AP 7

0.05 0.78%

Status : อัพเดท 05-08-2563

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 6.50
เปลี่ยนแปลง 0.05
% เปลี่ยนแปลง 0.78
วันก่อนหน้า 6.45
เปิด 6.60
สูงสุด 6.80
ต่ำสุด 6.45
ปริมาณ (หุ้น) 37,606,511
มูลค่า('000 บาท) 248,336
ราคาเฉลี่ย 6.60

7.8

P/E

6.2

Yield%

57.14

Revenues Stable%

71.43

Profit Stable%

0.09

Quick Ratio

3.53

Current Ratio

1.99

Asset/Dept Ratio

1.34

D/E Ratio

3.72

Avg. Collection Period
(Days)

53.31

Avg. Payment Period
(Days)

1217.32

Avg. Inventory Period
(Days)

1167.73

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.40 บาท XD 12-05-2563

การซื้อขายของผู้บริหาร AP

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
09-03-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย5.88504,000
12-03-2012วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย5.90200,000
20-03-2012พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย5.992,500,000
19-03-2012ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย6.00120,000
21-03-2012พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย5.992,500,000
30-03-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย6.0049,000
03-04-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย6.1020,000
30-03-2012สมชาย วัฒนเสาวภาคย์ขาย6.00300,000
10-04-2012บุญเลิศ รตินธรขาย6.15230,000
10-04-2012บุญเลิศ รตินธรขาย6.20200,000
04-04-2012ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย6.1570,000
04-04-2012ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย6.20220,000
04-04-2012ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย6.25100,000
04-04-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย6.1525,000
04-04-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย6.2020,000
10-04-2012บุญเลิศ รตินธรขาย6.40100,000
24-04-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย6.4020,000
24-04-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย6.4510,000
24-04-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย6.5020,000
25-04-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย6.6020,000
25-04-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย6.7520,000
25-04-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย6.8020,000
23-04-2012สมชาย วัฒนเสาวภาคย์ขาย6.60100,000
27-04-2012ภมร ประเสริฐสรรค์ซื้อ6.72478,200
02-05-2012ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย7.00150,000
05-06-2012มาโรจน์ วนานันท์ขาย6.85110,000
11-06-2012มาโรจน์ วนานันท์ขาย6.9050,000
13-06-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย7.0540,000
18-06-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย7.0520,000
20-06-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย7.1520,000
25-06-2012บุญเลิศ รตินธรขาย7.30100,000
25-06-2012ภมร ประเสริฐสรรค์ขาย7.2550,000
28-06-2012วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย7.10250,000
28-06-2012วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย7.15200,000
06-07-2012สมชาย วัฒนเสาวภาคย์ขาย7.20200,000
02-07-2012กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุลขาย7.33400,000
29-06-2012บุญเลิศ รตินธรขาย7.30200,000
29-06-2012บุญเลิศ รตินธรขาย7.35200,000
29-06-2012ภมร ประเสริฐสรรค์ขาย7.30250,000
02-07-2012มาโรจน์ วนานันท์ขาย7.25100,000
03-07-2012วิทการ จันทวิมลขาย7.3065,000
29-06-2012วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย7.30100,000
03-07-2012ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลขาย7.35300,000
03-07-2012วิทการ จันทวิมลขาย7.30100,000
04-07-2012มาโรจน์ วนานันท์ขาย7.30150,000
05-07-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย7.3020,000
06-07-2012สมชาย วัฒนเสาวภาคย์ขาย7.30100,000
06-07-2012กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุลขาย7.35600,000
06-07-2012ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลขาย7.35250,000
06-07-2012มาโรจน์ วนานันท์ขาย7.30150,000
12-07-2012สมชาย วัฒนเสาวภาคย์ขาย7.30100,000
10-07-2012วิทการ จันทวิมลขาย7.30100,000
10-07-2012วิทการ จันทวิมลขาย7.3550,000
18-07-2012กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุลขาย7.52360,000
20-07-2012ภมร ประเสริฐสรรค์ขาย7.40200,000
17-07-2012มาโรจน์ วนานันท์ขาย7.4550,000
19-07-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย7.4560,000
23-07-2012สมชาย วัฒนเสาวภาคย์ขาย7.50100,000
17-07-2012โอภาส เรืองรจิตปกรณ์ขาย7.501,775,500
17-07-2012โอภาส เรืองรจิตปกรณ์ขาย7.3532
17-07-2012โอภาส เรืองรจิตปกรณ์ขาย7.3048
18-07-2012บุญเลิศ รตินธรขาย7.35110,000
19-07-2012ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลขาย7.60300,000
23-07-2012สมชาย วัฒนเสาวภาคย์ขาย7.60100,000
23-07-2012สมชาย วัฒนเสาวภาคย์ขาย7.7024,600
01-08-2012ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลขาย7.40250,000
01-08-2012ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลขาย7.4573,500
06-08-2012สมชาย วัฒนเสาวภาคย์ขาย7.6075,400
23-08-2012สมชาย วัฒนเสาวภาคย์ขาย8.10150,000
23-08-2012กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุลขาย8.25600,000
23-08-2012กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุลขาย8.0040
28-08-2012ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลขาย8.1576,500
28-08-2012ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลขาย8.20100,000
11-09-2012วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย8.05100,000
11-09-2012วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย8.2550,000
11-09-2012วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย8.3050,000
12-09-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย8.4520,000
