จ่ายปันผล ปี 2020

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
MC2020-11-052020-11-25เงินปันผล0.205.61%01/Jul/2019-30/Jun/2020andretainedEarnings
SSP2020-10-142020-11-04เงินปันผล0.110.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHAYO2020-10-062020-10-21หุ้นปันผล0.00277770.07%
CHAYO2020-10-062020-10-21หุ้นปันผล20:10.07%
CHAYO2020-10-062020-10-21หุ้นปันผล0.00277780.07%
CHAYO2020-10-062020-10-21หุ้นปันผล20:10.07%
DRT2020-09-112020-09-25เงินปันผล0.207.45%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ABPIF2020-09-112020-09-28เงินปันผล0.09139.90%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
SUSCO2020-09-102020-09-25เงินปันผล0.026.88%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BANPU2020-09-102020-09-25เงินปันผล0.156.06%
BPP2020-09-102020-09-23เงินปันผล0.304.09%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TPIPL2020-09-092020-09-24เงินปันผล0.033.42%
MNIT22020-09-092020-09-25เงินปันผล0.06504.61%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
HPF2020-09-092020-09-28เงินปันผล0.09105.58%01/Apr/2020-30/Jun/2020
MNRF2020-09-092020-09-25เงินปันผล0.04000.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
HMPRO2020-09-082020-09-23เงินปันผล0.102.77%01/Jan/2020-30/Jun/2020
UBIS2020-09-082020-09-18เงินปันผล0.154.55%01/Jan/2020-30/Jun/2020
NSI2020-09-082020-09-22เงินปันผล4.509.47%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SSPF2020-09-082020-09-22เงินปันผล0.47155.27%01/Jul/2019-30/Jun/2020
SSPF2020-09-082020-09-22เงินปันผล0.47155.27%01/Jul/2019-30/Jun/2020
RATCH2020-09-032020-09-23เงินปันผล1.154.51%
TIP2020-09-032020-09-22เงินปันผล0.505.87%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TPIPP2020-09-032020-09-22เงินปันผล0.128.89%
TTW2020-09-022020-09-17เงินปันผล0.304.92%01/Jan/2020-30/Jun/2020
JASIF2020-09-022020-09-22เงินปันผล0.257.06%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
EASTW2020-09-022020-09-18เงินปันผล0.165.05%01/Jan/2020-30/Jun/2020
EGCO2020-09-022020-09-17เงินปันผล3.003.32%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TAE2020-09-022020-09-18เงินปันผล0.05514.46%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SPF2020-09-022020-09-18เงินปันผล0.140011.14%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
ORI2020-09-012020-09-25เงินปันผล0.296.03%01/Jun/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PB2020-09-012020-09-16เงินปันผล0.962.71%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
GPSC2020-09-012020-09-14เงินปันผล0.501.28%
KPNPF2020-09-012020-09-18เงินปันผล0.09005.96%01/Apr/2020-30/Jun/2020
QHPF2020-09-012020-09-18เงินปันผล0.132010.46%01/May/2020-30/Jun/2020
CTARAF2020-09-012020-09-18เงินปันผล0.08056.54%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BCPG2020-08-312020-09-14เงินปันผล0.163.17%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TIPCO2020-08-312020-09-14เงินปันผล0.254.59%
TIF12020-08-312020-09-17เงินปันผล0.156.94%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SYNTEC2020-08-312020-09-11เงินปันผล0.036.25%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CCET2020-08-312020-09-11เงินปันผล0.023.78%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TASCO2020-08-312020-09-11เงินปันผล0.307.81%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MIPF2020-08-312020-09-17เงินปันผล0.424.72%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BKKCP2020-08-312020-09-17เงินปันผล0.196.96%01/Apr/2020-30/Jun/2020
CPF2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.402.51%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AMATAR2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.1707.30%01/Apr/2020-30/Jun/2020
XO2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.1681.48%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BGRIM2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.150.67%
SEAFCO2020-08-282020-09-10เงินปันผล0.045.83%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AMATA2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.102.53%01/Jan/2020-30/Jun/2020
CSS2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.031.59%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TVO2020-08-282020-09-11เงินปันผล0.904.26%01/Jan/2020-30/Jun/2020
FORTH2020-08-282020-09-09เงินปันผล0.127.05%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SUPEREIF2020-08-280000-00-00เงินปันผล0.237652.11%01/Apr/2020-30/Jun/2020
TKS2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.069.84%01/Jan/2020-30/Jun/2020
QLT2020-08-272020-09-08เงินปันผล0.058.37%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
LALIN2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.254.94%01/Jan/2020-30/Jun/2020
WINNER2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.107.04%
APURE2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.050.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
LH2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.208.54%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AJ2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.301.39%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BJC2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.182.58%01/Jan/2020-30/Jun/2020
KIAT2020-08-272020-09-09เงินปันผล0.025.68%01/Jan/2020-30/Jun/2020
OSP2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.452.88%01/Jan/2020-30/Jun/2020
NOBLE2020-08-272020-09-09เงินปันผล1.1030.64%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TOA2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.271.47%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TSR2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.0853.89%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BCH2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.101.68%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AIMCG2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.10006.73%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AIMIRT2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.21004.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SMIT2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.108.33%01/Jan/2020-30/Jun/2020
HTECH2020-08-272020-09-14เงินปันผล0.0352.48%01/Jan/2020-30/Jun/2020
VCOM2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.103.56%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MCS2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.405.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
UVAN2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.105.81%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
LPH2020-08-272020-09-09เงินปันผล0.052.74%01/Jan/2020-30/Jun/2020
THE2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.031.91%
DDD2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.3580.68%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AYUD2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.754.36%
SWC2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.1257.31%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
MEGA2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.361.89%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
IVL2020-08-272020-09-10เงินปันผล0.1753.31%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SENA2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.1290317.06%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BOL2020-08-272020-09-09เงินปันผล0.082.31%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MBKET2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.109.25%01/Jan/2020-30/Jun/2020
FTE2020-08-272020-09-11เงินปันผล0.0210.13%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
FUTUREPF2020-08-270000-00-00เงินปันผล0.15008.16%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
EGATIF2020-08-272020-09-16เงินปันผล0.20916.50%01/Apr/2020-30/Jun/2020
CPTGF2020-08-272020-09-16เงินปันผล0.14608.69%
TTLPF2020-08-272020-09-16เงินปันผล0.36207.43%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TFFIF2020-08-270000-00-00เงินปันผล0.07714.28%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
PDG2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.105.68%01/Jan/2020-30/Jun/2020
KUN2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.032.14%01/Jan/2020-30/Jun/2020
HUMAN2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.061.34%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ARROW2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.157.28%01/Jan/2020-30/Jun/2020
UEC2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
PIMO2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.0180.75%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MBAX2020-08-262020-09-10เงินปันผล0.323.50%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
SABINA2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.355.89%
VL2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.025.93%
CHG2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.021.97%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BGC2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.094.25%01/Apr/2020-30/Jun/2020
JMT2020-08-262020-09-09เงินปันผล0.451.48%01/Jan/2020-30/Jun/2020
JMART2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.451.16%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PTG2020-08-262020-10-21เงินปันผล0.202.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
FSMART2020-08-262020-09-08เงินปันผล0.309.65%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BRRGIF2020-08-262020-09-11เงินปันผล0.027699.08%01/Apr/2020-30/Jun/2020
KCAR2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.227.69%01/Jan/2020-30/Jun/2020
JUBILE2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.184.10%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TU2020-08-252020-09-08เงินปันผล0.323.39%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SGP2020-08-252020-09-08เงินปันผล0.103.27%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SYNEX2020-08-250000-00-00เงินปันผล0.142.96%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PHOL2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.155.47%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PSH2020-08-252020-09-08เงินปันผล0.3112.30%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SPALI2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.505.12%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TFG2020-08-252020-09-09เงินปันผล0.034.82%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
