จ่ายปันผล ปี 2019

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
MC2019-10-222019-11-13เงินปันผล0.305.61%01/Jul/2018-30/Jun/2019andretainedEarnings
BPP2019-09-122019-09-25เงินปันผล0.354.09%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TOP2019-09-122019-09-27เงินปันผล1.002.54%
TPIPP2019-09-122019-09-24เงินปันผล0.108.89%
THANI2019-09-122019-09-26เงินปันผล0.164.96%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TIP2019-09-112019-09-25เงินปันผล0.455.87%
LUXF2019-09-112019-09-26เงินปันผล0.472.44%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BDMS2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.252.61%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BAY2019-09-112019-09-26เงินปันผล0.402.48%
KBANK2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.504.19%
BANPU2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.356.06%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
HMPRO2019-09-102019-09-25เงินปันผล0.172.77%01/Jan/2019-30/Jun/2019
NSI2019-09-092019-09-24เงินปันผล2.009.47%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
RATCH2019-09-062019-09-20เงินปันผล1.154.51%
DRT2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.207.45%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SSPF2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.46275.27%01/Jul/2018-30/Jun/2019
LHFG2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.0357.45%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EGCO2019-09-052019-09-16เงินปันผล3.253.32%01/Jan/2019-30/Jun/2019
HTC2019-09-042019-09-19เงินปันผล0.785.48%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KKP2019-09-042019-09-20เงินปันผล1.507.69%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BBL2019-09-042019-09-20เงินปันผล2.005.65%
BCPG2019-09-032019-09-13เงินปันผล0.163.17%01/Apr/2019-30/Jun/2019
PB2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.812.71%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CK2019-09-032019-09-18เงินปันผล0.202.51%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CTARAF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.08056.54%01/Apr/2019-30/Jun/2019
MJLF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.2010.80%01/Apr/2019-30/Jun/2019
KPNPF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.115.96%01/Apr/2019-30/Jun/2019
GOLDPF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.197.21%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THREL2019-09-020000-00-00เงินปันผล0.137.22%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CCET2019-09-022019-09-11เงินปันผล0.063.78%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTTGC2019-08-302019-09-13เงินปันผล1.003.12%
BLA2019-08-290000-00-00เงินปันผล0.322.42%
SEAFCO2019-08-292019-09-12เงินปันผล0.035.83%01/Apr/2019-30/Jun/2019
HTECH2019-08-292019-09-09เงินปันผล0.042.48%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SENA2019-08-292019-09-13เงินปันผล0.0784267.06%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GPSC2019-08-292019-09-12เงินปันผล0.501.28%
PORT2019-08-292019-10-01หุ้นปันผล0.0052.19%
PORT2019-08-292019-10-01หุ้นปันผล10:12.19%
LALIN2019-08-292019-09-13เงินปันผล0.1754.94%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PORT2019-08-292019-10-07หุ้นปันผล0.0052.19%
PORT2019-08-292019-10-07หุ้นปันผล10:12.19%
KCAR2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.367.69%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPF2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.302.51%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RJH2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.604.23%01/Jan/2019-30/Jun/2019
IHL2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.156.58%
TQM2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.651.45%01/Jan/2019-30/Jun/2019
2S2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.073.29%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TNP2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.021.33%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AJ2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.071.39%01/Jan/2019-30/Jun/2019
LH2019-08-282019-09-11เงินปันผล0.308.54%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MEGA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.311.89%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
ORI2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.2056.03%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
AMATA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.202.53%
SHREIT2019-08-282019-09-20เงินปันผล0.11466.14%01/Apr/2019-30/Jun/2019
AH2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.362.02%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BJC2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.182.58%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SUTHA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.096.06%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PLANB2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.0912.21%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TKN2019-08-282019-09-11เงินปันผล0.112.32%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FUTUREPF2019-08-280000-00-00เงินปันผล0.3628.16%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SCB2019-08-282019-09-13เงินปันผล1.506.85%
TAE2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.2014.46%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BCP2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.503.17%
MNIT22019-08-282019-09-13เงินปันผล0.0654.61%01/Apr/2019-30/Jun/2019
HPF2019-08-282019-09-16เงินปันผล0.0845.58%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SPCG2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.505.89%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JMT2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.251.48%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THE2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.031.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SUSCO2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.086.88%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SAMTEL2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.209.20%01/Jan/2019-30/Jun/2019
VL2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.055.93%
TSR2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.063.89%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPALI2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.405.12%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SWC2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.1257.31%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TASCO2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.407.81%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TOA2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.231.47%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AUCT2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.154.17%01/Jan/2019-30/Jun/2019
S112019-08-272019-09-12เงินปันผล0.155.34%01/Jan/2019-30/Jun/2019
QH2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.078.33%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CMAN2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.022.96%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FPI2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.056.46%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
THG2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.101.49%01/Jan/2019-30/Jun/2019
ARROW2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.157.28%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BGRIM2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.150.67%
BEAUTY2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.0354.28%01/Jan/2019-30/Jun/2019
XO2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.1051.48%01/Jan/2019-30/Jun/2019
HUMAN2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.061.34%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RAM2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.902.55%
EASTW2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.215.05%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TIPCO2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.244.59%01/Jan/2019-30/Jun/2019
OSP2019-08-272019-09-13เงินปันผล0.352.88%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FTREIT2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.1675.77%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SIRI2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.028.85%
EGATIF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.186.50%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TFFIF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.09624.28%01/Apr/2019-30/Jun/2019
CPTGF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.218.69%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TTLPF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.4127.43%01/Apr/2019-30/Jun/2019
