จ่ายปันผล ปี 2020

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
MC2020-11-052020-11-25เงินปันผล0.205.53%01/Jul/2019-30/Jun/2020andretainedEarnings
SSP2020-10-142020-11-04เงินปันผล0.111.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHAYO2020-10-062020-10-21หุ้นปันผล0.00277770.08%
CHAYO2020-10-062020-10-21หุ้นปันผล20:10.08%
DRT2020-09-112020-09-25เงินปันผล0.206.98%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ABPIF2020-09-112020-09-28เงินปันผล0.09139.83%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
BANPU2020-09-102020-09-25เงินปันผล0.1510.19%
SUSCO2020-09-102020-09-25เงินปันผล0.027.08%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BPP2020-09-102020-09-23เงินปันผล0.304.82%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MNIT22020-09-092020-09-25เงินปันผล0.06505.63%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
MNRF2020-09-092020-09-25เงินปันผล0.04000.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TPIPL2020-09-092020-09-24เงินปันผล0.034.56%
HPF2020-09-092020-09-28เงินปันผล0.09105.84%01/Apr/2020-30/Jun/2020
HMPRO2020-09-082020-09-23เงินปันผล0.102.62%01/Jan/2020-30/Jun/2020
NSI2020-09-082020-09-22เงินปันผล4.5010.40%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SSPF2020-09-082020-09-22เงินปันผล0.47155.13%01/Jul/2019-30/Jun/2020
SSPF2020-09-082020-09-22เงินปันผล0.47155.13%01/Jul/2019-30/Jun/2020
UBIS2020-09-082020-09-18เงินปันผล0.155.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
RATCH2020-09-032020-09-23เงินปันผล1.154.78%
TIP2020-09-032020-09-22เงินปันผล0.506.61%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TPIPP2020-09-032020-09-22เงินปันผล0.129.52%
EASTW2020-09-022020-09-18เงินปันผล0.165.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
EGCO2020-09-022020-09-17เงินปันผล3.003.42%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SPF2020-09-022020-09-18เงินปันผล0.140010.87%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TTW2020-09-022020-09-17เงินปันผล0.304.65%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TAE2020-09-022020-09-18เงินปันผล0.05515.49%01/Jan/2020-30/Jun/2020
JASIF2020-09-022020-09-22เงินปันผล0.257.13%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
CTARAF2020-09-012020-09-18เงินปันผล0.08056.72%01/Apr/2020-30/Jun/2020
PB2020-09-012020-09-16เงินปันผล0.962.70%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
QHPF2020-09-012020-09-18เงินปันผล0.132010.69%01/May/2020-30/Jun/2020
GPSC2020-09-012020-09-14เงินปันผล0.501.81%
ORI2020-09-012020-09-25เงินปันผล0.297.67%01/Jun/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KPNPF2020-09-012020-09-18เงินปันผล0.09006.31%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BKKCP2020-08-312020-09-17เงินปันผล0.196.84%01/Apr/2020-30/Jun/2020
CCET2020-08-312020-09-11เงินปันผล0.023.88%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
MIPF2020-08-312020-09-17เงินปันผล0.426.09%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SYNTEC2020-08-312020-09-11เงินปันผล0.036.57%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TASCO2020-08-312020-09-11เงินปันผล0.309.55%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TIF12020-08-312020-09-17เงินปันผล0.157.02%01/Apr/2020-30/Jun/2020
TIPCO2020-08-312020-09-14เงินปันผล0.255.96%
BCPG2020-08-312020-09-14เงินปันผล0.165.29%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AMATA2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.103.24%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CPF2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.402.51%01/Jan/2020-30/Jun/2020
FORTH2020-08-282020-09-09เงินปันผล0.126.88%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SEAFCO2020-08-282020-09-10เงินปันผล0.045.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
TVO2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.904.30%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CSS2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.032.05%01/Jan/2020-30/Jun/2020
XO2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.1681.61%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AMATAR2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.1707.38%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BGRIM2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.150.87%
SUPEREIF2020-08-280000-00-00เงินปันผล0.237651.99%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AJ2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.301.74%01/Jan/2020-30/Jun/2020
APURE2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.050.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AYUD2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.754.49%
BJC2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.182.46%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BOL2020-08-272020-09-09เงินปันผล0.082.83%01/Jan/2020-30/Jun/2020
FUTUREPF2020-08-270000-00-00เงินปันผล0.15007.60%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
HTECH2020-08-272020-09-14เงินปันผล0.0352.90%01/Jan/2020-30/Jun/2020
IVL2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.1755.81%01/Apr/2020-30/Jun/2020
MBKET2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.1012.03%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BCH2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.101.58%01/Jan/2020-30/Jun/2020
KIAT2020-08-272020-09-09เงินปันผล0.028.16%01/Jan/2020-30/Jun/2020
LALIN2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.257.06%01/Jan/2020-30/Jun/2020
LH2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.2010.07%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MCS2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.404.89%01/Jan/2020-30/Jun/2020
NOBLE2020-08-272020-09-09เงินปันผล1.1042.53%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
QLT2020-08-272020-09-08เงินปันผล0.058.41%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
SENA2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.1290319.26%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SMIT2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.109.14%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SWC2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.1258.85%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TKS2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.0611.21%01/Jan/2020-30/Jun/2020
THE2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.032.14%
UVAN2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.107.30%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
WINNER2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.107.66%
MEGA2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.362.01%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
CPTGF2020-08-272020-09-16เงินปันผล0.14608.39%
TTLPF2020-08-272020-09-16เงินปันผล0.36207.47%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TSR2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.0853.63%01/Jan/2020-30/Jun/2020
LPH2020-08-272020-09-09เงินปันผล0.052.89%01/Jan/2020-30/Jun/2020
EGATIF2020-08-272020-09-16เงินปันผล0.20916.55%01/Apr/2020-30/Jun/2020
FTE2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.0210.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TOA2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.271.28%01/Jan/2020-30/Jun/2020
VCOM2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.102.58%01/Jan/2020-30/Jun/2020
DDD2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.3580.71%01/Jan/2020-30/Jun/2020
OSP2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.452.80%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TFFIF2020-08-270000-00-00เงินปันผล0.07713.95%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
AIMIRT2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.21003.70%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AIMCG2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.10006.45%01/Apr/2020-30/Jun/2020
JMART2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.451.81%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MBAX2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.324.10%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
MBAX2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.324.10%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
SABINA2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.355.59%
UEC2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
JMT2020-08-262020-09-09เงินปันผล0.451.82%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ARROW2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.157.47%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CHG2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.022.07%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PTG2020-08-262020-10-21เงินปันผล0.202.15%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PDG2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.105.71%01/Jan/2020-30/Jun/2020
FSMART2020-08-262020-09-08เงินปันผล0.308.05%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PIMO2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.0180.83%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BRRGIF2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.027699.08%01/Apr/2020-30/Jun/2020
HUMAN2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.061.42%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BGC2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.093.51%01/Apr/2020-30/Jun/2020
VL2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.026.80%
KUN2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.032.16%01/Jan/2020-30/Jun/2020
JUBILE2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.185.23%01/Jan/2020-30/Jun/2020
KCAR2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.229.21%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PSH2020-08-252020-09-08เงินปันผล0.3114.22%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SGP2020-08-252020-09-08เงินปันผล0.104.02%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SPALI2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.506.64%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SYNEX2020-08-250000-00-00เงินปันผล0.143.56%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TU2020-08-252020-09-08เงินปันผล0.323.44%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PHOL2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.156.25%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TFG2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.036.14%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TEAMG2020-08-252020-09-11เงินปันผล0.114.95%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AIT2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.2511.24%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ASP2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.067.69%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BROOK2020-08-242020-09-10เงินปันผล0.0215.63%
