09-11เงินปันผล0.095.60%
GCAP2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.072.16%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PCSGH2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.104.95%23/Feb/2019-30/Jun/2019
DIF2019-08-262019-09-11เงินปันผล0.34697.35%01/Apr/2019-31/Jul/2019
TACC2019-08-262019-09-10เงินปันผล0.104.14%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BKI2019-08-232019-09-07เงินปันผล3.005.51%01/04/19-30/06/19
KIAT2019-08-232019-09-04เงินปันผล0.016.32%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MAJOR2019-08-232019-09-04เงินปันผล0.650.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PSH2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.606.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SYNTEC2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.044.15%01/Jan/2019-30/Jun/2019
ANAN2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.0910.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KAMART2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.074.02%01/Apr/2019-30/Jun/2019
AMATAR2019-08-232019-09-09เงินปันผล0.195.99%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BGC2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.094.34%01/Apr/2019-30/Jun/2019
AIT2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.504.92%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BH2019-08-222019-09-05เงินปันผล1.152.34%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GC2019-08-222019-09-09เงินปันผล0.225.23%01/Jan/2019-30/Jun/2019
IVL2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.351.48%01/Apr/2019-30/Jun/2019
MACO2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.0120.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MAKRO2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.401.18%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MBAX2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.1216.45%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PM2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.205.13%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PT2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.128.33%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SAT2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.352.74%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SMIT2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.125.37%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TOG2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.101.14%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TVO2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.705.40%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PHOL2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.057.32%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CSS2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.022.97%
CBG2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.502.21%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TFG2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.071.71%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BEM2019-08-222019-09-04เงินปันผล0.061.23%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GPI2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.104.19%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SAAM2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.0250.87%01/Jan/2019-31/Jun/2019
SPRIME2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.1744.74%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BAFS2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.230.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPNREIT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.40551.22%01/04/2019-30/06/2019
SGP2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.103.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SMPC2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.246.56%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TKS2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.201.83%01/Jan/2019-30/Jun/2019
UVAN2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.173.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PDG2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.108.04%01/Jan/2019-30/Jun/2019
IMPACT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.202.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
FSMART2019-08-212019-09-03เงินปันผล0.325.66%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPCH2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.0841.69%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPRC2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.12020.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPRIME2019-08-212019-09-09เงินปันผล0.13796.92%01/Apr/2019-30/Jun/2019
GLANDRT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.1780.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
FTE2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.073.37%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BRRGIF2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.123183.12%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BOFFICE2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.16986.90%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BOL2019-08-202019-09-02เงินปันผล0.061.27%01/Jan/2019-30/Jun/2019
DCC2019-08-202019-09-04เงินปันผล0.0235.04%01/Apr/2019-30/Jun/2019
LPN2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.2028.00%
SYNEX2019-08-202019-09-02เงินปันผล0.151.79%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TU2019-08-202019-09-03เงินปันผล0.253.56%01/Jan/2019-30/Jun/2019
OTO2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.032.18%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GVREIT2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.217.72%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TEAMG2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.055.52%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MBKET2019-08-192019-08-29เงินปันผล0.680.00%
TBSP2019-08-192019-09-02เงินปันผล0.680.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
INTUCH2019-08-192019-09-04เงินปันผล1.353.25%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JASIF2019-08-190000-00-00เงินปันผล0.239.34%01/Apr/2019-30/Jun/2019
RPH2019-08-192019-09-02เงินปันผล0.072.13%01/Jan/2019-30/Jun/2019
ADVANC2019-08-162019-09-03เงินปันผล3.783.10%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BROOK2019-08-162019-09-04เงินปันผล0.024.12%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SNC2019-08-162019-08-30เงินปันผล0.503.39%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SCCC2019-08-132019-08-28เงินปันผล4.005.75%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTTEP2019-08-082019-08-23เงินปันผล2.253.43%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SCC2019-08-082019-08-23เงินปันผล7.003.70%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTL2019-08-072019-08-23เงินปันผล0.334.24%01/Oct/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
WHART2019-08-062019-08-22เงินปันผล0.17155.02%01/Apr/2019-30/Jun/2019
WHABT2019-08-062019-08-22เงินปันผล0.13657.12%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BLAND2019-08-022019-08-15เงินปันผล0.092.80%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
QHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1457.80%01/May/2019-30/Jun/2019
TMW2019-08-010000-00-00เงินปันผล2.801.16%
LHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1354.05%01/Apr/2019-30/Jun/2019