DIF2019-08-262019-09-11เงินปันผล0.34697.57%01/Apr/2019-31/Jul/2019
SNP2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.043.86%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BCH2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.101.68%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JUBILE2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.424.10%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TTW2019-08-262019-09-09เงินปันผล0.304.92%01/Jan/2019-30/Jun/2019
QLT2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.058.37%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GCAP2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.079.94%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PCSGH2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.108.55%23/Feb/2019-30/Jun/2019
ASP2019-08-262019-09-10เงินปันผล0.065.65%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SABINA2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.575.89%
KCE2019-08-262019-09-09เงินปันผล0.401.55%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CHG2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.021.97%01/Jan/2019-30/Jun/2019
WINNER2019-08-262019-09-11เงินปันผล0.097.04%
TACC2019-08-262019-09-10เงินปันผล0.103.81%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RS2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.201.55%
FORTH2019-08-262019-09-05เงินปันผล0.127.05%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AYUD2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.754.36%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
GRAMMY2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.103.28%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AMATAR2019-08-232019-09-09เงินปันผล0.197.30%01/Apr/2019-30/Jun/2019
ANAN2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.0916.03%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KIAT2019-08-232019-09-04เงินปันผล0.015.68%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KAMART2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.077.04%01/Apr/2019-30/Jun/2019
MAJOR2019-08-232019-09-04เงินปันผล0.655.59%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SYNTEC2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.046.25%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PSH2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.6012.30%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BGC2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.094.25%01/Apr/2019-30/Jun/2019
PM2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.209.21%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TOG2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.106.68%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MACO2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.0123.66%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PT2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.128.52%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BH2019-08-222019-09-05เงินปันผล1.152.46%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SAT2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.358.33%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TVO2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.704.26%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AIT2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.5010.44%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CBG2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.501.48%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TFG2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.074.82%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
MAKRO2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.402.43%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GPI2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.1013.33%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MBAX2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.123.50%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SPRIME2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.1743.67%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SMIT2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.128.33%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GC2019-08-222019-09-09เงินปันผล0.228.47%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CSS2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.021.59%
BEM2019-08-222019-09-04เงินปันผล0.061.82%01/Jan/2019-30/Jun/2019
IVL2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.353.31%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SAAM2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.0256.82%01/Jan/2019-31/Jun/2019
PHOL2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.055.47%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PDG2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.105.68%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BAFS2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.235.25%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPRC2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.12022.04%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GLANDRT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.1780.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SGP2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.103.27%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TPCH2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.0841.63%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TKS2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.209.84%01/Jan/2019-30/Jun/2019
UVAN2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.175.81%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BOFFICE2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.16984.66%01/Apr/2019-30/Jun/2019
IMPACT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.204.10%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TPRIME2019-08-212019-09-09เงินปันผล0.13794.53%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SMPC2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.243.93%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FTE2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.0710.13%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
FSMART2019-08-212019-09-03เงินปันผล0.329.65%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BRRGIF2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.123189.08%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CPNREIT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.40558.63%01/04/2019-30/06/2019
TU2019-08-202019-09-03เงินปันผล0.253.39%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BOL2019-08-202019-09-02เงินปันผล0.062.31%01/Jan/2019-30/Jun/2019
DCC2019-08-202019-09-04เงินปันผล0.0234.11%01/Apr/2019-30/Jun/2019
GVREIT2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.216.95%01/Apr/2019-30/Jun/2019
OTO2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.032.43%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SYNEX2019-08-202019-09-02เงินปันผล0.152.96%01/Jan/2019-30/Jun/2019
LPN2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.2012.30%
TEAMG2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.055.29%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TBSP2019-08-192019-09-02เงินปันผล0.684.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RPH2019-08-192019-09-02เงินปันผล0.072.55%01/Jan/2019-30/Jun/2019
INTUCH2019-08-192019-09-04เงินปันผล1.354.51%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MBKET2019-08-192019-08-29เงินปันผล0.689.25%
JASIF2019-08-190000-00-00เงินปันผล0.237.06%01/Apr/2019-30/Jun/2019
ADVANC2019-08-162019-09-03เงินปันผล3.784.07%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BROOK2019-08-162019-09-04เงินปันผล0.0214.15%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SNC2019-08-162019-08-30เงินปันผล0.506.85%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SCCC2019-08-132019-08-28เงินปันผล4.005.65%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SCC2019-08-082019-08-23เงินปันผล7.003.66%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTTEP2019-08-082019-08-23เงินปันผล2.255.61%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PTL2019-08-072019-08-23เงินปันผล0.332.80%01/Oct/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
WHART2019-08-062019-08-22เงินปันผล0.17154.34%01/Apr/2019-30/Jun/2019
WHABT2019-08-062019-08-22เงินปันผล0.13656.76%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BLAND2019-08-022019-08-15เงินปันผล0.095.09%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
TMW2019-08-010000-00-00เงินปันผล2.804.94%
LHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1358.66%01/Apr/2019-30/Jun/2019
QHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.14510.46%01/May/2019-30/Jun/2019
