จ่ายปันผล ปี 2019

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
MC2019-10-222019-11-13เงินปันผล0.304.87%01/Jul/2018-30/Jun/2019andretainedEarnings
THANI2019-09-122019-09-26เงินปันผล0.163.92%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TOP2019-09-122019-09-27เงินปันผล1.001.26%
BPP2019-09-122019-09-25เงินปันผล0.353.39%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPIPP2019-09-122019-09-24เงินปันผล0.106.22%
BANPU2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.352.48%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BAY2019-09-112019-09-26เงินปันผล0.400.94%
BDMS2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.252.47%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KBANK2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.501.75%
LUXF2019-09-112019-09-26เงินปันผล0.472.39%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TIP2019-09-112019-09-25เงินปันผล0.456.49%
HMPRO2019-09-102019-09-25เงินปันผล0.172.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019
NSI2019-09-092019-09-24เงินปันผล2.0011.31%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
DRT2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.206.77%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RATCH2019-09-062019-09-20เงินปันผล1.154.78%
SSPF2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.46275.36%01/Jul/2018-30/Jun/2019
LHFG2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.0353.41%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EGCO2019-09-052019-09-16เงินปันผล3.253.63%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BBL2019-09-042019-09-20เงินปันผล2.001.99%
HTC2019-09-042019-09-19เงินปันผล0.785.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KKP2019-09-042019-09-20เงินปันผล1.503.69%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CK2019-09-032019-09-18เงินปันผล0.201.18%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CTARAF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.08056.48%01/Apr/2019-30/Jun/2019
GOLDPF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.195.14%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MJLF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.204.47%01/Apr/2019-30/Jun/2019
PB2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.812.70%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BCPG2019-09-032019-09-13เงินปันผล0.162.05%01/Apr/2019-30/Jun/2019
KPNPF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.116.09%01/Apr/2019-30/Jun/2019
CCET2019-09-022019-09-11เงินปันผล0.061.01%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THREL2019-09-020000-00-00เงินปันผล0.133.40%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTTGC2019-08-302019-09-13เงินปันผล1.001.61%
BLA2019-08-290000-00-00เงินปันผล0.320.87%
HTECH2019-08-292019-09-09เงินปันผล0.042.46%01/Jan/2019-30/Jun/2019
LALIN2019-08-292019-09-13เงินปันผล0.1756.10%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SEAFCO2019-08-292019-09-12เงินปันผล0.032.07%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SENA2019-08-292019-09-13เงินปันผล0.0784267.26%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GPSC2019-08-292019-09-12เงินปันผล0.502.03%
PORT2019-08-292019-10-01หุ้นปันผล0.0051.14%
PORT2019-08-292019-10-01หุ้นปันผล10:11.14%
PORT2019-08-292019-10-07หุ้นปันผล0.0051.14%
PORT2019-08-292019-10-07หุ้นปันผล10:11.14%
AH2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.360.68%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AJ2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.073.54%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AMATA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.201.64%
BCP2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.501.60%
BJC2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.182.09%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPF2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.303.40%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FUTUREPF2019-08-280000-00-00เงินปันผล0.3624.94%01/Apr/2019-30/Jun/2019
IHL2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.150.00%
KCAR2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.365.03%01/Jan/2019-30/Jun/2019
LH2019-08-282019-09-11เงินปันผล0.305.95%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MNIT22019-08-282019-09-13เงินปันผล0.0655.11%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SCB2019-08-282019-09-13เงินปันผล1.502.10%
2S2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.074.17%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MEGA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.312.67%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
HPF2019-08-282019-09-16เงินปันผล0.0848.03%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SUTHA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.096.80%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TAE2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.203.20%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PLANB2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.0911.17%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
ORI2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.2055.63%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TKN2019-08-282019-09-11เงินปันผล0.112.13%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TNP2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.021.31%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RJH2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.603.48%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SHREIT2019-08-282019-09-20เงินปันผล0.11460.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TQM2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.651.69%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EASTW2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.214.06%01/Jan/2019-30/Jun/2019
QH2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.074.84%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RAM2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.902.51%
SAMTEL2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SIRI2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.023.92%
SPALI2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.404.57%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPCG2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.506.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SUSCO2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.083.40%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SWC2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.1255.96%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TASCO2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.408.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TIPCO2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.248.62%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THE2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.031.22%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JMT2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.251.67%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FPI2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.052.01%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
ARROW2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.155.88%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BEAUTY2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.0350.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AUCT2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.154.02%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPTGF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.217.24%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TTLPF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.4127.29%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TSR2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.064.39%01/Jan/2019-30/Jun/2019
XO2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.1054.61%01/Jan/2019-30/Jun/2019
S112019-08-272019-09-12เงินปันผล0.153.33%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EGATIF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.187.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BGRIM2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.151.02%
TOA2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.231.72%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THG2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.101.15%01/Jan/2019-30/Jun/2019
HUMAN2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.061.37%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FTREIT2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.1674.78%01/Apr/2019-30/Jun/2019
CMAN2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.020.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
