-->

จ่ายปันผล ปี 2019

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
TVI2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.205.26%operatingperiod
TRITN2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.00341.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIAM2019-05-102019-05-27เงินปันผล0.010.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SORKON2019-05-102019-05-24เงินปันผล2.503.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KAMART2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.077.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AMATA2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.171.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BWG2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.0232.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ESTAR2019-05-092019-05-27เงินปันผล0.023.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ILINK2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.142.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUBILE2019-05-092019-05-21เงินปันผล0.344.53%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCH2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.121.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PF2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.0668.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PREB2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.807.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STA2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.405.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VIBHA2019-05-092019-05-16เงินปันผล0.042.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANB2019-05-092019-05-30เงินปันผล0.0911.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.003.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล16:13.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AU2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.192.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AP2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.405.97%
BAY2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.452.27%
CK2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.302.03%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DEMCO2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.051.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EASON2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.073.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GYT2019-05-082019-05-30เงินปันผล5.001.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IVL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.352.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
OHTL2019-05-082019-05-24เงินปันผล9.003.71%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.195.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMIT2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.226.26%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSSC2019-05-082019-05-29เงินปันผล0.1655.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRU2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.255.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
2S2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.076.48%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SYMC2019-05-082019-05-27เงินปันผล0.030.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ARROW2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.355.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RP2019-05-082019-05-28เงินปันผล0.05222.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BLA2019-05-070000-00-00เงินปันผล0.402.62%
BSM2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.0152.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPF2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.302.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HTECH2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.124.71%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IHL2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.306.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LRH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.410.65%
LST2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.255.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATI2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.102.03%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล00.30%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:10.30%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล00.30%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:10.30%
NEW2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.701.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PB2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.852.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PG2019-05-072019-05-17เงินปันผล0.254.24%
SABINA2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.543.92%
SEAFCO2019-05-072019-05-23หุ้นปันผล0.103.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAFCO2019-05-072019-05-23หุ้นปันผล10:13.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAFCO2019-05-072019-05-23หุ้นปันผล0.103.35%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SEAFCO2019-05-072019-05-23หุ้นปันผล10:13.35%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SENA2019-05-072019-05-24เงินปันผล08.04%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BIG2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.086.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UKEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.011.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPOIC2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.081.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COLOR2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.043.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
M2019-05-072019-05-23เงินปันผล1.303.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSS2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.066.03%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BRR2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.152.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JSP2019-05-072019-05-29เงินปันผล0.012.17%
NCL2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.00670.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPCH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.06230.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COM72019-05-072019-05-24เงินปันผล0.502.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JWD2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.212.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.091.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
K2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.104.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAV2019-05-072019-05-21เงินปันผล0.091.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ITEL2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.0571.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TWPC2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.323.86%
SSP2019-05-072019-05-27เงินปันผล0.2172.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HUMAN2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.061.05%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PR92019-05-072019-05-23เงินปันผล0.141.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NER2019-05-072019-05-16เงินปันผล0.134.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AI2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.120.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIAN2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.253.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CENTEL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.651.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CI2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0322.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPALL2019-05-032019-05-22เงินปันผล1.201.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EPCO2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.104.85%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