LHHOTEL2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.2811.10%01/Apr/2019-30/Jun/2019
QHHR2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1510.71%01/Apr/2019-30/Jun/2019
LHSC2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1558.59%01/May/2019-30/Jun/2019
BTS2019-07-300000-00-00เงินปันผล04.90%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
1DIV2019-07-302019-08-15เงินปันผล0.252.48%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SIRIP2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.157.97%01/Apr/2019-31/Jul/2019
POPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.33869.68%01/Apr/2019-31/Jul/2019
SPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.3511.14%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CRYSTAL2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.18440.00%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
CPNCG2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.35589.57%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
PPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.2286.21%01/Apr/2019-31/Jul/2019
TLGF2019-07-262019-08-15เงินปันผล0.23096.27%01/Mar/2019-31/May/2019
DTAC2019-07-262019-08-09เงินปันผล1.268.38%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THMUI2019-07-252019-08-09เงินปันผล0.0456.82%
VGI2019-07-182019-08-09เงินปันผล0.0540.81%01/Oct/2018-31/Mar/2019
GLOW2019-07-032019-07-20เงินปันผล1.1770.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMD2019-07-032019-07-18เงินปันผล0.856.06%01/Jan/2019-31/Mar/2019
LHHOTEL2019-05-310000-00-00เงินปันผล0.2411.10%01/Jan/2019-31/Mar/2019
LHPF2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.138.66%01/Jan/2019-31/Mar/2019
QHHR2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.1510.71%01/Jan/2019-31/Mar/2019
EGATIF2019-05-292019-06-24เงินปันผล0.206.50%01/01/19-31/03/19
BGC2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.124.25%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SUTHA2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.126.06%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
KAMART2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.077.04%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SEAFCO2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.055.83%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FTREIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.1675.77%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT22019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0654.61%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0132.47%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-STOR2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.116.69%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-II2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.147.83%01/Jan/2019-31/Mar/2019
HPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0935.58%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-PAT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.18310.52%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FUTUREPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.3588.16%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
GVREIT2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.21826.95%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AMATAR2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.207.30%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BKKCP2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.206.96%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TIF12019-05-240000-00-00เงินปันผล0.166.94%01/Jan/2019-31/Mar/2019
B-WORK2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.19126.81%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPF2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.38511.14%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SRIPANWA2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.16656.37%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPRIME2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.14193.67%17/Jan/2019-31/Mar/2019
TSC2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.404.17%01/Oct/2018-31/Mar/2019
GLANDRT2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.17670.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TPRIME2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.13044.53%01/Jan/2019-31/Mar/2019
JASIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.247.06%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BRRGIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.164929.08%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
AIMIRT2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.18224.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
IVL2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.353.31%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BOFFICE2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.15194.66%01/Jan/2019-31/Mar/2019
DCC2019-05-172019-05-31เงินปันผล0.03244.11%01/Jan/2019-31/Mar/2019
OISHI2019-05-172019-05-31เงินปันผล1.103.60%01/Oct/2018-31/Mar/2019
SHREIT2019-05-170000-00-00เงินปันผล0.09596.14%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
DIF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.267.57%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SIRIP2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.14527.97%01/Jan/2019-31/Mar/2019
POPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.2549.68%01/Jan/2019-31/Mar/2019
CRYSTAL2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.13190.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
CPNCG2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.26419.57%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
PPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.1716.21%01/Jan/2019-31/Mar/2019
CMO2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.1323.56%
AEONTS2019-05-132019-07-18เงินปันผล2.352.20%01/Sep/2018-28/Feb/2019andretainedEarnings
NWR2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVI2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.204.74%operatingperiod
SORKON2019-05-102019-05-24เงินปันผล2.503.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KAMART2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.077.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SIAM2019-05-102019-05-27เงินปันผล0.013.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRITN2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.00340.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PREB2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.8010.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUBILE2019-05-092019-05-21เงินปันผล0.344.10%01/Jul/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.001.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล16:11.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PF2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.0662.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AU2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.192.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
VIBHA2019-05-092019-05-16เงินปันผล0.042.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ILINK2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.140.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BWG2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.0230.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AMATA2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.172.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ESTAR2019-05-092019-05-27เงินปันผล0.020.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCH2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.121.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANB2019-05-092019-05-30เงินปันผล0.0912.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STA2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.401.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
OHTL2019-05-082019-05-24เงินปันผล9.000.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
RP2019-05-082019-05-28เงินปันผล0.05220.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.196.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GYT2019-05-082019-05-30เงินปันผล5.000.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SYMC2019-05-082019-05-27เงินปันผล0.030.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AP2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.405.23%
IVL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.353.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
2S2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.073.29%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BAY2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.452.48%
