-->

จ่ายปันผล ปี 2019

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
PTL2019-08-072019-08-23เงินปันผล0.334.21%01/Oct/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
BLAND2019-08-022019-08-15เงินปันผล0.095.17%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
QHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1456.20%01/May/2019-30/Jun/2019
TMW2019-08-010000-00-00เงินปันผล2.804.34%
LHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1355.71%01/Apr/2019-30/Jun/2019
QHHR2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.156.09%01/Apr/2019-30/Jun/2019
LHSC2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1554.98%01/May/2019-30/Jun/2019
LHHOTEL2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.285.56%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.355.90%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BTS2019-07-300000-00-00เงินปันผล03.08%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
1DIV2019-07-302019-08-15เงินปันผล0.254.34%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CRYSTAL2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.18445.08%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
SIRIP2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.155.20%01/Apr/2019-31/Jul/2019
PPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.2285.89%01/Apr/2019-31/Jul/2019
CPNCG2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.35586.18%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
POPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.33867.26%01/Apr/2019-31/Jul/2019
DTAC2019-07-262019-08-09เงินปันผล1.261.72%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TLGF2019-07-262019-08-15เงินปันผล0.23094.05%01/Mar/2019-31/May/2019
THMUI2019-07-252019-08-09เงินปันผล0.0453.81%
VGI2019-07-182019-08-09เงินปันผล0.0540.95%01/Oct/2018-31/Mar/2019
LHHOTEL2019-05-310000-00-00เงินปันผล0.245.56%01/Jan/2019-31/Mar/2019
LHPF2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.135.71%01/Jan/2019-31/Mar/2019
QHHR2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.156.09%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SUTHA2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.126.89%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
BGC2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.121.36%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FUTUREPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.3585.39%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
M-STOR2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.116.81%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0132.28%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT22019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0654.80%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SEAFCO2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.052.78%01/Jan/2019-31/Mar/2019
KAMART2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.074.91%01/Jan/2019-31/Mar/2019
HPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0936.66%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-PAT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.18310.95%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FTREIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.1673.54%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-II2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.146.38%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BKKCP2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.206.02%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPF2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.3855.90%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TIF12019-05-240000-00-00เงินปันผล0.166.24%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AMATAR2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.205.33%01/Jan/2019-31/Mar/2019
GVREIT2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.21824.88%01/Jan/2019-31/Mar/2019
B-WORK2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.19124.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SRIPANWA2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.16656.21%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPRIME2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.14190.00%17/Jan/2019-31/Mar/2019
TSC2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.408.00%01/Oct/2018-31/Mar/2019
JASIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.247.83%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TPRIME2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.13042.91%01/Jan/2019-31/Mar/2019
GLANDRT2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.17671.25%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BRRGIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.164926.40%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
IVL2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.353.32%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BOFFICE2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.15190.82%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AIMIRT2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.18226.04%01/Jan/2019-31/Mar/2019
DCC2019-05-172019-05-31เงินปันผล0.03244.94%01/Jan/2019-31/Mar/2019
OISHI2019-05-172019-05-31เงินปันผล1.102.57%01/Oct/2018-31/Mar/2019
SHREIT2019-05-170000-00-00เงินปันผล0.09595.20%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
CMO2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.130.00%
CRYSTAL2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.13195.08%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SIRIP2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.14525.20%01/Jan/2019-31/Mar/2019
PPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.1715.89%01/Jan/2019-31/Mar/2019
DIF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.265.09%01/Jan/2019-31/Mar/2019
CPNCG2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.26416.18%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
POPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.2547.26%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AEONTS2019-05-132019-07-18เงินปันผล2.352.01%01/Sep/2018-28/Feb/2019andretainedEarnings
NWR2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.045.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVI2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.204.31%operatingperiod
TRITN2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.00340.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIAM2019-05-102019-05-27เงินปันผล0.010.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SORKON2019-05-102019-05-24เงินปันผล2.504.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KAMART2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.074.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AMATA2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.171.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BWG2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.0232.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ESTAR2019-05-092019-05-27เงินปันผล0.024.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ILINK2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.142.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUBILE2019-05-092019-05-21เงินปันผล0.343.79%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCH2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.121.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PF2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.0668.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PREB2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.807.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STA2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.405.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VIBHA2019-05-092019-05-16เงินปันผล0.041.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANB2019-05-092019-05-30เงินปันผล0.0911.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.000.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล16:10.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AU2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.191.12%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AP2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.404.94%