HFT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.113.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LH2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.357.21%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MILL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.10150.25%
MODERN2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.105.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PPM2019-05-032019-05-29เงินปันผล0.0332.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROJNA2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.2012.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.165.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIS2019-05-032019-05-16เงินปันผล0.554.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPC2019-05-032019-05-21เงินปันผล1.002.83%
SSF2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.37045.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SST2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.051.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVI2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.112.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SWC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.5015.34%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VNT2019-05-032019-05-23เงินปันผล1.305.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WG2019-05-032019-05-23เงินปันผล4.252.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPS2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.012.63%
BEAUTY2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.1384.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHG2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.032.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FVC2019-05-032019-05-28เงินปันผล0.011.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NYT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.306.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICHI2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.051.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SAWAD2019-05-032019-05-22หุ้นปันผล0.0120.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAWAD2019-05-032019-05-22หุ้นปันผล10:10.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSR2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.087.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSTC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0182.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GTB2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.01041.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHAUP2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.21153.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MM2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.0551.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WPH2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.06252.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THG2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.351.12%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.121.54%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AHC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.482.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALUCON2019-05-022019-05-15เงินปันผล10.005.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAFS2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.143.97%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CCP2019-05-020000-00-00เงินปันผล0.012.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ESSO2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.102.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FNS2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.154.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICC2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.213.03%
MFEC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.205.52%
NC2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.352.24%
OCC2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.804.71%
PLE2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.07756.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SALEE2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.011.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SCG2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.122.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SHANG2019-05-022019-05-22เงินปันผล2.252.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SITHAI2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.054.24%
TC2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.154.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THIP2019-05-022019-05-22เงินปันผล1.255.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIW2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.000.47%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPCORP2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.604.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VARO2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.172.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WACOAL2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.803.85%
ANAN2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.1397.30%
RICHY2019-05-022019-05-24หุ้นปันผล0.025141.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RICHY2019-05-022019-05-24หุ้นปันผล7:11.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVT2019-05-022019-05-23เงินปันผล0.088.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ASEFA2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.336.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ORI2019-05-022019-05-15เงินปันผล05.52%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NETBAY2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.75562.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALLA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.085.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
III2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.172.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TOA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.181.20%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GULF2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.201.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJC2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.551.47%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BROOK2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.027.84%01/Jul/2018-31/Dec/2018
EASTW2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.274.27%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล3.007.22%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
KWC2019-04-302019-05-16เงินปันผล9.003.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล0.031.52%
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล6:11.52%
NNCL2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.095.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCAP2019-04-302019-05-17เงินปันผล1.604.78%
TNL2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.403.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TOPP2019-04-302019-05-22เงินปันผล4.672.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0280.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LPH2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.103.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PIMO2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0130.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TM2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.09744.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EKH2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.1653.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUN2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.053.45%01/Oct/2018-31/Dec/2018
