EA 47

1.25 2.72%

Status : อัพเดท 13-08-2563

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 47.25
เปลี่ยนแปลง 1.25
% เปลี่ยนแปลง 2.72
วันก่อนหน้า 46.00
เปิด 46.25
สูงสุด 47.25
ต่ำสุด 46.00
ปริมาณ (หุ้น) 11,457,208
มูลค่า('000 บาท) 535,732
ราคาเฉลี่ย 46.76

28.5

P/E

0.7

Yield%

85.71

Revenues Stable%

100.00

Profit Stable%

0.85

Quick Ratio

2.01

Current Ratio

1.4

Asset/Dept Ratio

0

D/E Ratio

49.14

Avg. Collection Period
(Days)

10.9

Avg. Payment Period
(Days)

24.28

Avg. Inventory Period
(Days)

62.52

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.30 บาท XD 19-03-2563

การซื้อขายของผู้บริหาร EA

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
15-02-2013อมร ทรัพย์ทวีกุลรับโอน0.001,800,000
19-03-2013อมร ทรัพย์ทวีกุลขาย7.95500,000
19-03-2013อมร ทรัพย์ทวีกุลขาย8.00500,000
19-03-2013อมร ทรัพย์ทวีกุลซื้อ8.251,000,000
21-08-2014พัชรวาท วงษ์สุวรรณซื้อ15.00150,000
13-06-2014วิเชียร อยู่พูนทรัพย์ซื้อ18.3015,000
21-08-2014พัชรวาท วงษ์สุวรรณขาย20.30100,000
21-08-2014พัชรวาท วงษ์สุวรรณซื้อ24.00100,000
01-08-2014พัชรวาท วงษ์สุวรรณโอนออก0.003,063,000
01-09-2014สุธรรม ส่งศิริขาย24.8098,361
08-01-2015วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัยขาย24.9042,500,000
29-01-2015วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัยขาย25.502,500,000
30-01-2015สุธรรม ส่งศิริซื้อ25.7540,000
17-02-2015บลังก้า ซูหลาน หวางซื้อ30.06500,000
17-02-2015สมโภชน์ อาหุนัยซื้อ30.06500,000
17-02-2015สุภาภรณ์ อาหุนัยขาย30.06500,000
03-03-2015สุธรรม ส่งศิริขาย31.75300,000
31-03-2015สุธรรม ส่งศิริซื้อ25.0040,000
20-05-2015อมร ทรัพย์ทวีกุลขาย24.729,000,000
20-05-2015อมร ทรัพย์ทวีกุลซื้อ24.729,000,000
20-05-2015สุธรรม ส่งศิริซื้อ24.6040,000
27-05-2015สุธรรม ส่งศิริซื้อ24.4030,000
18-06-2015สุธรรม ส่งศิริซื้อ23.9050,000
09-07-2015สุธรรม ส่งศิริซื้อ23.2050,000
10-07-2015สุธรรม ส่งศิริซื้อ22.8050,000
09-09-2015สุธรรม ส่งศิริขาย21.20132,200
11-09-2015สุธรรม ส่งศิริขาย21.19167,800
11-09-2015สุธรรม ส่งศิริขาย21.50100,000
24-09-2015สุธรรม ส่งศิริขาย21.50100,000
02-10-2015บลังก้า ซูหลาน หวางโอนออก0.1011,000,000
02-10-2015สมโภชน์ อาหุนัยโอนออก0.1011,000,000
09-10-2015สุธรรม ส่งศิริขาย23.80200,000
11-12-2015สมบูรณ์ อาหุนัยโอนออก0.0015,000,000
11-12-2015สมบูรณ์ อาหุนัยโอนออก0.0015,000,000
06-01-2016สมบูรณ์ อาหุนัยรับโอน0.0086,363
07-01-2016บลังก้า ซูหลาน หวางขาย21.301,000,000
11-01-2016สมโภชน์ อาหุนัยขาย21.301,000,000
11-01-2016สุธรรม ส่งศิริซื้อ21.50200,000
11-01-2016สุธรรม ส่งศิริซื้อ20.50200,000
21-01-2016สมบูรณ์ อาหุนัยขาย24.5013,200,000
03-02-2016บลังก้า ซูหลาน หวางโอนออก0.10630,000,000
01-02-2016สมโภชน์ อาหุนัยโอนออก0.10630,000,000
04-03-2016วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัยขาย21.20114,000
04-03-2016วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัยขาย20.812,350,600
25-03-2016สุธรรม ส่งศิริขาย22.85200,000
02-09-2016สมบูรณ์ อาหุนัยขาย26.50100,000
22-09-2016สุธรรม ส่งศิริขาย26.25100,000
20-06-2017สมบูรณ์ อาหุนัยขาย33.25100,000
21-06-2017วิมลมาศ วงศ์มกรพันธ์ขาย33.7518,000
22-06-2017สุธรรม ส่งศิริขาย34.50100,000
26-06-2017สมบูรณ์ อาหุนัยขาย34.5050,000
28-06-2017สมบูรณ์ อาหุนัยขาย36.0050,000
29-06-2017สุธรรม ส่งศิริขาย35.50200,000
30-06-2017สุภาภรณ์ อาหุนัยซื้อ35.891,000,000
12-07-2017สุธรรม ส่งศิริซื้อ33.50150,000
28-12-2017สมบูรณ์ อาหุนัยขาย52.0050,000
03-01-2018สมบูรณ์ อาหุนัยซื้อ51.0050,000
08-01-2018สุธรรม ส่งศิริขาย52.7550,000
12-01-2018สมบูรณ์ อาหุนัยขาย58.85120,000
12-01-2018สุธรรม ส่งศิริขาย60.88100,000
18-01-2018สุธรรม ส่งศิริขาย68.0050,000
22-01-2018สุธรรม ส่งศิริขาย68.2550,000
07-02-2018สุธรรม ส่งศิริซื้อ62.0050,000
07-03-2018สมบูรณ์ อาหุนัยซื้อ59.13100,000
07-03-2018สุธรรม ส่งศิริซื้อ61.50100,000
07-03-2018สมบูรณ์ อาหุนัยซื้อ58.2550,000
08-03-2018สุธรรม ส่งศิริซื้อ56.2550,000
08-03-2018สุภาภรณ์ อาหุนัยซื้อ51.0020,000
09-03-2018มานพ อุฬารสิริพงศ์ซื้อ50.501,800
12-03-2018สมบูรณ์ อาหุนัยซื้อ50.2550,000
14-03-2018สมบูรณ์ อาหุนัยซื้อ44.7540,000
14-03-2018สมบูรณ์ อาหุนัยขาย47.2540,000
16-03-2018อมร ทรัพย์ทวีกุลซื้อ48.941,600,000
16-03-2018อมร ทรัพย์ทวีกุลซื้อ49.501,000,000
19-03-2018สมโภชน์ อาหุนัยซื้อ49.002,000,000
19-03-2018สมโภชน์ อาหุนัยซื้อ49.00576,200
19-03-2018สมโภชน์ อาหุนัยซื้อ48.211,700,000
19-03-2018สมโภชน์ อาหุนัยซื้อ46.501,000,000
19-03-2018อมร ทรัพย์ทวีกุลซื้อ45.971,500,000
22-03-2018มานพ อุฬารสิริพงศ์ซื้อ48.251,900
05-04-2018สมบูรณ์ อาหุนัยซื้อ32.2550,000
12-04-2018สมบูรณ์ อาหุนัยขาย36.0050,000
27-04-2018สมบูรณ์ อาหุนัยซื้อ34.5050,000
27-04-2018สมบูรณ์ อาหุนัยซื้อ33.5050,000
31-05-2018สมบูรณ์ อาหุนัยขาย40.0050,000
13-06-2018วุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัยขาย38.50100,000
22-06-2018สมบูรณ์ อาหุนัยซื้อ34.6340,000
22-06-2018สมบูรณ์ อาหุนัยซื้อ34.2510,000
06-07-2018สมบูรณ์ อาหุนัยซื้อ28.8840,000
06-07-2018สมโภชน์ อาหุนัยซื้อ29.382,000,000
11-07-2018สมบูรณ์ อาหุนัยซื้อ29.5010,000
13-07-2018สมบูรณ์ อาหุนัยขาย31.1550,000

