-->

จ่ายปันผล ปี 2019

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
MC2019-10-222019-11-13เงินปันผล0.3010.16%01/Jul/2018-30/Jun/2019andretainedEarnings
THANI2019-09-122019-09-26เงินปันผล0.163.97%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TOP2019-09-122019-09-27เงินปันผล1.003.79%
BPP2019-09-122019-09-25เงินปันผล0.353.28%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPIPP2019-09-122019-09-24เงินปันผล0.108.16%
BANPU2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.356.02%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BAY2019-09-112019-09-26เงินปันผล0.402.60%
BDMS2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.251.35%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KBANK2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.502.64%
LUXF2019-09-112019-09-26เงินปันผล0.477.37%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TIP2019-09-112019-09-25เงินปันผล0.455.88%
HMPRO2019-09-102019-09-25เงินปันผล0.172.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019
NSI2019-09-092019-09-24เงินปันผล2.007.27%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
DRT2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.205.85%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RATCH2019-09-062019-09-20เงินปันผล1.153.17%
SSPF2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.46274.77%01/Jul/2018-30/Jun/2019
LHFG2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.0355.93%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EGCO2019-09-052019-09-16เงินปันผล3.252.68%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BBL2019-09-042019-09-20เงินปันผล2.003.66%
HTC2019-09-042019-09-19เงินปันผล0.783.39%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KKP2019-09-042019-09-20เงินปันผล1.507.60%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CK2019-09-032019-09-18เงินปันผล0.202.38%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CTARAF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.08056.03%01/Apr/2019-30/Jun/2019
GOLDPF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.195.57%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MJLF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.207.11%01/Apr/2019-30/Jun/2019
PB2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.812.57%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BCPG2019-09-032019-09-13เงินปันผล0.163.59%01/Apr/2019-30/Jun/2019
KPNPF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.114.94%01/Apr/2019-30/Jun/2019
CCET2019-09-022019-09-11เงินปันผล0.065.42%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THREL2019-09-020000-00-00เงินปันผล0.139.26%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTTGC2019-08-302019-09-13เงินปันผล1.007.77%
BLA2019-08-290000-00-00เงินปันผล0.323.48%
HTECH2019-08-292019-09-09เงินปันผล0.047.79%01/Jan/2019-30/Jun/2019
LALIN2019-08-292019-09-13เงินปันผล0.1756.83%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SEAFCO2019-08-292019-09-12เงินปันผล0.033.66%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SENA2019-08-292019-09-13เงินปันผล0.0784268.87%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GPSC2019-08-292019-09-12เงินปันผล0.500.79%
PORT2019-08-292019-10-01หุ้นปันผล0.0053.38%
PORT2019-08-292019-10-01หุ้นปันผล10:13.38%
PORT2019-08-292019-10-07หุ้นปันผล0.0053.38%
PORT2019-08-292019-10-07หุ้นปันผล10:13.38%
AH2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.368.80%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AJ2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.070.38%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AMATA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.201.63%
BCP2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.505.29%
BJC2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.181.47%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPF2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.302.50%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FUTUREPF2019-08-280000-00-00เงินปันผล0.3625.65%01/Apr/2019-30/Jun/2019
IHL2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.1513.27%
KCAR2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.367.14%01/Jan/2019-30/Jun/2019
LH2019-08-282019-09-11เงินปันผล0.307.50%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MNIT22019-08-282019-09-13เงินปันผล0.0654.94%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SCB2019-08-282019-09-13เงินปันผล1.504.66%
2S2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.076.31%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MEGA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.312.38%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
HPF2019-08-282019-09-16เงินปันผล0.0846.77%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SUTHA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.097.30%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TAE2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.207.02%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PLANB2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.0910.97%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
ORI2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.2055.68%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TKN2019-08-282019-09-11เงินปันผล0.113.09%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TNP2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.021.72%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RJH2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.602.77%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SHREIT2019-08-282019-09-20เงินปันผล0.11465.24%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TQM2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.650.58%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EASTW2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.213.85%01/Jan/2019-30/Jun/2019
QH2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.078.27%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RAM2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.902.17%
SAMTEL2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.206.17%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SIRI2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.0210.91%
SPALI2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.405.66%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPCG2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.505.71%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SUSCO2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.084.63%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SWC2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.12530.27%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TASCO2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.401.36%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TIPCO2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.243.09%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THE2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.033.57%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JMT2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.253.52%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FPI2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.053.63%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
ARROW2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.155.79%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BEAUTY2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.03514.15%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AUCT2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.153.64%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPTGF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.216.22%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TTLPF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.4126.91%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TSR2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.067.64%01/Jan/2019-30/Jun/2019
XO2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.10512.80%01/Jan/2019-30/Jun/2019
S112019-08-272019-09-12เงินปันผล0.154.44%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EGATIF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.186.32%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BGRIM2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.150.61%
TOA2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.230.93%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THG2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.101.46%01/Jan/2019-30/Jun/2019
HUMAN2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.061.26%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FTREIT2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.1673.47%01/Apr/2019-30/Jun/2019
CMAN2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.026.02%01/Jan/2019-30/Jun/2019