OSP2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.392.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KWM2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.065.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAND2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.0252.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MOONG2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.264.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROH2019-04-292019-05-10เงินปันผล1.37692.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SKR2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.071.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TISCO2019-04-292019-05-17เงินปันผล7.007.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECF2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.0302271.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THREL2019-04-290000-00-00เงินปันผล0.156.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SCN2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.102.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.260.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TACC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.094.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AQUA2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.024.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RSP2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.105.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PORT2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.102.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STI2019-04-292019-05-22เงินปันผล0.101.98%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MINT2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.401.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LHFG2019-04-262019-05-17เงินปันผล0.0455.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRM2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.142.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FLOYD2019-04-262019-05-09เงินปันผล0.105.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ADB2019-04-262019-05-10เงินปันผล0.011.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UBIS2019-04-252019-05-14เงินปันผล0.203.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล0.010.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล5:10.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล0.010.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล5:10.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCO2019-04-252019-05-10เงินปันผล0.15493.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BIZ2019-04-252019-05-09เงินปันผล0.165.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QH2019-04-242019-05-10เงินปันผล0.147.59%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BBL2019-04-232019-05-10เงินปันผล4.503.11%
MAJOR2019-04-232019-05-03เงินปันผล0.704.91%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBAX2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.258.85%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TMB2019-04-232019-05-09เงินปันผล0.073.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIT2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.604.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIA2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.031.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMT2019-04-222019-05-02เงินปันผล0.545.40%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
HMPRO2019-04-192019-05-08เงินปันผล0.202.32%01/Jul/2018-31/Dec/2018
COL2019-04-192019-05-07เงินปันผล0.552.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PCSGH2019-04-190000-00-00เงินปันผล0.104.15%
KGI2019-04-182019-05-08เงินปันผล0.3858.05%
NWR2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.044.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GIFT2019-04-182019-04-30เงินปันผล0.205.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BKD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.155.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SELIC2019-04-182019-04-26หุ้นปันผล0.0019840.07%
SELIC2019-04-182019-04-26หุ้นปันผล28:10.07%
CRD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.032.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAMG2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.0756.88%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPLAS2019-04-182019-05-02เงินปันผล0.106.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GC2019-04-172019-04-30เงินปันผล0.227.62%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TOG2019-04-172019-05-03เงินปันผล0.225.71%01/Jul/2018-31/Dec/2018
S112019-04-172019-05-03เงินปันผล0.244.90%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SELIC2019-04-172019-04-26หุ้นปันผล0.0019840.07%
SELIC2019-04-172019-04-26หุ้นปันผล28:10.07%
SELIC2019-04-172019-04-26หุ้นปันผล0.00198410.07%
SELIC2019-04-172019-04-26หุ้นปันผล28:10.07%
SELIC2019-04-172019-04-26หุ้นปันผล0.00198410.07%
SELIC2019-04-172019-04-26หุ้นปันผล28:10.07%
KTC2019-04-122019-04-30เงินปันผล0.822.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMCO2019-04-122019-05-02เงินปันผล0.074.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCB2019-04-122019-05-03เงินปันผล4.004.20%
KBANK2019-04-112019-04-30เงินปันผล3.502.12%
ATP302019-04-112019-04-30เงินปันผล0.042.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHEWA2019-04-102019-04-29เงินปันผล0.0357.66%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BPP2019-04-102019-04-26เงินปันผล0.302.68%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BANPU2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.354.43%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIPCO2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.253.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHAYO2019-04-092019-05-10เงินปันผล0.041.31%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SMPC2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.335.68%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPA2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.151.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GPI2019-04-042019-04-19เงินปันผล0.090.00%01/Sep/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
SCC2019-04-032019-04-19เงินปันผล9.503.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COMAN2019-04-032019-04-26เงินปันผล0.102.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17เงินปันผล0.101.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17หุ้นปันผล5:11.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
Q-CON2019-03-292019-04-19เงินปันผล0.061.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAT-3K2019-03-272019-05-03เงินปันผล0.500.21%
CTW2019-03-272019-05-15เงินปันผล0.455.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DCON2019-03-272019-05-09เงินปันผล0.0153.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SNP2019-03-272019-05-13เงินปันผล0.683.78%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KCE2019-03-252019-05-09เงินปันผล04.55%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TRUBB2019-03-252019-05-22เงินปันผล0.010.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KCAR2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.406.78%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MACO2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.022.60%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBK2019-03-212019-05-13เงินปันผล0.383.71%
SPG2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.704.86%
TCMC2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.092.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CCET2019-03-202019-05-16เงินปันผล0.034.89%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NTV2019-03-202019-05-29เงินปันผล1.462.63%
PRG2019-03-202019-05-14เงินปันผล0.304.38%
TTA2019-03-202019-05-09เงินปันผล0.050.96%
CPT2019-03-202019-05-24เงินปันผล0.0121.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STEC2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.502.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSTE2019-03-190000-00-00เงินปันผล0.061.70%
