จ่ายปันผล ปี 2021

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล0.011110.25%
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล5:10.25%
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล0.011110.25%
D2021-05-202021-05-21หุ้นปันผล5:10.25%
CPF2021-05-172021-05-28เงินปันผล0.603.40%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PF2021-05-132021-05-28เงินปันผล0.024.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BRR2021-05-132021-05-28เงินปันผล0.061.14%
SIAM2021-05-122021-05-27เงินปันผล0.052.34%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMIT2021-05-122021-05-28เงินปันผล0.166.22%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KCM2021-05-122021-05-27เงินปันผล0.00450.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMC2021-05-112021-05-28เงินปันผล0.144.55%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AP2021-05-112021-05-27เงินปันผล0.405.49%
BLA2021-05-110000-00-00เงินปันผล0.230.87%
CCP2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.023.39%
FMT2021-05-112021-05-25เงินปันผล1.6256.25%
PG2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.101.69%
SENA2021-05-112021-05-24เงินปันผล07.26%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TRT2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.021.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRU2021-05-112021-05-25เงินปันผล01.49%
TWPC2021-05-112021-05-21เงินปันผล0.1342.58%
TEAMG2021-05-112021-05-28เงินปันผล0.057.08%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.062.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:12.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.032.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:12.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.032.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:12.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.032.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:12.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.032.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:12.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล0.032.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUN2021-05-112021-05-24หุ้นปันผล10:12.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SK2021-05-112021-05-25เงินปันผล0.021.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMARIN2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.122.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAY2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.350.94%
CHARAN2021-05-102021-05-27เงินปันผล2.607.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CK2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.201.18%
CPR2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.082.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FNS2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.1514.57%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JUBILE2021-05-102021-05-21เงินปันผล0.442.21%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BCH2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.131.43%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NOBLE2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.5010.26%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PPM2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.0151.09%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SSSC2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.1063.79%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUPER2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.0060.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TC2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.254.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPCORP2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.604.08%
VNT2021-05-102021-05-21เงินปันผล0.902.40%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARROW2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.355.88%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
M2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.501.89%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SMART2021-05-102021-05-21เงินปันผล0.074.32%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JWD2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.222.30%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ALLA2021-05-102021-05-25เงินปันผล0.074.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STI2021-05-102021-05-28เงินปันผล0.404.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LEO2021-05-102021-05-27เงินปันผล0.071.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AHC2021-05-072021-05-21เงินปันผล0.251.79%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ESTAR2021-05-072021-05-27เงินปันผล0.011.75%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MOONG2021-05-072021-05-24เงินปันผล0.183.36%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TOPP2021-05-072021-05-28เงินปันผล6.333.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPAC2021-05-072021-05-20เงินปันผล0.2922.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVI2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.203.88%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VIBHA2021-05-072021-05-24เงินปันผล0.0401.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APCS2021-05-072021-05-21เงินปันผล0.061.23%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHA2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.06353.04%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
COLOR2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.053.16%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CSS2021-05-072021-05-27เงินปันผล0.032.65%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NYT2021-05-072021-05-27เงินปันผล0.204.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ORI2021-05-072021-05-18เงินปันผล0.395.63%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BEM2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.101.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RJH2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.453.48%01/Oct/2020-31/Dec/2020
AU2021-05-072021-05-25เงินปันผล0.060.55%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHAYO2021-05-072021-05-21เงินปันผล0.00370370.05%
CHAYO2021-05-072021-05-21หุ้นปันผล15:10.05%
SICT2021-05-072021-05-28เงินปันผล0.04300.95%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCM2021-05-072021-05-28เงินปันผล0.0340.87%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ILINK2021-05-062021-05-19เงินปันผล0.142.87%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IVL2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.1751.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LH2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.305.95%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
MODERN2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.155.99%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PREB2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.404.47%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SABINA2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.453.77%
