จ่ายปันผล ปี 2019

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
MC2019-10-222019-11-13เงินปันผล0.306.91%01/Jul/2018-30/Jun/2019andretainedEarnings
THANI2019-09-122019-09-26เงินปันผล0.167.80%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TOP2019-09-122019-09-27เงินปันผล1.003.59%
BPP2019-09-122019-09-25เงินปันผล0.354.33%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPIPP2019-09-122019-09-24เงินปันผล0.109.01%
BANPU2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.3510.63%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BAY2019-09-112019-09-26เงินปันผล0.403.95%
BDMS2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.252.61%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KBANK2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.505.87%
LUXF2019-09-112019-09-26เงินปันผล0.4710.39%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TIP2019-09-112019-09-25เงินปันผล0.455.61%
HMPRO2019-09-102019-09-25เงินปันผล0.172.41%01/Jan/2019-30/Jun/2019
NSI2019-09-092019-09-24เงินปันผล2.0012.10%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
DRT2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.206.98%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RATCH2019-09-062019-09-20เงินปันผล1.154.03%
SSPF2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.46275.06%01/Jul/2018-30/Jun/2019
LHFG2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.0358.29%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EGCO2019-09-052019-09-16เงินปันผล3.252.75%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BBL2019-09-042019-09-20เงินปันผล2.006.73%
HTC2019-09-042019-09-19เงินปันผล0.788.64%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KKP2019-09-042019-09-20เงินปันผล1.5010.62%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CK2019-09-032019-09-18เงินปันผล0.202.26%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CTARAF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.08056.72%01/Apr/2019-30/Jun/2019
GOLDPF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.196.47%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MJLF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.2011.04%01/Apr/2019-30/Jun/2019
PB2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.812.76%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BCPG2019-09-032019-09-13เงินปันผล0.164.10%01/Apr/2019-30/Jun/2019
KPNPF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.116.31%01/Apr/2019-30/Jun/2019
CCET2019-09-022019-09-11เงินปันผล0.064.84%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THREL2019-09-020000-00-00เงินปันผล0.1311.30%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTTGC2019-08-302019-09-13เงินปันผล1.004.07%
BLA2019-08-290000-00-00เงินปันผล0.323.91%
HTECH2019-08-292019-09-09เงินปันผล0.042.88%01/Jan/2019-30/Jun/2019
LALIN2019-08-292019-09-13เงินปันผล0.1758.16%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SEAFCO2019-08-292019-09-12เงินปันผล0.033.94%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SENA2019-08-292019-09-13เงินปันผล0.0784268.87%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GPSC2019-08-292019-09-12เงินปันผล0.501.51%
PORT2019-08-292019-10-01หุ้นปันผล0.0053.24%
PORT2019-08-292019-10-01หุ้นปันผล10:13.24%
PORT2019-08-292019-10-07หุ้นปันผล0.0053.24%
PORT2019-08-292019-10-07หุ้นปันผล10:13.24%
AH2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.364.18%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AJ2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.071.65%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AMATA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.203.24%
BCP2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.504.23%
BJC2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.182.49%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPF2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.302.16%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FUTUREPF2019-08-280000-00-00เงินปันผล0.3627.60%01/Apr/2019-30/Jun/2019
IHL2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.1510.22%
KCAR2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.369.15%01/Jan/2019-30/Jun/2019
LH2019-08-282019-09-11เงินปันผล0.309.09%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MNIT22019-08-282019-09-13เงินปันผล0.0655.23%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SCB2019-08-282019-09-13เงินปันผล1.508.83%
2S2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.074.58%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MEGA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.311.89%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
HPF2019-08-282019-09-16เงินปันผล0.0845.87%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SUTHA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.097.32%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TAE2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.2014.46%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PLANB2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.0912.66%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
ORI2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.2056.87%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TKN2019-08-282019-09-11เงินปันผล0.112.52%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TNP2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.021.76%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RJH2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.604.85%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SHREIT2019-08-282019-09-20เงินปันผล0.11465.15%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TQM2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.651.32%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EASTW2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.214.75%01/Jan/2019-30/Jun/2019
QH2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.079.01%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RAM2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.902.58%
SAMTEL2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.209.29%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SIRI2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.0210.15%
SPALI2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.405.99%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPCG2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.506.29%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SUSCO2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.087.98%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SWC2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.1259.59%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TASCO2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.405.60%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TIPCO2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.244.36%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THE2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.032.36%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JMT2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.251.98%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FPI2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.056.21%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
ARROW2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.157.58%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BEAUTY2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.0354.80%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AUCT2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.154.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPTGF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.217.85%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TTLPF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.4127.50%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TSR2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.065.49%01/Jan/2019-30/Jun/2019
XO2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.1051.56%01/Jan/2019-30/Jun/2019
S112019-08-272019-09-12เงินปันผล0.158.27%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EGATIF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.186.29%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BGRIM2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.150.75%
TOA2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.231.29%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THG2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.102.11%01/Jan/2019-30/Jun/2019
HUMAN2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.061.36%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FTREIT2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.1674.28%01/Apr/2019-30/Jun/2019
CMAN2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.023.05%01/Jan/2019-30/Jun/2019