12-09-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย8.6520,000
08-10-2012วิทการ จันทวิมลขาย8.3545,000
24-09-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย8.5020,000
24-09-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย8.5530,000
25-09-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย8.6550,000
25-09-2012บุญเลิศ รตินธรขาย8.70480,000
01-10-2012มาโรจน์ วนานันท์ขาย8.45400,000
08-10-2012วิทการ จันทวิมลขาย8.41260,000
28-09-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย8.8540,000
26-09-2012สมชาย วัฒนเสาวภาคย์ขาย8.6550,000
26-09-2012โอภาส เรืองรจิตปกรณ์ขาย8.69840,000
27-09-2012ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย8.80368,000
01-10-2012มาโรจน์ วนานันท์ขาย8.8570,000
01-10-2012มาโรจน์ วนานันท์ขาย9.00100,000
05-10-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย9.0020,000
18-10-2012ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย9.35112,000
18-10-2012ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย9.40120,000
19-10-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย9.3020,000
06-12-2012ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย9.0020,000
27-12-2012พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย8.461,800,000
08-01-2013ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย8.90200,000
14-01-2013ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย9.6020,000
30-01-2013ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย9.82378,300
15-02-2013ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย9.98161,700
07-03-2013ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย10.40100,000
11-03-2013วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย10.30100,000
12-03-2013บุญเลิศ รตินธรขาย10.4080,000
29-03-2013ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย9.75100,000
02-04-2013วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ซื้อ9.25100,000
14-05-2013วิทการ จันทวิมลขาย9.0520,000
03-05-2013ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลขาย9.351,080,000
15-08-2013วรศิลป์ ศรีศรกำพลซื้อ8.2248,000
16-07-2013วิทการ จันทวิมลซื้อ6.1020,000
29-08-2013โอภาส เรืองรจิตปกรณ์ซื้อ4.91400,000
23-09-2013บุญเลิศ รตินธรขาย6.55300,000
23-09-2013โอภาส เรืองรจิตปกรณ์ขาย6.20400,000
25-09-2013บุญเลิศ รตินธรซื้อ6.20300,000
30-10-2013วิทการ จันทวิมลซื้อ5.8050,000
27-12-2013ชัยรัตน์ ธรรมพีรซื้อ4.5815,000,000
27-12-2013พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย4.5835,800,000
10-06-2014ภูมิพัฒน์ สินาเจริญซื้อ5.75260,000
25-06-2014วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ซื้อ5.9550,000
25-06-2014วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ซื้อ5.9050,000
21-08-2014พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย7.331,000,000
21-08-2014พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย7.271,000,000
03-09-2014วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย8.15100,000
03-09-2014วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย8.10100,000
22-09-2014วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ซื้อ7.30100,000
22-09-2014วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ซื้อ7.10100,000
22-09-2014ปิยวัฒน์ สื่อไพศาลซื้อ7.25500,000
26-12-2014พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย6.2575,000,000
26-12-2014อนุพงษ์ อัศวโภคินขาย6.0061,000,000
06-01-2015โอภาส เรืองรจิตปกรณ์ซื้อ5.95100,000
06-01-2015โอภาส เรืองรจิตปกรณ์ซื้อ6.00500,000
06-01-2015โอภาส เรืองรจิตปกรณ์ซื้อ5.95100,000
06-01-2015โอภาส เรืองรจิตปกรณ์ซื้อ6.00500,000
16-01-2015ศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ขาย6.3050,000
05-02-2015พรวุฒิ สารสินรับโอน0.0060,000
13-02-2015ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย6.85187,000
25-02-2015พรวุฒิ สารสินรับโอน0.0013,000
26-03-2015พรวุฒิ สารสินรับโอน0.00600,000
23-04-2015พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย7.751,000,000
20-10-2015พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย6.081,000,000
03-12-2015ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย5.60213,400
28-12-2015พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย5.4025,267,000
07-06-2016พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย6.40500,000
07-06-2016พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย6.45500,000
09-06-2016พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย6.60700,000
09-06-2016พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย6.65300,000
14-06-2016วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย6.8550,000
22-06-2016วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย6.95150,000
22-06-2016วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย6.9040,000
28-06-2016วิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ขาย7.25100,000
28-12-2016พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย7.051,000,000
29-12-2016พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย7.2047,700,000
28-12-2016พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย7.351,000,000
05-06-2017วรพงศ์ วิโรจน์ธนานุกูลขาย7.65220,000
13-06-2017ภมร ประเสริฐสรรค์ขาย7.80172,200
29-01-2018พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย9.25300,000
29-01-2018พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย9.30300,000
24-05-2018พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย9.001,000,000
24-05-2018พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย9.10600,000
24-05-2018พิเชษฐ วิภวศุภกรขาย9.15400,000

