จ่ายปันผล ปี 2022

แสดง การจ่ายเงินปันผล ในแต่ละปี
Yield% อัตราส่วนเทียบระหว่างเงินปันผลกับราคา ณ เวลาปัจจุบัน

ล่าสุด

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

หุ้นXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนYield%ระยะเวลา
SCC2022-04-072022-04-26เงินปันผล10.003.60%01/Jul/2021-31/Dec/2021
SCGP2022-04-052022-04-25เงินปันผล0.401.03%01/Jan/2021-31/Dec/2021
COTTO2022-04-012022-04-22เงินปันผล0.0472.08%01/Jan/2021-31/Dec/2021
KSL2022-03-032022-03-18เงินปันผล0.030.82%01/Nov/2020-31/Oct/2021
DTAC2022-02-112022-04-20เงินปันผล1.056.20%01/Jul/2021-31/Dec/2021
THG2022-02-112022-02-25เงินปันผล0.400.74%01/Jan/2021-30/Sep/2021
RAM2022-02-102022-02-25เงินปันผล0.202.10%
TAPAC2022-02-082022-03-24เงินปันผล0.010.36%
BTS2022-02-072022-02-24เงินปันผล0.153.41%01/Apr/2021-30/Sep/2021andretainedEarnings
1DIV2022-01-282022-02-15เงินปันผล0.252.32%01/Jul/2021-31/Dec/2021
TDEX2022-01-282022-02-15เงินปันผล0.303.07%01/Jan/2021-31/Dec/2021
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Dec/2021
OHTL0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Jan/2021-31/Dec/2021
PICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2020-31/Oct/2021
PICO0000-00-000000-00-00ไม่จ่ายเงินปันผล0.00%01/Nov/2020-31/Oct/2021
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3