จ่ายปันผล ปี 2020

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
METCO2021-02-100000-00-00เงินปันผล10.005.09%01/Oct/2019-30/Sep/2020
IRC2021-02-082021-02-25เงินปันผล0.56994.66%01/Oct/2019-30/Sep/2020
TSC2021-01-282021-02-19เงินปันผล0.506.76%01/Oct/2019-30/Sep/2020andretainedEarnings
ADB2021-01-182021-02-05เงินปันผล0.005562.50%
ADB2021-01-182021-02-05หุ้นปันผล10:12.50%
OISHI2020-12-092021-02-25เงินปันผล0.941.89%01/Apr/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
UV2020-12-092021-02-08เงินปันผล0.020.44%01/Oct/2019-30/Sep/2020
FPT2020-12-092021-02-11เงินปันผล0.602.68%01/Oct/2019-30/Sep/2020
AOT2020-12-082021-02-04เงินปันผล0.190.00%01/Oct/2019-30/Sep/2020
MJLF2020-12-042020-12-23เงินปันผล0.10003.83%01/Jul/2020-30/Sep/2020
OTO2020-12-042020-12-18เงินปันผล0.802.29%
HREIT2020-12-042020-12-24เงินปันผล0.08586.61%01/Oct/2020-15/Nov/2020
BKKCP2020-12-032020-12-23เงินปันผล0.18006.92%01/Jul/2020-30/Sep/2020
CTARAF2020-12-032020-12-21เงินปันผล0.07955.98%01/Jul/2020-30/Sep/2020
JAS2020-12-032020-12-18เงินปันผล0.206.37%
SSC2020-12-032021-02-25เงินปันผล0.321.11%01/Oct/2019-30/Sep/2020
TIF12020-12-032020-12-23เงินปันผล0.14706.58%01/Jul/2020-30/Sep/2020
LHPF2020-12-032020-12-24เงินปันผล0.05004.02%01/Jul/2020-30/Sep/2020
GVREIT2020-12-032020-12-18เงินปันผล0.20007.60%01/Jul/2020-30/Sep/2020
KPNPF2020-12-032020-12-21เงินปันผล0.11085.72%01/Jul/2020-30/Sep/2020
MNIT22020-12-022020-12-23เงินปันผล0.104.71%01/Jul/2020-30/Sep/2020
MNRF2020-12-022020-12-23เงินปันผล0.04004.17%01/Jul/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
HPF2020-12-022020-12-25เงินปันผล0.1027.96%01/Jul/2020-30/Sep/2020
TFFIF2020-12-022020-12-21เงินปันผล0.10144.34%01/Jul/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
SPF2020-12-012020-12-18เงินปันผล0.14000.00%01/Jul/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
BRRGIF2020-12-012020-12-18เงินปันผล0.026813.09%01/Jul/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
SNP2020-11-302020-12-09เงินปันผล0.051.83%01/Jan/2020-30/Sep/2020
CPTGF2020-11-302020-12-21เงินปันผล0.14607.79%01/Jul/2020-30/Sep/2020
TTLPF2020-11-302020-12-21เงินปันผล0.46007.39%01/Jul/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
EGATIF2020-11-302020-12-21เงินปันผล0.23007.11%01/Jul/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
SKN2020-11-302020-12-15เงินปันผล0.16872.68%01/Jan/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
KBSPIF2020-11-302020-12-21เงินปันผล0.24504.34%18/Aug/2020-30/Sep/2020
SPI2020-11-272020-12-15เงินปันผล0.201.09%
KAMART2020-11-272020-12-09เงินปันผล0.044.12%01/Jul/2020-30/Sep/2020
SUTHA2020-11-272020-12-09เงินปันผล0.216.60%01/Jul/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
EPG2020-11-272020-12-09เงินปันผล0.092.57%01/Apr/2020-30/Sep/2020
STGT2020-11-272020-12-09เงินปันผล1.259.11%01/Jan/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
FUTUREPF2020-11-260000-00-00เงินปันผล0.21005.46%01/Jul/2020-30/Sep/2020
KIAT2020-11-262021-01-22เงินปันผล0.016.21%01/Jan/2020-30/Sep/2020
KIAT2020-11-262021-01-22หุ้นปันผล10:16.21%01/Jan/2020-30/Sep/2020
STA2020-11-262020-12-09เงินปันผล0.507.69%01/Jan/2020-30/Sep/2020
WHA2020-11-262020-12-09เงินปันผล0.03672.91%01/Jan/2020-30/Sep/2020
TVD2020-11-262020-12-09เงินปันผล0.053.75%01/Jan/2020-30/Sep/2020
WHART2020-11-262020-12-14เงินปันผล0.06384.98%01/Oct/2020-31/Oct/2020andretainedEarnings
WHAUP2020-11-262020-12-09เงินปันผล0.09256.22%01/Jan/2020-30/Sep/2020
PRM2020-11-262020-12-09เงินปันผล0.074.20%01/Jan/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
ICN2020-11-262020-12-09เงินปันผล0.103.30%01/Jan/2020-30/Sep/2020
BOFFICE2020-11-262020-12-17เงินปันผล0.15126.66%01/Jul/2020-30/Sep/2020
SUPEREIF2020-11-260000-00-00เงินปันผล0.214797.38%01/Jul/2020-30/Sep/2020
BROOK2020-11-252020-12-09เงินปันผล0.0153.41%
LHK2020-11-252020-12-09เงินปันผล0.127.58%01/Apr/2020-30/Sep/2020
MNIT2020-11-250000-00-00เงินปันผล0.05006.25%01/Jul/2020-30/Sep/2020
SEAFCO2020-11-252020-12-09เงินปันผล0.032.23%01/Jul/2020-30/Sep/2020
UTP2020-11-252020-12-09เงินปันผล0.414.65%01/Jan/2020-30/Sep/2020
UAC2020-11-252020-12-09เงินปันผล0.063.28%01/Jan/2020-30/Sep/2020
IMPACT2020-11-252020-12-14เงินปันผล0.121.90%01/Jul/2020-30/Sep/2020
S112020-11-252020-12-09เงินปันผล0.103.91%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AMATAR2020-11-252020-12-18เงินปันผล0.175.95%01/Jul/2020-30/Sep/2020
GPI2020-11-252020-12-09เงินปันผล0.034.17%01/Jan/2020-30/Sep/2020
BGC2020-11-252020-12-09เงินปันผล0.134.34%01/Jul/2020-30/Sep/2020
AIMIRT2020-11-252020-12-09เงินปันผล0.21504.59%01/Jul/2020-30/Sep/2020
SPRIME2020-11-252020-12-09เงินปันผล0.1604.71%01/Jul/2020-30/Sep/2020
AIMCG2020-11-252020-12-09เงินปันผล0.12739.40%01/Jul/2020-30/Sep/2020
PLANB2020-11-242020-12-09เงินปันผล0.07730.88%01/Jan/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
ALT2020-11-242020-12-08เงินปันผล0.103.75%01/Jan/2020-30/Sep/2020
IVL2020-11-232020-12-09เงินปันผล0.1751.49%01/Jul/2020-30/Sep/2020
PTL2020-11-232020-12-04เงินปันผล0.544.05%01/Apr/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
ZEN2020-11-232020-12-08เงินปันผล0.252.16%
SO2020-11-232020-12-09เงินปันผล0.160.79%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BKI2020-11-222020-12-07เงินปันผล3.005.49%01/07/20-30/09/20
RJH2020-11-202020-12-04เงินปันผล0.153.06%01/Jan/2020-30/Sep/2020
TPRIME2020-11-192020-12-14เงินปันผล0.14186.80%01/Jul/2020-30/Sep/2020
FTREIT2020-11-192020-12-02เงินปันผล0.16805.86%
SAAM2020-11-192020-12-03เงินปันผล0.0130.75%01/Jan/2020-30/Sep/2020
JASIF2020-11-182020-12-04เงินปันผล0.259.34%01/Jul/2020-30/Sep/2020
DCC2020-11-172020-11-30เงินปันผล0.0454.97%01/Jul/2020-30/Sep/2020
PROSPECT2020-11-172020-11-30เงินปันผล0.12273.80%14/Aug/2020-30/Sep/2020
CPNCG2020-11-162020-12-03เงินปันผล0.25158.09%01/Jul/2020-30/Sep/2020
RAM2020-11-122020-11-27เงินปันผล0.902.03%
TSTE2020-11-122020-11-26เงินปันผล0.062.50%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TMILL2020-11-112020-11-26เงินปันผล0.085.10%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SIRIP2020-11-112020-12-01เงินปันผล0.071.82%01/Jul/2020-30/Sep/2020
PPF2020-11-112020-12-01เงินปันผล0.17506.22%01/Jul/2020-30/Sep/2020
DIF2020-11-112020-12-04เงินปันผล0.26107.35%01/Jul/2020-30/Sep/2020
WHART2020-11-112020-11-23เงินปันผล0.19154.98%01/Jul/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
WHABT2020-11-112020-11-26เงินปันผล0.17107.16%01/Jul/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
POPF2020-11-112020-12-01เงินปันผล0.26008.90%01/Jul/2020-30/Sep/2020
MC2020-11-052020-11-25เงินปันผล0.206.11%01/Jul/2019-30/Jun/2020andretainedEarnings
LANNA2020-10-302020-11-18เงินปันผล0.152.69%01/Jan/2020-30/Jun/2020
HANA2020-10-222020-11-09เงินปันผล0.651.88%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
WIIK2020-10-222020-11-09เงินปันผล0.104.88%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TLGF2020-10-212020-11-12เงินปันผล0.18940.00%01/Jun/2020-31/Aug/2020
AEONTS2020-10-192020-11-05เงินปันผล1.852.46%01/Mar/2020-31/Aug/2020andretainedEarnings
QHPF2020-10-162020-11-05เงินปันผล0.15407.73%01/Jul/2020-31/Aug/2020
LHSC2020-10-162020-11-05เงินปันผล0.10003.52%01/Mar/2020-31/Aug/2020
TLHPF2020-10-152020-11-03เงินปันผล0.254.67%01/Jan/2020-31/Aug/2020
SSP2020-10-142020-11-04เงินปันผล0.110.07%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHAYO2020-10-062020-10-21เงินปันผล0.00277780.04%
CHAYO2020-10-062020-10-21หุ้นปันผล20:10.04%
DRT2020-09-112020-09-25เงินปันผล0.204.94%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ABPIF2020-09-112020-09-28เงินปันผล0.09136.85%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
BANPU2020-09-102020-09-25เงินปันผล0.152.06%
SUSCO2020-09-102020-09-25เงินปันผล0.023.08%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BPP2020-09-102020-09-23เงินปันผล0.303.89%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MNIT22020-09-092020-09-25เงินปันผล0.06504.71%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
MNRF2020-09-092020-09-25เงินปันผล0.04004.17%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TPIPL2020-09-092020-09-24เงินปันผล0.033.13%
HPF2020-09-092020-09-28เงินปันผล0.09107.96%01/Apr/2020-30/Jun/2020
HMPRO2020-09-082020-09-23เงินปันผล0.102.13%01/Jan/2020-30/Jun/2020
NSI2020-09-082020-09-22เงินปันผล4.5010.66%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SSPF2020-09-082020-09-22เงินปันผล0.47155.10%01/Jul/2019-30/Jun/2020
SSPF2020-09-082020-09-22เงินปันผล0.47155.10%01/Jul/2019-30/Jun/2020
UBIS2020-09-082020-09-18เงินปันผล0.152.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
HTC2020-09-042020-09-28เงินปันผล0.785.47%01/01/20-30/06/20
RATCH2020-09-032020-09-23เงินปันผล1.155.45%
TIPH2020-09-032020-09-22เงินปันผล0.500.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TPIPP2020-09-032020-09-22เงินปันผล0.126.46%
EASTW2020-09-022020-09-18เงินปันผล0.164.28%01/Jan/2020-30/Jun/2020
EGCO2020-09-022020-09-17เงินปันผล3.003.77%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SPF2020-09-022020-09-18เงินปันผล0.14000.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TTW2020-09-022020-09-17เงินปันผล0.305.17%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TAE2020-09-022020-09-18เงินปันผล0.0553.51%01/Jan/2020-30/Jun/2020
JASIF2020-09-022020-09-22เงินปันผล0.259.34%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
CTARAF2020-09-012020-09-18เงินปันผล0.08055.98%01/Apr/2020-30/Jun/2020
PB2020-09-012020-09-16เงินปันผล0.962.72%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
QHPF2020-09-012020-09-18เงินปันผล0.13207.73%01/May/2020-30/Jun/2020
GPSC2020-09-012020-09-14เงินปันผล0.501.78%
ORI2020-09-012020-09-25เงินปันผล0.294.45%01/Jun/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KPNPF2020-09-012020-09-18เงินปันผล0.09005.72%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BKKCP2020-08-312020-09-17เงินปันผล0.196.92%01/Apr/2020-30/Jun/2020
CCET2020-08-312020-09-11เงินปันผล0.020.90%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
MIPF2020-08-312020-09-17เงินปันผล0.425.28%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SYNTEC2020-08-312020-09-11เงินปันผล0.034.10%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TASCO2020-08-312020-09-11เงินปันผล0.308.79%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TIF12020-08-312020-09-17เงินปันผล0.156.58%01/Apr/2020-30/Jun/2020
TIPCO2020-08-312020-09-14เงินปันผล0.2510.27%
BCPG2020-08-312020-09-14เงินปันผล0.162.25%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AMATA2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.101.39%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CPF2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.403.98%01/Jan/2020-30/Jun/2020
FORTH2020-08-282020-09-09เงินปันผล0.121.65%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SEAFCO2020-08-282020-09-10เงินปันผล0.042.23%01/Apr/2020-30/Jun/2020
