จ่ายปันผล ปี 2021

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
YGG2022-02-112022-03-03หุ้นปันผล2.90322581:10.46%01/Jan/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
YGG2022-02-112022-03-03หุ้นปันผล2.90322581:10.46%01/Jan/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
METCO2022-02-092022-02-25เงินปันผล14.005.04%01/Oct/2020-30/Sep/2021
IRC2022-02-082022-02-28เงินปันผล0.88454.63%01/Oct/2020-30/Sep/2021
TSC2022-02-032022-02-25เงินปันผล0.606.71%01/Oct/2020-30/Sep/2021andretainedEarnings
KTIS2022-01-282022-02-14เงินปันผล0.102.02%
ADB2022-01-072022-01-21เงินปันผล0.005562.58%
ADB2022-01-072022-01-21หุ้นปันผล10:12.58%
CHAYO2022-01-072022-01-26เงินปันผล0.00185190.04%
CHAYO2022-01-072022-01-26หุ้นปันผล30:10.04%
OISHI2021-12-092022-02-25เงินปันผล0.501.86%01/Apr/2021-30/Sep/2021
GVREIT2021-12-092021-12-24เงินปันผล0.17657.72%01/Jul/2021-30/Sep/2021
UV2021-12-072022-02-04เงินปันผล0.0160.45%01/Oct/2020-30/Sep/2021
LHPF2021-12-072021-12-24เงินปันผล0.05004.05%01/Jul/2021-30/Sep/2021
BIZ2021-12-072021-12-21เงินปันผล0.251.69%01/Jan/2021-30/Sep/2021
CTARAF2021-12-032021-12-21เงินปันผล0.08155.98%01/Jul/2021-30/Sep/2021
MJLF2021-12-032021-12-21เงินปันผล0.23103.85%01/Jul/2021-30/Sep/2021
KPNPF2021-12-032021-12-21เงินปันผล0.07695.72%01/Jul/2021-30/Sep/2021
MNIT22021-12-022021-12-22เงินปันผล0.03004.71%01/Jul/2021-30/Sep/2021
SSC2021-12-022022-02-25เงินปันผล0.341.13%01/Oct/2020-30/Sep/2021andretainedEarnings
BKKCP2021-11-302021-12-17เงินปันผล0.15006.92%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
TIF12021-11-302021-12-17เงินปันผล0.15006.61%01/Jul/2021-30/Sep/2021
CPTGF2021-11-302021-12-17เงินปันผล0.12107.79%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
TTLPF2021-11-302021-12-17เงินปันผล0.31757.39%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
EGATIF2021-11-302021-12-17เงินปันผล0.08007.17%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
TFFIF2021-11-302021-12-17เงินปันผล0.06004.37%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
KBSPIF2021-11-302021-12-17เงินปันผล0.20204.34%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
SPI2021-11-292021-12-14เงินปันผล0.201.09%
PJW2021-11-292021-12-09เงินปันผล0.082.75%01/Jan/2021-30/Sep/2021
FUTUREPF2021-11-260000-00-00เงินปันผล0.105.46%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
PSL2021-11-262021-12-13เงินปันผล0.500.00%
TNDT2021-11-262022-01-04หุ้นปันผล1:20.00%
TNDT2021-11-262022-01-04หุ้นปันผล1:20.00%
TNDT2021-11-262022-01-04หุ้นปันผล0.100.00%
TNDT2021-11-262022-01-04หุ้นปันผล1:20.00%
ADD2021-11-262021-12-15เงินปันผล0.150.00%01/Jul/2021-30/Sep/2021
IVL2021-11-252021-12-09เงินปันผล0.251.48%01/Jul/2021-30/Sep/2021
LHK2021-11-252021-12-09เงินปันผล0.207.81%01/Apr/2021-30/Sep/2021
MAJOR2021-11-252021-12-09เงินปันผล1.000.00%01/Jan/2021-30/Sep/2021
MCS2021-11-252021-12-09เงินปันผล0.376.85%01/Jan/2021-30/Sep/2021
MNIT2021-11-252021-12-16เงินปันผล0.02506.29%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
PTL2021-11-252021-12-08เงินปันผล0.554.24%01/Apr/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
WHA2021-11-252021-12-09เงินปันผล0.02672.95%01/Jan/2021-30/Sep/2021
ARROW2021-11-252021-12-09เงินปันผล0.16.01%01/Jan/2021-30/Sep/2021
KAMART2021-11-252021-12-09เงินปันผล0.044.02%01/Jul/2021-30/Sep/2021
EPG2021-11-252021-12-08เงินปันผล0.142.69%01/Apr/2021-30/Sep/2021
HPT2021-11-252021-12-09เงินปันผล0.008180.00%01/Jan/2021-30/Sep/2021
AMATAR2021-11-252021-12-14เงินปันผล0.1555.99%01/Jul/2021-30/Sep/2021
WHAUP2021-11-252021-12-08เงินปันผล0.09256.28%01/Jan/2021-30/Sep/2021
SUPEREIF2021-11-250000-00-00เงินปันผล0.168397.38%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
PROSPECT2021-11-252021-12-09เงินปันผล0.28803.84%01/Jul/2021-30/Sep/2021
SPC2021-11-242021-12-09เงินปันผล0.602.45%
SPG2021-11-242021-12-07เงินปันผล0.452.45%
S112021-11-242021-12-09เงินปันผล0.103.91%01/Jan/2021-30/Sep/2021
PRM2021-11-242021-12-09เงินปันผล0.084.31%01/Jan/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
ICN2021-11-242021-12-09เงินปันผล0.103.33%01/Jan/2021-30/Sep/2021
BGC2021-11-242021-12-09เงินปันผล0.114.34%01/Jul/2021-30/Sep/2021
SPRIME2021-11-242021-12-08เงินปันผล0.1604.74%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
AF2021-11-232021-12-08เงินปันผล0.0251.65%01/Jan/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
LPH2021-11-230000-00-00เงินปันผล0.102.48%01/Jan/2021-30/Sep/2021
UTP2021-11-222021-12-08เงินปันผล0.404.73%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
TPCH2021-11-222021-12-07เงินปันผล0.3431.69%01/Jan/2021-30/Sep/2021
WHART2021-11-222021-12-08เงินปันผล0.25535.02%01/Jul/2021-31/Oct/2021andretainedEarnings
WHABT2021-11-222021-12-08เงินปันผล0.17107.12%01/Jul/2021-30/Sep/2021
RJH2021-11-222021-12-07เงินปันผล1.103.08%01/Jul/2021-30/Sep/2021
BRRGIF2021-11-222021-12-09เงินปันผล0.103.12%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
SAAM2021-11-222021-12-07เงินปันผล0.0120.87%01/Jan/2021-30/Sep/2021
FPT2021-11-222022-02-11เงินปันผล0.342.64%01/Oct/2020-30/Sep/2021
DCC2021-11-192021-12-03เงินปันผล0.045.04%01/Jul/2021-30/Sep/2021
STA2021-11-192021-12-08เงินปันผล1.257.83%01/Jan/2021-30/Sep/2021
JASIF2021-11-192021-12-08เงินปันผล0.229.34%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
FTREIT2021-11-192021-12-02เงินปันผล0.16905.91%01/Jul/2021-30/Sep/2021
STGT2021-11-192021-12-07เงินปันผล1.259.11%01/Apr/2021-30/Sep/2021
RCL2021-11-182021-12-03เงินปันผล1.501.26%01/Jan/2021-30/Sep/2021
INETREIT2021-11-172021-12-03เงินปันผล0.12690.00%29/Jul/2021-30/Sep/2021
TPRIME2021-11-162021-12-03เงินปันผล0.09516.92%01/Jul/2021-30/Sep/2021
CPNCG2021-11-152021-12-03เงินปันผล0.24008.09%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
RAM2021-11-112021-11-26เงินปันผล0.182.03%
TSTE2021-11-112021-11-26เงินปันผล0.062.52%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TMILL2021-11-112021-11-25เงินปันผล0.085.13%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SIRIP2021-11-112021-12-03เงินปันผล0.05111.88%
PPF2021-11-112021-12-03เงินปันผล0.17506.17%01/Jul/2021-30/Sep/2021
DIF2021-11-112021-12-03เงินปันผล0.2617.35%01/Jul/2021-30/Sep/2021
POPF2021-11-112021-12-03เงินปันผล0.24708.90%01/Jul/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
QHPF2021-11-092021-11-25เงินปันผล0.13207.80%01/Jul/2021-31/Aug/2021
MC2021-11-042021-11-25เงินปันผล0.206.15%01/Jul/2020-30/Jun/2021andretainedEarnings
UBIS2021-11-022021-11-18เงินปันผล0.202.05%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
HANA2021-10-292021-11-15เงินปันผล1.001.95%01/Jan/2021-30/Jun/2021
LANNA2021-10-292021-11-16เงินปันผล0.602.81%01/Jan/2021-30/Jun/2021
NNCL2021-10-252021-11-08เงินปันผล0.064.37%
AEONTS2021-10-182021-11-02เงินปันผล2.502.51%01/Mar/2021-31/Aug/2021andretainedEarnings
HMPRO2021-09-152021-09-28เงินปันผล0.122.14%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SSPF2021-09-132021-09-27เงินปันผล0.38545.24%01/Jul/2020-30/Jun/2021
TCAP2021-09-132021-09-28เงินปันผล1.207.50%
EASTW2021-09-102021-09-28เงินปันผล0.184.28%01/Jan/2021-30/Jun/2021
LUXF2021-09-102021-09-27เงินปันผล0.0851.21%01/Jul/2020-30/Jun/2021
LHFG2021-09-102021-09-27เงินปันผล0.032.88%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ABPIF2021-09-102021-09-28เงินปันผล0.05856.85%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
SUSCO2021-09-092021-09-23เงินปันผล0.083.14%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TOP2021-09-092021-09-23เงินปันผล0.601.35%
BPP2021-09-092021-09-21เงินปันผล0.303.89%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TPIPP2021-09-092021-09-22เงินปันผล0.126.46%
BANPU2021-09-080000-00-00เงินปันผล0.202.08%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
BBL2021-09-082021-09-23เงินปันผล1.001.93%
BCP2021-09-082021-09-21เงินปันผล1.001.50%
HTC2021-09-082021-09-23เงินปันผล0.835.55%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KBANK2021-09-080000-00-00เงินปันผล0.501.79%
KKP2021-09-080000-00-00เงินปันผล0.753.32%01/Jan/2021-30/Jun/2021
NSI2021-09-082021-09-22เงินปันผล3.0010.63%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TTW2021-09-082021-09-23เงินปันผล0.305.17%01/Jan/2021-30/Jun/2021
GPSC2021-09-082021-09-22เงินปันผล0.501.83%
OR2021-09-082021-09-23เงินปันผล0.270.38%
BAY2021-09-072021-09-22เงินปันผล0.400.97%
IRPC2021-09-072021-09-23เงินปันผล0.081.55%
QHPF2021-09-072021-09-23เงินปันผล0.12507.80%01/May/2021-30/Jun/2021
RATCH2021-09-072021-09-23เงินปันผล1.155.39%
LHPF2021-09-072021-09-23เงินปันผล0.05004.05%01/Apr/2021-30/Jun/2021
BCPG2021-09-072021-09-17เงินปันผล0.162.23%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PB2021-09-062021-09-22เงินปันผล0.842.72%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
SCB2021-09-062021-09-23เงินปันผล1.431.87%
MCS2021-09-032021-09-15เงินปันผล0.406.85%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PTTGC2021-09-032021-09-22เงินปันผล2.001.74%
TAE2021-09-032021-09-17เงินปันผล0.013.57%01/Jan/2021-30/Jun/2021
CTARAF2021-09-022021-09-20เงินปันผล0.08205.98%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
GOLDPF2021-09-022021-09-20เงินปันผล0.08420.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MJLF2021-09-022021-09-20เงินปันผล0.54753.85%01/Apr/2021-30/Jun/2021
KPNPF2021-09-022021-09-20เงินปันผล0.06005.72%01/Apr/2021-30/Jun/2021
BCH2021-08-312021-09-15เงินปันผล0.201.26%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MNIT22021-08-312021-09-17เงินปันผล0.09004.71%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
MNRF2021-08-312021-09-17เงินปันผล0.02404.14%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
TIF12021-08-312021-09-17เงินปันผล0.14506.61%01/Apr/2021-30/Jun/2021
TLHPF2021-08-312021-09-17เงินปันผล0.11004.61%01/Jan/2021-30/Jun/2021
AH2021-08-302021-09-14เงินปันผล0.470.56%01/Jan/2021-30/Jun/2021
AYUD2021-08-302021-09-10เงินปันผล0.773.60%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BKKCP2021-08-302021-09-16เงินปันผล0.16006.92%01/Apr/2021-30/Jun/2021
CPF2021-08-302021-09-10เงินปันผล0.403.86%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MIPF2021-08-302021-09-16เงินปันผล0.365.28%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SNP2021-08-302021-09-10เงินปันผล0.051.75%01/Jan/2021-30/Jun/2021
XO2021-08-302021-09-10เงินปันผล0.3982.92%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KISS2021-08-302021-09-09เงินปันผล0.0550.45%01/Jan/2021-30/Jun/2021
NSL2021-08-302021-09-10เงินปันผล0.250.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
AMATA2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.101.37%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASP2021-08-272021-09-08เงินปันผล0.204.92%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BROOK2021-08-272021-09-15เงินปันผล0.0154.12%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
CCET2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.020.96%01/Jan/2021-30/Jun/2021
DRT2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.225.28%01/Jan/2021-30/Jun/2021
