จ่ายปันผล ปี 2021

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
MC2021-11-042021-11-25เงินปันผล0.205.88%01/Jul/2020-30/Jun/2021andretainedEarnings
CHAYO2021-09-302021-11-17หุ้นปันผล0.00185190.04%
CHAYO2021-09-302021-11-17หุ้นปันผล30:10.04%
HMPRO2021-09-152021-09-28เงินปันผล0.122.19%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SSPF2021-09-132021-09-27เงินปันผล0.38544.76%01/Jul/2020-30/Jun/2021
TCAP2021-09-132021-09-28เงินปันผล1.208.28%
EASTW2021-09-102021-09-28เงินปันผล0.184.02%01/Jan/2021-30/Jun/2021
LUXF2021-09-102021-09-27เงินปันผล0.0851.33%01/Jul/2020-30/Jun/2021
LHFG2021-09-102021-09-27เงินปันผล0.032.56%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ABPIF2021-09-102021-09-28เงินปันผล0.05856.48%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
SUSCO2021-09-092021-09-23เงินปันผล0.083.36%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TOP2021-09-092021-09-23เงินปันผล0.601.42%
BPP2021-09-092021-09-21เงินปันผล0.303.61%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TPIPP2021-09-092021-09-22เงินปันผล0.126.34%
BANPU2021-09-080000-00-00เงินปันผล0.201.79%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
BBL2021-09-082021-09-23เงินปันผล1.002.23%
BCP2021-09-082021-09-21เงินปันผล1.001.52%
HTC2021-09-082021-09-23เงินปันผล0.835.39%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KBANK2021-09-080000-00-00เงินปันผล0.502.07%
KKP2021-09-080000-00-00เงินปันผล0.754.23%01/Jan/2021-30/Jun/2021
NSI2021-09-082021-09-22เงินปันผล3.0011.86%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TTW2021-09-082021-09-23เงินปันผล0.305.13%01/Jan/2021-30/Jun/2021
GPSC2021-09-082021-09-22เงินปันผล0.501.88%
OR2021-09-082021-09-23เงินปันผล0.270.33%
BAY2021-09-072021-09-22เงินปันผล0.401.08%
IRPC2021-09-072021-09-23เงินปันผล0.081.53%
QHPF2021-09-072021-09-23เงินปันผล0.12508.76%01/May/2021-30/Jun/2021
RATCH2021-09-072021-09-23เงินปันผล1.155.27%
LHPF2021-09-072021-09-23เงินปันผล0.05004.21%01/Apr/2021-30/Jun/2021
BCPG2021-09-072021-09-17เงินปันผล0.162.01%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PB2021-09-062021-09-22เงินปันผล0.842.70%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
SCB2021-09-062021-09-23เงินปันผล1.432.22%
MCS2021-09-032021-09-15เงินปันผล0.406.99%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PTTGC2021-09-032021-09-22เงินปันผล2.001.67%
TAE2021-09-032021-09-17เงินปันผล0.013.39%01/Jan/2021-30/Jun/2021
CTARAF2021-09-022021-09-20เงินปันผล0.08206.39%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
GOLDPF2021-09-022021-09-20เงินปันผล0.08420.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MJLF2021-09-022021-09-20เงินปันผล0.54754.26%01/Apr/2021-30/Jun/2021
KPNPF2021-09-022021-09-20เงินปันผล0.06005.50%01/Apr/2021-30/Jun/2021
BCH2021-08-312021-09-15เงินปันผล0.201.05%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MNIT22021-08-312021-09-17เงินปันผล0.09004.71%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
MNRF2021-08-312021-09-17เงินปันผล0.02404.08%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
TIF12021-08-312021-09-17เงินปันผล0.14506.77%01/Apr/2021-30/Jun/2021
TLHPF2021-08-312021-09-17เงินปันผล0.11004.73%01/Jan/2021-30/Jun/2021
AH2021-08-302021-09-14เงินปันผล0.470.64%01/Jan/2021-30/Jun/2021
AYUD2021-08-302021-09-10เงินปันผล0.774.08%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BKKCP2021-08-302021-09-16เงินปันผล0.16006.73%01/Apr/2021-30/Jun/2021
CPF2021-08-302021-09-10เงินปันผล0.403.82%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MIPF2021-08-302021-09-16เงินปันผล0.365.45%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SNP2021-08-302021-09-10เงินปันผล0.052.04%01/Jan/2021-30/Jun/2021
XO2021-08-302021-09-10เงินปันผล0.3982.85%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KISS2021-08-302021-09-09เงินปันผล0.0550.36%01/Jan/2021-30/Jun/2021
NSL2021-08-302021-09-10เงินปันผล0.250.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
AMATA2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.101.63%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASP2021-08-272021-09-08เงินปันผล0.205.26%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BROOK2021-08-272021-09-15เงินปันผล0.0155.61%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
CCET2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.020.98%01/Jan/2021-30/Jun/2021
DRT2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.225.75%01/Jan/2021-30/Jun/2021
EGCO2021-08-272021-09-10เงินปันผล3.253.68%01/Jan/2021-30/Jun/2021
HTECH2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.111.40%01/Jan/2021-30/Jun/2021
IVL2021-08-272021-09-15เงินปันผล0.251.61%01/Apr/2021-30/Jun/2021
JUBILE2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.152.62%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KCAR2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.175.06%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MBKET2021-08-272021-09-14เงินปันผล0.485.04%01/Jan/2021-30/Jun/2021
LALIN2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.2956.49%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PSH2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.317.50%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PSL2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.500.00%
RCL2021-08-272021-09-10เงินปันผล1.500.87%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
TMT2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.604.81%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TNITY2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.257.35%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TVO2021-08-272021-09-10เงินปันผล1.305.40%01/Jan/2021-30/Jun/2021
FPI2021-08-272021-09-13เงินปันผล0.051.57%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MEGA2021-08-272021-09-14เงินปันผล0.521.84%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
CPTGF2021-08-272021-09-15เงินปันผล0.13157.57%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
TTLPF2021-08-272021-09-15เงินปันผล0.42507.39%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
TSR2021-08-272021-09-13เงินปันผล0.0400004.56%01/Jan/2021-30/Jun/2021
CBG2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.901.85%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
TFG2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.051.89%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
EGATIF2021-08-272021-09-15เงินปันผล0.15906.88%
TKN2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.052.94%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TOA2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.311.56%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TFFIF2021-08-270000-00-00เงินปันผล0.06855.20%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
KUN2021-08-272021-09-10เงินปันผล0.051.86%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KBSPIF2021-08-272021-09-15เงินปันผล0.22604.71%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
AI2021-08-262021-09-07เงินปันผล0.076.94%01/Jan/2021-30/Jun/2021
APURE2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.071.11%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
AS2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.401.73%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BH2021-08-262021-09-08เงินปันผล1.152.46%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
FORTH2021-08-262021-09-09เงินปันผล0.152.15%01/Jan/2021-30/Jun/2021
FUTUREPF2021-08-260000-00-00เงินปันผล0.15005.58%01/Apr/2021-30/Jun/2021
GC2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.404.96%01/Jan/2021-30/Jun/2021
IHL2021-08-262021-09-09เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
SABINA2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.414.10%
SMIT2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.145.70%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SNC2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.454.38%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
SYNTEC2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.034.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TIPCO2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.1910.39%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TOG2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.211.30%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
TWP2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.2210.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
UVAN2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.303.65%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
VNG2021-08-262021-09-09เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SRICHA2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.401.93%
AUCT2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.174.32%01/Jan/2021-30/Jun/2021
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล0.0138888894.73%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล2:14.73%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล0.0138888894.73%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล2:14.73%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล0.0138888894.73%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล2:14.73%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล0.0138888894.73%
WINNER2021-08-262021-10-22หุ้นปันผล2:14.73%
WINNER2021-08-262021-10-20หุ้นปันผล0.0138888894.73%
WINNER2021-08-262021-10-20หุ้นปันผล2:14.73%
PDG2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.107.73%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TACC2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.154.08%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BGRIM2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.151.05%
BRRGIF2021-08-262021-09-13เงินปันผล0.052.95%01/Apr/2021-30/Jun/2021
VCOM2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.103.23%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TQM2021-08-262021-09-09เงินปันผล1.451.92%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
