PB 71

0.00 0.00%

Status : อัพเดท 19-10-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 70.50
เปลี่ยนแปลง 0.00
% เปลี่ยนแปลง 0.00
วันก่อนหน้า 70.50
เปิด 70.50
สูงสุด 70.50
ต่ำสุด 69.75
ปริมาณ (หุ้น) 5,300
มูลค่า('000 บาท) 371
ราคาเฉลี่ย 69.98

20.2

P/E

2.7

Yield%

86.67

Revenues Stable%

86.67

Profit Stable%

1.24

Quick Ratio

4.74

Current Ratio

6.06

Asset/Dept Ratio

0.25

D/E Ratio

40.09

Avg. Collection Period
(Days)

52.32

Avg. Payment Period
(Days)

16.33

Avg. Inventory Period
(Days)

4.1

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.84 บาท XD 06-09-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร PB

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
30-09-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ32.7511,000
03-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ32.507,000
05-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ29.343,200
05-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ31.351,200
07-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ31.627,000
07-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ31.823,000
11-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ31.774,500
11-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ31.752,000
14-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ33.252,000
14-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ33.203,200
20-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ33.043,000
20-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ32.307,200
25-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ32.1610,100
25-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ31.7511,100
27-10-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ32.143,600
01-11-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ32.756,000
01-11-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ33.453,000
03-11-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ33.1914,600
07-11-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ33.003,100
01-12-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ36.25400
16-12-2011อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ37.25100
05-03-2012ยุพา สุนทราภาโอนออก0.00300,000
25-04-2012เพชรรัตน์ อนันตวิชัยขาย47.5010,400
26-04-2012เพชรรัตน์ อนันตวิชัยขาย47.2510,000
27-04-2012เพชรรัตน์ อนันตวิชัยขาย47.5010,000
10-05-2012เพชรรัตน์ อนันตวิชัยขาย47.5010,000
23-05-2012ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย49.833,000
06-07-2012พิพัฒ พะเนียงเวทย์รับโอน0.001,543,100
09-07-2012เพชรรัตน์ อนันตวิชัยขาย51.0019,600
12-07-2012ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย58.014,000
26-07-2012ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์รับโอน0.007,500
30-07-2012ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์โอนออก0.007,500
18-10-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยโอนออก0.0050,000
18-10-2012ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย61.918,000
18-10-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ60.003,600
24-10-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ60.002,700
24-10-2012ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย61.757,000
30-10-2012ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย62.00400
30-10-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ60.0010,000
30-10-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ60.00600
06-11-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ60.003,100
06-11-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ60.001,000
06-11-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ60.00200
06-11-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยโอนออก0.0050,000
09-11-2012ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย60.501,600
12-11-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ60.003,000
12-11-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ59.758,200
15-11-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ58.6413,200
20-11-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ55.359,700
20-11-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ56.25200
28-11-2012อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ53.25200
26-12-2012ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย55.655,000
21-01-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ54.50200
21-01-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ54.50200
21-01-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ54.002,000
24-01-2013ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย55.005,000
08-02-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ58.00100
18-02-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ56.00300
18-02-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ55.509,400
21-02-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ55.75200
21-02-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ54.881,000
05-03-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ55.001,200
13-03-2013มาลี ตั้งใจสนองโอนออก0.0040,000
11-04-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ51.00200
23-04-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ51.0010,000
22-05-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ49.703,500
22-05-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ50.00500
22-05-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ49.2618,000
28-05-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ49.6111,400
28-05-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ50.181,400
28-05-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ50.00600
04-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ51.00500
04-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ50.881,000
05-06-2013ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์รับโอน0.005,000
07-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ50.45500
07-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ50.00300
14-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ49.38400
17-06-2013ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย49.505,000
20-06-2013บุญศักดิ์ เจียมปรีชาซื้อ49.251,000
14-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ49.505,300
20-06-2013บุญศักดิ์ เจียมปรีชาซื้อ47.441,800
14-06-2013สมศักดิ์ อนุรักษ์ภราดรโอนออก0.00300,000
