จ่ายปันผล ปี 2020

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
MC2020-11-052020-11-25เงินปันผล0.204.87%01/Jul/2019-30/Jun/2020andretainedEarnings
SSP2020-10-142020-11-04เงินปันผล0.110.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHAYO2020-10-062020-10-21เงินปันผล0.00277780.05%
CHAYO2020-10-062020-10-21หุ้นปันผล20:10.05%
DRT2020-09-112020-09-25เงินปันผล0.206.77%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ABPIF2020-09-112020-09-28เงินปันผล0.091311.35%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
BANPU2020-09-102020-09-25เงินปันผล0.152.48%
SUSCO2020-09-102020-09-25เงินปันผล0.023.40%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BPP2020-09-102020-09-23เงินปันผล0.303.39%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MNIT22020-09-092020-09-25เงินปันผล0.06505.11%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
MNRF2020-09-092020-09-25เงินปันผล0.04004.05%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TPIPL2020-09-092020-09-24เงินปันผล0.033.15%
HPF2020-09-092020-09-28เงินปันผล0.09108.03%01/Apr/2020-30/Jun/2020
HMPRO2020-09-082020-09-23เงินปันผล0.102.08%01/Jan/2020-30/Jun/2020
NSI2020-09-082020-09-22เงินปันผล4.5011.31%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SSPF2020-09-082020-09-22เงินปันผล0.47155.36%01/Jul/2019-30/Jun/2020
SSPF2020-09-082020-09-22เงินปันผล0.47155.36%01/Jul/2019-30/Jun/2020
UBIS2020-09-082020-09-18เงินปันผล0.156.56%01/Jan/2020-30/Jun/2020
RATCH2020-09-032020-09-23เงินปันผล1.154.78%
TIP2020-09-032020-09-22เงินปันผล0.506.49%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TPIPP2020-09-032020-09-22เงินปันผล0.126.22%
EASTW2020-09-022020-09-18เงินปันผล0.164.06%01/Jan/2020-30/Jun/2020
EGCO2020-09-022020-09-17เงินปันผล3.003.63%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SPF2020-09-022020-09-18เงินปันผล0.14005.22%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TTW2020-09-022020-09-17เงินปันผล0.305.13%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TAE2020-09-022020-09-18เงินปันผล0.0553.20%01/Jan/2020-30/Jun/2020
JASIF2020-09-022020-09-22เงินปันผล0.2510.31%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
CTARAF2020-09-012020-09-18เงินปันผล0.08056.48%01/Apr/2020-30/Jun/2020
PB2020-09-012020-09-16เงินปันผล0.962.70%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
QHPF2020-09-012020-09-18เงินปันผล0.13209.04%01/May/2020-30/Jun/2020
GPSC2020-09-012020-09-14เงินปันผล0.502.03%
ORI2020-09-012020-09-25เงินปันผล0.295.63%01/Jun/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KPNPF2020-09-012020-09-18เงินปันผล0.09006.09%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BKKCP2020-08-312020-09-17เงินปันผล0.196.55%01/Apr/2020-30/Jun/2020
CCET2020-08-312020-09-11เงินปันผล0.021.01%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
MIPF2020-08-312020-09-17เงินปันผล0.425.42%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SYNTEC2020-08-312020-09-11เงินปันผล0.034.02%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TASCO2020-08-312020-09-11เงินปันผล0.308.08%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TIF12020-08-312020-09-17เงินปันผล0.157.02%01/Apr/2020-30/Jun/2020
TIPCO2020-08-312020-09-14เงินปันผล0.258.62%
BCPG2020-08-312020-09-14เงินปันผล0.162.05%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AMATA2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.101.64%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CPF2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.403.40%01/Jan/2020-30/Jun/2020
FORTH2020-08-282020-09-09เงินปันผล0.124.44%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SEAFCO2020-08-282020-09-10เงินปันผล0.042.07%01/Apr/2020-30/Jun/2020
TVO2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.905.44%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CSS2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.032.65%01/Jan/2020-30/Jun/2020
XO2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.1684.61%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AMATAR2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.1705.28%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BGRIM2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.151.02%
SUPEREIF2020-08-280000-00-00เงินปันผล0.237658.22%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AJ2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.303.54%01/Jan/2020-30/Jun/2020
APURE2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.052.17%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AYUD2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.754.57%
BJC2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.182.09%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BOL2020-08-272020-09-09เงินปันผล0.082.18%01/Jan/2020-30/Jun/2020
FUTUREPF2020-08-270000-00-00เงินปันผล0.15004.94%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
HTECH2020-08-272020-09-14เงินปันผล0.0352.46%01/Jan/2020-30/Jun/2020
IVL2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.1751.56%01/Apr/2020-30/Jun/2020
MBKET2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.106.42%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BCH2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.101.43%01/Jan/2020-30/Jun/2020
KIAT2020-08-272020-09-09เงินปันผล0.025.73%01/Jan/2020-30/Jun/2020
LALIN2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.256.10%01/Jan/2020-30/Jun/2020
LH2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.205.95%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MCS2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.407.25%01/Jan/2020-30/Jun/2020
NOBLE2020-08-272020-09-09เงินปันผล1.1010.26%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
QLT2020-08-272020-09-08เงินปันผล0.056.64%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
SENA2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.1290317.26%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SMIT2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.106.22%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SWC2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.1255.96%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TKS2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.062.83%01/Jan/2020-30/Jun/2020
THE2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.031.22%
UVAN2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.104.95%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
WINNER2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.106.94%
MEGA2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.362.67%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
CPTGF2020-08-272020-09-16เงินปันผล0.14607.24%
TTLPF2020-08-272020-09-16เงินปันผล0.36207.29%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TSR2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.0854.39%01/Jan/2020-30/Jun/2020
LPH2020-08-272020-09-09เงินปันผล0.052.97%01/Jan/2020-30/Jun/2020
EGATIF2020-08-272020-09-16เงินปันผล0.20917.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
FTE2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.023.33%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TOA2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.271.72%01/Jan/2020-30/Jun/2020
VCOM2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.103.70%01/Jan/2020-30/Jun/2020
DDD2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.3583.71%01/Jan/2020-30/Jun/2020
OSP2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.453.24%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TFFIF2020-08-270000-00-00เงินปันผล0.07714.50%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
AIMIRT2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.21006.89%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AIMCG2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.10009.56%01/Apr/2020-30/Jun/2020
JMART2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.451.46%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MBAX2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.3211.14%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
SABINA2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.353.77%
UEC2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.056.72%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
JMT2020-08-262020-09-09เงินปันผล0.451.67%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ARROW2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.155.88%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CHG2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.021.68%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PTG2020-08-262020-10-21เงินปันผล0.202.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PDG2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.108.56%01/Jan/2020-30/Jun/2020
FSMART2020-08-262020-09-08เงินปันผล0.307.32%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PIMO2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.0181.42%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BRRGIF2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.027693.09%01/Apr/2020-30/Jun/2020
HUMAN2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.061.37%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BGC2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.094.60%01/Apr/2020-30/Jun/2020
VL2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.022.73%
KUN2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.032.29%01/Jan/2020-30/Jun/2020
JUBILE2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.182.21%01/Jan/2020-30/Jun/2020
