PHOL 4

0.04 1.02%

Status : อัพเดท 28-01-2565

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 3.96
เปลี่ยนแปลง 0.04
% เปลี่ยนแปลง 1.02
วันก่อนหน้า 3.92
เปิด 3.92
สูงสุด 3.98
ต่ำสุด 3.92
ปริมาณ (หุ้น) 478,189
มูลค่า('000 บาท) 1,891
ราคาเฉลี่ย 3.95

9.7

P/E

7.4

Yield%

26.00

Revenues Stable%

19.50

Profit Stable%

0.19

Quick Ratio

1.92

Current Ratio

1.43

Asset/Dept Ratio

0.71

D/E Ratio

63.58

Avg. Collection Period
(Days)

64.44

Avg. Payment Period
(Days)

93.1

Avg. Inventory Period
(Days)

92.24

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.16 บาท XD 25-08-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร PHOL

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
29-11-2011บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ขาย004.065,000
26-12-2011บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ขาย004.08100,000
26-12-2011บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ขาย004.17395,000
25-05-2012พรชัย ชุนหจินดาซื้อ003.66120,600
25-05-2012พรชัย ชุนหจินดาซื้อ003.6479,400
19-11-2012ชวลิต หวังธำรงซื้อ003.79245,400
20-12-2012ชวลิต หวังธำรงซื้อ004.22194,700
20-12-2012ชวลิต หวังธำรงซื้อ004.25594,500
24-12-2012ชวลิต หวังธำรงซื้อ004.2474,200
24-12-2012ชวลิต หวังธำรงซื้อ004.21308,200
07-03-2013พรชัย ชุนหจินดาซื้อ004.8299,800
07-03-2013พรชัย ชุนหจินดาซื้อ004.7622,000
18-03-2013ชวลิต หวังธำรงโอนออก000.001,000,000
18-03-2013ชวลิต หวังธำรงรับโอน000.001,000,000
26-04-2013ชวลิต หวังธำรงรับโอน000.0012,500,000
26-04-2013ชวลิต หวังธำรงขาย005.06236,600
29-04-2013ชวลิต หวังธำรงขาย005.07430,000
29-04-2013ชวลิต หวังธำรงขาย005.0570,000
27-05-2013ชวลิต หวังธำรงขาย005.657,100
27-05-2013ชวลิต หวังธำรงขาย005.6050,000
14-06-2013พรศักดิ์ ชุนหจินดาซื้อ004.4437,100
25-06-2013พรชัย ชุนหจินดาซื้อ004.7183,200
22-08-2013ธันยา หวังธำรงโอนออก000.003,500,000
22-08-2013ธันยา หวังธำรงรับโอน000.003,500,000
22-08-2013พรศักดิ์ ชุนหจินดาโอนออก000.00580,000
22-08-2013พรศักดิ์ ชุนหจินดารับโอน000.00580,000
14-10-2013พรศักดิ์ ชุณหชัชราชัยซื้อ004.6038,000
14-10-2013พรศักดิ์ ชุณหชัชราชัยซื้อ004.5652,000
29-08-2014ประมุข วงศ์ธนะเกียรติโอนออก000.001,488,240
29-08-2014ประมุข วงศ์ธนะเกียรติรับโอน000.001,488,240
25-02-2015เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์โอนออก000.0024,000
24-03-2015ประมุข วงศ์ธนะเกียรติขาย005.5534,320
24-03-2015ประมุข วงศ์ธนะเกียรติขาย005.5565,700
16-11-2015พรชัย ชุนหจินดาซื้อ003.6455,300
16-11-2015พรชัย ชุนหจินดาซื้อ003.682,700
26-11-2015พรศักดิ์ ชุนหจินดาซื้อ003.586,000
26-11-2015พรศักดิ์ ชุนหจินดาซื้อ003.5810,000
26-11-2015พรศักดิ์ ชุนหจินดาซื้อ003.5610,000
26-11-2015ชัยวัฒน์ สท้อนดีซื้อ003.52150,000
13-01-2016พรชัย ชุนหจินดาซื้อ002.985,000
13-01-2016พรชัย ชุนหจินดาซื้อ002.9910,000
13-01-2016พรชัย ชุนหจินดาซื้อ003.007,000
26-01-2016ประมุข วงศ์ธนะเกียรติซื้อ003.0360,000
26-01-2016ประมุข วงศ์ธนะเกียรติซื้อ003.1125,000
10-03-2016ประมุข วงศ์ธนะเกียรติซื้อ004.1740,000
22-03-2016ธีรเดช จารุตั้งตรงซื้อ004.2010,001
27-10-2016ชวลิต หวังธำรงโอนออก000.005,000,000
15-11-2016ประมุข วงศ์ธนะเกียรติขาย000.9731,250
15-11-2016ประมุข วงศ์ธนะเกียรติขาย001.03355,635
15-11-2016พรชัย ชุนหจินดาขาย001.2020,000
15-11-2016พรชัย ชุนหจินดาขาย001.09318,129
21-11-2016ชวลิต หวังธำรงขาย001.03550,000
22-11-2016ธันยา หวังธำรงขาย001.01100,000
21-11-2016ชวลิต หวังธำรงขาย001.01167,900
22-11-2016ธันยา หวังธำรงขาย001.0397,400
25-11-2016ชวลิต หวังธำรงขาย000.90200,000
25-11-2016ชวลิต หวังธำรงขาย000.90300,000
13-12-2016ธันยา หวังธำรงขาย000.77150,000