BAY2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.452.22%
CK2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.301.77%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DEMCO2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.051.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EASON2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.073.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GYT2019-05-082019-05-30เงินปันผล5.001.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IVL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.353.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
OHTL2019-05-082019-05-24เงินปันผล9.003.57%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.195.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMIT2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.226.73%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSSC2019-05-082019-05-29เงินปันผล0.1656.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRU2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.255.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
2S2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.076.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SYMC2019-05-082019-05-27เงินปันผล0.030.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ARROW2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.355.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RP2019-05-082019-05-28เงินปันผล0.05222.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BLA2019-05-070000-00-00เงินปันผล0.402.77%
BSM2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.0153.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPF2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.302.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HTECH2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.125.94%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IHL2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.3010.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LRH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.410.88%
LST2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.255.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATI2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.101.94%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล00.30%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:10.30%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล00.30%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:10.30%
NEW2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.701.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PB2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.852.66%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PG2019-05-072019-05-17เงินปันผล0.254.35%
SABINA2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.543.85%
SEAFCO2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.102.78%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SEAFCO2019-05-072019-05-23หุ้นปันผล10:12.78%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SENA2019-05-072019-05-24เงินปันผล07.41%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BIG2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.086.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UKEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.011.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPOIC2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.081.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COLOR2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.043.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
M2019-05-072019-05-23เงินปันผล1.303.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSS2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.066.28%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BRR2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.152.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JSP2019-05-072019-05-29เงินปันผล0.012.50%
NCL2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.00670.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPCH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.06230.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COM72019-05-072019-05-24เงินปันผล0.502.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JWD2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.212.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.091.36%01/Jul/2018-31/Dec/2018
K2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.107.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAV2019-05-072019-05-21เงินปันผล0.091.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ITEL2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.0571.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TWPC2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.324.35%
SSP2019-05-072019-05-27เงินปันผล0.2172.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HUMAN2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.061.12%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PR92019-05-072019-05-23เงินปันผล0.141.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NER2019-05-072019-05-16เงินปันผล0.134.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AI2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.128.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIAN2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.253.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CENTEL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.651.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CI2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0322.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPALL2019-05-032019-05-22เงินปันผล1.201.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EPCO2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.103.89%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
HFT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.155.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LH2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.356.70%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MILL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.10153.26%
MODERN2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.106.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PPM2019-05-032019-05-29เงินปันผล0.0332.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROJNA2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.208.96%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.165.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIS2019-05-032019-05-16เงินปันผล0.555.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPC2019-05-032019-05-21เงินปันผล1.002.78%
SSF2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.37044.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SST2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.051.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVI2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.112.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SWC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.5022.52%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VNT2019-05-032019-05-23เงินปันผล1.305.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WG2019-05-032019-05-23เงินปันผล4.252.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPS2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.012.46%