14-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ47.636,000
20-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ48.50700
20-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ48.38200
20-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ47.731,500
24-06-2013บุญศักดิ์ เจียมปรีชาซื้อ47.001,200
25-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ46.605,600
25-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ46.293,600
25-06-2013บุญศักดิ์ เจียมปรีชาซื้อ47.001,000
25-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ47.001,000
28-06-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ47.00100
09-07-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ47.061,200
09-07-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ47.00500
12-07-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ46.781,800
12-07-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ46.611,400
25-07-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยโอนออก0.00200,000
02-08-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ46.75400
02-08-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ46.751,300
07-08-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ47.002,500
07-08-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ46.962,000
14-08-2013ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย46.755,000
20-08-2013พิพัฒ พะเนียงเวทย์รับโอน0.003,324,500
20-08-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ46.2510,000
20-08-2013มาลี ตั้งใจสนองโอนออก0.00150,000
29-08-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ43.50400
29-08-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ43.75200
29-08-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ43.60500
03-09-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ43.50200
03-09-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ42.81400
09-09-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ42.20500
13-09-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ42.002,200
13-09-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ41.751,600
08-11-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ46.38200
08-11-2013อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ46.25100
03-12-2013พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ45.00240,000
10-02-2014อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ39.362,400
18-02-2014อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ39.302,200
18-02-2014อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ39.25400
30-07-2014ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย47.25900
30-07-2014ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย47.25200
19-12-2014พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ41.691,300
22-12-2014พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ41.472,700
24-12-2014พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ41.501,000
29-12-2014พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ41.132,000
30-12-2014พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ40.632,000
15-01-2015พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ40.9180,000
16-01-2015พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ40.3810,000
24-04-2015อภิชาติ ธรรมมโนมัยโอนออก0.003,319,970
24-04-2015อภิชาติ ธรรมมโนมัยรับโอน0.003,319,970
24-04-2015อภิชาติ ธรรมมโนมัยโอนออก0.001,500,000
24-04-2015อภิชาติ ธรรมมโนมัยรับโอน0.001,500,000
03-06-2015ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย42.159,900
05-06-2015พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ42.3730,000
05-08-2015ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย44.2310,000
15-10-2015อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ45.505,000
30-11-2015พจนี พะเนียงเวทย์ซื้อ50.75800
06-01-2016บุญศักดิ์ เจียมปรีชาซื้อ48.251,000
08-01-2016อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ48.007,400
26-02-2016พจนี พะเนียงเวทย์ซื้อ49.252,000
01-03-2016พจนี พะเนียงเวทย์ซื้อ49.251,700
07-06-2016อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ56.508,000
07-06-2016อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ56.252,600
10-06-2016พจนี พะเนียงเวทย์ซื้อ57.5045,180
13-06-2016พนิดา ประโยชน์ทวีกิจโอนออก0.00200,000
17-06-2016บุญศักดิ์ เจียมปรีชาขาย63.622,000
22-06-2016อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ64.9410,000
22-06-2016อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ62.004,000
27-06-2016อภิชาติ ธรรมมโนมัยซื้อ63.0010,000
14-07-2016อภิชาติ ธรรมมโนมัยโอนออก0.0086,200
18-10-2016ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์ขาย64.0010,000
18-05-2017พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ63.5021,000
15-11-2017พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ63.0010,000
05-03-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ62.001,700
05-03-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ62.003,300
05-03-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.677,500
14-03-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.502,500
20-03-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.255,000
04-05-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.005,000
04-05-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ62.2525,000
31-05-2018มาลี ตั้งใจสนองโอนออก0.003,000,000
06-06-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.3810,400
07-06-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.504,000
08-06-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.466,000
11-06-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.327,000
12-06-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.3810,000
13-06-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.347,900
14-06-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.505,000
15-06-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.0911,100
18-06-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.005,000
19-06-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ61.005,000
20-06-2018พิพัฒ พะเนียงเวทย์ซื้อ60.8810,000

BIG LOT PB

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
25-10-2559150,0003,15063.00
24-09-2558125,0001,12545.00

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น PB

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3