OSP2019-08-272019-09-13เงินปันผล0.353.24%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TFFIF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.09624.50%01/Apr/2019-30/Jun/2019
VL2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.052.73%
ASP2019-08-262019-09-10เงินปันผล0.067.03%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AYUD2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.754.57%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
FORTH2019-08-262019-09-05เงินปันผล0.124.44%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GRAMMY2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JUBILE2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.422.21%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KCE2019-08-262019-09-09เงินปันผล0.401.35%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BCH2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.101.43%01/Jan/2019-30/Jun/2019
QLT2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.056.64%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RS2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.200.00%
SNP2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.042.19%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SABINA2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.573.77%
TTW2019-08-262019-09-09เงินปันผล0.305.13%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CHG2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.021.68%01/Jan/2019-30/Jun/2019
WINNER2019-08-262019-09-11เงินปันผล0.096.94%
GCAP2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.071.82%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PCSGH2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.104.76%23/Feb/2019-30/Jun/2019
DIF2019-08-262019-09-11เงินปันผล0.34698.85%01/Apr/2019-31/Jul/2019
TACC2019-08-262019-09-10เงินปันผล0.103.97%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BKI2019-08-232019-09-07เงินปันผล3.005.60%01/04/19-30/06/19
KIAT2019-08-232019-09-04เงินปันผล0.015.73%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MAJOR2019-08-232019-09-04เงินปันผล0.650.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PSH2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.607.44%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SYNTEC2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.044.02%01/Jan/2019-30/Jun/2019
ANAN2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.0910.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KAMART2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.073.37%01/Apr/2019-30/Jun/2019
AMATAR2019-08-232019-09-09เงินปันผล0.195.28%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BGC2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.094.60%01/Apr/2019-30/Jun/2019
AIT2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.506.82%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BH2019-08-222019-09-05เงินปันผล1.152.25%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GC2019-08-222019-09-09เงินปันผล0.227.48%01/Jan/2019-30/Jun/2019
IVL2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.351.56%01/Apr/2019-30/Jun/2019
MACO2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.0123.61%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MAKRO2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.402.76%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MBAX2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.1211.14%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PM2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.205.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PT2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.127.75%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SAT2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.353.35%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SMIT2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.126.22%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TOG2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.102.58%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TVO2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.705.44%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PHOL2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.059.60%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CSS2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.022.65%
CBG2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.501.88%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TFG2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.071.62%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BEM2019-08-222019-09-04เงินปันผล0.061.22%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GPI2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.104.57%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SAAM2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.0252.02%01/Jan/2019-31/Jun/2019
SPRIME2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.1744.16%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BAFS2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.230.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPNREIT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.40557.03%01/04/2019-30/06/2019
SGP2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.104.63%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SMPC2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.247.55%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TKS2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.202.83%01/Jan/2019-30/Jun/2019
UVAN2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.174.95%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PDG2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.108.56%01/Jan/2019-30/Jun/2019
IMPACT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.203.99%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
FSMART2019-08-212019-09-03เงินปันผล0.327.32%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPCH2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.0841.57%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPRC2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.12020.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPRIME2019-08-212019-09-09เงินปันผล0.13795.46%01/Apr/2019-30/Jun/2019
GLANDRT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.1780.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
FTE2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.073.33%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BRRGIF2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.123183.09%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BOFFICE2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.16986.03%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BOL2019-08-202019-09-02เงินปันผล0.062.18%01/Jan/2019-30/Jun/2019
DCC2019-08-202019-09-04เงินปันผล0.0235.81%01/Apr/2019-30/Jun/2019
LPN2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.2027.72%
SYNEX2019-08-202019-09-02เงินปันผล0.152.16%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TU2019-08-202019-09-03เงินปันผล0.254.97%01/Jan/2019-30/Jun/2019
OTO2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.0314.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GVREIT2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.217.53%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TEAMG2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.057.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MBKET2019-08-192019-08-29เงินปันผล0.686.42%
TBSP2019-08-192019-09-02เงินปันผล0.680.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
INTUCH2019-08-192019-09-04เงินปันผล1.354.35%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JASIF2019-08-190000-00-00เงินปันผล0.2310.31%01/Apr/2019-30/Jun/2019
RPH2019-08-192019-09-02เงินปันผล0.072.30%01/Jan/2019-30/Jun/2019
ADVANC2019-08-162019-09-03เงินปันผล3.784.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BROOK2019-08-162019-09-04เงินปันผล0.029.80%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SNC2019-08-162019-08-30เงินปันผล0.505.47%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SCCC2019-08-132019-08-28เงินปันผล4.005.50%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTTEP2019-08-082019-08-23เงินปันผล2.255.38%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SCC2019-08-082019-08-23เงินปันผล7.003.43%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTL2019-08-072019-08-23เงินปันผล0.332.80%01/Oct/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
WHART2019-08-062019-08-22เงินปันผล0.17155.24%01/Apr/2019-30/Jun/2019
WHABT2019-08-062019-08-22เงินปันผล0.13656.91%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BLAND2019-08-022019-08-15เงินปันผล0.095.51%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
QHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1459.04%01/May/2019-30/Jun/2019
TMW2019-08-010000-00-00เงินปันผล2.804.94%
LHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1354.25%01/Apr/2019-30/Jun/2019
QHHR2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.151.83%01/Apr/2019-30/Jun/2019
LHSC2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1553.21%01/May/2019-30/Jun/2019
LHHOTEL2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.281.03%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.355.22%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BTS2019-07-300000-00-00เงินปันผล05.22%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
1DIV2019-07-302019-08-15เงินปันผล0.252.34%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CRYSTAL2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.18440.00%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
SIRIP2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.151.70%01/Apr/2019-31/Jul/2019
PPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.2286.33%01/Apr/2019-31/Jul/2019
CPNCG2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.35589.53%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
POPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.33869.97%01/Apr/2019-31/Jul/2019
DTAC2019-07-262019-08-09เงินปันผล1.269.49%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TLGF2019-07-262019-08-15เงินปันผล0.23090.00%01/Mar/2019-31/May/2019
THMUI2019-07-252019-08-09เงินปันผล0.0450.00%
VGI2019-07-182019-08-09เงินปันผล0.0540.92%01/Oct/2018-31/Mar/2019
GLOW2019-07-032019-07-20เงินปันผล1.1770.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMD2019-07-032019-07-18เงินปันผล0.856.14%01/Jan/2019-31/Mar/2019
LHHOTEL2019-05-310000-00-00เงินปันผล0.241.03%01/Jan/2019-31/Mar/2019
LHPF2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.134.25%01/Jan/2019-31/Mar/2019
QHHR2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.151.83%01/Jan/2019-31/Mar/2019
EGATIF2019-05-292019-06-24เงินปันผล0.207.00%01/01/19-31/03/19
SUTHA2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.126.80%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
BGC2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.124.60%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FUTUREPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.3584.94%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
M-STOR2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.116.07%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0136.49%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT22019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0655.11%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SEAFCO2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.052.07%01/Jan/2019-31/Mar/2019
KAMART2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.073.37%01/Jan/2019-31/Mar/2019
HPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0938.03%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-PAT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.1830.60%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FTREIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.1674.78%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-II2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.148.16%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BKI2019-05-242019-06-08เงินปันผล3.005.60%01/01/2019-31/03/2019
BKKCP2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.206.55%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPF2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.3855.22%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TIF12019-05-240000-00-00เงินปันผล0.167.02%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AMATAR2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.205.28%01/Jan/2019-31/Mar/2019
GVREIT2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.21827.53%01/Jan/2019-31/Mar/2019
B-WORK2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.19127.63%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SRIPANWA2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.16650.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPRIME2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.14194.16%17/Jan/2019-31/Mar/2019
TSC2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.404.63%01/Oct/2018-31/Mar/2019
JASIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.2410.31%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TPRIME2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.13045.46%01/Jan/2019-31/Mar/2019
GLANDRT2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.17670.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BRRGIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.164923.09%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
IVL2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.351.56%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BOFFICE2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.15196.03%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AIMIRT2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.18226.89%01/Jan/2019-31/Mar/2019
DCC2019-05-172019-05-31เงินปันผล0.03245.81%01/Jan/2019-31/Mar/2019
OISHI2019-05-172019-05-31เงินปันผล1.103.09%01/Oct/2018-31/Mar/2019
SHREIT2019-05-170000-00-00เงินปันผล0.09590.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
CMO2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.130.00%
CRYSTAL2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.13190.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SIRIP2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.14521.70%01/Jan/2019-31/Mar/2019
PPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.1716.33%01/Jan/2019-31/Mar/2019
DIF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.268.85%01/Jan/2019-31/Mar/2019
CPNCG2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.26419.53%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
POPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.2549.97%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AEONTS2019-05-132019-07-18เงินปันผล2.351.09%01/Sep/2018-28/Feb/2019andretainedEarnings
NWR2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVI2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.203.88%operatingperiod
TRITN2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.00340.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIAM2019-05-102019-05-27เงินปันผล0.012.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SORKON2019-05-102019-05-24เงินปันผล2.504.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KAMART2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.073.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AMATA2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.171.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BWG2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.0230.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ESTAR2019-05-092019-05-27เงินปันผล0.021.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ILINK2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.142.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUBILE2019-05-092019-05-21เงินปันผล0.342.21%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCH2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.121.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PF2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.0664.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PREB2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.804.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STA2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.404.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VIBHA2019-05-092019-05-16เงินปันผล0.041.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANB2019-05-092019-05-30เงินปันผล0.0911.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.000.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล16:10.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AU2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.190.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AP2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.405.49%
BAY2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.450.94%
CK2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.301.18%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DEMCO2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EASON2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GYT2019-05-082019-05-30เงินปันผล5.000.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IVL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.351.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