BEAUTY2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.1387.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHG2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.032.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FVC2019-05-032019-05-28เงินปันผล0.011.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NYT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.306.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICHI2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.050.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SAWAD2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.0120.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAWAD2019-05-032019-05-22หุ้นปันผล10:10.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSR2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.087.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSTC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0182.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GTB2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.01041.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHAUP2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.21153.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MM2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.0551.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WPH2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.06252.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THG2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.351.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.121.36%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AHC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.483.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALUCON2019-05-022019-05-15เงินปันผล10.005.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAFS2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.143.78%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CCP2019-05-020000-00-00เงินปันผล0.012.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ESSO2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.102.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FNS2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.154.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICC2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.212.92%
MFEC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.204.98%
NC2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.352.36%
OCC2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.805.67%
PLE2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.07756.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SALEE2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.011.01%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SCG2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.122.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SHANG2019-05-022019-05-22เงินปันผล2.252.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SITHAI2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.054.72%
TC2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.154.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THIP2019-05-022019-05-22เงินปันผล1.256.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIW2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.000.52%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPCORP2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.604.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VARO2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.172.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WACOAL2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.803.77%
ANAN2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.1396.68%
RICHY2019-05-022019-05-24หุ้นปันผล0.025141.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RICHY2019-05-022019-05-24หุ้นปันผล7:11.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVT2019-05-022019-05-23เงินปันผล0.089.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ASEFA2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.336.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ORI2019-05-022019-05-15เงินปันผล04.01%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NETBAY2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.75562.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALLA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.085.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
III2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.172.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TOA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.180.96%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GULF2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.200.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJC2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.551.42%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BROOK2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.027.54%01/Jul/2018-31/Dec/2018
EASTW2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.273.53%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล3.007.04%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
KWC2019-04-302019-05-16เงินปันผล9.002.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล0.031.62%
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล6:11.62%
NNCL2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.094.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCAP2019-04-302019-05-17เงินปันผล1.604.53%
TNL2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.403.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TOPP2019-04-302019-05-22เงินปันผล4.672.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0280.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LPH2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.103.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PIMO2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0130.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TM2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.09743.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EKH2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.1652.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUN2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.054.31%01/Oct/2018-31/Dec/2018
