จ่ายปันผล ปี 2019

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
MC2019-10-222019-11-13เงินปันผล0.305.88%01/Jul/2018-30/Jun/2019andretainedEarnings
THANI2019-09-122019-09-26เงินปันผล0.164.05%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TOP2019-09-122019-09-27เงินปันผล1.001.42%
BPP2019-09-122019-09-25เงินปันผล0.353.61%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPIPP2019-09-122019-09-24เงินปันผล0.106.34%
BANPU2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.351.79%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BAY2019-09-112019-09-26เงินปันผล0.401.08%
BDMS2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.252.44%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KBANK2019-09-112019-09-27เงินปันผล0.502.07%
LUXF2019-09-112019-09-26เงินปันผล0.471.33%01/Jan/2019-30/Jun/2019
HMPRO2019-09-102019-09-25เงินปันผล0.172.19%01/Jan/2019-30/Jun/2019
NSI2019-09-092019-09-24เงินปันผล2.0011.86%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
DRT2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.205.75%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RATCH2019-09-062019-09-20เงินปันผล1.155.27%
SSPF2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.46274.76%01/Jul/2018-30/Jun/2019
LHFG2019-09-062019-09-20เงินปันผล0.0352.56%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EGCO2019-09-052019-09-16เงินปันผล3.253.68%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BBL2019-09-042019-09-20เงินปันผล2.002.23%
HTC2019-09-042019-09-19เงินปันผล0.785.39%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KKP2019-09-042019-09-20เงินปันผล1.504.23%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CK2019-09-032019-09-18เงินปันผล0.201.03%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
CTARAF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.08056.39%01/Apr/2019-30/Jun/2019
GOLDPF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.190.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MJLF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.204.26%01/Apr/2019-30/Jun/2019
PB2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.812.70%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BCPG2019-09-032019-09-13เงินปันผล0.162.01%01/Apr/2019-30/Jun/2019
KPNPF2019-09-032019-09-19เงินปันผล0.115.50%01/Apr/2019-30/Jun/2019
CCET2019-09-022019-09-11เงินปันผล0.060.98%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THREL2019-09-020000-00-00เงินปันผล0.134.67%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTTGC2019-08-302019-09-13เงินปันผล1.001.67%
BLA2019-08-290000-00-00เงินปันผล0.320.83%
HTECH2019-08-292019-09-09เงินปันผล0.041.40%01/Jan/2019-30/Jun/2019
LALIN2019-08-292019-09-13เงินปันผล0.1756.49%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SEAFCO2019-08-292019-09-12เงินปันผล0.032.18%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SENA2019-08-292019-09-13เงินปันผล0.0784267.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GPSC2019-08-292019-09-12เงินปันผล0.501.88%
PORT2019-08-292019-10-01หุ้นปันผล0.0051.26%
PORT2019-08-292019-10-01หุ้นปันผล10:11.26%
PORT2019-08-292019-10-07หุ้นปันผล0.0051.26%
PORT2019-08-292019-10-07หุ้นปันผล10:11.26%
AH2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.360.64%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AJ2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.073.48%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AMATA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.201.63%
BCP2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.501.52%
BJC2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.182.28%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPF2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.303.82%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FUTUREPF2019-08-280000-00-00เงินปันผล0.3625.58%01/Apr/2019-30/Jun/2019
IHL2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.150.00%
KCAR2019-08-282019-09-10เงินปันผล0.365.06%01/Jan/2019-30/Jun/2019
LH2019-08-282019-09-11เงินปันผล0.306.25%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MNIT22019-08-282019-09-13เงินปันผล0.0654.71%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SCB2019-08-282019-09-13เงินปันผล1.502.22%
2S2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.073.36%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MEGA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.311.84%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
HPF2019-08-282019-09-16เงินปันผล0.0848.10%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SUTHA2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.096.31%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TAE2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.203.39%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PLANB2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.0911.23%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
ORI2019-08-282019-09-13เงินปันผล0.2054.80%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TKN2019-08-282019-09-11เงินปันผล0.112.94%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TNP2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.021.26%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RJH2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.602.99%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SHREIT2019-08-282019-09-20เงินปันผล0.11460.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TQM2019-08-282019-09-12เงินปันผล0.651.92%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EASTW2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.214.02%01/Jan/2019-30/Jun/2019
QH2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.075.56%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RAM2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.902.25%
SAMTEL2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SIRI2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.023.20%
SPALI2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.404.83%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPCG2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.506.61%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SUSCO2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.083.36%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SWC2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.1254.29%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TASCO2019-08-272019-09-06เงินปันผล0.408.89%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TIPCO2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.2410.39%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THE2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.030.96%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JMT2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.251.63%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FPI2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.051.57%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
ARROW2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.155.81%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BEAUTY2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.0350.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AUCT2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.154.32%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPTGF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.217.57%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TTLPF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.4127.39%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TSR2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.064.56%01/Jan/2019-30/Jun/2019
XO2019-08-272019-09-09เงินปันผล0.1052.85%01/Jan/2019-30/Jun/2019
S112019-08-272019-09-12เงินปันผล0.153.68%01/Jan/2019-30/Jun/2019
EGATIF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.186.88%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BGRIM2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.151.05%
TOA2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.231.56%01/Jan/2019-30/Jun/2019
THG2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.100.97%01/Jan/2019-30/Jun/2019
HUMAN2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.061.21%01/Jan/2019-30/Jun/2019
FTREIT2019-08-272019-09-12เงินปันผล0.1674.74%01/Apr/2019-30/Jun/2019
CMAN2019-08-272019-09-11เงินปันผล0.020.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
OSP2019-08-272019-09-13เงินปันผล0.353.14%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TFFIF2019-08-272019-09-16เงินปันผล0.09625.20%01/Apr/2019-30/Jun/2019
VL2019-08-272019-09-10เงินปันผล0.053.24%
ASP2019-08-262019-09-10เงินปันผล0.065.26%01/Jan/2019-30/Jun/2019
AYUD2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.754.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
