AIT 39

-0.50 -1.27%

Status : อัพเดท 19-10-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 38.75
เปลี่ยนแปลง -0.50
% เปลี่ยนแปลง -1.27
วันก่อนหน้า 39.25
เปิด 39.25
สูงสุด 39.25
ต่ำสุด 38.75
ปริมาณ (หุ้น) 1,046,755
มูลค่า('000 บาท) 40,830
ราคาเฉลี่ย 39.01

14.9

P/E

3.8

Yield%

46.67

Revenues Stable%

53.33

Profit Stable%

1.01

Quick Ratio

1.73

Current Ratio

2.67

Asset/Dept Ratio

0.72

D/E Ratio

104.96

Avg. Collection Period
(Days)

68.68

Avg. Payment Period
(Days)

67.17

Avg. Inventory Period
(Days)

103.45

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.70 บาท XD 24-08-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร AIT

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
29-09-2011ชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุลขาย44.004,900
04-10-2011สมชาย วิภูภิญโญขาย41.7511,000
11-10-2011ชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุลขาย42.116,600
11-10-2011ชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุลขาย42.502,900
13-10-2011ชุมเกียรติ เล้าเสรีวัฒนกุลขาย43.0013,100
29-11-2011นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ขาย48.005,000
29-11-2011นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ขาย47.251,000
29-11-2011นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ขาย48.251,000
20-01-2012นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ขาย47.253,000
20-01-2012นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ขาย47.253,000
20-01-2012นราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์ขาย49.7912,000
24-02-2012ภิสัก จารุดิลกโอนออก0.00200,000
27-03-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย60.3550,000
28-03-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย60.5020,000
29-03-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย61.3315,000
30-03-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย62.0815,000
05-04-2012กิตติศักดิ์ สพโชคชัยขาย64.81200,000
05-04-2012กิตติศักดิ์ สพโชคชัยขาย64.8840,000
05-04-2012กิตติศักดิ์ สพโชคชัยขาย64.751,200,000
12-04-2012อัศวิน กังวลกิจขาย63.256,000
12-04-2012อัศวิน กังวลกิจขาย63.5027,000
18-05-2012กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ51.75100,000
18-05-2012กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ51.92110,000
25-05-2012กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ51.48410,000
15-08-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย54.5830,000
16-08-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย54.9128,500
17-08-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย55.0026,500
22-08-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย55.0015,000
27-09-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย53.7510,000
28-09-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย54.9126,800
01-10-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย56.4533,200
05-10-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย57.2520,000
08-10-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย63.5012,100
10-10-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย62.2510,000
10-10-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย63.0080,000
12-11-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย60.505,000
13-11-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย60.6025,000
14-11-2012กิจจา เหล่าบุญชัยขาย61.1320,000
18-02-2013กิจจา เหล่าบุญชัยขาย75.05100,000
20-02-2013กิตติศักดิ์ สพโชคชัยขาย76.38200,000
20-02-2013พงษ์เทพ ผลอนันต์ขาย75.3793,000
20-02-2013กิตติศักดิ์ สพโชคชัยขาย81.01200,000
21-02-2013ภิสัก จารุดิลกขาย80.0010,000
22-02-2013กิตติศักดิ์ สพโชคชัยขาย82.5953,300
21-02-2013ภิสัก จารุดิลกขาย83.5010,000
22-02-2013กิตติศักดิ์ สพโชคชัยขาย82.01116,700
28-02-2013กิตติศักดิ์ สพโชคชัยขาย82.0030,000
01-03-2013กิตติศักดิ์ สพโชคชัยขาย81.5770,000
04-03-2013กิตติศักดิ์ สพโชคชัยขาย81.2970,000
11-03-2013อัศวิน กังวลกิจขาย81.0037,500
14-03-2013สุรีรัตน์ ปราชญานุกุลขาย84.0020,000
13-03-2013กิจจา เหล่าบุญชัยขาย86.5010,000
14-03-2013กิตติศักดิ์ สพโชคชัยขาย86.13129,000
15-03-2013กิตติศักดิ์ สพโชคชัยขาย87.0815,000
15-03-2013กิจจา เหล่าบุญชัยขาย88.5830,000
18-03-2013กิตติศักดิ์ สพโชคชัยขาย88.7556,000
18-03-2013ภิสัก จารุดิลกขาย87.9130,000
25-03-2013ภิสัก จารุดิลกขาย88.252,200
25-03-2013ภิสัก จารุดิลกซื้อ84.502,200
27-03-2013กิจจา เหล่าบุญชัยขาย92.6360,000
27-03-2013กิจจา เหล่าบุญชัยขาย95.6730,000
01-04-2013ภิสัก จารุดิลกขาย98.2050,000
29-03-2013กิจจา เหล่าบุญชัยขาย107.5770,000
26-12-2013โชดิวัต ดั่นธนสารซื้อ33.0033
04-02-2014กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ24.9742,000
06-02-2014กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ25.2530,000
02-06-2014โชดิวัต ดั่นธนสารขาย30.501,500,000
06-06-2014โชดิวัต ดั่นธนสารขาย31.001,000,000
04-08-2014กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ29.7535,000
19-09-2014กิจจา เหล่าบุญชัยขาย33.0020,000
22-09-2014กิจจา เหล่าบุญชัยขาย35.0020,000
23-09-2014กิจจา เหล่าบุญชัยขาย35.2520,000
26-09-2014กิจจา เหล่าบุญชัยขาย36.5020,000
03-10-2014กิจจา เหล่าบุญชัยขาย35.75120,200
20-10-2014ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์โอนออก0.004,850,000
20-10-2014ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์โอนออก0.003,200,000
11-06-2015โชดิวัต ดั่นธนสารซื้อ30.003,000
13-11-2015กิตติศักดิ์ สพโชคชัยโอนออก0.006,129,459
10-02-2016กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ27.3619,200
15-02-2016กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ27.588,500
15-02-2016กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ27.47210,000
19-02-2016กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ27.3647,700
29-08-2016กิจจา เหล่าบุญชัยซื้อ27.00120,000
22-09-2016กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ25.004,300
22-09-2016กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ24.9961,300
23-09-2016กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ24.9026,300
23-09-2016กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ24.90800
04-10-2016กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ24.9010,800
16-05-2017กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ26.7513,400
17-05-2017กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ26.7514,600
18-05-2017กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ27.0015,000
15-08-2017โชดิวัต ดั่นธนสารซื้อ28.0030,000
12-09-2017โชดิวัต ดั่นธนสารซื้อ27.2550,000
22-09-2017โชดิวัต ดั่นธนสารซื้อ27.93210,700
22-09-2017โชดิวัต ดั่นธนสารซื้อ27.95159,300
28-09-2017โชดิวัต ดั่นธนสารซื้อ27.8610,000
28-09-2017โชดิวัต ดั่นธนสารซื้อ27.7520,000
10-05-2018กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ25.6977,600
11-05-2018กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ25.0640,000
14-05-2018กิตติศักดิ์ สพโชคชัยซื้อ24.9039,800

BIG LOT AIT

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
14-09-256012,0005527.50
14-06-256012,9008228.37
14-07-2559111,40032628.62
08-07-2559110,60030729.00
20-10-255814001126.75
31-07-2558143,7001,24528.50
16-06-2558125,50076530.00
09-06-2558124,10073530.50
08-05-2558130,0001,09536.50

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น AIT

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3