OSP2019-08-272019-09-13เงินปันผล0.351.60%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TFFIF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.09620.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
VL2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.050.00%
ASP2019-08-262019-09-10เงินปันผล0.0611.24%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AYUD2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.751.46%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
FORTH2019-08-262019-09-05เงินปันผล0.129.88%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GRAMMY2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JUBILE2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.423.54%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KCE2019-08-262019-09-09เงินปันผล0.406.43%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BCH2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.101.40%01/Jan/2019-30/Jun/2019
QLT2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.055.95%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RS2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.202.91%
SNP2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.044.59%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SABINA2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.573.96%
TTW2019-08-262019-09-09เงินปันผล0.304.44%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CHG2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.022.05%01/Jan/2019-30/Jun/2019
M2019-08-262019-09-11เงินปันผล1.303.36%01/Jan/2019-30/Jun/2019
WINNER2019-08-262019-09-11เงินปันผล0.097.97%
GCAP2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.077.06%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PCSGH2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.104.50%23/Feb/2019-30/Jun/2019
DIF2019-08-262019-09-11เงินปันผล0.34694.70%01/Apr/2019-31/Jul/2019
TACC2019-08-262019-09-10เงินปันผล0.102.41%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KIAT2019-08-232019-09-04เงินปันผล0.016.67%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MAJOR2019-08-232019-09-04เงินปันผล0.655.44%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PSH2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.609.94%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SYNTEC2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.046.86%01/Jan/2019-30/Jun/2019
ANAN2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.0918.94%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KAMART2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.076.60%01/Apr/2019-30/Jun/2019
AMATAR2019-08-232019-09-09เงินปันผล0.195.16%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BGC2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.091.35%01/Apr/2019-30/Jun/2019
AIT2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.505.21%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BH2019-08-222019-09-05เงินปันผล1.152.26%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GC2019-08-222019-09-09เงินปันผล0.227.55%01/Jan/2019-30/Jun/2019
IVL2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.354.43%01/Apr/2019-30/Jun/2019
MACO2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.0122.78%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MAKRO2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.402.87%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MBAX2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.1210.28%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PM2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.207.27%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PT2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.1213.43%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SAT2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.357.99%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SMIT2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.128.57%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TOG2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.105.76%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TVO2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.707.52%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PHOL2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CSS2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.0210.43%
CBG2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.500.93%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TFG2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.071.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BEM2019-08-222019-09-04เงินปันผล0.061.39%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GPI2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.1012.83%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SAAM2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.0252.25%
SPRIME2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.1740.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BAFS2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.234.31%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SGP2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.105.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SMPC2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.248.69%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TKS2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.207.46%01/Jan/2019-30/Jun/2019
UVAN2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.177.34%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PDG2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.105.92%01/Jan/2019-30/Jun/2019
IMPACT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.203.53%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
FSMART2019-08-212019-09-03เงินปันผล0.329.92%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPCH2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.0840.51%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPRC2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.12026.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPRIME2019-08-212019-09-09เงินปันผล0.13792.92%01/Apr/2019-30/Jun/2019
GLANDRT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.1781.29%01/Apr/2019-30/Jun/2019
FTE2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.079.80%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BRRGIF2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.123187.13%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BOFFICE2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.16980.79%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BOL2019-08-202019-09-02เงินปันผล0.063.59%01/Jan/2019-30/Jun/2019
DCC2019-08-202019-09-04เงินปันผล0.0235.40%01/Apr/2019-30/Jun/2019
LPN2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.2012.63%
SYNEX2019-08-202019-09-02เงินปันผล0.156.59%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TU2019-08-202019-09-03เงินปันผล0.252.86%01/Jan/2019-30/Jun/2019
OTO2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.033.25%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GVREIT2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.215.33%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TEAMG2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.056.64%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MBKET2019-08-192019-08-29เงินปันผล0.688.83%
TBSP2019-08-192019-09-02เงินปันผล0.680.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
INTUCH2019-08-192019-09-04เงินปันผล1.354.03%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JASIF2019-08-190000-00-00เงินปันผล0.238.91%01/Apr/2019-30/Jun/2019
RPH2019-08-192019-09-02เงินปันผล0.071.19%01/Jan/2019-30/Jun/2019
ADVANC2019-08-162019-09-03เงินปันผล3.783.04%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BROOK2019-08-162019-09-04เงินปันผล0.029.09%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SNC2019-08-162019-08-30เงินปันผล0.508.85%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SCCC2019-08-132019-08-28เงินปันผล4.003.72%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTTEP2019-08-082019-08-23เงินปันผล2.254.05%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SCC2019-08-082019-08-23เงินปันผล7.004.62%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTL2019-08-072019-08-23เงินปันผล0.334.30%01/Oct/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
WHART2019-08-062019-08-22เงินปันผล0.17152.97%01/Apr/2019-30/Jun/2019
WHABT2019-08-062019-08-22เงินปันผล0.13655.58%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BLAND2019-08-022019-08-15เงินปันผล0.096.52%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
QHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1455.92%01/May/2019-30/Jun/2019
TMW2019-08-010000-00-00เงินปันผล2.806.44%
LHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1355.83%01/Apr/2019-30/Jun/2019
QHHR2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.156.06%01/Apr/2019-30/Jun/2019