OSP2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.391.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KWM2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.065.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAND2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.0252.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MOONG2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.264.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROH2019-04-292019-05-10เงินปันผล1.37692.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SKR2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.071.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TISCO2019-04-292019-05-17เงินปันผล7.007.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECF2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.0302271.24%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THREL2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.156.42%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SCN2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.103.01%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.260.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TACC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.092.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AQUA2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.023.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RSP2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.105.71%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PORT2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.101.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STI2019-04-292019-05-22เงินปันผล0.102.05%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MINT2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.400.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LHFG2019-04-262019-05-17เงินปันผล0.0455.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRM2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.141.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FLOYD2019-04-262019-05-09เงินปันผล0.105.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ADB2019-04-262019-05-10เงินปันผล0.011.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UBIS2019-04-252019-05-14เงินปันผล0.203.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล0.010.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล5:10.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล0.010.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล5:10.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล0.010.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล5:10.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCO2019-04-252019-05-10เงินปันผล0.15494.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BIZ2019-04-252019-05-09เงินปันผล0.166.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QH2019-04-242019-05-10เงินปันผล0.147.33%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BBL2019-04-232019-05-10เงินปันผล4.503.42%
KTB2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.71803.68%01/01/18-31/12/18
MAJOR2019-04-232019-05-03เงินปันผล0.704.70%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBAX2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.259.30%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TMB2019-04-232019-05-09เงินปันผล0.073.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIT2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.604.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIA2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.031.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMT2019-04-222019-05-02เงินปันผล0.543.98%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
HMPRO2019-04-192019-05-08เงินปันผล0.201.99%01/Jul/2018-31/Dec/2018
COL2019-04-192019-05-07เงินปันผล0.552.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PCSGH2019-04-190000-00-00เงินปันผล0.104.32%
KGI2019-04-182019-05-08เงินปันผล0.3858.16%
GIFT2019-04-182019-04-30เงินปันผล0.206.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BKD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.155.24%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SELIC2019-04-182019-04-26เงินปันผล0.0019840.06%
SELIC2019-04-182019-04-26หุ้นปันผล28:10.06%
CRD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.033.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JKN2019-04-182019-05-23เงินปันผล0.171.94%01/01/18-31/12/18
TEAMG2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.0757.43%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPLAS2019-04-182019-05-02เงินปันผล0.106.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GC2019-04-172019-04-30เงินปันผล0.227.48%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TOG2019-04-172019-05-03เงินปันผล0.224.87%01/Jul/2018-31/Dec/2018
S112019-04-172019-05-03เงินปันผล0.244.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTC2019-04-122019-04-30เงินปันผล0.821.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMCO2019-04-122019-05-02เงินปันผล0.074.24%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCB2019-04-122019-05-03เงินปันผล4.003.89%
KBANK2019-04-112019-04-30เงินปันผล3.502.22%
ATP302019-04-112019-04-30เงินปันผล0.042.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHEWA2019-04-102019-04-29เงินปันผล0.03510.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BPP2019-04-102019-04-26เงินปันผล0.302.71%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BANPU2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.354.79%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIPCO2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.252.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHAYO2019-04-092019-05-10เงินปันผล0.041.90%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SMPC2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.337.64%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPA2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.151.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GPI2019-04-042019-04-19เงินปันผล0.0911.76%01/Sep/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
SCC2019-04-032019-04-19เงินปันผล9.504.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COMAN2019-04-032019-04-26เงินปันผล0.103.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17เงินปันผล0.101.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17หุ้นปันผล5:11.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
Q-CON2019-03-292019-04-19เงินปันผล0.061.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAT-3K2019-03-272019-05-03เงินปันผล0.500.23%
CTW2019-03-272019-05-15เงินปันผล0.455.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DCON2019-03-272019-05-09เงินปันผล0.0153.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SNP2019-03-272019-05-13เงินปันผล0.684.01%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KCE2019-03-252019-05-09เงินปันผล0.556.11%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TRUBB2019-03-252019-05-22เงินปันผล0.010.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KCAR2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.406.90%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MACO2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.022.34%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBK2019-03-212019-05-13เงินปันผล0.383.19%
SPG2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.705.26%
TCMC2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.093.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CCET2019-03-202019-05-16เงินปันผล0.035.14%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NTV2019-03-202019-05-29เงินปันผล1.462.72%
PRG2019-03-202019-05-14เงินปันผล0.304.80%
TTA2019-03-202019-05-09เงินปันผล0.050.73%
CPT2019-03-202019-05-24เงินปันผล0.0121.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STEC2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.501.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSTE2019-03-190000-00-00เงินปันผล0.061.60%
TMILL2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.159.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SANKO2019-03-192019-05-23เงินปันผล0.032.80%
OTO2019-03-192019-05-22เงินปันผล0.042.15%01/Jul/2018-31/Dec/2018
RJH2019-03-192019-04-23เงินปันผล0.402.67%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSTPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.197.23%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TNPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.1218.45%01/Jun/2018-31/Dec/2018
CNS2019-03-182019-05-09เงินปันผล0.0784.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LANNA2019-03-182019-05-15เงินปันผล0.306.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIMAR2019-03-152019-05-03เงินปันผล0.104.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTCI2019-03-150000-00-00เงินปันผล0.451.73%