TVO2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.905.40%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CSS2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.032.91%01/Jan/2020-30/Jun/2020
XO2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.1682.80%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AMATAR2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.1705.95%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BGRIM2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.151.21%
SUPEREIF2020-08-280000-00-00เงินปันผล0.237657.38%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AJ2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.303.89%01/Jan/2020-30/Jun/2020
APURE2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.051.41%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AYUD2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.753.30%
BJC2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.182.54%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BOL2020-08-272020-09-09เงินปันผล0.081.16%01/Jan/2020-30/Jun/2020
FUTUREPF2020-08-270000-00-00เงินปันผล0.15005.46%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
HTECH2020-08-272020-09-14เงินปันผล0.0351.44%01/Jan/2020-30/Jun/2020
IVL2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.1751.49%01/Apr/2020-30/Jun/2020
MBKET2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BCH2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.101.23%01/Jan/2020-30/Jun/2020
KIAT2020-08-272020-09-09เงินปันผล0.026.21%01/Jan/2020-30/Jun/2020
LALIN2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.256.04%01/Jan/2020-30/Jun/2020
LH2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.205.41%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MCS2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.406.80%01/Jan/2020-30/Jun/2020
NOBLE2020-08-272020-09-09เงินปันผล1.1013.76%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
QLT2020-08-272020-09-08เงินปันผล0.057.18%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
SENA2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.1290315.66%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SMIT2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.105.26%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SWC2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.1254.82%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TKS2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.061.72%01/Jan/2020-30/Jun/2020
THE2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.031.22%
UVAN2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.103.88%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
WINNER2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.105.51%
MEGA2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.361.89%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
CPTGF2020-08-272020-09-16เงินปันผล0.14607.79%
TTLPF2020-08-272020-09-16เงินปันผล0.36207.39%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TSR2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.0855.33%01/Jan/2020-30/Jun/2020
LPH2020-08-272020-09-09เงินปันผล0.052.46%01/Jan/2020-30/Jun/2020
EGATIF2020-08-272020-09-16เงินปันผล0.20917.11%01/Apr/2020-30/Jun/2020
FTE2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.023.33%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TOA2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.271.74%01/Jan/2020-30/Jun/2020
VCOM2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.102.30%01/Jan/2020-30/Jun/2020
DDD2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.3585.14%01/Jan/2020-30/Jun/2020
OSP2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.453.36%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TFFIF2020-08-270000-00-00เงินปันผล0.07714.34%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
AIMIRT2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.21004.59%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AIMCG2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.10009.40%01/Apr/2020-30/Jun/2020
JMART2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.450.86%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MBAX2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.3216.45%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
SABINA2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.353.72%
UEC2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.053.85%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
JMT2020-08-262020-09-09เงินปันผล0.451.01%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ARROW2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.155.98%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CHG2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.021.47%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PTG2020-08-262020-10-21เงินปันผล0.203.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PDG2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.108.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
FSMART2020-08-262020-09-08เงินปันผล0.305.50%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PIMO2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.0181.45%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BRRGIF2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.027693.09%01/Apr/2020-30/Jun/2020
HUMAN2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.061.03%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BGC2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.094.34%01/Apr/2020-30/Jun/2020
VL2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.023.00%
KUN2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.032.18%01/Jan/2020-30/Jun/2020
JUBILE2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.182.61%01/Jan/2020-30/Jun/2020
KCAR2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.225.27%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PSH2020-08-252020-09-08เงินปันผล0.316.67%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SGP2020-08-252020-09-08เงินปันผล0.103.85%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SPALI2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.504.55%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SYNEX2020-08-250000-00-00เงินปันผล0.141.79%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TU2020-08-252020-09-08เงินปันผล0.323.71%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PHOL2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.157.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TFG2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.031.72%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TEAMG2020-08-252020-09-11เงินปันผล0.115.41%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AIT2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.254.84%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ASP2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.064.74%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BROOK2020-08-242020-09-10เงินปันผล0.023.41%
DCC2020-08-242020-09-03เงินปันผล0.0454.97%01/Apr/2020-30/Jun/2020
KCE2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.401.05%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MAKRO2020-08-240000-00-00เงินปันผล0.401.16%01/Jan/2020-30/Jun/2020
QH2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.045.17%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SINGER2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.100.31%
SPCG2020-08-242020-09-03เงินปันผล0.556.12%01/Jan/2020-30/Jun/2020
M2020-08-242020-09-10เงินปันผล0.501.91%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
KAMART2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.034.12%01/Apr/2020-30/Jun/2020
OTO2020-08-242020-09-03เงินปันผล0.022.29%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TKN2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.112.98%01/Jan/2020-30/Jun/2020
GVREIT2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.17657.60%01/Apr/2020-30/Jun/2020
RJH2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.403.06%01/Jan/2020-30/Jun/2020
RPH2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.032.11%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MGT2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.031.60%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BKI2020-08-232020-09-07เงินปันผล3.005.49%01/04/20-30/06/20
BSBM2020-08-212020-09-09เงินปันผล0.045.23%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SMPC2020-08-212020-09-09เงินปันผล0.376.45%01/Jan/2020-30/Jun/2020
THIP2020-08-212020-09-09เงินปันผล0.504.38%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CBG2020-08-212020-09-03เงินปันผล0.902.15%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
SUN2020-08-210000-00-00เงินปันผล0.051.06%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TQM2020-08-212020-09-08เงินปันผล1.002.25%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SFLEX2020-08-212020-09-08เงินปันผล0.081.71%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PM2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.105.10%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PT2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.108.20%01/Jan/2020-30/Jun/2020
INTUCH2020-08-200000-00-00เงินปันผล1.153.25%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AUCT2020-08-202020-09-02เงินปันผล0.184.29%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TPCH2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.0881.66%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TNP2020-08-200000-00-00เงินปันผล0.031.32%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SAAM2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.0370.75%01/Jan/2020-30/Jun/2020
INSET2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.0381.63%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ADVANC2020-08-192020-09-03เงินปันผล3.243.13%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BH2020-08-192020-09-03เงินปันผล1.152.35%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
PLE2020-08-192020-09-11เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAT2020-08-190000-00-00เงินปันผล0.122.63%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TACC2020-08-190000-00-00เงินปันผล0.134.08%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TPRIME2020-08-192020-09-08เงินปันผล0.12836.80%01/Apr/2020-30/Jun/2020
FTREIT2020-08-192020-09-03เงินปันผล0.16705.86%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล0.0018518519320.01%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล30:10.01%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล0.0018518519320.01%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล30:10.01%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล0.0018518519320.01%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล30:10.01%