OHTL2019-05-082019-05-24เงินปันผล9.000.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.193.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMIT2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.226.22%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSSC2019-05-082019-05-29เงินปันผล0.1653.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRU2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.251.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
2S2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.074.17%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SYMC2019-05-082019-05-27เงินปันผล0.030.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ARROW2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.355.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RP2019-05-082019-05-28เงินปันผล0.05220.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BLA2019-05-070000-00-00เงินปันผล0.400.87%
BSM2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.0150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPF2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.303.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HTECH2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.122.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IHL2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.300.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LRH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.410.00%
LST2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.254.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATI2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.103.15%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล03.64%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:13.64%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล03.64%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:13.64%
NEW2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.700.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PB2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.852.70%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PG2019-05-072019-05-17เงินปันผล0.251.69%
SABINA2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.543.77%
SEAFCO2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.102.07%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SEAFCO2019-05-072019-05-23หุ้นปันผล10:12.07%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SENA2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.1605537.26%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BIG2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UKEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.015.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPOIC2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.084.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKP2019-05-072018-05-25เงินปันผล0.0721.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M2019-05-072019-05-23เงินปันผล1.301.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSS2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.062.65%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BRR2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.151.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JSP2019-05-072019-05-29เงินปันผล0.010.00%
NCL2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.00670.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPCH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.06231.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COM72019-05-072019-05-24เงินปันผล0.501.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JWD2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.212.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.091.22%01/Jul/2018-31/Dec/2018
K2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAV2019-05-072019-05-21เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ITEL2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.0570.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPH2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.02922.30%01/July/2018-31/Dec/2018
TWPC2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.322.58%
SSP2019-05-072019-05-27เงินปันผล0.2170.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HUMAN2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.061.37%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PR92019-05-072019-05-23เงินปันผล0.141.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NER2019-05-072019-05-16เงินปันผล0.133.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AI2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.124.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIAN2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.252.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CENTEL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.650.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CI2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0320.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPALL2019-05-032019-05-22เงินปันผล1.201.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HFT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.154.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LH2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.355.95%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MILL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.10150.20%
MODERN2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.105.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PPM2019-05-032019-05-29เงินปันผล0.0331.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROJNA2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.204.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.165.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIS2019-05-032019-05-16เงินปันผล0.553.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPC2019-05-032019-05-21เงินปันผล1.002.61%
SSF2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.37043.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SST2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.050.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVI2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.112.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SWC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.505.96%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPA2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.456.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VNT2019-05-032019-05-23เงินปันผล1.302.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WG2019-05-032019-05-23เงินปันผล4.250.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPS2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.010.00%
BEAUTY2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.1380.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHG2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.031.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FVC2019-05-032019-05-28เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NYT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.304.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICHI2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.053.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SAWAD2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.0122.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAWAD2019-05-032019-05-22หุ้นปันผล10:12.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSR2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.084.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSTC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0180.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GTB2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.01042.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHAUP2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.21155.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MM2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.0550.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WPH2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.06251.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THG2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.351.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.124.60%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AHC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.481.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALUCON2019-05-022019-05-15เงินปันผล10.005.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAFS2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.140.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CCP2019-05-020000-00-00เงินปันผล0.013.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ESSO2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FNS2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.1514.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICC2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.210.76%