DCC2020-08-242020-09-03เงินปันผล0.0453.68%01/Apr/2020-30/Jun/2020
KCE2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.402.53%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MAKRO2020-08-240000-00-00เงินปันผล0.402.21%01/Jan/2020-30/Jun/2020
QH2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.049.09%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SINGER2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.100.72%
SPCG2020-08-242020-09-03เงินปันผล0.556.22%01/Jan/2020-30/Jun/2020
M2020-08-242020-09-10เงินปันผล0.505.53%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
KAMART2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.039.03%01/Apr/2020-30/Jun/2020
OTO2020-08-242020-09-03เงินปันผล0.024.19%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TKN2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.112.45%01/Jan/2020-30/Jun/2020
GVREIT2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.17657.08%01/Apr/2020-30/Jun/2020
RJH2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.404.93%01/Jan/2020-30/Jun/2020
RPH2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.032.64%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MGT2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.034.21%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BSBM2020-08-212020-09-09เงินปันผล0.044.81%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SMPC2020-08-212020-09-09เงินปันผล0.373.36%01/Jan/2020-30/Jun/2020
THIP2020-08-212020-09-09เงินปันผล0.505.14%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CBG2020-08-212020-09-03เงินปันผล0.901.41%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
SUN2020-08-210000-00-00เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TQM2020-08-212020-09-08เงินปันผล1.001.31%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SFLEX2020-08-212020-09-08เงินปันผล0.081.36%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PM2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.109.55%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PT2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.109.72%01/Jan/2020-30/Jun/2020
INTUCH2020-08-200000-00-00เงินปันผล1.155.05%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AUCT2020-08-202020-09-02เงินปันผล0.182.78%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TPCH2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.0881.83%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TNP2020-08-200000-00-00เงินปันผล0.031.71%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SAAM2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.0377.43%01/Jan/2020-30/Jun/2020
INSET2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.0384.52%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ADVANC2020-08-192020-09-03เงินปันผล3.244.22%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BH2020-08-192020-09-03เงินปันผล1.153.10%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
PLE2020-08-192020-09-11เงินปันผล0.079.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAT2020-08-190000-00-00เงินปันผล0.1210.47%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TACC2020-08-190000-00-00เงินปันผล0.133.69%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TPRIME2020-08-192020-09-08เงินปันผล0.12834.24%01/Apr/2020-30/Jun/2020
FTREIT2020-08-192020-09-03เงินปันผล0.16704.16%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล0.0018518519320.00%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล30:10.00%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล0.0018518519320.00%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล30:10.00%
SNC2020-08-172020-08-28เงินปันผล0.358.59%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
LHPF2020-08-172020-09-03เงินปันผล0.05009.15%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BOFFICE2020-08-172020-09-09เงินปันผล0.24974.25%01/Mar/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
GC2020-08-132020-08-28เงินปันผล0.189.52%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PTTEP2020-08-132020-08-28เงินปันผล1.507.45%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
RAM2020-08-132020-08-26เงินปันผล0.902.61%
SCC2020-08-132020-08-28เงินปันผล5.504.32%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PPF2020-08-132020-09-01เงินปันผล0.1756.21%01/Apr/2020-30/Jun/2020
DIF2020-08-130000-00-00เงินปันผล0.26106.88%01/Apr/2020-30/Jun/2020
CPNCG2020-08-132020-09-01เงินปันผล0.251510.10%01/Apr/2020-30/Jun/2020
POPF2020-08-132020-09-01เงินปันผล0.24709.87%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TCAP2020-08-112020-08-27เงินปันผล1.2025.15%
WHART2020-08-102020-08-27เงินปันผล0.17804.10%01/Apr/2020-30/Jun/2020
WHABT2020-08-102020-08-27เงินปันผล0.13656.99%01/Apr/2020-30/Jun/2020
PTL2020-08-072020-08-27เงินปันผล0.292.71%01/Oct/2019-31/Mar/2020andretainedEarnings
EPG2020-08-062020-08-21เงินปันผล0.124.56%01/Apr/2019-31/Mar/2020
ZEN2020-07-242020-09-09เงินปันผล0.202.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TLGF2020-07-232020-08-14เงินปันผล0.12685.60%01/Mar/2020-31/May/2020andretainedEarnings
STANLY2020-07-132020-07-29เงินปันผล8.255.61%01/Apr/2019-31/Mar/2020
SELIC2020-07-132020-07-23หุ้นปันผล0.00766284970.32%
SELIC2020-07-132020-07-23หุ้นปันผล7.249986:10.32%
SELIC2020-07-132020-07-23หุ้นปันผล0.00766284970.32%
SELIC2020-07-132020-07-23หุ้นปันผล7.249986:10.32%
BKKCP2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.18006.84%01/Jan/2020-31/Mar/2020
TIF12020-05-290000-00-00เงินปันผล0.167.02%01/Jan/2020-31/Mar/2020
LHPF2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.07509.15%01/Jan/2020-31/Mar/2020
QHHR2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.100011.37%01/Jan/2020-31/Mar/2020
LHHOTEL2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.100011.27%01/Jan/2020-31/Mar/2020
APURE2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
CPN2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.801.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KAMART2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.039.03%01/Jan/2020-31/Mar/2020
CPTGF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.20158.39%01/Jan/2020-31/Mar/2020
TTLPF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.44007.47%01/Jan/2020-31/Mar/2020
EGATIF2020-05-282020-06-16เงินปันผล0.20736.55%01/Jan/2020-31/Mar/2020
BRRGIF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.115299.08%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
TFFIF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.10323.95%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
ILM2020-05-282020-07-17เงินปันผล0.463.65%01/Apr/2019-31/Dec/2019
FUTUREPF2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20007.60%
JUBILE2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.495.23%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OISHI2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.515.03%01/Oct/2019-31/Mar/2020andretainedEarnings
ROJNA2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.209.90%01/Oct/2019-31/Dec/2019
JASIF2020-05-272020-06-15เงินปันผล0.247.13%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AIMIRT2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20473.70%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AIMCG2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20006.45%01/Jan/2020-31/Mar/2020
IVL2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.1755.81%01/Jan/2020-31/Mar/2020
DIF2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.2616.88%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AMATAR2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.1757.38%01/Jan/2020-31/Mar/2020
YGG2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.061.06%01/Jan/2020-31/Mar/2020
FTREIT2020-05-250000-00-00เงินปันผล0.16704.16%01/Jan/2020-31/Mar/2020
BGC2020-05-250000-00-00เงินปันผล0.123.51%01/Jan/2020-31/Mar/2020
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111602.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล10:12.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111602.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล10:12.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GVREIT2020-05-220000-00-00เงินปันผล0.20577.08%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SUPEREIF2020-05-220000-00-00เงินปันผล0.265151.99%01/Jan/2020-31/Mar/2020
JAS2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.0559.21%
SMART2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.054.81%
TPRIME2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.12844.24%01/Jan/2020-31/Mar/2020
DCC2020-05-200000-00-00เงินปันผล0.0313.68%01/Jan/2020-31/Mar/2020
KGI2020-05-200000-00-00เงินปันผล0.34111.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HFT2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.1453.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPNCG2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.251510.10%01/Jan/2020-31/Mar/2020
POPF2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.26009.87%01/Jan/2020-31/Mar/2020
WHART2020-05-180000-00-00เงินปันผล0.17154.10%01/Jan/2020-31/Mar/2020
ORI2020-05-142020-05-29เงินปันผล0.297.67%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AEONTS2020-05-132020-07-20เงินปันผล2.554.44%01/Sep/2019-29/Feb/2020andretainedEarnings
FNS2020-05-132020-05-27เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMIT2020-05-132020-05-28เงินปันผล0.209.14%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ACG2020-05-132020-05-27เงินปันผล0.043.13%
AP2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.407.02%
AP2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.407.02%
NEW2020-05-122020-05-25เงินปันผล0.200.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOBLE2020-05-122020-05-26เงินปันผล2.2042.53%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
RML2020-05-122020-05-29เงินปันผล0.0150.00%
SIAM2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.053.62%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STA2020-05-122020-05-29เงินปันผล0.351.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