FORTH2019-03-152019-05-02เงินปันผล0.309.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PYLON2019-03-152019-05-22เงินปันผล0.103.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJCHI2019-03-152019-05-14เงินปันผล0.103.97%
FSMART2019-03-152019-04-29เงินปันผล0.327.29%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16หุ้นปันผล0.00190.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16หุ้นปันผล15:10.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AH2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.606.99%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BDMS2019-03-142019-04-26เงินปันผล0.191.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BSBM2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.033.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMR2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.0522.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPN2019-03-142019-05-07เงินปันผล1.101.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CWT2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.03291.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HANA2019-03-142019-05-15เงินปันผล1.007.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LALIN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.1756.02%01/Jul/2018-31/Dec/2018
NCH2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.032.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PATO2019-03-142019-05-08เงินปันผล1.007.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
S2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.041.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIRI2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.088.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUSCO2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.084.11%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIP2019-03-142019-05-21เงินปันผล1.005.65%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TKS2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.376.29%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKS2019-03-142019-05-17หุ้นปันผล10:16.29%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPP2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.221.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TRUE2019-03-142019-05-29เงินปันผล0.091.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VNG2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.103.96%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VIH2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.122.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FPI2019-03-142019-05-21เงินปันผล0.042.81%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AUCT2019-03-142019-05-03เงินปันผล0.203.97%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PDG2019-03-142019-05-22เงินปันผล0.105.56%01/Jun/2018-31/Dec/2018
HARN2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.166.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BR2019-03-142019-05-24เงินปันผล0.113.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BM2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.083.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.0130.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-132019-05-16หุ้นปันผล0.00190.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-132019-05-16หุ้นปันผล15:10.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-132019-05-16หุ้นปันผล0.00190.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-132019-05-16หุ้นปันผล15:10.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-132019-05-16หุ้นปันผล0.00190.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-132019-05-16หุ้นปันผล15:10.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AJ2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.030.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GENCO2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.023.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-CHAI2019-03-132019-05-24เงินปันผล3.351.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVOA2019-03-132019-04-24เงินปันผล0.032.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNITY2019-03-132019-05-14เงินปันผล0.207.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPIPL2019-03-132019-05-16เงินปันผล0.021.02%
TVO2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.806.73%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TWP2019-03-132019-05-29เงินปันผล0.2196.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
UAC2019-03-132019-04-26เงินปันผล0.065.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PTG2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.200.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAKUNI2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.03756.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSE2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.0551.95%
PMTA2019-03-132019-05-09เงินปันผล0.505.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKN2019-03-132019-05-08เงินปันผล0.173.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGRIM2019-03-132019-05-10เงินปันผล0.170.90%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SKN2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.09824.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VCOM2019-03-132019-05-13เงินปันผล0.123.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMAN2019-03-132019-05-22เงินปันผล0.054.20%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AI2019-03-122019-05-22เงินปันผล0.128.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASP2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.107.09%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CM2019-03-122019-05-09เงินปันผล0.115.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPL2019-03-122019-05-21เงินปันผล0.021.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DRT2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.185.95%01/Jul/2018-31/Dec/2018
LUXF2019-03-122019-03-29เงินปันผล0.196.85%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MCS2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.506.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTI2019-03-122019-05-08เงินปันผล2.823.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NSI2019-03-122019-04-22เงินปันผล1.956.15%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PAP2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.051.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPALI2019-03-122019-05-08เงินปันผล0.604.16%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UNIQ2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.302.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KBS2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.123.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVD2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.035.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EA2019-03-122019-05-24เงินปันผล0.250.46%
XO2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.759.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BA2019-03-122019-04-30เงินปันผล0.080.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WICE2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.133.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFG2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.0131.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BTW2019-03-122019-04-24เงินปันผล0.021.38%
SRIPANWA2019-03-122019-03-26เงินปันผล0.34466.21%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MGT2019-03-122019-05-15เงินปันผล0.065.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIMIRT2019-03-122019-03-22เงินปันผล0.19856.04%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMC2019-03-122019-05-22เงินปันผล0.048.09%