EGCO2021-08-272021-09-10เงินปันผล3.253.82%01/Jan/2021-30/Jun/2021
HTECH2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.111.49%01/Jan/2021-30/Jun/2021
IVL2021-08-272021-09-15เงินปันผล0.251.48%01/Apr/2021-30/Jun/2021
JUBILE2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.152.66%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KCAR2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.175.30%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MBKET2021-08-272021-09-14เงินปันผล0.480.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
LALIN2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.2956.04%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PSH2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.316.91%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PSL2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.500.00%
RCL2021-08-272021-09-10เงินปันผล1.501.26%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
TMT2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.604.95%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TNITY2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.253.07%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TVO2021-08-272021-09-10เงินปันผล1.305.40%01/Jan/2021-30/Jun/2021
FPI2021-08-272021-09-13เงินปันผล0.051.16%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MEGA2021-08-272021-09-14เงินปันผล0.521.93%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
CPTGF2021-08-272021-09-15เงินปันผล0.13157.79%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
TTLPF2021-08-272021-09-15เงินปันผล0.42507.39%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
TSR2021-08-272021-09-13เงินปันผล0.0400005.67%01/Jan/2021-30/Jun/2021
CBG2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.902.21%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
TFG2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.051.71%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
EGATIF2021-08-272021-09-15เงินปันผล0.15907.17%
TKN2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.052.98%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TOA2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.311.72%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TFFIF2021-08-270000-00-00เงินปันผล0.06854.37%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
KUN2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.052.20%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KBSPIF2021-08-272021-09-15เงินปันผล0.22604.34%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
AI2021-08-262021-09-07เงินปันผล0.078.89%01/Jan/2021-30/Jun/2021
APURE2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.071.41%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
AS2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.401.36%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BH2021-08-262021-09-08เงินปันผล1.152.34%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
FORTH2021-08-262021-09-09เงินปันผล0.151.63%01/Jan/2021-30/Jun/2021
FUTUREPF2021-08-260000-00-00เงินปันผล0.15005.46%01/Apr/2021-30/Jun/2021
GC2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.405.23%01/Jan/2021-30/Jun/2021
IHL2021-08-262021-09-09เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
SABINA2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.413.79%
SMIT2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.145.37%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SNC2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.453.39%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
SYNTEC2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.034.15%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TIPCO2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.1910.33%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TOG2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.211.14%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
TWP2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.2210.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
UVAN2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.303.91%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
VNG2021-08-262021-09-09เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SRICHA2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.402.76%
AUCT2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.174.36%01/Jan/2021-30/Jun/2021
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล0.0138888895.60%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล2:15.60%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล0.0138888895.60%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล2:15.60%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล0.0138888895.60%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล2:15.60%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล0.0138888895.60%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล2:15.60%
WINNER2021-08-262021-10-20หุ้นปันผล0.0138888895.60%
WINNER2021-08-262021-10-20หุ้นปันผล2:15.60%
PDG2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.108.04%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TACC2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.154.14%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BGRIM2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.151.22%
BRRGIF2021-08-262021-09-13เงินปันผล0.053.12%01/Apr/2021-30/Jun/2021
VCOM2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.102.37%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TQM2021-08-262021-09-09เงินปันผล1.452.30%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
SO2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.200.84%01/Jan/2021-30/Jun/2021
AJ2021-08-252021-09-09เงินปันผล0.403.93%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PM2021-08-252021-09-08เงินปันผล0.155.13%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SAT2021-08-252021-09-07เงินปันผล0.402.74%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SGP2021-08-252021-09-08เงินปันผล0.203.91%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TKS2021-08-252021-09-07เงินปันผล0.101.83%01/Jan/2021-30/Jun/2021
GUNKUL2021-08-252021-09-09เงินปันผล0.062.63%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PHOL2021-08-252021-09-09เงินปันผล0.167.32%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KAMART2021-08-252021-09-10เงินปันผล0.044.02%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
CSS2021-08-252021-09-10เงินปันผล0.032.97%01/Jan/2021-30/Jun/2021
AMATAR2021-08-252021-09-14เงินปันผล0.165.99%01/Apr/2021-30/Jun/2021
ZIGA2021-08-252021-09-09เงินปันผล0.132.97%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
GPI2021-08-252021-09-10เงินปันผล0.034.19%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SCM2021-08-252021-09-10เงินปันผล0.120.47%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
LEO2021-08-252021-09-09เงินปันผล0.070.51%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASW2021-08-252021-10-04หุ้นปันผล0.022060.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASW2021-08-252021-10-04หุ้นปันผล8:10.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASW2021-08-252021-10-04หุ้นปันผล0.022060.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASW2021-08-252021-10-04หุ้นปันผล8:10.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASW2021-08-252021-10-04หุ้นปันผล0.022060.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASW2021-08-252021-10-04หุ้นปันผล8:10.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
AIT2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.704.92%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BJC2021-08-242021-09-08เงินปันผล0.152.54%01/Jan/2021-30/Jun/2021
LH2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.255.46%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
MAKRO2021-08-242021-09-08เงินปันผล0.401.18%01/Jan/2021-30/Jun/2021
NOBLE2021-08-242021-09-07เงินปันผล0.3513.98%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SINGER2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.150.30%
SPALI2021-08-242021-09-08เงินปันผล0.504.52%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SWC2021-08-242021-09-10เงินปันผล0.1254.91%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SYNEX2021-08-242021-09-03เงินปันผล0.181.79%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TASCO2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.258.89%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TEAM2021-08-242021-09-07เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
WORK2021-08-242021-09-06เงินปันผล0.201.23%01/Jan/2021-30/Jun/2021
CHG2021-08-242021-09-10เงินปันผล0.031.51%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ORI2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.124.54%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
LPH2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.102.48%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PIMO2021-08-242021-09-08เงินปันผล0.0181.54%01/Jan/2021-30/Jun/2021
OSP2021-08-242021-09-10เงินปันผล0.453.36%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BGC2021-08-242021-09-10เงินปันผล0.124.34%01/Apr/2021-30/Jun/2021
VL2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.013.08%
KEX2021-08-242021-09-10เงินปันผล0.7430.83%
DMT2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ADD2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.180.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASIAN2021-08-232021-09-09เงินปันผล0.252.17%01/Jan/2021-30/Jun/2021
DCC2021-08-232021-09-03เงินปันผล0.055.04%01/Apr/2021-30/Jun/2021
JMART2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.400.82%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KCE2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.601.08%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KIAT2021-08-232021-09-06เงินปันผล0.016.32%01/Jan/2021-30/Jun/2021
QH2021-08-232021-09-07เงินปันผล0.035.17%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SMPC2021-08-232021-09-09เงินปันผล0.356.56%01/Jan/2021-30/Jun/2021
STA2021-08-232021-09-08เงินปันผล1.257.83%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TU2021-08-232021-09-07เงินปันผล0.453.56%01/Jan/2021-30/Jun/2021
JMT2021-08-232021-09-06เงินปันผล0.40.99%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PCSGH2021-08-232021-09-06เงินปันผล0.154.95%01/Jan/2021-30/Jun/2021
FSMART2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.265.66%01/Jan/2021-30/Jun/2021
GVREIT2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.19607.72%01/Apr/2021-30/Jun/2021
RJH2021-08-232021-09-03เงินปันผล0.403.08%01/Jan/2021-30/Jun/2021
EKH2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.121.51%01/Jan/2021-30/Jun/2021
RPH2021-08-232021-09-06เงินปันผล0.052.13%01/Jan/2021-30/Jun/2021