QTC2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.153.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SIRIP2020-05-120000-00-00เงินปันผล0.148.06%
PPF2020-05-120000-00-00เงินปันผล0.17506.21%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SPA2020-05-122020-05-25เงินปันผล0.030.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPA2020-05-122020-05-25หุ้นปันผล2:10.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMARIN2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.123.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLA2020-05-110000-00-00เงินปันผล0.333.50%
CCP2020-05-112020-05-28เงินปันผล0.012.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DEMCO2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.031.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FMT2020-05-112020-05-26เงินปันผล1.6258.78%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SENA2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.1716379.26%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SYNTEC2020-05-112020-05-29เงินปันผล0.056.57%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TRT2020-05-112020-05-27เงินปันผล0.127.36%
TRU2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.123.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ANAN2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.02658.77%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CHO2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.0210.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KAMART2020-05-112020-05-26เงินปันผล0.079.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAPPE2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.833.90%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFMAMA2020-05-112020-05-28เงินปันผล2.202.23%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BROOK2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.0315.63%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CK2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.202.38%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ESTAR2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ILINK2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.037410.73%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ILINK2020-05-082020-05-22หุ้นปันผล15:10.73%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MBK2020-05-082020-05-21เงินปันผล0.426.45%
MODERN2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.126.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PL2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.157.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PREB2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.6012.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRG2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.326.02%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SEAFCO2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.115.00%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SSSC2020-05-082020-05-29เงินปันผล0.1658.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SSSC2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.1658.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TC2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.123.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMB2020-05-082020-05-26เงินปันผล0.013.57%01/Jul/2019-31/Dec/2019
VIBHA2020-05-082020-05-27เงินปันผล0.0452.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APCS2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.061.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.05354.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
WHA2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.05354.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ECF2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.01671.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COM72020-05-082020-05-26เงินปันผล0.601.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
JWD2020-05-082020-05-26เงินปันผล0.253.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AI2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.126.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AI2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.126.42%
ALUCON2020-05-072020-05-15เงินปันผล7.504.87%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSM2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CI2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.01552.25%
LH2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.4010.07%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LH2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.4010.07%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MOONG2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.006.95%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PB2020-05-072020-05-22เงินปันผล1.092.70%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0112.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:12.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0111111111602.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:12.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0111111111602.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:12.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PG2020-05-072020-05-20เงินปันผล0.204.37%
WP2020-05-072020-05-20เงินปันผล0.055.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPM2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.0182.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SABINA2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.625.59%
TPCORP2020-05-072020-05-21เงินปันผล0.446.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
COL2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SYMC2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.0210.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
COLOR2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.043.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
COLOR2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.043.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
COLOR2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.043.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CKP2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.030.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
M2020-05-072020-05-22เงินปันผล1.305.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THREL2020-05-070000-00-00เงินปันผล0.1310.32%01/Jul/2019-31/Dec/2019
THREL2020-05-070000-00-00เงินปันผล0.1310.32%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SCN2020-05-072020-05-25เงินปันผล0.105.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASEFA2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.206.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.050.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.00560.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.00560.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AU2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.293.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TWPC2020-05-072020-05-25เงินปันผล0.1343.96%
HUMAN2020-05-072020-05-26เงินปันผล0.061.42%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OSP2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.652.80%01/Jul/2019-31/Dec/2019
STI2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.253.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIAN2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.201.75%
BAY2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.454.31%
BFIT2020-05-052020-05-22เงินปันผล2.257.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BTNC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.151.38%
FE2020-05-052020-05-22เงินปันผล10.004.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LRH2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.4337.80%
LST2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.459.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATI2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.102.25%
NC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.101.06%
OCC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.252.79%
PAF2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.01021.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
S2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0453.46%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ROJNA2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.309.90%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHANG2020-05-052020-05-22เงินปันผล2.254.15%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SINGER2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.100.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMIT2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.209.14%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPC2020-05-052020-05-21เงินปันผล1.002.32%
SPI2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.501.17%
SWC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.258.85%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TPA2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.458.74%
TPOLY2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.068813.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPOLY2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.068813.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPOIC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.0250.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNT2020-05-052020-05-22เงินปันผล1.406.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNT2020-05-052020-05-22เงินปันผล1.406.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FPI2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0456.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
NYT2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.5016.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
NYT2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.5016.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ICHI2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.352.94%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TPCH2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.1231.83%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TPCH2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.1231.83%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MM2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0582.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CMAN2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.023.36%