SNC2020-08-172020-08-28เงินปันผล0.353.51%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
LHPF2020-08-172020-09-03เงินปันผล0.05004.02%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BOFFICE2020-08-172020-09-09เงินปันผล0.24976.66%01/Mar/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
GC2020-08-132020-08-28เงินปันผล0.185.18%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PTTEP2020-08-132020-08-28เงินปันผล1.503.32%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
RAM2020-08-132020-08-26เงินปันผล0.902.03%
SCC2020-08-132020-08-28เงินปันผล5.503.68%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PPF2020-08-132020-09-01เงินปันผล0.1756.22%01/Apr/2020-30/Jun/2020
DIF2020-08-130000-00-00เงินปันผล0.26107.35%01/Apr/2020-30/Jun/2020
CPNCG2020-08-132020-09-01เงินปันผล0.25158.09%01/Apr/2020-30/Jun/2020
POPF2020-08-132020-09-01เงินปันผล0.24708.90%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TCAP2020-08-112020-08-27เงินปันผล1.207.45%
WHART2020-08-102020-08-27เงินปันผล0.17804.98%01/Apr/2020-30/Jun/2020
WHABT2020-08-102020-08-27เงินปันผล0.13657.16%01/Apr/2020-30/Jun/2020
PTL2020-08-072020-08-27เงินปันผล0.294.05%01/Oct/2019-31/Mar/2020andretainedEarnings
EPG2020-08-062020-08-21เงินปันผล0.122.57%01/Apr/2019-31/Mar/2020
ZEN2020-07-242020-09-09เงินปันผล0.202.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TLGF2020-07-232020-08-14เงินปันผล0.12680.00%01/Mar/2020-31/May/2020andretainedEarnings
STANLY2020-07-132020-07-29เงินปันผล8.252.85%01/Apr/2019-31/Mar/2020
SELIC2020-07-132020-07-23เงินปันผล0.00766284971.42%
SELIC2020-07-132020-07-23หุ้นปันผล7.249986:11.42%
BKKCP2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.18006.92%01/Jan/2020-31/Mar/2020
TIF12020-05-290000-00-00เงินปันผล0.166.58%01/Jan/2020-31/Mar/2020
LHPF2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.07504.02%01/Jan/2020-31/Mar/2020
QHHR2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.10001.89%01/Jan/2020-31/Mar/2020
LHHOTEL2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.10001.26%01/Jan/2020-31/Mar/2020
APURE2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.051.41%01/Jan/2020-31/Mar/2020
CPN2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.801.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KAMART2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.034.12%01/Jan/2020-31/Mar/2020
CPTGF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.20157.79%01/Jan/2020-31/Mar/2020
TTLPF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.44007.39%01/Jan/2020-31/Mar/2020
EGATIF2020-05-282020-06-16เงินปันผล0.20737.11%01/Jan/2020-31/Mar/2020
BRRGIF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.115293.09%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
TFFIF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.10324.34%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
ILM2020-05-282020-07-17เงินปันผล0.462.15%01/Apr/2019-31/Dec/2019
FUTUREPF2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20005.46%
JUBILE2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.492.61%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OISHI2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.511.89%01/Oct/2019-31/Mar/2020andretainedEarnings
ROJNA2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.203.05%01/Oct/2019-31/Dec/2019
JASIF2020-05-272020-06-15เงินปันผล0.249.34%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AIMIRT2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20474.59%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AIMCG2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20009.40%01/Jan/2020-31/Mar/2020
IVL2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.1751.49%01/Jan/2020-31/Mar/2020
DIF2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.2617.35%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AMATAR2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.1755.95%01/Jan/2020-31/Mar/2020
YGG2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.060.50%01/Jan/2020-31/Mar/2020
FTREIT2020-05-250000-00-00เงินปันผล0.16705.86%01/Jan/2020-31/Mar/2020
BGC2020-05-250000-00-00เงินปันผล0.124.34%01/Jan/2020-31/Mar/2020
BKI2020-05-242020-06-08เงินปันผล3.005.49%01/01/2020-31/03/2020
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111603.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล10:13.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111603.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล10:13.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GVREIT2020-05-220000-00-00เงินปันผล0.20577.60%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SUPEREIF2020-05-220000-00-00เงินปันผล0.265157.38%01/Jan/2020-31/Mar/2020
JAS2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.056.37%
SMART2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.053.47%
TPRIME2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.12846.80%01/Jan/2020-31/Mar/2020
DCC2020-05-200000-00-00เงินปันผล0.0314.97%01/Jan/2020-31/Mar/2020
KGI2020-05-200000-00-00เงินปันผล0.3413.62%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HFT2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.1453.99%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPNCG2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.25158.09%01/Jan/2020-31/Mar/2020
POPF2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.26008.90%01/Jan/2020-31/Mar/2020
WHART2020-05-180000-00-00เงินปันผล0.17154.98%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AEONTS2020-05-132020-07-20เงินปันผล2.552.46%01/Sep/2019-29/Feb/2020andretainedEarnings
FNS2020-05-132020-05-27เงินปันผล0.1014.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMIT2020-05-132020-05-28เงินปันผล0.205.26%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ACG2020-05-132020-05-27เงินปันผล0.041.79%
AP2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.404.79%
NEW2020-05-122020-05-25เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOBLE2020-05-122020-05-26เงินปันผล2.2013.76%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
RML2020-05-122020-05-29เงินปันผล0.0150.00%
SIAM2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.052.58%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STA2020-05-122020-05-29เงินปันผล0.357.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
QTC2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.156.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SIRIP2020-05-120000-00-00เงินปันผล0.141.82%
PPF2020-05-120000-00-00เงินปันผล0.17506.22%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SPA2020-05-122020-05-25เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPA2020-05-122020-05-25หุ้นปันผล2:10.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMARIN2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.122.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CCP2020-05-112020-05-28เงินปันผล0.013.23%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DEMCO2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FMT2020-05-112020-05-26เงินปันผล1.6255.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SENA2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.1716375.66%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SYNTEC2020-05-112020-05-29เงินปันผล0.054.10%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TRT2020-05-112020-05-27เงินปันผล0.120.63%
TRU2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.121.23%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ANAN2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.02650.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CHO2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.0210.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KAMART2020-05-112020-05-26เงินปันผล0.074.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAPPE2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.834.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFMAMA2020-05-112020-05-28เงินปันผล2.202.24%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BROOK2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.033.41%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ESTAR2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.011.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ILINK2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.037411.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ILINK2020-05-082020-05-22หุ้นปันผล15:11.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MODERN2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.125.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PL2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.152.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PREB2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.604.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRG2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.325.75%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SEAFCO2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.112.23%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SSSC2020-05-082020-05-29เงินปันผล0.1653.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SSSC2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.1653.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TC2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.123.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VIBHA2020-05-082020-05-27เงินปันผล0.0451.61%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APCS2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.061.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.05352.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ECF2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.01670.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COM72020-05-082020-05-26เงินปันผล0.601.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
JWD2020-05-082020-05-26เงินปันผล0.251.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AI2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.128.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ALUCON2020-05-072020-05-15เงินปันผล7.505.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSM2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CI2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.01550.00%
LH2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.405.41%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MOONG2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.003.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PB2020-05-072020-05-22เงินปันผล1.092.72%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0113.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:13.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0111111111603.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:13.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0111111111603.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:13.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PG2020-05-072020-05-20เงินปันผล0.201.52%