OSP2019-08-272019-09-13เงินปันผล0.352.45%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TFFIF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.09623.78%01/Apr/2019-30/Jun/2019
VL2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.055.60%
ASP2019-08-262019-09-10เงินปันผล0.067.26%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AYUD2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.754.46%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
FORTH2019-08-262019-09-05เงินปันผล0.127.17%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GRAMMY2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.103.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JUBILE2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.425.42%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KCE2019-08-262019-09-09เงินปันผล0.402.86%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BCH2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.101.49%01/Jan/2019-30/Jun/2019
QLT2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.058.54%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RS2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.201.60%
SNP2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.045.49%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SABINA2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.576.96%
TTW2019-08-262019-09-09เงินปันผล0.304.55%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CHG2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.022.05%01/Jan/2019-30/Jun/2019
M2019-08-262019-09-11เงินปันผล1.305.07%01/Jan/2019-30/Jun/2019
WINNER2019-08-262019-09-11เงินปันผล0.096.64%
GCAP2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.0711.56%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PCSGH2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.108.97%23/Feb/2019-30/Jun/2019
DIF2019-08-262019-09-11เงินปันผล0.34696.47%01/Apr/2019-31/Jul/2019
TACC2019-08-262019-09-10เงินปันผล0.103.93%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KIAT2019-08-232019-09-04เงินปันผล0.017.84%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MAJOR2019-08-232019-09-04เงินปันผล0.656.62%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PSH2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.6013.36%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SYNTEC2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.045.70%01/Jan/2019-30/Jun/2019
ANAN2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.0917.89%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KAMART2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.079.46%01/Apr/2019-30/Jun/2019
AMATAR2019-08-232019-09-09เงินปันผล0.197.23%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BGC2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.094.46%01/Apr/2019-30/Jun/2019
AIT2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.5011.05%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BH2019-08-222019-09-05เงินปันผล1.152.78%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GC2019-08-222019-09-09เงินปันผล0.229.01%01/Jan/2019-30/Jun/2019
IVL2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.354.96%01/Apr/2019-30/Jun/2019
MACO2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.0123.88%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MAKRO2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.402.25%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MBAX2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.124.13%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PM2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.2010.45%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PT2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.1210.74%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SAT2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.3512.98%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SMIT2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.129.47%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TOG2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.107.62%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TVO2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.705.27%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PHOL2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.055.14%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CSS2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.021.96%
CBG2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.501.31%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TFG2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.075.72%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BEM2019-08-222019-09-04เงินปันผล0.061.68%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GPI2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.1012.41%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SAAM2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.0257.21%
SPRIME2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.1743.45%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BAFS2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.235.95%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPNREIT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.40556.94%01/04/2019-30/06/2019
SGP2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.103.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SMPC2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.243.11%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TKS2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.2010.81%01/Jan/2019-30/Jun/2019
UVAN2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.177.26%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PDG2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.105.56%01/Jan/2019-30/Jun/2019
IMPACT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.204.46%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
FSMART2019-08-212019-09-03เงินปันผล0.3210.46%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPCH2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.0841.62%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPRC2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.12022.75%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPRIME2019-08-212019-09-09เงินปันผล0.13793.88%01/Apr/2019-30/Jun/2019
GLANDRT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.1780.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
FTE2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.0710.06%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BRRGIF2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.123187.85%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BOFFICE2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.16985.40%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BOL2019-08-202019-09-02เงินปันผล0.063.68%01/Jan/2019-30/Jun/2019
DCC2019-08-202019-09-04เงินปันผล0.0233.87%01/Apr/2019-30/Jun/2019
LPN2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.2010.81%
SYNEX2019-08-202019-09-02เงินปันผล0.153.95%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TU2019-08-202019-09-03เงินปันผล0.253.47%01/Jan/2019-30/Jun/2019
OTO2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.034.17%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GVREIT2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.216.44%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TEAMG2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.054.74%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MBKET2019-08-192019-08-29เงินปันผล0.6810.06%
TBSP2019-08-192019-09-02เงินปันผล0.684.65%01/Jan/2019-30/Jun/2019
INTUCH2019-08-192019-09-04เงินปันผล1.354.63%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JASIF2019-08-190000-00-00เงินปันผล0.236.81%01/Apr/2019-30/Jun/2019
RPH2019-08-192019-09-02เงินปันผล0.072.67%01/Jan/2019-30/Jun/2019
ADVANC2019-08-162019-09-03เงินปันผล3.783.81%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BROOK2019-08-162019-09-04เงินปันผล0.0214.51%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SNC2019-08-162019-08-30เงินปันผล0.508.67%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SCCC2019-08-132019-08-28เงินปันผล4.005.37%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTTEP2019-08-082019-08-23เงินปันผล2.256.30%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SCC2019-08-082019-08-23เงินปันผล7.003.73%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTL2019-08-072019-08-23เงินปันผล0.332.61%01/Oct/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
WHART2019-08-062019-08-22เงินปันผล0.17153.96%01/Apr/2019-30/Jun/2019
WHABT2019-08-062019-08-22เงินปันผล0.13657.04%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BLAND2019-08-022019-08-15เงินปันผล0.095.89%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
QHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1459.94%01/May/2019-30/Jun/2019
TMW2019-08-010000-00-00เงินปันผล2.805.56%
LHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1358.66%01/Apr/2019-30/Jun/2019
QHHR2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1510.89%01/Apr/2019-30/Jun/2019
LHSC2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1559.35%01/May/2019-30/Jun/2019
LHHOTEL2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.2811.50%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.3510.70%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BTS2019-07-300000-00-00เงินปันผล04.53%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
1DIV2019-07-302019-08-15เงินปันผล0.256.02%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CRYSTAL2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.18440.00%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
SIRIP2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.157.37%01/Apr/2019-31/Jul/2019
PPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.2286.21%01/Apr/2019-31/Jul/2019
CPNCG2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.35589.31%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
POPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.33869.23%01/Apr/2019-31/Jul/2019
DTAC2019-07-262019-08-09เงินปันผล1.267.55%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TLGF2019-07-262019-08-15เงินปันผล0.23095.70%01/Mar/2019-31/May/2019
THMUI2019-07-252019-08-09เงินปันผล0.0457.89%
VGI2019-07-182019-08-09เงินปันผล0.0540.94%01/Oct/2018-31/Mar/2019
GLOW2019-07-032019-07-20เงินปันผล1.1770.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMD2019-07-032019-07-18เงินปันผล0.856.64%01/Jan/2019-31/Mar/2019
LHHOTEL2019-05-310000-00-00เงินปันผล0.2411.50%01/Jan/2019-31/Mar/2019
LHPF2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.138.66%01/Jan/2019-31/Mar/2019
QHHR2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.1510.89%01/Jan/2019-31/Mar/2019
EGATIF2019-05-292019-06-24เงินปันผล0.206.29%01/01/19-31/03/19
SUTHA2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.127.32%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
BGC2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.124.46%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FUTUREPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.3587.60%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
M-STOR2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.117.03%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0132.92%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT22019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0655.23%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SEAFCO2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.053.94%01/Jan/2019-31/Mar/2019
KAMART2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.079.46%01/Jan/2019-31/Mar/2019
HPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0935.87%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-PAT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.1838.57%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FTREIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.1674.28%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-II2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.147.78%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BKKCP2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.206.78%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPF2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.38510.70%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TIF12019-05-240000-00-00เงินปันผล0.167.02%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AMATAR2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.207.23%01/Jan/2019-31/Mar/2019
GVREIT2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.21826.44%01/Jan/2019-31/Mar/2019
B-WORK2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.19126.69%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SRIPANWA2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.16656.29%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPRIME2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.14193.45%17/Jan/2019-31/Mar/2019
TSC2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.4010.20%01/Oct/2018-31/Mar/2019
JASIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.246.81%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TPRIME2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.13043.88%01/Jan/2019-31/Mar/2019
GLANDRT2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.17670.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BRRGIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.164927.85%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
IVL2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.354.96%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BOFFICE2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.15195.40%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AIMIRT2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.18223.73%01/Jan/2019-31/Mar/2019
DCC2019-05-172019-05-31เงินปันผล0.03243.87%01/Jan/2019-31/Mar/2019
OISHI2019-05-172019-05-31เงินปันผล1.105.19%01/Oct/2018-31/Mar/2019
SHREIT2019-05-170000-00-00เงินปันผล0.09595.15%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
CMO2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.1321.35%
CRYSTAL2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.13190.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SIRIP2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.14527.37%01/Jan/2019-31/Mar/2019
PPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.1716.21%01/Jan/2019-31/Mar/2019
DIF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.266.47%01/Jan/2019-31/Mar/2019
CPNCG2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.26419.31%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
POPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.2549.23%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AEONTS2019-05-132019-07-18เงินปันผล2.355.09%01/Sep/2018-28/Feb/2019andretainedEarnings
NWR2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVI2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.205.88%operatingperiod
TRITN2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.00340.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIAM2019-05-102019-05-27เงินปันผล0.013.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SORKON2019-05-102019-05-24เงินปันผล2.503.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KAMART2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.079.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AMATA2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.173.24%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BWG2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.0230.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ESTAR2019-05-092019-05-27เงินปันผล0.020.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ILINK2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.140.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUBILE2019-05-092019-05-21เงินปันผล0.345.42%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCH2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.121.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PF2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.0662.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PREB2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.8012.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STA2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.401.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VIBHA2019-05-092019-05-16เงินปันผล0.042.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANB2019-05-092019-05-30เงินปันผล0.0912.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.002.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล16:12.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AU2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.193.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AP2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.406.30%
BAY2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.453.95%
CK2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.302.26%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DEMCO2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.050.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EASON2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GYT2019-05-082019-05-30เงินปันผล5.000.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IVL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.354.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