SORKON2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.204.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SSF2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.32723.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SVI2021-05-062021-05-17เงินปันผล0.112.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SWC2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.255.96%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TNL2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.070.41%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TPOLY2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.010650.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UPOIC2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.204.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GUNKUL2021-05-062021-05-24เงินปันผล0.1824.72%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AKP2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.0231.62%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHG2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.031.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KAMART2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.043.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ICHI2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.503.57%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.42%01/Jan/2563-31/Dec/2563
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล0.0048310800.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล0.0048310800.42%01/Jan/2563-31/Dec/2563
RICHY2021-05-062021-05-28หุ้นปันผล27:10.42%01/Jan/2563-31/Dec/2563
SCN2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.04251.85%
TPCH2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.1101.57%01/Jul/2020-31/Dec/2020
WICE2021-05-062021-05-14เงินปันผล0.142.31%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASEFA2021-05-062021-05-20เงินปันผล0.285.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EKH2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.111.77%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RPH2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.10002.30%01/Jul/2020-31/Dec/2020
D2021-05-062021-05-21หุ้นปันผล0.011110.25%
D2021-05-062021-05-21หุ้นปันผล5:10.25%
AQUA2021-05-062021-05-25เงินปันผล0.012.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล20:13.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MITSIB2021-05-062021-05-20หุ้นปันผล0.046163.18%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KUMWEL2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.094.25%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ILM2021-05-062021-05-19เงินปันผล0.272.98%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IIG2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.150.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KEX2021-05-062021-05-21เงินปันผล0.220.45%01/Jun/2020-31/Dec/2020
BFIT2021-05-052021-05-17เงินปันผล1.404.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPALL2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.901.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EASTW2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.244.06%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ICC2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.250.76%
MFEC2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.406.40%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCG2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.0611.60%
TCAP2021-05-052021-05-21เงินปันผล1.808.16%
TPA2021-05-052021-05-20เงินปันผล0.456.43%
SAWAD2021-05-052021-05-21เงินปันผล1.802.11%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
LPH2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.102.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NETBAY2021-05-052021-05-20เงินปันผล0.78192.95%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MGT2021-05-052021-05-20เงินปันผล0.073.05%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TOA2021-05-052021-05-21เงินปันผล0.261.72%01/Jul/2020-31/Dec/2020
OSP2021-05-052021-05-25เงินปันผล0.653.24%01/Jul/2020-31/Dec/2020
PRAPAT2021-05-052021-05-24เงินปันผล0.021.28%
HTECH2021-04-302021-05-20เงินปันผล0.0522.46%01/Jul/2020-31/Dec/2020
WIIK2021-04-302021-05-21เงินปันผล0.096.09%01/Jul/2020-31/Dec/2020
MFC2021-04-302021-05-19เงินปันผล1.106.51%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PL2021-04-302021-05-20เงินปันผล0.083.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ROJNA2021-04-302021-05-25เงินปันผล0.204.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SC2021-04-302021-05-20เงินปันผล05.62%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SINGER2021-04-302021-05-21เงินปันผล0.150.57%
GIFT2021-04-302021-05-17เงินปันผล0.052.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
QTC2021-04-302021-05-19เงินปันผล0.257.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PIMO2021-04-302021-05-25เงินปันผล0.0341.42%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TPBI2021-04-302021-05-21เงินปันผล0.253.47%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRM2021-04-302021-05-20เงินปันผล0.183.21%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PR92021-04-302021-05-20เงินปันผล0.111.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VRANDA2021-04-302021-05-19เงินปันผล0.101.55%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.00440.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.0044444444440.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABICO2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASIAN2021-04-292021-05-17เงินปันผล0.552.53%
ASIAN2021-04-292021-05-17หุ้นปันผล2:12.53%
BJC2021-04-292021-05-21เงินปันผล0.602.09%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KKP2021-04-292021-05-20เงินปันผล2.253.69%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SGP2021-04-292021-05-21เงินปันผล0.404.63%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SKR2021-04-292021-05-14เงินปันผล0.080.99%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPALI2021-04-292021-05-14เงินปันผล0.504.57%01/Jul/2020-31/Dec/2020
THRE2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.042.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMB2021-04-292021-05-20เงินปันผล0.0453.75%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ECF2021-04-292021-05-21เงินปันผล00.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THREL2021-04-290000-00-00เงินปันผล0.143.40%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSR2021-04-292021-05-20เงินปันผล0.084.39%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MTC2021-04-292021-05-17เงินปันผล0.370.55%01/Jan/2020-31/Dec/2020
COM72021-04-292021-05-21เงินปันผล1.001.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GTB2021-04-292021-05-19เงินปันผล0.022.15%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล3.299987:12.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล3.299987:12.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล0.01683508242.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SELIC2021-04-292021-05-19หุ้นปันผล3.299987:12.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RBF2021-04-292021-05-19เงินปันผล0.150.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRC2021-04-292021-05-21เงินปันผล0.401.16%