SO2021-08-262021-09-10เงินปันผล0.201.17%01/Jan/2021-30/Jun/2021
AJ2021-08-252021-09-09เงินปันผล0.403.48%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PM2021-08-252021-09-08เงินปันผล0.154.91%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SAT2021-08-252021-09-07เงินปันผล0.403.02%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SGP2021-08-252021-09-08เงินปันผล0.203.91%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TKS2021-08-252021-09-07เงินปันผล0.102.24%01/Jan/2021-30/Jun/2021
GUNKUL2021-08-252021-09-09เงินปันผล0.063.77%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PHOL2021-08-252021-09-09เงินปันผล0.166.62%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KAMART2021-08-252021-09-10เงินปันผล0.043.78%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
CSS2021-08-252021-09-10เงินปันผล0.032.83%01/Jan/2021-30/Jun/2021
AMATAR2021-08-252021-09-14เงินปันผล0.165.79%01/Apr/2021-30/Jun/2021
ZIGA2021-08-252021-09-09เงินปันผล0.133.04%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
GPI2021-08-252021-09-10เงินปันผล0.034.06%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SCM2021-08-252021-09-10เงินปันผล0.120.39%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
LEO2021-08-252021-09-09เงินปันผล0.070.60%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASW2021-08-252021-10-04หุ้นปันผล0.022060.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASW2021-08-252021-10-04หุ้นปันผล8:10.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASW2021-08-252021-10-04หุ้นปันผล0.022060.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASW2021-08-252021-10-04หุ้นปันผล8:10.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASW2021-08-252021-10-04หุ้นปันผล0.022060.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASW2021-08-252021-10-04หุ้นปันผล8:10.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
AIT2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.704.05%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BJC2021-08-242021-09-08เงินปันผล0.152.28%01/Jan/2021-30/Jun/2021
LH2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.256.25%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
MAKRO2021-08-242021-09-08เงินปันผล0.401.78%01/Jan/2021-30/Jun/2021
NOBLE2021-08-242021-09-07เงินปันผล0.3513.23%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SINGER2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.150.55%
SPALI2021-08-242021-09-08เงินปันผล0.504.83%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SWC2021-08-242021-09-10เงินปันผล0.1254.29%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SYNEX2021-08-242021-09-03เงินปันผล0.182.02%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TASCO2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.258.89%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TEAM2021-08-242021-09-07เงินปันผล0.050.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
WORK2021-08-242021-09-06เงินปันผล0.201.34%01/Jan/2021-30/Jun/2021
CHG2021-08-242021-09-10เงินปันผล0.031.38%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ORI2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.124.80%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
LPH2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.102.52%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PIMO2021-08-242021-09-08เงินปันผล0.0181.33%01/Jan/2021-30/Jun/2021
OSP2021-08-242021-09-10เงินปันผล0.453.14%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BGC2021-08-242021-09-10เงินปันผล0.124.07%01/Apr/2021-30/Jun/2021
VL2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.013.24%
KEX2021-08-242021-09-10เงินปันผล0.7430.56%
DMT2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.070.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ADD2021-08-242021-09-09เงินปันผล0.180.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ASIAN2021-08-232021-09-09เงินปันผล0.252.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
DCC2021-08-232021-09-03เงินปันผล0.055.04%01/Apr/2021-30/Jun/2021
JMART2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.401.49%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KCE2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.601.01%01/Jan/2021-30/Jun/2021
KIAT2021-08-232021-09-06เงินปันผล0.015.73%01/Jan/2021-30/Jun/2021
QH2021-08-232021-09-07เงินปันผล0.035.56%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SMPC2021-08-232021-09-09เงินปันผล0.357.21%01/Jan/2021-30/Jun/2021
STA2021-08-232021-09-08เงินปันผล1.256.04%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TU2021-08-232021-09-07เงินปันผล0.453.32%01/Jan/2021-30/Jun/2021
JMT2021-08-232021-09-06เงินปันผล0.41.63%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PCSGH2021-08-232021-09-06เงินปันผล0.154.59%01/Jan/2021-30/Jun/2021
FSMART2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.265.77%01/Jan/2021-30/Jun/2021
GVREIT2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.19607.68%01/Apr/2021-30/Jun/2021
RJH2021-08-232021-09-03เงินปันผล0.402.99%01/Jan/2021-30/Jun/2021
EKH2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.121.45%01/Jan/2021-30/Jun/2021
RPH2021-08-232021-09-06เงินปันผล0.052.05%01/Jan/2021-30/Jun/2021
HUMAN2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.061.21%01/Jan/2021-30/Jun/2021
NER2021-08-232021-09-06เงินปันผล0.072.79%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SAAM2021-08-232021-09-06เงินปันผล0.0251.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
YGG2021-08-232021-09-09เงินปันผล0.1550.91%01/Apr/2021-30/Jun/2021
SFLEX2021-08-232021-09-09เงินปันผล0.041.50%01/Jan/2021-30/Jun/2021
STGT2021-08-230000-00-00เงินปันผล1.257.38%01/Apr/2021-30/Jun/2021
PROSPECT2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.23504.18%01/Apr/2021-30/Jun/2021
TQR2021-08-232021-09-08เงินปันผล0.1650.09%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PACO2021-08-232021-09-09เงินปันผล0.030.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BSBM2021-08-202021-09-08เงินปันผล0.055.26%01/Jan/2021-30/Jun/2021
UEC2021-08-202021-09-06เงินปันผล0.063.08%01/Jan/2021-30/Jun/2021
2S2021-08-202021-09-06เงินปันผล0.203.36%01/Jan/2021-30/Jun/2021
JASIF2021-08-202021-09-07เงินปันผล0.2410.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
MGT2021-08-202021-09-03เงินปันผล0.032.87%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SUN2021-08-202021-09-03เงินปันผล0.100.86%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SPRIME2021-08-202021-09-06เงินปันผล0.13105.04%01/Apr/2021-30/Jun/2021
PT2021-08-192021-09-03เงินปันผล0.258.55%01/Jan/2021-30/Jun/2021
TNP2021-08-192021-09-03เงินปันผล0.051.26%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ILM2021-08-192021-09-03เงินปันผล0.152.64%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SUPEREIF2021-08-190000-00-00เงินปันผล0.252047.71%01/Apr/2021-30/Jun/2021
BOL2021-08-182021-09-03เงินปันผล0.111.97%01/Jan/2021-30/Jun/2021
LPN2021-08-182021-09-03เงินปันผล0.1028.23%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SABUY2021-08-182021-09-02เงินปันผล0.030.26%01/Jan/2021-30/Jun/2021
INTUCH2021-08-172021-09-02เงินปันผล1.233.03%01/Jan/2021-30/Jun/2021
WHART2021-08-172021-09-02เงินปันผล0.19155.01%01/Apr/2021-30/Jun/2021
WHABT2021-08-172021-09-02เงินปันผล0.15657.16%01/Apr/2021-30/Jun/2021
TPRIME2021-08-172021-09-03เงินปันผล0.11586.73%01/Apr/2021-30/Jun/2021
SNNP2021-08-172021-09-02เงินปันผล0.100.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
ADVANC2021-08-162021-09-01เงินปันผล3.453.64%01/Jan/2021-30/Jun/2021
FTREIT2021-08-162021-09-01เงินปันผล0.16904.74%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
RAM2021-08-132021-08-27เงินปันผล0.902.25%
SCC2021-08-132021-08-27เงินปันผล8.503.40%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PTTEP2021-08-112021-08-27เงินปันผล2.003.99%01/Jan/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
SIRIP2021-08-102021-09-03เงินปันผล0.05501.81%01/Apr/2021-30/Jun/2021
PPF2021-08-102021-09-03เงินปันผล0.1756.28%01/Apr/2021-30/Jun/2021
DIF2021-08-102021-09-03เงินปันผล0.2618.35%01/Apr/2021-30/Jun/2021
CPNCG2021-08-102021-09-03เงินปันผล0.24508.87%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
POPF2021-08-102021-09-03เงินปันผล0.24709.62%01/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
PTL2021-08-092021-08-26เงินปันผล0.464.00%01/Oct/2020-31/Mar/2021andretainedEarnings
SCGP2021-08-092021-08-25เงินปันผล0.250.68%01/Jan/2021-30/Jun/2021
1DIV2021-08-042021-08-23เงินปันผล0.252.50%01/Jan/2021-30/Jun/2021
EPG2021-08-032021-08-20เงินปันผล0.192.33%01/Apr/2020-31/Mar/2021andretainedEarnings
BLAND2021-07-302021-08-18เงินปันผล0.032.83%
DTAC2021-07-302021-08-16เงินปันผล1.057.77%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SPF2021-07-292021-08-11เงินปันผล9.11240.00%
VGI2021-07-152021-08-06เงินปันผล0.0410.98%01/Oct/2020-31/Mar/2021
STANLY2021-07-122021-07-29เงินปันผล5.503.25%01/Apr/2020-31/Mar/2021
BKKCP2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.16006.73%01/Jan/2021-31/Mar/2021
TIF12021-05-280000-00-00เงินปันผล0.13806.77%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
CPTGF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.14957.57%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
TTLPF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.44877.39%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
SUTHA2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.136.31%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
WHART2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.19155.01%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
EGATIF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.186.88%
TFFIF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.08735.20%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