LHSC2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1554.98%01/May/2019-30/Jun/2019
LHHOTEL2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.285.58%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.355.82%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BTS2019-07-300000-00-00เงินปันผล02.93%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
1DIV2019-07-302019-08-15เงินปันผล0.254.71%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CRYSTAL2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.18444.57%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
SIRIP2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.155.39%01/Apr/2019-31/Jul/2019
PPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.2285.94%01/Apr/2019-31/Jul/2019
CPNCG2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.35586.57%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
POPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.33867.54%01/Apr/2019-31/Jul/2019
DTAC2019-07-262019-08-09เงินปันผล1.261.63%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TLGF2019-07-262019-08-15เงินปันผล0.23093.93%01/Mar/2019-31/May/2019
THMUI2019-07-252019-08-09เงินปันผล0.0456.25%
VGI2019-07-182019-08-09เงินปันผล0.0540.93%01/Oct/2018-31/Mar/2019
GLOW2019-07-032019-07-20เงินปันผล1.1773.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMD2019-07-032019-07-18เงินปันผล0.855.91%01/Jan/2019-31/Mar/2019
LHHOTEL2019-05-310000-00-00เงินปันผล0.245.58%01/Jan/2019-31/Mar/2019
LHPF2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.135.83%01/Jan/2019-31/Mar/2019
QHHR2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.156.06%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SUTHA2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.127.30%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
BGC2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.121.35%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FUTUREPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.3585.65%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
M-STOR2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.117.20%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0132.37%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT22019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0654.94%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SEAFCO2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.053.66%01/Jan/2019-31/Mar/2019
KAMART2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.076.60%01/Jan/2019-31/Mar/2019
HPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0936.77%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-PAT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.18314.10%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FTREIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.1673.47%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-II2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.146.49%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BKKCP2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.205.93%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPF2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.3855.82%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TIF12019-05-240000-00-00เงินปันผล0.166.24%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AMATAR2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.205.16%01/Jan/2019-31/Mar/2019
GVREIT2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.21825.33%01/Jan/2019-31/Mar/2019
B-WORK2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.19123.90%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SRIPANWA2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.16656.32%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPRIME2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.14190.00%17/Jan/2019-31/Mar/2019
TSC2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.408.93%01/Oct/2018-31/Mar/2019
JASIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.248.91%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TPRIME2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.13042.92%01/Jan/2019-31/Mar/2019
GLANDRT2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.17671.29%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BRRGIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.164927.13%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
IVL2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.354.43%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BOFFICE2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.15190.79%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AIMIRT2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.18222.20%01/Jan/2019-31/Mar/2019
DCC2019-05-172019-05-31เงินปันผล0.03245.40%01/Jan/2019-31/Mar/2019
OISHI2019-05-172019-05-31เงินปันผล1.102.53%01/Oct/2018-31/Mar/2019
SHREIT2019-05-170000-00-00เงินปันผล0.09595.24%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
CMO2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.130.00%
CRYSTAL2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.13194.57%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SIRIP2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.14525.39%01/Jan/2019-31/Mar/2019
PPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.1715.94%01/Jan/2019-31/Mar/2019
DIF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.264.70%01/Jan/2019-31/Mar/2019
CPNCG2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.26416.57%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
POPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.2547.54%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AEONTS2019-05-132019-07-18เงินปันผล2.352.30%01/Sep/2018-28/Feb/2019andretainedEarnings
NWR2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.047.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVI2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.204.15%operatingperiod
TRITN2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.00340.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIAM2019-05-102019-05-27เงินปันผล0.010.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SORKON2019-05-102019-05-24เงินปันผล2.504.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KAMART2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.076.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AMATA2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.171.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BWG2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.0234.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ESTAR2019-05-092019-05-27เงินปันผล0.025.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ILINK2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.143.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUBILE2019-05-092019-05-21เงินปันผล0.343.54%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCH2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.121.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PF2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.0668.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PREB2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.809.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STA2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.405.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VIBHA2019-05-092019-05-16เงินปันผล0.042.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANB2019-05-092019-05-30เงินปันผล0.0910.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.000.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล16:10.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AU2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.191.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AP2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.405.93%
BAY2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.452.60%
CK2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.302.38%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DEMCO2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.051.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EASON2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.074.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GYT2019-05-082019-05-30เงินปันผล5.001.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IVL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.354.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
OHTL2019-05-082019-05-24เงินปันผล9.003.78%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.197.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMIT2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.228.57%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSSC2019-05-082019-05-29เงินปันผล0.1658.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRU2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.255.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
