จ่ายปันผล ปี 2020

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
ORI2020-09-012020-09-25เงินปันผล0.299.42%01/Jun/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PLE2020-08-192020-09-11เงินปันผล0.078.54%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PTL2020-08-072020-08-27เงินปันผล0.294.14%01/Oct/2019-31/Mar/2020andretainedEarnings
EPG2020-08-062020-08-21เงินปันผล0.124.66%01/Apr/2019-31/Mar/2020
STANLY2020-07-132020-07-29เงินปันผล8.254.88%01/Apr/2019-31/Mar/2020
BKKCP2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.18006.78%01/Jan/2020-31/Mar/2020
TIF12020-05-290000-00-00เงินปันผล0.166.94%01/Jan/2020-31/Mar/2020
LHPF2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.07507.95%01/Jan/2020-31/Mar/2020
QHHR2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.10009.26%01/Jan/2020-31/Mar/2020
LHHOTEL2020-05-290000-00-00เงินปันผล0.10009.10%01/Jan/2020-31/Mar/2020
APURE2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
CPN2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.801.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KAMART2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.039.03%01/Jan/2020-31/Mar/2020
CPTGF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.20156.83%01/Jan/2020-31/Mar/2020
TTLPF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.44007.57%01/Jan/2020-31/Mar/2020
EGATIF2020-05-282020-06-16เงินปันผล0.20736.45%01/Jan/2020-31/Mar/2020
BRRGIF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.115297.75%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
TFFIF2020-05-280000-00-00เงินปันผล0.10323.57%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
ILM2020-05-282020-07-17เงินปันผล0.463.29%01/Apr/2019-31/Dec/2019
FUTUREPF2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20007.56%
JUBILE2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.495.76%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OISHI2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.515.03%01/Oct/2019-31/Mar/2020andretainedEarnings
ROJNA2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.208.97%01/Oct/2019-31/Dec/2019
JASIF2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.247.29%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AIMIRT2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20473.78%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AIMCG2020-05-270000-00-00เงินปันผล0.20005.42%01/Jan/2020-31/Mar/2020
IVL2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.1754.50%01/Jan/2020-31/Mar/2020
DIF2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.2616.47%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AMATAR2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.1757.30%01/Jan/2020-31/Mar/2020
YGG2020-05-260000-00-00เงินปันผล0.061.48%01/Jan/2020-31/Mar/2020
FTREIT2020-05-250000-00-00เงินปันผล0.16703.92%01/Jan/2020-31/Mar/2020
BGC2020-05-250000-00-00เงินปันผล0.124.09%01/Jan/2020-31/Mar/2020
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111602.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล10:12.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111602.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-220000-00-00หุ้นปันผล10:12.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GVREIT2020-05-220000-00-00เงินปันผล0.20575.91%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SUPEREIF2020-05-220000-00-00เงินปันผล0.265152.02%01/Jan/2020-31/Mar/2020
JAS2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.0547.96%
SMART2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.054.72%
TPRIME2020-05-210000-00-00เงินปันผล0.12843.70%01/Jan/2020-31/Mar/2020
DCC2020-05-200000-00-00เงินปันผล0.0314.51%01/Jan/2020-31/Mar/2020
KGI2020-05-200000-00-00เงินปันผล0.3419.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HFT2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.1454.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPNCG2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.25159.31%01/Jan/2020-31/Mar/2020
POPF2020-05-190000-00-00เงินปันผล0.26009.23%01/Jan/2020-31/Mar/2020
WHART2020-05-180000-00-00เงินปันผล0.17153.72%01/Jan/2020-31/Mar/2020
ORI2020-05-142020-05-29เงินปันผล0.299.42%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AEONTS2020-05-132020-07-20เงินปันผล2.554.44%01/Sep/2019-29/Feb/2020andretainedEarnings
FNS2020-05-132020-05-27เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMIT2020-05-132020-05-28เงินปันผล0.209.20%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ACG2020-05-132020-05-27เงินปันผล0.043.54%
AP2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.407.14%
AP2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.407.14%
NEW2020-05-122020-05-25เงินปันผล0.200.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOBLE2020-05-122020-05-26เงินปันผล2.2066.07%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
RML2020-05-122020-05-29เงินปันผล0.0150.00%
SIAM2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.053.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STA2020-05-122020-05-29เงินปันผล0.351.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
QTC2020-05-122020-05-27เงินปันผล0.153.23%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SIRIP2020-05-120000-00-00เงินปันผล0.147.14%
PPF2020-05-120000-00-00เงินปันผล0.17506.21%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SPA2020-05-122020-05-25เงินปันผล0.030.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPA2020-05-122020-05-25หุ้นปันผล2:10.29%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMARIN2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.124.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLA2020-05-110000-00-00เงินปันผล0.334.14%
CCP2020-05-112020-05-28เงินปันผล0.013.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DEMCO2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.030.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FMT2020-05-112020-05-26เงินปันผล1.6257.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SENA2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.1716379.69%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SYNTEC2020-05-112020-05-29เงินปันผล0.055.70%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TRT2020-05-112020-05-27เงินปันผล0.127.19%
TRU2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.123.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ANAN2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.02656.99%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CHO2020-05-112020-05-22เงินปันผล0.0210.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KAMART2020-05-112020-05-26เงินปันผล0.079.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAPPE2020-05-112020-05-25เงินปันผล0.834.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFMAMA2020-05-112020-05-28เงินปันผล2.202.24%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BROOK2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.0316.54%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CK2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.202.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ESTAR2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ILINK2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.037411.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ILINK2020-05-082020-05-22หุ้นปันผล15:11.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MBK2020-05-082020-05-21เงินปันผล0.425.84%
MODERN2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.126.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PL2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.157.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PREB2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.6012.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRG2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.325.70%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SEAFCO2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.114.95%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SSSC2020-05-082020-05-29เงินปันผล0.1658.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SSSC2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.1658.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TC2020-05-082020-05-28เงินปันผล0.123.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMB2020-05-082020-05-26เงินปันผล0.013.04%01/Jul/2019-31/Dec/2019
VIBHA2020-05-082020-05-27เงินปันผล0.0452.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APCS2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.061.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.05354.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
WHA2020-05-082020-05-25เงินปันผล0.05354.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ECF2020-05-082020-05-22เงินปันผล0.01671.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COM72020-05-082020-05-26เงินปันผล0.602.78%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
