IHL 4

0.02 0.52%

Status : อัพเดท 26-10-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 3.88
เปลี่ยนแปลง 0.02
% เปลี่ยนแปลง 0.52
วันก่อนหน้า 3.86
เปิด 3.88
สูงสุด 3.92
ต่ำสุด 3.86
ปริมาณ (หุ้น) 265,700
มูลค่า('000 บาท) 1,030
ราคาเฉลี่ย 3.88

40.3

P/E

0

Yield%

32.22

Revenues Stable%

25.78

Profit Stable%

0.12

Quick Ratio

0.72

Current Ratio

1.91

Asset/Dept Ratio

0.97

D/E Ratio

37.95

Avg. Collection Period
(Days)

67.33

Avg. Payment Period
(Days)

261.86

Avg. Inventory Period
(Days)

232.47

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.10 บาท XD 26-08-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร IHL

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
03-10-2011ชุติมา บุษยโภคะซื้อ5.63250,000
03-10-2011องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.6550,000
04-10-2011ชุติมา บุษยโภคะซื้อ4.99155,000
04-10-2011องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ4.9861,000
04-10-2011องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ4.99182,700
05-10-2011องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ4.87318,000
06-10-2011องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ4.9871,900
23-03-2012องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.93134,400
26-03-2012องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.9520,000
11-05-2012วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ขาย7.309,000,000
28-05-2012องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.90400
01-06-2012องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9033,800
04-07-2012ชุติมา บุษยโภคะขาย8.008,000,000
27-08-2012องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ8.902,000,000
25-12-2012ชุติมา บุษยโภคะขาย9.057,000,000
23-04-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ8.97500,000
25-04-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ8.86500,000
25-04-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ8.80502,000
29-04-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ8.78968,800
07-05-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ9.25370,000
27-08-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.99151,600
28-08-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.00859,900
29-08-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0085,100
05-09-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0016,500
04-09-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.005,500
17-10-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.1320,100
18-10-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.1010,000
14-11-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0186,300
15-11-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0731,000
21-11-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.1026,200
26-11-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0832,400
25-11-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0582,400
26-11-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.10244,800
27-11-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.1011,600
28-11-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.02189,000
29-11-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.1129,000
11-12-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0638,100
12-12-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0212,500
13-12-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.1423,600
16-12-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0343,000
20-12-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0065,000
24-12-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0026,900
24-12-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0030,900
26-12-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0035,500
26-12-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.047,000
27-12-2013องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.98140,000
02-01-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.9875,000
06-01-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.9020,000
07-01-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.6970,000
08-01-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.9660,000
14-01-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.8530,000
16-01-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.9449,400
15-01-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.95100,000
17-01-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.9517,100
20-01-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.8523,200
03-02-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.7924,000
05-02-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.8047,000
07-02-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.8011,000
10-02-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.805,000
11-02-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ5.9110,700
12-02-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0011,000
13-02-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.2747,100
20-02-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.3080,800
03-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.051,348,200
04-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.00157,700
05-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.0563,100
06-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.14125,900
07-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.1547,300
10-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.2629,600
11-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.3028,800
12-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.35247,800
13-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.4770,200
17-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.41118,400
17-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.4571,400
20-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.4513,100
25-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.357,000
26-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.32109,800
27-03-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.429,500
02-04-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.3688,000
02-04-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.3037,800
03-04-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.3023,000
04-04-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.3556,800
10-04-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.3050,300
10-04-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.38131,300
11-04-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.4075,700
18-04-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.3050,000
18-04-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.3671,300
21-04-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.4465,900
30-04-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.4022,500
29-05-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2073,300
30-05-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2033,000
03-06-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.25176,800
03-06-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2550,000
05-06-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.3030,000
06-06-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.30148,600
09-06-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.35102,100
11-06-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.3030,000
16-06-2014วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.4028,900
12-06-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.3712,800
16-06-2014วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.51228,000
17-06-2014วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.7559,200
18-06-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.74149,000
03-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.47205,700
04-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.48145,100
07-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.50110,000
09-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.4530,000