KBSPIF2021-05-280000-00-00เงินปันผล0.39604.71%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
APURE2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.101.11%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
FUTUREPF2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.20005.58%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
IVL2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.251.61%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
THE2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.200.96%01/Jan/2021-31/Mar/2021
KAMART2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.043.78%01/Jan/2021-31/Mar/2021
AMATAR2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.165.79%01/Jan/2021-31/Mar/2021
YGG2021-05-270000-00-00เงินปันผล0.080.91%01/Jan/2021-31/Mar/2021
JMART2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.151.49%01/Jan/2021-31/Mar/2021
OISHI2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.303.30%01/Oct/2020-31/Mar/2021andretainedEarnings
SPF2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.14000.00%
STA2021-05-250000-00-00เงินปันผล1.006.04%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
BGC2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.134.07%01/Jan/2021-31/Mar/2021
SPRIME2021-05-250000-00-00เงินปันผล0.13105.04%01/Jan/2021-31/Mar/2021
STGT2021-05-250000-00-00เงินปันผล1.507.38%01/Jan/2021-31/Mar/2021
MNIT2021-05-240000-00-00เงินปันผล0.02505.59%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
TSC2021-05-240000-00-00เงินปันผล0.404.35%01/Oct/2020-31/Mar/2021
JASIF2021-05-210000-00-00เงินปันผล0.2410.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
GVREIT2021-05-210000-00-00เงินปันผล0.19157.68%01/Jan/2021-31/Mar/2021
RJH2021-05-210000-00-00เงินปันผล0.202.99%01/Jan/2021-31/Mar/2021
SUPEREIF2021-05-210000-00-00เงินปันผล0.267007.71%01/Jan/2021-31/Mar/2021
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล0.011110.23%
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล5:10.23%
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล0.011110.23%
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล5:10.23%
FTREIT2021-05-190000-00-00เงินปันผล0.16804.74%01/Jan/2021-31/Mar/2021
TPRIME2021-05-180000-00-00เงินปันผล0.08856.73%01/Jan/2021-31/Mar/2021
CPNCG2021-05-180000-00-00เงินปันผล0.25158.87%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
AMC2021-05-172021-05-28เงินปันผล0.142.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPF2021-05-172021-05-28เงินปันผล0.603.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DCC2021-05-170000-00-00เงินปันผล0.055.04%01/Jan/2021-31/Mar/2021
PF2021-05-132021-05-28เงินปันผล0.024.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BRR2021-05-132021-05-28เงินปันผล0.060.99%
AEONTS2021-05-122021-07-20เงินปันผล2.652.27%
WP2021-05-122021-05-28เงินปันผล0.203.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
WP2021-05-122021-05-28เงินปันผล0.203.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SIAM2021-05-122021-05-27เงินปันผล0.052.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMIT2021-05-122021-05-28เงินปันผล0.165.70%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SIRIP2021-05-120000-00-00เงินปันผล0.051.81%01/Jan/2021-31/Mar/2021
PPF2021-05-120000-00-00เงินปันผล0.17506.28%01/Jan/2021-31/Mar/2021
DIF2021-05-120000-00-00เงินปันผล0.2618.35%01/Jan/2021-31/Mar/2021
KCM2021-05-122021-05-27เงินปันผล0.00450.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
POPF2021-05-120000-00-00เงินปันผล0.24709.62%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
AMC2021-05-112021-05-27เงินปันผล0.142.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMC2021-05-112021-05-28เงินปันผล0.142.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AP2021-05-112021-05-27เงินปันผล0.405.49%
BLA2021-05-112021-05-27เงินปันผล0.230.83%
CCP2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.022.94%
FMT2021-05-112021-05-25เงินปันผล1.6256.13%
PG2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.101.56%
SENA2021-05-112021-05-24เงินปันผล0.1850357.91%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TRT2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.020.79%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRU2021-05-112021-05-25เงินปันผล01.32%
TWPC2021-05-112021-05-21เงินปันผล0.1342.31%
TEAMG2021-05-112021-05-28เงินปันผล0.054.08%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.061.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:11.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.031.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:11.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.031.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:11.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.031.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:11.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.031.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:11.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.031.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:11.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SK2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.021.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMARIN2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.121.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAY2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.351.08%
CHARAN2021-05-102021-05-27เงินปันผล2.608.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CK2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.201.03%
CPR2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.081.99%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FNS2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.1515.70%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JUBILE2021-05-102021-05-21เงินปันผล0.442.62%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BCH2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.131.05%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NOBLE2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.5013.23%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PPM2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.0150.51%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SSSC2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.1063.90%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUPER2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.0060.61%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TC2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.254.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPCORP2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.600.00%
VNT2021-05-102021-05-21เงินปันผล0.902.40%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARROW2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.355.81%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
M2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.501.92%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
M2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.501.92%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SAPPE2021-05-102021-05-27เงินปันผล1.023.76%01/Jan/20/2020-31/Dec/2020
SMART2021-05-102021-05-21เงินปันผล0.073.30%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JWD2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.221.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ALLA2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.073.33%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STI2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.404.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LEO2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.070.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AHC2021-05-072021-05-21เงินปันผล0.251.50%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ESTAR2021-05-072021-05-26เงินปันผล0.011.64%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ESTAR2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.011.64%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MOONG2021-05-072021-05-24เงินปันผล0.183.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ROJNA2021-05-072021-05-24เงินปันผล0.203.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TOPP2021-05-072021-05-28เงินปันผล6.333.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPAC2021-05-072021-05-20เงินปันผล0.2921.64%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVI2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.202.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VIBHA2021-05-072021-05-24เงินปันผล0.0401.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APCS2021-05-072021-05-21เงินปันผล0.061.19%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHA2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.06353.23%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
COLOR2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.052.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CSS2021-05-072021-05-27เงินปันผล0.032.83%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NYT2021-05-072021-05-27เงินปันผล0.204.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ORI2021-05-072021-05-18เงินปันผล0.394.80%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BEM2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.101.19%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RJH2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.452.99%01/Oct/2020-31/Dec/2020
AU2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.060.58%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHAYO2021-05-072021-05-21เงินปันผล0.00370370.04%
CHAYO2021-05-072021-05-21หุ้นปันผล15:10.04%