JWD2020-05-082020-05-26เงินปันผล0.253.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AI2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.128.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AI2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.128.82%
ALUCON2020-05-072020-05-15เงินปันผล7.505.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSM2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.010.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CI2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.01551.99%
LH2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.409.09%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LH2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.409.09%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MOONG2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.007.07%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PB2020-05-072020-05-22เงินปันผล1.092.78%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0112.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:12.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0111111111602.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:12.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล0.0111111111602.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PF2020-05-072020-05-22หุ้นปันผล10:12.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PG2020-05-072020-05-20เงินปันผล0.204.17%
WP2020-05-072020-05-20เงินปันผล0.055.23%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPM2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.0182.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SABINA2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.626.36%
TPCORP2020-05-072020-05-21เงินปันผล0.446.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
COL2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.553.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SYMC2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.0210.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
COLOR2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.043.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
COLOR2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.043.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
COLOR2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.043.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CHG2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.0302.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CKP2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.030.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
M2020-05-072020-05-22เงินปันผล1.304.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THREL2020-05-070000-00-00เงินปันผล0.1310.32%01/Jul/2019-31/Dec/2019
THREL2020-05-070000-00-00เงินปันผล0.1310.32%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SCN2020-05-072020-05-25เงินปันผล0.104.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASEFA2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.206.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.050.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.00560.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล0.00560.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RP2020-05-072020-05-27หุ้นปันผล20:10.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AU2020-05-072020-05-22เงินปันผล0.292.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TWPC2020-05-072020-05-25เงินปันผล0.1343.27%
HUMAN2020-05-072020-05-26เงินปันผล0.061.54%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OSP2020-05-072020-05-28เงินปันผล0.652.58%01/Jul/2019-31/Dec/2019
STI2020-05-072020-05-27เงินปันผล0.253.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIAN2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.203.01%
BAY2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.453.66%
BFIT2020-05-052020-05-22เงินปันผล2.258.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BTNC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.151.32%
FE2020-05-052020-05-22เงินปันผล10.004.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LRH2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.4333.80%
LST2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.458.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATI2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.102.12%
NC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.101.10%
OCC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.253.01%
PAF2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.01021.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019
S2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0452.78%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ROJNA2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.308.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHANG2020-05-052020-05-22เงินปันผล2.253.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SINGER2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.100.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMIT2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.209.20%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPC2020-05-052020-05-21เงินปันผล1.002.76%
SPI2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.501.11%
SWC2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.259.07%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TPA2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.458.41%
TPOLY2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.068813.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPOLY2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.068813.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPOIC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.0250.73%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNT2020-05-052020-05-22เงินปันผล1.406.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNT2020-05-052020-05-22เงินปันผล1.406.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FPI2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0454.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
NYT2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.5016.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
NYT2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.5016.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ICHI2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.354.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TPCH2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.1231.77%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TPCH2020-05-052020-05-20เงินปันผล0.1231.77%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MM2020-05-052020-05-21เงินปันผล0.0583.58%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CMAN2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.022.82%
BGC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.1424.09%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BGC2020-05-052020-05-22เงินปันผล0.1424.09%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWM2020-05-052020-05-25เงินปันผล0.067.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ILM2020-05-052020-05-19เงินปันผล0.463.29%01/Apr/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล0.022.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล25:12.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล0.022.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUN2020-05-052020-05-22หุ้นปันผล25:12.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AHC2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.453.46%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BJC2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.732.35%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CENTEL2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.550.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIMBT2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0050.78%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMO2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.07520.10%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPR2020-04-302020-05-27เงินปันผล0.1311.58%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HTECH2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.043.28%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ICC2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.702.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IVL2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.1754.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKP2020-04-302020-05-21เงินปันผล2.7510.12%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MFEC2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.357.88%01/01/19-31/12/19