FORTH2019-08-262019-09-05เงินปันผล0.122.15%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GRAMMY2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JUBILE2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.422.62%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KCE2019-08-262019-09-09เงินปันผล0.401.01%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BCH2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.101.05%01/Jan/2019-30/Jun/2019
QLT2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.057.35%01/Jan/2019-30/Jun/2019
RS2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.200.00%
SNP2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.042.04%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SABINA2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.574.10%
TTW2019-08-262019-09-09เงินปันผล0.305.13%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CHG2019-08-262019-09-12เงินปันผล0.021.38%01/Jan/2019-30/Jun/2019
WINNER2019-08-262019-09-11เงินปันผล0.094.73%
GCAP2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.072.51%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PCSGH2019-08-262019-09-06เงินปันผล0.104.59%23/Feb/2019-30/Jun/2019
DIF2019-08-262019-09-11เงินปันผล0.34698.35%01/Apr/2019-31/Jul/2019
TACC2019-08-262019-09-10เงินปันผล0.104.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BKI2019-08-232019-09-07เงินปันผล3.005.58%01/04/19-30/06/19
KIAT2019-08-232019-09-04เงินปันผล0.015.73%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MAJOR2019-08-232019-09-04เงินปันผล0.650.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PSH2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.607.50%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SYNTEC2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.044.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
ANAN2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.0910.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
KAMART2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.073.78%01/Apr/2019-30/Jun/2019
AMATAR2019-08-232019-09-09เงินปันผล0.195.79%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BGC2019-08-232019-09-06เงินปันผล0.094.07%01/Apr/2019-30/Jun/2019
AIT2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.504.05%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BH2019-08-222019-09-05เงินปันผล1.152.46%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GC2019-08-222019-09-09เงินปันผล0.224.96%01/Jan/2019-30/Jun/2019
IVL2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.351.61%01/Apr/2019-30/Jun/2019
MACO2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.0120.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MAKRO2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.401.78%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MBAX2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.1216.30%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PM2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.204.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PT2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.128.55%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SAT2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.353.02%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SMIT2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.125.70%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TOG2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.101.30%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TVO2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.705.40%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PHOL2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.056.62%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CSS2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.022.83%
CBG2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.501.85%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
TFG2019-08-222019-09-05เงินปันผล0.071.89%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BEM2019-08-222019-09-04เงินปันผล0.061.19%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GPI2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.104.06%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SAAM2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.0251.00%01/Jan/2019-31/Jun/2019
SPRIME2019-08-222019-09-06เงินปันผล0.1745.04%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BAFS2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.230.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CPNREIT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.40551.08%01/04/2019-30/06/2019
SGP2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.103.91%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SMPC2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.247.21%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TKS2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.202.24%01/Jan/2019-30/Jun/2019
UVAN2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.173.65%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
PDG2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.107.73%01/Jan/2019-30/Jun/2019
IMPACT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.201.68%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
FSMART2019-08-212019-09-03เงินปันผล0.325.77%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPCH2019-08-212019-09-05เงินปันผล0.0841.69%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPRC2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.12020.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TPRIME2019-08-212019-09-09เงินปันผล0.13796.73%01/Apr/2019-30/Jun/2019
GLANDRT2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.1780.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
FTE2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.073.23%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BRRGIF2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.123182.95%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BOFFICE2019-08-212019-09-06เงินปันผล0.16986.70%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BOL2019-08-202019-09-02เงินปันผล0.061.97%01/Jan/2019-30/Jun/2019
DCC2019-08-202019-09-04เงินปันผล0.0235.04%01/Apr/2019-30/Jun/2019
LPN2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.2028.23%
SYNEX2019-08-202019-09-02เงินปันผล0.152.02%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TU2019-08-202019-09-03เงินปันผล0.253.32%01/Jan/2019-30/Jun/2019
OTO2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.035.26%01/Jan/2019-30/Jun/2019
GVREIT2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.217.68%01/Apr/2019-30/Jun/2019
TEAMG2019-08-202019-09-05เงินปันผล0.054.08%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MBKET2019-08-192019-08-29เงินปันผล0.685.04%
TBSP2019-08-192019-09-02เงินปันผล0.680.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
INTUCH2019-08-192019-09-04เงินปันผล1.353.03%01/Jan/2019-30/Jun/2019
JASIF2019-08-190000-00-00เงินปันผล0.2310.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
RPH2019-08-192019-09-02เงินปันผล0.072.05%01/Jan/2019-30/Jun/2019
ADVANC2019-08-162019-09-03เงินปันผล3.783.64%01/Jan/2019-30/Jun/2019
BROOK2019-08-162019-09-04เงินปันผล0.025.61%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SNC2019-08-162019-08-30เงินปันผล0.504.38%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SCCC2019-08-132019-08-28เงินปันผล4.005.57%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTTEP2019-08-082019-08-23เงินปันผล2.253.99%01/Jan/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
SCC2019-08-082019-08-23เงินปันผล7.003.40%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PTL2019-08-072019-08-23เงินปันผล0.334.00%01/Oct/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
WHART2019-08-062019-08-22เงินปันผล0.17155.01%01/Apr/2019-30/Jun/2019
WHABT2019-08-062019-08-22เงินปันผล0.13657.16%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BLAND2019-08-022019-08-15เงินปันผล0.092.83%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
QHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1458.76%01/May/2019-30/Jun/2019
TMW2019-08-010000-00-00เงินปันผล2.801.19%
LHPF2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1354.21%01/Apr/2019-30/Jun/2019
QHHR2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.151.83%01/Apr/2019-30/Jun/2019
LHSC2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.1553.40%01/May/2019-30/Jun/2019
LHHOTEL2019-08-012019-08-19เงินปันผล0.281.12%01/Apr/2019-30/Jun/2019
SPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.350.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
BTS2019-07-300000-00-00เงินปันผล03.37%01/Apr/2018-31/Mar/2019andretainedEarnings
1DIV2019-07-302019-08-15เงินปันผล0.252.50%01/Jan/2019-30/Jun/2019
CRYSTAL2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.18440.00%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
SIRIP2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.151.81%01/Apr/2019-31/Jul/2019
PPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.2286.28%01/Apr/2019-31/Jul/2019
CPNCG2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.35588.87%01/Apr/2019-31/Jul/2019andretainedEarnings
POPF2019-07-302019-08-16เงินปันผล0.33869.62%01/Apr/2019-31/Jul/2019
DTAC2019-07-262019-08-09เงินปันผล1.267.77%01/Jan/2019-30/Jun/2019
TLGF2019-07-262019-08-15เงินปันผล0.23090.00%01/Mar/2019-31/May/2019
THMUI2019-07-252019-08-09เงินปันผล0.0450.00%
VGI2019-07-182019-08-09เงินปันผล0.0540.98%01/Oct/2018-31/Mar/2019
GLOW2019-07-032019-07-20เงินปันผล1.1770.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMD2019-07-032019-07-18เงินปันผล0.855.83%01/Jan/2019-31/Mar/2019
LHHOTEL2019-05-310000-00-00เงินปันผล0.241.12%01/Jan/2019-31/Mar/2019
LHPF2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.134.21%01/Jan/2019-31/Mar/2019
QHHR2019-05-300000-00-00เงินปันผล0.151.83%01/Jan/2019-31/Mar/2019
EGATIF2019-05-292019-06-24เงินปันผล0.206.88%01/01/19-31/03/19
SUTHA2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.126.31%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
BGC2019-05-280000-00-00เงินปันผล0.124.07%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FUTUREPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.3585.58%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
M-STOR2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.115.97%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0135.59%01/Jan/2019-31/Mar/2019
MNIT22019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0654.71%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SEAFCO2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.052.18%01/Jan/2019-31/Mar/2019
KAMART2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.073.78%01/Jan/2019-31/Mar/2019
HPF2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.0938.10%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-PAT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.1830.51%01/Jan/2019-31/Mar/2019
FTREIT2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.1674.74%01/Jan/2019-31/Mar/2019
M-II2019-05-270000-00-00เงินปันผล0.148.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BKI2019-05-242019-06-08เงินปันผล3.005.58%01/01/2019-31/03/2019
BKKCP2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.206.73%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPF2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.3850.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TIF12019-05-240000-00-00เงินปันผล0.166.77%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AMATAR2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.205.79%01/Jan/2019-31/Mar/2019
GVREIT2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.21827.68%01/Jan/2019-31/Mar/2019
B-WORK2019-05-240000-00-00เงินปันผล0.19127.63%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SRIPANWA2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.16650.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SPRIME2019-05-230000-00-00เงินปันผล0.14195.04%17/Jan/2019-31/Mar/2019
TSC2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.404.35%01/Oct/2018-31/Mar/2019
JASIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.2410.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
TPRIME2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.13046.73%01/Jan/2019-31/Mar/2019
GLANDRT2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.17670.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BRRGIF2019-05-220000-00-00เงินปันผล0.164922.95%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
IVL2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.351.61%01/Jan/2019-31/Mar/2019
BOFFICE2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.15196.70%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AIMIRT2019-05-210000-00-00เงินปันผล0.18224.81%01/Jan/2019-31/Mar/2019
DCC2019-05-172019-05-31เงินปันผล0.03245.04%01/Jan/2019-31/Mar/2019
OISHI2019-05-172019-05-31เงินปันผล1.103.30%01/Oct/2018-31/Mar/2019
SHREIT2019-05-170000-00-00เงินปันผล0.09590.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
CMO2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.130.00%
CRYSTAL2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.13190.00%01/Jan/2019-31/Mar/2019
SIRIP2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.14521.81%01/Jan/2019-31/Mar/2019
PPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.1716.28%01/Jan/2019-31/Mar/2019
DIF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.268.35%01/Jan/2019-31/Mar/2019
CPNCG2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.26418.87%01/Jan/2019-31/Mar/2019andretainedEarnings
POPF2019-05-160000-00-00เงินปันผล0.2549.62%01/Jan/2019-31/Mar/2019
AEONTS2019-05-132019-07-18เงินปันผล2.352.27%01/Sep/2018-28/Feb/2019andretainedEarnings
NWR2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVI2019-05-132019-05-28เงินปันผล0.202.42%operatingperiod
TRITN2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.00340.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIAM2019-05-102019-05-27เงินปันผล0.012.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SORKON2019-05-102019-05-24เงินปันผล2.503.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KAMART2019-05-102019-05-24เงินปันผล0.073.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AMATA2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.171.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BWG2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.0230.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ESTAR2019-05-092019-05-27เงินปันผล0.021.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ILINK2019-05-092019-05-23เงินปันผล0.141.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUBILE2019-05-092019-05-21เงินปันผล0.342.62%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCH2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.121.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PF2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.0664.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PREB2019-05-092019-05-24เงินปันผล0.804.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STA2019-05-092019-05-29เงินปันผล0.406.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VIBHA2019-05-092019-05-16เงินปันผล0.041.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANB2019-05-092019-05-30เงินปันผล0.0911.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.000.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPT2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล16:10.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AU2019-05-092019-05-28เงินปันผล0.190.58%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล0.02777777780.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TITLE2019-05-092019-05-24หุ้นปันผล2:10.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AP2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.405.49%
BAY2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.451.08%
CK2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.301.03%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DEMCO2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EASON2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GYT2019-05-082019-05-30เงินปันผล5.000.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IVL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.351.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
OHTL2019-05-082019-05-24เงินปันผล9.000.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PL2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.193.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMIT2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.225.70%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSSC2019-05-082019-05-29เงินปันผล0.1653.90%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRU2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.251.32%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
2S2019-05-082019-05-23เงินปันผล0.073.36%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SYMC2019-05-082019-05-27เงินปันผล0.031.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ARROW2019-05-082019-05-24เงินปันผล0.355.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RP2019-05-082019-05-28เงินปันผล0.05220.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BLA2019-05-070000-00-00เงินปันผล0.400.83%
BSM2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.0150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPF2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.303.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HTECH2019-05-072019-05-28เงินปันผล0.121.40%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IHL2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.300.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LRH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.410.00%