2S2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.076.31%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SYMC2019-05-082019-05-27เงินปันผล0.030.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ARROW2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.355.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RP2019-05-082019-05-28เงินปันผล0.05222.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BLA2019-05-070000-00-00เงินปันผล0.403.48%
BSM2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.0153.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPF2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.302.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HTECH2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.127.79%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IHL2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.3013.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LRH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.410.82%
LST2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.255.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATI2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.101.98%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล00.33%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:10.33%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล00.33%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:10.33%
NEW2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.701.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PB2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.852.57%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PG2019-05-072019-05-17เงินปันผล0.254.39%
SABINA2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.543.96%
SEAFCO2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.103.66%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SEAFCO2019-05-072019-05-23หุ้นปันผล10:13.66%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SENA2019-05-072019-05-24เงินปันผล08.87%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BIG2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.0813.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UKEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.012.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPOIC2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.082.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COLOR2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.043.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AKP2019-05-072018-05-25เงินปันผล0.0726.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M2019-05-072019-05-23เงินปันผล1.303.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSS2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.0610.43%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BRR2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.153.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JSP2019-05-072019-05-29เงินปันผล0.013.57%
NCL2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.00670.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPCH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.06230.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COM72019-05-072019-05-24เงินปันผล0.501.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JWD2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.212.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.091.39%01/Jul/2018-31/Dec/2018
K2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.1012.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAV2019-05-072019-05-21เงินปันผล0.091.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ITEL2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.0571.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TWPC2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.327.17%
SSP2019-05-072019-05-27เงินปันผล0.2172.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HUMAN2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.061.26%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PR92019-05-072019-05-23เงินปันผล0.141.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NER2019-05-072019-05-16เงินปันผล0.135.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AI2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.129.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIAN2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.255.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CENTEL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.652.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CI2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0323.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPALL2019-05-032019-05-22เงินปันผล1.201.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EPCO2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.103.83%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
HFT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.154.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LH2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.357.50%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MILL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.10153.54%
MODERN2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.108.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PPM2019-05-032019-05-29เงินปันผล0.0333.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROJNA2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.209.92%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.166.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIS2019-05-032019-05-16เงินปันผล0.556.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPC2019-05-032019-05-21เงินปันผล1.002.41%
SSF2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.37046.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SST2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.051.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVI2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.112.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SWC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.5030.27%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VNT2019-05-032019-05-23เงินปันผล1.305.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WG2019-05-032019-05-23เงินปันผล4.252.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPS2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.014.86%
BEAUTY2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.13814.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHG2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.032.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FVC2019-05-032019-05-28เงินปันผล0.012.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NYT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.307.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICHI2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.050.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SAWAD2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.0120.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAWAD2019-05-032019-05-22หุ้นปันผล10:10.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSR2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.087.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSTC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0181.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GTB2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.01041.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHAUP2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.21153.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MM2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.0552.12%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WPH2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.06253.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THG2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.351.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.121.35%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AHC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.482.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALUCON2019-05-022019-05-15เงินปันผล10.006.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAFS2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.144.31%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CCP2019-05-020000-00-00เงินปันผล0.013.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ESSO2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.103.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FNS2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.155.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICC2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.213.04%