OHTL2019-05-082019-05-24เงินปันผล9.000.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.197.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMIT2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.229.47%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSSC2019-05-082019-05-29เงินปันผล0.1658.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRU2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.253.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
2S2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.074.58%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SYMC2019-05-082019-05-27เงินปันผล0.030.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ARROW2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.357.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RP2019-05-082019-05-28เงินปันผล0.05220.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BLA2019-05-070000-00-00เงินปันผล0.403.91%
BSM2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.0150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPF2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.302.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HTECH2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.122.88%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IHL2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.3010.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LRH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.4136.92%
LST2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.259.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATI2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.102.50%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล00.00%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:10.00%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล00.00%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:10.00%
NEW2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.700.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PB2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.852.76%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PG2019-05-072019-05-17เงินปันผล0.254.26%
SABINA2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.546.96%
SEAFCO2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.103.94%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SEAFCO2019-05-072019-05-23หุ้นปันผล10:13.94%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SENA2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.1605538.87%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BIG2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.085.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UKEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.012.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPOIC2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.080.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COLOR2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.043.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AKP2019-05-072018-05-25เงินปันผล0.0723.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M2019-05-072019-05-23เงินปันผล1.305.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSS2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.061.96%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BRR2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JSP2019-05-072019-05-29เงินปันผล0.010.00%
NCL2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.00670.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPCH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.06231.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COM72019-05-072019-05-24เงินปันผล0.502.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JWD2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.214.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.091.68%01/Jul/2018-31/Dec/2018
K2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAV2019-05-072019-05-21เงินปันผล0.090.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ITEL2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.0570.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TWPC2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.323.72%
SSP2019-05-072019-05-27เงินปันผล0.2171.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HUMAN2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.061.36%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PR92019-05-072019-05-23เงินปันผล0.142.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NER2019-05-072019-05-16เงินปันผล0.133.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIAN2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.251.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CENTEL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.650.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CI2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0322.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPALL2019-05-032019-05-22เงินปันผล1.201.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EPCO2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.100.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
HFT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.154.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LH2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.359.09%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MILL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.10152.90%
MODERN2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.107.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PPM2019-05-032019-05-29เงินปันผล0.0332.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROJNA2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.209.22%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.168.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIS2019-05-032019-05-16เงินปันผล0.554.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPC2019-05-032019-05-21เงินปันผล1.002.74%
SSF2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.37043.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SST2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.050.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVI2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.1158.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SWC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.509.59%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VNT2019-05-032019-05-23เงินปันผล1.305.71%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WG2019-05-032019-05-23เงินปันผล4.250.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPS2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.010.00%
BEAUTY2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.1384.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHG2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.032.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FVC2019-05-032019-05-28เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NYT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.3017.12%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICHI2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.053.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SAWAD2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.0122.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAWAD2019-05-032019-05-22หุ้นปันผล10:12.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSR2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.085.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSTC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0182.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GTB2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.01047.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHAUP2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.21155.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MM2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.0553.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WPH2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.06253.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THG2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.352.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.124.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AHC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.483.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALUCON2019-05-022019-05-15เงินปันผล10.004.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAFS2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.145.95%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CCP2019-05-020000-00-00เงินปันผล0.012.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ESSO2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FNS2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICC2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.212.37%
MFEC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.207.38%