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.100.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล0.100.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NRF2021-04-292021-05-21หุ้นปันผล25:10.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAK2021-04-292021-05-18เงินปันผล0.1080.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KISS2021-04-292021-05-20เงินปันผล0.040.27%
PDJ2021-04-282021-05-19เงินปันผล0.105.05%
QH2021-04-282021-05-18เงินปันผล0.084.84%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TISCO2021-04-282021-05-17เงินปันผล6.306.41%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UBIS2021-04-282021-05-18เงินปันผล0.256.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UKEM2021-04-282021-05-20เงินปันผล0.0555.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.254.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:14.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.254.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:14.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.254.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:14.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.254.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
2S2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล9:14.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TACC2021-04-282021-05-13เงินปันผล0.173.97%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ADB2021-04-282021-05-17เงินปันผล0.052.78%
PORT2021-04-282021-05-19เงินปันผล0.0351.14%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSET2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล0.0812.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSET2021-04-282021-05-20หุ้นปันผล10:12.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ALUCON2021-04-272021-05-14เงินปันผล10.005.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EP2021-04-272021-05-14เงินปันผล0.254.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KWC2021-04-272021-05-12เงินปันผล9.503.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHAUP2021-04-272021-05-18เงินปันผล0.16005.87%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
III2021-04-272021-05-18เงินปันผล0.101.32%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUN2021-04-272021-05-14เงินปันผล0.051.01%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SUN2021-04-272021-05-14หุ้นปันผล2:11.01%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SABUY2021-04-272021-05-14เงินปันผล00.59%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APCO2021-04-262021-05-10เงินปันผล0.122.94%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CKP2021-04-262021-05-17เงินปันผล0.0350.72%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TM2021-04-262021-05-14เงินปันผล0.102.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HUMAN2021-04-262021-05-17เงินปันผล0.081.37%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ACG2021-04-262021-05-18เงินปันผล0.042.30%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APP2021-04-262021-05-14เงินปันผล0.154.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATA2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.201.64%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HMPRO2021-04-222021-05-06เงินปันผล0.202.08%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TPLAS2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.104.81%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NER2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.153.93%01/Oct/2020-31/Dec/2020
YGG2021-04-222021-05-14เงินปันผล0.1150.74%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MICRO2021-04-222021-05-07เงินปันผล0.0550.61%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BBL2021-04-212021-05-10เงินปันผล2.501.99%
CIMBT2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.0050.57%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MBAX2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.5611.14%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TIPCO2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.508.62%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGC2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.124.60%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LEO2021-04-212021-05-07เงินปันผล0.071.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AIT2021-04-202021-05-06เงินปันผล1.256.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JMART2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.241.46%01/Jun/2020-31/Dec/2020
KBANK2021-04-202021-05-07เงินปันผล2.501.75%
SAMCO2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.031.88%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCB2021-04-202021-05-07เงินปันผล2.302.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TOG2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.122.58%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
JMT2021-04-202021-05-05เงินปันผล0.411.67%01/Jun/2020-31/Dec/2020
AUCT2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.234.02%01/Jul/2020-31/Dec/2020
PCSGH2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.254.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020
J2021-04-202021-05-07เงินปันผล0.030.75%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KTC2021-04-192021-05-07เงินปันผล0.881.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMT2021-04-192021-04-30เงินปันผล0.505.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SFLEX2021-04-192021-05-06เงินปันผล0.0451.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GC2021-04-162021-04-30เงินปันผล0.407.48%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KGI2021-04-162021-05-05เงินปันผล0.255.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FTE2021-04-162021-04-30เงินปันผล0.043.33%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02231.67%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:11.67%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02221.67%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:11.67%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02221.67%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:11.67%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล0.02221.67%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SO2021-04-162021-05-07หุ้นปันผล5:11.67%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BANPU2021-04-122021-04-30เงินปันผล0.152.48%
STA2021-04-122021-04-29เงินปันผล1.754.81%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
YUASA2021-04-122021-05-06เงินปันผล0.4412.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PJW2021-04-122021-04-30เงินปันผล0.12503.27%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AIE2021-04-122021-04-30เงินปันผล02.16%01/Jan/2020-31/Dec/2020
S112021-04-122021-04-30เงินปันผล0.153.33%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STGT2021-04-122021-04-28เงินปันผล2.005.77%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SA2021-04-122021-04-30เงินปันผล0.1952.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SA2021-04-122021-04-30หุ้นปันผล15:12.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BPP2021-04-092021-04-28เงินปันผล0.353.39%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SCC2021-04-082021-04-23เงินปันผล8.503.43%01/Jul/2020-31/Dec/2020