KCAR2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.225.03%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PSH2020-08-252020-09-08เงินปันผล0.317.44%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SGP2020-08-252020-09-08เงินปันผล0.104.63%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SPALI2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.504.57%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SYNEX2020-08-250000-00-00เงินปันผล0.142.16%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TU2020-08-252020-09-08เงินปันผล0.324.97%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PHOL2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.159.60%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TFG2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.031.62%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TEAMG2020-08-252020-09-11เงินปันผล0.117.08%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AIT2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.256.82%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ASP2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.067.03%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BROOK2020-08-242020-09-10เงินปันผล0.029.80%
DCC2020-08-242020-09-03เงินปันผล0.0455.81%01/Apr/2020-30/Jun/2020
KCE2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.401.35%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MAKRO2020-08-240000-00-00เงินปันผล0.402.76%01/Jan/2020-30/Jun/2020
QH2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.044.84%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SINGER2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.100.57%
SPCG2020-08-242020-09-03เงินปันผล0.556.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
M2020-08-242020-09-10เงินปันผล0.501.89%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
KAMART2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.033.37%01/Apr/2020-30/Jun/2020
OTO2020-08-242020-09-03เงินปันผล0.0214.91%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TKN2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.112.13%01/Jan/2020-30/Jun/2020
GVREIT2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.17657.53%01/Apr/2020-30/Jun/2020
RJH2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.403.48%01/Jan/2020-30/Jun/2020
RPH2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.032.30%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MGT2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.033.05%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BKI2020-08-232020-09-07เงินปันผล3.005.60%01/04/20-30/06/20
BSBM2020-08-212020-09-09เงินปันผล0.045.84%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SMPC2020-08-212020-09-09เงินปันผล0.377.55%01/Jan/2020-30/Jun/2020
THIP2020-08-212020-09-09เงินปันผล0.504.29%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CBG2020-08-212020-09-03เงินปันผล0.901.88%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
SUN2020-08-210000-00-00เงินปันผล0.051.01%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TQM2020-08-212020-09-08เงินปันผล1.001.69%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SFLEX2020-08-212020-09-08เงินปันผล0.081.44%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PM2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.105.91%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PT2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.107.75%01/Jan/2020-30/Jun/2020
INTUCH2020-08-200000-00-00เงินปันผล1.154.35%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AUCT2020-08-202020-09-02เงินปันผล0.184.02%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TPCH2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.0881.57%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TNP2020-08-200000-00-00เงินปันผล0.031.31%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SAAM2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.0372.02%01/Jan/2020-30/Jun/2020
INSET2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.0382.83%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ADVANC2020-08-192020-09-03เงินปันผล3.244.08%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BH2020-08-192020-09-03เงินปันผล1.152.25%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
PLE2020-08-192020-09-11เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAT2020-08-190000-00-00เงินปันผล0.123.35%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TACC2020-08-190000-00-00เงินปันผล0.133.97%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TPRIME2020-08-192020-09-08เงินปันผล0.12835.46%01/Apr/2020-30/Jun/2020
FTREIT2020-08-192020-09-03เงินปันผล0.16704.78%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล0.0018518519320.01%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล30:10.01%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล0.0018518519320.01%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล30:10.01%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล0.0018518519320.01%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล30:10.01%
SNC2020-08-172020-08-28เงินปันผล0.355.47%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
LHPF2020-08-172020-09-03เงินปันผล0.05004.25%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BOFFICE2020-08-172020-09-09เงินปันผล0.24976.03%01/Mar/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
GC2020-08-132020-08-28เงินปันผล0.187.48%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PTTEP2020-08-132020-08-28เงินปันผล1.505.38%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
RAM2020-08-132020-08-26เงินปันผล0.902.51%
SCC2020-08-132020-08-28เงินปันผล5.503.43%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PPF2020-08-132020-09-01เงินปันผล0.1756.33%01/Apr/2020-30/Jun/2020
DIF2020-08-130000-00-00เงินปันผล0.26108.85%01/Apr/2020-30/Jun/2020
CPNCG2020-08-132020-09-01เงินปันผล0.25159.53%01/Apr/2020-30/Jun/2020
POPF2020-08-132020-09-01เงินปันผล0.24709.97%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TCAP2020-08-112020-08-27เงินปันผล1.208.16%
WHART2020-08-102020-08-27เงินปันผล0.17805.24%01/Apr/2020-30/Jun/2020
WHABT2020-08-102020-08-27เงินปันผล0.13656.91%01/Apr/2020-30/Jun/2020
PTL2020-08-072020-08-27เงินปันผล0.292.80%01/Oct/2019-31/Mar/2020andretainedEarnings
EPG2020-08-062020-08-21เงินปันผล0.122.06%01/Apr/2019-31/Mar/2020
ZEN2020-07-242020-09-09เงินปันผล0.202.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TLGF2020-07-232020-08-14เงินปันผล0.12680.00%01/Mar/2020-31/May/2020andretainedEarnings
STANLY2020-07-132020-07-29เงินปันผล8.254.63%01/Apr/2019-31/Mar/2020
SELIC2020-07-132020-07-23เงินปันผล0.00766284972.00%
SELIC2020-07-132020-07-23หุ้นปันผล7.249986:12.00%
BKKCP2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.18006.55%01/Jan/2020-31/Mar/2020
TIF12020-05-290000-00-00เงินปันผล0.167.02%01/Jan/2020-31/Mar/2020
LHPF2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.07504.25%01/Jan/2020-31/Mar/2020
QHHR2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.10001.83%01/Jan/2020-31/Mar/2020
LHHOTEL2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.10001.03%01/Jan/2020-31/Mar/2020
APURE2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.052.17%01/Jan/2020-31/Mar/2020
CPN2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.801.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KAMART2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.033.37%01/Jan/2020-31/Mar/2020
CPTGF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.20157.24%01/Jan/2020-31/Mar/2020
TTLPF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.44007.29%01/Jan/2020-31/Mar/2020
EGATIF2020-05-282020-06-16เงินปันผล0.20737.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
BRRGIF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.115293.09%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
TFFIF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.10324.50%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
ILM2020-05-282020-07-17เงินปันผล0.462.98%01/Apr/2019-31/Dec/2019
FUTUREPF2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20004.94%
JUBILE2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.492.21%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OISHI2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.513.09%01/Oct/2019-31/Mar/2020andretainedEarnings
ROJNA2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.204.00%01/Oct/2019-31/Dec/2019
JASIF2020-05-272020-06-15เงินปันผล0.2410.31%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AIMIRT2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20476.89%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AIMCG2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20009.56%01/Jan/2020-31/Mar/2020
IVL2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.1751.56%01/Jan/2020-31/Mar/2020
DIF2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.2618.85%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AMATAR2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.1755.28%01/Jan/2020-31/Mar/2020
YGG2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.060.74%01/Jan/2020-31/Mar/2020
FTREIT2020-05-250000-00-00เงินปันผล0.16704.78%01/Jan/2020-31/Mar/2020
BGC2020-05-250000-00-00เงินปันผล0.124.60%01/Jan/2020-31/Mar/2020
BKI2020-05-242020-06-08เงินปันผล3.005.60%01/01/2020-31/03/2020
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111604.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล10:14.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111604.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล10:14.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GVREIT2020-05-220000-00-00เงินปันผล0.20577.53%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SUPEREIF2020-05-220000-00-00เงินปันผล0.265158.22%01/Jan/2020-31/Mar/2020
JAS2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.058.68%
SMART2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.054.32%
TPRIME2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.12845.46%01/Jan/2020-31/Mar/2020
DCC2020-05-200000-00-00เงินปันผล0.0315.81%01/Jan/2020-31/Mar/2020