TEAMG2020-08-252020-09-11เงินปันผล0.115.29%01/Jan/2020-30/Jun/2020
RPH2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.032.55%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SPCG2020-08-242020-09-03เงินปันผล0.555.89%01/Jan/2020-30/Jun/2020
DCC2020-08-242020-09-03เงินปันผล0.0454.11%01/Apr/2020-30/Jun/2020
KAMART2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.037.04%01/Apr/2020-30/Jun/2020
RJH2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.404.23%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SINGER2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.100.30%
AIT2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.2510.44%01/Jan/2020-30/Jun/2020
OTO2020-08-242020-09-03เงินปันผล0.022.43%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
QH2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.048.33%01/Jan/2020-30/Jun/2020
GVREIT2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.17656.95%01/Apr/2020-30/Jun/2020
MAKRO2020-08-240000-00-00เงินปันผล0.402.43%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TKN2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.112.32%01/Jan/2020-30/Jun/2020
MGT2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.033.69%01/Jan/2020-30/Jun/2020
KCE2020-08-242020-09-09เงินปันผล0.401.55%01/Jan/2020-30/Jun/2020
M2020-08-242020-09-10เงินปันผล0.505.20%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
ASP2020-08-242020-09-08เงินปันผล0.065.65%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BROOK2020-08-242020-09-10เงินปันผล0.0214.15%
CBG2020-08-212020-09-03เงินปันผล0.901.48%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
SUN2020-08-210000-00-00เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
BSBM2020-08-212020-09-09เงินปันผล0.044.25%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SMPC2020-08-212020-09-09เงินปันผล0.373.93%01/Jan/2020-30/Jun/2020
THIP2020-08-212020-09-09เงินปันผล0.503.88%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SFLEX2020-08-212020-09-08เงินปันผล0.081.26%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TQM2020-08-212020-09-08เงินปันผล1.001.45%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PM2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.109.21%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PT2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.108.52%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TNP2020-08-200000-00-00เงินปันผล0.031.33%01/Jan/2020-30/Jun/2020
INSET2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.0384.52%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TPCH2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.0881.63%01/Jan/2020-30/Jun/2020
AUCT2020-08-202020-09-02เงินปันผล0.184.17%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SAAM2020-08-202020-09-03เงินปันผล0.0376.82%01/Jan/2020-30/Jun/2020
INTUCH2020-08-200000-00-00เงินปันผล1.154.51%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PLE2020-08-192020-09-11เงินปันผล0.079.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BH2020-08-192020-09-03เงินปันผล1.152.46%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
FTREIT2020-08-192020-09-03เงินปันผล0.16705.77%01/Apr/2020-30/Jun/2020
TPRIME2020-08-192020-09-08เงินปันผล0.12834.53%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SAT2020-08-190000-00-00เงินปันผล0.128.33%01/Jan/2020-30/Jun/2020
ADVANC2020-08-192020-09-03เงินปันผล3.244.07%01/Jan/2020-30/Jun/2020
TACC2020-08-190000-00-00เงินปันผล0.133.81%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล0.0018518519320.00%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล30:10.00%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล0.0018518519320.00%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล30:10.00%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล0.0018518519320.00%
SKY2020-08-182020-10-09หุ้นปันผล30:10.00%
BOFFICE2020-08-172020-09-09เงินปันผล0.24974.66%01/Mar/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
SNC2020-08-172020-08-28เงินปันผล0.356.85%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
LHPF2020-08-172020-09-03เงินปันผล0.05008.66%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SCC2020-08-132020-08-28เงินปันผล5.503.66%01/Jan/2020-30/Jun/2020
RAM2020-08-132020-08-26เงินปันผล0.902.55%
PTTEP2020-08-132020-08-28เงินปันผล1.505.61%01/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
GC2020-08-132020-08-28เงินปันผล0.188.47%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PPF2020-08-132020-09-01เงินปันผล0.1756.21%01/Apr/2020-30/Jun/2020
DIF2020-08-130000-00-00เงินปันผล0.26107.57%01/Apr/2020-30/Jun/2020
POPF2020-08-132020-09-01เงินปันผล0.24709.68%01/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
CPNCG2020-08-132020-09-01เงินปันผล0.25159.57%01/Apr/2020-30/Jun/2020
TCAP2020-08-112020-08-27เงินปันผล1.2021.37%
WHABT2020-08-102020-08-27เงินปันผล0.13656.76%01/Apr/2020-30/Jun/2020
WHART2020-08-102020-08-27เงินปันผล0.17804.34%01/Apr/2020-30/Jun/2020
PTL2020-08-072020-08-27เงินปันผล0.292.80%01/Oct/2019-31/Mar/2020andretainedEarnings
EPG2020-08-062020-08-21เงินปันผล0.122.67%01/Apr/2019-31/Mar/2020
ZEN2020-07-242020-09-09เงินปันผล0.201.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TLGF2020-07-232020-08-14เงินปันผล0.12686.27%01/Mar/2020-31/May/2020andretainedEarnings
STANLY2020-07-132020-07-29เงินปันผล8.254.91%01/Apr/2019-31/Mar/2020
SELIC2020-07-132020-07-23หุ้นปันผล0.00766284970.32%
SELIC2020-07-132020-07-23หุ้นปันผล7.249986:10.32%
BKKCP2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.18006.96%01/Jan/2020-31/Mar/2020
TIF12020-05-290000-00-00เงินปันผล0.166.94%01/Jan/2020-31/Mar/2020
LHHOTEL2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.100011.10%01/Jan/2020-31/Mar/2020
LHPF2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.07508.66%01/Jan/2020-31/Mar/2020
QHHR2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.100010.71%01/Jan/2020-31/Mar/2020
BRRGIF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.115299.08%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
ILM2020-05-282020-07-17เงินปันผล0.463.65%01/Apr/2019-31/Dec/2019
APURE2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
KAMART2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.037.04%01/Jan/2020-31/Mar/2020
CPN2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.801.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFFIF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.10324.28%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
TTLPF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.44007.43%01/Jan/2020-31/Mar/2020
EGATIF2020-05-282020-06-16เงินปันผล0.20736.50%01/Jan/2020-31/Mar/2020
CPTGF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.20158.69%01/Jan/2020-31/Mar/2020
JASIF2020-05-272020-06-15เงินปันผล0.247.06%01/Jan/2020-31/Mar/2020
JUBILE2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.494.10%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OISHI2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.513.60%01/Oct/2019-31/Mar/2020andretainedEarnings
AIMCG2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20006.73%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AIMIRT2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20474.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
FUTUREPF2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20008.16%
ROJNA2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.208.77%01/Oct/2019-31/Dec/2019
YGG2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.060.71%01/Jan/2020-31/Mar/2020
IVL2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.1753.31%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AMATAR2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.1757.30%01/Jan/2020-31/Mar/2020
DIF2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.2617.57%01/Jan/2020-31/Mar/2020
BGC2020-05-250000-00-00เงินปันผล0.124.25%01/Jan/2020-31/Mar/2020
FTREIT2020-05-250000-00-00เงินปันผล0.16705.77%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SUPEREIF2020-05-220000-00-00เงินปันผล0.265152.11%01/Jan/2020-31/Mar/2020
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111602.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล10:12.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111602.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล10:12.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GVREIT2020-05-220000-00-00เงินปันผล0.20576.95%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SMART2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.054.90%
TPRIME2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.12844.53%01/Jan/2020-31/Mar/2020
JAS2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.0553.33%
DCC2020-05-200000-00-00เงินปันผล0.0314.11%01/Jan/2020-31/Mar/2020
KGI2020-05-200000-00-00เงินปันผล0.3418.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPNCG2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.25159.57%01/Jan/2020-31/Mar/2020
POPF2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.26009.68%01/Jan/2020-31/Mar/2020
HFT2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.1452.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHART2020-05-180000-00-00เงินปันผล0.17154.34%01/Jan/2020-31/Mar/2020
ORI2020-05-142020-05-29เงินปันผล0.296.03%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ACG2020-05-132020-05-27เงินปันผล0.043.45%
FNS2020-05-132020-05-27เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMIT2020-05-132020-05-28เงินปันผล0.208.33%01/Jul/2019-31/Dec/2019
AEONTS2020-05-132020-07-20เงินปันผล2.552.20%01/Sep/2019-29/Feb/2020andretainedEarnings
QTC2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.153.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AP2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.405.23%
NOBLE2020-05-122020-05-26เงินปันผล2.2030.64%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
RML2020-05-122020-05-29เงินปันผล0.0150.00%
SIAM2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.053.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPA2020-05-122020-05-25เงินปันผล0.030.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPA2020-05-122020-05-25หุ้นปันผล2:10.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEW2020-05-122020-05-25เงินปันผล0.200.36%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STA2020-05-122020-05-29เงินปันผล0.351.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AP2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.405.23%