TMILL2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.158.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SANKO2019-03-192019-05-23เงินปันผล0.032.75%
OTO2019-03-192019-05-22เงินปันผล0.043.10%01/Jul/2018-31/Dec/2018
RJH2019-03-192019-04-23เงินปันผล0.403.14%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSTPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.197.23%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TNPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.1218.02%01/Jun/2018-31/Dec/2018
CNS2019-03-182019-05-09เงินปันผล0.0784.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LANNA2019-03-182019-05-15เงินปันผล0.306.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIMAR2019-03-152019-05-03เงินปันผล0.104.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTCI2019-03-150000-00-00เงินปันผล0.451.53%
FORTH2019-03-152019-05-02เงินปันผล0.308.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PYLON2019-03-152019-05-22เงินปันผล0.103.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJCHI2019-03-152019-05-14เงินปันผล0.104.95%
FSMART2019-03-152019-04-29เงินปันผล0.328.73%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16หุ้นปันผล0.00190.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16หุ้นปันผล15:10.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AH2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.606.88%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BDMS2019-03-142019-04-26เงินปันผล0.191.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BSBM2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.033.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMR2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.0522.24%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPN2019-03-142019-05-07เงินปันผล1.101.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CWT2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.03291.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HANA2019-03-142019-05-15เงินปันผล1.005.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LALIN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.1757.42%01/Jul/2018-31/Dec/2018
NCH2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.033.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PATO2019-03-142019-05-08เงินปันผล1.008.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
S2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.041.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIRI2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.089.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUSCO2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.084.64%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIP2019-03-142019-05-21เงินปันผล1.006.22%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TKS2019-03-142019-05-17หุ้นปันผล10:16.10%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKS2019-03-142019-05-17หุ้นปันผล10:16.10%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPP2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.221.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TRUE2019-03-142019-05-29เงินปันผล0.091.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VNG2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.103.60%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VIH2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.121.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FPI2019-03-142019-05-21เงินปันผล0.043.52%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AUCT2019-03-142019-05-03เงินปันผล0.205.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PDG2019-03-142019-05-22เงินปันผล0.106.34%01/Jun/2018-31/Dec/2018
HARN2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.166.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BR2019-03-142019-05-24เงินปันผล0.112.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BM2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.082.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.0130.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-132019-05-16หุ้นปันผล0.00190.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-132019-05-16หุ้นปันผล15:10.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-132019-05-16หุ้นปันผล0.00190.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-132019-05-16หุ้นปันผล15:10.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-132019-05-16หุ้นปันผล0.00190.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-132019-05-16หุ้นปันผล15:10.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AJ2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.030.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GENCO2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.022.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-CHAI2019-03-132019-05-24เงินปันผล3.351.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVOA2019-03-132019-04-24เงินปันผล0.032.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNITY2019-03-132019-05-14เงินปันผล0.205.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPIPL2019-03-132019-05-16เงินปันผล0.020.99%
TVO2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.807.04%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TWP2019-03-132019-05-29เงินปันผล0.2195.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
UAC2019-03-132019-04-26เงินปันผล0.064.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PTG2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.201.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAKUNI2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.03754.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSE2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.0552.39%
PMTA2019-03-132019-05-09เงินปันผล0.505.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKN2019-03-132019-05-08เงินปันผล0.173.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGRIM2019-03-132019-05-10เงินปันผล0.171.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SKN2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.09823.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VCOM2019-03-132019-05-13เงินปันผล0.123.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMAN2019-03-132019-05-22เงินปันผล0.053.65%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AI2019-03-122019-05-22เงินปันผล0.120.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASP2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.106.45%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CM2019-03-122019-05-09เงินปันผล0.115.12%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPL2019-03-122019-05-21เงินปันผล0.021.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DRT2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.186.67%01/Jul/2018-31/Dec/2018
LUXF2019-03-122019-03-29เงินปันผล0.197.13%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MCS2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.507.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTI2019-03-122019-05-08เงินปันผล2.823.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NSI2019-03-122019-04-22เงินปันผล1.955.45%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PAP2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.051.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPALI2019-03-122019-05-08เงินปันผล0.605.41%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UNIQ2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.303.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KBS2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.122.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVD2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.035.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EA2019-03-122019-05-24เงินปันผล0.250.52%