HUMAN2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.061.09%01/Jan/2021-30/Jun/2021
NER2021-08-232021-09-06เงินปันผล0.072.73%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SAAM2021-08-232021-09-06เงินปันผล0.0250.87%01/Jan/2021-30/Jun/2021
YGG2021-08-232021-09-09เงินปันผล0.1550.46%01/Apr/2021-30/Jun/2021
SFLEX2021-08-232021-09-09เงินปันผล0.041.74%01/Jan/2021-30/Jun/2021
STGT2021-08-230000-00-00เงินปันผล1.259.11%01/Apr/2021-30/Jun/2021
PROSPECT2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.23503.84%01/Apr/2021-30/Jun/2021
TQR2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.1650.10%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PACO2021-08-232021-09-09เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BSBM2021-08-202021-09-08เงินปันผล0.055.26%01/Jan/2021-30/Jun/2021
UEC2021-08-202021-09-06เงินปันผล0.064.05%01/Jan/2021-30/Jun/2021
2S2021-08-202021-09-06เงินปันผล0.204.09%01/Jan/2021-30/Jun/2021
JASIF2021-08-202021-09-07เงินปันผล0.249.34%01/Apr/2021-30/Jun/2021
MGT2021-08-202021-09-03เงินปันผล0.031.59%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SUN2021-08-202021-09-03เงินปันผล0.101.05%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SPRIME2021-08-202021-09-06เงินปันผล0.13104.74%01/Apr/2021-30/Jun/2021
PT2021-08-192021-09-03เงินปันผล0.258.33%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TNP2021-08-192021-09-03เงินปันผล0.051.37%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ILM2021-08-192021-09-03เงินปันผล0.152.23%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SUPEREIF2021-08-190000-00-00เงินปันผล0.252047.38%01/Apr/2021-30/Jun/2021
BOL2021-08-182021-09-03เงินปันผล0.111.27%01/Jan/2021-30/Jun/2021
LPN2021-08-182021-09-03เงินปันผล0.1028.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SABUY2021-08-182021-09-02เงินปันผล0.030.08%01/Jan/2021-30/Jun/2021
INTUCH2021-08-172021-09-02เงินปันผล1.233.25%01/Jan/2021-30/Jun/2021
WHART2021-08-172021-09-02เงินปันผล0.19155.02%01/Apr/2021-30/Jun/2021
WHABT2021-08-172021-09-02เงินปันผล0.15657.12%01/Apr/2021-30/Jun/2021
TPRIME2021-08-172021-09-03เงินปันผล0.11586.92%01/Apr/2021-30/Jun/2021
SNNP2021-08-172021-09-02เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ADVANC2021-08-162021-09-01เงินปันผล3.453.10%01/Jan/2021-30/Jun/2021
FTREIT2021-08-162021-09-01เงินปันผล0.16905.91%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
RAM2021-08-132021-08-27เงินปันผล0.902.03%
SCC2021-08-132021-08-27เงินปันผล8.503.70%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PTTEP2021-08-112021-08-27เงินปันผล2.003.43%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
SIRIP2021-08-102021-09-03เงินปันผล0.05501.88%01/Apr/2021-30/Jun/2021
PPF2021-08-102021-09-03เงินปันผล0.1756.17%01/Apr/2021-30/Jun/2021
DIF2021-08-102021-09-03เงินปันผล0.2617.35%01/Apr/2021-30/Jun/2021
CPNCG2021-08-102021-09-03เงินปันผล0.24508.09%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
POPF2021-08-102021-09-03เงินปันผล0.24708.90%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
PTL2021-08-092021-08-26เงินปันผล0.464.24%01/Oct/2020-31/Mar/2021andretainedEarnings
SCGP2021-08-092021-08-25เงินปันผล0.250.73%01/Jan/2021-30/Jun/2021
1DIV2021-08-042021-08-23เงินปันผล0.252.33%01/Jan/2021-30/Jun/2021
EPG2021-08-032021-08-20เงินปันผล0.192.69%01/Apr/2020-31/Mar/2021andretainedEarnings
BLAND2021-07-302021-08-18เงินปันผล0.032.80%
DTAC2021-07-302021-08-16เงินปันผล1.056.36%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SPF2021-07-292021-08-11เงินปันผล9.11240.00%
VGI2021-07-152021-08-06เงินปันผล0.0411.01%01/Oct/2020-31/Mar/2021
STANLY2021-07-122021-07-29เงินปันผล5.502.96%01/Apr/2020-31/Mar/2021
TIPH2021-06-212021-07-07เงินปันผล0.500.00%01/Jan/2021-31/JMar/2021
BKKCP2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.16006.92%01/Jan/2021-31/Mar/2021
TIF12021-05-280000-00-00เงินปันผล0.13806.61%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
CPTGF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.14957.79%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
TTLPF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.44877.39%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
SUTHA2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.136.67%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
WHART2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.19155.02%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
EGATIF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.187.17%
TFFIF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.08734.37%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
KBSPIF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.39604.34%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
APURE2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.101.41%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
FUTUREPF2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.20005.46%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
IVL2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.251.48%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
THE2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.201.25%01/Jan/2021-31/Mar/2021
KAMART2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.044.02%01/Jan/2021-31/Mar/2021
AMATAR2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.165.99%01/Jan/2021-31/Mar/2021
YGG2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.080.46%01/Jan/2021-31/Mar/2021
JMART2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.150.82%01/Jan/2021-31/Mar/2021
OISHI2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.301.86%01/Oct/2020-31/Mar/2021andretainedEarnings
SPF2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.14000.00%
STA2021-05-250000-00-00เงินปันผล1.007.83%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
BGC2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.134.34%01/Jan/2021-31/Mar/2021
SPRIME2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.13104.74%01/Jan/2021-31/Mar/2021
STGT2021-05-250000-00-00เงินปันผล1.509.11%01/Jan/2021-31/Mar/2021
MNIT2021-05-240000-00-00เงินปันผล0.02506.29%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
TSC2021-05-240000-00-00เงินปันผล0.406.71%01/Oct/2020-31/Mar/2021
JASIF2021-05-210000-00-00เงินปันผล0.249.34%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
GVREIT2021-05-210000-00-00เงินปันผล0.19157.72%01/Jan/2021-31/Mar/2021
RJH2021-05-210000-00-00เงินปันผล0.203.08%01/Jan/2021-31/Mar/2021
SUPEREIF2021-05-210000-00-00เงินปันผล0.267007.38%01/Jan/2021-31/Mar/2021
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล0.011110.24%
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล5:10.24%
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล0.011110.24%
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล5:10.24%
FTREIT2021-05-190000-00-00เงินปันผล0.16805.91%01/Jan/2021-31/Mar/2021
TPRIME2021-05-180000-00-00เงินปันผล0.08856.92%01/Jan/2021-31/Mar/2021
CPNCG2021-05-180000-00-00เงินปันผล0.25158.09%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
AMC2021-05-172021-05-28เงินปันผล0.142.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPF2021-05-172021-05-28เงินปันผล0.603.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DCC2021-05-170000-00-00เงินปันผล0.055.04%01/Jan/2021-31/Mar/2021
PF2021-05-132021-05-28เงินปันผล0.023.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BRR2021-05-132021-05-28เงินปันผล0.061.12%
AEONTS2021-05-122021-07-20เงินปันผล2.652.51%
WP2021-05-122021-05-28เงินปันผล0.203.81%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
WP2021-05-122021-05-28เงินปันผล0.203.81%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SIAM2021-05-122021-05-27เงินปันผล0.052.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMIT2021-05-122021-05-28เงินปันผล0.165.37%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SIRIP2021-05-120000-00-00เงินปันผล0.051.88%01/Jan/2021-31/Mar/2021
PPF2021-05-120000-00-00เงินปันผล0.17506.17%01/Jan/2021-31/Mar/2021
DIF2021-05-120000-00-00เงินปันผล0.2617.35%01/Jan/2021-31/Mar/2021
KCM2021-05-122021-05-27เงินปันผล0.00450.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
POPF2021-05-120000-00-00เงินปันผล0.24708.90%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
AMC2021-05-112021-05-27เงินปันผล0.142.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMC2021-05-112021-05-28เงินปันผล0.142.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AP2021-05-112021-05-27เงินปันผล0.404.86%
BLA2021-05-112021-05-27เงินปันผล0.230.55%
CCP2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.023.28%
FMT2021-05-112021-05-25เงินปันผล1.6255.20%
PG2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.101.46%
SENA2021-05-112021-05-24เงินปันผล0.1850356.49%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TRT2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.020.66%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRU2021-05-112021-05-25เงินปันผล01.25%
TWPC2021-05-112021-05-21เงินปันผล0.1342.48%
TEAMG2021-05-112021-05-28เงินปันผล0.055.52%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.062.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:12.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.032.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:12.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.032.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:12.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.032.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:12.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.032.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:12.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.032.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:12.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SK2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.021.57%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMARIN2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.122.03%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAY2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.350.97%
CHARAN2021-05-102021-05-27เงินปันผล2.608.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CK2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.200.91%
CPR2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.082.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FNS2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.1515.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JUBILE2021-05-102021-05-21เงินปันผล0.442.66%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BCH2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.131.26%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NOBLE2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.5013.98%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PPM2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.0150.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SSSC2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.1063.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUPER2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.0060.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TC2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.253.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPCORP2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.600.00%