MFEC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.206.54%
NC2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.352.71%
OCC2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.806.11%
PLE2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.07758.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SALEE2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.011.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SCG2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.123.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SHANG2019-05-022019-05-22เงินปันผล2.253.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SITHAI2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.057.14%
TC2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.154.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THIP2019-05-022019-05-22เงินปันผล1.257.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIW2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.000.61%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPCORP2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.605.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VARO2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.172.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WACOAL2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.803.75%
ANAN2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.1398.94%
RICHY2019-05-022019-05-24หุ้นปันผล0.025142.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RICHY2019-05-022019-05-24หุ้นปันผล7:12.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVT2019-05-022019-05-23เงินปันผล0.0813.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ASEFA2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.338.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ORI2019-05-022019-05-15เงินปันผล05.68%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NETBAY2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.75562.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALLA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.086.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
III2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.173.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TOA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.180.93%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GULF2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.200.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJC2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.551.47%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BROOK2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.029.09%01/Jul/2018-31/Dec/2018
EASTW2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.273.85%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล3.007.60%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
KWC2019-04-302019-05-16เงินปันผล9.003.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล0.032.36%
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล6:12.36%
NNCL2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.094.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCAP2019-04-302019-05-17เงินปันผล1.604.87%01/07/18-31/12/18
TNL2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.403.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TOPP2019-04-302019-05-22เงินปันผล4.672.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0280.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LPH2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.104.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PIMO2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0130.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TM2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.09743.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EKH2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.1652.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUN2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.057.46%01/Oct/2018-31/Dec/2018
OSP2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.391.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KWM2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.066.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAND2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.0253.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MOONG2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.266.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROH2019-04-292019-05-10เงินปันผล1.37693.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SKR2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.071.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TISCO2019-04-292019-05-17เงินปันผล7.007.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECF2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.0302271.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THREL2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.159.26%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SAPPE2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.562.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCN2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.104.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.260.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TACC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.092.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AQUA2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.024.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RSP2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.105.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PORT2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.103.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STI2019-04-292019-05-22เงินปันผล0.102.10%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MINT2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.401.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LHFG2019-04-262019-05-17เงินปันผล0.0455.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRM2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.141.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FLOYD2019-04-262019-05-09เงินปันผล0.106.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ADB2019-04-262019-05-10เงินปันผล0.011.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UBIS2019-04-252019-05-14เงินปันผล0.203.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล0.010.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล5:10.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCO2019-04-252019-05-10เงินปันผล0.15494.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BIZ2019-04-252019-05-09เงินปันผล0.166.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QH2019-04-242019-05-10เงินปันผล0.148.27%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BBL2019-04-232019-05-10เงินปันผล4.503.66%
KTB2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.71804.27%01/01/18-31/12/18
MAJOR2019-04-232019-05-03เงินปันผล0.705.44%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBAX2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.2510.28%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TMB2019-04-232019-05-09เงินปันผล0.072.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIT2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.605.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIA2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.032.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMT2019-04-222019-05-02เงินปันผล0.543.52%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
HMPRO2019-04-192019-05-08เงินปันผล0.202.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
COL2019-04-192019-05-07เงินปันผล0.552.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PCSGH2019-04-190000-00-00เงินปันผล0.104.50%
KGI2019-04-182019-05-08เงินปันผล0.3858.56%
GIFT2019-04-182019-04-30เงินปันผล0.209.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BKD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.155.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SELIC2019-04-182019-04-26เงินปันผล0.0019840.07%
SELIC2019-04-182019-04-26หุ้นปันผล28:10.07%
CRD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.033.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JKN2019-04-182019-05-23เงินปันผล0.173.01%01/01/18-31/12/18
TEAMG2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.0756.64%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPLAS2019-04-182019-05-02เงินปันผล0.107.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GC2019-04-172019-04-30เงินปันผล0.227.55%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TOG2019-04-172019-05-03เงินปันผล0.225.76%01/Jul/2018-31/Dec/2018