BGC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.1423.51%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BGC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.1423.51%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWM2020-05-052020-05-25เงินปันผล0.066.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ILM2020-05-052020-05-19เงินปันผล0.463.65%01/Apr/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล0.022.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล25:12.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล0.022.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล25:12.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AHC2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.453.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BJC2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.732.46%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CENTEL2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIMBT2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0050.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMO2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.07523.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPR2020-04-302020-05-27เงินปันผล0.1315.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HTECH2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.042.90%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ICC2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.702.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IVL2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.1755.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKP2020-04-302020-05-21เงินปันผล2.7511.33%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MFEC2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.357.26%01/01/19-31/12/19
MINT2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.500.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NNCL2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.084.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAUCE2020-04-302020-05-19เงินปันผล1.1504.51%01/01/19-31/12/19
SC2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.198.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCG2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0611.66%
SORKON2020-04-302020-05-22เงินปันผล2.003.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SSF2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.20632.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.036.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.036.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THIP2020-04-302020-05-21เงินปันผล1.155.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THIP2020-04-302020-05-21หุ้นปันผล10:15.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNL2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.552.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TVI2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.205.81%operatingperiod
WACOAL2020-04-302020-05-21เงินปันผล1.904.18%
LHFG2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.0459.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PJW2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.075.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PJW2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.075.30%
BEAUTY2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0365.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.01671.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHG2020-04-302020-05-27เงินปันผล0.0302.07%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSR2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.083.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RICHY2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.0588.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LPH2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.052.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TM2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.135.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.167.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
WHAUP2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.167.01%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PRM2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.142.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOA2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.271.28%01/Jul/2019-31/Dec/2019
VRANDA2020-04-302020-05-19เงินปันผล0.201.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VRANDA2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.101.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.0040.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003970.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003970.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003970.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003970.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPS2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.207.52%
CPALL2020-04-292020-05-14เงินปันผล1.252.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC2020-04-292020-05-12เงินปันผล9.503.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MANRIN2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.472.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATI2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.102.25%
PLE2020-04-292020-05-22เงินปันผล0.079.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKR2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.071.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCAP2020-04-292020-05-15เงินปันผล1.8025.15%
TOPP2020-04-292020-05-21เงินปันผล5.502.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOPP2020-04-292020-05-15เงินปันผล5.502.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UBIS2020-04-292020-05-20เงินปันผล0.255.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NVD2020-04-292020-05-18เงินปันผล0.043.51%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PIMO2020-04-292020-05-21เงินปันผล0.0180.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TACC2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.143.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SONIC2020-04-292020-05-13เงินปันผล0.054.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NER2020-04-292020-05-11เงินปันผล04.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RBF2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.151.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BAFS2020-04-282020-05-14เงินปันผล1.026.01%01/Jul/2019-31/Dec/2019
EPCO2020-04-282020-05-15เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
QH2020-04-282020-05-18เงินปันผล0.139.09%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SIS2020-04-282020-05-14เงินปันผล0.553.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GUNKUL2020-04-282020-05-15เงินปันผล0.1365.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SYMC2020-04-282020-05-13เงินปันผล0.0210.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
GTB2020-04-282020-05-21เงินปันผล0.056.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WPH2020-04-282020-05-14เงินปันผล0.05793.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FLOYD2020-04-282020-05-13เงินปันผล0.098.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ADB2020-04-282020-05-11เงินปันผล0.011.33%
RSP2020-04-282020-05-18เงินปันผล0.053.09%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PORT2020-04-282020-05-20เงินปันผล0.073.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMARIN2020-04-272020-05-12เงินปันผล0.123.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLA2020-04-272020-07-13เงินปันผล0.32083.50%
TISCO2020-04-272020-05-08เงินปันผล7.7512.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APCO2020-04-272020-05-11เงินปันผล0.09502.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKP2020-04-272020-05-13เงินปันผล0.0323.90%01/Jan/2019-31/Dec/2019
III2020-04-272020-05-18เงินปันผล03.73%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMAN2020-04-272020-05-14เงินปันผล0.023.36%
TEAMG2020-04-272020-05-07เงินปันผล0.064.95%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IHL2020-04-242020-05-14เงินปันผล0.108.35%
IHL2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.108.35%
BCH2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.131.58%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SABINA2020-04-242020-05-08เงินปันผล0.625.59%
TLGF2020-04-242020-05-18เงินปันผล0.25565.60%01/Dec/2019-29/Feb/2020
CKP2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.03000.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RICHY2020-04-242020-05-13เงินปันผล0.0588.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SISB2020-04-242020-05-15เงินปันผล0.101.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUMWEL2020-04-242020-05-08เงินปันผล0.076.09%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
APP2020-04-242020-05-15เงินปันผล0.103.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BROOK2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.0315.63%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
FE2020-04-232020-05-08เงินปันผล10.004.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
IVL2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.1755.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PG2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.204.37%
PPM2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.0182.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPALI2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.606.64%01/Jul/2019-31/Dec/2019
YUASA2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.352.36%01/Jan/2019-31/Dec/2019
YUASA2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.352.36%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NVD2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.043.51%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