KGI2020-05-200000-00-00เงินปันผล0.3415.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HFT2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.1454.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPNCG2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.25159.53%01/Jan/2020-31/Mar/2020
POPF2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.26009.97%01/Jan/2020-31/Mar/2020
WHART2020-05-180000-00-00เงินปันผล0.17155.24%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AEONTS2020-05-132020-07-20เงินปันผล2.551.09%01/Sep/2019-29/Feb/2020andretainedEarnings
FNS2020-05-132020-05-27เงินปันผล0.1014.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMIT2020-05-132020-05-28เงินปันผล0.206.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ACG2020-05-132020-05-27เงินปันผล0.042.30%
AP2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.405.49%
NEW2020-05-122020-05-25เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOBLE2020-05-122020-05-26เงินปันผล2.2010.26%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
RML2020-05-122020-05-29เงินปันผล0.0150.00%
SIAM2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.052.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STA2020-05-122020-05-29เงินปันผล0.354.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
QTC2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.157.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SIRIP2020-05-120000-00-00เงินปันผล0.141.70%
PPF2020-05-120000-00-00เงินปันผล0.17506.33%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SPA2020-05-122020-05-25เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPA2020-05-122020-05-25หุ้นปันผล2:10.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMARIN2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.122.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CCP2020-05-112020-05-28เงินปันผล0.013.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DEMCO2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FMT2020-05-112020-05-26เงินปันผล1.6256.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SENA2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.1716377.26%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SYNTEC2020-05-112020-05-29เงินปันผล0.054.02%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TRT2020-05-112020-05-27เงินปันผล0.121.07%
TRU2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.121.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ANAN2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.02650.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CHO2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.0210.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KAMART2020-05-112020-05-26เงินปันผล0.073.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAPPE2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.833.78%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFMAMA2020-05-112020-05-28เงินปันผล2.202.47%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BROOK2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.039.80%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ESTAR2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.011.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ILINK2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.037412.87%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ILINK2020-05-082020-05-22หุ้นปันผล15:12.87%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MODERN2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.125.99%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PL2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.153.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PREB2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.604.47%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRG2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.325.65%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SEAFCO2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.112.07%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SSSC2020-05-082020-05-29เงินปันผล0.1653.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SSSC2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.1653.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TC2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.124.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMB2020-05-082020-05-26เงินปันผล0.013.75%01/Jul/2019-31/Dec/2019
VIBHA2020-05-082020-05-27เงินปันผล0.0451.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APCS2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.061.23%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.05353.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ECF2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.01670.60%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COM72020-05-082020-05-26เงินปันผล0.601.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
JWD2020-05-082020-05-26เงินปันผล0.252.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AI2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.124.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ALUCON2020-05-072020-05-15เงินปันผล7.505.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSM2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CI2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.01550.00%
LH2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.405.95%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MOONG2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.003.36%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PB2020-05-072020-05-22เงินปันผล1.092.70%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0114.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:14.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0111111111604.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:14.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0111111111604.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:14.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PG2020-05-072020-05-20เงินปันผล0.201.69%
WP2020-05-072020-05-20เงินปันผล0.054.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPM2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.0181.09%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPCORP2020-05-072020-05-21เงินปันผล0.444.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
COL2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COLOR2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.043.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
THREL2020-05-070000-00-00เงินปันผล0.133.40%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SCN2020-05-072020-05-25เงินปันผล0.101.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASEFA2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.205.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.050.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.00560.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.00560.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AU2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.290.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TWPC2020-05-072020-05-25เงินปันผล0.1342.58%
HUMAN2020-05-072020-05-26เงินปันผล0.061.37%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OSP2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.653.24%01/Jul/2019-31/Dec/2019
STI2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.254.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIAN2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.202.53%
BAY2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.450.94%
BFIT2020-05-052020-05-22เงินปันผล2.254.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BTNC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.150.00%
FE2020-05-052020-05-22เงินปันผล10.004.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LRH2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.430.00%
LST2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.454.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATI2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.103.15%
NC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.100.00%
OCC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.251.39%
PAF2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.01020.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
S2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0450.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ROJNA2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.304.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHANG2020-05-052020-05-22เงินปันผล2.250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SINGER2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.100.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SWC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.255.96%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TPOLY2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.068810.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPOLY2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.068810.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPOIC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.0254.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNT2020-05-052020-05-22เงินปันผล1.402.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FPI2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0452.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
NYT2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.504.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ICHI2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.353.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TPCH2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.1231.57%01/Jul/2019-31/Dec/2019