S112019-04-172019-05-03เงินปันผล0.244.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTC2019-04-122019-04-30เงินปันผล0.821.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMCO2019-04-122019-05-02เงินปันผล0.073.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCB2019-04-122019-05-03เงินปันผล4.004.66%
KBANK2019-04-112019-04-30เงินปันผล3.502.64%
ATP302019-04-112019-04-30เงินปันผล0.042.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHEWA2019-04-102019-04-29เงินปันผล0.03513.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BPP2019-04-102019-04-26เงินปันผล0.303.28%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BANPU2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.356.02%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIPCO2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.253.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHAYO2019-04-092019-05-10เงินปันผล0.041.86%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SMPC2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.338.69%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPA2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.151.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GPI2019-04-042019-04-19เงินปันผล0.0912.83%01/Sep/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
SCC2019-04-032019-04-19เงินปันผล9.504.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COMAN2019-04-032019-04-26เงินปันผล0.103.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17เงินปันผล0.101.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17หุ้นปันผล5:11.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
Q-CON2019-03-292019-04-19เงินปันผล0.061.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LEE2019-03-282019-05-17เงินปันผล0.083.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAT-3K2019-03-272019-05-03เงินปันผล0.500.22%
CTW2019-03-272019-05-15เงินปันผล0.458.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DCON2019-03-272019-05-09เงินปันผล0.0154.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SNP2019-03-272019-05-13เงินปันผล0.684.59%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KCE2019-03-252019-05-09เงินปันผล0.556.43%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TRUBB2019-03-252019-05-22เงินปันผล0.011.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KCAR2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.407.14%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MACO2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.022.78%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBK2019-03-212019-05-13เงินปันผล0.383.25%
SPG2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.705.38%
TCMC2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.094.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CCET2019-03-202019-05-16เงินปันผล0.035.42%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NTV2019-03-202019-05-29เงินปันผล1.462.92%
PRG2019-03-202019-05-14เงินปันผล0.304.80%
TTA2019-03-202019-05-09เงินปันผล0.051.15%
CPT2019-03-202019-05-24เงินปันผล0.0121.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STEC2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.502.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSTE2019-03-190000-00-00เงินปันผล0.061.69%
TMILL2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.1510.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SANKO2019-03-192019-05-23เงินปันผล0.033.19%
OTO2019-03-192019-05-22เงินปันผล0.043.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018
RJH2019-03-192019-04-23เงินปันผล0.402.77%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSTPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.196.86%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TNPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.1220.53%01/Jun/2018-31/Dec/2018
CNS2019-03-182019-05-09เงินปันผล0.0783.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LANNA2019-03-182019-05-15เงินปันผล0.309.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIMAR2019-03-152019-05-03เงินปันผล0.108.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTCI2019-03-150000-00-00เงินปันผล0.451.50%
FORTH2019-03-152019-05-02เงินปันผล0.309.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PYLON2019-03-152019-05-22เงินปันผล0.104.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJCHI2019-03-152019-05-14เงินปันผล0.104.82%
FSMART2019-03-152019-04-29เงินปันผล0.329.92%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16เงินปันผล0.00190.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16หุ้นปันผล15:10.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AH2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.608.80%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BDMS2019-03-142019-04-26เงินปันผล0.191.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BSBM2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.033.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMR2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.0522.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPN2019-03-142019-05-07เงินปันผล1.101.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CWT2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.03291.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HANA2019-03-142019-05-15เงินปันผล1.006.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LALIN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.1756.83%01/Jul/2018-31/Dec/2018
NCH2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.033.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PATO2019-03-142019-05-08เงินปันผล1.008.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
S2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.041.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIRI2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.0810.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUSCO2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.084.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIP2019-03-142019-05-21เงินปันผล1.005.88%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TKS2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.377.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKS2019-03-142019-05-17หุ้นปันผล10:17.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPP2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.221.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TRUE2019-03-142019-05-29เงินปันผล0.091.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VNG2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.104.41%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VIH2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.122.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FPI2019-03-142019-05-21เงินปันผล0.043.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AUCT2019-03-142019-05-03เงินปันผล0.203.64%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PDG2019-03-142019-05-22เงินปันผล0.105.92%01/Jun/2018-31/Dec/2018
HARN2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.166.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BR2019-03-142019-05-24เงินปันผล0.114.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BM2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.084.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.0131.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AJ2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.030.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GENCO2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.023.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-CHAI2019-03-132019-05-24เงินปันผล3.351.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVOA2019-03-132019-04-24เงินปันผล0.032.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNITY2019-03-132019-05-14เงินปันผล0.208.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPIPL2019-03-132019-05-16เงินปันผล0.021.46%
TVO2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.807.52%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TWP2019-03-132019-05-29เงินปันผล0.2199.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
UAC2019-03-132019-04-26เงินปันผล0.065.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PTG2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.201.12%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAKUNI2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.03758.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSE2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.0551.87%