16-12-2016ชวลิต หวังธำรงขาย000.862,245,000
16-12-2016ชวลิต หวังธำรงขาย000.892,858,600
16-12-2016ชวลิต หวังธำรงซื้อ000.905
28-12-2016พรศักดิ์ ชุนหจินดาขาย000.7532,000
28-12-2016พรศักดิ์ ชุนหจินดาขาย000.802,500
28-12-2016พรศักดิ์ ชุนหจินดาขาย000.7654,500
28-12-2016พรศักดิ์ ชุนหจินดาขาย000.75125,100
28-12-2016พรศักดิ์ ชุนหจินดาขาย000.7446
10-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย000.75100,000
12-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย000.74200,000
12-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย000.77101,000
12-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย000.77101,000
12-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย000.74200,000
18-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย000.78300,000
18-01-2017ธันยา หวังธำรงขาย000.78600,000
08-03-2017ธันยา หวังธำรงขาย000.481,249,000
14-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย000.47505,200
14-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย000.47100,000
14-03-2017ชัยวัฒน์ สท้อนดีซื้อ000.5110,000
27-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.76100,000
27-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.72100,000
27-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.74100,000
31-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.72100,000
31-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.72100,000
31-03-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.72100,000
03-04-2017ธันยา หวังธำรงขาย000.57525,500
03-04-2017ธันยา หวังธำรงขาย000.58500,000
03-04-2017ชวลิต หวังธำรงขาย000.58500,000
04-04-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.72100,000
04-04-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.72100,000
07-04-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.72200,000
07-04-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.74100,000
10-04-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.72100,000
29-05-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.6691,600
29-05-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.6650,000
29-05-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.7070,000
01-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.7040,000
01-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.6850,000
01-06-2017ธีรเดช จารุตั้งตรงขาย000.42378,600
01-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.6815,900
01-06-2017ธีรเดช จารุตั้งตรงขาย000.42200,800
06-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.66100,000
06-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.66100,000
08-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.7050,000
08-06-2017ธีรเดช จารุตั้งตรงขาย000.42855,700
08-06-2017ธีรเดช จารุตั้งตรงขาย000.39275,100
12-06-2017ธีรเดช จารุตั้งตรงขาย000.39100,000
12-06-2017ธีรเดช จารุตั้งตรงขาย000.38150,000
15-06-2017ประไพพิศ วิริยะบุบผาขาย000.37150,000
22-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.6250,000
22-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.63100,000
22-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.5850,000
28-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.5250,000
28-06-2017ชวลิต หวังธำรงขาย002.5050,000
01-09-2017ชวลิต หวังธำรงโอนออก000.005,000,000
06-09-2017ชัยวัฒน์ สท้อนดีขาย000.8339,650
01-01-1970นาย ธันยา หวังธำรงซื้อ001.8550,000

BIG LOT PHOL

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น PHOL

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3