CAZ2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.104.10%01/Apr/2018-31/Dec/2018
FMT2019-03-112019-05-24เงินปันผล1.6256.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCT2019-03-112019-04-29เงินปันผล4.204.75%
KASET2019-03-112019-05-17เงินปันผล0.042.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MSC2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.476.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSH2019-03-112019-05-22เงินปันผล1.006.89%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPCG2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.656.28%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TK2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.454.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTW2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.304.41%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THE2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.052.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ERW2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.091.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WINNER2019-03-112019-05-16เงินปันผล0.137.75%
MEGA2019-03-112019-04-29เงินปันผล0.401.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SR2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.0645.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZIGA2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.084.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DDD2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.502.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIGER2019-03-112019-05-03เงินปันผล0.103.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TQM2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.300.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EGCO2019-03-082019-04-26เงินปันผล3.502.89%01/Jul/2018-31/Dec/2018
M-STOR2019-03-082019-03-26เงินปันผล0.09346.81%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MNIT22019-03-082019-03-26เงินปันผล0.064.80%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ROBINS2019-03-082019-05-17เงินปันผล1.352.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.344.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10หุ้นปันผล10:14.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UOBKH2019-03-082019-05-22เงินปันผล0.071.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPF2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.06326.66%01/Oct/2018-31/Dec/2018
M-PAT2019-03-082019-03-28เงินปันผล0.18110.95%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NDR2019-03-082019-04-26เงินปันผล0.031.80%
SCI2019-03-082019-05-27เงินปันผล0.052.55%
TNR2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.202.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-II2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.146.38%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ASK2019-03-072019-04-30เงินปันผล1.616.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSC2019-03-072019-05-10เงินปันผล3.002.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23หุ้นปันผล0.2055555551.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23หุ้นปันผล20:11.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE2019-03-072019-03-22เงินปันผล6.9031.94%01/Jan/2018-30/Sep/2018andretainedEarnings
RAM2019-03-072019-03-20เงินปันผล30.002.07%
SCP2019-03-072019-05-29เงินปันผล0.506.49%01/01/18-31/12/18
SGP2019-03-072019-05-15เงินปันผล0.204.59%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SVH2019-03-072019-05-09เงินปันผล9.003.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCCC2019-03-072019-04-24เงินปันผล1.506.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26เงินปันผล0.293.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล4:13.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UVAN2019-03-072019-05-24เงินปันผล0.237.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHART2019-03-072019-03-25เงินปันผล0.07053.50%16/Nov/2018-31/Dec/2018
TNP2019-03-072019-05-10เงินปันผล0.022.30%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPIPP2019-03-072019-05-03เงินปันผล0.106.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B-WORK2019-03-070000-00-00เงินปันผล0.184.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCP2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.504.43%
BH2019-03-062019-05-08เงินปันผล1.801.68%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CTARAF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.04385.88%
GFPT2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.251.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GOLDPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.1955.20%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IT2019-03-062019-05-08เงินปันผล0.072.32%
MJLF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.21256.78%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล1.502.37%
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล34:12.37%
OGC2019-03-062019-05-17เงินปันผล0.571.65%01/Jan/2017-31/Dec/2018
PTT2019-03-062019-04-30เงินปันผล1.204.19%
TMT2019-03-062019-04-18เงินปันผล0.070.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TMT2019-03-062019-04-18หุ้นปันผล1:10.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TU2019-03-062019-04-23เงินปันผล0.152.05%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UTP2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.605.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAE2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.156.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CBG2019-03-062019-05-10เงินปันผล0.601.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPRIME2019-03-062019-03-27เงินปันผล0.10172.91%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BRRGIF2019-03-060000-00-00เงินปันผล0.131436.40%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ICN2019-03-062019-05-22เงินปันผล0.097.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KPNPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.114.77%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MAKRO2019-03-052019-05-22เงินปันผล0.562.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MNIT2019-03-052019-03-21เงินปันผล0.01552.28%01/Oct/2018-31/Dec/2018
IFS2019-03-052019-05-17เงินปันผล0.175.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล0.00740740.30%
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล15:10.30%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740740.30%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:10.30%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740740.30%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:10.30%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.007407410.30%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:10.30%
PTTGC2019-03-052019-04-24เงินปันผล2.506.88%
LIT2019-03-052019-05-03เงินปันผล0.335.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NVD2019-03-052019-05-08เงินปันผล0.086.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG2019-03-052019-04-22เงินปันผล0.163.36%01/Oct/2018-31/Dec/2018
FTE2019-03-052019-04-26เงินปันผล0.118.20%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DCC2019-03-042019-05-03เงินปันผล0.0274.94%01/Oct/2018-31/Dec/2018
INOX2019-03-042019-05-17เงินปันผล0.057236.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JAS2019-03-042019-05-23เงินปันผล0.287.17%
QLT2019-03-042019-04-26เงินปันผล0.256.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RATCH2019-03-042019-04-26เงินปันผล1.253.65%
