KIAT 1

-0.01 -1.69%

Status : อัพเดท 29-11-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 0.58
เปลี่ยนแปลง -0.01
% เปลี่ยนแปลง -1.69
วันก่อนหน้า 0.59
เปิด 0.59
สูงสุด 0.59
ต่ำสุด 0.58
ปริมาณ (หุ้น) 3,891,728
มูลค่า('000 บาท) 2,275
ราคาเฉลี่ย 0.58

20.2

P/E

6.3

Yield%

32.73

Revenues Stable%

39.27

Profit Stable%

2.27

Quick Ratio

7.5

Current Ratio

5.89

Asset/Dept Ratio

0.28

D/E Ratio

70.08

Avg. Collection Period
(Days)

32.82

Avg. Payment Period
(Days)

43.75

Avg. Inventory Period
(Days)

81.01

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.01 บาท XD 23-08-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร KIAT

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
30-01-2012เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ013.202,000,000
26-01-2012วิภา ตันติธนากรกุลขาย013.202,000,000
21-03-2012โอม หุวะนันทน์ซื้อ013.0010,000
11-12-2014เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย008.5011,000,000
15-12-2014เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย012.506,000,000
19-12-2014เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย013.505,000,000
05-03-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ขาย001.652,500,000
06-05-2015เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์โอนออก000.00250,000,000
06-05-2015เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์รับโอน000.00250,000,000
12-05-2015เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์โอนออก000.00250,000,000
14-05-2015เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์โอนออก000.00250,000,000
23-06-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ001.18500,000
23-06-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ001.211,900,000
23-06-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ001.18600,000
07-07-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ001.231,500,000
09-07-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ001.231,500,000
10-07-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ขาย001.331,500,000
21-07-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ001.081,500,000
22-07-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ001.0425,900
22-07-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ001.03474,100
02-10-2015สกุณา อนุวารีพงษ์ซื้อ000.941,000,000
29-02-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.747,070,000
29-02-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.3216,200,000
29-02-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.743,750,000
29-02-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.319,000,000
14-03-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.731,000,000
14-03-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.732,000,000
15-03-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.742,000,000
15-03-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.312,774,939
16-03-2016เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.317,000,000
05-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.3013,200,000
05-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.725,430,000
05-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.724,950,000
05-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.3012,100,000
07-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.734,781,800
07-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.3011,700,000
07-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.731,185,000
07-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.293,000,000
08-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.733,150,000
08-07-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.298,000,000
02-08-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.726,603,200
02-08-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.2817,400,000
02-08-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.723,250,000
02-08-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.278,775,600
13-10-2016สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.522,000,000
21-02-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.691,625,000
21-02-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.244,704,000
22-02-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.69520,000
22-02-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.241,500,000
03-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.69200,000
03-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.21700,000
06-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.69500,000
06-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.211,800,000
07-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.68100,000
07-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.21200,000
13-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.66700,000
13-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.192,686,500
14-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.64900,000
14-03-2017เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.183,199,200
25-10-2017สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.60536,700
25-10-2017สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.112,924,400
27-10-2017สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.60321,500
27-10-2017สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.111,763,900
01-01-1970นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.592,310,300
01-01-1970นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.593,089,900
01-01-1970นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.605,599,800
01-01-1970นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.607,585,900
01-01-1970นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.599,414,100
01-01-1970นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุลซื้อ000.66500,000
01-01-1970นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.65500,000
01-01-1970นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.65206,400
01-01-1970นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.651,293,600
01-01-1970นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.671,000,000
01-01-1970นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.681,000,000
01-01-1970นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.71991,600
01-01-1970นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.718,400
01-01-1970นาย สุเวทย์ ธีรวชิรกุลซื้อ000.64100
01-01-1970นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.571,000,000
01-01-1970นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.57500,000
01-01-1970นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.432,000,000
01-01-1970นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.452,000,000
01-01-1970นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.461,946,300
01-01-1970นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.334,000,000
01-01-1970นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.31600,000
01-01-1970นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.311,400,000
01-01-1970นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.321,000,000
01-01-1970นาง สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.307,000,000
01-01-1970นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.259,700
01-01-1970นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.251,990,300
01-01-1970นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.242,000,000
01-01-1970นางสาว มินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.231,956,000
01-01-1970นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.325,000,000
01-01-1970นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.393,000,000
01-01-1970นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.472,000,000
01-01-1970นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.47816,000
01-01-1970นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.48184,000
01-01-1970นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.472,000,000
01-01-1970นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.47816,000
01-01-1970นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.48184,000
01-01-1970นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.4910,000,000
01-01-1970นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.492,835,100
01-01-1970นาย เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ขาย000.4720
01-01-1970นาย เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ซื้อ000.491,915,000

BIG LOT KIAT

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น KIAT

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3