TRU2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.253.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DEMCO2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.050.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EASON2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ARROW2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.357.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CK2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.302.51%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SSSC2019-05-082019-05-29เงินปันผล0.1656.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMIT2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.228.33%01/Jul/2018-31/Dec/2018
NER2019-05-072019-05-16เงินปันผล0.132.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BIG2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.084.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LRH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.4141.38%
TWPC2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.323.21%
CPF2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.302.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SABINA2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.545.89%
TPCH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.06231.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPOIC2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.080.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BSM2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.0150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
JWD2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.212.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LST2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.258.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PR92019-05-072019-05-23เงินปันผล0.141.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COM72019-05-072019-05-24เงินปันผล0.501.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
K2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSS2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.061.59%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AMATAV2019-05-072019-05-21เงินปันผล0.090.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COLOR2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.043.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
HTECH2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.122.48%01/Jul/2018-31/Dec/2018
HUMAN2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.061.34%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BLA2019-05-070000-00-00เงินปันผล0.402.42%
PG2019-05-072019-05-17เงินปันผล0.254.03%
M2019-05-072019-05-23เงินปันผล1.305.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SENA2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.1605537.06%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JSP2019-05-072019-05-29เงินปันผล0.010.00%
IHL2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.306.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ITEL2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.0570.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATI2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.102.18%
BRR2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.091.82%01/Jul/2018-31/Dec/2018
NEW2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.700.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NCL2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.00670.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAFCO2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.105.83%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SEAFCO2019-05-072019-05-23หุ้นปันผล10:15.83%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SSP2019-05-072019-05-27เงินปันผล0.2170.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UKEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.012.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล00.00%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:10.00%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล00.00%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:10.00%
PB2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.852.71%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AKP2019-05-072018-05-25เงินปันผล0.0723.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NYT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.3014.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIS2019-05-032019-05-16เงินปันผล0.553.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIAN2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.251.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.166.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WPH2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.06253.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPALL2019-05-032019-05-22เงินปันผล1.202.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VNT2019-05-032019-05-23เงินปันผล1.304.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHG2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.031.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SWC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.507.31%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSF2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.37042.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THG2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.351.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVI2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.1139.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WHAUP2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.21155.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WG2019-05-032019-05-23เงินปันผล4.250.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICHI2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.053.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CENTEL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.650.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MM2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.0552.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BEAUTY2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.1384.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HFT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.152.71%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAWAD2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.0121.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAWAD2019-05-032019-05-22หุ้นปันผล10:11.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CI2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0322.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPS2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.010.00%
PPM2019-05-032019-05-29เงินปันผล0.0331.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LH2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.358.54%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ROJNA2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.208.77%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PSTC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0182.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
FVC2019-05-032019-05-28เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSR2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.083.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MODERN2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.105.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BGC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.124.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018
EPCO2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.100.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GTB2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.01047.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MILL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.10152.06%
SST2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.050.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPC2019-05-032019-05-21เงินปันผล1.002.50%
AHC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.483.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALUCON2019-05-022019-05-15เงินปันผล10.004.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALLA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.088.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICC2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.212.35%