SICT2021-05-072021-05-28เงินปันผล0.04300.89%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCM2021-05-072021-05-28เงินปันผล0.0340.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ILINK2021-05-062021-05-19เงินปันผล0.141.64%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IVL2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.1751.61%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LH2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.306.25%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
MODERN2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.155.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PREB2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.404.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SABINA2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.454.10%
SORKON2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.203.28%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SSF2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.32723.90%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SVI2021-05-062021-05-17เงินปันผล0.112.28%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SWC2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.254.29%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TNL2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.070.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TPOLY2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.010650.55%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UPOIC2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.203.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GUNKUL2021-05-062021-05-24เงินปันผล0.1823.77%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AKP2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.0231.11%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHG2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.031.38%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KAMART2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.043.78%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ICHI2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.504.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.35%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.35%01/Jan/2563-31/Dec/2563
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล0.0048310800.35%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.35%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล0.0048310800.35%01/Jan/2563-31/Dec/2563
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.35%01/Jan/2563-31/Dec/2563
SCN2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.04251.65%
TPCH2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.1101.69%01/Jul/2020-31/Dec/2020
WICE2021-05-062021-05-14เงินปันผล0.141.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASEFA2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.287.04%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EKH2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.111.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RPH2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.10002.05%01/Jul/2020-31/Dec/2020
D2021-05-062021-05-21หุ้นปันผล0.011110.23%
D2021-05-062021-05-21หุ้นปันผล5:10.23%
AQUA2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.011.59%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUMWEL2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.092.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ILM2021-05-062021-05-19เงินปันผล0.272.64%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IIG2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.150.55%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KEX2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.220.56%01/Jun/2020-31/Dec/2020
BFIT2021-05-052021-05-17เงินปันผล1.403.84%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPALL2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.901.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EASTW2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.244.02%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ICC2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.250.83%
MFEC2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.405.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NNCL2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.114.13%01/Jan/2020-31/Dec/2021
SCG2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.0611.25%
TCAP2021-05-052021-05-21เงินปันผล1.808.28%
TPA2021-05-052021-05-20เงินปันผล0.456.82%
LHFG2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.042.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAWAD2021-05-052021-05-21เงินปันผล1.802.61%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
LPH2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.102.52%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NETBAY2021-05-052021-05-20เงินปันผล0.78192.87%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MGT2021-05-052021-05-20เงินปันผล0.072.87%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TOA2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.261.56%01/Jul/2020-31/Dec/2020
OSP2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.653.14%01/Jul/2020-31/Dec/2020
PRAPAT2021-05-052021-05-24เงินปันผล0.021.03%
PRAKIT2021-05-032021-05-22เงินปันผล0.404.17%01/01/20-31/12/20
HTECH2021-04-302021-05-20เงินปันผล0.0521.40%01/Jul/2020-31/Dec/2020
WIIK2021-04-302021-05-21เงินปันผล0.094.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
MFC2021-04-302021-05-19เงินปันผล1.105.02%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PL2021-04-302021-05-20เงินปันผล0.083.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ROJNA2021-04-302021-05-25เงินปันผล0.203.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SC2021-04-302021-05-20เงินปันผล05.62%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SINGER2021-04-302021-05-21เงินปันผล0.150.55%
GIFT2021-04-302021-05-17เงินปันผล0.051.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020
QTC2021-04-302021-05-19เงินปันผล0.256.40%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PIMO2021-04-302021-05-25เงินปันผล0.0341.33%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TPBI2021-04-302021-05-21เงินปันผล0.255.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRM2021-04-302021-05-20เงินปันผล0.183.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PR92021-04-302021-05-20เงินปันผล0.111.04%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VRANDA2021-04-302021-05-19เงินปันผล0.101.54%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.00440.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.0044444444440.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASIAN2021-04-292021-05-17เงินปันผล0.552.00%
ASIAN2021-04-292021-05-17หุ้นปันผล2:12.00%
BJC2021-04-292021-05-21เงินปันผล0.602.28%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KKP2021-04-292021-05-20เงินปันผล2.254.23%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
QHPF2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.13008.76%01/Jan/2021-28/Feb/2021
SGP2021-04-292021-05-21เงินปันผล0.403.91%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SKR2021-04-292021-05-14เงินปันผล0.080.69%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPALI2021-04-292021-05-14เงินปันผล0.504.83%01/Jul/2020-31/Dec/2020
THRE2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.042.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ECF2021-04-292021-05-21เงินปันผล00.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THREL2021-04-292021-05-19เงินปันผล0.144.67%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSR2021-04-292021-05-20เงินปันผล0.084.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHSC2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.05003.40%01/Jan/2021-28/Feb/2021
MTC2021-04-292021-05-17เงินปันผล0.370.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
COM72021-04-292021-05-21เงินปันผล1.001.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GTB2021-04-292021-05-19เงินปันผล0.021.98%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล3.299987:11.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล3.299987:11.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล0.01683508241.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล3.299987:11.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RBF2021-04-292021-05-19เงินปันผล0.150.77%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRC2021-04-292021-05-21เงินปันผล0.401.21%
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.100.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.100.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAK2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.1081.21%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KISS2021-04-292021-05-20เงินปันผล0.040.36%
PDJ2021-04-282021-05-19เงินปันผล0.104.59%
QH2021-04-282021-05-18เงินปันผล0.085.56%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TISCO2021-04-282021-05-17เงินปันผล6.306.87%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UBIS2021-04-282021-05-18เงินปันผล0.251.34%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UKEM2021-04-282021-05-20เงินปันผล0.0551.64%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.253.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:13.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.253.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:13.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.253.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:13.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.253.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:13.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TACC2021-04-282021-05-13เงินปันผล0.174.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ADB2021-04-282021-05-17เงินปันผล0.052.67%
