จ่ายปันผล ปี 2021

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
TASCO2021-01-272021-02-09เงินปันผล0.307.81%01/Jul/2020-30/Sep/2020
TLGF2021-01-272021-02-15เงินปันผล0.19556.27%01/Sep/2020-30/Nov/2020
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล0.050.00%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล10:10.00%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล0.050.00%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล10:10.00%
SEG2021-01-252021-02-05เงินปันผล0.600.00%01/Jan/2020-30/Nov/2020
PICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.83%01/Nov/2019-31/Oct/2020
PICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.83%01/Nov/2019-31/Oct/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3