MFEC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.206.40%
NC2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.350.00%
OCC2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.801.39%
PLE2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.07750.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SALEE2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SCG2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.121.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SHANG2019-05-022019-05-22เงินปันผล2.250.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SITHAI2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.050.00%
TC2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.154.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THIP2019-05-022019-05-22เงินปันผล1.254.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIW2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.000.00%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPCORP2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.604.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VARO2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.170.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WACOAL2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.801.16%
ANAN2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.1390.00%
RICHY2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.025140.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RICHY2019-05-022019-05-24หุ้นปันผล7:10.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVT2019-05-022019-05-23เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ASEFA2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.335.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ORI2019-05-022019-05-15เงินปันผล05.63%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NETBAY2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.75562.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALLA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.084.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
III2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.171.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TOA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.181.72%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GULF2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.201.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJC2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.552.09%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BROOK2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.029.80%01/Jul/2018-31/Dec/2018
EASTW2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.274.06%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล3.003.69%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
KWC2019-04-302019-05-16เงินปันผล9.003.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล0.036.09%
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล6:16.09%
NNCL2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.094.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAUCE2019-04-30เงินปันผล0.994.42%
TCAP2019-04-302019-05-17เงินปันผล1.608.16%01/07/18-31/12/18
TNL2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.400.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TOPP2019-04-302019-05-22เงินปันผล4.673.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0280.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LPH2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.102.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PIMO2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0131.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TM2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.09742.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EKH2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.1651.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUN2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.051.01%01/Oct/2018-31/Dec/2018
OSP2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.393.24%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KWM2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.061.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAND2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.0250.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MOONG2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.263.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROH2019-04-292019-05-10เงินปันผล1.37690.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SKR2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.070.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TISCO2019-04-292019-05-17เงินปันผล7.006.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECF2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.0302270.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THREL2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.153.40%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SAPPE2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.563.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCN2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.101.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.260.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TACC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.093.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AQUA2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.022.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RSP2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PORT2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.101.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STI2019-04-292019-05-22เงินปันผล0.104.68%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MINT2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LHFG2019-04-262019-05-17เงินปันผล0.0453.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRM2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.143.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FLOYD2019-04-262019-05-09เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ADB2019-04-262019-05-10เงินปันผล0.012.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UBIS2019-04-252019-05-14เงินปันผล0.206.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล0.014.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล5:14.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCO2019-04-252019-05-10เงินปันผล0.15492.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BIZ2019-04-252019-05-09เงินปันผล0.163.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MFC2019-04-242019-05-17เงินปันผล1.36.51%01/01/18-31/12/18
QH2019-04-242019-05-10เงินปันผล0.144.84%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
YUASA2019-04-242019-05-10เงินปันผล0.302.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BBL2019-04-232019-05-10เงินปันผล4.501.99%
KTB2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.71802.35%01/01/18-31/12/18
MAJOR2019-04-232019-05-03เงินปันผล0.700.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBAX2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.2511.14%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TMB2019-04-232019-05-09เงินปันผล0.073.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIT2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.606.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIA2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMT2019-04-222019-05-02เงินปันผล0.541.67%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
HMPRO2019-04-192019-05-08เงินปันผล0.202.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
COL2019-04-192019-05-07เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PCSGH2019-04-190000-00-00เงินปันผล0.104.76%
KGI2019-04-182019-05-08เงินปันผล0.3855.43%
GIFT2019-04-182019-04-30เงินปันผล0.202.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BKD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SELIC2019-04-182019-04-26เงินปันผล0.0019842.00%
SELIC2019-04-182019-04-26หุ้นปันผล28:12.00%
CRD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JKN2019-04-182019-05-23เงินปันผล0.171.99%01/01/18-31/12/18
TEAMG2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.0757.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPLAS2019-04-182019-05-02เงินปันผล0.104.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GC2019-04-172019-04-30เงินปันผล0.227.48%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TOG2019-04-172019-05-03เงินปันผล0.222.58%01/Jul/2018-31/Dec/2018