BIG LOT AP

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
11-05-25611384,3003,4979.10
19-04-25611397,6003,2218.10
18-04-256113,000,00024,3008.10
17-04-25611427,7003,4648.10
27-03-256111,922,20015,8588.25
23-03-256116,500,00054,2758.35
09-03-256114,000,00032,8008.20
09-02-256111,465,80012,5338.55
06-02-25611530,9004,5848.63
22-11-2560135,6003198.95
16-10-256011,042,7008,8138.45
03-10-2560158,0004547.84
28-04-25601680,0005,3727.90
19-04-256014,712,90035,4747.53
06-01-2560132,0002357.35
28-12-2559147,700,000343,4407.20
30-11-2559178,9005527.00
18-11-25591224,8001,5066.70
16-11-25591193,7001,3176.80
09-11-2559190066.95
01-11-25591193,7001,3466.95
02-06-255911,000,0006,2326.23
26-02-255926,800,00038,7605.70
17-02-255911,650,6329,1615.55
25-01-255911,875,16810,2695.48
22-01-2559130,0001645.45
14-01-255911,258,0007,1085.65
05-01-255911,193,3006,5935.52
24-12-2558125,267,000136,4425.40
22-12-25581896,6004,8235.38
11-12-255811,850,60010,0305.42
19-10-25581750,0004,5756.10
08-10-25581159,4009175.75
17-08-25584410,5002,4736.02
11-08-255812,900,00017,6516.09
06-08-255812,000,00011,8005.90
31-07-255817305.85
28-07-2558130,0001806.00
24-07-255818516.55
23-07-25581138,0009016.53
22-07-255811,718,60411,3846.62
20-07-2558113,400886.60
15-07-2558144,0002996.79
13-07-25581216,9001,4696.77
06-07-25581704,5004,8496.88
11-06-25581427,8003,0937.23
13-05-255813,963,40027,1786.86
07-05-2558145,0003247.19
06-05-25583300,0002,1757.25
06-05-2558140,0002907.25
24-04-25581960,0007,4227.73
23-04-255822,000,00015,4257.71
23-04-255811,279,0009,8447.70
08-04-255816,300477.45
20-03-25581122,2008867.25
18-03-25581300,1002,1317.10
30-01-2558111,379,40072,8286.40
30-01-2558112,046,20077,0966.40
28-01-255813,300,00020,6426.26

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น AP

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3