MINT2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.500.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NNCL2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.084.21%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAUCE2020-04-302020-05-19เงินปันผล1.1504.66%01/01/19-31/12/19
SC2020-04-302020-05-21เงินปันผล08.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SC2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.198.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCG2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0611.53%
SORKON2020-04-302020-05-22เงินปันผล2.003.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SSF2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.20633.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.035.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.035.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SWC2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.259.07%01/Jul/2019-31/Dec/2019
THIP2020-04-302020-05-21เงินปันผล1.155.36%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THIP2020-04-302020-05-21หุ้นปันผล10:15.36%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNL2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.552.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TVI2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.206.45%operatingperiod
WACOAL2020-04-302020-05-21เงินปันผล1.904.13%
LHFG2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.0457.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LHFG2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.0457.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PJW2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.075.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PJW2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.075.30%
BEAUTY2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.0364.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.01671.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHG2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.0302.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSR2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.086.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RICHY2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.0588.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LPH2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.052.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TM2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.135.46%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.165.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
WHAUP2020-04-302020-05-20เงินปันผล0.165.64%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PRM2020-04-302020-05-21เงินปันผล0.142.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WPH2020-04-302020-05-22เงินปันผล0.05793.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOA2020-04-302020-05-18เงินปันผล0.271.43%01/Jul/2019-31/Dec/2019
VRANDA2020-04-302020-05-19เงินปันผล0.201.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VRANDA2020-04-302020-05-14เงินปันผล0.101.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.0040.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003970.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003970.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003970.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล0.003970.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MITSIB2020-04-302020-05-19หุ้นปันผล14:10.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPS2020-04-302020-05-15เงินปันผล0.2010.42%
CPALL2020-04-292020-05-14เงินปันผล1.251.86%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC2020-04-292020-05-12เงินปันผล9.503.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MANRIN2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.471.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATI2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.102.12%
PLE2020-04-292020-05-22เงินปันผล0.078.54%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKR2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.071.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCAP2020-04-292020-05-15เงินปันผล1.8020.50%
TOPP2020-04-292020-05-21เงินปันผล5.502.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOPP2020-04-292020-05-15เงินปันผล5.502.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UBIS2020-04-292020-05-20เงินปันผล0.255.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NVD2020-04-292020-05-18เงินปันผล0.043.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PIMO2020-04-292020-05-21เงินปันผล0.0181.44%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TACC2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.145.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SONIC2020-04-292020-05-13เงินปันผล0.054.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NER2020-04-292020-05-11เงินปันผล05.60%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RBF2020-04-292020-05-15เงินปันผล0.152.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BAFS2020-04-282020-05-14เงินปันผล1.025.30%01/Jul/2019-31/Dec/2019
EPCO2020-04-282020-05-15เงินปันผล0.200.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
QH2020-04-282020-05-18เงินปันผล0.138.85%01/Jul/2019-31/Dec/2019
QH2020-04-282020-05-18เงินปันผล0.138.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SIS2020-04-282020-05-14เงินปันผล0.556.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GUNKUL2020-04-282020-05-15เงินปันผล0.1365.15%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SYMC2020-04-282020-05-13เงินปันผล0.0210.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
GTB2020-04-282020-05-21เงินปันผล0.058.47%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WPH2020-04-282020-05-14เงินปันผล0.05793.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FLOYD2020-04-282020-05-13เงินปันผล0.098.74%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ADB2020-04-282020-05-11เงินปันผล0.011.43%
RSP2020-04-282020-05-18เงินปันผล0.053.13%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PORT2020-04-282020-05-20เงินปันผล0.073.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMARIN2020-04-272020-05-12เงินปันผล0.124.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLA2020-04-272020-07-13เงินปันผล0.32084.14%
TISCO2020-04-272020-05-08เงินปันผล7.7510.99%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APCO2020-04-272020-05-11เงินปันผล0.09502.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKP2020-04-272020-05-13เงินปันผล0.0323.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
III2020-04-272020-05-18เงินปันผล03.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMAN2020-04-272020-05-14เงินปันผล0.022.82%
TEAMG2020-04-272020-05-20เงินปันผล0.065.39%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TEAMG2020-04-272020-05-07เงินปันผล0.065.39%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IHL2020-04-242020-05-14เงินปันผล0.109.23%
IHL2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.109.23%
BCH2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.131.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SABINA2020-04-242020-05-08เงินปันผล0.626.36%
TLGF2020-04-242020-05-18เงินปันผล0.25564.92%01/Dec/2019-29/Feb/2020
CKP2020-04-242020-05-12เงินปันผล0.03000.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RICHY2020-04-242020-05-13เงินปันผล0.0588.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SISB2020-04-242020-05-15เงินปันผล0.101.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KUMWEL2020-04-242020-05-08เงินปันผล0.077.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
APP2020-04-242020-05-15เงินปันผล0.106.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BROOK2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.0316.54%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
FE2020-04-232020-05-08เงินปันผล10.004.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
IVL2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.1754.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PG2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.204.17%
PPM2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.0182.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPALI2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.606.28%01/Jul/2019-31/Dec/2019
YUASA2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.352.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
YUASA2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.352.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NVD2020-04-232020-05-07เงินปันผล0.043.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