ATP302021-04-082021-04-30เงินปันผล0.032.34%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHEWA2021-04-082021-04-30เงินปันผล0.02092.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMPC2021-04-072021-04-30เงินปันผล0.437.55%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GPI2021-04-072021-04-27เงินปันผล0.054.57%
SCGP2021-04-072021-04-22เงินปันผล0.450.95%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DCC2021-04-052021-04-27เงินปันผล0.0445.81%01/Oct/2020-31/Dec/2020
COTTO2021-04-052021-04-22เงินปันผล0.0291.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล0.041.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล5:11.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล0.041.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล5:11.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล0.041.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPS2021-04-052021-04-26หุ้นปันผล5:11.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNITY2021-04-012021-05-11เงินปันผล0.509.01%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SF2021-03-302021-04-19เงินปันผล0.203.28%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DCON2021-03-292021-05-14เงินปันผล0.0081.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FSS2021-03-262021-05-17เงินปันผล0.062.14%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPG2021-03-262021-05-24เงินปันผล0.452.42%
SYMC2021-03-252021-05-20เงินปันผล0.05500.96%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RCL2021-03-242021-05-21เงินปันผล0.501.89%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TSTE2021-03-232021-05-28เงินปันผล0.1152.50%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMILL2021-03-232021-05-27เงินปันผล0.125.85%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DHOUSE2021-03-232021-05-05เงินปันผล0.032.94%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:11.01%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00941.01%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00941.01%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:11.01%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล0.00941.01%01/Jul/2020-31/Dec/2020
CCET2021-03-222021-05-17หุ้นปันผล12:11.01%01/Jul/2020-31/Dec/2020
KCAR2021-03-192021-05-24เงินปันผล0.225.03%01/Jul/2020-31/Dec/2020
PYLON2021-03-192021-05-21เงินปันผล0.143.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HFT2021-03-182021-05-21เงินปันผล0.304.41%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PATO2021-03-182021-05-10เงินปันผล0.575.43%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BSBM2021-03-172021-05-17เงินปันผล0.045.84%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TAKUNI2021-03-172021-05-25เงินปันผล0.03753.79%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล0.021.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล20:11.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล0.022781.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล20:11.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล0.022781.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล20:11.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล0.022781.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CAZ2021-03-172021-05-21หุ้นปันผล20:11.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JAK2021-03-172021-05-20เงินปันผล0.042.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMR2021-03-162021-05-21เงินปันผล0.0522.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LALIN2021-03-162021-05-14เงินปันผล0.306.10%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SPCG2021-03-162021-05-14เงินปันผล0.656.00%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TQR2021-03-162021-05-11เงินปันผล0.0140.07%
AGE2021-03-152021-05-19เงินปันผล0.103.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AH2021-03-152021-05-20หุ้นปันผล10:10.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AH2021-03-152021-05-20หุ้นปันผล10:10.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DTCI2021-03-152021-05-05เงินปันผล0.401.29%
LANNA2021-03-152021-05-18เงินปันผล0.305.33%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MCS2021-03-152021-04-28เงินปันผล0.607.25%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJLF2021-03-152021-03-26เงินปันผล0.11754.47%01/Oct/2020-31/Dec/2020
PAF2021-03-152021-05-27เงินปันผล0.0150.80%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIRI2021-03-152021-05-20เงินปันผล0.043.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TKS2021-03-152021-05-21เงินปันผล0.202.83%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPP2021-03-152021-05-07เงินปันผล0.402.44%
UAC2021-03-152021-05-07เงินปันผล0.144.03%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABPIF2021-03-152021-03-26เงินปันผล0.052611.35%
BJCHI2021-03-152021-05-12เงินปันผล0.031.69%
PDG2021-03-152021-05-20เงินปันผล0.228.56%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TKN2021-03-152021-05-07เงินปันผล0.102.13%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SKE2021-03-152021-05-12เงินปันผล0.0151.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JKN2021-03-152021-05-28เงินปันผล0.20701.99%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPT2021-03-152021-05-25เงินปันผล0.022.02%
KPNPF2021-03-152021-03-26เงินปันผล0.08006.09%
BKI2021-03-122021-05-07เงินปันผล65.60%01/10/20-31/12/20
BUI2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.252.48%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ECL2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.106.33%
FORTH2021-03-122021-04-30เงินปันผล0.204.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020
M-STOR2021-03-122021-03-30เงินปันผล0.09606.07%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MAKRO2021-03-122021-05-20เงินปันผล0.602.76%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCH2021-03-122021-05-17เงินปันผล0.0403.77%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PAP2021-03-122021-05-12เงินปันผล0.184.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRUE2021-03-122021-05-28เงินปันผล0.072.12%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVO2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.805.44%01/Jul/2020-31/Dec/2020
EA2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.300.50%
HPF2021-03-122021-03-31เงินปันผล0.0838.03%01/Oct/2020-31/Dec/2020
HARN2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.135.56%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PMTA2021-03-122021-05-14เงินปันผล0.706.73%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FN2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.00370.25%
TPIPP2021-03-122021-05-07เงินปันผล0.156.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THG2021-03-122021-05-21เงินปันผล0.301.15%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DDD2021-03-122021-05-10เงินปันผล0.503.71%01/Jan/2020-31/Dec/2020
M-II2021-03-122021-03-31เงินปันผล0.1508.16%01/Oct/2020-31/Dec/2020