RPH2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.072.30%01/July/2019-31/Dec/2019
MM2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0580.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CMAN2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.020.00%
BGC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.1424.60%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BGC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.1424.60%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWM2020-05-052020-05-25เงินปันผล0.061.58%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล0.022.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล25:12.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล0.022.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล25:12.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AHC2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.451.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BJC2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.732.09%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CENTEL2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIMBT2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0050.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPR2020-04-302020-05-27เงินปันผล0.132.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ICC2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.700.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IVL2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.1751.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKP2020-04-302020-05-21เงินปันผล2.753.69%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MFEC2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.356.40%01/01/19-31/12/19
MINT2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.500.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NNCL2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.084.51%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAUCE2020-04-302020-05-19เงินปันผล1.1504.42%01/01/19-31/12/19
SC2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.195.62%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCG2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0611.60%
SORKON2020-04-302020-05-22เงินปันผล2.004.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SSF2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.20633.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THIP2020-04-302020-05-21เงินปันผล1.154.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THIP2020-04-302020-05-21หุ้นปันผล10:14.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNL2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.550.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TVI2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.203.88%operatingperiod
WACOAL2020-04-302020-05-21เงินปันผล1.901.16%
LHFG2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.0453.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PJW2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.073.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BEAUTY2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0360.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.01670.60%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHG2020-04-302020-05-27เงินปันผล0.0301.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSR2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.084.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LPH2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.052.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TM2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.132.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.165.87%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PRM2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.143.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOA2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.271.72%01/Jul/2019-31/Dec/2019
VRANDA2020-04-302020-05-19เงินปันผล0.201.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VRANDA2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.101.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.0043.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:13.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003973.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:13.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003973.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:13.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003973.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:13.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003973.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:13.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPS2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.201.22%
CPALL2020-04-292020-05-14เงินปันผล1.251.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC2020-04-292020-05-12เงินปันผล9.503.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MANRIN2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.470.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATI2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.103.15%
MFC2020-04-292020-05-19เงินปันผล16.51%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLE2020-04-292020-05-22เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKR2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.070.99%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCAP2020-04-292020-05-15เงินปันผล1.808.16%
TOPP2020-04-292020-05-21เงินปันผล5.503.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOPP2020-04-292020-05-15เงินปันผล5.503.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UBIS2020-04-292020-05-20เงินปันผล0.256.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NVD2020-04-292020-05-18เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PIMO2020-04-292020-05-21เงินปันผล0.0181.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TACC2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.143.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SONIC2020-04-292020-05-13เงินปันผล0.051.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NER2020-04-292020-05-11เงินปันผล0.143.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BAFS2020-04-282020-05-14เงินปันผล1.020.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
QH2020-04-282020-05-18เงินปันผล0.134.84%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SIS2020-04-282020-05-14เงินปันผล0.553.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GUNKUL2020-04-282020-05-15เงินปันผล0.1364.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SYMC2020-04-282020-05-13เงินปันผล0.0210.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
GTB2020-04-282020-05-21เงินปันผล0.052.15%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WPH2020-04-282020-05-14เงินปันผล0.05791.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FLOYD2020-04-282020-05-13เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
RSP2020-04-282020-05-18เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PORT2020-04-282020-05-20เงินปันผล0.071.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMARIN2020-04-272020-05-12เงินปันผล0.122.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLA2020-04-272020-07-13เงินปันผล0.32080.87%
TISCO2020-04-272020-05-08เงินปันผล7.756.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APCO2020-04-272020-05-11เงินปันผล0.09502.94%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKP2020-04-272020-05-13เงินปันผล0.0321.62%01/Jan/2019-31/Dec/2019
III2020-04-272020-05-18เงินปันผล01.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMAN2020-04-272020-05-14เงินปันผล0.020.00%
TEAMG2020-04-272020-05-07เงินปันผล0.067.08%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IHL2020-04-242020-05-14เงินปันผล0.100.00%
IHL2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.100.00%
BCH2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.131.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SABINA2020-04-242020-05-08เงินปันผล0.623.77%
TLGF2020-04-242020-05-18เงินปันผล0.25560.00%01/Dec/2019-29/Feb/2020
CKP2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.03000.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RICHY2020-04-242020-05-13เงินปันผล0.0580.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KUMWEL2020-04-242020-05-08เงินปันผล0.074.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
APP2020-04-242020-05-15เงินปันผล0.104.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BROOK2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.039.80%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
FE2020-04-232020-05-08เงินปันผล10.004.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
IVL2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.1751.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PG2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.201.69%
PPM2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.0181.09%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPALI2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.604.57%01/Jul/2019-31/Dec/2019
YUASA2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.352.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NVD2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
EKH2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.211.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFMAMA2020-04-232020-05-08เงินปันผล2.202.47%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AMATA2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.251.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMO2020-04-222020-05-15เงินปันผล0.0750.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSR2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.601.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSR2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.601.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAJOR2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.700.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MBAX2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.1311.14%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OCC2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.251.39%