QHHR2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.151.87%01/Apr/2019-30/Jun/2019
LHSC2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1553.50%01/May/2019-30/Jun/2019
LHHOTEL2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.281.27%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.350.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BTS2019-07-300000-00-00เงินปันผล03.39%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
1DIV2019-07-302019-08-15เงินปันผล0.252.33%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CRYSTAL2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.18440.00%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
SIRIP2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.151.88%01/Apr/2019-31/Jul/2019
PPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.2286.17%01/Apr/2019-31/Jul/2019
CPNCG2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.35588.09%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
POPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.33868.90%01/Apr/2019-31/Jul/2019
DTAC2019-07-262019-08-09เงินปันผล1.266.36%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TLGF2019-07-262019-08-15เงินปันผล0.23090.00%01/Mar/2019-31/May/2019
THMUI2019-07-252019-08-09เงินปันผล0.0450.00%
VGI2019-07-182019-08-09เงินปันผล0.0541.01%01/Oct/2018-31/Mar/2019
GLOW2019-07-032019-07-20เงินปันผล1.1770.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMD2019-07-032019-07-18เงินปันผล0.855.33%01/Jan/2019-31/Mar/2019
LHHOTEL2019-05-310000-00-00เงินปันผล0.241.27%01/Jan/2019-31/Mar/2019
LHPF2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.134.05%01/Jan/2019-31/Mar/2019
QHHR2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.151.87%01/Jan/2019-31/Mar/2019
EGATIF2019-05-292019-06-24เงินปันผล0.207.17%01/01/19-31/03/19
SUTHA2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.126.67%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
BGC2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.124.34%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FUTUREPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.3585.46%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
M-STOR2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.115.97%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0136.29%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT22019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0654.71%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SEAFCO2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.052.25%01/Jan/2019-31/Mar/2019
KAMART2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.074.02%01/Jan/2019-31/Mar/2019
HPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0938.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-PAT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.1830.50%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FTREIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.1675.91%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-II2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.147.69%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BKI2019-05-242019-06-08เงินปันผล3.005.51%01/01/2019-31/03/2019
BKKCP2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.206.92%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPF2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.3850.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TIF12019-05-240000-00-00เงินปันผล0.166.61%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AMATAR2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.205.99%01/Jan/2019-31/Mar/2019
GVREIT2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.21827.72%01/Jan/2019-31/Mar/2019
B-WORK2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.19127.34%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SRIPANWA2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.16650.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPRIME2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.14194.74%17/Jan/2019-31/Mar/2019
TSC2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.406.71%01/Oct/2018-31/Mar/2019
JASIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.249.34%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TPRIME2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.13046.92%01/Jan/2019-31/Mar/2019
GLANDRT2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.17670.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BRRGIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.164923.12%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
IVL2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.351.48%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BOFFICE2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.15196.90%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AIMIRT2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.18224.66%01/Jan/2019-31/Mar/2019
DCC2019-05-172019-05-31เงินปันผล0.03245.04%01/Jan/2019-31/Mar/2019
OISHI2019-05-172019-05-31เงินปันผล1.101.86%01/Oct/2018-31/Mar/2019
SHREIT2019-05-170000-00-00เงินปันผล0.09590.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
CMO2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.130.00%
CRYSTAL2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.13190.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SIRIP2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.14521.88%01/Jan/2019-31/Mar/2019
PPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.1716.17%01/Jan/2019-31/Mar/2019
DIF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.267.35%01/Jan/2019-31/Mar/2019
CPNCG2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.26418.09%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
POPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.2548.90%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AEONTS2019-05-132019-07-18เงินปันผล2.352.51%01/Sep/2018-28/Feb/2019andretainedEarnings
NWR2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVI2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.200.98%operatingperiod
TRITN2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.00340.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIAM2019-05-102019-05-27เงินปันผล0.012.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SORKON2019-05-102019-05-24เงินปันผล2.504.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KAMART2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.074.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AMATA2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.171.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BWG2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.0230.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ESTAR2019-05-092019-05-27เงินปันผล0.021.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ILINK2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.141.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUBILE2019-05-092019-05-21เงินปันผล0.342.66%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCH2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.121.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PF2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.0663.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PREB2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.804.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STA2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.407.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VIBHA2019-05-092019-05-16เงินปันผล0.041.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANB2019-05-092019-05-30เงินปันผล0.0910.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.000.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล16:10.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AU2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.190.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AP2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.404.86%