BIG LOT EA

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
24-04-256111,000,00035,00035.00
20-04-25612157,4005,78436.75
18-04-2561132,6001,13334.75
09-04-2561120,00061530.75
03-04-25612118,1004,01534.00
02-04-25613165,3006,44739.00
29-03-25611191,3008,36943.75
26-03-25611312,10014,51346.50
07-03-25611238,30012,09450.75
06-03-2561149,5003,00460.69
02-03-25611171,20010,82863.25
21-02-256113,500,000232,75066.50
14-02-256123,198,871215,62467.41
06-02-256112,500,000156,87562.75
24-01-2561111,10076068.44
18-01-256112,000,000138,00069.00
17-01-25611379,65525,72267.75
17-01-25611403,20027,31767.75
16-01-2561128,9001,95867.75
12-01-256113,300,000219,45066.50
03-01-2561164,3003,39252.75
18-12-256011,500,00075,37550.25
07-12-2560112,00057047.50
19-10-25601550,00022,00640.01
18-10-2560122141.00
12-09-2560122138.75
06-09-2560180,0003,10038.75
30-08-25601890,00033,15337.25
06-07-2560141,7001,38833.27
29-06-256022,000,00071,78035.89
14-06-25601110,0003,02527.50
08-06-25601120,0003,27027.25
02-06-25601120,0003,27027.25
11-05-256011,914,00052,15727.25
21-03-256017,20019126.54
15-02-2560140,0001,00125.02

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น EA

TAGS
มือใหม่ Season2 Dolla Cost Average 1 Pronprom เมื่อ 19/06/2013 09:58:26
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3