S112019-04-172019-05-03เงินปันผล0.243.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTC2019-04-122019-04-30เงินปันผล0.821.12%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMCO2019-04-122019-05-02เงินปันผล0.071.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCB2019-04-122019-05-03เงินปันผล4.002.10%
KBANK2019-04-112019-04-30เงินปันผล3.501.75%
ATP302019-04-112019-04-30เงินปันผล0.042.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHEWA2019-04-102019-04-29เงินปันผล0.0352.65%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BPP2019-04-102019-04-26เงินปันผล0.303.39%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BANPU2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.352.48%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIPCO2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.258.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHAYO2019-04-092019-05-10เงินปันผล0.040.05%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SMPC2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.337.55%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPA2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GPI2019-04-042019-04-19เงินปันผล0.094.57%01/Sep/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
SCC2019-04-032019-04-19เงินปันผล9.503.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COMAN2019-04-032019-04-26เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17เงินปันผล0.103.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17หุ้นปันผล5:13.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
Q-CON2019-03-292019-04-19เงินปันผล0.068.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LEE2019-03-282019-05-17เงินปันผล0.086.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAT-3K2019-03-272019-05-03เงินปันผล0.500.00%
CTW2019-03-272019-05-15เงินปันผล0.455.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DCON2019-03-272019-05-09เงินปันผล0.0151.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SNP2019-03-272019-05-13เงินปันผล0.682.19%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KCE2019-03-252019-05-09เงินปันผล0.551.35%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TRUBB2019-03-252019-05-22เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KCAR2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.405.03%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MACO2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.023.61%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBK2019-03-212019-05-13เงินปันผล0.380.00%
SPG2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.702.42%
TCMC2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CCET2019-03-202019-05-16เงินปันผล0.031.01%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NTV2019-03-202019-05-29เงินปันผล1.462.10%
PRG2019-03-202019-05-14เงินปันผล0.305.65%
TTA2019-03-202019-05-09เงินปันผล0.050.17%
CPT2019-03-202019-05-24เงินปันผล0.0122.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STEC2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.502.01%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSTE2019-03-190000-00-00เงินปันผล0.062.50%
TMILL2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.155.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SANKO2019-03-192019-05-23เงินปันผล0.030.00%
OTO2019-03-192019-05-22เงินปันผล0.0414.91%01/Jul/2018-31/Dec/2018
RJH2019-03-192019-04-23เงินปันผล0.403.48%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSTPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.190.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TNPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.120.00%01/Jun/2018-31/Dec/2018
CNS2019-03-182019-05-09เงินปันผล0.0780.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LANNA2019-03-182019-05-15เงินปันผล0.305.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIMAR2019-03-152019-05-03เงินปันผล0.104.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTCI2019-03-150000-00-00เงินปันผล0.451.29%
FORTH2019-03-152019-05-02เงินปันผล0.304.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PYLON2019-03-152019-05-22เงินปันผล0.103.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJCHI2019-03-152019-05-14เงินปันผล0.101.69%
FSMART2019-03-152019-04-29เงินปันผล0.327.32%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16เงินปันผล0.00193.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16หุ้นปันผล15:13.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AH2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.600.68%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BDMS2019-03-142019-04-26เงินปันผล0.192.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BSBM2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.035.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMR2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.0522.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPN2019-03-142019-05-07เงินปันผล1.101.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CWT2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.03290.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HANA2019-03-142019-05-15เงินปันผล1.002.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LALIN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.1756.10%01/Jul/2018-31/Dec/2018
NCH2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.033.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PATO2019-03-142019-05-08เงินปันผล1.005.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
S2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIRI2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.083.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUSCO2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.083.40%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIP2019-03-142019-05-21เงินปันผล1.006.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TKS2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.372.83%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKS2019-03-142019-05-17หุ้นปันผล10:12.83%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPP2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.222.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TRUE2019-03-142019-05-29เงินปันผล0.092.12%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VNG2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.100.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VIH2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.121.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FPI2019-03-142019-05-21เงินปันผล0.042.01%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AUCT2019-03-142019-05-03เงินปันผล0.204.02%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PDG2019-03-142019-05-22เงินปันผล0.108.56%01/Jun/2018-31/Dec/2018
HARN2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.165.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BR2019-03-142019-05-24เงินปันผล0.110.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BM2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.081.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.0130.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AJ2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.033.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GENCO2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.020.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-CHAI2019-03-132019-05-24เงินปันผล3.351.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVOA2019-03-132019-04-24เงินปันผล0.032.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNITY2019-03-132019-05-14เงินปันผล0.209.01%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPIPL2019-03-132019-05-16เงินปันผล0.023.15%
TVO2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.805.44%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TWP2019-03-132019-05-29เงินปันผล0.2190.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
UAC2019-03-132019-04-26เงินปันผล0.064.03%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PTG2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.202.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAKUNI2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.03753.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSE2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.0551.85%
PMTA2019-03-132019-05-09เงินปันผล0.506.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKN2019-03-132019-05-08เงินปันผล0.172.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGRIM2019-03-132019-05-10เงินปันผล0.171.02%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SKN2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.09825.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VCOM2019-03-132019-05-13เงินปันผล0.123.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMAN2019-03-132019-05-22เงินปันผล0.050.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ASP2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.107.03%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BKI2019-03-122019-05-11เงินปันผล5.005.60%01/10/18-31/12/18