EKH2020-04-232020-05-08เงินปันผล0.214.75%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFMAMA2020-04-232020-05-08เงินปันผล2.202.24%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AMATA2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.252.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMO2020-04-222020-05-15เงินปันผล0.07520.10%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSR2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.602.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSR2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.602.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAJOR2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.706.62%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MBAX2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.135.68%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OCC2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.253.01%
SPC2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.002.76%
SPI2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.501.11%
M2020-04-222020-05-08เงินปันผล1.304.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEM2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.091.55%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ALLA2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.107.58%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CRD2020-04-222020-05-07เงินปันผล0.0122.40%
CRD2020-04-222020-05-05เงินปันผล0.0122.40%
KWM2020-04-222020-05-08เงินปันผล0.067.89%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AIT2020-04-212020-05-07เงินปันผล1.4010.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BBL2020-04-212020-04-30เงินปันผล5.006.51%
BTNC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.151.32%
HMPRO2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.212.47%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ICC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.702.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IT2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.031.16%
JMART2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.242.46%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KTB2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.90757.31%
QHPF2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.10009.12%01/Jan/2020-29/Feb/2020
SCG2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.0611.53%
TPCORP2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.446.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BTS2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.004.21%01/Apr/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
JMT2020-04-212020-05-08เงินปันผล0.332.54%01/Jul/2019-31/Dec/2019
LHSC2020-04-212020-04-30เงินปันผล0.10007.34%01/Jan/2020-29/Feb/2020
MTC2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.300.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQUA2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.037.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AQUA2020-04-212020-05-07เงินปันผล0.037.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
INSET2020-04-212020-05-05เงินปันผล0.1155.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
YGG2020-04-212020-04-28เงินปันผล0.121.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CK2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.202.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
JAS2020-04-202020-05-12เงินปันผล1.5047.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JAS2020-04-202020-05-12เงินปันผล1.4847.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JAS2020-04-202020-05-08เงินปันผล1.4847.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KGI2020-04-202020-05-08เงินปันผล0.3419.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WIIK2020-04-202020-04-30เงินปันผล0.031.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNL2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.552.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
WACOAL2020-04-202020-05-05เงินปันผล1.904.13%
AMATAV2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.050.99%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMATAV2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.050.99%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPLAS2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.108.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PR92020-04-202020-05-07เงินปันผล0.142.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACG2020-04-202020-05-05เงินปันผล0.043.54%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SFLEX2020-04-202020-05-07เงินปันผล0.151.27%
MBK2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.425.84%
TIPCO2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.105.19%
TMT2020-04-172020-04-30เงินปันผล0.307.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKD2020-04-172020-04-27เงินปันผล0.105.08%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SELIC2020-04-172020-04-26เงินปันผล0.00766280.37%
SELIC2020-04-172020-04-26หุ้นปันผล7.249986:10.37%
FTE2020-04-172020-05-08เงินปันผล0.099.76%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ALUCON2020-04-162020-05-05เงินปันผล7.505.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DEMCO2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.030.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GC2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.289.62%01/Jul/2019-31/Dec/2019
HTECH2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.043.28%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KTC2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.882.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRG2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.355.70%
ARROW2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.407.58%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PCSGH2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.208.85%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ADB2020-04-162020-04-29เงินปันผล0.011.43%
TPLAS2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.108.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RBF2020-04-162020-04-30เงินปันผล0.152.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APP2020-04-160000-00-00เงินปันผล0.106.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BANPU2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.259.85%
CPF2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.402.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPA2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.458.41%
CSS2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.012.34%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
NETBAY2020-04-152020-04-29เงินปันผล0.97432.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PORT2020-04-152020-04-29เงินปันผล0.073.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AWC2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.01250.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
YGG2020-04-152020-04-30เงินปันผล0.1221.48%
EASTW2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.264.56%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IT2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.031.16%
MAJOR2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.356.62%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PL2020-04-142020-04-29เงินปันผล0.157.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHANG2020-04-142020-04-29เงินปันผล2.253.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON2020-04-142020-04-29เงินปันผล2.003.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
QTC2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.153.23%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SISB2020-04-142020-04-27เงินปันผล0.101.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VL2020-04-142020-04-30เงินปันผล0.026.03%
SAMCO2020-04-102020-04-30เงินปันผล0.097.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019
S112020-04-102020-04-30เงินปันผล0.288.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ATP302020-04-102020-04-30เงินปันผล0.024.94%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KBANK2020-04-092020-04-30เงินปันผล4.505.55%
SCB2020-04-092020-04-29เงินปันผล4.008.59%
SCC2020-04-092020-04-27เงินปันผล7.003.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOG2020-04-092020-04-24เงินปันผล0.157.06%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BPP2020-04-092020-04-28เงินปันผล0.303.89%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BPP2020-04-092020-04-28เงินปันผล0.303.89%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CMC2020-04-092020-05-27เงินปันผล0.0253.38%
DTCI2020-04-082020-05-29เงินปันผล0.250.89%
DTCI2020-04-082020-04-30เงินปันผล0.250.89%
GPI2020-04-082020-04-24เงินปันผล0.0812.16%01/Jul/2019-31/Dec/2019