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล35:10.29%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล0.003240.29%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล0.003240.29%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล35:10.29%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล0.003240.29%
CMC2021-03-122021-05-25หุ้นปันผล35:10.29%
TIGER2021-03-122021-05-07เงินปันผล0.094.41%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AJ2021-03-112021-05-25เงินปันผล0.403.54%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AS2021-03-112021-05-07เงินปันผล0.304.61%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AYUD2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.774.57%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CNT2021-03-112021-05-07เงินปันผล0.053.05%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPI2021-03-112021-05-14เงินปันผล0.114.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GBX2021-03-112021-05-12เงินปันผล0.032.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HANA2021-03-112021-05-17เงินปันผล0.752.39%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
M-CHAI2021-03-112021-05-28เงินปันผล2.001.07%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MSC2021-03-112021-04-30เงินปันผล0.305.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSH2021-03-112021-05-21เงินปันผล0.657.44%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SUSCO2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.093.40%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SVOA2021-03-112021-04-28เงินปันผล0.052.65%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TIP2021-03-110000-00-00เงินปันผล1.306.49%
TMD2021-03-112021-05-10เงินปันผล1.406.14%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNITY2021-03-112021-05-11เงินปันผล0.509.01%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
UEC2021-03-112021-05-19เงินปันผล0.046.72%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PTG2021-03-112021-05-21เงินปันผล0.502.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WINNER2021-03-112021-05-14เงินปันผล0.106.94%
NDR2021-03-112021-04-30เงินปันผล0.052.45%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNP2021-03-112021-05-19เงินปันผล0.041.31%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BM2021-03-112021-05-14เงินปันผล0.081.64%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ETE2021-03-112021-05-19เงินปันผล0.03732.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGRIM2021-03-112021-05-11เงินปันผล0.301.02%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
IP2021-03-112021-05-18เงินปันผล0.02340.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IP2021-03-112021-05-18หุ้นปันผล2.50:10.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACE2021-03-112021-05-13เงินปันผล0.0181.25%01/Apr/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
STC2021-03-112021-05-06เงินปันผล0.0162.08%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KK2021-03-112021-05-17เงินปันผล0.031.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASP2021-03-102021-05-17เงินปันผล0.127.03%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BDMS2021-03-102021-04-23เงินปันผล0.552.47%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BH2021-03-102021-05-10เงินปันผล2.052.25%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BROOK2021-03-102021-04-30เงินปันผล0.0159.80%
EGCO2021-03-102021-04-27เงินปันผล3.503.63%01/Jul/2020-31/Dec/2020
LST2021-03-102021-05-10เงินปันผล0.224.44%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NSI2021-03-102021-04-22เงินปันผล4.7511.31%01/Jul/2020-31/Dec/2020
SNP2021-03-102021-05-19เงินปันผล02.19%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SCP2021-03-102021-05-21เงินปันผล0.385.98%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SIS2021-03-102021-05-14เงินปันผล1.003.70%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TPIPL2021-03-102021-05-10เงินปันผล0.033.15%
UOBKH2021-03-102021-05-20เงินปันผล0.101.67%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WORK2021-03-102021-05-07เงินปันผล0.281.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMANAH2021-03-102021-04-30เงินปันผล0.132.13%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AIRA2021-03-102021-05-14เงินปันผล0.0130.61%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TFG2021-03-102021-05-12เงินปันผล0.0551.62%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ASN2021-03-102021-04-27หุ้นปันผล0.0111111111110.22%
ASN2021-03-102021-04-27หุ้นปันผล5:10.22%
TNR2021-03-102021-05-21เงินปันผล0.262.30%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ICN2021-03-102021-05-20เงินปันผล0.084.74%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WPH2021-03-102021-05-25เงินปันผล0.03761.59%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BOFFICE2021-03-102021-03-25เงินปันผล0.17046.03%01/Oct/2020-31/Dec/2020
CMC2021-03-102021-05-25หุ้นปันผล0.003240.29%
CMC2021-03-102021-05-25หุ้นปันผล35:10.29%
SISB2021-03-102021-04-30เงินปันผล0.0760.74%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRIME2021-03-102021-03-22เงินปันผล0.1604.16%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
VL2021-03-102021-05-21เงินปันผล02.73%
SFT2021-03-102021-05-25เงินปันผล0.07111.33%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
ASIMAR2021-03-092021-04-30เงินปันผล0.104.13%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPL2021-03-092021-05-10เงินปันผล0.021.41%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CTARAF2021-03-092021-03-22เงินปันผล0.08146.48%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MTI2021-03-092021-05-13เงินปันผล4.515.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NKI2021-03-092021-05-21เงินปันผล1.503.28%
SMK2021-03-092021-04-30เงินปันผล2.205.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCCC2021-03-092021-04-22เงินปันผล1.806.26%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UVAN2021-03-092021-05-28เงินปันผล0.174.95%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
LIT2021-03-092021-04-16เงินปันผล0.183.98%01/Jan/2020-31/Dec/2020
XO2021-03-092021-05-12เงินปันผล04.61%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FSMART2021-03-092021-04-29เงินปันผล0.307.32%01/Jul/2020-31/Dec/2020
BTW2021-03-092021-05-07เงินปันผล0.021.67%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BIZ2021-03-092021-04-22เงินปันผล0.153.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAAM2021-03-092021-05-14เงินปันผล0.0132.02%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TQM2021-03-092021-05-14เงินปันผล1.151.69%
SUPEREIF2021-03-090000-00-00เงินปันผล0.153438.22%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
RT2021-03-092021-05-21เงินปันผล0.0853.37%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BROCK2021-03-082021-04-29เงินปันผล0.021.27%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DRT2021-03-082021-05-14เงินปันผล0.226.77%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GFPT2021-03-082021-04-29เงินปันผล0.201.69%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCT2021-03-082021-04-28เงินปันผล3.504.31%
KIAT2021-03-082021-04-19เงินปันผล0.015.73%01/Jul/2020-31/Dec/2020