PPF2020-05-120000-00-00เงินปันผล0.17506.21%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SIRIP2020-05-120000-00-00เงินปันผล0.147.97%
TRT2020-05-112020-05-27เงินปันผล0.126.90%
SENA2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.1716377.06%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CHO2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.0210.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLA2020-05-110000-00-00เงินปันผล0.332.42%
AMARIN2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.122.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAPPE2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.833.99%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FMT2020-05-112020-05-26เงินปันผล1.6258.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRU2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.123.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ANAN2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.02656.03%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KAMART2020-05-112020-05-26เงินปันผล0.077.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DEMCO2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.030.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CCP2020-05-112020-05-28เงินปันผล0.012.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TFMAMA2020-05-112020-05-28เงินปันผล2.202.31%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SYNTEC2020-05-112020-05-29เงินปันผล0.056.25%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TMB2020-05-082020-05-26เงินปันผล0.012.75%01/Jul/2019-31/Dec/2019
COM72020-05-082020-05-26เงินปันผล0.601.99%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PL2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.156.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BROOK2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.0314.15%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PREB2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.6010.46%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEAFCO2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.115.83%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TC2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.122.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MODERN2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.125.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ESTAR2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VIBHA2020-05-082020-05-27เงินปันผล0.0452.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CK2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.202.51%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
WHA2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.05354.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SSSC2020-05-082020-05-29เงินปันผล0.1656.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APCS2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.061.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MBK2020-05-082020-05-21เงินปันผล0.426.15%
PRG2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.325.96%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ILINK2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.037410.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ILINK2020-05-082020-05-22หุ้นปันผล15:10.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SSSC2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.1656.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.01671.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.05354.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
JWD2020-05-082020-05-26เงินปันผล0.252.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCN2020-05-072020-05-25เงินปันผล0.105.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASEFA2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.205.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SABINA2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.625.89%
PG2020-05-072020-05-20เงินปันผล0.204.03%
BSM2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AU2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.292.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CKP2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.030.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MOONG2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.006.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TWPC2020-05-072020-05-25เงินปันผล0.1343.21%
ALUCON2020-05-072020-05-15เงินปันผล7.504.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HUMAN2020-05-072020-05-26เงินปันผล0.061.34%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TPCORP2020-05-072020-05-21เงินปันผล0.446.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CI2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.01552.07%
OSP2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.652.88%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SYMC2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.0210.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
COLOR2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.043.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
STI2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.253.62%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LH2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.408.54%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0112.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:12.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPM2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.0181.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0111111111602.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:12.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0111111111602.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:12.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COL2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.050.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.00560.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AI2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.125.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.00560.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PB2020-05-072020-05-22เงินปันผล1.092.71%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
COLOR2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.043.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
THREL2020-05-070000-00-00เงินปันผล0.137.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
WP2020-05-072020-05-20เงินปันผล0.055.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COLOR2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.043.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AI2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.125.31%
THREL2020-05-070000-00-00เงินปันผล0.137.22%01/Jul/2019-31/Dec/2019
NYT2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.5014.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TPA2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.458.04%
TPCH2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.1231.63%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UPOIC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.0250.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHANG2020-05-052020-05-22เงินปันผล2.254.09%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIAN2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.201.63%
FPI2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0456.46%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BFIT2020-05-052020-05-22เงินปันผล2.257.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ICHI2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.353.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SMIT2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.208.33%01/Jul/2019-31/Dec/2019
LRH2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.4341.38%
TPOLY2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.068812.84%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BAY2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.452.48%
PAF2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.01021.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล0.022.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล25:12.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล0.022.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล25:12.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ROJNA2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.308.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.1424.25%01/Oct/2019-31/Dec/2019
S2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0452.73%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MM2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0582.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MATI2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.102.18%
SWC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.257.31%01/Jul/2019-31/Dec/2019
NC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.100.95%
OCC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.252.51%
BTNC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.151.18%
SPI2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.501.08%
SINGER2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.100.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWM2020-05-052020-05-25เงินปันผล0.065.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SPC2020-05-052020-05-21เงินปันผล1.002.50%
FE2020-05-052020-05-22เงินปันผล10.005.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CMAN2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.022.96%
NYT2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.5014.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