BAY2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.450.97%
CK2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.300.91%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DEMCO2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EASON2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GYT2019-05-082019-05-30เงินปันผล5.000.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IVL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.351.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
OHTL2019-05-082019-05-24เงินปันผล9.000.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.192.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMIT2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.225.37%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSSC2019-05-082019-05-29เงินปันผล0.1653.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRU2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.251.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
2S2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.074.09%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SYMC2019-05-082019-05-27เงินปันผล0.030.71%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ARROW2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.356.01%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RP2019-05-082019-05-28เงินปันผล0.05220.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BLA2019-05-070000-00-00เงินปันผล0.400.55%
BSM2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.0150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPF2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.303.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HTECH2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.121.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IHL2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.300.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LRH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.410.00%
LST2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.253.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATI2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.102.16%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล03.62%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:13.62%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล03.62%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:13.62%
NEW2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.700.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PB2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.852.72%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PG2019-05-072019-05-17เงินปันผล0.251.46%
SABINA2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.543.79%
SEAFCO2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.102.25%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SEAFCO2019-05-072019-05-23หุ้นปันผล10:12.25%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SENA2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.1605536.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BIG2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UKEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.012.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPOIC2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.082.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKP2019-05-072018-05-25เงินปันผล0.0720.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M2019-05-072019-05-23เงินปันผล1.301.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSS2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.062.97%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BRR2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.151.12%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JSP2019-05-072019-05-29เงินปันผล0.010.00%
NCL2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.00670.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPCH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.06231.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COM72019-05-072019-05-24เงินปันผล0.501.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JWD2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.211.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.091.23%01/Jul/2018-31/Dec/2018
K2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAV2019-05-072019-05-21เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ITEL2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.0570.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPH2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.02922.13%01/July/2018-31/Dec/2018
TWPC2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.322.48%
SSP2019-05-072019-05-27เงินปันผล0.2170.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HUMAN2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.061.09%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PR92019-05-072019-05-23เงินปันผล0.140.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NER2019-05-072019-05-16เงินปันผล0.132.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AI2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.128.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIAN2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.252.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CENTEL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.650.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CI2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0320.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPALL2019-05-032019-05-22เงินปันผล1.201.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HFT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.153.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LH2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.355.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MILL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.10150.26%
MODERN2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.105.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PRAKIT2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.904.17%01/01/18-31/12/18
PPM2019-05-032019-05-29เงินปันผล0.0330.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROJNA2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.203.10%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.164.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIS2019-05-032019-05-16เงินปันผล0.552.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPC2019-05-032019-05-21เงินปันผล1.002.45%
SSF2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.37043.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SST2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.050.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVI2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.111.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SWC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.504.91%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPA2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.457.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VNT2019-05-032019-05-23เงินปันผล1.302.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WG2019-05-032019-05-23เงินปันผล4.250.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPS2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.010.00%