WP2020-05-072020-05-20เงินปันผล0.053.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPM2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.0180.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPCORP2020-05-072020-05-21เงินปันผล0.440.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
COL2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COLOR2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.042.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
THREL2020-05-070000-00-00เงินปันผล0.132.87%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SCN2020-05-072020-05-25เงินปันผล0.101.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASEFA2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.206.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.050.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.00560.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.00560.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AU2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.290.58%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TWPC2020-05-072020-05-25เงินปันผล0.1342.48%
HUMAN2020-05-072020-05-26เงินปันผล0.061.03%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OSP2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.653.36%01/Jul/2019-31/Dec/2019
STI2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.254.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIAN2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.202.21%
BAY2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.450.98%
BFIT2020-05-052020-05-22เงินปันผล2.254.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BTNC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.150.00%
FE2020-05-052020-05-22เงินปันผล10.003.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LRH2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.430.00%
LST2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.453.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATI2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.102.08%
NC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.100.00%
OCC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.251.44%
PAF2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.01020.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
S2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0450.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ROJNA2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.303.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHANG2020-05-052020-05-22เงินปันผล2.250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SINGER2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.100.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SWC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.254.82%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TPOLY2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.068810.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPOLY2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.068810.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPOIC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.0252.86%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNT2020-05-052020-05-22เงินปันผล1.402.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FPI2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0451.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
NYT2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.504.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ICHI2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.354.90%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TPCH2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.1231.66%01/Jul/2019-31/Dec/2019
RPH2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.072.11%01/July/2019-31/Dec/2019
MM2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0580.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CMAN2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.020.00%
BGC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.1424.34%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BGC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.1424.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWM2020-05-052020-05-25เงินปันผล0.061.60%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล0.022.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล25:12.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล0.022.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล25:12.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRAKIT2020-05-032020-05-22เงินปันผล0.604.19%01/01/19-31/12/19
AHC2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.451.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BJC2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.732.54%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CENTEL2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIMBT2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0050.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPR2020-04-302020-05-27เงินปันผล0.132.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ICC2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.700.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IVL2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.1751.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKP2020-04-302020-05-21เงินปันผล2.753.41%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MFEC2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.353.74%01/01/19-31/12/19
MINT2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.500.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NNCL2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.084.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAUCE2020-04-302020-05-19เงินปันผล1.1503.97%01/01/19-31/12/19
SC2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.194.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCG2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0610.88%
SORKON2020-04-302020-05-22เงินปันผล2.004.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SSF2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.20633.54%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THIP2020-04-302020-05-21เงินปันผล1.154.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THIP2020-04-302020-05-21หุ้นปันผล10:14.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNL2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.550.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TVI2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.200.89%operatingperiod
WACOAL2020-04-302020-05-21เงินปันผล1.901.32%
LHFG2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.0452.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PJW2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.072.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BEAUTY2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0360.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.01670.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHG2020-04-302020-05-27เงินปันผล0.0301.47%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSR2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.085.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LPH2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.052.46%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TM2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.132.78%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.166.22%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PRM2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.144.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOA2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.271.74%01/Jul/2019-31/Dec/2019
VRANDA2020-04-302020-05-19เงินปันผล0.201.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VRANDA2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.101.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.0043.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:13.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003973.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:13.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003973.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:13.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003973.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:13.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003973.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:13.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPS2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.201.17%
CPALL2020-04-292020-05-14เงินปันผล1.251.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC2020-04-292020-05-12เงินปันผล9.503.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MANRIN2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.470.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATI2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.102.08%
MFC2020-04-292020-05-19เงินปันผล14.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLE2020-04-292020-05-22เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKR2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.070.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCAP2020-04-292020-05-15เงินปันผล1.807.45%
TOPP2020-04-292020-05-21เงินปันผล5.503.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOPP2020-04-292020-05-15เงินปันผล5.503.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UBIS2020-04-292020-05-20เงินปันผล0.252.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NVD2020-04-292020-05-18เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PIMO2020-04-292020-05-21เงินปันผล0.0181.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TACC2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.144.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SONIC2020-04-292020-05-13เงินปันผล0.050.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NER2020-04-292020-05-11เงินปันผล0.142.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BAFS2020-04-282020-05-14เงินปันผล1.020.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
QH2020-04-282020-05-18เงินปันผล0.135.17%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SIS2020-04-282020-05-14เงินปันผล0.552.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GUNKUL2020-04-282020-05-15เงินปันผล0.1362.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SYMC2020-04-282020-05-13เงินปันผล0.0210.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