VNT2021-05-102021-05-21เงินปันผล0.902.32%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARROW2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.356.01%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
M2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.501.93%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
M2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.501.93%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SAPPE2021-05-102021-05-27เงินปันผล1.024.04%01/Jan/20/2020-31/Dec/2020
SMART2021-05-102021-05-21เงินปันผล0.073.51%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JWD2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.221.15%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ALLA2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.074.19%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STI2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.404.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LEO2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.070.51%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AHC2021-05-072021-05-21เงินปันผล0.251.54%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ESTAR2021-05-072021-05-26เงินปันผล0.011.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ESTAR2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.011.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MOONG2021-05-072021-05-24เงินปันผล0.183.40%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ROJNA2021-05-072021-05-24เงินปันผล0.203.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TOPP2021-05-072021-05-28เงินปันผล6.333.79%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPAC2021-05-072021-05-20เงินปันผล0.2921.99%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVI2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.200.98%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VIBHA2021-05-072021-05-24เงินปันผล0.0401.59%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APCS2021-05-072021-05-21เงินปันผล0.061.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHA2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.06352.95%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
COLOR2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.052.27%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CSS2021-05-072021-05-27เงินปันผล0.032.97%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NYT2021-05-072021-05-27เงินปันผล0.204.50%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ORI2021-05-072021-05-18เงินปันผล0.394.54%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BEM2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.101.23%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RJH2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.453.08%01/Oct/2020-31/Dec/2020
AU2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.060.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHAYO2021-05-072021-05-21เงินปันผล0.00370370.04%
CHAYO2021-05-072021-05-21หุ้นปันผล15:10.04%
SICT2021-05-072021-05-28เงินปันผล0.04300.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCM2021-05-072021-05-28เงินปันผล0.0340.47%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ILINK2021-05-062021-05-19เงินปันผล0.141.77%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IVL2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.1751.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LH2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.305.46%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
MODERN2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.155.21%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PREB2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.404.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SABINA2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.453.79%
SORKON2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.204.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SSF2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.32723.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SVI2021-05-062021-05-17เงินปันผล0.111.57%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SWC2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.254.91%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TNL2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.070.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TPOLY2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.010650.53%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UPOIC2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.202.84%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GUNKUL2021-05-062021-05-24เงินปันผล0.1822.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AKP2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.0230.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHG2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.031.51%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KAMART2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.044.02%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ICHI2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.504.95%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.28%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.28%01/Jan/2563-31/Dec/2563
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล0.0048310800.28%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.28%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล0.0048310800.28%01/Jan/2563-31/Dec/2563
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.28%01/Jan/2563-31/Dec/2563
SCN2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.04251.93%
TPCH2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.1101.69%01/Jul/2020-31/Dec/2020
WICE2021-05-062021-05-14เงินปันผล0.140.66%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASEFA2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.286.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EKH2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.111.51%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RPH2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.10002.13%01/Jul/2020-31/Dec/2020
D2021-05-062021-05-21หุ้นปันผล0.011110.24%
D2021-05-062021-05-21หุ้นปันผล5:10.24%
AQUA2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.010.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUMWEL2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.093.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ILM2021-05-062021-05-19เงินปันผล0.272.23%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IIG2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.150.38%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KEX2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.220.83%01/Jun/2020-31/Dec/2020
BFIT2021-05-052021-05-17เงินปันผล1.404.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPALL2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.901.53%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EASTW2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.244.28%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ICC2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.250.83%
MFEC2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.404.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NNCL2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.114.37%01/Jan/2020-31/Dec/2021
SCG2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.0610.88%
TCAP2021-05-052021-05-21เงินปันผล1.807.50%
TPA2021-05-052021-05-20เงินปันผล0.457.09%
LHFG2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.042.88%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAWAD2021-05-052021-05-21เงินปันผล1.802.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
LPH2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.102.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NETBAY2021-05-052021-05-20เงินปันผล0.78193.30%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MGT2021-05-052021-05-20เงินปันผล0.071.59%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TOA2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.261.72%01/Jul/2020-31/Dec/2020
OSP2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.653.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
PRAPAT2021-05-052021-05-24เงินปันผล0.021.18%
PRAKIT2021-05-032021-05-22เงินปันผล0.404.17%01/01/20-31/12/20
HTECH2021-04-302021-05-20เงินปันผล0.0521.49%01/Jul/2020-31/Dec/2020
WIIK2021-04-302021-05-21เงินปันผล0.095.01%01/Jul/2020-31/Dec/2020
MFC2021-04-302021-05-19เงินปันผล1.104.15%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PL2021-04-302021-05-20เงินปันผล0.082.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ROJNA2021-04-302021-05-25เงินปันผล0.203.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAUCE2021-04-302020-05-18เงินปันผล1.254.00%01/01/2020-31/12/2020
SC2021-04-302021-05-20เงินปันผล04.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SINGER2021-04-302021-05-21เงินปันผล0.150.30%
GIFT2021-04-302021-05-17เงินปันผล0.051.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
QTC2021-04-302021-05-19เงินปันผล0.256.50%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PIMO2021-04-302021-05-25เงินปันผล0.0341.54%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TPBI2021-04-302021-05-21เงินปันผล0.255.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRM2021-04-302021-05-20เงินปันผล0.184.31%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PR92021-04-302021-05-20เงินปันผล0.110.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VRANDA2021-04-302021-05-19เงินปันผล0.101.59%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.00440.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.0044444444440.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASIAN2021-04-292021-05-17เงินปันผล0.552.17%
ASIAN2021-04-292021-05-17หุ้นปันผล2:12.17%
BJC2021-04-292021-05-21เงินปันผล0.602.54%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KKP2021-04-292021-05-20เงินปันผล2.253.32%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
QHPF2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.13007.80%01/Jan/2021-28/Feb/2021
SGP2021-04-292021-05-21เงินปันผล0.403.91%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SKR2021-04-292021-05-14เงินปันผล0.080.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPALI2021-04-292021-05-14เงินปันผล0.504.52%01/Jul/2020-31/Dec/2020