BEAUTY2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.1380.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHG2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.031.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FVC2019-05-032019-05-28เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NYT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.304.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICHI2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.054.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SAWAD2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.0122.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAWAD2019-05-032019-05-22หุ้นปันผล10:12.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSR2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.085.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSTC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0180.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GTB2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.01042.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHAUP2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.21156.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MM2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.0550.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WPH2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.06251.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THG2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.350.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.124.34%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AHC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.481.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALUCON2019-05-022019-05-15เงินปันผล10.005.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAFS2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.140.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CCP2019-05-020000-00-00เงินปันผล0.013.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ESSO2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FNS2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.1515.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICC2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.210.83%
MFEC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.204.00%
NC2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.350.00%
OCC2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.801.46%
PLE2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.07750.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SALEE2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SCG2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.120.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SHANG2019-05-022019-05-22เงินปันผล2.250.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SITHAI2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.050.00%
TC2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.153.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THIP2019-05-022019-05-22เงินปันผล1.254.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIW2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.000.00%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPCORP2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.600.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VARO2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.170.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WACOAL2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.801.33%
ANAN2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.1390.00%
RICHY2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.025140.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RICHY2019-05-022019-05-24หุ้นปันผล7:10.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVT2019-05-022019-05-23เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ASEFA2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.336.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ORI2019-05-022019-05-15เงินปันผล04.54%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NETBAY2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.75563.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALLA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.084.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
III2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.170.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TOA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.181.72%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GULF2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.200.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJC2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.552.54%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BROOK2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.024.12%01/Jul/2018-31/Dec/2018
EASTW2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.274.28%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล3.003.32%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
KWC2019-04-302019-05-16เงินปันผล9.004.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล0.035.01%
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล6:15.01%
NNCL2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.094.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAUCE2019-04-30เงินปันผล0.994.00%
TCAP2019-04-302019-05-17เงินปันผล1.607.50%01/07/18-31/12/18
TNL2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.400.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TOPP2019-04-302019-05-22เงินปันผล4.673.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0280.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LPH2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.102.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PIMO2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0131.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TM2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.09742.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EKH2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.1651.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUN2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.051.05%01/Oct/2018-31/Dec/2018