GTB2020-04-282020-05-21เงินปันผล0.052.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WPH2020-04-282020-05-14เงินปันผล0.05791.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FLOYD2020-04-282020-05-13เงินปันผล0.090.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
RSP2020-04-282020-05-18เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PORT2020-04-282020-05-20เงินปันผล0.071.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMARIN2020-04-272020-05-12เงินปันผล0.122.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLA2020-04-272020-07-13เงินปันผล0.32080.53%
TISCO2020-04-272020-05-08เงินปันผล7.756.46%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APCO2020-04-272020-05-11เงินปันผล0.09502.07%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKP2020-04-272020-05-13เงินปันผล0.0320.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
III2020-04-272020-05-18เงินปันผล00.60%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMAN2020-04-272020-05-14เงินปันผล0.020.00%
TEAMG2020-04-272020-05-07เงินปันผล0.065.41%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IHL2020-04-242020-05-14เงินปันผล0.100.00%
IHL2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.100.00%
BCH2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.131.23%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SABINA2020-04-242020-05-08เงินปันผล0.623.72%
TLGF2020-04-242020-05-18เงินปันผล0.25560.00%01/Dec/2019-29/Feb/2020
CKP2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.03000.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RICHY2020-04-242020-05-13เงินปันผล0.0580.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KUMWEL2020-04-242020-05-08เงินปันผล0.073.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
APP2020-04-242020-05-15เงินปันผล0.104.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BROOK2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.033.41%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
FE2020-04-232020-05-08เงินปันผล10.003.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
IVL2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.1751.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PG2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.201.52%
PPM2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.0180.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPALI2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.604.55%01/Jul/2019-31/Dec/2019
YUASA2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.352.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NVD2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.040.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
EKH2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.211.46%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFMAMA2020-04-232020-05-08เงินปันผล2.202.24%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AMATA2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.251.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMO2020-04-222020-05-15เงินปันผล0.0750.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSR2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.601.10%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSR2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.601.10%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAJOR2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.700.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MBAX2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.1316.45%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OCC2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.251.44%
SPC2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.002.45%
SPI2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.501.09%
M2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.301.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEM2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.091.23%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ALLA2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.103.95%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CRD2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.0120.00%
CRD2020-04-222020-05-05เงินปันผล0.0120.00%
KWM2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.061.60%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AIT2020-04-212020-05-07เงินปันผล1.404.84%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BBL2020-04-212020-04-30เงินปันผล5.001.89%
BTNC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.150.00%
HMPRO2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.212.13%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ICC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.700.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IT2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.030.00%
JMART2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.240.86%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KTB2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.90751.99%01/01/19-31/12/19
QHPF2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.10007.73%01/Jan/2020-29/Feb/2020
SCG2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.0610.88%
TPCORP2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.440.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BTS2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.003.37%01/Apr/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
JMT2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.331.01%01/Jul/2019-31/Dec/2019
LHSC2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.10003.52%01/Jan/2020-29/Feb/2020
MTC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.300.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQUA2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.031.09%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AQUA2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.031.09%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
INSET2020-04-212020-05-05เงินปันผล0.1151.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CK2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.200.90%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
HTC2020-04-202020-04-18เงินปันผล0.985.47%01/07/19-31/12/19
JAS2020-04-202020-05-08เงินปันผล1.486.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNL2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.550.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AMATAV2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMATAV2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PR92020-04-202020-05-07เงินปันผล0.140.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACG2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.041.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SFLEX2020-04-202020-05-07เงินปันผล0.151.71%
MBK2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.420.00%
TIPCO2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.1010.27%
TMT2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.304.95%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKD2020-04-172020-04-27เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
FTE2020-04-172020-05-08เงินปันผล0.093.33%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ALUCON2020-04-162020-05-05เงินปันผล7.505.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DEMCO2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GC2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.285.18%01/Jul/2019-31/Dec/2019
HTECH2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.041.44%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KTC2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.881.47%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRG2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.355.75%
ARROW2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.405.98%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PCSGH2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.204.90%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ADB2020-04-162020-04-29เงินปันผล0.012.50%
TPLAS2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.103.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RBF2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.150.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APP2020-04-160000-00-00เงินปันผล0.104.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BANPU2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.252.06%
CPF2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.403.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPA2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.457.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSS2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.012.91%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
NETBAY2020-04-152020-04-29เงินปันผล0.97433.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PORT2020-04-152020-04-29เงินปันผล0.071.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AWC2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.01250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
YGG2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.1220.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EASTW2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.264.28%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IT2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.030.00%
MAJOR2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.350.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SHANG2020-04-142020-04-29เงินปันผล2.250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON2020-04-142020-04-29เงินปันผล2.004.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
QTC2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.156.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SISB2020-04-142020-04-27เงินปันผล0.100.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VL2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.023.00%
SAMCO2020-04-102020-04-30เงินปันผล0.091.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
S112020-04-102020-04-30เงินปันผล0.283.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ATP302020-04-102020-04-30เงินปันผล0.021.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KBANK2020-04-092020-04-30เงินปันผล4.501.77%
SCB2020-04-092020-04-29เงินปันผล4.001.85%
SCC2020-04-092020-04-27เงินปันผล7.003.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOG2020-04-092020-04-24เงินปันผล0.151.09%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BPP2020-04-092020-04-28เงินปันผล0.303.89%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CMC2020-04-092020-05-27เงินปันผล0.0250.18%