LST2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.254.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATI2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.102.72%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล03.55%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:13.55%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล03.55%
MK2019-05-072019-05-24หุ้นปันผล10:13.55%
NEW2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.700.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PB2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.852.70%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PG2019-05-072019-05-17เงินปันผล0.251.56%
SABINA2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.544.10%
SEAFCO2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.102.18%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SEAFCO2019-05-072019-05-23หุ้นปันผล10:12.18%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SENA2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.1605537.91%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BIG2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UKEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.011.64%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPOIC2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.083.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKP2019-05-072018-05-25เงินปันผล0.0721.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M2019-05-072019-05-23เงินปันผล1.301.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSS2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.062.83%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BRR2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.150.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JSP2019-05-072019-05-29เงินปันผล0.010.00%
NCL2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.00670.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPCH2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.06231.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COM72019-05-072019-05-24เงินปันผล0.501.37%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JWD2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.211.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BEM2019-05-072019-05-22เงินปันผล0.091.19%01/Jul/2018-31/Dec/2018
K2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAV2019-05-072019-05-21เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ITEL2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.0570.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPH2019-05-072019-05-23เงินปันผล0.02922.05%01/July/2018-31/Dec/2018
TWPC2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.322.31%
SSP2019-05-072019-05-27เงินปันผล0.2170.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HUMAN2019-05-072019-05-24เงินปันผล0.061.21%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PR92019-05-072019-05-23เงินปันผล0.141.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NER2019-05-072019-05-16เงินปันผล0.132.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AI2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.126.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIAN2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.252.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CENTEL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.650.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CI2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0320.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPALL2019-05-032019-05-22เงินปันผล1.201.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HFT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.153.80%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LH2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.356.25%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MILL2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.10150.23%
MODERN2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.105.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PRAKIT2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.904.17%01/01/18-31/12/18
PPM2019-05-032019-05-29เงินปันผล0.0330.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROJNA2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.203.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.165.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIS2019-05-032019-05-16เงินปันผล0.552.90%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPC2019-05-032019-05-21เงินปันผล1.002.71%
SSF2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.37043.90%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SST2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.050.12%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVI2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.112.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SWC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.504.29%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPA2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.456.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VNT2019-05-032019-05-23เงินปันผล1.302.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WG2019-05-032019-05-23เงินปันผล4.250.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPS2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.010.00%
BEAUTY2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.1380.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHG2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.031.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FVC2019-05-032019-05-28เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NYT2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.304.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICHI2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.054.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SAWAD2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.0122.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAWAD2019-05-032019-05-22หุ้นปันผล10:12.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSR2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.084.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSTC2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.0180.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GTB2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.01041.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHAUP2019-05-032019-05-22เงินปันผล0.21156.07%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MM2019-05-032019-05-21เงินปันผล0.0550.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WPH2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.06251.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THG2019-05-032019-05-23เงินปันผล0.350.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGC2019-05-032019-05-24เงินปันผล0.124.07%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AHC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.481.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALUCON2019-05-022019-05-15เงินปันผล10.005.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAFS2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.140.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CCP2019-05-020000-00-00เงินปันผล0.012.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ESSO2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FNS2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.1515.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ICC2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.210.83%
MFEC2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.205.37%
NC2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.350.00%
OCC2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.801.43%
PLE2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.07750.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SALEE2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SCG2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.121.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SHANG2019-05-022019-05-22เงินปันผล2.250.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SITHAI2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.050.00%
TC2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.154.17%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THIP2019-05-022019-05-22เงินปันผล1.254.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIW2019-05-022019-05-17เงินปันผล1.000.00%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPCORP2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.600.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VARO2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.170.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WACOAL2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.801.26%
ANAN2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.1390.00%