PORT2021-04-282021-05-19เงินปันผล0.0351.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSET2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.0811.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSET2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล10:11.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ALUCON2021-04-272021-05-14เงินปันผล10.005.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EP2021-04-272021-05-14เงินปันผล0.253.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KWC2021-04-272021-05-12เงินปันผล9.503.70%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHAUP2021-04-272021-05-18เงินปันผล0.16006.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
III2021-04-272021-05-18เงินปันผล0.100.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUN2021-04-272021-05-14เงินปันผล0.050.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUN2021-04-272021-05-14หุ้นปันผล2:10.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SABUY2021-04-272021-05-14เงินปันผล00.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APCO2021-04-262021-05-10เงินปันผล0.122.14%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CKP2021-04-262021-05-17เงินปันผล0.0350.66%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TM2021-04-262021-05-14เงินปันผล0.102.94%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HUMAN2021-04-262021-05-17เงินปันผล0.081.21%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ACG2021-04-262021-05-18เงินปันผล0.041.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APP2021-04-262021-05-14เงินปันผล0.153.95%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATA2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.201.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HMPRO2021-04-222021-05-06เงินปันผล0.202.19%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TPLAS2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.102.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NER2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.152.79%01/Oct/2020-31/Dec/2020
YGG2021-04-222021-05-14เงินปันผล0.1150.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MICRO2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.0550.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BBL2021-04-212021-05-10เงินปันผล2.502.23%
CIMBT2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.0050.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KTB2021-04-212020-05-07เงินปันผล0.2752.50%01/01/20-31/12/20
MBAX2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.5616.30%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TIPCO2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.5010.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGC2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.124.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-212021-05-07หุ้นปันผล0.022222222221.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-212021-05-07หุ้นปันผล5:11.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
LEO2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.070.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AIT2021-04-202021-05-06เงินปันผล1.254.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HTC2021-04-202021-05-21เงินปันผล1.125.39%01/01/20-31/12/20
JMART2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.241.49%01/Jun/2020-31/Dec/2020
KBANK2021-04-202021-05-07เงินปันผล2.502.07%
SAMCO2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.031.81%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCB2021-04-202021-05-07เงินปันผล2.302.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TOG2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.121.30%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
JMT2021-04-202021-05-05เงินปันผล0.411.63%01/Jun/2020-31/Dec/2020
AUCT2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.234.32%01/Jul/2020-31/Dec/2020
PCSGH2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.254.59%01/Jan/2020-31/Dec/2020
J2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.030.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KTC2021-04-192021-05-07เงินปันผล0.881.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMT2021-04-192021-04-30เงินปันผล0.504.81%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SFLEX2021-04-192021-05-06เงินปันผล0.0451.50%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GC2021-04-162021-04-30เงินปันผล0.404.96%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KGI2021-04-162021-05-05เงินปันผล0.253.88%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FTE2021-04-162021-04-30เงินปันผล0.043.23%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02231.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:11.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02221.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:11.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02221.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:11.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02221.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:11.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BANPU2021-04-122021-04-30เงินปันผล0.151.79%
STA2021-04-122021-04-29เงินปันผล1.756.04%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
YUASA2021-04-122021-05-06เงินปันผล0.4412.61%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PJW2021-04-122021-04-30เงินปันผล0.12502.73%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AIE2021-04-122021-04-30เงินปันผล03.40%01/Jan/2020-31/Dec/2020
S112021-04-122021-04-30เงินปันผล0.153.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STGT2021-04-122021-04-28เงินปันผล2.007.38%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SA2021-04-122021-04-30เงินปันผล0.1951.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SA2021-04-122021-04-30หุ้นปันผล15:11.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STHAI2021-04-092021-05-25เงินปันผล0.0980.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BPP2021-04-092021-04-28เงินปันผล0.353.61%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SCC2021-04-082021-04-23เงินปันผล8.503.40%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ATP302021-04-082021-04-30เงินปันผล0.032.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHEWA2021-04-082021-04-30เงินปันผล0.02092.01%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMPC2021-04-072021-04-30เงินปันผล0.437.21%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GPI2021-04-072021-04-27เงินปันผล0.054.06%
SCGP2021-04-072021-04-22เงินปันผล0.450.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DCC2021-04-052021-04-27เงินปันผล0.0445.04%01/Oct/2020-31/Dec/2020
COTTO2021-04-052021-04-22เงินปันผล0.0291.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล0.041.34%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล5:11.34%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล0.041.34%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล5:11.34%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล0.041.34%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล5:11.34%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNITY2021-04-012021-05-11เงินปันผล0.507.35%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SF2021-03-302021-04-19เงินปันผล0.201.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUC2021-03-302021-04-23เงินปันผล1.54.58%01/01/20-31/12/20
DCON2021-03-292021-05-14เงินปันผล0.0081.25%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FSS2021-03-262021-05-17เงินปันผล0.061.24%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPG2021-03-262021-05-24เงินปันผล0.452.56%
SPG2021-03-262021-05-24เงินปันผล0.452.56%
TTA2021-03-252021-05-13เงินปันผล0.020.13%
TTA2021-03-252021-05-13เงินปันผล0.020.13%
SYMC2021-03-252021-05-20เงินปันผล0.05501.06%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LEE2021-03-242021-05-21เงินปันผล0.186.57%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RCL2021-03-242021-05-21เงินปันผล0.500.87%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TSTE2021-03-232021-05-28เงินปันผล0.1152.50%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMILL2021-03-232021-05-27เงินปันผล0.124.90%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DHOUSE2021-03-232021-05-05เงินปันผล0.032.52%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:10.98%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00940.98%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00940.98%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:10.98%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00940.98%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:10.98%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00940.98%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:10.98%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KCAR2021-03-192021-05-24เงินปันผล0.225.06%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NTV2021-03-192021-05-21เงินปันผล0.872.25%01/01/20-31/12/20
PRG2021-03-192021-05-19เงินปันผล0.405.51%
PRG2021-03-192021-05-19เงินปันผล0.405.51%
PYLON2021-03-192021-05-21เงินปันผล0.143.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HFT2021-03-182021-05-21เงินปันผล0.303.80%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PATO2021-03-182021-05-10เงินปันผล0.574.87%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BSBM2021-03-172021-05-17เงินปันผล0.045.26%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BSBM2021-03-172021-05-17เงินปันผล0.045.26%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TAKUNI2021-03-172021-05-25เงินปันผล0.03752.84%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21เงินปันผล0.022780.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล20:10.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JAK2021-03-172021-05-20เงินปันผล0.042.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMR2021-03-162021-05-21เงินปันผล0.0521.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LALIN2021-03-162021-05-14เงินปันผล0.306.49%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SPCG2021-03-162021-05-14เงินปันผล0.656.61%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TQR2021-03-162021-05-11เงินปันผล0.0140.09%