SPC2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.002.61%
SPI2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.501.15%
M2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.301.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEM2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.091.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ALLA2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.104.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CRD2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.0120.00%
CRD2020-04-222020-05-05เงินปันผล0.0120.00%
KWM2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.061.58%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AIT2020-04-212020-05-07เงินปันผล1.406.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BBL2020-04-212020-04-30เงินปันผล5.001.99%
BTNC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.150.00%
HMPRO2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.212.08%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ICC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.700.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IT2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.030.00%
JMART2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.241.46%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KTB2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.90752.35%
QHPF2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.10009.04%01/Jan/2020-29/Feb/2020
SCG2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.0611.60%
TPCORP2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.444.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BTS2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.005.22%01/Apr/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
JMT2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.331.67%01/Jul/2019-31/Dec/2019
LHSC2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.10003.21%01/Jan/2020-29/Feb/2020
MTC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.300.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQUA2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.032.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AQUA2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.032.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
INSET2020-04-212020-05-05เงินปันผล0.1152.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CK2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.201.18%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
JAS2020-04-202020-05-08เงินปันผล1.488.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNL2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.550.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AMATAV2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMATAV2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PR92020-04-202020-05-07เงินปันผล0.141.07%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACG2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.042.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SFLEX2020-04-202020-05-07เงินปันผล0.151.44%
MBK2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.420.00%
TIPCO2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.108.62%
TMT2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.305.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKD2020-04-172020-04-27เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
FTE2020-04-172020-05-08เงินปันผล0.093.33%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ALUCON2020-04-162020-05-05เงินปันผล7.505.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DEMCO2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GC2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.287.48%01/Jul/2019-31/Dec/2019
HTECH2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.042.46%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KTC2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.881.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRG2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.355.65%
ARROW2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.405.88%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PCSGH2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.204.76%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ADB2020-04-162020-04-29เงินปันผล0.012.78%
TPLAS2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.104.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RBF2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.150.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APP2020-04-160000-00-00เงินปันผล0.104.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BANPU2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.252.48%
CPF2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.403.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPA2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.456.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSS2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.012.65%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
NETBAY2020-04-152020-04-29เงินปันผล0.97432.95%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PORT2020-04-152020-04-29เงินปันผล0.071.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AWC2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.01250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
YGG2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.1220.74%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EASTW2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.264.06%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IT2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.030.00%
MAJOR2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.350.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SHANG2020-04-142020-04-29เงินปันผล2.250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON2020-04-142020-04-29เงินปันผล2.004.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
QTC2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.157.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SISB2020-04-142020-04-27เงินปันผล0.100.74%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VL2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.022.73%
SAMCO2020-04-102020-04-30เงินปันผล0.091.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
S112020-04-102020-04-30เงินปันผล0.283.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ATP302020-04-102020-04-30เงินปันผล0.022.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KBANK2020-04-092020-04-30เงินปันผล4.501.75%
SCB2020-04-092020-04-29เงินปันผล4.002.10%
SCC2020-04-092020-04-27เงินปันผล7.003.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOG2020-04-092020-04-24เงินปันผล0.152.58%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BPP2020-04-092020-04-28เงินปันผล0.303.39%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CMC2020-04-092020-05-27เงินปันผล0.0250.29%
DTCI2020-04-082020-05-29เงินปันผล0.251.29%
DTCI2020-04-082020-04-30เงินปันผล0.251.29%
GPI2020-04-082020-04-24เงินปันผล0.084.57%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IP2020-04-082020-04-27เงินปันผล0.1850.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BAM2020-04-082020-04-24เงินปันผล1.052.44%01/01/19-31/12/19
SMPC2020-04-072020-04-30เงินปันผล0.187.55%01/Jul/2019-31/Dec/2019
COTTO2020-04-032020-04-23เงินปันผล0.0121.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DTC2020-04-012020-04-17เงินปันผล0.190.00%
SF2020-03-312020-04-16เงินปันผล0.223.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DCON2020-03-272020-05-14เงินปันผล0.0151.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LEE2020-03-272020-05-19เงินปันผล0.126.87%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BH2020-03-262020-04-30เงินปันผล2.052.25%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TSTE2020-03-262020-05-28เงินปันผล0.102.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMILL2020-03-262020-05-28เงินปันผล0.115.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BAT-3K2020-03-252020-05-05เงินปันผล1.000.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTA2020-03-252020-05-14เงินปันผล0.060.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CCET2020-03-202020-05-15เงินปันผล0.031.01%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KCAR2020-03-202020-05-22เงินปันผล0.345.03%01/Jun/2019-31/Dec/2019
ROH2020-03-200000-00-00เงินปันผล1.43460.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ROH2020-03-202020-04-30เงินปันผล1.43460.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHARAN2020-03-192020-05-27เงินปันผล0.507.07%
MACO2020-03-192020-05-15เงินปันผล0.0163.61%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ML2020-03-192020-05-26เงินปันผล0.034.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ML2020-03-192020-05-07เงินปันผล0.034.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NTV2020-03-192020-04-30เงินปันผล1.582.10%
PATO2020-03-192020-05-12เงินปันผล0.605.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TBSP2020-03-192020-04-24เงินปันผล0.450.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TKS2020-03-192020-05-08เงินปันผล0.402.83%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
2S2020-03-192020-05-19เงินปันผล0.074.17%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