VNT2020-05-052020-05-22เงินปันผล1.404.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPCH2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.1231.63%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BGC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.1424.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPOLY2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.068812.84%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LST2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.458.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AHC2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.453.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPR2020-04-302020-05-27เงินปันผล0.1313.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SC2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.196.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SSF2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.20632.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIMBT2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0050.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ICC2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.702.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TM2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.134.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON2020-04-302020-05-22เงินปันผล2.003.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.0040.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRM2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.142.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003970.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003970.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LPH2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.052.74%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEAUTY2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0364.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VRANDA2020-04-302020-05-19เงินปันผล0.201.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOA2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.271.47%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IVL2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.1753.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CENTEL2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAUCE2020-04-302020-05-19เงินปันผล1.1504.42%01/01/19-31/12/19
SCG2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0611.72%
HTECH2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.042.48%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TNL2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.552.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KKP2020-04-302020-05-21เงินปันผล2.757.69%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TVI2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.204.74%operatingperiod
BJC2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.732.58%01/Jul/2019-31/Dec/2019
RICHY2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.0588.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CHG2020-04-302020-05-27เงินปันผล0.0301.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.01671.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MFEC2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.357.23%01/01/19-31/12/19
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003970.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.165.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003970.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MINT2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.500.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THIP2020-04-302020-05-21เงินปันผล1.153.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THIP2020-04-302020-05-21หุ้นปันผล10:13.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WACOAL2020-04-302020-05-21เงินปันผล1.904.22%
PJW2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.074.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
VRANDA2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.101.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NNCL2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.083.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.034.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.034.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSR2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.083.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPS2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.208.47%
LHFG2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.0457.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.165.96%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SKR2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.071.07%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC2020-04-292020-05-12เงินปันผล9.503.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPALL2020-04-292020-05-14เงินปันผล1.252.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UBIS2020-04-292020-05-20เงินปันผล0.254.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TACC2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.143.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PIMO2020-04-292020-05-21เงินปันผล0.0180.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NVD2020-04-292020-05-18เงินปันผล0.041.61%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
NER2020-04-292020-05-11เงินปันผล02.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RBF2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.151.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCAP2020-04-292020-05-15เงินปันผล1.8021.37%
SONIC2020-04-292020-05-13เงินปันผล0.052.84%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOPP2020-04-292020-05-21เงินปันผล5.502.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLE2020-04-292020-05-22เงินปันผล0.079.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MANRIN2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.471.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATI2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.102.18%
TOPP2020-04-292020-05-15เงินปันผล5.502.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RSP2020-04-282020-05-18เงินปันผล0.052.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FLOYD2020-04-282020-05-13เงินปันผล0.098.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
WPH2020-04-282020-05-14เงินปันผล0.05793.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GUNKUL2020-04-282020-05-15เงินปันผล0.1365.07%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
QH2020-04-282020-05-18เงินปันผล0.138.33%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PORT2020-04-282020-05-20เงินปันผล0.072.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EPCO2020-04-282020-05-15เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GTB2020-04-282020-05-21เงินปันผล0.057.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ADB2020-04-282020-05-11เงินปันผล0.010.98%
SYMC2020-04-282020-05-13เงินปันผล0.0210.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BAFS2020-04-282020-05-14เงินปันผล1.025.25%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SIS2020-04-282020-05-14เงินปันผล0.553.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TEAMG2020-04-272020-05-07เงินปันผล0.065.29%01/Jul/2019-31/Dec/2019
III2020-04-272020-05-18เงินปันผล02.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TISCO2020-04-272020-05-08เงินปันผล7.758.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APCO2020-04-272020-05-11เงินปันผล0.09502.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLA2020-04-272020-07-13เงินปันผล0.32082.42%
AKP2020-04-272020-05-13เงินปันผล0.0323.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMAN2020-04-272020-05-14เงินปันผล0.022.96%
AMARIN2020-04-272020-05-12เงินปันผล0.122.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SISB2020-04-242020-05-15เงินปันผล0.101.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IHL2020-04-242020-05-14เงินปันผล0.106.58%
APP2020-04-242020-05-15เงินปันผล0.103.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SABINA2020-04-242020-05-08เงินปันผล0.625.89%
KUMWEL2020-04-242020-05-08เงินปันผล0.076.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CKP2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.03000.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RICHY2020-04-242020-05-13เงินปันผล0.0588.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BCH2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.131.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IHL2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.106.58%
TLGF2020-04-242020-05-18เงินปันผล0.25566.27%01/Dec/2019-29/Feb/2020
YUASA2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.352.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NVD2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.041.61%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
YUASA2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.352.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PG2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.204.03%
IVL2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.1753.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFMAMA2020-04-232020-05-08เงินปันผล2.202.31%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SPALI2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.605.12%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BROOK2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.0314.15%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
FE2020-04-232020-05-08เงินปันผล10.005.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
EKH2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.213.86%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPM2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.0181.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAJOR2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.705.59%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CRD2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.0122.55%
M2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.305.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MBAX2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.133.50%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AMATA2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.252.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CRD2020-04-222020-05-05เงินปันผล0.0122.55%
CSR2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.602.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSR2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.602.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
OCC2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.252.51%