IP2020-04-082020-04-27เงินปันผล0.1851.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BAM2020-04-082020-04-24เงินปันผล1.054.29%01/01/19-31/12/19
SMPC2020-04-072020-04-30เงินปันผล0.185.06%01/Jul/2019-31/Dec/2019
COTTO2020-04-032020-04-23เงินปันผล0.0121.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DTC2020-04-012020-04-17เงินปันผล0.192.55%
SF2020-03-312020-04-16เงินปันผล0.224.72%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DCON2020-03-272020-05-14เงินปันผล0.0155.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LEE2020-03-272020-05-19เงินปันผล0.125.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BH2020-03-262020-04-30เงินปันผล2.052.72%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TSTE2020-03-262020-05-28เงินปันผล0.102.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMILL2020-03-262020-05-28เงินปันผล0.115.94%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BAT-3K2020-03-252020-05-05เงินปันผล1.000.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTA2020-03-252020-05-14เงินปันผล0.061.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CCET2020-03-202020-05-15เงินปันผล0.035.84%01/Jul/2019-31/Dec/2019
KCAR2020-03-202020-05-22เงินปันผล0.349.03%01/Jun/2019-31/Dec/2019
ROH2020-03-200000-00-00เงินปันผล1.43464.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ROH2020-03-202020-04-30เงินปันผล1.43464.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHARAN2020-03-192020-05-27เงินปันผล0.502.35%
MACO2020-03-192020-05-15เงินปันผล0.0163.92%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ML2020-03-192020-05-26เงินปันผล0.033.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ML2020-03-192020-05-07เงินปันผล0.033.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NTV2020-03-192020-04-30เงินปันผล1.583.70%
PATO2020-03-192020-05-12เงินปันผล0.606.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TBSP2020-03-192020-04-24เงินปันผล0.458.13%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TBSP2020-03-192020-04-24เงินปันผล0.458.13%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TKS2020-03-192020-05-08เงินปันผล0.4012.10%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
2S2020-03-192020-05-19เงินปันผล0.075.60%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
EA2020-03-192020-05-22เงินปันผล0.300.77%
SANKO2020-03-192020-05-28เงินปันผล0.055.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY2020-03-182020-05-22เงินปันผล0.203.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TAE2020-03-182020-05-22เงินปันผล0.1512.50%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TAE2020-03-182020-05-08เงินปันผล0.1512.50%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CGH2020-03-172020-05-22เงินปันผล0.01250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CM2020-03-172020-05-14เงินปันผล0.062.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CM2020-03-172020-05-08เงินปันผล0.062.14%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT2020-03-172020-05-08เงินปันผล0.043.15%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.043.15%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BJCHI2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.137.07%
BJCHI2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.137.07%
CGH2020-03-172020-05-22เงินปันผล0.01250.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BM2020-03-172020-05-15เงินปันผล0.083.77%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ZIGA2020-03-172020-05-12เงินปันผล0.0392.61%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AGE2020-03-162020-05-20เงินปันผล0.0912.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CMR2020-03-162020-05-25เงินปันผล0.05852.94%
CWT2020-03-162020-05-28เงินปันผล0.03810.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CWT2020-03-162020-05-28เงินปันผล0.03810.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LANNA2020-03-162020-05-19เงินปันผล0.308.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LANNA2020-03-162020-05-07เงินปันผล0.308.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPCG2020-03-162020-05-15เงินปันผล0.727.39%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UKEM2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.01622.38%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UAC2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.1353.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UAC2020-03-162020-04-30เงินปันผล0.1353.69%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.100.41%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.41%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.011110.41%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.41%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.100.41%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.41%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล0.0111111111110.41%
SEAOIL2020-03-162020-05-19หุ้นปันผล10:10.41%
JKN2020-03-162020-05-20เงินปันผล0.142.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JKN2020-03-162020-05-20หุ้นปันผล8:12.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TQM2020-03-162020-05-14เงินปันผล1.101.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
LALIN2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.218.63%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MCS2020-03-132020-04-29เงินปันผล0.405.46%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDJ2020-03-132020-05-13เงินปันผล0.108.47%
PDJ2020-03-130000-00-00เงินปันผล0.108.47%
PRIN2020-03-132020-05-22เงินปันผล0.032.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRIN2020-03-132020-05-22เงินปันผล0.032.03%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PYLON2020-03-132020-05-14เงินปันผล0.276.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SIRI2020-03-132020-05-12เงินปันผล0.069.52%
SIRI2020-03-132020-05-12เงินปันผล0.069.52%
SPG2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.705.38%
SPG2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.705.38%
TIP2020-03-132020-05-22เงินปันผล1.157.11%
TNITY2020-03-132020-05-15เงินปันผล0.4411.58%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPP2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.603.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRUE2020-03-132020-05-29เงินปันผล0.092.53%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVO2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.755.42%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UNIQ2020-03-132020-05-08เงินปันผล0.275.09%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AUCT2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.254.97%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PDG2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.106.02%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TAKUNI2020-03-132020-05-27เงินปันผล0.02746.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TAKUNI2020-03-132020-05-05เงินปันผล0.02746.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PSTC2020-03-132020-05-29เงินปันผล0.0102.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PLAT2020-03-132020-05-14เงินปันผล0.206.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLAT2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.206.37%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RJH2020-03-132020-05-25เงินปันผล0.505.05%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SKE2020-03-130000-00-00เงินปันผล0.0253.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DDD2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.1250.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DDD2020-03-132020-04-30เงินปันผล0.1250.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOD2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.354.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOD2020-03-132020-05-20เงินปันผล0.354.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CAZ2020-03-132020-05-05เงินปันผล0.10716.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIMAR2020-03-122020-04-30เงินปันผล0.053.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ASP2020-03-122020-04-27เงินปันผล0.077.60%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CTARAF2020-03-122020-03-27เงินปันผล0.08456.60%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GLOBAL2020-03-122020-05-22เงินปันผล0.20529100531.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLOBAL2020-03-122020-05-22หุ้นปันผล21:11.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCP2020-03-122020-05-21เงินปันผล0.407.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUSCO2020-03-122020-05-11เงินปันผล0.117.79%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UVAN2020-03-122020-05-26เงินปันผล0.177.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
UVAN2020-03-122020-05-08เงินปันผล0.177.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ABPIF2020-03-122020-03-27เงินปันผล0.13678.37%