OSP2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.393.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KWM2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.061.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAND2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.0250.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MOONG2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.263.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROH2019-04-292019-05-10เงินปันผล1.37690.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SKR2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.070.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TISCO2019-04-292019-05-17เงินปันผล7.006.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECF2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.0302270.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THREL2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.152.97%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SAPPE2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.564.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCN2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.101.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.260.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TACC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.094.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AQUA2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.020.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RSP2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PORT2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.101.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STI2019-04-292019-05-22เงินปันผล0.104.82%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MINT2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LHFG2019-04-262019-05-17เงินปันผล0.0452.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRM2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.144.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FLOYD2019-04-262019-05-09เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ADB2019-04-262019-05-10เงินปันผล0.012.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UBIS2019-04-252019-05-14เงินปันผล0.202.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล0.012.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล5:12.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCO2019-04-252019-05-10เงินปันผล0.15492.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BIZ2019-04-252019-05-09เงินปันผล0.161.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MFC2019-04-242019-05-17เงินปันผล1.34.15%01/01/18-31/12/18
QH2019-04-242019-05-10เงินปันผล0.145.17%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
YUASA2019-04-242019-05-10เงินปันผล0.302.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BBL2019-04-232019-05-10เงินปันผล4.501.93%
KTB2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.71802.01%01/01/18-31/12/18
MAJOR2019-04-232019-05-03เงินปันผล0.700.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBAX2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.2516.45%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AIT2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.604.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIA2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMT2019-04-222019-05-02เงินปันผล0.540.99%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
HMPRO2019-04-192019-05-08เงินปันผล0.202.14%01/Jul/2018-31/Dec/2018
COL2019-04-192019-05-07เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PCSGH2019-04-190000-00-00เงินปันผล0.104.95%
KGI2019-04-182019-05-08เงินปันผล0.3853.85%
GIFT2019-04-182019-04-30เงินปันผล0.201.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BKD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SELIC2019-04-182019-04-26เงินปันผล0.0019841.43%
SELIC2019-04-182019-04-26หุ้นปันผล28:11.43%
CRD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JKN2019-04-182019-05-23เงินปันผล0.172.67%01/01/18-31/12/18
TEAMG2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.0755.52%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPLAS2019-04-182019-05-02เงินปันผล0.103.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GC2019-04-172019-04-30เงินปันผล0.225.23%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TOG2019-04-172019-05-03เงินปันผล0.221.14%01/Jul/2018-31/Dec/2018
S112019-04-172019-05-03เงินปันผล0.243.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTC2019-04-122019-04-30เงินปันผล0.821.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMCO2019-04-122019-05-02เงินปันผล0.071.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCB2019-04-122019-05-03เงินปันผล4.001.87%
KBANK2019-04-112019-04-30เงินปันผล3.501.79%
ATP302019-04-112019-04-30เงินปันผล0.041.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHEWA2019-04-102019-04-29เงินปันผล0.0351.87%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BPP2019-04-102019-04-26เงินปันผล0.303.89%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BANPU2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.352.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIPCO2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.2510.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHAYO2019-04-092019-05-10เงินปันผล0.040.04%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SMPC2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.336.56%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPA2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GPI2019-04-042019-04-19เงินปันผล0.094.19%01/Sep/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
SCC2019-04-032019-04-19เงินปันผล9.503.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COMAN2019-04-032019-04-26เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUC2019-04-022019-04-26เงินปันผล2.04.38%01/01/18-31/12/18
SF2019-04-012019-04-17เงินปันผล0.101.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17หุ้นปันผล5:11.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
Q-CON2019-03-292019-04-19เงินปันผล0.067.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LEE2019-03-282019-05-17เงินปันผล0.086.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAT-3K2019-03-272019-05-03เงินปันผล0.500.00%
CTW2019-03-272019-05-15เงินปันผล0.455.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DCON2019-03-272019-05-09เงินปันผล0.0151.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SNP2019-03-272019-05-13เงินปันผล0.681.75%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KCE2019-03-252019-05-09เงินปันผล0.551.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TRUBB2019-03-252019-05-22เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KCAR2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.405.30%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MACO2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.020.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBK2019-03-212019-05-13เงินปันผล0.380.00%
SPG2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.702.45%
TCMC2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CCET2019-03-202019-05-16เงินปันผล0.030.96%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NTV2019-03-202019-05-29เงินปันผล1.462.29%01/01/18-31/12/18
PRG2019-03-202019-05-14เงินปันผล0.305.65%
TTA2019-03-202019-05-09เงินปันผล0.050.23%
CPT2019-03-202019-05-24เงินปันผล0.0122.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STEC2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.502.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSTE2019-03-190000-00-00เงินปันผล0.062.52%
TMILL2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.155.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SANKO2019-03-192019-05-23เงินปันผล0.030.00%
OTO2019-03-192019-05-22เงินปันผล0.042.18%01/Jul/2018-31/Dec/2018
RJH2019-03-192019-04-23เงินปันผล0.403.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSTPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.190.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TNPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.120.00%01/Jun/2018-31/Dec/2018
CNS2019-03-182019-05-09เงินปันผล0.0780.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LANNA2019-03-182019-05-15เงินปันผล0.302.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIMAR2019-03-152019-05-03เงินปันผล0.105.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTCI2019-03-150000-00-00เงินปันผล0.451.43%