RICHY2019-05-022019-05-24เงินปันผล0.025140.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RICHY2019-05-022019-05-24หุ้นปันผล7:10.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVT2019-05-022019-05-23เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ASEFA2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.337.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ORI2019-05-022019-05-15เงินปันผล04.80%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NETBAY2019-05-022019-05-21เงินปันผล0.75562.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALLA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.083.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
III2019-05-022019-05-22เงินปันผล0.170.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TOA2019-05-022019-05-17เงินปันผล0.181.56%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GULF2019-05-022019-05-21เงินปันผล1.200.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJC2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.552.28%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BROOK2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.025.61%01/Jul/2018-31/Dec/2018
EASTW2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.274.02%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล3.004.23%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
KWC2019-04-302019-05-16เงินปันผล9.003.70%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล0.034.36%
WIIK2019-04-302019-05-22หุ้นปันผล6:14.36%
NNCL2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.094.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAUCE2019-04-30เงินปันผล0.994.13%
TCAP2019-04-302019-05-17เงินปันผล1.608.28%01/07/18-31/12/18
TNL2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.400.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TOPP2019-04-302019-05-22เงินปันผล4.673.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CKP2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0280.66%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LPH2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.102.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PIMO2019-04-302019-05-21เงินปันผล0.0131.33%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TM2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.09742.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EKH2019-04-302019-05-16เงินปันผล0.1651.45%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUN2019-04-302019-05-17เงินปันผล0.050.86%01/Oct/2018-31/Dec/2018
OSP2019-04-302019-05-23เงินปันผล0.393.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KWM2019-04-302019-05-22เงินปันผล0.061.49%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAND2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.0250.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MOONG2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.263.63%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROH2019-04-292019-05-10เงินปันผล1.37690.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SKR2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.070.69%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TISCO2019-04-292019-05-17เงินปันผล7.006.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECF2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.0302270.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THREL2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.154.67%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SAPPE2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.563.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCN2019-04-292019-05-17เงินปันผล0.101.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.260.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TACC2019-04-292019-05-15เงินปันผล0.094.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
AQUA2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.021.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RSP2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PORT2019-04-292019-05-21เงินปันผล0.101.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STI2019-04-292019-05-22เงินปันผล0.104.91%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MINT2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.400.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LHFG2019-04-262019-05-17เงินปันผล0.0452.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRM2019-04-262019-05-15เงินปันผล0.143.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FLOYD2019-04-262019-05-09เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ADB2019-04-262019-05-10เงินปันผล0.012.67%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UBIS2019-04-252019-05-14เงินปันผล0.201.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล0.013.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GUNKUL2019-04-252019-05-15หุ้นปันผล5:13.77%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCO2019-04-252019-05-10เงินปันผล0.15492.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BIZ2019-04-252019-05-09เงินปันผล0.161.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MFC2019-04-242019-05-17เงินปันผล1.35.02%01/01/18-31/12/18
QH2019-04-242019-05-10เงินปันผล0.145.56%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
YUASA2019-04-242019-05-10เงินปันผล0.302.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BBL2019-04-232019-05-10เงินปันผล4.502.23%
KTB2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.71802.50%01/01/18-31/12/18
MAJOR2019-04-232019-05-03เงินปันผล0.700.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBAX2019-04-232019-05-10เงินปันผล0.2516.30%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AIT2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.604.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIA2019-04-222019-05-09เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMT2019-04-222019-05-02เงินปันผล0.541.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
HMPRO2019-04-192019-05-08เงินปันผล0.202.19%01/Jul/2018-31/Dec/2018
COL2019-04-192019-05-07เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PCSGH2019-04-190000-00-00เงินปันผล0.104.59%
KGI2019-04-182019-05-08เงินปันผล0.3853.88%
GIFT2019-04-182019-04-30เงินปันผล0.201.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BKD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SELIC2019-04-182019-04-26เงินปันผล0.0019841.39%
SELIC2019-04-182019-04-26หุ้นปันผล28:11.39%
CRD2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JKN2019-04-182019-05-23เงินปันผล0.172.29%01/01/18-31/12/18
TEAMG2019-04-182019-05-03เงินปันผล0.0754.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPLAS2019-04-182019-05-02เงินปันผล0.102.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GC2019-04-172019-04-30เงินปันผล0.224.96%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TOG2019-04-172019-05-03เงินปันผล0.221.30%01/Jul/2018-31/Dec/2018
S112019-04-172019-05-03เงินปันผล0.243.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTC2019-04-122019-04-30เงินปันผล0.821.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMCO2019-04-122019-05-02เงินปันผล0.071.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SCB2019-04-122019-05-03เงินปันผล4.002.22%
KBANK2019-04-112019-04-30เงินปันผล3.502.07%
ATP302019-04-112019-04-30เงินปันผล0.042.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHEWA2019-04-102019-04-29เงินปันผล0.0352.01%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BPP2019-04-102019-04-26เงินปันผล0.303.61%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BANPU2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.351.79%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIPCO2019-04-092019-04-30เงินปันผล0.2510.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHAYO2019-04-092019-05-10เงินปันผล0.040.04%01/Apr/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SMPC2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.337.21%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPA2019-04-042019-04-26เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GPI2019-04-042019-04-19เงินปันผล0.094.06%01/Sep/2017-31/Mar/2018andretainedEarnings
SCC2019-04-032019-04-19เงินปันผล9.503.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COMAN2019-04-032019-04-26เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUC2019-04-022019-04-26เงินปันผล2.04.58%01/01/18-31/12/18
SF2019-04-012019-04-17เงินปันผล0.101.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SF2019-04-012019-04-17หุ้นปันผล5:11.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
Q-CON2019-03-292019-04-19เงินปันผล0.068.52%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LEE2019-03-282019-05-17เงินปันผล0.086.57%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BAT-3K2019-03-272019-05-03เงินปันผล0.500.00%
CTW2019-03-272019-05-15เงินปันผล0.455.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DCON2019-03-272019-05-09เงินปันผล0.0151.25%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SNP2019-03-272019-05-13เงินปันผล0.682.04%01/Jul/2018-31/Dec/2018