ASEFA2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.335.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SALEE2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SHANG2019-05-022019-05-22เงินปันผล2.254.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ORI2019-05-022019-05-15เงินปันผล06.03%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TVT2019-05-022019-05-23เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GULF2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.200.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PLE2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.07759.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPCORP2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.606.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VARO2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.170.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCG2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.121.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ANAN2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.1396.03%
RICHY2019-05-022019-05-24หุ้นปันผล0.025148.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RICHY2019-05-022019-05-24หุ้นปันผล7:18.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
III2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.172.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FNS2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MFEC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.207.23%
TC2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.152.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAFS2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.145.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SITHAI2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.050.00%
TOA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.181.47%01/Jul/2018-31/Dec/2018
NETBAY2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.75563.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIW2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.000.00%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CCP2019-05-020000-00-00เงินปันผล0.012.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
OCC2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.802.51%
THIP2019-05-022019-05-22เงินปันผล1.253.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WACOAL2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.804.22%
NC2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.350.95%
ESSO2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KWC2019-04-302019-05-16เงินปันผล9.003.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล3.007.69%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0280.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BROOK2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.0214.15%01/Jul/2018-31/Dec/2018
EASTW2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.275.05%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SUN2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.050.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล0.030.93%
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล6:10.93%
TM2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.09744.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EKH2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.1653.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCAP2019-04-302019-05-17เงินปันผล1.6021.37%01/07/18-31/12/18
LPH2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.102.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNL2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.402.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NNCL2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.093.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PIMO2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0130.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TOPP2019-04-302019-05-22เงินปันผล4.672.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KWM2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.065.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
OSP2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.392.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BJC2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.552.58%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SAUCE2019-04-30เงินปันผล0.994.42%
SKR2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.071.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROH2019-04-292019-05-10เงินปันผล1.37693.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SCN2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.105.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAND2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.0250.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THREL2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.157.22%01/Jul/2018-31/Dec/2018
RSP2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.102.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TACC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.093.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PORT2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.102.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TISCO2019-04-292019-05-17เงินปันผล7.008.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.260.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MOONG2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.266.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STI2019-04-292019-05-22เงินปันผล0.103.62%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AQUA2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.026.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECF2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.0302271.24%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAPPE2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.563.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FLOYD2019-04-262019-05-09เงินปันผล0.108.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRM2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.142.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LHFG2019-04-262019-05-17เงินปันผล0.0457.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ADB2019-04-262019-05-10เงินปันผล0.010.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MINT2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล0.015.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล5:15.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BIZ2019-04-252019-05-09เงินปันผล0.166.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCO2019-04-252019-05-10เงินปันผล0.15492.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UBIS2019-04-252019-05-14เงินปันผล0.204.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QH2019-04-242019-05-10เงินปันผล0.148.33%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MFC2019-04-242019-05-17เงินปันผล1.36.85%01/01/18-31/12/18
TMB2019-04-232019-05-09เงินปันผล0.072.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAJOR2019-04-232019-05-03เงินปันผล0.705.59%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BBL2019-04-232019-05-10เงินปันผล4.505.65%
MBAX2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.253.50%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KTB2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.71806.02%01/01/18-31/12/18
ASIA2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.031.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIT2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.6010.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMT2019-04-222019-05-02เงินปันผล0.541.48%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
COL2019-04-192019-05-07เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PCSGH2019-04-190000-00-00เงินปันผล0.108.55%
HMPRO2019-04-192019-05-08เงินปันผล0.202.77%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CRD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.032.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAMG2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.0755.29%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KGI2019-04-182019-05-08เงินปันผล0.3858.24%
TPLAS2019-04-182019-05-02เงินปันผล0.106.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BKD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.155.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GIFT2019-04-182019-04-30เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SELIC2019-04-182019-04-26เงินปันผล0.0019840.32%
SELIC2019-04-182019-04-26หุ้นปันผล28:10.32%
JKN2019-04-182019-05-23เงินปันผล0.171.49%01/01/18-31/12/18
TOG2019-04-172019-05-03เงินปันผล0.226.68%01/Jul/2018-31/Dec/2018
S112019-04-172019-05-03เงินปันผล0.245.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GC2019-04-172019-04-30เงินปันผล0.228.47%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SAMCO2019-04-122019-05-02เงินปันผล0.077.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTC2019-04-122019-04-30เงินปันผล0.821.12%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCB2019-04-122019-05-03เงินปันผล4.006.85%