NC2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.351.16%
OCC2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.802.87%
PLE2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.07757.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SALEE2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SCG2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.121.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SHANG2019-05-022019-05-22เงินปันผล2.254.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SITHAI2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.050.00%
TC2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.152.90%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THIP2019-05-022019-05-22เงินปันผล1.254.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIW2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.000.00%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPCORP2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.606.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VARO2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.170.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WACOAL2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.804.22%
ANAN2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.1397.89%
RICHY2019-05-022019-05-24หุ้นปันผล0.025148.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RICHY2019-05-022019-05-24หุ้นปันผล7:18.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVT2019-05-022019-05-23เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ASEFA2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.336.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ORI2019-05-022019-05-15เงินปันผล06.87%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NETBAY2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.75563.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALLA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.088.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
III2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.173.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TOA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.181.29%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GULF2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.200.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJC2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.552.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BROOK2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.0214.51%01/Jul/2018-31/Dec/2018
EASTW2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.274.75%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล3.0010.62%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
KWC2019-04-302019-05-16เงินปันผล9.003.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล0.031.32%
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล6:11.32%
NNCL2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.093.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAUCE2019-04-30เงินปันผล0.994.55%
TCAP2019-04-302019-05-17เงินปันผล1.6022.17%01/07/18-31/12/18
TNL2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.402.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TOPP2019-04-302019-05-22เงินปันผล4.673.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0280.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LPH2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.102.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PIMO2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0131.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TM2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.09745.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EKH2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.1654.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUN2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.050.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
OSP2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.392.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KWM2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.067.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAND2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.0250.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MOONG2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.267.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROH2019-04-292019-05-10เงินปันผล1.37694.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SKR2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.071.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TISCO2019-04-292019-05-17เงินปันผล7.0011.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECF2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.0302271.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THREL2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.1511.30%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SAPPE2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.564.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCN2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.104.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.260.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TACC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.093.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AQUA2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.027.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RSP2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.102.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PORT2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.103.24%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STI2019-04-292019-05-22เงินปันผล0.103.27%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MINT2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LHFG2019-04-262019-05-17เงินปันผล0.0458.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRM2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.142.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FLOYD2019-04-262019-05-09เงินปันผล0.109.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ADB2019-04-262019-05-10เงินปันผล0.011.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UBIS2019-04-252019-05-14เงินปันผล0.205.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล0.015.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล5:15.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCO2019-04-252019-05-10เงินปันผล0.15492.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BIZ2019-04-252019-05-09เงินปันผล0.167.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MFC2019-04-242019-05-17เงินปันผล1.37.35%01/01/18-31/12/18
QH2019-04-242019-05-10เงินปันผล0.149.01%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BBL2019-04-232019-05-10เงินปันผล4.506.73%
KTB2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.71807.76%01/01/18-31/12/18
MAJOR2019-04-232019-05-03เงินปันผล0.706.62%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBAX2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.254.13%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TMB2019-04-232019-05-09เงินปันผล0.073.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIT2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.6011.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIA2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.031.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMT2019-04-222019-05-02เงินปันผล0.541.98%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
HMPRO2019-04-192019-05-08เงินปันผล0.202.41%01/Jul/2018-31/Dec/2018
COL2019-04-192019-05-07เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PCSGH2019-04-190000-00-00เงินปันผล0.108.97%
KGI2019-04-182019-05-08เงินปันผล0.3859.74%
GIFT2019-04-182019-04-30เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BKD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.155.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SELIC2019-04-182019-04-26เงินปันผล0.0019840.34%
SELIC2019-04-182019-04-26หุ้นปันผล28:10.34%
CRD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.032.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JKN2019-04-182019-05-23เงินปันผล0.172.04%01/01/18-31/12/18
TEAMG2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.0754.74%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPLAS2019-04-182019-05-02เงินปันผล0.107.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GC2019-04-172019-04-30เงินปันผล0.229.01%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TOG2019-04-172019-05-03เงินปันผล0.227.62%01/Jul/2018-31/Dec/2018
S112019-04-172019-05-03เงินปันผล0.248.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTC2019-04-122019-04-30เงินปันผล0.822.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMCO2019-04-122019-05-02เงินปันผล0.077.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCB2019-04-122019-05-03เงินปันผล4.008.83%