PMTA2019-03-132019-05-09เงินปันผล0.506.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKN2019-03-132019-05-08เงินปันผล0.173.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGRIM2019-03-132019-05-10เงินปันผล0.170.61%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SKN2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.09824.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VCOM2019-03-132019-05-13เงินปันผล0.124.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMAN2019-03-132019-05-22เงินปันผล0.056.02%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AI2019-03-122019-05-22เงินปันผล0.129.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASP2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.1011.24%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CM2019-03-122019-05-09เงินปันผล0.117.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPL2019-03-122019-05-21เงินปันผล0.022.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DRT2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.185.85%01/Jul/2018-31/Dec/2018
LUXF2019-03-122019-03-29เงินปันผล0.197.37%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MCS2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.505.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTI2019-03-122019-05-08เงินปันผล2.823.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NSI2019-03-122019-04-22เงินปันผล1.957.27%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PAP2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.052.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPALI2019-03-122019-05-08เงินปันผล0.605.66%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UNIQ2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.303.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KBS2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.123.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVD2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.037.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EA2019-03-122019-05-24เงินปันผล0.250.56%
XO2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.7512.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BA2019-03-122019-04-30เงินปันผล0.081.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WICE2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.135.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFG2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.0131.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BTW2019-03-122019-04-24เงินปันผล0.022.20%
SRIPANWA2019-03-122019-03-26เงินปันผล0.34466.32%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MGT2019-03-122019-05-15เงินปันผล0.065.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIMIRT2019-03-122019-03-22เงินปันผล0.19852.20%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMC2019-03-122019-05-22เงินปันผล0.0411.70%
CAZ2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.104.35%01/Apr/2018-31/Dec/2018
FMT2019-03-112019-05-24เงินปันผล1.6257.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCT2019-03-112019-04-29เงินปันผล4.204.97%
KASET2019-03-112019-05-17เงินปันผล0.042.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MSC2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.478.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSH2019-03-112019-05-22เงินปันผล1.009.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPCG2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.655.71%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TK2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.454.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMD2019-03-112018-05-09เงินปันผล1.405.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTW2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.304.44%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THE2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.053.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ERW2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.091.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WINNER2019-03-112019-05-16เงินปันผล0.137.97%
MEGA2019-03-112019-04-29เงินปันผล0.402.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SR2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.0645.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZIGA2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.086.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DDD2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.501.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIGER2019-03-112019-05-03เงินปันผล0.104.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TQM2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.300.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EGCO2019-03-082019-04-26เงินปันผล3.502.68%01/Jul/2018-31/Dec/2018
M-STOR2019-03-082019-03-26เงินปันผล0.09347.20%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MNIT22019-03-082019-03-26เงินปันผล0.064.94%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ROBINS2019-03-082019-05-17เงินปันผล1.352.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.346.59%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10หุ้นปันผล10:16.59%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UOBKH2019-03-082019-05-22เงินปันผล0.072.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPF2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.06326.77%01/Oct/2018-31/Dec/2018
M-PAT2019-03-082019-03-28เงินปันผล0.18114.10%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NDR2019-03-082019-04-26เงินปันผล0.032.56%
SCI2019-03-082019-05-27เงินปันผล0.053.36%
TNR2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.202.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-II2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.146.49%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ASK2019-03-072019-04-30เงินปันผล1.616.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSC2019-03-072019-05-10เงินปันผล1.502.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23หุ้นปันผล0.2055555551.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23หุ้นปันผล20:11.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE2019-03-072019-03-22เงินปันผล6.9034.67%01/Jan/2018-30/Sep/2018andretainedEarnings
RAM2019-03-072019-03-20เงินปันผล30.002.17%
SCP2019-03-072019-05-29เงินปันผล0.507.52%01/01/18-31/12/18
SGP2019-03-072019-05-15เงินปันผล0.205.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SVH2019-03-072019-05-09เงินปันผล9.003.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCCC2019-03-072019-04-24เงินปันผล1.507.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26เงินปันผล0.293.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล4:13.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UVAN2019-03-072019-05-24เงินปันผล0.237.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHART2019-03-072019-03-25เงินปันผล0.07052.97%16/Nov/2018-31/Dec/2018
TNP2019-03-072019-05-10เงินปันผล0.021.72%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPIPP2019-03-072019-05-03เงินปันผล0.108.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B-WORK2019-03-070000-00-00เงินปันผล0.183.90%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCP2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.505.29%
BH2019-03-062019-05-08เงินปันผล1.802.26%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CTARAF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.04386.03%
GFPT2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.252.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GOLDPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.1955.57%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IT2019-03-062019-05-08เงินปันผล0.071.90%
MJLF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.21257.11%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล1.502.53%
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล34:12.53%
OGC2019-03-062019-05-17เงินปันผล0.572.28%01/Jan/2017-31/Dec/2018
PTT2019-03-062019-04-30เงินปันผล1.204.42%
TMT2019-03-062019-04-18เงินปันผล0.070.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TMT2019-03-062019-04-18หุ้นปันผล1:10.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TU2019-03-062019-04-23เงินปันผล0.152.86%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UTP2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.606.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAE2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.157.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CBG2019-03-062019-05-10เงินปันผล0.600.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPRIME2019-03-062019-03-27เงินปันผล0.10172.92%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BRRGIF2019-03-060000-00-00เงินปันผล0.131437.13%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ICN2019-03-062019-05-22เงินปันผล0.098.24%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KPNPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.114.94%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MAKRO2019-03-052019-05-22เงินปันผล0.562.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MNIT2019-03-052019-03-21เงินปันผล0.01552.37%01/Oct/2018-31/Dec/2018
IFS2019-03-052019-05-17เงินปันผล0.175.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล0.00740740.20%