ATP302019-04-112019-04-30เงินปันผล0.043.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KBANK2019-04-112019-04-30เงินปันผล3.504.19%
CHEWA2019-04-102019-04-29เงินปันผล0.0350.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BPP2019-04-102019-04-26เงินปันผล0.304.09%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIPCO2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.254.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BANPU2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.356.06%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CHAYO2019-04-092019-05-10เงินปันผล0.040.07%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SMPC2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.333.93%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPA2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.150.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GPI2019-04-042019-04-19เงินปันผล0.0913.33%01/Sep/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
SCC2019-04-032019-04-19เงินปันผล9.503.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COMAN2019-04-032019-04-26เงินปันผล0.104.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17เงินปันผล0.104.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17หุ้นปันผล5:14.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
Q-CON2019-03-292019-04-19เงินปันผล0.063.90%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LEE2019-03-282019-05-17เงินปันผล0.085.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAT-3K2019-03-272019-05-03เงินปันผล0.500.00%
SNP2019-03-272019-05-13เงินปันผล0.683.86%01/Jul/2018-31/Dec/2018
DCON2019-03-272019-05-09เงินปันผล0.0154.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CTW2019-03-272019-05-15เงินปันผล0.452.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRUBB2019-03-252019-05-22เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KCE2019-03-252019-05-09เงินปันผล0.551.55%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MACO2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.023.66%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPG2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.703.91%
KCAR2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.407.69%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TCMC2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MBK2019-03-212019-05-13เงินปันผล0.386.15%
CCET2019-03-202019-05-16เงินปันผล0.033.78%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPT2019-03-202019-05-24เงินปันผล0.0120.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRG2019-03-202019-05-14เงินปันผล0.305.96%
NTV2019-03-202019-05-29เงินปันผล1.463.78%
TTA2019-03-202019-05-09เงินปันผล0.050.90%
OTO2019-03-192019-05-22เงินปันผล0.042.43%01/Jul/2018-31/Dec/2018
RJH2019-03-192019-04-23เงินปันผล0.404.23%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SANKO2019-03-192019-05-23เงินปันผล0.035.21%
TSTE2019-03-190000-00-00เงินปันผล0.062.96%
TMILL2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.155.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STEC2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.502.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SSTPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.190.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TNPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.1211.15%01/Jun/2018-31/Dec/2018
CNS2019-03-182019-05-09เงินปันผล0.0780.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LANNA2019-03-182019-05-15เงินปันผล0.307.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FSMART2019-03-152019-04-29เงินปันผล0.329.65%01/Jul/2018-31/Dec/2018
FORTH2019-03-152019-05-02เงินปันผล0.307.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PYLON2019-03-152019-05-22เงินปันผล0.106.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJCHI2019-03-152019-05-14เงินปันผล0.107.65%
DTCI2019-03-150000-00-00เงินปันผล0.450.88%
ASIMAR2019-03-152019-05-03เงินปันผล0.103.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDG2019-03-142019-05-22เงินปันผล0.105.68%01/Jun/2018-31/Dec/2018
CPN2019-03-142019-05-07เงินปันผล1.101.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FPI2019-03-142019-05-21เงินปันผล0.046.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VNG2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.100.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VIH2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.121.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKS2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.379.84%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKS2019-03-142019-05-17หุ้นปันผล10:19.84%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BSBM2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.034.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PATO2019-03-142019-05-08เงินปันผล1.005.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIP2019-03-142019-05-21เงินปันผล1.005.87%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AUCT2019-03-142019-05-03เงินปันผล0.204.17%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NCH2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMR2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.0523.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BM2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.083.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BR2019-03-142019-05-24เงินปันผล0.110.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
S2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.042.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LALIN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.1754.94%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SIRI2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.088.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUSCO2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.086.88%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TRUE2019-03-142019-05-29เงินปันผล0.092.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16เงินปันผล0.001910.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16หุ้นปันผล15:110.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BDMS2019-03-142019-04-26เงินปันผล0.192.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
HARN2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.167.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPP2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.224.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
FN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.0130.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HANA2019-03-142019-05-15เงินปันผล1.002.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CWT2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.03290.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AH2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.602.02%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TKN2019-03-132019-05-08เงินปันผล0.172.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVOA2019-03-132019-04-24เงินปันผล0.033.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-CHAI2019-03-132019-05-24เงินปันผล3.351.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAKUNI2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.03755.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PMTA2019-03-132019-05-09เงินปันผล0.505.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BGRIM2019-03-132019-05-10เงินปันผล0.170.67%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AJ2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.031.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNITY2019-03-132019-05-14เงินปันผล0.2010.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVO2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.804.26%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GENCO2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.020.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSE2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.0554.58%
PTG2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.202.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SKN2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.09821.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TWP2019-03-132019-05-29เงินปันผล0.21910.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
VCOM2019-03-132019-05-13เงินปันผล0.123.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMAN2019-03-132019-05-22เงินปันผล0.052.96%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPIPL2019-03-132019-05-16เงินปันผล0.023.42%
UAC2019-03-132019-04-26เงินปันผล0.063.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MGT2019-03-122019-05-15เงินปันผล0.063.69%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PAP2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.057.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MCS2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.505.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KBS2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.121.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NSI2019-03-122019-04-22เงินปันผล1.959.47%01/Jul/2018-31/Dec/2018