EA2020-03-192020-05-22เงินปันผล0.300.50%
SANKO2020-03-192020-05-28เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY2020-03-182020-05-22เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TAE2020-03-182020-05-08เงินปันผล0.153.20%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CGH2020-03-172020-05-22เงินปันผล0.01250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CM2020-03-172020-05-14เงินปันผล0.060.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT2020-03-172020-05-08เงินปันผล0.043.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.043.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BJCHI2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.131.69%
BJCHI2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.131.69%
BM2020-03-172020-05-15เงินปันผล0.081.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ZIGA2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.0392.62%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AGE2020-03-162020-05-20เงินปันผล0.093.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMR2020-03-162020-05-25เงินปันผล0.05852.20%
CWT2020-03-162020-05-28เงินปันผล0.03810.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CWT2020-03-162020-05-28เงินปันผล0.03810.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LANNA2020-03-162020-05-07เงินปันผล0.305.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPCG2020-03-162020-05-15เงินปันผล0.726.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UKEM2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.01625.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UAC2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.1354.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UAC2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.1354.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.100.23%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.23%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.011110.23%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.23%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.100.23%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.23%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.0111111111110.23%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.23%
JKN2020-03-162020-05-20เงินปันผล0.141.99%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JKN2020-03-162020-05-20หุ้นปันผล8:11.99%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TQM2020-03-162020-05-14เงินปันผล1.101.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LALIN2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.216.10%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MCS2020-03-132020-04-29เงินปันผล0.407.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDJ2020-03-132020-05-13เงินปันผล0.105.05%
PDJ2020-03-130000-00-00เงินปันผล0.105.05%
PDJ2020-03-132020-08-11หุ้นปันผล0.105.05%
PDJ2020-03-132020-08-11เงินปันผล0.105.05%
PRIN2020-03-132020-05-22เงินปันผล0.032.54%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRIN2020-03-132020-05-22เงินปันผล0.032.54%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PYLON2020-03-132020-05-14เงินปันผล0.273.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SIRI2020-03-132020-05-12เงินปันผล0.063.92%
SPG2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.702.42%
TIP2020-03-132020-05-22เงินปันผล1.156.49%
TNITY2020-03-132020-05-15เงินปันผล0.449.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPP2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.602.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRUE2020-03-132020-05-29เงินปันผล0.092.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVO2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.755.44%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UNIQ2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.270.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AUCT2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.254.02%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PDG2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.108.56%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TAKUNI2020-03-132020-05-27เงินปันผล0.02743.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TAKUNI2020-03-132020-05-05เงินปันผล0.02743.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PSTC2020-03-132020-05-29เงินปันผล0.0100.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PLAT2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RJH2020-03-132020-05-25เงินปันผล0.503.48%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SKE2020-03-130000-00-00เงินปันผล0.0251.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DDD2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.1253.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOD2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.350.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOD2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.350.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CAZ2020-03-132020-05-05เงินปันผล0.10711.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIMAR2020-03-122020-04-30เงินปันผล0.054.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ASP2020-03-122020-04-27เงินปันผล0.077.03%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BKI2020-03-122020-05-07เงินปันผล55.60%01/10/19-31/12/19
CTARAF2020-03-122020-03-27เงินปันผล0.08456.48%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GLOBAL2020-03-122020-05-22เงินปันผล0.20529100530.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLOBAL2020-03-122020-05-22หุ้นปันผล21:10.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCP2020-03-122020-05-21เงินปันผล0.405.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUSCO2020-03-122020-05-11เงินปันผล0.113.40%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UVAN2020-03-122020-05-26เงินปันผล0.174.95%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ABPIF2020-03-122020-03-27เงินปันผล0.136711.35%
XO2020-03-122020-05-13เงินปันผล0.054.61%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HARN2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.185.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WICE2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.092.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGRIM2020-03-122020-05-11เงินปันผล0.221.02%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BGRIM2020-03-122020-04-30เงินปันผล0.221.02%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TPIPP2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.206.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THG2020-03-122020-05-14เงินปันผล0.301.15%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPW2020-03-122020-05-20เงินปันผล0.0592.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPW2020-03-122020-04-21เงินปันผล0.0592.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BDMS2020-03-112020-04-24เงินปันผล0.302.47%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSC2020-03-112020-05-15เงินปันผล3.254.73%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LUXF2020-03-112020-03-30เงินปันผล0.16002.39%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MNIT2020-03-112020-03-27เงินปันผล0.0256.49%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MNIT22020-03-112020-03-27เงินปันผล0.035.11%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MSC2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.455.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NSI2020-03-112020-04-22เงินปันผล1.5611.31%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OGC2020-03-112020-05-18เงินปันผล0.570.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
OGC2020-03-112020-05-18เงินปันผล0.570.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSH2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.957.44%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SVOA2020-03-112020-05-05เงินปันผล0.042.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TK2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.554.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMD2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.556.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPIPL2020-03-112020-05-27เงินปันผล0.033.15%
TWP2020-03-112020-05-27เงินปันผล0.0740.00%
KBS2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.060.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KBS2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.060.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VIH2020-03-112020-05-22เงินปันผล0.141.46%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WINNER2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.106.94%