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล15:10.20%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740740.20%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:10.20%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740740.20%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:10.20%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.007407410.20%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:10.20%
PTTGC2019-03-052019-04-24เงินปันผล2.507.77%
LIT2019-03-052019-05-03เงินปันผล0.337.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NVD2019-03-052019-05-08เงินปันผล0.089.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG2019-03-052019-04-22เงินปันผล0.163.59%01/Oct/2018-31/Dec/2018
FTE2019-03-052019-04-26เงินปันผล0.119.80%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DCC2019-03-042019-05-03เงินปันผล0.0275.40%01/Oct/2018-31/Dec/2018
INOX2019-03-042019-05-17เงินปันผล0.057239.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JAS2019-03-042019-05-23เงินปันผล0.2810.91%
QLT2019-03-042019-04-26เงินปันผล0.255.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RATCH2019-03-042019-04-26เงินปันผล1.253.17%
PPP2019-03-042019-05-09เงินปันผล0.052.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLAT2019-03-042019-05-14เงินปันผล0.204.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAR2019-03-042019-03-28เงินปันผล0.0755.16%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BKKCP2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.205.93%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BROCK2019-03-012019-04-30เงินปันผล0.021.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DELTA2019-03-012019-04-11เงินปันผล2.304.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.456.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PM2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.367.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PT2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.5013.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TASCO2019-03-012019-04-26เงินปันผล0.301.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MC2019-03-012019-03-12เงินปันผล0.3510.16%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JASIF2019-03-010000-00-00เงินปันผล0.238.91%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TLHPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.3756.55%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AMA2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.101.67%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล1.0036.81%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล0.2036.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FUTUREPF2019-02-280000-00-00เงินปันผล0.3575.65%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MBKET2019-02-282019-04-18เงินปันผล0.288.83%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RS2019-02-282019-04-25เงินปันผล0.202.91%
TOP2019-02-282019-04-26เงินปันผล1.153.79%
SPVI2019-02-282019-04-22เงินปันผล0.062.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BOL2019-02-272019-04-11เงินปันผล0.123.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FSS2019-02-272019-05-03เงินปันผล0.063.68%
KIAT2019-02-272019-04-24เงินปันผล0.016.67%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LPN2019-02-272019-04-10เงินปันผล0.4012.63%
SAT2019-02-272019-05-07เงินปันผล1.007.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPTGF2019-02-270000-00-00เงินปันผล0.196.22%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TTLPF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.396.91%01/Oct/2018-31/Dec/2018
EGATIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.19656.32%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
FTREIT2019-02-272019-03-14เงินปันผล0.1673.47%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TFFIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.07440.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IRPC2019-02-262019-04-19เงินปันผล0.095.25%
BTSGIF2019-02-260000-00-00เงินปันผล0.2065.82%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIF12019-02-252019-03-14เงินปันผล0.156.24%01/Oct/2018-31/Dec/2018
LHSC2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.164.98%01/Nov/2018-31/Dec/2018
LHHOTEL2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.285.58%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1735.92%01/Nov/2018-31/Dec/2018
VGI2019-02-222019-03-08เงินปันผล0.040.93%01/Apr/2018-30/Sep/2018
LHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1275.83%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHHR2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1536.06%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GPSC2019-02-222019-04-18เงินปันผล0.800.79%
INTUCH2019-02-212019-04-24เงินปันผล1.174.03%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GVREIT2019-02-212019-03-06เงินปันผล0.20935.33%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ADVANC2019-02-202019-04-18เงินปันผล3.303.04%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SNC2019-02-202019-04-26เงินปันผล0.508.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IMPACT2019-02-202019-03-07เงินปันผล0.243.53%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GLANDRT2019-02-202019-03-04เงินปันผล0.17221.29%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.315.82%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
URBNPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.127.56%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DREIT2019-02-152019-03-12เงินปันผล0.17143.91%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GCAP2019-02-132019-04-12เงินปันผล0.157.06%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PTTEP2019-02-122019-04-11เงินปันผล3.254.05%01/07/18-31/12/18
CRYSTAL2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.0484.57%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SIRIP2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.13825.39%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.17435.94%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DIF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.264.70%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPNCG2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.22046.57%01/Oct/2018-31/Dec/2018
POPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.28437.54%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
OSP2019-02-122019-02-28เงินปันผล0.301.60%01/Jan/2018-30/Sep/2018
WHABT2019-02-112019-02-27เงินปันผล0.13255.58%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TAPAC2019-02-082019-03-22เงินปันผล0.111.80%01/Nov/2017-31/Oct/2018
1DIV2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.254.71%01/07/18-31/12/18
TDEX2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.201.83%01/01/18-31/12/18
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-30/Jun/2019
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-30/Jun/2019
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DIGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DIGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHUO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CHUO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2017-31/Dec/2017
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FOCUS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FOCUS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.23%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.23%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2561-31/Dec/2561
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล34.67%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล34.67%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMTEL0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.356.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SINGER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SINGER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล32.07%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล32.07%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Dec/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PJW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล13.40%15/May/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล13.40%15/May/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.82%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.82%01/Apr/2019-30/Jun/2019
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.163.59%01/Jan/2019-31/Mar/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.93%01/Jul/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.93%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.24%01/Nov/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.24%01/Nov/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.88%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.88%01/Oct/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Sep/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Sep/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3