XO2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.758.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BA2019-03-122019-04-30เงินปันผล0.080.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WICE2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.133.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFG2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.0132.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BTW2019-03-122019-04-24เงินปันผล0.021.33%
SRIPANWA2019-03-122019-03-26เงินปันผล0.34466.43%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MGT2019-03-122019-05-15เงินปันผล0.065.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIMIRT2019-03-122019-03-22เงินปันผล0.19857.04%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMC2019-03-122019-05-22เงินปันผล0.046.11%
CAZ2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.102.04%01/Apr/2018-31/Dec/2018
FMT2019-03-112019-05-24เงินปันผล1.6256.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCT2019-03-112019-04-29เงินปันผล4.205.05%
KASET2019-03-112019-05-17เงินปันผล0.042.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MSC2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.476.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSH2019-03-112019-05-22เงินปันผล1.008.76%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPCG2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.656.45%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TK2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.454.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTW2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.304.84%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THE2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.052.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ERW2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.091.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WINNER2019-03-112019-05-16เงินปันผล0.137.86%
MEGA2019-03-112019-04-29เงินปันผล0.402.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SR2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.0643.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZIGA2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.084.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DDD2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.501.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIGER2019-03-112019-05-03เงินปันผล0.103.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TQM2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.300.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EGCO2019-03-082019-04-26เงินปันผล3.503.47%01/Jul/2018-31/Dec/2018
M-STOR2019-03-082019-03-26เงินปันผล0.09347.20%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MNIT22019-03-082019-03-26เงินปันผล0.064.80%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ROBINS2019-03-082019-05-17เงินปันผล1.352.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10หุ้นปันผล10:14.20%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UOBKH2019-03-082019-05-22เงินปันผล0.072.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPF2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.06326.41%01/Oct/2018-31/Dec/2018
M-PAT2019-03-082019-03-28เงินปันผล0.1817.34%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NDR2019-03-082019-04-26เงินปันผล0.031.49%
SCI2019-03-082019-05-27เงินปันผล0.052.27%
TNR2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.201.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-II2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.146.38%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ASK2019-03-072019-04-30เงินปันผล1.617.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSC2019-03-072019-05-10เงินปันผล3.003.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23หุ้นปันผล0.2055555551.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23หุ้นปันผล20:11.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE2019-03-072019-03-22เงินปันผล6.9047.92%01/Jan/2018-30/Sep/2018andretainedEarnings
RAM2019-03-072019-03-20เงินปันผล30.001.77%
SCP2019-03-072019-05-29เงินปันผล0.506.41%01/01/18-31/12/18
SGP2019-03-072019-05-15เงินปันผล0.204.97%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SVH2019-03-072019-05-09เงินปันผล9.003.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-072019-05-10หุ้นปันผล10:14.20%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TCCC2019-03-072019-04-24เงินปันผล1.505.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล0.294.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล4:14.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล0.294.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล4:14.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UVAN2019-03-072019-05-24เงินปันผล0.237.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHART2019-03-072019-03-25เงินปันผล0.07054.26%16/Nov/2018-31/Dec/2018
TNP2019-03-072019-05-10เงินปันผล0.022.32%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPIPP2019-03-072019-05-03เงินปันผล0.106.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B-WORK2019-03-070000-00-00เงินปันผล0.184.43%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCP2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.504.25%
BH2019-03-062019-05-08เงินปันผล1.801.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CTARAF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.04387.07%
GFPT2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.251.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GOLDPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.1955.27%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IT2019-03-062019-05-08เงินปันผล0.072.65%
MJLF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.21256.83%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล1.502.37%
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล34:12.37%
OGC2019-03-062019-05-17เงินปันผล0.571.69%01/Jan/2017-31/Dec/2018
PTT2019-03-062019-04-30เงินปันผล1.204.19%
TMT2019-03-062019-04-18เงินปันผล0.070.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TMT2019-03-062019-04-18หุ้นปันผล1:10.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TU2019-03-062019-04-23เงินปันผล0.152.15%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UTP2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.605.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAE2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.1510.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CBG2019-03-062019-05-10เงินปันผล0.601.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPRIME2019-03-062019-03-27เงินปันผล0.10173.36%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BRRGIF2019-03-060000-00-00เงินปันผล0.131436.30%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ICN2019-03-062019-05-22เงินปันผล0.097.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KPNPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.114.72%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MAKRO2019-03-052019-05-22เงินปันผล0.562.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MNIT2019-03-052019-03-21เงินปันผล0.01552.50%01/Oct/2018-31/Dec/2018
IFS2019-03-052019-05-17เงินปันผล0.175.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล0.00740740.40%
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล15:10.40%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740740.40%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:10.40%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740740.40%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:10.40%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.007407410.40%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:10.40%
PTTGC2019-03-052019-04-24เงินปันผล2.506.30%
LIT2019-03-052019-05-03เงินปันผล0.335.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NVD2019-03-052019-05-08เงินปันผล0.085.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG2019-03-052019-04-22เงินปันผล0.163.97%01/Oct/2018-31/Dec/2018
FTE2019-03-052019-04-26เงินปันผล0.118.85%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DCC2019-03-042019-05-03เงินปันผล0.0275.47%01/Oct/2018-31/Dec/2018