XO2020-03-122020-05-13เงินปันผล0.052.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HARN2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.188.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WICE2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.092.96%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGRIM2020-03-122020-05-11เงินปันผล0.220.72%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BGRIM2020-03-122020-04-30เงินปันผล0.220.72%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TPIPP2020-03-122020-05-15เงินปันผล0.2010.10%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THG2020-03-122020-05-14เงินปันผล0.301.99%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPW2020-03-122020-05-20เงินปันผล0.0594.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPW2020-03-122020-04-21เงินปันผล0.0594.55%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BDMS2020-03-112020-04-24เงินปันผล0.302.47%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSC2020-03-110000-00-00เงินปันผล0.658.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSC2020-03-112020-05-15เงินปันผล5.408.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CSC2020-03-112020-05-08เงินปันผล4.758.39%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LUXF2020-03-112020-03-30เงินปันผล0.160010.65%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MNIT2020-03-112020-03-27เงินปันผล0.0252.68%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MNIT22020-03-112020-03-27เงินปันผล0.035.92%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MSC2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.459.30%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NSI2020-03-112020-04-22เงินปันผล1.5613.09%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OGC2020-03-112020-05-18เงินปันผล0.572.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
OGC2020-03-112020-05-18เงินปันผล0.572.19%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSH2020-03-112020-05-22เงินปันผล0.9512.92%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PSH2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.9512.92%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SVOA2020-03-112020-05-05เงินปันผล0.043.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TK2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.557.10%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMD2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.556.67%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPIPL2020-03-112020-05-27เงินปันผล0.035.09%
TPIPL2020-03-112020-05-27เงินปันผล0.035.09%
TWP2020-03-112020-05-27เงินปันผล0.07410.59%
KBS2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.061.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KBS2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.061.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VIH2020-03-112020-05-22เงินปันผล0.142.12%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PTG2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.201.27%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WINNER2020-03-112020-05-08เงินปันผล0.106.51%
LIT2020-03-112020-04-30เงินปันผล0.247.41%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSE2020-03-112020-04-27เงินปันผล0.123.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BA2020-03-112020-05-05เงินปันผล0.101.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PMTA2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.505.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
PMTA2020-03-112020-05-12เงินปันผล0.505.88%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SKN2020-03-112020-05-22เงินปันผล0.03061.51%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKN2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.03061.51%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VCOM2020-03-112020-05-15เงินปันผล0.164.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-05-21เงินปันผล0.0185185185190.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-05-21หุ้นปันผล6:10.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-08-05หุ้นปันผล0.0185185185190.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DOHOME2020-03-112020-08-05หุ้นปันผล6:10.16%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FORTH2020-03-102020-04-30เงินปันผล0.306.99%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
MTI2020-03-102020-05-12เงินปันผล2.903.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MTI2020-03-102020-04-16เงินปันผล2.903.43%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล0.505.28%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล50:15.28%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล0.505.28%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12หุ้นปันผล50:15.28%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SNP2020-03-102020-05-12เงินปันผล0.525.28%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SAMART2020-03-102020-05-22เงินปันผล0.152.73%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAMART2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.152.73%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAMTEL2020-03-102020-05-20เงินปันผล0.328.81%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SMK2020-03-102020-04-30เงินปันผล2.036.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.104.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:14.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.011111114.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:14.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.011111114.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:14.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล0.0111111111114.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMANAH2020-03-102020-05-08หุ้นปันผล10:14.06%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFG2020-03-102020-05-15เงินปันผล0.0555.49%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล0.01111111110.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล5:10.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล0.0111111111110.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-04-24หุ้นปันผล5:10.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-100000-00-00หุ้นปันผล0.0111111111110.22%
ASN2020-03-100000-00-00หุ้นปันผล5:10.22%
ASN2020-03-102020-07-15หุ้นปันผล0.0111111111110.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASN2020-03-102020-07-15หุ้นปันผล5:10.22%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FN2020-03-102020-05-15เงินปันผล0.00370.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FN2020-03-102020-04-30เงินปันผล0.00370.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNR2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.242.40%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MGT2020-03-102020-05-20เงินปันผล0.044.92%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SE2020-03-102020-05-08เงินปันผล0.053.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SE2020-03-102020-04-22เงินปันผล0.053.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAAM2020-03-102020-04-24เงินปันผล0.02507.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAAM2020-03-102020-05-18เงินปันผล0.0257.01%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKER2020-03-100000-00-00เงินปันผล0.06000.88%26/Nov/2019-31/Dec/2019
AYUD2020-03-092020-05-12เงินปันผล0.754.24%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AYUD2020-03-092020-05-07เงินปันผล0.754.24%
BROCK2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.021.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BROCK2020-03-092020-04-30เงินปันผล0.021.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DRT2020-03-092020-05-15เงินปันผล0.208.14%01/Jul/2019-31/Dec/2019
GFPT2020-03-092020-04-23เงินปันผล0.201.52%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HANA2020-03-092020-05-15เงินปันผล0.654.73%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
KIAT2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.038.70%01/Jul/2019-31/Dec/2019
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล1.002.44%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล35:12.44%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล1.002.44%
NKI2020-03-092020-05-19หุ้นปันผล35:12.44%
NKI2020-03-092020-05-11เงินปันผล1.28572.44%
QLT2020-03-092019-04-29เงินปันผล0.308.58%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TTW2020-03-092020-04-30เงินปันผล0.304.41%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MEGA2020-03-092020-04-28เงินปันผล0.412.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OTO2020-03-092020-05-20เงินปันผล0.104.68%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