DTCI2020-04-082020-05-29เงินปันผล0.251.43%
DTCI2020-04-082020-04-30เงินปันผล0.251.43%
GPI2020-04-082020-04-24เงินปันผล0.084.17%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IP2020-04-082020-04-27เงินปันผล0.1850.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BAM2020-04-082020-04-24เงินปันผล1.052.59%01/01/19-31/12/19
SMPC2020-04-072020-04-30เงินปันผล0.186.45%01/Jul/2019-31/Dec/2019
COTTO2020-04-032020-04-23เงินปันผล0.0121.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DTC2020-04-012020-04-17เงินปันผล0.190.00%
SF2020-03-312020-04-16เงินปันผล0.221.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUC2020-03-312020-04-24เงินปันผล1.54.51%01/01/19-31/12/19
DCON2020-03-272020-05-14เงินปันผล0.0151.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LEE2020-03-272020-05-19เงินปันผล0.126.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BH2020-03-262020-04-30เงินปันผล2.052.35%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TSTE2020-03-262020-05-28เงินปันผล0.102.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMILL2020-03-262020-05-28เงินปันผล0.115.10%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BAT-3K2020-03-252020-05-05เงินปันผล1.000.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTA2020-03-252020-05-14เงินปันผล0.060.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CCET2020-03-202020-05-15เงินปันผล0.030.90%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KCAR2020-03-202020-05-22เงินปันผล0.345.27%01/Jun/2019-31/Dec/2019
ROH2020-03-200000-00-00เงินปันผล1.43460.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ROH2020-03-202020-04-30เงินปันผล1.43460.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHARAN2020-03-192020-05-27เงินปันผล0.508.32%
MACO2020-03-192020-05-15เงินปันผล0.0160.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ML2020-03-192020-05-26เงินปันผล0.033.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ML2020-03-192020-05-07เงินปันผล0.033.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NTV2020-03-192020-04-30เงินปันผล1.582.29%01/01/19-31/12/19
PATO2020-03-192020-05-12เงินปันผล0.604.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TBSP2020-03-192020-04-24เงินปันผล0.450.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TKS2020-03-192020-05-08เงินปันผล0.401.72%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
2S2020-03-192020-05-19เงินปันผล0.074.05%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
EA2020-03-192020-05-22เงินปันผล0.300.32%
SANKO2020-03-192020-05-28เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY2020-03-182020-05-22เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TAE2020-03-182020-05-08เงินปันผล0.153.51%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CGH2020-03-172020-05-22เงินปันผล0.01250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CM2020-03-172020-05-14เงินปันผล0.060.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT2020-03-172020-05-08เงินปันผล0.042.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.042.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BJCHI2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.131.32%
BJCHI2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.131.32%
BM2020-03-172020-05-15เงินปันผล0.081.46%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ZIGA2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.0392.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AGE2020-03-162020-05-20เงินปันผล0.092.87%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMR2020-03-162020-05-25เงินปันผล0.05851.74%
CWT2020-03-162020-05-28เงินปันผล0.03810.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CWT2020-03-162020-05-28เงินปันผล0.03810.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LANNA2020-03-162020-05-07เงินปันผล0.302.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPCG2020-03-162020-05-15เงินปันผล0.726.12%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UKEM2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.01622.18%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UAC2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.1353.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UAC2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.1353.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.100.22%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.22%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.011110.22%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.22%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.100.22%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.22%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.0111111111110.22%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.22%
JKN2020-03-162020-05-20เงินปันผล0.142.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JKN2020-03-162020-05-20หุ้นปันผล8:12.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TQM2020-03-162020-05-14เงินปันผล1.102.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LALIN2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.216.04%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MCS2020-03-132020-04-29เงินปันผล0.406.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDJ2020-03-132020-05-13เงินปันผล0.102.63%
PDJ2020-03-130000-00-00เงินปันผล0.102.63%
PDJ2020-03-132020-08-11หุ้นปันผล0.102.63%
PDJ2020-03-132020-08-11เงินปันผล0.102.63%
PRIN2020-03-132020-05-22เงินปันผล0.032.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRIN2020-03-132020-05-22เงินปันผล0.032.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PYLON2020-03-132020-05-14เงินปันผล0.272.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SIRI2020-03-132020-05-12เงินปันผล0.063.10%
SPG2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.702.49%
TIPH2020-03-132020-05-22เงินปันผล1.150.00%
TNITY2020-03-132020-05-15เงินปันผล0.443.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPP2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.602.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRUE2020-03-132020-05-29เงินปันผล0.091.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVO2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.755.40%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UNIQ2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.270.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AUCT2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.254.29%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PDG2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.108.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TAKUNI2020-03-132020-05-27เงินปันผล0.02742.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TAKUNI2020-03-132020-05-05เงินปันผล0.02742.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PSTC2020-03-132020-05-29เงินปันผล0.0100.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PLAT2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RJH2020-03-132020-05-25เงินปันผล0.503.06%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SKE2020-03-130000-00-00เงินปันผล0.0251.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DDD2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.1255.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOD2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.350.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOD2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.350.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CAZ2020-03-132020-05-05เงินปันผล0.10710.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIMAR2020-03-122020-04-30เงินปันผล0.054.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ASP2020-03-122020-04-27เงินปันผล0.074.74%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BKI2020-03-122020-05-07เงินปันผล55.49%01/10/19-31/12/19
CTARAF2020-03-122020-03-27เงินปันผล0.08455.98%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GLOBAL2020-03-122020-05-22เงินปันผล0.20529100530.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLOBAL2020-03-122020-05-22หุ้นปันผล21:10.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCP2020-03-122020-05-21เงินปันผล0.406.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUSCO2020-03-122020-05-11เงินปันผล0.113.08%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UVAN2020-03-122020-05-26เงินปันผล0.173.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ABPIF2020-03-122020-03-27เงินปันผล0.13676.85%
XO2020-03-122020-05-13เงินปันผล0.052.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HARN2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.185.46%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WICE2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.090.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGRIM2020-03-122020-05-11เงินปันผล0.221.21%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BGRIM2020-03-122020-04-30เงินปันผล0.221.21%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TPIPP2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.206.46%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THG2020-03-122020-05-14เงินปันผล0.300.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPW2020-03-122020-05-20เงินปันผล0.0591.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPW2020-03-122020-04-21เงินปันผล0.0591.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BDMS2020-03-112020-04-24เงินปันผล0.302.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSC2020-03-112020-05-15เงินปันผล3.255.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LUXF2020-03-112020-03-30เงินปันผล0.16001.21%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MNIT2020-03-112020-03-27เงินปันผล0.0256.25%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MNIT22020-03-112020-03-27เงินปันผล0.034.71%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MSC2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.454.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NSI2020-03-112020-04-22เงินปันผล1.5610.66%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OGC2020-03-112020-05-18เงินปันผล0.570.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
OGC2020-03-112020-05-18เงินปันผล0.570.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSH2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.956.67%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SVOA2020-03-112020-05-05เงินปันผล0.041.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TK2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.554.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMD2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.555.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPIPL2020-03-112020-05-27เงินปันผล0.033.13%
TWP2020-03-112020-05-27เงินปันผล0.0740.00%