INOX2019-03-042019-05-17เงินปันผล0.057236.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JAS2019-03-042019-05-23เงินปันผล0.289.98%
QLT2019-03-042019-04-26เงินปันผล0.256.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RATCH2019-03-042019-04-26เงินปันผล1.254.32%
PPP2019-03-042019-05-09เงินปันผล0.051.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLAT2019-03-042019-05-14เงินปันผล0.203.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAR2019-03-042019-03-28เงินปันผล0.0755.86%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BKKCP2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.206.45%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BROCK2019-03-012019-04-30เงินปันผล0.021.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DELTA2019-03-012019-04-11เงินปันผล2.303.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.456.06%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PM2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.366.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PT2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.5011.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TASCO2019-03-012019-04-26เงินปันผล0.301.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MC2019-03-012019-03-12เงินปันผล0.357.22%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JASIF2019-03-010000-00-00เงินปันผล0.238.91%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TLHPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.3756.61%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AMA2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.102.28%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล1.0024.10%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล0.1624.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FUTUREPF2019-02-280000-00-00เงินปันผล0.3576.12%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MBKET2019-02-282019-04-18เงินปันผล0.286.67%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RS2019-02-282019-04-25เงินปันผล0.202.65%
TOP2019-02-282019-04-26เงินปันผล1.153.87%
SPVI2019-02-282019-04-22เงินปันผล0.064.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BOL2019-02-272019-04-11เงินปันผล0.125.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FSS2019-02-272019-05-03เงินปันผล0.063.30%
KIAT2019-02-272019-04-24เงินปันผล0.014.65%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LPN2019-02-272019-04-10เงินปันผล0.408.80%
SAT2019-02-272019-05-07เงินปันผล1.007.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPTGF2019-02-270000-00-00เงินปันผล0.196.13%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TTLPF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.397.14%01/Oct/2018-31/Dec/2018
EGATIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.19656.87%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
FTREIT2019-02-272019-03-14เงินปันผล0.1674.34%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TFFIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.07440.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IRPC2019-02-262019-04-19เงินปันผล0.093.33%
BTSGIF2019-02-260000-00-00เงินปันผล0.2066.65%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIF12019-02-252019-03-14เงินปันผล0.156.27%01/Oct/2018-31/Dec/2018
LHSC2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.165.55%01/Nov/2018-31/Dec/2018
LHHOTEL2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.286.40%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1737.13%01/Nov/2018-31/Dec/2018
VGI2019-02-222019-03-08เงินปันผล0.040.98%01/Apr/2018-30/Sep/2018
LHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1276.48%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHHR2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1537.14%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GPSC2019-02-222019-04-18เงินปันผล0.802.21%
INTUCH2019-02-212019-04-24เงินปันผล1.174.90%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GVREIT2019-02-212019-03-06เงินปันผล0.20935.40%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ADVANC2019-02-202019-04-18เงินปันผล3.303.92%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SNC2019-02-202019-04-26เงินปันผล0.507.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IMPACT2019-02-202019-03-07เงินปันผล0.243.77%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GLANDRT2019-02-202019-03-04เงินปันผล0.17221.40%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.316.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
URBNPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.128.59%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DREIT2019-02-152019-03-12เงินปันผล0.17147.99%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GCAP2019-02-132019-04-12เงินปันผล0.156.72%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PTTEP2019-02-122019-04-11เงินปันผล3.254.17%01/07/18-31/12/18
CRYSTAL2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.0485.05%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SIRIP2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.13824.69%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.17436.20%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DIF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.265.88%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPNCG2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.22046.35%01/Oct/2018-31/Dec/2018
POPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.28437.59%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
OSP2019-02-122019-02-28เงินปันผล0.302.65%01/Jan/2018-30/Sep/2018
WHABT2019-02-112019-02-27เงินปันผล0.13255.54%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TAPAC2019-02-082019-03-22เงินปันผล0.111.83%01/Nov/2017-31/Oct/2018
1DIV2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.259.02%01/07/18-31/12/18
TDEX2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.202.75%01/01/18-31/12/18
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DIGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DIGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHUO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHUO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.95%01/Jul/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.95%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FOCUS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FOCUS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.28%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.28%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2561-31/Dec/2561
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล47.92%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล47.92%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMTEL0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.356.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SINGER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SINGER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล18.76%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล18.76%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Dec/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PJW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PJW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.13%15/May/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.13%15/May/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.59%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.59%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.21%01/Jul/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.21%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.54%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.54%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.24%01/Nov/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.24%01/Nov/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.52%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.52%01/Oct/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Sep/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Sep/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3