KBANK2019-04-112019-04-30เงินปันผล3.505.87%
ATP302019-04-112019-04-30เงินปันผล0.045.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHEWA2019-04-102019-04-29เงินปันผล0.0350.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BPP2019-04-102019-04-26เงินปันผล0.304.33%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BANPU2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.3510.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIPCO2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.254.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHAYO2019-04-092019-05-10เงินปันผล0.040.07%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SMPC2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.333.11%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPA2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.150.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GPI2019-04-042019-04-19เงินปันผล0.0912.41%01/Sep/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
SCC2019-04-032019-04-19เงินปันผล9.503.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COMAN2019-04-032019-04-26เงินปันผล0.105.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17เงินปันผล0.104.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17หุ้นปันผล5:14.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
Q-CON2019-03-292019-04-19เงินปันผล0.063.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LEE2019-03-282019-05-17เงินปันผล0.085.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAT-3K2019-03-272019-05-03เงินปันผล0.500.44%
CTW2019-03-272019-05-15เงินปันผล0.453.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DCON2019-03-272019-05-09เงินปันผล0.0154.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SNP2019-03-272019-05-13เงินปันผล0.685.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KCE2019-03-252019-05-09เงินปันผล0.552.86%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TRUBB2019-03-252019-05-22เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KCAR2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.409.15%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MACO2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.023.88%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBK2019-03-212019-05-13เงินปันผล0.386.67%
SPG2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.705.51%
TCMC2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CCET2019-03-202019-05-16เงินปันผล0.034.84%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NTV2019-03-202019-05-29เงินปันผล1.463.81%
PRG2019-03-202019-05-14เงินปันผล0.305.96%
TTA2019-03-202019-05-09เงินปันผล0.052.03%
CPT2019-03-202019-05-24เงินปันผล0.0120.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STEC2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.502.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSTE2019-03-190000-00-00เงินปันผล0.062.86%
TMILL2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.155.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SANKO2019-03-192019-05-23เงินปันผล0.035.32%
OTO2019-03-192019-05-22เงินปันผล0.044.17%01/Jul/2018-31/Dec/2018
RJH2019-03-192019-04-23เงินปันผล0.404.85%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSTPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.190.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TNPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.1210.93%01/Jun/2018-31/Dec/2018
CNS2019-03-182019-05-09เงินปันผล0.0780.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LANNA2019-03-182019-05-15เงินปันผล0.308.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIMAR2019-03-152019-05-03เงินปันผล0.103.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTCI2019-03-150000-00-00เงินปันผล0.450.85%
FORTH2019-03-152019-05-02เงินปันผล0.307.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PYLON2019-03-152019-05-22เงินปันผล0.105.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJCHI2019-03-152019-05-14เงินปันผล0.106.95%
FSMART2019-03-152019-04-29เงินปันผล0.3210.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16เงินปันผล0.001914.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16หุ้นปันผล15:114.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AH2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.604.18%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BDMS2019-03-142019-04-26เงินปันผล0.192.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BSBM2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.034.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMR2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.0522.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPN2019-03-142019-05-07เงินปันผล1.101.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CWT2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.03290.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HANA2019-03-142019-05-15เงินปันผล1.003.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LALIN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.1758.16%01/Jul/2018-31/Dec/2018
NCH2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PATO2019-03-142019-05-08เงินปันผล1.006.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
S2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.042.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIRI2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.0810.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUSCO2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.087.98%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIP2019-03-142019-05-21เงินปันผล1.005.61%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TKS2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.3710.81%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKS2019-03-142019-05-17หุ้นปันผล10:110.81%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPP2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.223.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TRUE2019-03-142019-05-29เงินปันผล0.092.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VNG2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.100.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VIH2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.122.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FPI2019-03-142019-05-21เงินปันผล0.046.21%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AUCT2019-03-142019-05-03เงินปันผล0.204.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PDG2019-03-142019-05-22เงินปันผล0.105.56%01/Jun/2018-31/Dec/2018
HARN2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.168.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BR2019-03-142019-05-24เงินปันผล0.110.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BM2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.083.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.0130.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AJ2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.031.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GENCO2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.020.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-CHAI2019-03-132019-05-24เงินปันผล3.351.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVOA2019-03-132019-04-24เงินปันผล0.033.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNITY2019-03-132019-05-14เงินปันผล0.2011.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPIPL2019-03-132019-05-16เงินปันผล0.024.85%
TVO2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.805.27%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TWP2019-03-132019-05-29เงินปันผล0.2199.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
UAC2019-03-132019-04-26เงินปันผล0.063.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PTG2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.201.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAKUNI2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.03756.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSE2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.0554.05%
PMTA2019-03-132019-05-09เงินปันผล0.505.71%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKN2019-03-132019-05-08เงินปันผล0.172.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGRIM2019-03-132019-05-10เงินปันผล0.170.75%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SKN2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.09821.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VCOM2019-03-132019-05-13เงินปันผล0.124.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMAN2019-03-132019-05-22เงินปันผล0.053.05%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AI2019-03-122019-05-22เงินปันผล0.128.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASP2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.107.26%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CM2019-03-122019-05-09เงินปันผล0.111.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPL2019-03-122019-05-21เงินปันผล0.020.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DRT2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.186.98%01/Jul/2018-31/Dec/2018