SPI2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.501.08%
BEM2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.091.82%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KWM2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.065.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ALLA2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.108.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPC2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.002.50%
CMO2020-04-222020-05-15เงินปันผล0.07523.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AIT2020-04-212020-05-07เงินปันผล1.4010.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IT2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.031.22%
HMPRO2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.212.77%01/Jul/2019-31/Dec/2019
JMT2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.331.48%01/Jul/2019-31/Dec/2019
JMART2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.241.16%01/Jul/2019-31/Dec/2019
YGG2020-04-212020-04-28เงินปันผล0.120.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KTB2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.90756.02%
AQUA2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.036.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BBL2020-04-212020-04-30เงินปันผล5.005.65%
TPCORP2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.446.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
INSET2020-04-212020-05-05เงินปันผล0.1154.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCG2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.0611.72%
AQUA2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.036.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ICC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.702.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTNC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.151.18%
MTC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.300.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTS2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.004.90%01/Apr/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
QHPF2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.100010.46%01/Jan/2020-29/Feb/2020
LHSC2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.10008.59%01/Jan/2020-29/Feb/2020
JAS2020-04-202020-05-12เงินปันผล1.5053.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMATAV2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.050.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WIIK2020-04-202020-04-30เงินปันผล0.030.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JAS2020-04-202020-05-12เงินปันผล1.4853.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WACOAL2020-04-202020-05-05เงินปันผล1.904.22%
ACG2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.043.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CK2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.202.51%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PR92020-04-202020-05-07เงินปันผล0.141.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNL2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.552.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AMATAV2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.050.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SFLEX2020-04-202020-05-07เงินปันผล0.151.26%
JAS2020-04-202020-05-08เงินปันผล1.4853.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TIPCO2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.104.59%
TMT2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.304.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKD2020-04-172020-04-27เงินปันผล0.105.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
FTE2020-04-172020-05-08เงินปันผล0.0910.13%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MBK2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.426.15%
KTC2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.881.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GC2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.288.47%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TPLAS2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.106.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HTECH2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.042.48%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ADB2020-04-162020-04-29เงินปันผล0.010.98%
ARROW2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.407.28%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PCSGH2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.208.55%01/Jul/2019-31/Dec/2019
DEMCO2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.030.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RBF2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.151.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRG2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.355.96%
APP2020-04-160000-00-00เงินปันผล0.103.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ALUCON2020-04-162020-05-05เงินปันผล7.504.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PORT2020-04-152020-04-29เงินปันผล0.072.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPF2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.402.51%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NETBAY2020-04-152020-04-29เงินปันผล0.97433.78%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AWC2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.01250.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPA2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.458.04%
YGG2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.1220.71%
CSS2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.011.59%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BANPU2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.256.06%
SORKON2020-04-142020-04-29เงินปันผล2.003.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SISB2020-04-142020-04-27เงินปันผล0.101.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
QTC2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.153.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VL2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.025.93%
EASTW2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.265.05%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IT2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.031.22%
SHANG2020-04-142020-04-29เงินปันผล2.254.09%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PL2020-04-142020-04-29เงินปันผล0.156.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAJOR2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.355.59%01/Jul/2019-31/Dec/2019
S112020-04-102020-04-30เงินปันผล0.285.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMCO2020-04-102020-04-30เงินปันผล0.097.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ATP302020-04-102020-04-30เงินปันผล0.023.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCC2020-04-092020-04-27เงินปันผล7.003.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KBANK2020-04-092020-04-30เงินปันผล4.504.19%
SCB2020-04-092020-04-29เงินปันผล4.006.85%
BPP2020-04-092020-04-28เงินปันผล0.304.09%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CMC2020-04-092020-05-27เงินปันผล0.0253.16%
TOG2020-04-092020-04-24เงินปันผล0.156.68%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BPP2020-04-092020-04-28เงินปันผล0.304.09%01/Jul/2019-31/Dec/2019
GPI2020-04-082020-04-24เงินปันผล0.0813.33%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IP2020-04-082020-04-27เงินปันผล0.1851.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DTCI2020-04-082020-05-29เงินปันผล0.250.88%
DTCI2020-04-082020-04-30เงินปันผล0.250.88%
BAM2020-04-082020-04-24เงินปันผล1.054.88%01/01/19-31/12/19
SMPC2020-04-072020-04-30เงินปันผล0.183.93%01/Jul/2019-31/Dec/2019
COTTO2020-04-032020-04-23เงินปันผล0.0120.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DTC2020-04-012020-04-17เงินปันผล0.192.45%
SF2020-03-312020-04-16เงินปันผล0.224.36%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DCON2020-03-272020-05-14เงินปันผล0.0154.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LEE2020-03-272020-05-19เงินปันผล0.125.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSTE2020-03-262020-05-28เงินปันผล0.102.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMILL2020-03-262020-05-28เงินปันผล0.115.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BH2020-03-262020-04-30เงินปันผล2.052.46%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BAT-3K2020-03-252020-05-05เงินปันผล1.000.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTA2020-03-252020-05-14เงินปันผล0.060.90%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KCAR2020-03-202020-05-22เงินปันผล0.347.69%01/Jun/2019-31/Dec/2019
ROH2020-03-200000-00-00เงินปันผล1.43463.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CCET2020-03-202020-05-15เงินปันผล0.033.78%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ROH2020-03-202020-04-30เงินปันผล1.43463.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MACO2020-03-192020-05-15เงินปันผล0.0163.66%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TBSP2020-03-192020-04-24เงินปันผล0.454.91%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CHARAN2020-03-192020-05-27เงินปันผล0.501.72%
2S2020-03-192020-05-19เงินปันผล0.073.29%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SANKO2020-03-192020-05-28เงินปันผล0.055.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EA2020-03-192020-05-22เงินปันผล0.300.47%
PATO2020-03-192020-05-12เงินปันผล0.605.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NTV2020-03-192020-04-30เงินปันผล1.583.78%
ML2020-03-192020-05-26เงินปันผล0.033.23%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ML2020-03-192020-05-07เงินปันผล0.033.23%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKS2020-03-192020-05-08เงินปันผล0.409.84%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TBSP2020-03-192020-04-24เงินปันผล0.454.91%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
