กองทุนหุ้นปันผล “ คืนให้สังคม “

ใช้แค่พอเพียง แบ่งปันส่วนที่เกินพอดี
แสดงยอดการแบ่งปันทั้งหมดในช่วงปีที่ผ่านมา

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 10% มอบให้กับกองทุน “หุ้นปันผล” เพื่อนำไปลงทุนต่อ
ให้เกิดดอกผลและคืนให้เด็กผู้ด้อยโอกาสที่ดิ้นรนจนแทบไร้ที่ยืนอยู่ในสังคมทุนนิยมปัจจุบัน

สถานะกองทุนปัจจุบัน
หลักทรัพย์หน่วยลงทุนหน่วย ราคาปัจจุบันมูลค่าล่าสุด
KFSDIV406.46114.38055,845.112


ตัดผ่านบัตรเครดิต ปีละ 1 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22/05/2556
จำนวน 2,400 บาท

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28/01/2557
จำนวน 2,400 บาท


โครงการ 1 Face Watch

ในวันที่ 06/02/2557
จำนวน 1,500 บาท

group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3