CM2019-03-122019-05-09เงินปันผล0.110.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPL2019-03-122019-05-21เงินปันผล0.021.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DRT2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.186.77%01/Jul/2018-31/Dec/2018
LUXF2019-03-122019-03-29เงินปันผล0.192.39%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MCS2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.507.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTI2019-03-122019-05-08เงินปันผล2.825.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NSI2019-03-122019-04-22เงินปันผล1.9511.31%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PAP2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.054.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPALI2019-03-122019-05-08เงินปันผล0.604.57%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UNIQ2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.300.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KBS2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.120.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVD2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.033.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EA2019-03-122019-05-24เงินปันผล0.250.50%
XO2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.754.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BA2019-03-122019-04-30เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WICE2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.132.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFG2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.0131.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BTW2019-03-122019-04-24เงินปันผล0.021.67%
SRIPANWA2019-03-122019-03-26เงินปันผล0.34460.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MGT2019-03-122019-05-15เงินปันผล0.063.05%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AIMIRT2019-03-122019-03-22เงินปันผล0.19856.89%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMC2019-03-122019-05-22เงินปันผล0.040.29%
CAZ2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.101.12%01/Apr/2018-31/Dec/2018
FMT2019-03-112019-05-24เงินปันผล1.6256.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCT2019-03-112019-04-29เงินปันผล4.204.31%
KASET2019-03-112019-05-17เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MSC2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.475.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSH2019-03-112019-05-22เงินปันผล1.007.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPCG2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.656.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TK2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.454.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMD2019-03-112018-05-09เงินปันผล1.406.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTW2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.305.13%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THE2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.051.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ERW2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WINNER2019-03-112019-05-16เงินปันผล0.136.94%
MEGA2019-03-112019-04-29เงินปันผล0.402.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SR2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.0640.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZIGA2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.082.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SE2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.040.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SKE2019-03-112019-05-07เงินปันผล0.061.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DDD2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.503.71%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIGER2019-03-112019-05-03เงินปันผล0.104.41%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TQM2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.301.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPNREIT2019-03-082019-03-25เงินปันผล041637.03%01/01/2018-31/12/2018
EGCO2019-03-082019-04-26เงินปันผล3.503.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018
M-STOR2019-03-082019-03-26เงินปันผล0.09346.07%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MNIT22019-03-082019-03-26เงินปันผล0.065.11%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ROBINS2019-03-082019-05-17เงินปันผล1.350.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.342.16%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10หุ้นปันผล10:12.16%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UOBKH2019-03-082019-05-22เงินปันผล0.071.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPF2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.06328.03%01/Oct/2018-31/Dec/2018
M-PAT2019-03-082019-03-28เงินปันผล0.1810.60%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NDR2019-03-082019-04-26เงินปันผล0.032.45%
SCI2019-03-082019-05-27เงินปันผล0.050.00%
TNR2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.202.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-II2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.148.16%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ASK2019-03-072019-04-30เงินปันผล1.618.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSC2019-03-072019-05-10เงินปันผล1.504.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23เงินปันผล0.2055555550.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23หุ้นปันผล20:10.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE2019-03-072019-03-22เงินปันผล6.9010.26%01/Jan/2018-30/Sep/2018andretainedEarnings
RAM2019-03-072019-03-20เงินปันผล30.002.51%
SCP2019-03-072019-05-29เงินปันผล0.505.98%01/01/18-31/12/18
SGP2019-03-072019-05-15เงินปันผล0.204.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SVH2019-03-072019-05-09เงินปันผล9.003.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCCC2019-03-072019-04-24เงินปันผล1.506.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26เงินปันผล0.293.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล4:13.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UVAN2019-03-072019-05-24เงินปันผล0.234.95%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHART2019-03-072019-03-25เงินปันผล0.07055.24%16/Nov/2018-31/Dec/2018
TNP2019-03-072019-05-10เงินปันผล0.021.31%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPIPP2019-03-072019-05-03เงินปันผล0.106.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B-WORK2019-03-070000-00-00เงินปันผล0.187.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCP2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.501.60%
BH2019-03-062019-05-08เงินปันผล1.802.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CTARAF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.04386.48%
GFPT2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.251.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GOLDPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.1955.14%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IT2019-03-062019-05-08เงินปันผล0.070.00%
MJLF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.21254.47%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล1.503.28%
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล34:13.28%
OGC2019-03-062019-05-17เงินปันผล0.570.00%01/Jan/2017-31/Dec/2018
PTT2019-03-062019-04-30เงินปันผล1.202.55%
TMT2019-03-062019-04-18เงินปันผล0.075.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TMT2019-03-062019-04-18หุ้นปันผล1:15.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TU2019-03-062019-04-23เงินปันผล0.154.97%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UTP2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.603.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAE2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.153.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CBG2019-03-062019-05-10เงินปันผล0.601.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPRIME2019-03-062019-03-27เงินปันผล0.10175.46%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BRRGIF2019-03-060000-00-00เงินปันผล0.131433.09%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ICN2019-03-062019-05-22เงินปันผล0.094.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KPNPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.116.09%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MAKRO2019-03-052019-05-22เงินปันผล0.562.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MNIT2019-03-052019-03-21เงินปันผล0.01556.49%01/Oct/2018-31/Dec/2018