GRAMMY2020-03-182020-05-22เงินปันผล0.203.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TAE2020-03-182020-05-22เงินปันผล0.1514.46%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TAE2020-03-182020-05-08เงินปันผล0.1514.46%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ZIGA2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.0391.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH2020-03-172020-05-22เงินปันผล0.01250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CGH2020-03-172020-05-22เงินปันผล0.01250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CM2020-03-172020-05-14เงินปันผล0.062.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BJCHI2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.137.65%
CNT2020-03-172020-05-08เงินปันผล0.043.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BM2020-03-172020-05-15เงินปันผล0.083.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BJCHI2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.137.65%
CNT2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.043.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AGE2020-03-162020-05-20เงินปันผล0.0910.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.100.38%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.38%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.011110.38%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.38%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.100.38%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.38%
UKEM2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.01622.36%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UAC2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.1353.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TQM2020-03-162020-05-14เงินปันผล1.101.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CMR2020-03-162020-05-25เงินปันผล0.05853.15%
SPCG2020-03-162020-05-15เงินปันผล0.725.89%01/Jul/2019-31/Dec/2019
JKN2020-03-162020-05-20เงินปันผล0.141.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JKN2020-03-162020-05-20หุ้นปันผล8:11.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CWT2020-03-162020-05-28เงินปันผล0.03810.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.0111111111110.38%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.38%
LANNA2020-03-162020-05-19เงินปันผล0.307.95%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UAC2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.1353.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LANNA2020-03-162020-05-07เงินปันผล0.307.95%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CWT2020-03-162020-05-28เงินปันผล0.03810.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPG2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.703.91%
RJH2020-03-132020-05-25เงินปันผล0.504.23%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MCS2020-03-132020-04-29เงินปันผล0.405.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TIP2020-03-132020-05-22เงินปันผล1.155.87%
PSTC2020-03-132020-05-29เงินปันผล0.0102.84%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LALIN2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.214.94%01/Jul/2019-31/Dec/2019
DOD2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.353.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNITY2020-03-132020-05-15เงินปันผล0.4410.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TAKUNI2020-03-132020-05-27เงินปันผล0.02745.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DDD2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.1250.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRUE2020-03-132020-05-29เงินปันผล0.092.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPP2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.604.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLAT2020-03-132020-05-14เงินปันผล0.207.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UNIQ2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.275.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AUCT2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.254.17%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PDJ2020-03-132020-05-13เงินปันผล0.100.00%
SIRI2020-03-132020-05-12เงินปันผล0.068.85%
SPG2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.703.91%
PRIN2020-03-132020-05-22เงินปันผล0.031.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDG2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.105.68%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PLAT2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.207.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDJ2020-03-130000-00-00เงินปันผล0.100.00%
TAKUNI2020-03-132020-05-05เงินปันผล0.02745.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CAZ2020-03-132020-05-05เงินปันผล0.10715.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DDD2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.1250.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVO2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.754.26%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SKE2020-03-130000-00-00เงินปันผล0.0252.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PYLON2020-03-132020-05-14เงินปันผล0.276.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOD2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.353.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRIN2020-03-132020-05-22เงินปันผล0.031.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDJ2020-03-132020-08-11หุ้นปันผล0.100.00%
PDJ2020-03-132020-08-11เงินปันผล0.100.00%
XO2020-03-122020-05-13เงินปันผล0.051.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGRIM2020-03-122020-05-11เงินปันผล0.220.67%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SUSCO2020-03-122020-05-11เงินปันผล0.116.88%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CPW2020-03-122020-05-20เงินปันผล0.0593.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THG2020-03-122020-05-14เงินปันผล0.301.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WICE2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.091.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIMAR2020-03-122020-04-30เงินปันผล0.053.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
UVAN2020-03-122020-05-26เงินปันผล0.175.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ABPIF2020-03-122020-03-27เงินปันผล0.13679.90%
SCP2020-03-122020-05-21เงินปันผล0.406.60%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CTARAF2020-03-122020-03-27เงินปันผล0.08456.54%01/Oct/2019-31/Dec/2019
ASP2020-03-122020-04-27เงินปันผล0.075.65%01/Jul/2019-31/Dec/2019
GLOBAL2020-03-122020-05-22เงินปันผล0.20529100531.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLOBAL2020-03-122020-05-22หุ้นปันผล21:11.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGRIM2020-03-122020-04-30เงินปันผล0.220.67%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CPW2020-03-122020-04-21เงินปันผล0.0593.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UVAN2020-03-122020-05-08เงินปันผล0.175.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
HARN2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.187.83%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPIPP2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.208.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSH2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.9512.30%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CSC2020-03-110000-00-00เงินปันผล0.657.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-05-21เงินปันผล0.0185185185190.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-05-21หุ้นปันผล6:10.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PMTA2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.505.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
NSI2020-03-112020-04-22เงินปันผล1.569.47%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KBS2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.061.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMD2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.556.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SVOA2020-03-112020-05-05เงินปันผล0.043.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
OGC2020-03-112020-05-18เงินปันผล0.572.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSC2020-03-112020-05-15เงินปันผล5.407.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TWP2020-03-112020-05-27เงินปันผล0.07410.98%
SKN2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.03061.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BDMS2020-03-112020-04-24เงินปันผล0.302.61%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VCOM2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.163.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VIH2020-03-112020-05-22เงินปันผล0.141.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSE2020-03-112020-04-27เงินปันผล0.124.58%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MNIT22020-03-112020-03-27เงินปันผล0.034.61%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MNIT2020-03-112020-03-27เงินปันผล0.0252.47%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BA2020-03-112020-05-05เงินปันผล0.101.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LUXF2020-03-112020-03-30เงินปันผล0.16002.44%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MSC2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.457.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPIPL2020-03-112020-05-27เงินปันผล0.033.42%
TK2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.556.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LIT2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.246.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KBS2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.061.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WINNER2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.107.04%
CSC2020-03-112020-05-08เงินปันผล4.757.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
OGC2020-03-112020-05-18เงินปันผล0.572.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PMTA2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.505.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PTG2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.202.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPIPL2020-03-112020-05-27เงินปันผล0.033.42%
DOHOME2020-03-112020-08-05หุ้นปันผล0.0185185185190.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-08-05หุ้นปันผล6:10.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MGT2020-03-102020-05-20เงินปันผล0.043.69%01/Jul/2019-31/Dec/2019