EKH2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.214.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFMAMA2020-04-232020-05-08เงินปันผล2.202.23%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AMATA2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.253.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMO2020-04-222020-05-15เงินปันผล0.07523.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSR2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.602.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSR2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.602.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAJOR2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.706.33%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MBAX2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.134.10%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OCC2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.252.79%
SPC2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.002.32%
SPI2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.501.17%
M2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.305.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEM2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.091.72%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ALLA2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.108.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CRD2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.0122.40%
CRD2020-04-222020-05-05เงินปันผล0.0122.40%
KWM2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.066.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AIT2020-04-212020-05-07เงินปันผล1.4011.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BBL2020-04-212020-04-30เงินปันผล5.007.14%
BTNC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.151.38%
HMPRO2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.212.62%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ICC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.702.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IT2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.031.19%
JMART2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.241.81%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KTB2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.90758.41%
QHPF2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.100010.69%01/Jan/2020-29/Feb/2020
SCG2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.0611.66%
TPCORP2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.446.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BTS2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.004.97%01/Apr/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
JMT2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.331.82%01/Jul/2019-31/Dec/2019
LHSC2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.10008.08%01/Jan/2020-29/Feb/2020
MTC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.300.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQUA2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.038.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AQUA2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.038.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
INSET2020-04-212020-05-05เงินปันผล0.1154.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
YGG2020-04-212020-04-28เงินปันผล0.121.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CK2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.202.38%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
JAS2020-04-202020-05-12เงินปันผล1.5059.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JAS2020-04-202020-05-12เงินปันผล1.4859.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JAS2020-04-202020-05-08เงินปันผล1.4859.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KGI2020-04-202020-05-08เงินปันผล0.34111.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WIIK2020-04-202020-04-30เงินปันผล0.031.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNL2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.552.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
WACOAL2020-04-202020-05-05เงินปันผล1.904.18%
AMATAV2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.051.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMATAV2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.051.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PR92020-04-202020-05-07เงินปันผล0.142.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACG2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.043.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SFLEX2020-04-202020-05-07เงินปันผล0.151.36%
MBK2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.426.45%
TIPCO2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.105.96%
TMT2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.306.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKD2020-04-172020-04-27เงินปันผล0.105.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SELIC2020-04-172020-04-26เงินปันผล0.00766280.32%
SELIC2020-04-172020-04-26หุ้นปันผล7.249986:10.32%
FTE2020-04-172020-05-08เงินปันผล0.0910.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ALUCON2020-04-162020-05-05เงินปันผล7.504.87%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DEMCO2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.031.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GC2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.289.52%01/Jul/2019-31/Dec/2019
HTECH2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.042.90%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KTC2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.882.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRG2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.356.02%
ARROW2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.407.47%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PCSGH2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.209.09%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ADB2020-04-162020-04-29เงินปันผล0.011.33%
TPLAS2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.106.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RBF2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.151.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APP2020-04-160000-00-00เงินปันผล0.103.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BANPU2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.2510.19%
CPF2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.402.51%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPA2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.458.74%
CSS2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.012.05%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
NETBAY2020-04-152020-04-29เงินปันผล0.97433.61%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PORT2020-04-152020-04-29เงินปันผล0.073.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AWC2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.01250.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
YGG2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.1221.06%
EASTW2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.265.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IT2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.031.19%
MAJOR2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.356.33%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PL2020-04-142020-04-29เงินปันผล0.157.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHANG2020-04-142020-04-29เงินปันผล2.254.15%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON2020-04-142020-04-29เงินปันผล2.003.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
QTC2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.153.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SISB2020-04-142020-04-27เงินปันผล0.101.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VL2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.026.80%
SAMCO2020-04-102020-04-30เงินปันผล0.097.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
S112020-04-102020-04-30เงินปันผล0.286.94%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ATP302020-04-102020-04-30เงินปันผล0.024.94%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KBANK2020-04-092020-04-30เงินปันผล4.506.42%
SCB2020-04-092020-04-29เงินปันผล4.009.40%
SCC2020-04-092020-04-27เงินปันผล7.004.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOG2020-04-092020-04-24เงินปันผล0.157.49%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BPP2020-04-092020-04-28เงินปันผล0.304.82%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BPP2020-04-092020-04-28เงินปันผล0.304.82%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CMC2020-04-092020-05-27เงินปันผล0.0253.57%
DTCI2020-04-082020-05-29เงินปันผล0.250.85%
DTCI2020-04-082020-04-30เงินปันผล0.250.85%
GPI2020-04-082020-04-24เงินปันผล0.0812.59%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IP2020-04-082020-04-27เงินปันผล0.1851.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BAM2020-04-082020-04-24เงินปันผล1.055.25%01/01/19-31/12/19
SMPC2020-04-072020-04-30เงินปันผล0.183.36%01/Jul/2019-31/Dec/2019
COTTO2020-04-032020-04-23เงินปันผล0.0121.09%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DTC2020-04-012020-04-17เงินปันผล0.192.68%
SF2020-03-312020-04-16เงินปันผล0.224.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DCON2020-03-272020-05-14เงินปันผล0.0154.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LEE2020-03-272020-05-19เงินปันผล0.125.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BH2020-03-262020-04-30เงินปันผล2.053.10%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TSTE2020-03-262020-05-28เงินปันผล0.102.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMILL2020-03-262020-05-28เงินปันผล0.116.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BAT-3K2020-03-252020-05-05เงินปันผล1.000.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTA2020-03-252020-05-14เงินปันผล0.061.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CCET2020-03-202020-05-15เงินปันผล0.033.88%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KCAR2020-03-202020-05-22เงินปันผล0.349.21%01/Jun/2019-31/Dec/2019
ROH2020-03-200000-00-00เงินปันผล1.43463.73%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ROH2020-03-202020-04-30เงินปันผล1.43463.73%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHARAN2020-03-192020-05-27เงินปันผล0.502.27%
MACO2020-03-192020-05-15เงินปันผล0.0163.94%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ML2020-03-192020-05-26เงินปันผล0.033.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ML2020-03-192020-05-07เงินปันผล0.033.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NTV2020-03-192020-04-30เงินปันผล1.583.90%