IFS2019-03-052019-05-17เงินปันผล0.175.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล0.00740742.13%
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล15:12.13%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740742.13%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:12.13%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740742.13%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:12.13%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.007407412.13%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:12.13%
PTTGC2019-03-052019-04-24เงินปันผล2.501.61%
LIT2019-03-052019-05-03เงินปันผล0.333.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NVD2019-03-052019-05-08เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG2019-03-052019-04-22เงินปันผล0.162.05%01/Oct/2018-31/Dec/2018
FTE2019-03-052019-04-26เงินปันผล0.113.33%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DCC2019-03-042019-05-03เงินปันผล0.0275.81%01/Oct/2018-31/Dec/2018
INOX2019-03-042019-05-17เงินปันผล0.057230.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JAS2019-03-042019-05-23เงินปันผล0.288.68%
QLT2019-03-042019-04-26เงินปันผล0.256.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RATCH2019-03-042019-04-26เงินปันผล1.254.78%
PPP2019-03-042019-05-09เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLAT2019-03-042019-05-14เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAR2019-03-042019-03-28เงินปันผล0.0755.28%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BKKCP2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.206.55%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BROCK2019-03-012019-04-30เงินปันผล0.021.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DELTA2019-03-012019-04-11เงินปันผล2.300.88%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.455.42%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PM2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.365.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PT2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.507.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TASCO2019-03-012019-04-26เงินปันผล0.308.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MC2019-03-012019-03-12เงินปันผล0.354.87%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JASIF2019-03-010000-00-00เงินปันผล0.2310.31%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TLHPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.3754.27%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AMA2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.103.28%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล1.002.42%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล0.202.42%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FUTUREPF2019-02-280000-00-00เงินปันผล0.3574.94%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MBKET2019-02-282019-04-18เงินปันผล0.286.42%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RS2019-02-282019-04-25เงินปันผล0.200.00%
TOP2019-02-282019-04-26เงินปันผล1.151.26%
SPVI2019-02-282019-04-22เงินปันผล0.062.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BOL2019-02-272019-04-11เงินปันผล0.122.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FSS2019-02-272019-05-03เงินปันผล0.062.14%
KIAT2019-02-272019-04-24เงินปันผล0.015.73%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LPN2019-02-272019-04-10เงินปันผล0.4027.72%
SAT2019-02-272019-05-07เงินปันผล1.003.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPTGF2019-02-270000-00-00เงินปันผล0.197.24%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TTLPF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.397.29%01/Oct/2018-31/Dec/2018
EGATIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.19657.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
FTREIT2019-02-272019-03-14เงินปันผล0.1674.78%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TFFIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.07444.50%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IRPC2019-02-262019-04-19เงินปันผล0.091.51%
BTSGIF2019-02-260000-00-00เงินปันผล0.2065.31%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIF12019-02-252019-03-14เงินปันผล0.157.02%01/Oct/2018-31/Dec/2018
LHSC2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.163.21%01/Nov/2018-31/Dec/2018
LHHOTEL2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.281.03%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1739.04%01/Nov/2018-31/Dec/2018
VGI2019-02-222019-03-08เงินปันผล0.040.92%01/Apr/2018-30/Sep/2018
LHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1274.25%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHHR2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1531.83%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GPSC2019-02-222019-04-18เงินปันผล0.802.03%
INTUCH2019-02-212019-04-24เงินปันผล1.174.35%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GVREIT2019-02-212019-03-06เงินปันผล0.20937.53%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ADVANC2019-02-202019-04-18เงินปันผล3.304.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SNC2019-02-202019-04-26เงินปันผล0.505.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IMPACT2019-02-202019-03-07เงินปันผล0.243.99%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GLANDRT2019-02-202019-03-04เงินปันผล0.17220.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.315.22%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
URBNPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.120.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DREIT2019-02-152019-03-12เงินปันผล0.17148.62%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GCAP2019-02-132019-04-12เงินปันผล0.151.82%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PTTEP2019-02-122019-04-11เงินปันผล3.255.38%01/07/18-31/12/18
CRYSTAL2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.0480.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SIRIP2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.13821.70%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.17436.33%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DIF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.268.85%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPNCG2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.22049.53%01/Oct/2018-31/Dec/2018
POPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.28439.97%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
OSP2019-02-122019-02-28เงินปันผล0.303.24%01/Jan/2018-30/Sep/2018
WHABT2019-02-112019-02-27เงินปันผล0.13256.91%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TAPAC2019-02-082019-03-22เงินปันผล0.110.24%01/Nov/2017-31/Oct/2018
1DIV2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.252.34%01/07/18-31/12/18
TDEX2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.202.88%01/01/18-31/12/18
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-30/Jun/2019
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-30/Jun/2019
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.57%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.57%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล9.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล9.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2561-31/Dec/2561
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล10.26%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล10.26%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMTEL0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.350.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SINGER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.20%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.20%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.44%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Dec/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล9.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล9.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PJW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.27%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%15/May/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%15/May/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.75%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.47%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.31%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.31%01/Apr/2019-30/Jun/2019
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.162.05%01/Jan/2019-31/Mar/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.75%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.75%01/Oct/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.74%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.03%01/Sep/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.03%01/Sep/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3