XO2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.751.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CM2019-03-122019-05-09เงินปันผล0.112.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WICE2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.131.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DRT2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.187.45%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AI2019-03-122019-05-22เงินปันผล0.125.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BTW2019-03-122019-04-24เงินปันผล0.020.00%
TVD2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPALI2019-03-122019-05-08เงินปันผล0.605.12%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AIMIRT2019-03-122019-03-22เงินปันผล0.19854.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TFG2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.0134.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SRIPANWA2019-03-122019-03-26เงินปันผล0.34466.37%01/Oct/2018-31/Dec/2018
CAZ2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.105.55%01/Apr/2018-31/Dec/2018
CMC2019-03-122019-05-22เงินปันผล0.043.16%
UNIQ2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.305.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTI2019-03-122019-05-08เงินปันผล2.823.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LUXF2019-03-122019-03-29เงินปันผล0.192.44%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPL2019-03-122019-05-21เงินปันผล0.020.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASP2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.105.65%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BA2019-03-122019-04-30เงินปันผล0.081.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
EA2019-03-122019-05-24เงินปันผล0.250.47%
ZIGA2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.081.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SR2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.0643.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSH2019-03-112019-05-22เงินปันผล1.0012.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FMT2019-03-112019-05-24เงินปันผล1.6258.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MEGA2019-03-112019-04-29เงินปันผล0.401.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SPCG2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.655.89%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIGER2019-03-112019-05-03เงินปันผล0.1010.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DDD2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.500.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MSC2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.477.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KASET2019-03-112019-05-17เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TQM2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.301.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THE2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.051.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTW2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.304.92%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TK2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.456.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ERW2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.091.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WINNER2019-03-112019-05-16เงินปันผล0.137.04%
JCT2019-03-112019-04-29เงินปันผล4.205.06%
TMD2019-03-112018-05-09เงินปันผล1.406.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.043.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SKE2019-03-112019-05-07เงินปันผล0.062.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.342.96%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10หุ้นปันผล10:12.96%01/Jul/2018-31/Dec/2018
EGCO2019-03-082019-04-26เงินปันผล3.503.32%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UOBKH2019-03-082019-05-22เงินปันผล0.070.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROBINS2019-03-082019-05-17เงินปันผล1.350.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCI2019-03-082019-05-27เงินปันผล0.051.38%
NDR2019-03-082019-04-26เงินปันผล0.030.00%
MNIT22019-03-082019-03-26เงินปันผล0.064.61%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
M-STOR2019-03-082019-03-26เงินปันผล0.09346.69%01/Oct/2018-31/Dec/2018
M-II2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.147.83%01/Oct/2018-31/Dec/2018
HPF2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.06325.58%01/Oct/2018-31/Dec/2018
M-PAT2019-03-082019-03-28เงินปันผล0.18110.52%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TNR2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.201.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPNREIT2019-03-082019-03-25เงินปันผล041638.63%01/01/2018-31/12/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23เงินปันผล0.2055555551.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23หุ้นปันผล20:11.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26เงินปันผล0.294.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล4:14.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNP2019-03-072019-05-10เงินปันผล0.021.33%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SGP2019-03-072019-05-15เงินปันผล0.203.27%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CSC2019-03-072019-05-10เงินปันผล1.507.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RAM2019-03-072019-03-20เงินปันผล30.002.55%
UVAN2019-03-072019-05-24เงินปันผล0.235.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ASK2019-03-072019-04-30เงินปันผล1.617.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPIPP2019-03-072019-05-03เงินปันผล0.108.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCCC2019-03-072019-04-24เงินปันผล1.503.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE2019-03-072019-03-22เงินปันผล6.9030.64%01/Jan/2018-30/Sep/2018andretainedEarnings
SVH2019-03-072019-05-09เงินปันผล9.004.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCP2019-03-072019-05-29เงินปันผล0.506.60%01/01/18-31/12/18
B-WORK2019-03-070000-00-00เงินปันผล0.186.81%01/Jul/2018-31/Dec/2018
WHART2019-03-072019-03-25เงินปันผล0.07054.34%16/Nov/2018-31/Dec/2018
TMT2019-03-062019-04-18เงินปันผล0.074.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TMT2019-03-062019-04-18หุ้นปันผล1:14.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TU2019-03-062019-04-23เงินปันผล0.153.39%01/Jul/2018-31/Dec/2018
OGC2019-03-062019-05-17เงินปันผล0.572.39%01/Jan/2017-31/Dec/2018
ICN2019-03-062019-05-22เงินปันผล0.094.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CBG2019-03-062019-05-10เงินปันผล0.601.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BH2019-03-062019-05-08เงินปันผล1.802.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPRIME2019-03-062019-03-27เงินปันผล0.10174.53%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GFPT2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.251.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล1.502.80%
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล34:12.80%
BCP2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.503.17%
TAE2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.1514.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MJLF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.212510.80%01/Oct/2018-31/Dec/2018
KPNPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.115.96%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GOLDPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.1957.21%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UTP2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.604.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CTARAF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.04386.54%
PTT2019-03-062019-04-30เงินปันผล1.204.57%
BRRGIF2019-03-060000-00-00เงินปันผล0.131439.08%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IT2019-03-062019-05-08เงินปันผล0.071.22%
IFS2019-03-052019-05-17เงินปันผล0.179.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LIT2019-03-052019-05-03เงินปันผล0.336.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PTTGC2019-03-052019-04-24เงินปันผล2.503.12%
MNIT2019-03-052019-03-21เงินปันผล0.01552.47%01/Oct/2018-31/Dec/2018
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล0.00740742.59%
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล15:12.59%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740742.59%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:12.59%