AGE2021-03-152021-05-19เงินปันผล0.103.21%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AH2021-03-152021-05-20หุ้นปันผล10:10.64%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AH2021-03-152021-05-20หุ้นปันผล10:10.64%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DTCI2021-03-152021-05-05เงินปันผล0.401.43%
LANNA2021-03-152021-05-18เงินปันผล0.301.78%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MCS2021-03-152021-04-28เงินปันผล0.606.99%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJLF2021-03-152021-03-26เงินปันผล0.11754.26%01/Oct/2020-31/Dec/2020
PAF2021-03-152021-05-27เงินปันผล0.0150.90%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIRI2021-03-152021-05-20เงินปันผล0.043.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TKS2021-03-152021-05-21เงินปันผล0.202.24%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPP2021-03-152021-05-07เงินปันผล0.402.11%
UAC2021-03-152021-05-07เงินปันผล0.143.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABPIF2021-03-152021-03-26เงินปันผล0.05266.48%
BJCHI2021-03-152021-05-12เงินปันผล0.031.49%
PDG2021-03-152021-05-20เงินปันผล0.227.73%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TKN2021-03-152021-05-07เงินปันผล0.102.94%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SKE2021-03-152021-05-12เงินปันผล0.0151.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JKN2021-03-152021-05-28เงินปันผล0.20702.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPT2021-03-152021-05-25เงินปันผล0.021.98%
KPNPF2021-03-152021-03-26เงินปันผล0.08005.50%
BKI2021-03-122021-05-07เงินปันผล65.58%01/10/20-31/12/20
BUI2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.251.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ECL2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.105.29%
FORTH2021-03-122021-04-30เงินปันผล0.202.15%01/Jan/2020-31/Dec/2020
M-STOR2021-03-122021-03-30เงินปันผล0.09605.97%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MAKRO2021-03-122021-05-20เงินปันผล0.601.78%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCH2021-03-122021-05-17เงินปันผล0.0402.72%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PAP2021-03-122021-05-12เงินปันผล0.183.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRUE2021-03-122021-05-28เงินปันผล0.072.06%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVO2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.805.40%01/Jul/2020-31/Dec/2020
EA2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.300.44%
HPF2021-03-122021-03-31เงินปันผล0.0838.10%01/Oct/2020-31/Dec/2020
HARN2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.135.51%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PMTA2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.706.14%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FN2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.00370.16%
TPIPP2021-03-122021-05-07เงินปันผล0.156.34%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THG2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.300.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DDD2021-03-122021-05-10เงินปันผล0.504.79%01/Jan/2020-31/Dec/2020
M-II2021-03-122021-03-31เงินปันผล0.1508.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล35:10.21%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล0.003240.21%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล0.003240.21%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล35:10.21%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล0.003240.21%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล35:10.21%
TIGER2021-03-122021-05-07เงินปันผล0.093.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AJ2021-03-112021-05-25เงินปันผล0.403.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AS2021-03-112021-05-07เงินปันผล0.301.73%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AYUD2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.774.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AYUD2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.774.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CNT2021-03-112021-05-07เงินปันผล0.052.53%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPI2021-03-112021-05-14เงินปันผล0.112.94%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GBX2021-03-112021-05-12เงินปันผล0.032.13%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HANA2021-03-112021-05-17เงินปันผล0.751.84%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
M-CHAI2021-03-112021-05-28เงินปันผล2.001.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MSC2021-03-112021-04-30เงินปันผล0.304.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSH2021-03-112021-05-21เงินปันผล0.657.50%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SUSCO2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.093.36%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SVOA2021-03-112021-04-28เงินปันผล0.052.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMD2021-03-112021-05-10เงินปันผล1.405.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNITY2021-03-112021-05-11เงินปันผล0.507.35%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
UEC2021-03-112021-05-19เงินปันผล0.043.08%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PTG2021-03-112021-05-21เงินปันผล0.502.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WINNER2021-03-112021-05-14เงินปันผล0.104.73%
NDR2021-03-112021-04-30เงินปันผล0.051.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNP2021-03-112021-05-19เงินปันผล0.041.26%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BM2021-03-112021-05-14เงินปันผล0.082.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ETE2021-03-112021-05-19เงินปันผล0.03731.61%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGRIM2021-03-112021-05-11เงินปันผล0.301.05%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
IP2021-03-112021-05-18เงินปันผล0.02340.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IP2021-03-112021-05-18หุ้นปันผล2.50:10.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACE2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.0181.19%01/Apr/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
STC2021-03-112021-05-06เงินปันผล0.0161.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KK2021-03-112021-05-17เงินปันผล0.030.95%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASP2021-03-102021-05-17เงินปันผล0.125.26%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BDMS2021-03-102021-04-23เงินปันผล0.552.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BH2021-03-102021-05-10เงินปันผล2.052.46%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BROOK2021-03-102021-04-30เงินปันผล0.0155.61%
EGCO2021-03-102021-04-27เงินปันผล3.503.68%01/Jul/2020-31/Dec/2020
LST2021-03-102021-05-10เงินปันผล0.224.15%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NSI2021-03-102021-04-22เงินปันผล4.7511.86%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SNP2021-03-102021-05-19เงินปันผล02.04%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SCP2021-03-102021-05-21เงินปันผล0.386.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIS2021-03-102021-05-14เงินปันผล1.002.90%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPIPL2021-03-102021-05-10เงินปันผล0.033.38%
UOBKH2021-03-102021-05-20เงินปันผล0.101.98%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WORK2021-03-102021-05-07เงินปันผล0.281.34%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMANAH2021-03-102021-04-30เงินปันผล0.132.40%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AIRA2021-03-102021-05-14เงินปันผล0.0130.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TFG2021-03-102021-05-12เงินปันผล0.0551.89%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ASN2021-03-102021-04-27หุ้นปันผล0.0111111111110.26%
ASN2021-03-102021-04-27หุ้นปันผล5:10.26%
TNR2021-03-102021-05-21เงินปันผล0.262.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ICN2021-03-102021-05-20เงินปันผล0.083.19%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WPH2021-03-102021-05-25เงินปันผล0.03761.77%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BOFFICE2021-03-102021-03-25เงินปันผล0.17046.70%01/Oct/2020-31/Dec/2020
CMC2021-03-102021-05-25หุ้นปันผล0.003240.21%
CMC2021-03-102021-05-25หุ้นปันผล35:10.21%
SISB2021-03-102021-04-30เงินปันผล0.0760.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRIME2021-03-102021-03-22เงินปันผล0.1605.04%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
VL2021-03-102021-05-21เงินปันผล03.24%
SFT2021-03-102021-05-25เงินปันผล0.07110.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ASIMAR2021-03-092021-04-30เงินปันผล0.103.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPL2021-03-092021-05-10เงินปันผล0.020.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CTARAF2021-03-092021-03-22เงินปันผล0.08146.39%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MTI2021-03-092021-05-13เงินปันผล4.515.13%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NKI2021-03-092021-05-21เงินปันผล1.503.41%
SMK2021-03-092021-04-30เงินปันผล2.207.59%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCCC2021-03-092021-04-22เงินปันผล1.805.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UVAN2021-03-092021-05-28เงินปันผล0.173.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
LIT2021-03-092021-04-16เงินปันผล0.184.86%01/Jan/2020-31/Dec/2020
XO2021-03-092021-05-12เงินปันผล02.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020
XO2021-03-092021-05-12เงินปันผล0.442.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FSMART2021-03-092021-04-29เงินปันผล0.305.77%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BTW2021-03-092021-05-07เงินปันผล0.021.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BIZ2021-03-092021-04-22เงินปันผล0.151.25%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAAM2021-03-092021-05-14เงินปันผล0.0131.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TQM2021-03-092021-05-14เงินปันผล1.151.92%