THRE2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.043.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ECF2021-04-292021-05-21เงินปันผล00.70%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THREL2021-04-292021-05-19เงินปันผล0.142.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSR2021-04-292021-05-20เงินปันผล0.085.67%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHSC2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.05003.50%01/Jan/2021-28/Feb/2021
MTC2021-04-292021-05-17เงินปันผล0.370.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
COM72021-04-292021-05-21เงินปันผล1.001.32%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GTB2021-04-292021-05-19เงินปันผล0.022.02%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล3.299987:11.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล3.299987:11.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล0.01683508241.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล3.299987:11.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RBF2021-04-292021-05-19เงินปันผล0.150.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRC2021-04-292021-05-21เงินปันผล0.401.19%
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.100.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.100.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAK2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.1081.16%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KISS2021-04-292021-05-20เงินปันผล0.040.45%
PDJ2021-04-282021-05-19เงินปันผล0.102.91%
QH2021-04-282021-05-18เงินปันผล0.085.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TISCO2021-04-282021-05-17เงินปันผล6.306.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UBIS2021-04-282021-05-18เงินปันผล0.252.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UKEM2021-04-282021-05-20เงินปันผล0.0552.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.254.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:14.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.254.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:14.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.254.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:14.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.254.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:14.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TACC2021-04-282021-05-13เงินปันผล0.174.14%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ADB2021-04-282021-05-17เงินปันผล0.052.58%
PORT2021-04-282021-05-19เงินปันผล0.0351.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSET2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.0811.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSET2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล10:11.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ALUCON2021-04-272021-05-14เงินปันผล10.005.38%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EP2021-04-272021-05-14เงินปันผล0.253.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KWC2021-04-272021-05-12เงินปันผล9.504.03%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHAUP2021-04-272021-05-18เงินปันผล0.16006.28%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
III2021-04-272021-05-18เงินปันผล0.100.61%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUN2021-04-272021-05-14เงินปันผล0.051.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUN2021-04-272021-05-14หุ้นปันผล2:11.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SABUY2021-04-272021-05-14เงินปันผล00.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APCO2021-04-262021-05-10เงินปันผล0.122.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CKP2021-04-262021-05-17เงินปันผล0.0350.70%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TM2021-04-262021-05-14เงินปันผล0.102.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HUMAN2021-04-262021-05-17เงินปันผล0.081.09%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ACG2021-04-262021-05-18เงินปันผล0.041.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APP2021-04-262021-05-14เงินปันผล0.154.21%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATA2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.201.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HMPRO2021-04-222021-05-06เงินปันผล0.202.14%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TPLAS2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.103.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NER2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.152.73%01/Oct/2020-31/Dec/2020
YGG2021-04-222021-05-14เงินปันผล0.1150.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MICRO2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.0550.75%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BBL2021-04-212021-05-10เงินปันผล2.501.93%
CIMBT2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.0050.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KTB2021-04-212020-05-07เงินปันผล0.2752.01%01/01/20-31/12/20
MBAX2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.5616.45%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TIPCO2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.5010.33%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGC2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.124.34%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-212021-05-07หุ้นปันผล0.022222222220.84%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-212021-05-07หุ้นปันผล5:10.84%01/Jul/2020-31/Dec/2020
LEO2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.070.51%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AIT2021-04-202021-05-06เงินปันผล1.254.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HTC2021-04-202021-05-21เงินปันผล1.125.55%01/01/20-31/12/20
JMART2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.240.82%01/Jun/2020-31/Dec/2020
KBANK2021-04-202021-05-07เงินปันผล2.501.79%
SAMCO2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.031.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCB2021-04-202021-05-07เงินปันผล2.301.87%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TOG2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.121.14%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
JMT2021-04-202021-05-05เงินปันผล0.410.99%01/Jun/2020-31/Dec/2020
AUCT2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.234.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
PCSGH2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.254.95%01/Jan/2020-31/Dec/2020
J2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.030.66%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KTC2021-04-192021-05-07เงินปันผล0.881.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMT2021-04-192021-04-30เงินปันผล0.504.95%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SFLEX2021-04-192021-05-06เงินปันผล0.0451.74%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GC2021-04-162021-04-30เงินปันผล0.405.23%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KGI2021-04-162021-05-05เงินปันผล0.253.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FTE2021-04-162021-04-30เงินปันผล0.043.37%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02230.84%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:10.84%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02220.84%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:10.84%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02220.84%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:10.84%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02220.84%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:10.84%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BANPU2021-04-122021-04-30เงินปันผล0.152.08%
STA2021-04-122021-04-29เงินปันผล1.757.83%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
YUASA2021-04-122021-05-06เงินปันผล0.4412.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PJW2021-04-122021-04-30เงินปันผล0.12502.75%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AIE2021-04-122021-04-30เงินปันผล04.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
S112021-04-122021-04-30เงินปันผล0.153.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STGT2021-04-122021-04-28เงินปันผล2.009.11%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SA2021-04-122021-04-30เงินปันผล0.1951.50%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SA2021-04-122021-04-30หุ้นปันผล15:11.50%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STHAI2021-04-092021-05-25เงินปันผล0.0980.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BPP2021-04-092021-04-28เงินปันผล0.353.89%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SCC2021-04-082021-04-23เงินปันผล8.503.70%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ATP302021-04-082021-04-30เงินปันผล0.031.47%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHEWA2021-04-082021-04-30เงินปันผล0.02091.87%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMPC2021-04-072021-04-30เงินปันผล0.436.56%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GPI2021-04-072021-04-27เงินปันผล0.054.19%
SCGP2021-04-072021-04-22เงินปันผล0.450.73%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DCC2021-04-052021-04-27เงินปันผล0.0445.04%01/Oct/2020-31/Dec/2020
COTTO2021-04-052021-04-22เงินปันผล0.0291.27%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล0.041.21%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล5:11.21%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล0.041.21%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล5:11.21%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล0.041.21%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล5:11.21%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNITY2021-04-012021-05-11เงินปันผล0.503.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SF2021-03-302021-04-19เงินปันผล0.201.80%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUC2021-03-302021-04-23เงินปันผล1.54.38%01/01/20-31/12/20
DCON2021-03-292021-05-14เงินปันผล0.0081.40%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FSS2021-03-262021-05-17เงินปันผล0.060.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPG2021-03-262021-05-24เงินปันผล0.452.45%
SPG2021-03-262021-05-24เงินปันผล0.452.45%
TTA2021-03-252021-05-13เงินปันผล0.020.23%
TTA2021-03-252021-05-13เงินปันผล0.020.23%