FORTH2019-03-152019-05-02เงินปันผล0.301.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PYLON2019-03-152019-05-22เงินปันผล0.103.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJCHI2019-03-152019-05-14เงินปันผล0.101.34%
FSMART2019-03-152019-04-29เงินปันผล0.325.66%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16เงินปันผล0.00192.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16หุ้นปันผล15:12.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AH2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.600.56%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BDMS2019-03-142019-04-26เงินปันผล0.192.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BSBM2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.035.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMR2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.0521.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPN2019-03-142019-05-07เงินปันผล1.101.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CWT2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.03290.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HANA2019-03-142019-05-15เงินปันผล1.001.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LALIN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.1756.04%01/Jul/2018-31/Dec/2018
NCH2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.032.01%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PATO2019-03-142019-05-08เงินปันผล1.004.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
S2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIRI2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.083.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUSCO2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.083.14%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIPH2019-03-142019-05-21เงินปันผล1.000.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TKS2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.371.83%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKS2019-03-142019-05-17หุ้นปันผล10:11.83%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPP2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.222.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TRUE2019-03-142019-05-29เงินปันผล0.091.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VNG2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.100.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VIH2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.121.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FPI2019-03-142019-05-21เงินปันผล0.041.16%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AUCT2019-03-142019-05-03เงินปันผล0.204.36%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PDG2019-03-142019-05-22เงินปันผล0.108.04%01/Jun/2018-31/Dec/2018
HARN2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.165.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BR2019-03-142019-05-24เงินปันผล0.110.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BM2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.081.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.0130.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AJ2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.033.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GENCO2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.020.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-CHAI2019-03-132019-05-24เงินปันผล3.350.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVOA2019-03-132019-04-24เงินปันผล0.031.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNITY2019-03-132019-05-14เงินปันผล0.203.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPIPL2019-03-132019-05-16เงินปันผล0.023.30%
TVO2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.805.40%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TWP2019-03-132019-05-29เงินปันผล0.2190.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
UAC2019-03-132019-04-26เงินปันผล0.063.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PTG2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.203.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAKUNI2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.03752.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSE2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.0551.92%
PMTA2019-03-132019-05-09เงินปันผล0.505.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKN2019-03-132019-05-08เงินปันผล0.172.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGRIM2019-03-132019-05-10เงินปันผล0.171.22%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SKN2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.09822.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VCOM2019-03-132019-05-13เงินปันผล0.122.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMAN2019-03-132019-05-22เงินปันผล0.050.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ASP2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.104.92%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BKI2019-03-122019-05-11เงินปันผล5.005.51%01/10/18-31/12/18
CM2019-03-122019-05-09เงินปันผล0.110.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPL2019-03-122019-05-21เงินปันผล0.021.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DRT2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.185.28%01/Jul/2018-31/Dec/2018
LUXF2019-03-122019-03-29เงินปันผล0.191.21%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MCS2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.506.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTI2019-03-122019-05-08เงินปันผล2.823.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NSI2019-03-122019-04-22เงินปันผล1.9510.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PAP2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.053.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPALI2019-03-122019-05-08เงินปันผล0.604.52%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UNIQ2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.300.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KBS2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.120.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVD2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.033.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EA2019-03-122019-05-24เงินปันผล0.250.31%
XO2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.752.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BA2019-03-122019-04-30เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WICE2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.130.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFG2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.0131.71%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BTW2019-03-122019-04-24เงินปันผล0.022.15%
SRIPANWA2019-03-122019-03-26เงินปันผล0.34460.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MGT2019-03-122019-05-15เงินปันผล0.061.59%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AIMIRT2019-03-122019-03-22เงินปันผล0.19854.66%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMC2019-03-122019-05-22เงินปันผล0.040.18%
CAZ2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.100.53%01/Apr/2018-31/Dec/2018
FMT2019-03-112019-05-24เงินปันผล1.6255.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCT2019-03-112019-04-29เงินปันผล4.204.31%