SUPEREIF2021-03-090000-00-00เงินปันผล0.153437.71%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
RT2021-03-092021-05-21เงินปันผล0.0853.73%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BROCK2021-03-082021-04-29เงินปันผล0.021.28%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DRT2021-03-082021-05-14เงินปันผล0.225.75%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GFPT2021-03-082021-04-29เงินปันผล0.201.59%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCT2021-03-082021-04-28เงินปันผล3.504.49%
KIAT2021-03-082021-04-19เงินปันผล0.015.73%01/Jul/2020-31/Dec/2020
QLT2021-03-082021-04-30เงินปันผล0.257.35%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SYNEX2021-03-082021-05-14เงินปันผล0.402.02%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TK2021-03-082021-05-13เงินปันผล0.424.31%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTW2021-03-082021-04-30เงินปันผล0.305.13%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TU2021-03-082021-04-21เงินปันผล0.403.32%01/Jul/2020-31/Dec/2020
UTP2021-03-082021-05-25เงินปันผล0.394.62%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล0.007407410.20%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล0.00740740.20%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล15:10.20%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล0.00740740.20%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล15:10.20%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล15:10.20%
MEGA2021-03-082021-04-23เงินปันผล0.541.84%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AMA2021-03-082021-05-07เงินปันผล0.203.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SONIC2021-03-082021-05-14เงินปันผล0.0551.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
QHPF2021-03-052021-03-19เงินปันผล0.16408.76%01/Nov/2020-31/Dec/2020
SVH2021-03-052021-04-23เงินปันผล13.003.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VIH2021-03-052021-05-14เงินปันผล0.1251.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHPF2021-03-052021-03-19เงินปันผล0.05004.21%01/Oct/2020-31/Dec/2020
LHSC2021-03-052021-03-19เงินปันผล0.05003.40%01/Nov/2020-31/Dec/2020
CBG2021-03-052021-05-10เงินปันผล1.501.85%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GULF2021-03-052021-04-28เงินปันผล0.380.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CPW2021-03-052021-05-05เงินปันผล0.081.90%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AI2021-03-042021-04-22เงินปันผล0.156.94%
ASK2021-03-042021-05-06เงินปันผล1.703.15%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPN2021-03-042021-05-21เงินปันผล0.701.31%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CSC2021-03-042021-05-14เงินปันผล2.455.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DELTA2021-03-042021-04-08เงินปันผล3.300.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PTT2021-03-042021-04-30เงินปันผล0.822.63%
THANI2021-03-042021-04-27เงินปันผล0.174.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IFS2021-03-042021-05-14เงินปันผล0.145.30%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHART2021-03-042021-03-22เงินปันผล0.11955.01%01/Nov/2020-31/Dec/2020
ZIGA2021-03-042021-04-19เงินปันผล0.1613.04%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JR2021-03-042021-05-14เงินปันผล0.060.84%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SAT2021-03-032021-05-07เงินปันผล0.483.02%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PHOL2021-03-032021-05-20เงินปันผล0.146.62%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GPSC2021-03-032021-04-21เงินปันผล1.001.88%
BCPG2021-03-032021-04-21เงินปันผล0.172.01%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TPRIME2021-03-032021-03-25เงินปันผล0.19686.73%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DOHOME2021-03-032021-05-05หุ้นปันผล00.03%
DOHOME2021-03-032021-05-05หุ้นปันผล12:10.03%
RATCH2021-03-022021-04-23เงินปันผล1.255.27%
SNC2021-03-022021-04-27เงินปันผล0.404.38%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TASCO2021-03-022021-04-28เงินปันผล1.008.89%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TIF12021-03-022021-03-19เงินปันผล0.14706.77%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SPVI2021-03-022021-04-26เงินปันผล0.111.54%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TLHPF2021-03-022021-03-19เงินปันผล0.1004.73%01/Sep/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BKKCP2021-03-012021-03-18เงินปันผล0.196.73%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
MIPF2021-03-012021-03-18เงินปันผล0.425.45%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PM2021-03-012021-05-11เงินปันผล0.404.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PT2021-03-012021-05-11เงินปันผล0.408.55%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PTTEP2021-03-012021-04-26เงินปันผล2.753.99%
SPF2021-03-012021-03-16เงินปันผล0.14000.00%
CPTGF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.18007.57%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TTLPF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.43007.39%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
EGATIF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.206.88%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TFFIF2021-03-010000-00-00เงินปันผล0.10125.20%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PROSPECT2021-03-012021-03-15เงินปันผล0.28054.18%01/Oct/2020-31/Dec/2020
KBSPIF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.25404.71%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TOP2021-02-252021-04-26เงินปันผล0.701.42%
PTTGC2021-02-252021-04-23เงินปันผล1.001.67%
VGI2021-02-252021-03-15เงินปันผล0.020.98%01/Apr/2020-30/Sep/2020
MC2021-02-252021-03-11เงินปันผล0.355.88%
GVREIT2021-02-252021-03-10เงินปันผล0.20377.68%01/Oct/2020-31/Dec/2020
GGC2021-02-252021-04-21เงินปันผล0.353.21%
BOL2021-02-242021-04-08เงินปันผล0.1151.97%01/Jul/2020-31/Dec/2020
FUTUREPF2021-02-240000-00-00เงินปันผล0.21005.58%01/Oct/2020-31/Dec/2020
GLOBAL2021-02-242021-05-07เงินปันผล0.18505050500.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLOBAL2021-02-242021-05-07หุ้นปันผล22:10.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LPN2021-02-242021-04-08เงินปันผล0.4028.23%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
MNIT2021-02-242021-03-11เงินปันผล0.05005.59%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SCCC2021-02-242021-04-05เงินปันผล9.005.57%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMPACT2021-02-242021-03-12เงินปันผล0.201.68%01/Oct/2020-31/Dec/2020
JASIF2021-02-240000-00-00เงินปันผล0.2510.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
IRPC2021-02-232021-04-20เงินปันผล0.061.53%
DIF2021-02-232021-03-12เงินปันผล0.26108.35%01/Oct/2020-31/Dec/2020
INTUCH2021-02-222021-04-22เงินปันผล1.353.03%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ADVANC2021-02-192021-04-20เงินปันผล3.683.64%01/Jul/2020-30/Jul/2020
MBKET2021-02-192021-04-28เงินปันผล0.505.04%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THCOM2021-02-182021-04-19เงินปันผล0.201.90%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHABT2021-02-162021-03-04เงินปันผล0.17107.16%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
FTREIT2021-02-162021-03-03เงินปันผล0.16804.74%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SIRIP2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.081.81%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PPF2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.19086.28%01/Oct/2020-31/Dec/2020
CPNCG2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.26508.87%01/Oct/2020-31/Dec/2020
POPF2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.31009.62%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
DTAC2021-02-112021-04-20เงินปันผล2.127.77%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RAM2021-02-112021-02-25เงินปันผล0.902.25%
GCAP2021-02-112021-05-25เงินปันผล0.052.51%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TDEX2021-02-052021-02-23เงินปันผล0.202.05%
TAPAC2021-02-042021-03-24เงินปันผล0.010.20%01/Nov/2019-31/Oct/2020
BTS2021-01-292021-02-16เงินปันผล0.153.37%01/Apr/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
TASCO2021-01-272021-02-09เงินปันผล0.308.89%01/Jul/2020-30/Sep/2020
TLGF2021-01-272021-02-15เงินปันผล0.19550.00%01/Sep/2020-30/Nov/2020
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล0.051.42%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล10:11.42%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล0.051.42%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล10:11.42%
SEG2021-01-252021-02-05เงินปันผล0.600.00%01/Jan/2020-30/Nov/2020
ORI2021-01-082021-01-22เงินปันผล0.14.80%01/Jan/2020-30/Sep/2020
NER2021-01-072021-01-20เงินปันผล0.062.79%01/Jan/2020-30/Sep/2020
ACAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
A50000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
A50000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-30/Jun/2021
AFC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-30/Jun/2021
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.11%01/Jul/2020-31/Dec/2020
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.11%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAFS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAFS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAFS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BAFS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BKI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.58%01/Apr/2021-30/Jun/2021
BKI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.58%01/Apr/2021-30/Jun/2021
BLA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.83%
BLA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.83%