SYMC2021-03-252021-05-20เงินปันผล0.05500.71%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LEE2021-03-242021-05-21เงินปันผล0.186.62%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RCL2021-03-242021-05-21เงินปันผล0.501.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TSTE2021-03-232021-05-28เงินปันผล0.1152.52%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMILL2021-03-232021-05-27เงินปันผล0.125.13%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DHOUSE2021-03-232021-05-05เงินปันผล0.032.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:10.96%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00940.96%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00940.96%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:10.96%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00940.96%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:10.96%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00940.96%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:10.96%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KCAR2021-03-192021-05-24เงินปันผล0.225.30%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NTV2021-03-192021-05-21เงินปันผล0.872.29%01/01/20-31/12/20
PRG2021-03-192021-05-19เงินปันผล0.405.65%
PRG2021-03-192021-05-19เงินปันผล0.405.65%
PYLON2021-03-192021-05-21เงินปันผล0.143.02%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HFT2021-03-182021-05-21เงินปันผล0.303.94%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PATO2021-03-182021-05-10เงินปันผล0.574.67%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BSBM2021-03-172021-05-17เงินปันผล0.045.26%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BSBM2021-03-172021-05-17เงินปันผล0.045.26%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TAKUNI2021-03-172021-05-25เงินปันผล0.03752.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21เงินปันผล0.022780.53%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล20:10.53%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JAK2021-03-172021-05-20เงินปันผล0.042.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMR2021-03-162021-05-21เงินปันผล0.0521.74%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LALIN2021-03-162021-05-14เงินปันผล0.306.04%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SPCG2021-03-162021-05-14เงินปันผล0.656.22%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TQR2021-03-162021-05-11เงินปันผล0.0140.10%
AGE2021-03-152021-05-19เงินปันผล0.102.99%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AH2021-03-152021-05-20หุ้นปันผล10:10.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AH2021-03-152021-05-20หุ้นปันผล10:10.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DTCI2021-03-152021-05-05เงินปันผล0.401.43%
LANNA2021-03-152021-05-18เงินปันผล0.302.81%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MCS2021-03-152021-04-28เงินปันผล0.606.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJLF2021-03-152021-03-26เงินปันผล0.11753.85%01/Oct/2020-31/Dec/2020
PAF2021-03-152021-05-27เงินปันผล0.0150.58%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIRI2021-03-152021-05-20เงินปันผล0.043.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TKS2021-03-152021-05-21เงินปันผล0.201.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPP2021-03-152021-05-07เงินปันผล0.402.20%
UAC2021-03-152021-05-07เงินปันผล0.143.88%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABPIF2021-03-152021-03-26เงินปันผล0.05266.85%
BJCHI2021-03-152021-05-12เงินปันผล0.031.34%
PDG2021-03-152021-05-20เงินปันผล0.228.04%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TKN2021-03-152021-05-07เงินปันผล0.102.98%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SKE2021-03-152021-05-12เงินปันผล0.0151.28%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JKN2021-03-152021-05-28เงินปันผล0.20702.67%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPT2021-03-152021-05-25เงินปันผล0.022.02%
KPNPF2021-03-152021-03-26เงินปันผล0.08005.72%
BKI2021-03-122021-05-07เงินปันผล65.51%01/10/20-31/12/20
BUI2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.250.81%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ECL2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.103.07%
FORTH2021-03-122021-04-30เงินปันผล0.201.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
M-STOR2021-03-122021-03-30เงินปันผล0.09605.97%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MAKRO2021-03-122021-05-20เงินปันผล0.601.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCH2021-03-122021-05-17เงินปันผล0.0402.01%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PAP2021-03-122021-05-12เงินปันผล0.183.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRUE2021-03-122021-05-28เงินปันผล0.071.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVO2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.805.40%01/Jul/2020-31/Dec/2020
EA2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.300.31%
HPF2021-03-122021-03-31เงินปันผล0.0838.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
HARN2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.135.51%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PMTA2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.705.38%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FN2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.00370.16%
TPIPP2021-03-122021-05-07เงินปันผล0.156.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THG2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.300.73%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DDD2021-03-122021-05-10เงินปันผล0.505.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
M-II2021-03-122021-03-31เงินปันผล0.1507.69%01/Oct/2020-31/Dec/2020
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล35:10.18%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล0.003240.18%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล0.003240.18%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล35:10.18%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล0.003240.18%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล35:10.18%
TIGER2021-03-122021-05-07เงินปันผล0.094.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AJ2021-03-112021-05-25เงินปันผล0.403.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AS2021-03-112021-05-07เงินปันผล0.301.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AYUD2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.773.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AYUD2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.773.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CNT2021-03-112021-05-07เงินปันผล0.052.59%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPI2021-03-112021-05-14เงินปันผล0.112.99%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GBX2021-03-112021-05-12เงินปันผล0.031.72%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HANA2021-03-112021-05-17เงินปันผล0.751.95%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
M-CHAI2021-03-112021-05-28เงินปันผล2.000.61%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MSC2021-03-112021-04-30เงินปันผล0.304.84%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSH2021-03-112021-05-21เงินปันผล0.656.91%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SUSCO2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.093.14%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SVOA2021-03-112021-04-28เงินปันผล0.051.41%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TIPH2021-03-110000-00-00เงินปันผล1.300.00%
TMD2021-03-112021-05-10เงินปันผล1.405.33%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNITY2021-03-112021-05-11เงินปันผล0.503.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
UEC2021-03-112021-05-19เงินปันผล0.044.05%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PTG2021-03-112021-05-21เงินปันผล0.503.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WINNER2021-03-112021-05-14เงินปันผล0.105.60%
NDR2021-03-112021-04-30เงินปันผล0.051.71%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNP2021-03-112021-05-19เงินปันผล0.041.37%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BM2021-03-112021-05-14เงินปันผล0.081.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ETE2021-03-112021-05-19เงินปันผล0.03732.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGRIM2021-03-112021-05-11เงินปันผล0.301.22%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
IP2021-03-112021-05-18เงินปันผล0.02340.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IP2021-03-112021-05-18หุ้นปันผล2.50:10.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACE2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.0181.52%01/Apr/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
STC2021-03-112021-05-06เงินปันผล0.0161.98%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KK2021-03-112021-05-17เงินปันผล0.030.88%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASP2021-03-102021-05-17เงินปันผล0.124.92%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BDMS2021-03-102021-04-23เงินปันผล0.552.52%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BH2021-03-102021-05-10เงินปันผล2.052.34%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BROOK2021-03-102021-04-30เงินปันผล0.0154.12%
EGCO2021-03-102021-04-27เงินปันผล3.503.82%01/Jul/2020-31/Dec/2020
LST2021-03-102021-05-10เงินปันผล0.223.55%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NSI2021-03-102021-04-22เงินปันผล4.7510.63%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SNP2021-03-102021-05-19เงินปันผล01.75%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SCP2021-03-102021-05-21เงินปันผล0.386.21%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIS2021-03-102021-05-14เงินปันผล1.002.47%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPIPL2021-03-102021-05-10เงินปันผล0.033.30%
UOBKH2021-03-102021-05-20เงินปันผล0.101.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WORK2021-03-102021-05-07เงินปันผล0.281.23%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMANAH2021-03-102021-04-30เงินปันผล0.132.73%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AIRA2021-03-102021-05-14เงินปันผล0.0130.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TFG2021-03-102021-05-12เงินปันผล0.0551.71%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ASN2021-03-102021-04-27หุ้นปันผล0.0111111111110.26%
ASN2021-03-102021-04-27หุ้นปันผล5:10.26%
TNR2021-03-102021-05-21เงินปันผล0.262.95%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ICN2021-03-102021-05-20เงินปันผล0.083.33%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WPH2021-03-102021-05-25เงินปันผล0.03761.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BOFFICE2021-03-102021-03-25เงินปันผล0.17046.90%01/Oct/2020-31/Dec/2020
CMC2021-03-102021-05-25หุ้นปันผล0.003240.18%
CMC2021-03-102021-05-25หุ้นปันผล35:10.18%
SISB2021-03-102021-04-30เงินปันผล0.0760.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRIME2021-03-102021-03-22เงินปันผล0.1604.74%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
VL2021-03-102021-05-21เงินปันผล03.08%