KCE2019-03-252019-05-09เงินปันผล0.551.01%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TRUBB2019-03-252019-05-22เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KCAR2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.405.06%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MACO2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.020.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MBK2019-03-212019-05-13เงินปันผล0.380.00%
SPG2019-03-212019-05-17เงินปันผล0.702.56%
TCMC2019-03-212019-05-24เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CCET2019-03-202019-05-16เงินปันผล0.030.98%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
NTV2019-03-202019-05-29เงินปันผล1.462.25%01/01/18-31/12/18
PRG2019-03-202019-05-14เงินปันผล0.305.51%
TTA2019-03-202019-05-09เงินปันผล0.050.13%
CPT2019-03-202019-05-24เงินปันผล0.0121.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STEC2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.502.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSTE2019-03-190000-00-00เงินปันผล0.062.50%
TMILL2019-03-192019-05-24เงินปันผล0.154.90%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SANKO2019-03-192019-05-23เงินปันผล0.030.00%
OTO2019-03-192019-05-22เงินปันผล0.045.26%01/Jul/2018-31/Dec/2018
RJH2019-03-192019-04-23เงินปันผล0.402.99%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SSTPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.190.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TNPF2019-03-192019-03-29เงินปันผล0.120.00%01/Jun/2018-31/Dec/2018
CNS2019-03-182019-05-09เงินปันผล0.0780.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LANNA2019-03-182019-05-15เงินปันผล0.301.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASIMAR2019-03-152019-05-03เงินปันผล0.103.68%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTCI2019-03-150000-00-00เงินปันผล0.451.43%
FORTH2019-03-152019-05-02เงินปันผล0.302.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PYLON2019-03-152019-05-22เงินปันผล0.103.10%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BJCHI2019-03-152019-05-14เงินปันผล0.101.49%
FSMART2019-03-152019-04-29เงินปันผล0.325.77%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16เงินปันผล0.00193.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AGE2019-03-142019-05-16หุ้นปันผล15:13.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AH2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.600.64%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BDMS2019-03-142019-04-26เงินปันผล0.192.44%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BSBM2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.035.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMR2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.0521.46%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPN2019-03-142019-05-07เงินปันผล1.101.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CWT2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.03290.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HANA2019-03-142019-05-15เงินปันผล1.001.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LALIN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.1756.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
NCH2019-03-142019-05-15เงินปันผล0.032.72%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PATO2019-03-142019-05-08เงินปันผล1.004.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
S2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIRI2019-03-142019-05-14เงินปันผล0.083.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUSCO2019-03-142019-05-13เงินปันผล0.083.36%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TKS2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.372.24%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKS2019-03-142019-05-17หุ้นปันผล10:12.24%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TPP2019-03-142019-05-09เงินปันผล0.222.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TRUE2019-03-142019-05-29เงินปันผล0.092.06%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VNG2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.100.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
VIH2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.121.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FPI2019-03-142019-05-21เงินปันผล0.041.57%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AUCT2019-03-142019-05-03เงินปันผล0.204.32%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
PDG2019-03-142019-05-22เงินปันผล0.107.73%01/Jun/2018-31/Dec/2018
HARN2019-03-142019-05-17เงินปันผล0.165.51%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BR2019-03-142019-05-24เงินปันผล0.110.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BM2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.082.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FN2019-03-142019-05-10เงินปันผล0.0130.16%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AJ2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.033.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GENCO2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.020.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-CHAI2019-03-132019-05-24เงินปันผล3.351.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SVOA2019-03-132019-04-24เงินปันผล0.032.48%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNITY2019-03-132019-05-14เงินปันผล0.207.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPIPL2019-03-132019-05-16เงินปันผล0.023.38%
TVO2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.805.40%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TWP2019-03-132019-05-29เงินปันผล0.2190.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
UAC2019-03-132019-04-26เงินปันผล0.063.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PTG2019-03-132019-05-17เงินปันผล0.202.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAKUNI2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.03752.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TSE2019-03-132019-05-21เงินปันผล0.0551.80%
PMTA2019-03-132019-05-09เงินปันผล0.506.14%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TKN2019-03-132019-05-08เงินปันผล0.172.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGRIM2019-03-132019-05-10เงินปันผล0.171.05%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SKN2019-03-132019-05-24เงินปันผล0.09822.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VCOM2019-03-132019-05-13เงินปันผล0.123.23%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMAN2019-03-132019-05-22เงินปันผล0.050.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ASP2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.105.26%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BKI2019-03-122019-05-11เงินปันผล5.005.58%01/10/18-31/12/18
CM2019-03-122019-05-09เงินปันผล0.110.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPL2019-03-122019-05-21เงินปันผล0.020.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DRT2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.185.75%01/Jul/2018-31/Dec/2018
LUXF2019-03-122019-03-29เงินปันผล0.191.33%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MCS2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.506.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MTI2019-03-122019-05-08เงินปันผล2.825.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NSI2019-03-122019-04-22เงินปันผล1.9511.86%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PAP2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.053.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPALI2019-03-122019-05-08เงินปันผล0.604.83%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UNIQ2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.300.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KBS2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.120.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TVD2019-03-122019-04-29เงินปันผล0.033.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EA2019-03-122019-05-24เงินปันผล0.250.44%
XO2019-03-122019-05-13เงินปันผล0.752.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BA2019-03-122019-04-30เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WICE2019-03-122019-05-16เงินปันผล0.131.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFG2019-03-122019-05-10เงินปันผล0.0131.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
BTW2019-03-122019-04-24เงินปันผล0.021.82%
SRIPANWA2019-03-122019-03-26เงินปันผล0.34460.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MGT2019-03-122019-05-15เงินปันผล0.062.87%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AIMIRT2019-03-122019-03-22เงินปันผล0.19854.81%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CMC2019-03-122019-05-22เงินปันผล0.040.21%
CAZ2019-03-122019-05-17เงินปันผล0.100.56%01/Apr/2018-31/Dec/2018
FMT2019-03-112019-05-24เงินปันผล1.6256.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCT2019-03-112019-04-29เงินปันผล4.204.49%