KBS2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.060.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KBS2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.060.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VIH2020-03-112020-05-22เงินปันผล0.141.15%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WINNER2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.105.51%
LIT2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.242.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSE2020-03-112020-04-27เงินปันผล0.121.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BA2020-03-112020-05-05เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PMTA2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.505.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PMTA2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.505.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SKN2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.03062.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VCOM2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.162.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-05-21เงินปันผล0.0185185185190.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-05-21หุ้นปันผล6:10.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-08-05หุ้นปันผล0.0185185185190.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-08-05หุ้นปันผล6:10.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FORTH2020-03-102020-04-30เงินปันผล0.301.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MTI2020-03-102020-05-12เงินปันผล2.903.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล0.501.83%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล50:11.83%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล0.501.83%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล50:11.83%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12เงินปันผล0.521.83%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SAMART2020-03-102020-05-22เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAMART2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.150.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAMTEL2020-03-102020-05-20เงินปันผล0.320.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SMK2020-03-102020-04-30เงินปันผล2.0310.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.102.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:12.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.011111112.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:12.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.011111112.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:12.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.0111111111112.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:12.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFG2020-03-102020-05-15เงินปันผล0.0551.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล0.01111111110.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล5:10.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล0.0111111111110.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล5:10.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-100000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111110.27%
ASN2020-03-100000-00-00หุ้นปันผล5:10.27%
ASN2020-03-102020-07-15หุ้นปันผล0.0111111111110.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-07-15หุ้นปันผล5:10.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FN2020-03-102020-05-15เงินปันผล0.00370.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FN2020-03-102020-04-30เงินปันผล0.00370.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNR2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.242.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MGT2020-03-102020-05-20เงินปันผล0.041.60%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SE2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.050.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SE2020-03-102020-04-22เงินปันผล0.050.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAAM2020-03-102020-05-18เงินปันผล0.0250.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKER2020-03-100000-00-00เงินปันผล0.06000.00%26/Nov/2019-31/Dec/2019
AYUD2020-03-092020-05-12เงินปันผล0.753.30%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AYUD2020-03-092020-05-07เงินปันผล0.753.30%
BROCK2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.020.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BROCK2020-03-092020-04-30เงินปันผล0.020.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DRT2020-03-092020-05-15เงินปันผล0.204.94%01/Jul/2019-31/Dec/2019
GFPT2020-03-092020-04-23เงินปันผล0.201.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HANA2020-03-092020-05-15เงินปันผล0.651.88%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KIAT2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.036.21%01/Jul/2019-31/Dec/2019
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล1.003.30%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล35:13.30%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล1.003.30%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล35:13.30%
NKI2020-03-092020-05-11เงินปันผล1.28573.30%
QLT2020-03-092019-04-29เงินปันผล0.307.18%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TTW2020-03-092020-04-30เงินปันผล0.305.17%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MEGA2020-03-092020-04-28เงินปันผล0.411.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OTO2020-03-092020-05-20เงินปันผล0.102.29%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OTO2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.102.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SR2020-03-092020-05-22เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKN2020-03-092020-05-08เงินปันผล0.152.98%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SRIPANWA2020-03-092020-03-24เงินปันผล0.11310.00%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BUI2020-03-060000-00-00เงินปันผล0.250.86%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EGCO2020-03-062020-04-23เงินปันผล3.253.77%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SYNEX2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.321.79%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TCCC2020-03-062020-04-23เงินปันผล1.105.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UOBKH2020-03-062020-05-08เงินปันผล0.0071.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UTP2020-03-062020-05-22เงินปันผล0.674.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ERW2020-03-062020-05-22เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHART2020-03-062020-03-25เงินปันผล0.07944.98%16/Nov/2019-31/Dec/2019
CBG2020-03-062020-05-08เงินปันผล1.202.15%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SCI2020-03-062020-05-25เงินปันผล0.020.00%
TNP2020-03-062020-05-05เงินปันผล0.031.32%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BRRGIF2020-03-062020-03-24เงินปันผล0.117213.09%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TIGER2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.184.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
STC2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.101.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AJ2020-03-052020-05-20เงินปันผล0.233.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASK2020-03-052020-05-08เงินปันผล1.722.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
GOLDPF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.18500.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MJLF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.17503.83%01/Oct/2019-31/Dec/2019
PAP2020-03-052020-05-15เงินปันผล0.273.60%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SVH2020-03-052020-04-24เงินปันผล103.25%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PHOL2020-03-052020-05-20เงินปันผล0.107.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
FSMART2020-03-052020-04-28เงินปันผล0.345.50%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPRC2020-03-052020-05-07เงินปันผล0.06250.00%
BIZ2020-03-052020-05-08เงินปันผล0.251.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMA2020-03-052020-05-12เงินปันผล0.203.96%
GULF2020-03-052020-04-28เงินปันผล1.300.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BOFFICE2020-03-052020-03-16เงินปันผล0.19616.66%01/Oct/2019-31/Dec/2019
KPNPF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.10655.72%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BCP2020-03-042020-04-24เงินปันผล0.301.48%
BOL2020-03-042020-04-10เงินปันผล0.091.16%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CPNREIT2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.4061.21%01/01/2019-31/12/2019
KSL2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.050.77%
PTT2020-03-042020-04-30เงินปันผล1.102.53%
RATCH2020-03-042020-04-23เงินปันผล1.255.45%
RS2020-03-042020-04-24เงินปันผล0.100.00%
SAT2020-03-042020-04-28เงินปันผล1.002.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SCCC2020-03-042020-04-03เงินปันผล4.005.71%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPF2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.30000.00%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
THANI2020-03-042020-04-27เงินปันผล0.163.90%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IFS2020-03-042020-04-30เงินปันผล0.2354.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPRIME2020-03-042020-03-23เงินปันผล0.14436.80%01/Oct/2019-31/Dec/2019
ICN2020-03-042020-05-20เงินปันผล0.13.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล10:10.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล0.00555555560.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล0.00555555560.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล10:10.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKKCP2020-03-032020-03-19เงินปันผล0.206.92%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CPI2020-03-032020-05-11เงินปันผล0.0712.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DCC2020-03-032020-04-30เงินปันผล0.0274.97%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MAKRO2020-03-032020-04-22เงินปันผล0.561.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIPF2020-03-032020-03-19เงินปันผล0.425.28%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SGP2020-03-032020-05-14เงินปันผล0.253.85%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SUPEREIF2020-03-030000-00-00เงินปันผล0.230387.38%07/Aug/2019-31/Dec/2019
BLAND2020-03-022020-03-13เงินปันผล0.042.80%
TIF12020-03-022020-03-18เงินปันผล0.166.58%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TU2020-03-022020-04-22เงินปันผล0.223.71%01/Jul/2019-31/Dec/2019
AMATAR2020-03-022020-03-20เงินปันผล0.175.95%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TLHPF2020-03-022020-03-18เงินปันผล0.374.67%01/Jul/2019-31/Dec/2019