PATO2020-03-192020-05-12เงินปันผล0.606.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TBSP2020-03-192020-04-24เงินปันผล0.454.23%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TBSP2020-03-192020-04-24เงินปันผล0.454.23%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TKS2020-03-192020-05-08เงินปันผล0.4011.21%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
2S2020-03-192020-05-19เงินปันผล0.074.52%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
EA2020-03-192020-05-22เงินปันผล0.300.75%
SANKO2020-03-192020-05-28เงินปันผล0.055.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY2020-03-182020-05-22เงินปันผล0.203.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TAE2020-03-182020-05-22เงินปันผล0.1515.49%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TAE2020-03-182020-05-08เงินปันผล0.1515.49%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CGH2020-03-172020-05-22เงินปันผล0.01250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CM2020-03-172020-05-14เงินปันผล0.062.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT2020-03-172020-05-08เงินปันผล0.043.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.043.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BJCHI2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.137.65%
BJCHI2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.137.65%
CGH2020-03-172020-05-22เงินปันผล0.01250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BM2020-03-172020-05-15เงินปันผล0.083.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ZIGA2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.0391.74%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AGE2020-03-162020-05-20เงินปันผล0.0913.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMR2020-03-162020-05-25เงินปันผล0.05853.18%
CWT2020-03-162020-05-28เงินปันผล0.03810.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CWT2020-03-162020-05-28เงินปันผล0.03810.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LANNA2020-03-162020-05-19เงินปันผล0.3010.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LANNA2020-03-162020-05-07เงินปันผล0.3010.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPCG2020-03-162020-05-15เงินปันผล0.726.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UKEM2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.01623.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UAC2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.1353.61%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UAC2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.1353.61%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.100.42%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.42%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.011110.42%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.42%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.100.42%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.42%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.0111111111110.42%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.42%
JKN2020-03-162020-05-20เงินปันผล0.141.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JKN2020-03-162020-05-20หุ้นปันผล8:11.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TQM2020-03-162020-05-14เงินปันผล1.101.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LALIN2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.217.06%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MCS2020-03-132020-04-29เงินปันผล0.404.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDJ2020-03-132020-05-13เงินปันผล0.100.00%
PDJ2020-03-130000-00-00เงินปันผล0.100.00%
PDJ2020-03-132020-08-11หุ้นปันผล0.100.00%
PDJ2020-03-132020-08-11เงินปันผล0.100.00%
PRIN2020-03-132020-05-22เงินปันผล0.031.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRIN2020-03-132020-05-22เงินปันผล0.031.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PYLON2020-03-132020-05-14เงินปันผล0.277.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SIRI2020-03-132020-05-12เงินปันผล0.0612.28%
SPG2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.705.34%
SPG2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.705.34%
TIP2020-03-132020-05-22เงินปันผล1.156.61%
TNITY2020-03-132020-05-15เงินปันผล0.4412.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPP2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.604.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRUE2020-03-132020-05-29เงินปันผล0.092.90%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVO2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.754.30%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UNIQ2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.276.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AUCT2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.252.78%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PDG2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.105.71%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TAKUNI2020-03-132020-05-27เงินปันผล0.02747.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TAKUNI2020-03-132020-05-05เงินปันผล0.02747.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PSTC2020-03-132020-05-29เงินปันผล0.0103.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PLAT2020-03-132020-05-14เงินปันผล0.208.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLAT2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.208.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RJH2020-03-132020-05-25เงินปันผล0.504.93%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SKE2020-03-130000-00-00เงินปันผล0.0254.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DDD2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.1250.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DDD2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.1250.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOD2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.353.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOD2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.353.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CAZ2020-03-132020-05-05เงินปันผล0.10717.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIMAR2020-03-122020-04-30เงินปันผล0.053.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ASP2020-03-122020-04-27เงินปันผล0.077.69%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CTARAF2020-03-122020-03-27เงินปันผล0.08456.72%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GLOBAL2020-03-122020-05-22เงินปันผล0.20529100530.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLOBAL2020-03-122020-05-22หุ้นปันผล21:10.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCP2020-03-122020-05-21เงินปันผล0.406.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUSCO2020-03-122020-05-11เงินปันผล0.117.08%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UVAN2020-03-122020-05-26เงินปันผล0.177.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
UVAN2020-03-122020-05-08เงินปันผล0.177.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ABPIF2020-03-122020-03-27เงินปันผล0.13679.83%
XO2020-03-122020-05-13เงินปันผล0.051.61%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HARN2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.188.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WICE2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.091.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGRIM2020-03-122020-05-11เงินปันผล0.220.87%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BGRIM2020-03-122020-04-30เงินปันผล0.220.87%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TPIPP2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.209.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THG2020-03-122020-05-14เงินปันผล0.302.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPW2020-03-122020-05-20เงินปันผล0.0593.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPW2020-03-122020-04-21เงินปันผล0.0593.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BDMS2020-03-112020-04-24เงินปันผล0.302.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSC2020-03-110000-00-00เงินปันผล0.657.84%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSC2020-03-112020-05-15เงินปันผล5.407.84%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSC2020-03-112020-05-08เงินปันผล4.757.84%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LUXF2020-03-112020-03-30เงินปันผล0.16002.44%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MNIT2020-03-112020-03-27เงินปันผล0.0252.53%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MNIT22020-03-112020-03-27เงินปันผล0.035.63%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MSC2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.457.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NSI2020-03-112020-04-22เงินปันผล1.5610.40%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OGC2020-03-112020-05-18เงินปันผล0.572.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
OGC2020-03-112020-05-18เงินปันผล0.572.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSH2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.9514.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SVOA2020-03-112020-05-05เงินปันผล0.043.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TK2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.557.86%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMD2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.556.36%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPIPL2020-03-112020-05-27เงินปันผล0.034.56%
TPIPL2020-03-112020-05-27เงินปันผล0.034.56%
TWP2020-03-112020-05-27เงินปันผล0.07411.46%
KBS2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.062.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KBS2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.062.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VIH2020-03-112020-05-22เงินปันผล0.142.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PTG2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.202.15%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WINNER2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.107.66%