KASET2019-03-112019-05-17เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MSC2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.474.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSH2019-03-112019-05-22เงินปันผล1.006.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPCG2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.656.22%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TK2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.453.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMD2019-03-112018-05-09เงินปันผล1.405.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTW2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.305.17%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THE2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.051.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ERW2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WINNER2019-03-112019-05-16เงินปันผล0.135.60%
MEGA2019-03-112019-04-29เงินปันผล0.401.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SR2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.0640.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZIGA2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.082.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SE2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.040.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SKE2019-03-112019-05-07เงินปันผล0.061.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DDD2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.505.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIGER2019-03-112019-05-03เงินปันผล0.104.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TQM2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.302.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPNREIT2019-03-082019-03-25เงินปันผล041631.22%01/01/2018-31/12/2018
EGCO2019-03-082019-04-26เงินปันผล3.503.82%01/Jul/2018-31/Dec/2018
M-STOR2019-03-082019-03-26เงินปันผล0.09345.97%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MNIT22019-03-082019-03-26เงินปันผล0.064.71%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ROBINS2019-03-082019-05-17เงินปันผล1.350.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.341.79%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10หุ้นปันผล10:11.79%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UOBKH2019-03-082019-05-22เงินปันผล0.071.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPF2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.06328.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
M-PAT2019-03-082019-03-28เงินปันผล0.1810.50%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NDR2019-03-082019-04-26เงินปันผล0.031.71%
SCI2019-03-082019-05-27เงินปันผล0.050.00%
TNR2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.202.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-II2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.147.69%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ASK2019-03-072019-04-30เงินปันผล1.612.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSC2019-03-072019-05-10เงินปันผล1.505.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23เงินปันผล0.2055555550.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23หุ้นปันผล20:10.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE2019-03-072019-03-22เงินปันผล6.9013.98%01/Jan/2018-30/Sep/2018andretainedEarnings
RAM2019-03-072019-03-20เงินปันผล30.002.03%
SCP2019-03-072019-05-29เงินปันผล0.506.21%01/01/18-31/12/18
SGP2019-03-072019-05-15เงินปันผล0.203.91%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SVH2019-03-072019-05-09เงินปันผล9.003.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCCC2019-03-072019-04-24เงินปันผล1.505.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26เงินปันผล0.294.01%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล4:14.01%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UVAN2019-03-072019-05-24เงินปันผล0.233.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHART2019-03-072019-03-25เงินปันผล0.07055.02%16/Nov/2018-31/Dec/2018
TNP2019-03-072019-05-10เงินปันผล0.021.37%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPIPP2019-03-072019-05-03เงินปันผล0.106.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B-WORK2019-03-070000-00-00เงินปันผล0.187.34%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCP2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.501.50%
BH2019-03-062019-05-08เงินปันผล1.802.34%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CTARAF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.04385.98%
GFPT2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.251.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GOLDPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.1950.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IT2019-03-062019-05-08เงินปันผล0.070.00%
MJLF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.21253.85%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล1.503.37%
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล34:13.37%
OGC2019-03-062019-05-17เงินปันผล0.570.00%01/Jan/2017-31/Dec/2018
PTT2019-03-062019-04-30เงินปันผล1.202.60%
TMT2019-03-062019-04-18เงินปันผล0.074.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TMT2019-03-062019-04-18หุ้นปันผล1:14.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TU2019-03-062019-04-23เงินปันผล0.153.56%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UTP2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.604.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAE2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.153.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CBG2019-03-062019-05-10เงินปันผล0.602.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPRIME2019-03-062019-03-27เงินปันผล0.10176.92%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BRRGIF2019-03-060000-00-00เงินปันผล0.131433.12%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ICN2019-03-062019-05-22เงินปันผล0.093.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KPNPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.115.72%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MAKRO2019-03-052019-05-22เงินปันผล0.561.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MNIT2019-03-052019-03-21เงินปันผล0.01556.29%01/Oct/2018-31/Dec/2018
IFS2019-03-052019-05-17เงินปันผล0.174.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล0.00740742.73%
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล15:12.73%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740742.73%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:12.73%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740742.73%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:12.73%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.007407412.73%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:12.73%
PTTGC2019-03-052019-04-24เงินปันผล2.501.74%
LIT2019-03-052019-05-03เงินปันผล0.333.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NVD2019-03-052019-05-08เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG2019-03-052019-04-22เงินปันผล0.162.23%01/Oct/2018-31/Dec/2018
FTE2019-03-052019-04-26เงินปันผล0.113.37%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DCC2019-03-042019-05-03เงินปันผล0.0275.04%01/Oct/2018-31/Dec/2018
INOX2019-03-042019-05-17เงินปันผล0.057230.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JAS2019-03-042019-05-23เงินปันผล0.286.75%
QLT2019-03-042019-04-26เงินปันผล0.257.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RATCH2019-03-042019-04-26เงินปันผล1.255.39%