SFT2021-03-102021-05-25เงินปันผล0.07111.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ASIMAR2021-03-092021-04-30เงินปันผล0.105.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPL2021-03-092021-05-10เงินปันผล0.021.02%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CTARAF2021-03-092021-03-22เงินปันผล0.08145.98%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MTI2021-03-092021-05-13เงินปันผล4.513.89%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NKI2021-03-092021-05-21เงินปันผล1.503.37%
SMK2021-03-092021-04-30เงินปันผล2.2010.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCCC2021-03-092021-04-22เงินปันผล1.805.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UVAN2021-03-092021-05-28เงินปันผล0.173.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
LIT2021-03-092021-04-16เงินปันผล0.183.19%01/Jan/2020-31/Dec/2020
XO2021-03-092021-05-12เงินปันผล02.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
XO2021-03-092021-05-12เงินปันผล0.442.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FSMART2021-03-092021-04-29เงินปันผล0.305.66%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BTW2021-03-092021-05-07เงินปันผล0.022.15%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BIZ2021-03-092021-04-22เงินปันผล0.151.69%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAAM2021-03-092021-05-14เงินปันผล0.0130.87%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TQM2021-03-092021-05-14เงินปันผล1.152.30%
SUPEREIF2021-03-090000-00-00เงินปันผล0.153437.38%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
RT2021-03-092021-05-21เงินปันผล0.0854.13%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BROCK2021-03-082021-04-29เงินปันผล0.021.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DRT2021-03-082021-05-14เงินปันผล0.225.28%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GFPT2021-03-082021-04-29เงินปันผล0.201.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCT2021-03-082021-04-28เงินปันผล3.504.31%
KIAT2021-03-082021-04-19เงินปันผล0.016.32%01/Jul/2020-31/Dec/2020
QLT2021-03-082021-04-30เงินปันผล0.257.18%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SYNEX2021-03-082021-05-14เงินปันผล0.401.79%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TK2021-03-082021-05-13เงินปันผล0.423.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTW2021-03-082021-04-30เงินปันผล0.305.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TU2021-03-082021-04-21เงินปันผล0.403.56%01/Jul/2020-31/Dec/2020
UTP2021-03-082021-05-25เงินปันผล0.394.73%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล0.007407410.23%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล0.00740740.23%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล15:10.23%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล0.00740740.23%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล15:10.23%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล15:10.23%
MEGA2021-03-082021-04-23เงินปันผล0.541.93%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AMA2021-03-082021-05-07เงินปันผล0.204.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SONIC2021-03-082021-05-14เงินปันผล0.0551.01%01/Jan/2020-31/Dec/2020
QHPF2021-03-052021-03-19เงินปันผล0.16407.80%01/Nov/2020-31/Dec/2020
SVH2021-03-052021-04-23เงินปันผล13.003.27%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VIH2021-03-052021-05-14เงินปันผล0.1251.19%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHPF2021-03-052021-03-19เงินปันผล0.05004.05%01/Oct/2020-31/Dec/2020
LHSC2021-03-052021-03-19เงินปันผล0.05003.50%01/Nov/2020-31/Dec/2020
CBG2021-03-052021-05-10เงินปันผล1.502.21%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GULF2021-03-052021-04-28เงินปันผล0.380.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CPW2021-03-052021-05-05เงินปันผล0.081.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AI2021-03-042021-04-22เงินปันผล0.158.89%
ASK2021-03-042021-05-06เงินปันผล1.702.58%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPN2021-03-042021-05-21เงินปันผล0.701.32%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CSC2021-03-042021-05-14เงินปันผล2.455.03%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DELTA2021-03-042021-04-08เงินปันผล3.300.89%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PTT2021-03-042021-04-30เงินปันผล0.822.60%
THANI2021-03-042021-04-27เงินปันผล0.174.01%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IFS2021-03-042021-05-14เงินปันผล0.144.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHART2021-03-042021-03-22เงินปันผล0.11955.02%01/Nov/2020-31/Dec/2020
ZIGA2021-03-042021-04-19เงินปันผล0.1612.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JR2021-03-042021-05-14เงินปันผล0.060.79%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SAT2021-03-032021-05-07เงินปันผล0.482.74%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PHOL2021-03-032021-05-20เงินปันผล0.147.32%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GPSC2021-03-032021-04-21เงินปันผล1.001.83%
BCPG2021-03-032021-04-21เงินปันผล0.172.23%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TPRIME2021-03-032021-03-25เงินปันผล0.19686.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DOHOME2021-03-032021-05-05หุ้นปันผล00.04%
DOHOME2021-03-032021-05-05หุ้นปันผล12:10.04%
RATCH2021-03-022021-04-23เงินปันผล1.255.39%
SNC2021-03-022021-04-27เงินปันผล0.403.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TASCO2021-03-022021-04-28เงินปันผล1.008.89%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TIF12021-03-022021-03-19เงินปันผล0.14706.61%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SPVI2021-03-022021-04-26เงินปันผล0.111.72%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TLHPF2021-03-022021-03-19เงินปันผล0.1004.61%01/Sep/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BKKCP2021-03-012021-03-18เงินปันผล0.196.92%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
MIPF2021-03-012021-03-18เงินปันผล0.425.28%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PM2021-03-012021-05-11เงินปันผล0.405.13%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PT2021-03-012021-05-11เงินปันผล0.408.33%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PTTEP2021-03-012021-04-26เงินปันผล2.753.43%
SPF2021-03-012021-03-16เงินปันผล0.14000.00%
CPTGF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.18007.79%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TTLPF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.43007.39%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
EGATIF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.207.17%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TFFIF2021-03-010000-00-00เงินปันผล0.10124.37%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PROSPECT2021-03-012021-03-15เงินปันผล0.28053.84%01/Oct/2020-31/Dec/2020
KBSPIF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.25404.34%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TOP2021-02-252021-04-26เงินปันผล0.701.35%
PTTGC2021-02-252021-04-23เงินปันผล1.001.74%
VGI2021-02-252021-03-15เงินปันผล0.021.01%01/Apr/2020-30/Sep/2020
MC2021-02-252021-03-11เงินปันผล0.356.15%
GVREIT2021-02-252021-03-10เงินปันผล0.20377.72%01/Oct/2020-31/Dec/2020
GGC2021-02-252021-04-21เงินปันผล0.352.52%
BOL2021-02-242021-04-08เงินปันผล0.1151.27%01/Jul/2020-31/Dec/2020
FUTUREPF2021-02-240000-00-00เงินปันผล0.21005.46%01/Oct/2020-31/Dec/2020
GLOBAL2021-02-242021-05-07เงินปันผล0.18505050500.89%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLOBAL2021-02-242021-05-07หุ้นปันผล22:10.89%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LPN2021-02-242021-04-08เงินปันผล0.4028.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
MNIT2021-02-242021-03-11เงินปันผล0.05006.29%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SCCC2021-02-242021-04-05เงินปันผล9.005.75%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMPACT2021-02-242021-03-12เงินปันผล0.202.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
JASIF2021-02-240000-00-00เงินปันผล0.259.34%01/Oct/2020-31/Dec/2020
IRPC2021-02-232021-04-20เงินปันผล0.061.55%
DIF2021-02-232021-03-12เงินปันผล0.26107.35%01/Oct/2020-31/Dec/2020
INTUCH2021-02-222021-04-22เงินปันผล1.353.25%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ADVANC2021-02-192021-04-20เงินปันผล3.683.10%01/Jul/2020-30/Jul/2020
MBKET2021-02-192021-04-28เงินปันผล0.500.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THCOM2021-02-182021-04-19เงินปันผล0.201.98%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHABT2021-02-162021-03-04เงินปันผล0.17107.12%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
FTREIT2021-02-162021-03-03เงินปันผล0.16805.91%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SIRIP2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.081.88%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PPF2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.19086.17%01/Oct/2020-31/Dec/2020
CPNCG2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.26508.09%01/Oct/2020-31/Dec/2020
POPF2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.31008.90%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
DTAC2021-02-112021-04-20เงินปันผล2.126.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RAM2021-02-112021-02-25เงินปันผล0.902.03%
GCAP2021-02-112021-05-25เงินปันผล0.052.16%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TDEX2021-02-052021-02-23เงินปันผล0.203.07%
TAPAC2021-02-042021-03-24เงินปันผล0.010.34%01/Nov/2019-31/Oct/2020
BTS2021-01-292021-02-16เงินปันผล0.153.39%01/Apr/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
TASCO2021-01-272021-02-09เงินปันผล0.308.89%01/Jul/2020-30/Sep/2020
TLGF2021-01-272021-02-15เงินปันผล0.19550.00%01/Sep/2020-30/Nov/2020
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล0.051.48%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล10:11.48%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล0.051.48%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล10:11.48%
SEG2021-01-252021-02-05เงินปันผล0.600.00%01/Jan/2020-30/Nov/2020
ORI2021-01-082021-01-22เงินปันผล0.14.54%01/Jan/2020-30/Sep/2020
NER2021-01-072021-01-20เงินปันผล0.062.73%01/Jan/2020-30/Sep/2020
ACAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
A50000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
A50000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-30/Jun/2021
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-30/Jun/2021
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.41%01/Jul/2020-31/Dec/2020
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.41%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAFS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAFS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAFS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BAFS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BKI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.51%01/Apr/2021-30/Jun/2021