LIT2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.247.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSE2020-03-112020-04-27เงินปันผล0.124.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BA2020-03-112020-05-05เงินปันผล0.101.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PMTA2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.505.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PMTA2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.505.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SKN2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.03061.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VCOM2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.162.58%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-05-21เงินปันผล0.0185185185190.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-05-21หุ้นปันผล6:10.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-08-05หุ้นปันผล0.0185185185190.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-08-05หุ้นปันผล6:10.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FORTH2020-03-102020-04-30เงินปันผล0.306.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MTI2020-03-102020-05-12เงินปันผล2.903.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MTI2020-03-102020-04-16เงินปันผล2.903.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล0.505.54%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล50:15.54%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล0.505.54%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล50:15.54%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12เงินปันผล0.525.54%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SAMART2020-03-102020-05-22เงินปันผล0.153.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAMART2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.153.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAMTEL2020-03-102020-05-20เงินปันผล0.3210.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SMK2020-03-102020-04-30เงินปันผล2.035.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.104.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:14.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.011111114.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:14.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.011111114.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:14.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.0111111111114.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:14.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFG2020-03-102020-05-15เงินปันผล0.0556.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล0.01111111110.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล5:10.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล0.0111111111110.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล5:10.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-100000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111110.22%
ASN2020-03-100000-00-00หุ้นปันผล5:10.22%
ASN2020-03-102020-07-15หุ้นปันผล0.0111111111110.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-07-15หุ้นปันผล5:10.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FN2020-03-102020-05-15เงินปันผล0.00370.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FN2020-03-102020-04-30เงินปันผล0.00370.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNR2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.242.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MGT2020-03-102020-05-20เงินปันผล0.044.21%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SE2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.054.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SE2020-03-102020-04-22เงินปันผล0.054.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAAM2020-03-102020-04-24เงินปันผล0.02507.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAAM2020-03-102020-05-18เงินปันผล0.0257.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKER2020-03-100000-00-00เงินปันผล0.06001.06%26/Nov/2019-31/Dec/2019
AYUD2020-03-092020-05-12เงินปันผล0.754.49%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AYUD2020-03-092020-05-07เงินปันผล0.754.49%
BROCK2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.021.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BROCK2020-03-092020-04-30เงินปันผล0.021.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DRT2020-03-092020-05-15เงินปันผล0.206.98%01/Jul/2019-31/Dec/2019
GFPT2020-03-092020-04-23เงินปันผล0.201.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HANA2020-03-092020-05-15เงินปันผล0.652.92%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KIAT2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.038.16%01/Jul/2019-31/Dec/2019
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล1.002.60%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล35:12.60%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล1.002.60%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล35:12.60%
NKI2020-03-092020-05-11เงินปันผล1.28572.60%
QLT2020-03-092019-04-29เงินปันผล0.308.41%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TTW2020-03-092020-04-30เงินปันผล0.304.65%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MEGA2020-03-092020-04-28เงินปันผล0.412.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OTO2020-03-092020-05-20เงินปันผล0.104.19%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OTO2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.104.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SR2020-03-092020-05-22เงินปันผล0.034.84%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKN2020-03-092020-05-08เงินปันผล0.152.45%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SRIPANWA2020-03-092020-03-24เงินปันผล0.11316.37%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BUI2020-03-060000-00-00เงินปันผล0.252.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EGCO2020-03-062020-04-23เงินปันผล3.253.42%01/Jul/2019-31/Dec/2019
EGCO2020-03-062020-04-23เงินปันผล3.253.42%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SYNEX2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.323.56%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TCCC2020-03-062020-04-23เงินปันผล1.104.60%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UOBKH2020-03-062020-05-08เงินปันผล0.0070.23%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UTP2020-03-062020-05-22เงินปันผล0.674.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ERW2020-03-062020-05-22เงินปันผล0.072.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHART2020-03-062020-03-25เงินปันผล0.07944.10%16/Nov/2019-31/Dec/2019
CBG2020-03-062020-05-08เงินปันผล1.201.41%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SCI2020-03-062020-05-25เงินปันผล0.021.46%
TNP2020-03-062020-05-05เงินปันผล0.031.71%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BRRGIF2020-03-062020-03-24เงินปันผล0.117219.08%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TIGER2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.1810.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
STC2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.1013.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
STC2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.1013.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AJ2020-03-052020-05-20เงินปันผล0.231.74%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASK2020-03-052020-05-08เงินปันผล1.729.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
GOLDPF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.18506.25%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MJLF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.175011.28%01/Oct/2019-31/Dec/2019
PAP2020-03-052020-05-15เงินปันผล0.2710.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SVH2020-03-052020-04-24เงินปันผล104.19%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PHOL2020-03-052020-05-20เงินปันผล0.106.25%01/Jul/2019-31/Dec/2019
FSMART2020-03-052020-04-28เงินปันผล0.348.05%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPRC2020-03-052020-05-07เงินปันผล0.06253.32%
BIZ2020-03-052020-05-08เงินปันผล0.257.86%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMA2020-03-052020-05-12เงินปันผล0.204.05%
BOFFICE2020-03-052020-03-16เงินปันผล0.19614.25%01/Oct/2019-31/Dec/2019
KPNPF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.10656.31%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BCP2020-03-042020-04-24เงินปันผล0.305.17%
BOL2020-03-042020-04-10เงินปันผล0.092.83%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CPNREIT2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.4066.62%01/01/2019-31/12/2019
KSL2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.052.38%
PTT2020-03-042020-04-30เงินปันผล1.106.02%
RATCH2020-03-042020-04-23เงินปันผล1.254.78%
RS2020-03-042020-04-24เงินปันผล0.101.65%
SAT2020-03-042020-04-28เงินปันผล1.0010.47%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SCCC2020-03-042020-04-03เงินปันผล4.006.75%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPF2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.300010.87%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
THANI2020-03-042020-04-27เงินปันผล0.165.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IFS2020-03-042020-04-30เงินปันผล0.2359.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPRIME2020-03-042020-03-23เงินปันผล0.14434.24%01/Oct/2019-31/Dec/2019
ICN2020-03-042020-05-20เงินปันผล0.17.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล10:10.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล0.00555555560.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล0.00555555560.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล10:10.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKKCP2020-03-032020-03-19เงินปันผล0.206.84%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CPI2020-03-032020-05-15เงินปันผล0.0715.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPI2020-03-032020-05-11เงินปันผล0.0715.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DCC2020-03-032020-04-30เงินปันผล0.0273.68%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MAKRO2020-03-032020-04-22เงินปันผล0.562.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIPF2020-03-032020-03-19เงินปันผล0.426.09%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SGP2020-03-032020-05-14เงินปันผล0.254.02%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SUPEREIF2020-03-030000-00-00เงินปันผล0.230381.99%07/Aug/2019-31/Dec/2019
BLAND2020-03-022020-03-13เงินปันผล0.046.01%
TIF12020-03-022020-03-18เงินปันผล0.167.02%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TU2020-03-022020-04-22เงินปันผล0.223.44%01/Jul/2019-31/Dec/2019
AMATAR2020-03-022020-03-20เงินปันผล0.177.38%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TLHPF2020-03-022020-03-18เงินปันผล0.378.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