LUXF2019-03-122019-03-29เงินปันผล0.1910.39%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MCS2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.504.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTI2019-03-122019-05-08เงินปันผล2.823.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NSI2019-03-122019-04-22เงินปันผล1.9512.10%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PAP2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.0510.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPALI2019-03-122019-05-08เงินปันผล0.605.99%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UNIQ2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.305.24%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KBS2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.121.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVD2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EA2019-03-122019-05-24เงินปันผล0.250.65%
XO2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.751.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BA2019-03-122019-04-30เงินปันผล0.081.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WICE2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.132.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFG2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.0135.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BTW2019-03-122019-04-24เงินปันผล0.020.00%
SRIPANWA2019-03-122019-03-26เงินปันผล0.34466.29%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MGT2019-03-122019-05-15เงินปันผล0.064.76%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AIMIRT2019-03-122019-03-22เงินปันผล0.19853.73%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMC2019-03-122019-05-22เงินปันผล0.043.42%
CAZ2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.106.87%01/Apr/2018-31/Dec/2018
FMT2019-03-112019-05-24เงินปันผล1.6258.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCT2019-03-112019-04-29เงินปันผล4.205.23%
KASET2019-03-112019-05-17เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MSC2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.478.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSH2019-03-112019-05-22เงินปันผล1.0013.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPCG2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.656.29%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TK2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.457.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMD2019-03-112018-05-09เงินปันผล1.406.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTW2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.304.55%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THE2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.052.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ERW2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.091.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WINNER2019-03-112019-05-16เงินปันผล0.136.64%
MEGA2019-03-112019-04-29เงินปันผล0.401.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SR2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.0644.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZIGA2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.082.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SE2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.043.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SKE2019-03-112019-05-07เงินปันผล0.063.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DDD2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.500.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIGER2019-03-112019-05-03เงินปันผล0.1011.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TQM2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.301.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPNREIT2019-03-082019-03-25เงินปันผล041636.94%01/01/2018-31/12/2018
EGCO2019-03-082019-04-26เงินปันผล3.502.75%01/Jul/2018-31/Dec/2018
M-STOR2019-03-082019-03-26เงินปันผล0.09347.03%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MNIT22019-03-082019-03-26เงินปันผล0.065.23%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ROBINS2019-03-082019-05-17เงินปันผล1.350.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.343.95%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10หุ้นปันผล10:13.95%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UOBKH2019-03-082019-05-22เงินปันผล0.070.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPF2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.06325.87%01/Oct/2018-31/Dec/2018
M-PAT2019-03-082019-03-28เงินปันผล0.1818.57%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NDR2019-03-082019-04-26เงินปันผล0.030.00%
SCI2019-03-082019-05-27เงินปันผล0.051.20%
TNR2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.202.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-II2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.147.78%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ASK2019-03-072019-04-30เงินปันผล1.619.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSC2019-03-072019-05-10เงินปันผล1.508.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23เงินปันผล0.2055555551.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23หุ้นปันผล20:11.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE2019-03-072019-03-22เงินปันผล6.9065.49%01/Jan/2018-30/Sep/2018andretainedEarnings
RAM2019-03-072019-03-20เงินปันผล30.002.58%
SCP2019-03-072019-05-29เงินปันผล0.506.24%01/01/18-31/12/18
SGP2019-03-072019-05-15เงินปันผล0.203.91%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SVH2019-03-072019-05-09เงินปันผล9.004.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCCC2019-03-072019-04-24เงินปันผล1.505.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26เงินปันผล0.297.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล4:17.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UVAN2019-03-072019-05-24เงินปันผล0.237.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHART2019-03-072019-03-25เงินปันผล0.07053.96%16/Nov/2018-31/Dec/2018
TNP2019-03-072019-05-10เงินปันผล0.021.76%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPIPP2019-03-072019-05-03เงินปันผล0.109.01%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B-WORK2019-03-070000-00-00เงินปันผล0.186.69%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCP2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.504.23%
BH2019-03-062019-05-08เงินปันผล1.802.78%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CTARAF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.04386.72%
GFPT2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.251.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GOLDPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.1956.47%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IT2019-03-062019-05-08เงินปันผล0.071.18%
MJLF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.212511.04%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล1.502.62%
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล34:12.62%
OGC2019-03-062019-05-17เงินปันผล0.572.58%01/Jan/2017-31/Dec/2018
PTT2019-03-062019-04-30เงินปันผล1.205.33%
TMT2019-03-062019-04-18เงินปันผล0.076.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TMT2019-03-062019-04-18หุ้นปันผล1:16.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TU2019-03-062019-04-23เงินปันผล0.153.47%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UTP2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.604.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAE2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.1514.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CBG2019-03-062019-05-10เงินปันผล0.601.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPRIME2019-03-062019-03-27เงินปันผล0.10173.88%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BRRGIF2019-03-060000-00-00เงินปันผล0.131437.85%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ICN2019-03-062019-05-22เงินปันผล0.097.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KPNPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.116.31%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MAKRO2019-03-052019-05-22เงินปันผล0.562.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MNIT2019-03-052019-03-21เงินปันผล0.01552.92%01/Oct/2018-31/Dec/2018
IFS2019-03-052019-05-17เงินปันผล0.179.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล0.00740744.26%