15-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.4325,700
17-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.3420,000
17-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.25100
18-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.3023,700
23-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.1577,000
24-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.21345,600
25-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2538,000
28-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.17130,000
29-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2410,700
31-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.15278,600
31-07-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.1140,000
01-08-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.1010,000
04-08-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0510,000
05-08-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.99106,000
06-08-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0479,700
07-08-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0260,000
08-08-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9622,600
13-08-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9829,700
15-08-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0581,400
20-08-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0566,800
22-08-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.1065,000
01-09-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0070,000
02-09-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9343,000
03-09-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9540,000
08-09-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9170,700
08-09-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9040,000
18-09-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.00375,400
22-09-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9798
22-09-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8665,400
23-09-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9011,300
25-09-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8510,000
26-09-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.858,700
09-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.6328,000
10-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7558,900
13-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7026,500
14-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.6830,800
15-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7030,000
16-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7020,000
17-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.6967,900
20-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.6890,000
21-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.6821,200
22-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7015,000
24-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.66111,800
27-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.6553,700
28-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7027,200
29-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7537,100
30-10-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8352,600
03-11-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8145,800
04-11-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7520,000
10-11-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.751,108,000
11-11-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7582,500
13-11-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.75281,800
12-11-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.80140
14-11-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.73123,400
18-11-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.89127,300
19-11-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8467,600
24-11-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.85150,000
26-11-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8014,600
27-11-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8023,600
28-11-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.80139,800
01-12-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8031,200
02-12-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.801,100
03-12-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8017,300
11-12-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.80104,700
12-12-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7565,600
16-12-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7031,000
16-12-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.56170,800
17-12-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.56170,800
17-12-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.51110,000
23-12-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7980,100
24-12-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7981,400
25-12-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8420,800
30-11--0001องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.78-543
29-12-2014องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8150,000
05-01-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7693,200
08-01-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.7622,700
09-01-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8265,200
12-01-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9030,000
14-01-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8874,400
16-01-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.1158,600
19-01-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.3050,000
20-01-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.32168,100
21-01-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.3023,000
29-01-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.20217,000
30-01-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2041,300
10-02-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9570,000
13-02-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8520,000
30-11--0001องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.85-543
09-03-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2190,400
10-03-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.187,500
30-03-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.18125,000
20-04-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.097,700
22-04-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.3160,200
22-04-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2294,600
23-04-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2510,100
24-04-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.3064,600
27-04-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.33103,900
28-04-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.36175,700
29-04-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.36293,900
30-04-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.30152,300
15-05-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0424,100
18-05-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0523,300
20-05-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0596,100
27-05-2015วรรณวิสา ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.10458,200
20-07-2015นิติ เนื่องจำนงค์ขาย8.854,300
20-07-2015นิติ เนื่องจำนงค์ขาย8.8050,000
20-07-2015นิติ เนื่องจำนงค์ขาย8.8045,700
23-07-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ขาย8.555,000,000
23-07-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์โอนออก0.0021,738,100
23-07-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์รับโอน0.006,849,400
18-09-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9525,300
28-09-2015ชุติมา บุษยโภคะซื้อ7.008,000,000
08-10-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9025,300
08-10-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9054,100
09-10-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9016,200
13-10-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.90119,400
14-10-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9039,400