LIT2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.243.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSE2020-03-112020-04-27เงินปันผล0.121.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BA2020-03-112020-05-05เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PMTA2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.506.73%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PMTA2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.506.73%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SKN2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.03065.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VCOM2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.163.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-05-21เงินปันผล0.0185185185190.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-05-21หุ้นปันผล6:10.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-08-05หุ้นปันผล0.0185185185190.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-08-05หุ้นปันผล6:10.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FORTH2020-03-102020-04-30เงินปันผล0.304.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MTI2020-03-102020-05-12เงินปันผล2.905.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MTI2020-03-102020-04-16เงินปันผล2.905.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล0.502.19%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล50:12.19%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล0.502.19%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล50:12.19%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12เงินปันผล0.522.19%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SAMART2020-03-102020-05-22เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAMART2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAMTEL2020-03-102020-05-20เงินปันผล0.320.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SMK2020-03-102020-04-30เงินปันผล2.035.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.102.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:12.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.011111112.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:12.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.011111112.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:12.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.0111111111112.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:12.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFG2020-03-102020-05-15เงินปันผล0.0551.62%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล0.01111111110.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล5:10.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล0.0111111111110.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล5:10.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-100000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111110.22%
ASN2020-03-100000-00-00หุ้นปันผล5:10.22%
ASN2020-03-102020-07-15หุ้นปันผล0.0111111111110.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-07-15หุ้นปันผล5:10.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FN2020-03-102020-05-15เงินปันผล0.00370.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FN2020-03-102020-04-30เงินปันผล0.00370.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNR2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.242.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MGT2020-03-102020-05-20เงินปันผล0.043.05%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SE2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.050.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SE2020-03-102020-04-22เงินปันผล0.050.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAAM2020-03-102020-05-18เงินปันผล0.0252.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKER2020-03-100000-00-00เงินปันผล0.06000.00%26/Nov/2019-31/Dec/2019
AYUD2020-03-092020-05-12เงินปันผล0.754.57%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AYUD2020-03-092020-05-07เงินปันผล0.754.57%
BROCK2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.021.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BROCK2020-03-092020-04-30เงินปันผล0.021.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DRT2020-03-092020-05-15เงินปันผล0.206.77%01/Jul/2019-31/Dec/2019
GFPT2020-03-092020-04-23เงินปันผล0.201.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HANA2020-03-092020-05-15เงินปันผล0.652.39%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KIAT2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.035.73%01/Jul/2019-31/Dec/2019
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล1.003.28%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล35:13.28%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล1.003.28%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล35:13.28%
NKI2020-03-092020-05-11เงินปันผล1.28573.28%
QLT2020-03-092019-04-29เงินปันผล0.306.64%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TTW2020-03-092020-04-30เงินปันผล0.305.13%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MEGA2020-03-092020-04-28เงินปันผล0.412.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OTO2020-03-092020-05-20เงินปันผล0.1014.91%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OTO2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.1014.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SR2020-03-092020-05-22เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKN2020-03-092020-05-08เงินปันผล0.152.13%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SRIPANWA2020-03-092020-03-24เงินปันผล0.11310.00%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BUI2020-03-060000-00-00เงินปันผล0.252.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EGCO2020-03-062020-04-23เงินปันผล3.253.63%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SYNEX2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.322.16%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TCCC2020-03-062020-04-23เงินปันผล1.106.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UOBKH2020-03-062020-05-08เงินปันผล0.0071.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UTP2020-03-062020-05-22เงินปันผล0.673.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ERW2020-03-062020-05-22เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHART2020-03-062020-03-25เงินปันผล0.07945.24%16/Nov/2019-31/Dec/2019
CBG2020-03-062020-05-08เงินปันผล1.201.88%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SCI2020-03-062020-05-25เงินปันผล0.020.00%
TNP2020-03-062020-05-05เงินปันผล0.031.31%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BRRGIF2020-03-062020-03-24เงินปันผล0.117213.09%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TIGER2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.184.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
STC2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.102.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AJ2020-03-052020-05-20เงินปันผล0.233.54%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASK2020-03-052020-05-08เงินปันผล1.728.10%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
GOLDPF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.18505.14%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MJLF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.17504.47%01/Oct/2019-31/Dec/2019
PAP2020-03-052020-05-15เงินปันผล0.274.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SVH2020-03-052020-04-24เงินปันผล103.16%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PHOL2020-03-052020-05-20เงินปันผล0.109.60%01/Jul/2019-31/Dec/2019
FSMART2020-03-052020-04-28เงินปันผล0.347.32%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPRC2020-03-052020-05-07เงินปันผล0.06250.00%
BIZ2020-03-052020-05-08เงินปันผล0.253.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMA2020-03-052020-05-12เงินปันผล0.203.28%
GULF2020-03-052020-04-28เงินปันผล1.301.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BOFFICE2020-03-052020-03-16เงินปันผล0.19616.03%01/Oct/2019-31/Dec/2019
KPNPF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.10656.09%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BCP2020-03-042020-04-24เงินปันผล0.301.60%
BOL2020-03-042020-04-10เงินปันผล0.092.18%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CPNREIT2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.4067.03%01/01/2019-31/12/2019
KSL2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.050.00%
PTT2020-03-042020-04-30เงินปันผล1.102.55%
RATCH2020-03-042020-04-23เงินปันผล1.254.78%
RS2020-03-042020-04-24เงินปันผล0.100.00%
SAT2020-03-042020-04-28เงินปันผล1.003.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SCCC2020-03-042020-04-03เงินปันผล4.005.50%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPF2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.30005.22%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
THANI2020-03-042020-04-27เงินปันผล0.163.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IFS2020-03-042020-04-30เงินปันผล0.2355.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPRIME2020-03-042020-03-23เงินปันผล0.14435.46%01/Oct/2019-31/Dec/2019
ICN2020-03-042020-05-20เงินปันผล0.14.74%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล10:10.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล0.00555555560.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล0.00555555560.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล10:10.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKKCP2020-03-032020-03-19เงินปันผล0.206.55%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CPI2020-03-032020-05-11เงินปันผล0.0714.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DCC2020-03-032020-04-30เงินปันผล0.0275.81%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MAKRO2020-03-032020-04-22เงินปันผล0.562.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIPF2020-03-032020-03-19เงินปันผล0.425.42%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SGP2020-03-032020-05-14เงินปันผล0.254.63%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SUPEREIF2020-03-030000-00-00เงินปันผล0.230388.22%07/Aug/2019-31/Dec/2019
BLAND2020-03-022020-03-13เงินปันผล0.045.51%
TIF12020-03-022020-03-18เงินปันผล0.167.02%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TU2020-03-022020-04-22เงินปันผล0.224.97%01/Jul/2019-31/Dec/2019
AMATAR2020-03-022020-03-20เงินปันผล0.175.28%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TLHPF2020-03-022020-03-18เงินปันผล0.374.27%01/Jul/2019-31/Dec/2019
DELTA2020-02-282020-04-09เงินปันผล1.800.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MBKET2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.186.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PICO2020-02-282020-03-20เงินปันผล0.250.00%01/Nov/2018-31/Oct/2019