QLT2021-03-082021-04-30เงินปันผล0.256.64%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SYNEX2021-03-082021-05-14เงินปันผล0.402.16%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TK2021-03-082021-05-13เงินปันผล0.424.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTW2021-03-082021-04-30เงินปันผล0.305.13%01/Jul/2020-31/Dec/2020
TU2021-03-082021-04-21เงินปันผล0.404.97%01/Jul/2020-31/Dec/2020
UTP2021-03-082021-05-27เงินปันผล0.393.98%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล0.007407410.23%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล0.00740740.23%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล15:10.23%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล0.00740740.23%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล15:10.23%
SEAOIL2021-03-082021-05-05หุ้นปันผล15:10.23%
MEGA2021-03-082021-04-23เงินปันผล0.542.67%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
AMA2021-03-082021-05-07เงินปันผล0.203.28%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SONIC2021-03-082021-05-14เงินปันผล0.0551.75%01/Jan/2020-31/Dec/2020
QHPF2021-03-052021-03-19เงินปันผล0.16409.04%01/Nov/2020-31/Dec/2020
SVH2021-03-052021-04-23เงินปันผล13.003.16%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VIH2021-03-052021-05-14เงินปันผล0.1251.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHPF2021-03-052021-03-19เงินปันผล0.05004.25%01/Oct/2020-31/Dec/2020
LHSC2021-03-052021-03-19เงินปันผล0.05003.21%01/Nov/2020-31/Dec/2020
CBG2021-03-052021-05-10เงินปันผล1.501.88%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GULF2021-03-052021-04-28เงินปันผล0.381.14%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
CPW2021-03-052021-05-05เงินปันผล0.082.50%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AI2021-03-042021-04-22เงินปันผล0.154.39%
ASK2021-03-042021-05-06เงินปันผล1.708.10%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPN2021-03-042021-05-21เงินปันผล0.701.29%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CSC2021-03-042021-05-14เงินปันผล2.454.73%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DELTA2021-03-042021-04-08เงินปันผล3.300.88%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PTT2021-03-042021-04-30เงินปันผล0.822.55%
THANI2021-03-042021-04-27เงินปันผล0.173.92%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IFS2021-03-042021-05-14เงินปันผล0.145.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHART2021-03-042021-03-22เงินปันผล0.11955.24%01/Nov/2020-31/Dec/2020
ZIGA2021-03-042021-04-19เงินปันผล0.1612.62%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JR2021-03-042021-05-14เงินปันผล0.060.74%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SAT2021-03-032021-05-07เงินปันผล0.483.35%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PHOL2021-03-032021-05-20เงินปันผล0.149.60%01/Jul/2020-31/Dec/2020
GPSC2021-03-032021-04-21เงินปันผล1.002.03%
BCPG2021-03-032021-04-21เงินปันผล0.172.05%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TPRIME2021-03-032021-03-25เงินปันผล0.19685.46%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DOHOME2021-03-032021-05-05หุ้นปันผล00.04%
DOHOME2021-03-032021-05-05หุ้นปันผล12:10.04%
RATCH2021-03-022021-04-23เงินปันผล1.254.78%
SNC2021-03-022021-04-27เงินปันผล0.405.47%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TASCO2021-03-022021-04-28เงินปันผล1.008.08%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TIF12021-03-022021-03-19เงินปันผล0.14707.02%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SPVI2021-03-022021-04-26เงินปันผล0.112.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TLHPF2021-03-022021-03-19เงินปันผล0.1004.27%01/Sep/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
BKKCP2021-03-012021-03-18เงินปันผล0.196.55%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
MIPF2021-03-012021-03-18เงินปันผล0.425.42%01/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PM2021-03-012021-05-11เงินปันผล0.405.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PT2021-03-012021-05-11เงินปันผล0.407.75%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PTTEP2021-03-012021-04-26เงินปันผล2.755.38%
SPF2021-03-012021-03-16เงินปันผล0.14005.22%
CPTGF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.18007.24%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TTLPF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.43007.29%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
EGATIF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.207.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TFFIF2021-03-010000-00-00เงินปันผล0.10124.50%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PROSPECT2021-03-012021-03-15เงินปันผล0.28054.56%01/Oct/2020-31/Dec/2020
KBSPIF2021-03-012021-03-17เงินปันผล0.25405.04%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
TOP2021-02-252021-04-26เงินปันผล0.701.26%
PTTGC2021-02-252021-04-23เงินปันผล1.001.61%
VGI2021-02-252021-03-15เงินปันผล0.020.92%01/Apr/2020-30/Sep/2020
MC2021-02-252021-03-11เงินปันผล0.354.87%
GVREIT2021-02-252021-03-10เงินปันผล0.20377.53%01/Oct/2020-31/Dec/2020
GGC2021-02-252021-04-21เงินปันผล0.353.02%
BOL2021-02-242021-04-08เงินปันผล0.1152.18%01/Jul/2020-31/Dec/2020
FUTUREPF2021-02-240000-00-00เงินปันผล0.21004.94%01/Oct/2020-31/Dec/2020
GLOBAL2021-02-242021-05-07หุ้นปันผล0.18505050500.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLOBAL2021-02-242021-05-07หุ้นปันผล22:10.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLOBAL2021-02-242021-05-07หุ้นปันผล0.18505050500.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLOBAL2021-02-242021-05-07หุ้นปันผล22:10.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LPN2021-02-242021-04-08เงินปันผล0.4027.72%01/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
MNIT2021-02-242021-03-11เงินปันผล0.05006.49%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
SCCC2021-02-242021-04-05เงินปันผล9.005.50%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMPACT2021-02-242021-03-12เงินปันผล0.203.99%01/Oct/2020-31/Dec/2020
JASIF2021-02-240000-00-00เงินปันผล0.2510.31%01/Oct/2020-31/Dec/2020
IRPC2021-02-232021-04-20เงินปันผล0.061.51%
DIF2021-02-232021-03-12เงินปันผล0.26108.85%01/Oct/2020-31/Dec/2020
INTUCH2021-02-222021-04-22เงินปันผล1.354.35%01/Jul/2020-31/Dec/2020
MBKET2021-02-192021-04-28เงินปันผล0.506.42%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THCOM2021-02-182021-04-19เงินปันผล0.202.20%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WHABT2021-02-162021-03-04เงินปันผล0.17106.91%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
FTREIT2021-02-162021-03-03เงินปันผล0.16804.78%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SIRIP2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.081.70%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
PPF2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.19086.33%01/Oct/2020-31/Dec/2020
CPNCG2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.26509.53%01/Oct/2020-31/Dec/2020
POPF2021-02-152021-03-05เงินปันผล0.31009.97%01/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
DTAC2021-02-112021-04-20เงินปันผล2.129.49%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RAM2021-02-112021-02-25เงินปันผล0.902.51%