OTO2020-03-092020-05-05เงินปันผล0.104.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SR2020-03-092020-05-22เงินปันผล0.034.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKN2020-03-092020-05-08เงินปันผล0.152.63%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SRIPANWA2020-03-092020-03-24เงินปันผล0.11316.10%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BUI2020-03-060000-00-00เงินปันผล0.252.78%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EGCO2020-03-062020-04-23เงินปันผล3.252.59%01/Jul/2019-31/Dec/2019
EGCO2020-03-062020-04-23เงินปันผล3.252.59%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SYNEX2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.326.10%01/Jul/2019-31/Dec/2019
TCCC2020-03-062020-04-23เงินปันผล1.105.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UOBKH2020-03-062020-05-08เงินปันผล0.0070.20%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UTP2020-03-062020-05-22เงินปันผล0.676.09%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ERW2020-03-062020-05-22เงินปันผล0.071.85%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHART2020-03-062020-03-25เงินปันผล0.07943.72%16/Nov/2019-31/Dec/2019
CBG2020-03-062020-05-08เงินปันผล1.201.78%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SCI2020-03-062020-05-25เงินปันผล0.021.43%
TNP2020-03-062020-05-05เงินปันผล0.031.95%01/Jul/2019-31/Dec/2019
BRRGIF2020-03-062020-03-24เงินปันผล0.117217.75%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TIGER2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.1810.65%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
STC2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.1014.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
STC2020-03-062020-04-24เงินปันผล0.1014.93%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
AJ2020-03-052020-05-20เงินปันผล0.232.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASK2020-03-052020-05-08เงินปันผล1.729.35%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
GOLDPF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.18506.47%01/Jul/2019-31/Dec/2019
MJLF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.175010.30%01/Oct/2019-31/Dec/2019
PAP2020-03-052020-05-15เงินปันผล0.2711.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SVH2020-03-052020-04-24เงินปันผล104.05%01/Jan/2020-30/Jun/2020
PHOL2020-03-052020-05-20เงินปันผล0.105.32%01/Jul/2019-31/Dec/2019
FSMART2020-03-052020-04-28เงินปันผล0.3410.88%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPRC2020-03-052020-05-07เงินปันผล0.06252.79%
BIZ2020-03-052020-05-08เงินปันผล0.256.98%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMA2020-03-052020-05-12เงินปันผล0.203.88%
BOFFICE2020-03-052020-03-16เงินปันผล0.19614.86%01/Oct/2019-31/Dec/2019
KPNPF2020-03-052020-03-20เงินปันผล0.10656.31%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BCP2020-03-042020-04-24เงินปันผล0.303.86%
BOL2020-03-042020-04-10เงินปันผล0.094.21%01/Jul/2019-31/Dec/2019
CPNREIT2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.4065.96%01/01/2019-31/12/2019
KSL2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.052.43%
PTT2020-03-042020-04-30เงินปันผล1.105.33%
RATCH2020-03-042020-04-23เงินปันผล1.253.78%
RS2020-03-042020-04-24เงินปันผล0.102.02%
SAT2020-03-042020-05-08เงินปันผล1.0012.86%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SAT2020-03-042020-04-28เงินปันผล1.0012.86%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SCCC2020-03-042020-04-03เงินปันผล4.006.08%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPF2020-03-042020-03-20เงินปันผล0.30009.51%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
THANI2020-03-042020-04-27เงินปันผล0.168.79%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IFS2020-03-042020-04-30เงินปันผล0.2359.48%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPRIME2020-03-042020-03-23เงินปันผล0.14433.70%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล10:10.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล0.00555555560.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล0.00555555560.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TITLE2020-03-042020-05-22หุ้นปันผล10:10.26%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
BKKCP2020-03-032020-03-19เงินปันผล0.206.78%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
CPI2020-03-032020-05-15เงินปันผล0.0715.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPI2020-03-032020-05-11เงินปันผล0.0715.63%01/Jan/2019-31/Dec/2019
DCC2020-03-032020-04-30เงินปันผล0.0274.51%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MAKRO2020-03-032020-04-22เงินปันผล0.562.59%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIPF2020-03-032020-03-19เงินปันผล0.425.53%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SGP2020-03-032020-05-14เงินปันผล0.254.12%01/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
SUPEREIF2020-03-030000-00-00เงินปันผล0.230382.02%07/Aug/2019-31/Dec/2019
BLAND2020-03-022020-03-13เงินปันผล0.045.72%
TIF12020-03-022020-03-18เงินปันผล0.166.94%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TU2020-03-022020-04-22เงินปันผล0.223.83%01/Jul/2019-31/Dec/2019
AMATAR2020-03-022020-03-20เงินปันผล0.177.30%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TLHPF2020-03-022020-03-18เงินปันผล0.378.31%01/Jul/2019-31/Dec/2019
DELTA2020-02-282020-04-09เงินปันผล1.803.33%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MBKET2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.189.94%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PICO2020-02-282020-03-20เงินปันผล0.257.72%01/Nov/2018-31/Oct/2019
PM2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.5310.78%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PT2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.4011.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNC2020-02-282020-04-27เงินปันผล0.359.71%01/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TASCO2020-02-282020-04-24เงินปันผล1.106.57%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PTTGC2020-02-282020-04-28เงินปันผล1.004.38%
PTTGC2020-02-282020-04-28เงินปันผล1.004.38%
PPP2020-02-282020-04-20เงินปันผล0.209.62%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TOP2020-02-272020-04-21เงินปันผล0.503.43%
CPTGF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.21106.83%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SPVI2020-02-272020-04-22เงินปันผล0.103.82%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTLPF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.40007.57%01/Oct/2019-31/Dec/2019
EGATIF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.19006.45%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
GVREIT2020-02-272020-03-13เงินปันผล0.21655.91%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GGC2020-02-272020-04-29เงินปันผล0.203.91%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFFIF2020-02-272020-03-16เงินปันผล0.11633.57%01/Oct/2019-31/Dec/2019
FUTUREPF2020-02-260000-00-00เงินปันผล0.36167.56%01/Oct/2019-31/Dec/2019
IRPC2020-02-262020-04-24เงินปันผล0.103.76%
LPN2020-02-262020-04-09เงินปันผล0.4013.10%
QHOP2020-02-262020-03-13เงินปันผล0.124.76%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMPACT2020-02-262020-03-12เงินปันผล0.304.12%01/Oct/2019-31/Dec/2019
PLANB2020-02-262020-03-11เงินปันผล0.06182.50%01/Jan/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
GPSC2020-02-262020-04-17เงินปันผล0.801.42%
BTSGIF2020-02-260000-00-00เงินปันผล0.1813.92%01/Oct/2019-31/Dec/2019
QHPF2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.24309.12%01/Nov/2019-31/Dec/2019
THCOM2020-02-252020-04-21เงินปันผล0.204.31%
INTUCH2020-02-252020-04-23เงินปันผล1.304.77%01/Jul/2019-31/Dec/2019
VGI2020-02-252020-03-06เงินปันผล0.0450.82%01/Apr/2019-30/Sep/2019
LHPF2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.09007.95%01/Oct/2019-31/Dec/2019
QHHR2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.19809.26%01/Oct/2019-31/Dec/2019
LHSC2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.15507.34%01/Nov/2019-31/Dec/2019
LHHOTEL2020-02-252020-03-12เงินปันผล0.29009.10%01/Oct/2019-31/Dec/2019
FTREIT2020-02-242020-03-11เงินปันผล0.16703.92%01/Oct/2019-31/Dec/2019
MC2020-02-202020-03-04เงินปันผล0.356.77%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ADVANC2020-02-192020-04-22เงินปันผล3.563.90%01/Jul/2019-31/Dec/2019
RAM2020-02-182020-02-28เงินปันผล0.902.51%
JASIF2020-02-170000-00-00เงินปันผล0.207.29%01/Oct/2019-31/Dec/2019
GCAP2020-02-142020-04-07เงินปันผล0.1010.56%01/Jul/2019-31/Dec/2019
1DIV2020-02-142020-02-28เงินปันผล0.246.04%
TDEX2020-02-142020-02-28เงินปันผล0.273.06%
PTTEP2020-02-132020-04-10เงินปันผล3.756.47%
SIRIP2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.157.14%
PPF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.21076.21%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DIF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.26106.47%01/Oct/2019-31/Dec/2019
CPNCG2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.20059.31%01/Oct/2019-31/Dec/2019