DELTA2020-02-282020-04-09เงินปันผล1.800.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MBKET2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.180.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PICO2020-02-282020-03-20เงินปันผล0.250.00%01/Nov/2018-31/Oct/2019
PM2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.535.10%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PT2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.408.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNC2020-02-282020-04-27เงินปันผล0.353.51%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TASCO2020-02-282020-04-24เงินปันผล1.108.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PTTGC2020-02-282020-04-28เงินปันผล1.001.72%
PTTGC2020-02-282020-04-28เงินปันผล1.001.72%
PPP2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOP2020-02-272020-04-21เงินปันผล0.501.31%
CPTGF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.21107.79%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SPVI2020-02-272020-04-22เงินปันผล0.101.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTLPF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.40007.39%01/Oct/2019-31/Dec/2019
EGATIF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.19007.11%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
GVREIT2020-02-272020-03-13เงินปันผล0.21657.60%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GGC2020-02-272020-04-29เงินปันผล0.202.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFFIF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.11634.34%01/Oct/2019-31/Dec/2019
FUTUREPF2020-02-260000-00-00เงินปันผล0.36165.46%01/Oct/2019-31/Dec/2019
IRPC2020-02-262020-04-24เงินปันผล0.101.50%
LPN2020-02-262020-04-09เงินปันผล0.4028.00%
QHOP2020-02-262020-03-13เงินปันผล0.120.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMPACT2020-02-262020-03-12เงินปันผล0.301.90%01/Oct/2019-31/Dec/2019
PLANB2020-02-262020-03-11เงินปันผล0.06180.88%01/Jan/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
GPSC2020-02-262020-04-17เงินปันผล0.801.78%
BTSGIF2020-02-260000-00-00เงินปันผล0.1810.00%01/Oct/2019-31/Dec/2019
QHPF2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.24307.73%01/Nov/2019-31/Dec/2019
THCOM2020-02-252020-04-21เงินปันผล0.201.96%
INTUCH2020-02-252020-04-23เงินปันผล1.303.25%01/Jul/2019-31/Dec/2019
VGI2020-02-252020-03-06เงินปันผล0.0450.95%01/Apr/2019-30/Sep/2019
LHPF2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.09004.02%01/Oct/2019-31/Dec/2019
QHHR2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.19801.89%01/Oct/2019-31/Dec/2019
LHSC2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.15503.52%01/Nov/2019-31/Dec/2019
LHHOTEL2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.29001.26%01/Oct/2019-31/Dec/2019
FTREIT2020-02-242020-03-11เงินปันผล0.16705.86%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MC2020-02-202020-03-04เงินปันผล0.356.11%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ADVANC2020-02-192020-04-22เงินปันผล3.563.13%01/Jul/2019-31/Dec/2019
RAM2020-02-182020-02-28เงินปันผล0.902.03%
JASIF2020-02-170000-00-00เงินปันผล0.209.34%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GCAP2020-02-142020-04-07เงินปันผล0.102.17%01/Jul/2019-31/Dec/2019
1DIV2020-02-142020-02-28เงินปันผล0.242.32%
TDEX2020-02-142020-02-28เงินปันผล0.273.06%
PTTEP2020-02-132020-04-10เงินปันผล3.753.32%
SIRIP2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.151.82%
PPF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.21076.22%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DIF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.26107.35%01/Oct/2019-31/Dec/2019
CPNCG2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.20058.09%01/Oct/2019-31/Dec/2019
POPF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.25698.90%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DTAC2020-02-112020-04-24เงินปันผล1.616.40%
WHABT2020-02-072020-02-25เงินปันผล0.1647.16%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TAPAC2020-02-052020-03-24เงินปันผล00.34%01/Nov/2018-31/Oct/2019
WP2020-02-042020-02-20เงินปันผล0.203.67%
SCB2020-01-302020-02-14เงินปันผล0.751.85%
BTS2020-01-272020-02-12เงินปันผล0.183.37%01/Apr/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
TLGF2020-01-272020-02-14เงินปันผล0.22190.00%01/Sep/2019-30/Nov/2019
FPI2019-04-072020-05-21เงินปันผล0.051.16%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล01.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSBM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.23%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BSBM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.23%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.23%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CTARAF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.08155.98%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.42%01/Oct/2019-31/Dec/2019
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.42%01/Oct/2019-31/Dec/2019
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.07%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.07%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ESTAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ESTAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FSS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FSS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.62%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.62%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WIIK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LHK0000-00-002020-08-10เงินปันผล0.107.58%01/Oct/2019-31/Mar/2020
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LPN0000-00-000000-00-00เงินปันผล1.0028.00%
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-31/Mar/2020
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-31/Mar/2020
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJLF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.10003.83%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MNIT20000-00-000000-00-00เงินปันผล0.06504.71%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
MNRF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.04004.17%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NWR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NWR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SFP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2019-30/Sep/2020
SFP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2019-30/Sep/2020
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.30000.00%
SSF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.54%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SSF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.54%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPCG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.12%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPCG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.12%01/Jul/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TIW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TIW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.53%01/Jan/2019-12/Jan/2019
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.53%01/Jan/2019-12/Jan/2019
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.76%01/Oct/2019-31/Mar/2020
TSC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.76%01/Oct/2019-31/Mar/2020
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TWZ0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.00110.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-30/Sep/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-30/Sep/2020
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UVAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UVAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VARO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VARO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SBPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
SBPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GIFT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GIFT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-01/Dec/2019
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-01/Dec/2019
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.0957.96%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.60%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.60%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SIRIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.82%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SIRIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.82%01/Apr/2020-30/Jun/2020
KTIS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.00%01/Oct/2019-30/Sep/2020
KTIS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.00%01/Oct/2019-30/Sep/2020
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RWI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RWI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BRR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BRR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NDR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NDR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2019-31/Dec/2019
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHABT0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.14607.16%01/Jan/2020-31/Mar/2020
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHEWA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.87%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHEWA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.87%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Sep/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Sep/2020
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BCPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BCPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2019-31/Jan/2020
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2019-31/Dec/2019
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.102.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-30/Sep/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-30/Sep/2020
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KPNPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.08805.72%01/Jan/2020-31/Mar/2020
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
YGG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACE0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.031.48%
ACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BKER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BKER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3