KASET2019-03-112019-05-17เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MSC2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.474.76%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSH2019-03-112019-05-22เงินปันผล1.007.50%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPCG2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.656.61%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TK2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.454.31%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMD2019-03-112018-05-09เงินปันผล1.405.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTW2019-03-112019-04-30เงินปันผล0.305.13%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THE2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.050.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ERW2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WINNER2019-03-112019-05-16เงินปันผล0.134.73%
MEGA2019-03-112019-04-29เงินปันผล0.401.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SR2019-03-112019-05-24เงินปันผล0.0640.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZIGA2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.083.04%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
SE2019-03-112019-05-08เงินปันผล0.040.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SKE2019-03-112019-05-07เงินปันผล0.061.18%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DDD2019-03-112019-05-15เงินปันผล0.504.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIGER2019-03-112019-05-03เงินปันผล0.103.36%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TQM2019-03-112019-05-10เงินปันผล0.301.92%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPNREIT2019-03-082019-03-25เงินปันผล041631.08%01/01/2018-31/12/2018
EGCO2019-03-082019-04-26เงินปันผล3.503.68%01/Jul/2018-31/Dec/2018
M-STOR2019-03-082019-03-26เงินปันผล0.09345.97%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MNIT22019-03-082019-03-26เงินปันผล0.064.71%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ROBINS2019-03-082019-05-17เงินปันผล1.350.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.342.02%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SYNEX2019-03-082019-05-10หุ้นปันผล10:12.02%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UOBKH2019-03-082019-05-22เงินปันผล0.071.98%01/Jan/2018-31/Dec/2018
HPF2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.06328.10%01/Oct/2018-31/Dec/2018
M-PAT2019-03-082019-03-28เงินปันผล0.1810.51%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NDR2019-03-082019-04-26เงินปันผล0.031.56%
SCI2019-03-082019-05-27เงินปันผล0.050.00%
TNR2019-03-082019-05-10เงินปันผล0.202.22%01/Jan/2018-31/Dec/2018
M-II2019-03-082019-03-27เงินปันผล0.148.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ASK2019-03-072019-04-30เงินปันผล1.613.15%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CSC2019-03-072019-05-10เงินปันผล1.505.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23เงินปันผล0.2055555550.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLOBAL2019-03-072019-05-23หุ้นปันผล20:10.83%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE2019-03-072019-03-22เงินปันผล6.9013.23%01/Jan/2018-30/Sep/2018andretainedEarnings
RAM2019-03-072019-03-20เงินปันผล30.002.25%
SCP2019-03-072019-05-29เงินปันผล0.506.39%01/01/18-31/12/18
SGP2019-03-072019-05-15เงินปันผล0.203.91%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SVH2019-03-072019-05-09เงินปันผล9.003.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCCC2019-03-072019-04-24เงินปันผล1.505.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26เงินปันผล0.294.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANI2019-03-072019-04-26หุ้นปันผล4:14.05%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UVAN2019-03-072019-05-24เงินปันผล0.233.65%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
WHART2019-03-072019-03-25เงินปันผล0.07055.01%16/Nov/2018-31/Dec/2018
TNP2019-03-072019-05-10เงินปันผล0.021.26%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPIPP2019-03-072019-05-03เงินปันผล0.106.34%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B-WORK2019-03-070000-00-00เงินปันผล0.187.63%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BCP2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.501.52%
BH2019-03-062019-05-08เงินปันผล1.802.46%01/Jul/2018-31/Dec/2018
CTARAF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.04386.39%
GFPT2019-03-062019-04-24เงินปันผล0.251.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GOLDPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.1950.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
IT2019-03-062019-05-08เงินปันผล0.070.00%
MJLF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.21254.26%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล1.503.41%
NKI2019-03-062019-05-21หุ้นปันผล34:13.41%
OGC2019-03-062019-05-17เงินปันผล0.570.00%01/Jan/2017-31/Dec/2018
PTT2019-03-062019-04-30เงินปันผล1.202.63%
TMT2019-03-062019-04-18เงินปันผล0.074.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TMT2019-03-062019-04-18หุ้นปันผล1:14.81%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TU2019-03-062019-04-23เงินปันผล0.153.32%01/Jul/2018-31/Dec/2018
UTP2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.604.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TAE2019-03-062019-05-24เงินปันผล0.153.39%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CBG2019-03-062019-05-10เงินปันผล0.601.85%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPRIME2019-03-062019-03-27เงินปันผล0.10176.73%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BRRGIF2019-03-060000-00-00เงินปันผล0.131432.95%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
ICN2019-03-062019-05-22เงินปันผล0.093.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KPNPF2019-03-062019-03-22เงินปันผล0.115.50%01/Oct/2018-31/Dec/2018
MAKRO2019-03-052019-05-22เงินปันผล0.561.78%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MNIT2019-03-052019-03-21เงินปันผล0.01555.59%01/Oct/2018-31/Dec/2018
IFS2019-03-052019-05-17เงินปันผล0.175.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล0.00740742.40%
AMANAH2019-03-052019-05-31หุ้นปันผล15:12.40%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740742.40%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:12.40%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.00740742.40%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:12.40%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล0.007407412.40%
AMANAH2019-03-052019-05-24หุ้นปันผล15:12.40%
PTTGC2019-03-052019-04-24เงินปันผล2.501.67%
LIT2019-03-052019-05-03เงินปันผล0.334.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NVD2019-03-052019-05-08เงินปันผล0.080.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG2019-03-052019-04-22เงินปันผล0.162.01%01/Oct/2018-31/Dec/2018
FTE2019-03-052019-04-26เงินปันผล0.113.23%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DCC2019-03-042019-05-03เงินปันผล0.0275.04%01/Oct/2018-31/Dec/2018
INOX2019-03-042019-05-17เงินปันผล0.057230.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JAS2019-03-042019-05-23เงินปันผล0.288.68%
QLT2019-03-042019-04-26เงินปันผล0.257.35%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RATCH2019-03-042019-04-26เงินปันผล1.255.27%
PPP2019-03-042019-05-09เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLAT2019-03-042019-05-14เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMATAR2019-03-042019-03-28เงินปันผล0.0755.79%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BKKCP2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.206.73%01/Oct/2018-31/Dec/2018
BROCK2019-03-012019-04-30เงินปันผล0.021.28%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
DELTA2019-03-012019-04-11เงินปันผล2.300.43%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.455.45%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PM2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.364.91%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PT2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.508.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TASCO2019-03-012019-04-26เงินปันผล0.308.89%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MC2019-03-012019-03-12เงินปันผล0.355.88%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JASIF2019-03-010000-00-00เงินปันผล0.2310.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TLHPF2019-03-012019-03-19เงินปันผล0.3754.73%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AMA2019-03-012019-05-09เงินปันผล0.103.85%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล1.001.99%
CPR2019-02-282019-03-21เงินปันผล0.201.99%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FUTUREPF2019-02-280000-00-00เงินปันผล0.3575.58%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
MBKET2019-02-282019-04-18เงินปันผล0.285.04%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