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B520000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B520000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRANE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRANE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CTARAF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.08306.39%01/Jan/2021-31/Mar/2021
CWT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CWT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.72%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.72%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FANCY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FANCY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PROUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PROUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IHL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IHL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ITD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ITD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JAS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JAS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHK0000-00-002021-08-10เงินปันผล0.188.15%01/Oct/2020-31/Mar/2021
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LRH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LRH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LUXF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.33%01/Jul/2020-31/Dec/2020
LUXF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.33%01/Jul/2020-31/Dec/2020
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Apr/2020-31/Mar/2021
MACO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-31/Mar/2021
MAJOR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MAJOR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MBAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล16.30%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MBAX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล16.30%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
MCOT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJLF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.10104.26%01/Jan/2021-31/Mar/2021
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
7UP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MNIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.59%01/Apr/2021-30/Jun/2021
MNIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.59%01/Apr/2021-30/Jun/2021
MNIT20000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.71%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNIT20000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.71%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNIT20000-00-000000-00-00เงินปันผล0.04004.71%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
MNRF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.08%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNRF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.08%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNRF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.02504.08%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2019-31/Oct/2020
PICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2019-31/Oct/2020
PLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
POMPUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
QLT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.35%01/Jan/2021-30/Jun/2021
QLT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.35%01/Jan/2021-30/Jun/2021
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SEAFCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.18%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SEAFCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.18%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SENA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล7.91%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SHANG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHANG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIMAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.20%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SIRI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.20%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STARK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STARK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
NEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BCT0000-00-002021-08-25เงินปันผล0.801.75%01/Apr/2020-31/Mar/2021
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.250.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TR0000-00-002021-08-18เงินปันผล0.050.12%
TRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSTH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-31/Mar/2021
TSTH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2020-31/Mar/2021
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UNIQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UNIQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KBS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KBS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.85%01/Oct/2020-31/Dec/2020
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.85%01/Oct/2020-31/Dec/2020
ANAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ANAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SANKO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SANKO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ERW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ERW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BKD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BKD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THREL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.67%01/Jan/2021-30/Jun/2021
THREL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.67%01/Jan/2021-30/Jun/2021
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OCEAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OCEAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.05004.21%01/Jan/2021-31/Mar/2021
QHHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.83%01/Apr/2020-31/Dec/2020
QHHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.83%01/Apr/2020-31/Dec/2020
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.31%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.31%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.31%01/Apr/2021-30/Jun/2021
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.31%01/Apr/2021-30/Jun/2021
OTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020
M-PAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.51%01/Oct/2020-31/Dec/2020
M-PAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.51%01/Oct/2020-31/Dec/2020
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMPACT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.68%01/Jan/2021-31/Mar/2021
IMPACT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.68%01/Jan/2021-31/Mar/2021
IMPACT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.68%01/Apr/2021-30/Jun/2021
IMPACT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.68%01/Apr/2021-30/Jun/2021
TSE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.80%01/Oct/2020-31/Dec/2020
TSE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.80%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.23%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.23%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.79%01/Oct/2020-31/Dec/2020
AMATAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.79%01/Oct/2020-31/Dec/2020
NVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHABT0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.1667.16%01/Jan/2021-31/Mar/2021
LHHOTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.12%01/Apr/2020-31/Dec/2020
LHHOTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.12%01/Apr/2020-31/Dec/2020
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-30/Jun/2021
RP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.12%01/Oct/2020-31/Dec/2020
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.12%01/Oct/2020-31/Dec/2020
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BRRGIF0000-00-002021-03-23ไม่จ่ายเงินปันผล2.95%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BRRGIF0000-00-002021-03-23ไม่จ่ายเงินปันผล2.95%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BRRGIF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.107542.95%01/Jan/2021-31/Mar/2021
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2020-31/Jan/2021
INGRS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Feb/2020-31/Jan/2021
SKN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.43%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SKN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.43%01/Oct/2020-31/Dec/2020
FLOYD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FLOYD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TITLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TITLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Mar/2021
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Apr/2021-30/Jun/2021
CMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DOD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DOD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KPNPF0000-00-000000-00-00เงินปันผล0.07005.50%01/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
TNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ETC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ETC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WGE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WGE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NCAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-31/Dec/2020
IND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3