POPF2020-02-122020-03-03เงินปันผล0.25699.23%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
DTAC2020-02-112020-04-24เงินปันผล1.617.04%
WHABT2020-02-072020-02-25เงินปันผล0.1646.72%01/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
TAPAC2020-02-052020-03-24เงินปันผล01.55%01/Nov/2018-31/Oct/2019
WP2020-02-042020-02-20เงินปันผล0.205.23%
SCB2020-01-302020-02-14เงินปันผล0.758.59%
BTS2020-01-272020-02-12เงินปันผล0.184.21%01/Apr/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
TLGF2020-01-272020-02-14เงินปันผล0.22194.92%01/Sep/2019-30/Nov/2019
FPI2019-04-072020-05-21เงินปันผล0.054.75%01/Jul/2019-31/Dec/2019
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EFORL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.68%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
APEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.05%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSBM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.54%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BSBM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.54%01/Oct/2019-31/Dec/2019
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.45%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.15%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CNT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.15%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CTARAF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.08156.60%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.31%01/Oct/2019-31/Dec/2019
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.31%01/Oct/2019-31/Dec/2019
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ESTAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ESTAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FSS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FSS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GBX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.11%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.25%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WIIK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WIIK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.80%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LHK0000-00-002020-08-10เงินปันผล0.108.80%01/Oct/2019-31/Mar/2020
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LPN0000-00-000000-00-00เงินปันผล1.0013.10%
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MIDA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MJLF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.100010.30%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MNIT20000-00-000000-00-00เงินปันผล0.06505.92%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
MNRF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.04000.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPIC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NWR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NWR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SNP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.28%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SAMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.32%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SCC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.97%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SORKON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.92%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.30009.51%
SPCG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.39%01/Jul/2019-31/Dec/2019
SPCG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.39%01/Jul/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
STHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.56%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUPER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.17%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THRE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TIW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TIW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPPM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.93%01/Jan/2019-12/Jan/2019
TPOLY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.93%01/Jan/2019-12/Jan/2019
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล10.05%01/Oct/2019-31/Mar/2020
TSC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล10.05%01/Oct/2019-31/Mar/2020
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TWZ0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.00110.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.14%01/Jul/2019-31/Dec/2019
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.14%01/Jul/2019-31/Dec/2019
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AEC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VARO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VARO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WAVE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
META0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GIFT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
GIFT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-01/Dec/2019
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-01/Dec/2019
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SRICHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.70%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ECF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.04%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NOK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NUSA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.0955.84%01/Jan/2020-31/Mar/2020
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AIE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AJA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.06%01/Oct/2019-31/Dec/2019
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.06%01/Oct/2019-31/Dec/2019
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SKY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RWI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
RWI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BRR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BRR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.50%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NDR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
NDR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.93%01/Oct/2019-31/Dec/2019
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.93%01/Oct/2019-31/Dec/2019
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
J0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHABT0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.14606.72%01/Jan/2020-31/Mar/2020
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
TPBI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHEWA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CHEWA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BTW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BCPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
BCPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.02%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.42%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ETE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
WHAUP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.64%01/Jan/2019-31/Dec/2019
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
D0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.50%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.50%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.50%01/Feb/2019-31/Jan/2020
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.50%01/Feb/2019-31/Jan/2020
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.14%01/Apr/2019-31/Dec/2019
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.14%01/Apr/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.100.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
CPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SUN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.95%01/Jan/2020-31/Mar/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.95%01/Jan/2020-31/Mar/2020
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
KPNPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.08806.31%01/Jan/2020-31/Mar/2020
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SEG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
AWC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.31%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACE0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.030.00%
ACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
ACE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2019-31/Dec/2019
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3