FORTH2020-03-102020-04-30เงินปันผล0.307.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SMK2020-03-102020-04-30เงินปันผล2.035.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMTEL2020-03-102020-05-20เงินปันผล0.329.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TFG2020-03-102020-05-15เงินปันผล0.0554.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล0.503.86%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล50:13.86%01/Jul/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.102.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:12.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.011111112.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:12.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล0.01111111110.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล5:10.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล0.503.86%01/Jul/2019-31/Dec/2019
FN2020-03-102020-05-15เงินปันผล0.00370.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMART2020-03-102020-05-22เงินปันผล0.152.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SE2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.053.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.011111112.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:12.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MTI2020-03-102020-05-12เงินปันผล2.903.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNR2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.241.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.0111111111112.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:12.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BKER2020-03-100000-00-00เงินปันผล0.06001.02%26/Nov/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล0.0111111111110.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล5:10.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MTI2020-03-102020-04-16เงินปันผล2.903.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FN2020-03-102020-04-30เงินปันผล0.00370.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SE2020-03-102020-04-22เงินปันผล0.053.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMART2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.152.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAAM2020-03-102020-05-18เงินปันผล0.0256.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล50:13.86%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12เงินปันผล0.523.86%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-100000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111110.21%
ASN2020-03-100000-00-00หุ้นปันผล5:10.21%
ASN2020-03-102020-07-15หุ้นปันผล0.0111111111110.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-07-15หุ้นปันผล5:10.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SR2020-03-092020-05-22เงินปันผล0.033.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KIAT2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.035.68%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BROCK2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.021.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MEGA2020-03-092020-04-28เงินปันผล0.411.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
HANA2020-03-092020-05-15เงินปันผล0.652.60%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OTO2020-03-092020-05-20เงินปันผล0.102.43%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DRT2020-03-092020-05-15เงินปันผล0.207.45%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TKN2020-03-092020-05-08เงินปันผล0.152.32%01/Jul/2019-31/Dec/2019
GFPT2020-03-092020-04-23เงินปันผล0.201.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล1.002.80%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล35:12.80%
SRIPANWA2020-03-092020-03-24เงินปันผล0.11316.37%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
QLT2020-03-092019-04-29เงินปันผล0.308.37%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TTW2020-03-092020-04-30เงินปันผล0.304.92%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BROCK2020-03-092020-04-30เงินปันผล0.021.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AYUD2020-03-092020-05-12เงินปันผล0.754.36%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AYUD2020-03-092020-05-07เงินปันผล0.754.36%
OTO2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.102.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล1.002.80%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล35:12.80%
NKI2020-03-092020-05-11เงินปันผล1.28572.80%
CBG2020-03-062020-05-08เงินปันผล1.201.48%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SCI2020-03-062020-05-25เงินปันผล0.021.38%
UOBKH2020-03-062020-05-08เงินปันผล0.0070.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STC2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.1014.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TCCC2020-03-062020-04-23เงินปันผล1.103.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ERW2020-03-062020-05-22เงินปันผล0.071.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BRRGIF2020-03-062020-03-24เงินปันผล0.117219.08%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
WHART2020-03-062020-03-25เงินปันผล0.07944.34%16/Nov/2019-31/Dec/2019
EGCO2020-03-062020-04-23เงินปันผล3.253.32%01/Jul/2019-31/Dec/2019
EGCO2020-03-062020-04-23เงินปันผล3.253.32%01/Jul/2019-31/Dec/2019
STC2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.1014.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
UTP2020-03-062020-05-22เงินปันผล0.674.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNP2020-03-062020-05-05เงินปันผล0.031.33%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TIGER2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.1810.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SYNEX2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.322.96%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BUI2020-03-060000-00-00เงินปันผล0.252.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SVH2020-03-052020-04-24เงินปันผล104.25%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PAP2020-03-052020-05-15เงินปันผล0.277.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJ2020-03-052020-05-20เงินปันผล0.231.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIZ2020-03-052020-05-08เงินปันผล0.256.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PHOL2020-03-052020-05-20เงินปันผล0.105.47%01/Jul/2019-31/Dec/2019
FSMART2020-03-052020-04-28เงินปันผล0.349.65%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BOFFICE2020-03-052020-03-16เงินปันผล0.19614.66%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SPRC2020-03-052020-05-07เงินปันผล0.06252.04%
KPNPF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.10655.96%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GOLDPF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.18507.21%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MJLF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.175010.80%01/Oct/2019-31/Dec/2019
AMA2020-03-052020-05-12เงินปันผล0.203.39%
ASK2020-03-052020-05-08เงินปันผล1.727.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล10:10.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล0.00555555560.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KSL2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.051.76%
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล0.00555555560.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล10:10.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
RATCH2020-03-042020-04-23เงินปันผล1.254.51%
THANI2020-03-042020-04-27เงินปันผล0.164.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPRIME2020-03-042020-03-23เงินปันผล0.14434.53%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SAT2020-03-042020-04-28เงินปันผล1.008.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BOL2020-03-042020-04-10เงินปันผล0.092.31%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SCCC2020-03-042020-04-03เงินปันผล4.005.65%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PTT2020-03-042020-04-30เงินปันผล1.104.57%
BCP2020-03-042020-04-24เงินปันผล0.303.17%
RS2020-03-042020-04-24เงินปันผล0.101.55%
SPF2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.300011.14%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
IFS2020-03-042020-04-30เงินปันผล0.2359.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ICN2020-03-042020-05-20เงินปันผล0.14.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPNREIT2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.4068.63%01/01/2019-31/12/2019
CPI2020-03-032020-05-15เงินปันผล0.0713.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DCC2020-03-032020-04-30เงินปันผล0.0274.11%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SGP2020-03-032020-05-14เงินปันผล0.253.27%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MIPF2020-03-032020-03-19เงินปันผล0.424.72%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKKCP2020-03-032020-03-19เงินปันผล0.206.96%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SUPEREIF2020-03-030000-00-00เงินปันผล0.230382.11%07/Aug/2019-31/Dec/2019
MAKRO2020-03-032020-04-22เงินปันผล0.562.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPI2020-03-032020-05-11เงินปันผล0.0713.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TU2020-03-022020-04-22เงินปันผล0.223.39%01/Jul/2019-31/Dec/2019
AMATAR2020-03-022020-03-20เงินปันผล0.177.30%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BLAND2020-03-022020-03-13เงินปันผล0.045.09%
TIF12020-03-022020-03-18เงินปันผล0.166.94%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TLHPF2020-03-022020-03-18เงินปันผล0.378.71%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PICO2020-02-282020-03-20เงินปันผล0.256.83%01/Nov/2018-31/Oct/2019
MBKET2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.189.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TASCO2020-02-282020-04-24เงินปันผล1.107.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DELTA2020-02-282020-04-09เงินปันผล1.800.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PTTGC2020-02-282020-04-28เงินปันผล1.003.12%
SNC2020-02-282020-04-27เงินปันผล0.356.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PTTGC2020-02-282020-04-28เงินปันผล1.003.12%
PM2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.539.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPP2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.209.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PT2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.408.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPTGF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.21108.69%01/Oct/2019-31/Dec/2019