RS2019-02-282019-04-25เงินปันผล0.200.00%
TOP2019-02-282019-04-26เงินปันผล1.151.42%
SPVI2019-02-282019-04-22เงินปันผล0.061.54%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BOL2019-02-272019-04-11เงินปันผล0.121.97%01/Jan/2018-31/Dec/2018
FSS2019-02-272019-05-03เงินปันผล0.061.24%
KIAT2019-02-272019-04-24เงินปันผล0.015.73%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
LPN2019-02-272019-04-10เงินปันผล0.4028.23%
SAT2019-02-272019-05-07เงินปันผล1.003.02%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPTGF2019-02-270000-00-00เงินปันผล0.197.57%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TTLPF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.397.39%01/Oct/2018-31/Dec/2018
EGATIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.19656.88%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
FTREIT2019-02-272019-03-14เงินปันผล0.1674.74%01/Oct/2018-31/Dec/2018
TFFIF2019-02-272019-03-15เงินปันผล0.07445.20%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IRPC2019-02-262019-04-19เงินปันผล0.091.53%
BTSGIF2019-02-260000-00-00เงินปันผล0.2060.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TIF12019-02-252019-03-14เงินปันผล0.156.77%01/Oct/2018-31/Dec/2018
LHSC2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.163.40%01/Nov/2018-31/Dec/2018
LHHOTEL2019-02-252019-03-14เงินปันผล0.281.12%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1738.76%01/Nov/2018-31/Dec/2018
VGI2019-02-222019-03-08เงินปันผล0.040.98%01/Apr/2018-30/Sep/2018
LHPF2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1274.21%01/Oct/2018-31/Dec/2018
QHHR2019-02-222019-03-14เงินปันผล0.1531.83%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GPSC2019-02-222019-04-18เงินปันผล0.801.88%
INTUCH2019-02-212019-04-24เงินปันผล1.173.03%01/Jul/2018-31/Dec/2018
GVREIT2019-02-212019-03-06เงินปันผล0.20937.68%01/Oct/2018-31/Dec/2018
ADVANC2019-02-202019-04-18เงินปันผล3.303.64%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SNC2019-02-202019-04-26เงินปันผล0.504.38%01/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
IMPACT2019-02-202019-03-07เงินปันผล0.241.68%01/Oct/2018-31/Dec/2018
GLANDRT2019-02-202019-03-04เงินปันผล0.17220.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.310.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
URBNPF2019-02-150000-00-00เงินปันผล0.120.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DREIT2019-02-152019-03-12เงินปันผล0.17147.68%01/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
GCAP2019-02-132019-04-12เงินปันผล0.152.51%01/Jul/2018-31/Dec/2018
PTTEP2019-02-122019-04-11เงินปันผล3.253.99%01/07/18-31/12/18
CRYSTAL2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.0480.00%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SIRIP2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.13821.81%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.17436.28%01/Oct/2018-31/Dec/2018
DIF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.268.35%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
CPNCG2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.22048.87%01/Oct/2018-31/Dec/2018
POPF2019-02-122019-03-01เงินปันผล0.28439.62%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
OSP2019-02-122019-02-28เงินปันผล0.303.14%01/Jan/2018-30/Sep/2018
WHABT2019-02-112019-02-27เงินปันผล0.13257.16%01/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
TAPAC2019-02-082019-03-22เงินปันผล0.110.20%01/Nov/2017-31/Oct/2018
1DIV2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.252.50%01/07/18-31/12/18
TDEX2019-02-082019-02-26เงินปันผล0.202.05%01/01/18-31/12/18
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
A0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.60%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-30/Jun/2019
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-30/Jun/2019
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.11%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
AYUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.08%01/Jul/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BFIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.84%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CIMBT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.56%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.53%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.94%01/Jan/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.77%01/Jul/2018-31/Dec/2018
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.77%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.29%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.13%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.49%01/Jul/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KTECH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ML0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MONTRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2561-31/Dec/2561
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NPPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล13.23%01/Oct/2018-31/Dec/2018
NOBLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล13.23%01/Oct/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.90%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PAF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.90%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PERM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
POST0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PDJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.59%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.87%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ROCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SAMTEL0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.350.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SE-ED0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SINGER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-30/Jun/2019
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
STPI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.90%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THCOM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.90%01/Feb/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.86%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.86%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.55%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TRT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.79%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Dec/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.08%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
WIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PHOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.62%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
APCS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.19%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
QTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PJW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.73%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%15/May/2018-31/Dec/2018
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%15/May/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.93%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
UREKA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SEAOIL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.20%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.40%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.30%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.96%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.26%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2019-30/Jun/2019
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.12%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.12%01/Jan/2018-31/Dec/2018
BCPG0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.162.01%01/Jan/2019-31/Mar/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.61%01/Jan/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.23%01/Jul/2018-31/Dec/2018
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.23%01/Jul/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
GGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.21%01/Jan/2018-31/Dec/2018
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2018-31/Dec/2018
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.08%01/Oct/2018-31/Dec/2018
SONIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.08%01/Oct/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
COTTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.09%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
SISB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.82%01/Jan/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.10%01/Sep/2018-31/Dec/2018
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.10%01/Sep/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3