MAKRO2019-03-052019-05-22เงินปันผล0.562.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FTE2019-03-052019-04-26เงินปันผล0.1110.13%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NVD2019-03-052019-05-08เงินปันผล0.081.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG2019-03-052019-04-22เงินปันผล0.163.17%01/Oct/2018-31/Dec/2018
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740742.59%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:12.59%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.007407412.59%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:12.59%
AMATAR2019-03-042019-03-28เงินปันผล0.0757.30%01/Oct/2018-31/Dec/2018
INOX2019-03-042019-05-17เงินปันผล0.057230.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPP2019-03-042019-05-09เงินปันผล0.059.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QLT2019-03-042019-04-26เงินปันผล0.258.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JAS2019-03-042019-05-23เงินปันผล0.2853.33%
PLAT2019-03-042019-05-14เงินปันผล0.207.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DCC2019-03-042019-05-03เงินปันผล0.0274.11%01/Oct/2018-31/Dec/2018
RATCH2019-03-042019-04-26เงินปันผล1.254.51%
PM2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.369.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PT2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.508.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MC2019-03-012019-03-12เงินปันผล0.355.61%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TASCO2019-03-012019-04-26เงินปันผล0.307.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BROCK2019-03-012019-04-30เงินปันผล0.021.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
JASIF2019-03-010000-00-00เงินปันผล0.237.06%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MIPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.454.72%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BKKCP2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.206.96%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TLHPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.3758.71%01/Jul/2018-31/Dec/2018
DELTA2019-03-012019-04-11เงินปันผล2.300.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMA2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.103.39%
MBKET2019-02-282019-04-18เงินปันผล0.289.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SPVI2019-02-282019-04-22เงินปันผล0.063.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TOP2019-02-282019-04-26เงินปันผล1.152.54%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล1.0013.68%
FUTUREPF2019-02-280000-00-00เงินปันผล0.3578.16%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล0.2013.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RS2019-02-282019-04-25เงินปันผล0.201.55%
FSS2019-02-272019-05-03เงินปันผล0.060.00%
KIAT2019-02-272019-04-24เงินปันผล0.015.68%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LPN2019-02-272019-04-10เงินปันผล0.4012.30%
SAT2019-02-272019-05-07เงินปันผล1.008.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BOL2019-02-272019-04-11เงินปันผล0.122.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FTREIT2019-02-272019-03-14เงินปันผล0.1675.77%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TTLPF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.397.43%01/Oct/2018-31/Dec/2018
EGATIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.19656.50%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPTGF2019-02-270000-00-00เงินปันผล0.198.69%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TFFIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.07444.28%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IRPC2019-02-262019-04-19เงินปันผล0.092.65%
BTSGIF2019-02-260000-00-00เงินปันผล0.2065.68%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LHHOTEL2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.2811.10%01/Oct/2018-31/Dec/2018
LHSC2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.168.59%01/Nov/2018-31/Dec/2018
TIF12019-02-252019-03-14เงินปันผล0.156.94%01/Oct/2018-31/Dec/2018
VGI2019-02-222019-03-08เงินปันผล0.040.81%01/Apr/2018-30/Sep/2018
GPSC2019-02-222019-04-18เงินปันผล0.801.28%
QHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.17310.46%01/Nov/2018-31/Dec/2018
QHHR2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.15310.71%01/Oct/2018-31/Dec/2018
LHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1278.66%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GVREIT2019-02-212019-03-06เงินปันผล0.20936.95%01/Oct/2018-31/Dec/2018
INTUCH2019-02-212019-04-24เงินปันผล1.174.51%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GLANDRT2019-02-202019-03-04เงินปันผล0.17220.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SNC2019-02-202019-04-26เงินปันผล0.506.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IMPACT2019-02-202019-03-07เงินปันผล0.244.10%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ADVANC2019-02-202019-04-18เงินปันผล3.304.07%01/Jul/2018-31/Dec/2018
URBNPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.120.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.3111.14%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DREIT2019-02-152019-03-12เงินปันผล0.17144.15%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GCAP2019-02-132019-04-12เงินปันผล0.159.94%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PTTEP2019-02-122019-04-11เงินปันผล3.255.61%01/07/18-31/12/18
PPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.17436.21%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SIRIP2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.13827.97%01/Oct/2018-31/Dec/2018
CRYSTAL2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.0480.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DIF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.267.57%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
POPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.28439.68%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
OSP2019-02-122019-02-28เงินปันผล0.302.88%01/Jan/2018-30/Sep/2018
CPNCG2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.22049.57%01/Oct/2018-31/Dec/2018
WHABT2019-02-112019-02-27เงินปันผล0.13256.76%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TAPAC2019-02-082019-03-22เงินปันผล0.112.22%01/Nov/2017-31/Oct/2018
1DIV2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.252.48%01/07/18-31/12/18
TDEX2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.202.79%01/01/18-31/12/18
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.38%01/Jul/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.38%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.06%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.06%01/Feb/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.90%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SINGER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.04%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.04%01/Jul/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.84%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.84%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Dec/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.82%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.82%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMTEL0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.359.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2561-31/Dec/2561
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.16%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.16%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%15/May/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%15/May/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.71%01/Sep/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.71%01/Sep/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล23.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล23.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.90%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.90%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.14%01/Nov/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.14%01/Nov/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PJW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล11.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล11.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล30.64%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล30.64%01/Oct/2018-31/Dec/2018
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.36%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.36%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.163.17%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.68%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.68%01/Apr/2019-30/Jun/2019
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-30/Jun/2019
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-30/Jun/2019
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3