EGATIF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.19006.50%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TTLPF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.40007.43%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TFFIF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.11634.28%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SPVI2020-02-272020-04-22เงินปันผล0.103.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOP2020-02-272020-04-21เงินปันผล0.502.54%
GVREIT2020-02-272020-03-13เงินปันผล0.21656.95%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GGC2020-02-272020-04-29เงินปันผล0.203.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANB2020-02-262020-03-11เงินปันผล0.06182.21%01/Jan/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
IRPC2020-02-262020-04-24เงินปันผล0.102.65%
LPN2020-02-262020-04-09เงินปันผล0.4012.30%
IMPACT2020-02-262020-03-12เงินปันผล0.304.10%01/Oct/2019-31/Dec/2019
FUTUREPF2020-02-260000-00-00เงินปันผล0.36168.16%01/Oct/2019-31/Dec/2019
QHOP2020-02-262020-03-13เงินปันผล0.124.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTSGIF2020-02-260000-00-00เงินปันผล0.1815.68%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GPSC2020-02-262020-04-17เงินปันผล0.801.28%
THCOM2020-02-252020-04-21เงินปันผล0.202.06%
INTUCH2020-02-252020-04-23เงินปันผล1.304.51%01/Jul/2019-31/Dec/2019
VGI2020-02-252020-03-06เงินปันผล0.0450.81%01/Apr/2019-30/Sep/2019
QHHR2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.198010.71%01/Oct/2019-31/Dec/2019
QHPF2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.243010.46%01/Nov/2019-31/Dec/2019
LHPF2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.09008.66%01/Oct/2019-31/Dec/2019
LHHOTEL2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.290011.10%01/Oct/2019-31/Dec/2019
LHSC2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.15508.59%01/Nov/2019-31/Dec/2019
FTREIT2020-02-242020-03-11เงินปันผล0.16705.77%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MC2020-02-202020-03-04เงินปันผล0.355.61%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ADVANC2020-02-192020-04-22เงินปันผล3.564.07%01/Jul/2019-31/Dec/2019
RAM2020-02-182020-02-28เงินปันผล0.902.55%
JASIF2020-02-170000-00-00เงินปันผล0.207.06%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TDEX2020-02-142020-02-28เงินปันผล0.272.79%
1DIV2020-02-142020-02-28เงินปันผล0.242.48%
GCAP2020-02-142020-04-07เงินปันผล0.109.94%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PTTEP2020-02-132020-04-10เงินปันผล3.755.61%
POPF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.25699.68%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DIF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.26107.57%01/Oct/2019-31/Dec/2019
PPF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.21076.21%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SIRIP2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.157.97%
CPNCG2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.20059.57%01/Oct/2019-31/Dec/2019
DTAC2020-02-112020-04-24เงินปันผล1.618.38%
WHABT2020-02-072020-02-25เงินปันผล0.1646.76%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TAPAC2020-02-052020-03-24เงินปันผล02.22%01/Nov/2018-31/Oct/2019
WP2020-02-042020-02-20เงินปันผล0.205.92%
SCB2020-01-302020-02-14เงินปันผล0.756.85%
BTS2020-01-272020-02-12เงินปันผล0.184.90%01/Apr/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
TLGF2020-01-272020-02-14เงินปันผล0.22196.27%01/Sep/2019-30/Nov/2019
FPI2019-04-072020-05-21เงินปันผล0.056.46%01/Jul/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHEWA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHEWA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FSS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FSS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GIFT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GIFT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACE0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.030.00%
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSBM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.25%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BSBM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.25%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.91%01/Oct/2019-31/Dec/2019
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.91%01/Oct/2019-31/Dec/2019
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.91%01/Jul/2019-31/Dec/2019
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.91%01/Jul/2019-31/Dec/2019
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.06%01/Oct/2019-31/Dec/2019
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TIW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TIW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.06%01/Oct/2019-31/Dec/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NDR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NDR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-01/Dec/2019
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-01/Dec/2019
AWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VARO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VARO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NWR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NWR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BRR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BRR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RWI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RWI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.84%01/Jan/2019-12/Jan/2019
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.84%01/Jan/2019-12/Jan/2019
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.52%01/Oct/2019-31/Dec/2019
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.52%01/Oct/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.82%01/Apr/2019-31/Dec/2019
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.82%01/Apr/2019-31/Dec/2019
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TWZ0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.00110.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KPNPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.08805.96%01/Jan/2020-31/Mar/2020
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ESTAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ESTAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WIIK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WIIK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPCG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.89%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPCG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.89%01/Jul/2019-31/Dec/2019
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.66%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.10%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.10%01/Feb/2019-31/Jan/2020
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.17%01/Oct/2019-31/Mar/2020
TSC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.17%01/Oct/2019-31/Mar/2020
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.86%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.86%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.34%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CTARAF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.08156.54%01/Jan/2020-31/Mar/2020
MJLF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.100010.80%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.10%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.10%01/Feb/2019-31/Jan/2020
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BCPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BCPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.300011.14%
ECF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LPN0000-00-000000-00-00เงินปันผล1.0012.30%
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHABT0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.14606.76%01/Jan/2020-31/Mar/2020
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.0955.58%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MNRF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.04000.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
MNIT20000-00-000000-00-00เงินปันผล0.06504.61%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
LHK0000-00-002020-08-10เงินปันผล0.108.46%01/Oct/2019-31/Mar/2020
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.14%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.14%01/Jan/2020-31/Mar/2020
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UVAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UVAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DTAC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.66%01/Jul/2019-31/Mar/2020
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.66%01/Jul/2019-31/Mar/2020
SSF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SSF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SIRIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.97%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SIRIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.97%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.68%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.68%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BKER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.02%01/Apr/2020-30/Jun/2020
BKER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.02%01/Apr/2020-30/Jun/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.14%01/Apr/2020-30/Jun/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.14%01/Apr/2020-30/Jun/2020
KGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KGI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.24%01/Jan/2019-31/Dec/2019
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-30/Jun/2020
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
YCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-30/Jun/2020
SBPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
SBPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-30/Jun/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3