PM2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.535.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PT2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.407.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNC2020-02-282020-04-27เงินปันผล0.355.47%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TASCO2020-02-282020-04-24เงินปันผล1.108.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PTTGC2020-02-282020-04-28เงินปันผล1.001.61%
PTTGC2020-02-282020-04-28เงินปันผล1.001.61%
PPP2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOP2020-02-272020-04-21เงินปันผล0.501.26%
CPTGF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.21107.24%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SPVI2020-02-272020-04-22เงินปันผล0.102.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTLPF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.40007.29%01/Oct/2019-31/Dec/2019
EGATIF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.19007.00%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
GVREIT2020-02-272020-03-13เงินปันผล0.21657.53%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GGC2020-02-272020-04-29เงินปันผล0.203.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFFIF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.11634.50%01/Oct/2019-31/Dec/2019
FUTUREPF2020-02-260000-00-00เงินปันผล0.36164.94%01/Oct/2019-31/Dec/2019
IRPC2020-02-262020-04-24เงินปันผล0.101.51%
LPN2020-02-262020-04-09เงินปันผล0.4027.72%
QHOP2020-02-262020-03-13เงินปันผล0.125.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMPACT2020-02-262020-03-12เงินปันผล0.303.99%01/Oct/2019-31/Dec/2019
PLANB2020-02-262020-03-11เงินปันผล0.06181.17%01/Jan/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
GPSC2020-02-262020-04-17เงินปันผล0.802.03%
BTSGIF2020-02-260000-00-00เงินปันผล0.1815.31%01/Oct/2019-31/Dec/2019
QHPF2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.24309.04%01/Nov/2019-31/Dec/2019
THCOM2020-02-252020-04-21เงินปันผล0.202.20%
INTUCH2020-02-252020-04-23เงินปันผล1.304.35%01/Jul/2019-31/Dec/2019
VGI2020-02-252020-03-06เงินปันผล0.0450.92%01/Apr/2019-30/Sep/2019
LHPF2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.09004.25%01/Oct/2019-31/Dec/2019
QHHR2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.19801.83%01/Oct/2019-31/Dec/2019
LHSC2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.15503.21%01/Nov/2019-31/Dec/2019
LHHOTEL2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.29001.03%01/Oct/2019-31/Dec/2019
FTREIT2020-02-242020-03-11เงินปันผล0.16704.78%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MC2020-02-202020-03-04เงินปันผล0.354.87%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ADVANC2020-02-192020-04-22เงินปันผล3.564.08%01/Jul/2019-31/Dec/2019
RAM2020-02-182020-02-28เงินปันผล0.902.51%
JASIF2020-02-170000-00-00เงินปันผล0.2010.31%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GCAP2020-02-142020-04-07เงินปันผล0.101.82%01/Jul/2019-31/Dec/2019
1DIV2020-02-142020-02-28เงินปันผล0.242.34%
TDEX2020-02-142020-02-28เงินปันผล0.272.88%
PTTEP2020-02-132020-04-10เงินปันผล3.755.38%
SIRIP2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.151.70%
PPF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.21076.33%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DIF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.26108.85%01/Oct/2019-31/Dec/2019
CPNCG2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.20059.53%01/Oct/2019-31/Dec/2019
POPF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.25699.97%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DTAC2020-02-112020-04-24เงินปันผล1.619.49%
WHABT2020-02-072020-02-25เงินปันผล0.1646.91%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TAPAC2020-02-052020-03-24เงินปันผล00.24%01/Nov/2018-31/Oct/2019
WP2020-02-042020-02-20เงินปันผล0.204.00%
SCB2020-01-302020-02-14เงินปันผล0.752.10%
BTS2020-01-272020-02-12เงินปันผล0.185.22%01/Apr/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
TLGF2020-01-272020-02-14เงินปันผล0.22190.00%01/Sep/2019-30/Nov/2019
FPI2019-04-072020-05-21เงินปันผล0.052.01%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.54%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.54%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล04.61%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.61%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSBM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.84%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BSBM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.84%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CTARAF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.08156.48%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.63%01/Oct/2019-31/Dec/2019
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.63%01/Oct/2019-31/Dec/2019
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล9.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ESTAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ESTAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FSS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FSS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WIIK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.09%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LHK0000-00-002020-08-10เงินปันผล0.107.01%01/Oct/2019-31/Mar/2020
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LPN0000-00-000000-00-00เงินปันผล1.0027.72%
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.61%01/Jul/2019-31/Mar/2020
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.61%01/Jul/2019-31/Mar/2020
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJLF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.10004.47%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MNIT20000-00-000000-00-00เงินปันผล0.06505.11%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
MNRF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.04004.05%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NWR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NWR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.30005.22%
SSF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SSF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPCG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPCG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TIW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TIW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.43%01/Jan/2019-12/Jan/2019
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.43%01/Jan/2019-12/Jan/2019
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.63%01/Oct/2019-31/Mar/2020
TSC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.63%01/Oct/2019-31/Mar/2020
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TWZ0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.00110.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UVAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.95%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UVAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.95%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VARO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VARO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SBPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
SBPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GIFT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GIFT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-01/Dec/2019
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-01/Dec/2019
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.78%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.78%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.60%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.60%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.0958.03%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.80%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.80%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SIRIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.70%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SIRIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.70%01/Apr/2020-30/Jun/2020
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RWI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RWI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BRR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BRR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NDR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NDR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2019-31/Dec/2019
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHABT0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.14606.91%01/Jan/2020-31/Mar/2020
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.47%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.47%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHEWA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHEWA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.31%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.31%01/Apr/2020-30/Jun/2020
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BCPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BCPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.87%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.87%01/Jan/2019-31/Dec/2019
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2019-31/Jan/2020
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2019-31/Dec/2019
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.102.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KPNPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.08806.09%01/Jan/2020-31/Mar/2020
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACE0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.031.25%
ACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BKER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BKER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3