DELTA2020-02-282020-04-09เงินปันผล1.801.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MBKET2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.1812.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PICO2020-02-282020-03-20เงินปันผล0.256.72%01/Nov/2018-31/Oct/2019
PM2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.539.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PT2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.409.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNC2020-02-282020-04-27เงินปันผล0.358.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TASCO2020-02-282020-04-24เงินปันผล1.109.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PTTGC2020-02-282020-04-28เงินปันผล1.005.11%
PTTGC2020-02-282020-04-28เงินปันผล1.005.11%
PPP2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.209.62%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOP2020-02-272020-04-21เงินปันผล0.504.65%
CPTGF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.21108.39%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SPVI2020-02-272020-04-22เงินปันผล0.103.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTLPF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.40007.47%01/Oct/2019-31/Dec/2019
EGATIF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.19006.55%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
GVREIT2020-02-272020-03-13เงินปันผล0.21657.08%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GGC2020-02-272020-04-29เงินปันผล0.204.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFFIF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.11633.95%01/Oct/2019-31/Dec/2019
FUTUREPF2020-02-260000-00-00เงินปันผล0.36167.60%01/Oct/2019-31/Dec/2019
IRPC2020-02-262020-04-24เงินปันผล0.105.10%
LPN2020-02-262020-04-09เงินปันผล0.4013.64%
QHOP2020-02-262020-03-13เงินปันผล0.125.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMPACT2020-02-262020-03-12เงินปันผล0.304.17%01/Oct/2019-31/Dec/2019
PLANB2020-02-262020-03-11เงินปันผล0.06182.63%01/Jan/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
GPSC2020-02-262020-04-17เงินปันผล0.801.81%
BTSGIF2020-02-260000-00-00เงินปันผล0.1814.73%01/Oct/2019-31/Dec/2019
QHPF2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.243010.69%01/Nov/2019-31/Dec/2019
THCOM2020-02-252020-04-21เงินปันผล0.203.36%
INTUCH2020-02-252020-04-23เงินปันผล1.305.05%01/Jul/2019-31/Dec/2019
VGI2020-02-252020-03-06เงินปันผล0.0450.93%01/Apr/2019-30/Sep/2019
LHPF2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.09009.15%01/Oct/2019-31/Dec/2019
QHHR2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.198011.37%01/Oct/2019-31/Dec/2019
LHSC2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.15508.08%01/Nov/2019-31/Dec/2019
LHHOTEL2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.290011.27%01/Oct/2019-31/Dec/2019
FTREIT2020-02-242020-03-11เงินปันผล0.16704.16%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MC2020-02-202020-03-04เงินปันผล0.355.53%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ADVANC2020-02-192020-04-22เงินปันผล3.564.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
RAM2020-02-182020-02-28เงินปันผล0.902.61%
JASIF2020-02-170000-00-00เงินปันผล0.207.13%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GCAP2020-02-142020-04-07เงินปันผล0.1012.14%01/Jul/2019-31/Dec/2019
1DIV2020-02-142020-02-28เงินปันผล0.246.68%
TDEX2020-02-142020-02-28เงินปันผล0.273.38%
PTTEP2020-02-132020-04-10เงินปันผล3.757.45%
SIRIP2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.158.06%
PPF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.21076.21%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DIF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.26106.88%01/Oct/2019-31/Dec/2019
CPNCG2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.200510.10%01/Oct/2019-31/Dec/2019
POPF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.25699.87%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DTAC2020-02-112020-04-24เงินปันผล1.618.76%
WHABT2020-02-072020-02-25เงินปันผล0.1646.99%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TAPAC2020-02-052020-03-24เงินปันผล02.34%01/Nov/2018-31/Oct/2019
WP2020-02-042020-02-20เงินปันผล0.205.59%
SCB2020-01-302020-02-14เงินปันผล0.759.40%
BTS2020-01-272020-02-12เงินปันผล0.184.97%01/Apr/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
TLGF2020-01-272020-02-14เงินปันผล0.22195.60%01/Sep/2019-30/Nov/2019
FPI2019-04-072020-05-21เงินปันผล0.056.83%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.74%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.74%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSBM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.81%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BSBM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.81%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CTARAF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.08156.72%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.17%01/Oct/2019-31/Dec/2019
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.17%01/Oct/2019-31/Dec/2019
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ESTAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ESTAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FSS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FSS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล11.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล11.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WIIK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WIIK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LHK0000-00-002020-08-10เงินปันผล0.1010.00%01/Oct/2019-31/Mar/2020
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LPN0000-00-000000-00-00เงินปันผล1.0013.64%
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.94%01/Jul/2019-31/Mar/2020
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.94%01/Jul/2019-31/Mar/2020
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJLF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.100011.28%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MNIT20000-00-000000-00-00เงินปันผล0.06505.63%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
MNRF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.04000.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NWR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NWR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.54%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.54%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.300010.87%
SSF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SSF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPCG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPCG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TIW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TIW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2019-12/Jan/2019
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2019-12/Jan/2019
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล11.05%01/Oct/2019-31/Mar/2020
TSC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล11.05%01/Oct/2019-31/Mar/2020
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TWZ0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.00110.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.14%01/Jul/2019-31/Dec/2019
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.14%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UVAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UVAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VARO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VARO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GIFT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GIFT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-01/Dec/2019
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-01/Dec/2019
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.0955.84%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.50%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.50%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SIRIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.06%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SIRIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.06%01/Apr/2020-30/Jun/2020
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RWI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RWI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BRR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BRR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NDR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NDR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.10%01/Oct/2019-31/Dec/2019
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.10%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHABT0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.14606.99%01/Jan/2020-31/Mar/2020
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHEWA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHEWA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.73%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.73%01/Apr/2020-30/Jun/2020
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BCPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BCPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.53%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.53%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.53%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.53%01/Feb/2019-31/Jan/2020
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.18%01/Apr/2019-31/Dec/2019
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.18%01/Apr/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.89%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.89%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.89%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.89%01/Apr/2020-30/Jun/2020
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KPNPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.08806.31%01/Jan/2020-31/Mar/2020
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACE0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.030.00%
ACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BKER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.06%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BKER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.06%01/Apr/2020-30/Jun/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3