PPP2019-03-042019-05-09เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLAT2019-03-042019-05-14เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAR2019-03-042019-03-28เงินปันผล0.0755.99%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BKKCP2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.206.92%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BROCK2019-03-012019-04-30เงินปันผล0.021.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DELTA2019-03-012019-04-11เงินปันผล2.300.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.455.28%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PM2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.365.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PT2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.508.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TASCO2019-03-012019-04-26เงินปันผล0.308.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MC2019-03-012019-03-12เงินปันผล0.356.15%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JASIF2019-03-010000-00-00เงินปันผล0.239.34%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TLHPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.3754.61%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AMA2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.104.05%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล1.002.08%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล0.202.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FUTUREPF2019-02-280000-00-00เงินปันผล0.3575.46%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MBKET2019-02-282019-04-18เงินปันผล0.280.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RS2019-02-282019-04-25เงินปันผล0.200.00%
TOP2019-02-282019-04-26เงินปันผล1.151.35%
SPVI2019-02-282019-04-22เงินปันผล0.061.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BOL2019-02-272019-04-11เงินปันผล0.121.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FSS2019-02-272019-05-03เงินปันผล0.060.83%
KIAT2019-02-272019-04-24เงินปันผล0.016.32%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LPN2019-02-272019-04-10เงินปันผล0.4028.00%
SAT2019-02-272019-05-07เงินปันผล1.002.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPTGF2019-02-270000-00-00เงินปันผล0.197.79%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TTLPF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.397.39%01/Oct/2018-31/Dec/2018
EGATIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.19657.17%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
FTREIT2019-02-272019-03-14เงินปันผล0.1675.91%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TFFIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.07444.37%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IRPC2019-02-262019-04-19เงินปันผล0.091.55%
BTSGIF2019-02-260000-00-00เงินปันผล0.2060.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIF12019-02-252019-03-14เงินปันผล0.156.61%01/Oct/2018-31/Dec/2018
LHSC2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.163.50%01/Nov/2018-31/Dec/2018
LHHOTEL2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.281.27%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1737.80%01/Nov/2018-31/Dec/2018
VGI2019-02-222019-03-08เงินปันผล0.041.01%01/Apr/2018-30/Sep/2018
LHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1274.05%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHHR2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1531.87%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GPSC2019-02-222019-04-18เงินปันผล0.801.83%
INTUCH2019-02-212019-04-24เงินปันผล1.173.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GVREIT2019-02-212019-03-06เงินปันผล0.20937.72%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ADVANC2019-02-202019-04-18เงินปันผล3.303.10%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SNC2019-02-202019-04-26เงินปันผล0.503.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IMPACT2019-02-202019-03-07เงินปันผล0.242.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GLANDRT2019-02-202019-03-04เงินปันผล0.17220.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.310.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
URBNPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.120.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DREIT2019-02-152019-03-12เงินปันผล0.17147.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GCAP2019-02-132019-04-12เงินปันผล0.152.16%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PTTEP2019-02-122019-04-11เงินปันผล3.253.43%01/07/18-31/12/18
CRYSTAL2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.0480.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SIRIP2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.13821.88%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.17436.17%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DIF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.267.35%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPNCG2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.22048.09%01/Oct/2018-31/Dec/2018
POPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.28438.90%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
OSP2019-02-122019-02-28เงินปันผล0.303.36%01/Jan/2018-30/Sep/2018
WHABT2019-02-112019-02-27เงินปันผล0.13257.12%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TAPAC2019-02-082019-03-22เงินปันผล0.110.34%01/Nov/2017-31/Oct/2018
1DIV2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.252.33%01/07/18-31/12/18
TDEX2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.203.07%01/01/18-31/12/18
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-30/Jun/2019
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-30/Jun/2019
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.60%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.60%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.36%01/Jul/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.36%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.07%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.20%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.20%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.82%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.82%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2561-31/Dec/2561
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล13.98%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล13.98%01/Oct/2018-31/Dec/2018
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMTEL0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.350.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SFP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2018-30/Sep/2019
SFP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2018-30/Sep/2019
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SINGER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.98%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.98%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.42%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Dec/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PJW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%15/May/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%15/May/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.162.23%01/Jan/2019-31/Mar/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.24%01/Jul/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.24%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.01%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.01%01/Oct/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.16%01/Sep/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.16%01/Sep/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3