GCAP2021-02-112021-05-25เงินปันผล0.051.82%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TDEX2021-02-052021-02-23เงินปันผล0.202.88%
TAPAC2021-02-042021-03-24เงินปันผล0.010.24%01/Nov/2019-31/Oct/2020
BTS2021-01-292021-02-16เงินปันผล0.155.22%01/Apr/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
TASCO2021-01-272021-02-09เงินปันผล0.308.08%01/Jul/2020-30/Sep/2020
TLGF2021-01-272021-02-15เงินปันผล0.19550.00%01/Sep/2020-30/Nov/2020
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล0.051.33%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล10:11.33%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล0.051.33%
ALL2021-01-262021-03-17หุ้นปันผล10:11.33%
SEG2021-01-252021-02-05เงินปันผล0.600.00%01/Jan/2020-30/Nov/2020
ORI2021-01-082021-01-22เงินปันผล0.15.63%01/Jan/2020-30/Sep/2020
NER2021-01-072021-01-20เงินปันผล0.063.93%01/Jan/2020-30/Sep/2020
ACAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
A50000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
A50000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AKR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jul/2020-31/Dec/2020
APURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASIA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAFS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BAFS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BGT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BLISS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BSM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
B0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ACC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CENTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CFRESH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CPH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CWT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CWT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DEMCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.63%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EASON0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
EVER0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PROUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PROUD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GENCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GJS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAMMY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GRAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GYT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IHL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IHL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INOX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
INSURE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IRCP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JAS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JAS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล8.68%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JTS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KASET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KDH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KKC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KWG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRITN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LOXLEY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LRH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LRH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LUXF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.39%01/Jul/2020-31/Dec/2020
LUXF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.39%01/Jul/2020-31/Dec/2020
MAJOR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MAJOR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MANRIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MATCH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRINC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MINT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MJD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GREEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MNIT20000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.11%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNIT20000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.11%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNRF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.05%01/Oct/2020-31/Dec/2020
MNRF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล4.05%01/Oct/2020-31/Dec/2020
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NBC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NMG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OGC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PDI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2019-31/Oct/2020
PICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2019-31/Oct/2020
PLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRECHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MPG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RPC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAFARI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SALEE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMART0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SAMTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SEAFCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.07%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SEAFCO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.07%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SHANG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHANG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SITHAI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEWS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STARK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
STARK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SMT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPACK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NEX0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BIG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TBSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCJ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TCMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TEAM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TFI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TGPRO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THANA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
T0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TKT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.250.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNDT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TRUBB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TTI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TWP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TYCN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.22%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UMS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UNIQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UNIQ0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
URBNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VNG0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZMICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CGD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
UPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
GLAND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NINE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KBS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KBS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHOW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JCKH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TMC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPS0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.78%01/Oct/2020-31/Dec/2020
TVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล3.78%01/Oct/2020-31/Dec/2020
ANAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ANAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MORE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BEAUTY0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SANKO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SANKO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CHO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MONO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PPP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ERW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ERW0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BKD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BKD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FVC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OCEAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OCEAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
QHHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.83%01/Apr/2020-31/Dec/2020
QHHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.83%01/Apr/2020-31/Dec/2020
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.80%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SUTHA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล6.80%01/Oct/2020-31/Dec/2020
OTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล14.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
OTO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล14.91%01/Jan/2020-31/Dec/2020
M-PAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.60%01/Oct/2020-31/Dec/2020
M-PAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.60%01/Oct/2020-31/Dec/2020
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLANET0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ABM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LDC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TSE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.85%01/Oct/2020-31/Dec/2020
TSE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.85%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BA0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
JSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLANB0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.17%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PSTC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
VPO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SLP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PLAT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
HPT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TVT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.28%01/Oct/2020-31/Dec/2020
AMATAR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.28%01/Oct/2020-31/Dec/2020
NVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NVD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
KOOL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SCI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
LHHOTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.03%01/Apr/2020-31/Dec/2020
LHHOTEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล1.03%01/Apr/2020-31/Dec/2020
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
K0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
AMATAV0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SPRC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.31%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BTSGIF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.31%01/Oct/2020-31/Dec/2020
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.96%01/Oct/2020-31/Dec/2020
ALT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.96%01/Oct/2020-31/Dec/2020
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ITEL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
COMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ASAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MM0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
PK0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
BRRGIF0000-00-002021-03-23ไม่จ่ายเงินปันผล3.09%01/Oct/2020-31/Dec/2020
BRRGIF0000-00-002021-03-23ไม่จ่ายเงินปันผล3.09%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SKN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.08%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SKN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล5.08%01/Oct/2020-31/Dec/2020
FLOYD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล00.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
FLOYD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TITLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TITLE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CRD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
RSP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
THMUI0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
SHREIT0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Oct/2020-31/Dec/2020
CMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
CMAN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DOD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
DOD0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
MVP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
TNPF0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.03%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ZEN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล2.03%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ARIN0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IMH0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
SHR0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ETC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
ETC0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WGE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
WGE0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
NCAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-31/Dec/2020
NCAP0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jul/2020-31/Dec/2020
IND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
IND0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2020-31/Dec/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3