BKI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.51%01/Apr/2021-30/Jun/2021
BLA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.55%
BLA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.55%
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B520000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B520000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRANE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRANE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CTARAF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.08305.98%01/Jan/2021-31/Mar/2021
CWT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CWT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FANCY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FANCY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.20%01/Jan/2021-30/Jun/2021
FMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.20%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PROUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PROUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IHL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IHL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ITD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ITD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JAS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.75%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JAS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.75%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHK0000-00-002021-08-10เงินปันผล0.187.81%01/Oct/2020-31/Mar/2021
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LRH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LRH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LUXF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.21%01/Jul/2020-31/Dec/2020
LUXF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.21%01/Jul/2020-31/Dec/2020
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Apr/2020-31/Mar/2021
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-31/Mar/2021
MAJOR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MAJOR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MBAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล16.45%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MBAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล16.45%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJLF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.10103.85%01/Jan/2021-31/Mar/2021
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MNIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.29%01/Apr/2021-30/Jun/2021
MNIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.29%01/Apr/2021-30/Jun/2021
MNIT20000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.71%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNIT20000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.71%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNIT20000-00-000000-00-00เงินปันผล0.04004.71%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
MNRF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.14%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNRF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.14%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNRF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.02504.14%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
MNRF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.14%01/Jul/2021-30/Sep/2021
MNRF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.14%01/Jul/2021-30/Sep/2021
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2019-31/Oct/2020
PICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2019-31/Oct/2020
PLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
QLT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.18%01/Jan/2021-30/Jun/2021
QLT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.18%01/Jan/2021-30/Jun/2021
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SEAFCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.25%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SEAFCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.25%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SENA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.49%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SFP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-30/Sep/2021
SFP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-30/Sep/2021
SHANG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHANG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.10%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SIRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.10%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STARK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STARK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
NEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BCT0000-00-002021-08-25เงินปันผล0.801.52%01/Apr/2020-31/Mar/2021
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.250.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TR0000-00-002021-08-18เงินปันผล0.050.10%
TRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSTH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-31/Mar/2021
TSTH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-31/Mar/2021
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.25%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.25%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UNIQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UNIQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2021-30/Sep/2021
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2021-30/Sep/2021
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KBS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KBS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.92%01/Oct/2020-31/Dec/2020
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.92%01/Oct/2020-31/Dec/2020
ANAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ANAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SANKO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SANKO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ERW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ERW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BKD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BKD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THREL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.97%01/Jan/2021-30/Jun/2021
THREL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.97%01/Jan/2021-30/Jun/2021
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.05004.05%01/Jan/2021-31/Mar/2021
QHHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.87%01/Apr/2020-31/Dec/2020
QHHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.87%01/Apr/2020-31/Dec/2020
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.67%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.67%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.67%01/Apr/2021-30/Jun/2021
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.67%01/Apr/2021-30/Jun/2021
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.67%01/Jul/2021-30/Sep/2021
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.67%01/Jul/2021-30/Sep/2021
OTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
M-PAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.50%01/Oct/2020-31/Dec/2020
M-PAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.50%01/Oct/2020-31/Dec/2020
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMPACT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
IMPACT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
IMPACT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
IMPACT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
IMPACT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.00%01/Jul/2021-30/Sep/2021
IMPACT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.00%01/Jul/2021-30/Sep/2021
TSE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.92%01/Oct/2020-31/Dec/2020
TSE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.92%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.87%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.87%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.99%01/Oct/2020-31/Dec/2020
AMATAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.99%01/Oct/2020-31/Dec/2020
NVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHABT0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.1667.12%01/Jan/2021-31/Mar/2021
LHHOTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.27%01/Apr/2020-31/Dec/2020
LHHOTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.27%01/Apr/2020-31/Dec/2020
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
RP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2021-30/Sep/2021
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.85%01/Oct/2020-31/Dec/2020
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.85%01/Oct/2020-31/Dec/2020
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BRRGIF0000-00-002021-03-23ไม่จ่ายเงินปันผล3.12%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BRRGIF0000-00-002021-03-23ไม่จ่ายเงินปันผล3.12%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BRRGIF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.107543.12%01/Jan/2021-31/Mar/2021
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2020-31/Jan/2021
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2020-31/Jan/2021
SKN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.44%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SKN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.44%01/Oct/2020-31/Dec/2020
FLOYD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FLOYD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TITLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TITLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2021-30/Sep/2021
CMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DOD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DOD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KPNPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.07005.72%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
TNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.16%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.16%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ETC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ETC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WGE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WGE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NCAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-31/Dec/2020
IND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3