14-10-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9518,100
20-10-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.955,900
21-10-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9520,000
22-10-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9560,700
17-11-2015ชุติมา บุษยโภคะซื้อ7.153,100
17-11-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9085,800
17-11-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.906,000
19-11-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.26117,600
23-11-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2634,600
25-11-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2651,500
27-11-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2540,000
01-12-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2587,100
02-12-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.25139,300
04-12-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2556,700
04-12-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.25200,000
09-12-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.2559,300
09-12-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.20147,000
11-12-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.11236,400
14-12-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.00120,000
15-12-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.93291,400
22-12-2015องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.8560,000
04-01-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0019,500
05-01-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9015,000
06-01-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9069,000
07-01-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9072,400
08-01-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.90300,000
12-01-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.92165,000
12-01-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.90149,900
14-01-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9050,000
15-01-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.9061,600
18-01-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0059,200
01-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.002,800
03-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0039,800
04-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0033,800
22-01-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ6.90257,800
28-01-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.003,000
29-01-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0030,000
05-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0010,800
08-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0010,000
09-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0030,500
10-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.003,000
11-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.1040,000
12-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0564,200
15-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0547,000
16-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0520,000
17-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0548,400
18-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0555,700
19-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0540,800
23-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0550,000
23-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0550,000
25-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.051,600
25-02-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.055,900
01-03-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.095,100
04-03-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0550,000
07-03-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0526,500
09-03-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.056,600
11-03-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.05800
17-03-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.104,000
21-03-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.102,000
21-03-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.1031,800
25-03-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.08134,800
28-03-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.155,100
29-03-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0550,000
30-03-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0537,400
04-04-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.0590,800
05-04-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.1061,400
07-04-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.1012,200
21-04-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.1060,030
20-04-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.1054,800
19-04-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.1060,000
18-04-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.086,000
28-04-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.4137,800
29-04-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.45109,100
03-05-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.52504,300
04-05-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.4017,500
03-05-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.52504,300
04-05-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.4017,500
09-05-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.40700
11-05-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.52185,000
12-05-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.5025,100
13-05-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.46122,800
16-05-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ7.5323,300
09-06-2016สมชาติ ลิมปานุภาพขาย9.37100,000
15-06-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ขาย8.0010,000,000
20-06-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ขาย8.105,000,000
22-06-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ขาย8.255,000,000
27-06-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ขาย8.005,000,000
13-07-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ขาย8.005,000,000
14-07-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ขาย8.0010,000,000
25-07-2016ชุติมา บุษยโภคะซื้อ9.0010,000,000
25-07-2016ชุติมา บุษยโภคะขาย9.0010,000,000
07-09-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ9.16311,600
23-09-2016สมชาติ ลิมปานุภาพซื้อ8.8070,000
26-10-2016องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ3.34440,000
26-06-2017สมชาติ ลิมปานุภาพขาย10.30200,000
20-09-2017องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ9.78800,000
20-09-2017องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ขาย10.30500,000
25-12-2017สมยศ อัคคไพบูลย์ซื้อ6.0089,400
25-12-2017สมยศ อัคคไพบูลย์ซื้อ6.0096,200
26-12-2017ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ซื้อ10.03601,100
26-12-2017สมยศ อัคคไพบูลย์ซื้อ6.0064,400
26-12-2017ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ซื้อ10.00100,000
27-12-2017สมยศ อัคคไพบูลย์ซื้อ6.0050,000
05-03-2018สมยศ อัคคไพบูลย์ซื้อ6.7580,000
07-03-2018สมยศ อัคคไพบูลย์ซื้อ6.8570,000
14-03-2018ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์โอนออก0.00701,100
14-03-2018ช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์รับโอน0.00701,100
15-03-2018สมยศ อัคคไพบูลย์โอนออก0.00450,000
15-03-2018สมยศ อัคคไพบูลย์รับโอน0.00450,000
15-03-2018สมยศ อัคคไพบูลย์ซื้อ7.0050,000
11-04-2018องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ9.2480,000
02-07-2018องอาจ ดำรงสกุลวงษ์ซื้อ8.0020,000

BIG LOT IHL

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
28-11-256012,252,20022,94810.19
23-11-25601900,0009,18710.21
02-09-255912,000,00019,5009.75
22-07-2559110,000,00090,0009.00
13-07-2559110,000,00080,0008.00
12-07-255915,000,00040,0008.00
24-06-255915,000,00040,0008.00
21-06-255915,000,00041,2508.25
17-06-255915,000,00040,5008.10
14-06-2559210,000,00080,0008.00
25-09-255818,000,00056,0007.00
20-07-255815,000,00042,7508.55
17-07-255827,560,00066,1508.75

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น IHL

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3