IRC 13

0.10 0.78%

Status : อัพเดท 13-08-2563

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 12.90
เปลี่ยนแปลง 0.10
% เปลี่ยนแปลง 0.78
วันก่อนหน้า 12.80
เปิด 12.80
สูงสุด 12.90
ต่ำสุด 12.80
ปริมาณ (หุ้น) 47,660
มูลค่า('000 บาท) 614
ราคาเฉลี่ย 12.88

12

P/E

3.4

Yield%

28.57

Revenues Stable%

42.86

Profit Stable%

1.12

Quick Ratio

2.88

Current Ratio

3.81

Asset/Dept Ratio

0.47

D/E Ratio

73.24

Avg. Collection Period
(Days)

76.9

Avg. Payment Period
(Days)

48.27

Avg. Inventory Period
(Days)

44.6

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.4164 บาท XD 06-02-2563

การซื้อขายของผู้บริหาร IRC

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
05-04-2012พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ10.9950,000
05-04-2012พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ10.9950,000
10-04-2012อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.1837,500
10-04-2012ทนง ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.2560,000
10-04-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ11.2060,000
10-04-2012อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.2037,000
14-05-2012ทนง ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.0020,000
14-05-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ11.009,100
17-05-2012ทนง ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.1010,000
17-05-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ11.10100
17-05-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ11.105,000
28-05-2012ทนง ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.0010,000
29-05-2012พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.2010,000
29-05-2012พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.2011,000
29-05-2012พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.206,600
05-06-2012พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.3010,000
05-06-2012พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.20700
05-06-2012พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.3010,000
05-06-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ11.207,000
05-06-2012พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.2010,000
07-06-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ11.203,000
07-06-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ11.1020,800
08-06-2012พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.305,000
08-06-2012พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.2010,000
08-06-2012พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ11.2010,000
15-08-2012ทนง ลี้อิสสระนุกูลซื้อ12.4520,000
15-08-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ12.4520,000
21-08-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ12.608,200
21-08-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ12.601,300
28-08-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ12.9020,000
29-08-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ12.60200
30-08-2012ทนง ลี้อิสสระนุกูลซื้อ12.605,000
30-08-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ12.6010,300
31-08-2012พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ12.7070,000
03-09-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ12.6030,000
10-09-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ13.0630,000
11-09-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ12.9520,000
26-11-2012อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ13.905,000
26-11-2012อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ14.0045,000
06-12-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ14.2030,000
07-12-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ13.9020,000
17-12-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ14.1010,000
20-12-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ14.5850,000
20-12-2012พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ14.6812,000
25-12-2012โสภา ล้ำเลิศวรวิทย์ซื้อ14.90300
14-05-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ15.5315,000
25-12-2012โสภา ล้ำเลิศวรวิทย์ซื้อ15.504,700
27-12-2012โสภา ล้ำเลิศวรวิทย์ซื้อ15.30400
26-12-2012อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.4025,000
26-12-2012อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.5025,000
28-12-2012อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.4022,000
28-12-2012อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.5028,000
10-01-2013โสภา ล้ำเลิศวรวิทย์ซื้อ16.104,600
10-01-2013อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ16.1039,700
10-01-2013อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ16.1010,300
11-01-2013อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.801,000
10-01-2013โสภา ล้ำเลิศวรวิทย์ขาย15.805,000
11-01-2013อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.8044,600
11-01-2013อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.904,400
28-01-2013อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ16.3028,500
28-01-2013อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ16.302,800
31-01-2013อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ16.303,300
21-02-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ20.7050,000
21-02-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ20.9520,000
06-03-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ19.509,200
06-03-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ19.305,500
26-03-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ18.7010,000
27-03-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ18.7010,000
19-04-2013จตุพล เลาหชัยนามซื้อ19.202,500
02-05-2013อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ20.3011,600
16-05-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ23.5520,000
28-05-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ21.6010,000
14-06-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ18.8020,000
18-06-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.5010,000
21-06-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.204,400
21-06-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ18.7515,500
27-06-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.5519,900
02-07-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.5020,000
02-07-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.5010,000
04-07-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.401,500
04-07-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.1918,200
05-07-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.5010,000
11-07-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.3635,500
23-01-2014พรทิพย์ เศรษฐีวรรณรับโอน0.0074,100
15-08-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ17.707,700
15-08-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ17.5840,000
20-08-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ16.302,300
22-08-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.0520,000
26-08-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ14.709,400
29-08-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ14.9010,000
29-08-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ14.409,000
29-08-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ14.0010,000
04-09-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ14.0020,000
05-09-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ13.9010,000
09-09-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ13.703,700
10-09-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ13.8010,000
11-09-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ13.802,000
16-09-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ14.1512,500
17-09-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ15.00800
18-09-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ15.108,100
26-09-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ15.30500
26-09-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.3010,000
30-09-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ15.3010,000
01-10-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ15.1020,000
03-10-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ15.1010,000
05-11-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.0015,000
03-10-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ14.9010,000
05-11-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ14.9010,000
08-10-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ15.3010,000
14-10-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ15.1010,000
05-11-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.10700
05-11-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.056,000
05-11-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.301,900
24-10-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ15.3010,000
05-11-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.3510,000
05-11-2013พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูลซื้อ15.2514,700
23-12-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ15.2010,000
26-12-2013พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ15.1010,000
02-01-2014พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ14.8520,000
02-01-2014พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ14.3010,000
29-09-2015สุชาติ คูถิรตระการซื้อ18.903,400
29-09-2015สุชาติ คูถิรตระการซื้อ19.005,000
01-10-2015สุชาติ คูถิรตระการซื้อ18.003,000
03-03-2016พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.0010,000
03-03-2016พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.0010,000
04-03-2016พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.0010,000
07-03-2016อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ19.104,400
07-03-2016พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.0010,000
07-03-2016อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ19.1015,600
10-03-2016พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.203,000
11-03-2016พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.2010,000
14-03-2016อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ19.2715,000
16-03-2016พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ19.2010,000
16-03-2016อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ19.305,000
17-03-2016อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ19.308,700
28-06-2016พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ20.20200
07-07-2016พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ20.5010,000
08-07-2016พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ20.801,600
29-06-2017อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ23.9020,000
30-06-2017อภิชาต ลี้อิสสระนุกูลซื้อ24.0012,800
17-08-2017พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ23.001,500
17-08-2017พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ23.2330,000
21-08-2017พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ23.309,000
04-09-2017พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ23.506,500
19-09-2017พรทิพย์ เศรษฐีวรรณซื้อ23.409,500

BIG LOT IRC

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น IRC

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3