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล15:14.26%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740744.26%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:14.26%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740744.26%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:14.26%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.007407414.26%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:14.26%
PTTGC2019-03-052019-04-24เงินปันผล2.504.07%
LIT2019-03-052019-05-03เงินปันผล0.337.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NVD2019-03-052019-05-08เงินปันผล0.083.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG2019-03-052019-04-22เงินปันผล0.164.10%01/Oct/2018-31/Dec/2018
FTE2019-03-052019-04-26เงินปันผล0.1110.06%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DCC2019-03-042019-05-03เงินปันผล0.0273.87%01/Oct/2018-31/Dec/2018
INOX2019-03-042019-05-17เงินปันผล0.057230.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JAS2019-03-042019-05-23เงินปันผล0.2852.04%
QLT2019-03-042019-04-26เงินปันผล0.258.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RATCH2019-03-042019-04-26เงินปันผล1.254.03%
PPP2019-03-042019-05-09เงินปันผล0.059.90%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLAT2019-03-042019-05-14เงินปันผล0.208.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAR2019-03-042019-03-28เงินปันผล0.0757.23%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BKKCP2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.206.78%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BROCK2019-03-012019-04-30เงินปันผล0.021.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DELTA2019-03-012019-04-11เงินปันผล2.301.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.455.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PM2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.3610.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PT2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.5010.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TASCO2019-03-012019-04-26เงินปันผล0.305.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MC2019-03-012019-03-12เงินปันผล0.356.91%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JASIF2019-03-010000-00-00เงินปันผล0.236.81%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TLHPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.3758.55%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AMA2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.103.60%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล1.0013.09%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล0.2013.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FUTUREPF2019-02-280000-00-00เงินปันผล0.3577.60%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MBKET2019-02-282019-04-18เงินปันผล0.2810.06%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RS2019-02-282019-04-25เงินปันผล0.201.60%
TOP2019-02-282019-04-26เงินปันผล1.153.59%
SPVI2019-02-282019-04-22เงินปันผล0.063.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BOL2019-02-272019-04-11เงินปันผล0.123.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FSS2019-02-272019-05-03เงินปันผล0.060.00%
KIAT2019-02-272019-04-24เงินปันผล0.017.84%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LPN2019-02-272019-04-10เงินปันผล0.4010.81%
SAT2019-02-272019-05-07เงินปันผล1.0012.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPTGF2019-02-270000-00-00เงินปันผล0.197.85%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TTLPF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.397.50%01/Oct/2018-31/Dec/2018
EGATIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.19656.29%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
FTREIT2019-02-272019-03-14เงินปันผล0.1674.28%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TFFIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.07443.78%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IRPC2019-02-262019-04-19เงินปันผล0.094.07%
BTSGIF2019-02-260000-00-00เงินปันผล0.2064.18%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIF12019-02-252019-03-14เงินปันผล0.157.02%01/Oct/2018-31/Dec/2018
LHSC2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.169.35%01/Nov/2018-31/Dec/2018
LHHOTEL2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.2811.50%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1739.94%01/Nov/2018-31/Dec/2018
VGI2019-02-222019-03-08เงินปันผล0.040.94%01/Apr/2018-30/Sep/2018
LHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1278.66%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHHR2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.15310.89%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GPSC2019-02-222019-04-18เงินปันผล0.801.51%
INTUCH2019-02-212019-04-24เงินปันผล1.174.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GVREIT2019-02-212019-03-06เงินปันผล0.20936.44%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ADVANC2019-02-202019-04-18เงินปันผล3.303.81%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SNC2019-02-202019-04-26เงินปันผล0.508.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IMPACT2019-02-202019-03-07เงินปันผล0.244.46%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GLANDRT2019-02-202019-03-04เงินปันผล0.17220.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.3110.70%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
URBNPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.120.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DREIT2019-02-152019-03-12เงินปันผล0.17144.51%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GCAP2019-02-132019-04-12เงินปันผล0.1511.56%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PTTEP2019-02-122019-04-11เงินปันผล3.256.30%01/07/18-31/12/18
CRYSTAL2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.0480.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SIRIP2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.13827.37%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.17436.21%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DIF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.266.47%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPNCG2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.22049.31%01/Oct/2018-31/Dec/2018
POPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.28439.23%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
OSP2019-02-122019-02-28เงินปันผล0.302.45%01/Jan/2018-30/Sep/2018
WHABT2019-02-112019-02-27เงินปันผล0.13257.04%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TAPAC2019-02-082019-03-22เงินปันผล0.111.60%01/Nov/2017-31/Oct/2018
1DIV2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.256.02%01/07/18-31/12/18
TDEX2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.203.12%01/01/18-31/12/18
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-30/Jun/2019
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-30/Jun/2019
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DIGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DIGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล21.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล21.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.55%01/Jul/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.55%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.93%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.93%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2561-31/Dec/2561
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล65.49%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล65.49%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMTEL0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.359.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SINGER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล9.71%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล9.71%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Dec/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PJW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%15/May/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%15/May/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.75%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.75%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.18%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.18%01/Apr/2019-30/Jun/2019
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.164.10%01/Jan/2019-31/Mar/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.89%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.89%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.15%01/Nov/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.15%01/Nov/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.46%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.46%01/Oct/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.29%01/Sep/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.29%01/Sep/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3