PPP2019-03-042019-05-09เงินปันผล0.051.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLAT2019-03-042019-05-14เงินปันผล0.203.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAR2019-03-042019-03-28เงินปันผล0.0755.33%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BKKCP2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.206.02%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BROCK2019-03-012019-04-30เงินปันผล0.020.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DELTA2019-03-012019-04-11เงินปันผล2.303.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.455.81%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PM2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.365.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PT2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.5010.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TASCO2019-03-012019-04-26เงินปันผล0.301.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MC2019-03-012019-03-12เงินปันผล0.359.37%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JASIF2019-03-010000-00-00เงินปันผล0.237.83%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TLHPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.3756.22%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AMA2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.101.08%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล1.0023.53%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล0.1623.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FUTUREPF2019-02-280000-00-00เงินปันผล0.3575.39%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MBKET2019-02-282019-04-18เงินปันผล0.287.35%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RS2019-02-282019-04-25เงินปันผล0.202.71%
TOP2019-02-282019-04-26เงินปันผล1.153.76%
SPVI2019-02-282019-04-22เงินปันผล0.063.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BOL2019-02-272019-04-11เงินปันผล0.124.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FSS2019-02-272019-05-03เงินปันผล0.062.80%
KIAT2019-02-272019-04-24เงินปันผล0.014.88%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LPN2019-02-272019-04-10เงินปันผล0.408.27%
SAT2019-02-272019-05-07เงินปันผล1.007.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPTGF2019-02-270000-00-00เงินปันผล0.195.86%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TTLPF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.396.84%01/Oct/2018-31/Dec/2018
EGATIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.19656.22%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
FTREIT2019-02-272019-03-14เงินปันผล0.1673.54%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TFFIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.07440.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IRPC2019-02-262019-04-19เงินปันผล0.093.86%
BTSGIF2019-02-260000-00-00เงินปันผล0.2065.46%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIF12019-02-252019-03-14เงินปันผล0.156.24%01/Oct/2018-31/Dec/2018
LHSC2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.164.98%01/Nov/2018-31/Dec/2018
LHHOTEL2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.285.56%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1736.20%01/Nov/2018-31/Dec/2018
VGI2019-02-222019-03-08เงินปันผล0.040.95%01/Apr/2018-30/Sep/2018
LHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1275.71%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHHR2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1536.09%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GPSC2019-02-222019-04-18เงินปันผล0.801.79%
INTUCH2019-02-212019-04-24เงินปันผล1.174.20%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GVREIT2019-02-212019-03-06เงินปันผล0.20934.88%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ADVANC2019-02-202019-04-18เงินปันผล3.303.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SNC2019-02-202019-04-26เงินปันผล0.507.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IMPACT2019-02-202019-03-07เงินปันผล0.243.47%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GLANDRT2019-02-202019-03-04เงินปันผล0.17221.25%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.315.90%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
URBNPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.127.91%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DREIT2019-02-152019-03-12เงินปันผล0.17146.97%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GCAP2019-02-132019-04-12เงินปันผล0.157.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PTTEP2019-02-122019-04-11เงินปันผล3.253.70%01/07/18-31/12/18
CRYSTAL2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.0485.08%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SIRIP2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.13825.20%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.17435.89%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DIF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.265.09%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPNCG2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.22046.18%01/Oct/2018-31/Dec/2018
POPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.28437.26%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
OSP2019-02-122019-02-28เงินปันผล0.301.93%01/Jan/2018-30/Sep/2018
WHABT2019-02-112019-02-27เงินปันผล0.13255.50%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TAPAC2019-02-082019-03-22เงินปันผล0.111.74%01/Nov/2017-31/Oct/2018
1DIV2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.254.34%01/07/18-31/12/18
TDEX2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.201.76%01/01/18-31/12/18
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.37%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.37%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DIGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DIGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHUO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHUO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.72%01/Jul/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.72%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FOCUS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FOCUS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.32%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.32%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2561-31/Dec/2561
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล31.94%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล31.94%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMTEL0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.353.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SINGER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SINGER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล22.86%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล22.86%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Dec/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PJW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PJW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.42%15/May/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.42%15/May/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.81%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.81%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.163.36%01/Jan/2019-31/Mar/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.34%01/Jul/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.34%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.81%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.81%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.20%01/Nov/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.20%01/Nov/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.41%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.41%01/Oct/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Sep/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Sep/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3