PSL 16

0.20 1.24%

Status : อัพเดท 03-12-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 16.30
เปลี่ยนแปลง 0.20
% เปลี่ยนแปลง 1.24
วันก่อนหน้า 16.10
เปิด 16.10
สูงสุด 16.60
ต่ำสุด 16.00
ปริมาณ (หุ้น) 20,096,238
มูลค่า('000 บาท) 326,785
ราคาเฉลี่ย 16.26

9.2

P/E

0

Yield%

33.33

Revenues Stable%

40.00

Profit Stable%

0.5

Quick Ratio

0.27

Current Ratio

1.73

Asset/Dept Ratio

0.91

D/E Ratio

19.15

Avg. Collection Period
(Days)

15.41

Avg. Payment Period
(Days)

6.7

Avg. Inventory Period
(Days)

10.43

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.50 บาท XD 26-11-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร PSL

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
04-10-2011กามาล กุมาร ดูซื้อ013.7020,000
04-10-2011ไจปาล มันสุขานีซื้อ013.8010,000
04-10-2011สตีเฟน โกลาซื้อ013.802,000
05-10-2011คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมซื้อ013.2010,000
05-10-2011สตีเฟน โกลาซื้อ013.301,000
06-10-2011สตีเฟน โกลาซื้อ014.103,000
18-11-2011กามาล กุมาร ดูขาย015.10185,000
15-05-2012กามาล กุมาร ดูซื้อ015.2030,000
29-05-2012สตีเฟน โกลาซื้อ014.701,000
07-06-2012สตีเฟน โกลาซื้อ014.401,000
28-08-2012วาสุเดวัน นีลากันตันซื้อ013.9010,000
29-08-2012วาสุเดวัน นีลากันตันซื้อ013.9010,000
31-08-2012ไจปาล มันสุขานีซื้อ013.5010,000
31-08-2012สตีเฟน โกลาซื้อ013.502,000
06-09-2012สตีเฟน โกลาซื้อ013.301,000
10-09-2012สตีเฟน โกลาซื้อ013.301,000
03-10-2012สตีเฟน โกลาซื้อ013.202,000
13-11-2012สตีเฟน โกลาขาย014.401,000
11-01-2013กามาล กุมาร ดูขาย016.4030,000
11-02-2013สตีเฟน โกลาขาย017.304,000
25-03-2013สตีเฟน โกลาซื้อ016.006,000
05-08-2013สตีเฟน โกลาซื้อ015.901,000
29-08-2013สตีเฟน โกลาซื้อ014.705,000
02-10-2013วาสุเดวัน นีลากันตันซื้อ020.202,000
01-10-2013สตีเฟน โกลาซื้อ018.501,000
17-12-2013กามาล กุมาร ดูซื้อ021.1015,000
23-12-2013สตีเฟน โกลาซื้อ021.259,000
25-12-2013สตีเฟน โกลาซื้อ021.303,000
27-12-2013สตีเฟน โกลาซื้อ021.2012,000
09-01-2014สตีเฟน โกลาซื้อ019.255,000
14-01-2014สตีเฟน โกลาซื้อ019.602,000
17-02-2014ประชาน มหาลิงกัมซื้อ022.2057,100
17-02-2014วาสุเดวัน นีลากันตันขาย022.502,000
25-02-2014กามาล กุมาร ดูซื้อ022.9881,000
11-03-2014กามาล กุมาร ดูซื้อ026.5019,000
13-03-2014วาสุเดวัน นีลากันตันขาย027.753,000
11-04-2014ประชาน มหาลิงกัมขาย027.2557,100
16-05-2014ประชาน มหาลิงกัมซื้อ026.2520,000
03-06-2014ประชาน มหาลิงกัมซื้อ025.251,000
06-06-2014กามาล กุมาร ดูขาย027.50100,000
24-07-2014สุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพขาย021.79106,000
25-07-2014สุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพขาย021.7094,000
05-08-2014สุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพขาย023.40200,000
06-08-2014สุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพขาย023.40200,000
05-09-2014ประชาน มหาลิงกัมขาย026.7520,000
10-10-2014สุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพขาย022.23200,000
06-11-2014สตีเฟน โกลาขาย019.852,000
06-11-2014สตีเฟน โกลาซื้อ019.852,000
02-12-2014สตีเฟน โกลาซื้อ018.703,000
12-12-2014สตีเฟน โกลาซื้อ015.358,000
16-12-2014ประชาน มหาลิงกัมซื้อ013.8037,000
30-12-2014ไจปาล มันสุขานีซื้อ013.8010,000
09-01-2015สตีเฟน โกลาซื้อ013.604,000
04-02-2015สตีเฟน โกลาขาย013.9030,000
06-02-2015สตีเฟน โกลาขาย014.2039,000
09-02-2015สตีเฟน โกลาขาย013.905,000
12-03-2015กามาล กุมาร ดูซื้อ014.80100,000
16-03-2015สตีเฟน โกลาซื้อ014.952,000
03-04-2015มูนีร มอยนูดดิน ฮาชิมขาย014.0012,600,800
03-04-2015มูนีร มอยนูดดิน ฮาชิมขาย013.631,899,200
07-04-2015กามาล กุมาร ดูซื้อ013.9014,000
09-04-2015กามาล กุมาร ดูซื้อ014.0050,000
09-04-2015สตีเฟน โกลาขาย013.902,000
16-04-2015มูนีร มอยนูดดิน ฮาชิมขาย013.9010,658,994
29-04-2015ประชาน มหาลิงกัมซื้อ013.7055,000
20-05-2015ไจปาล มันสุขานีซื้อ009.2440,000
20-05-2015ไจปาล มันสุขานีซื้อ009.1520,000
21-05-2015ไจปาล มันสุขานีซื้อ008.9540,000
21-05-2015วาสุเดวัน นีลากันตันซื้อ008.9010,000
05-06-2015นิชิต้า ชาห์ขาย008.306,000,000
05-06-2015นิชิต้า ชาห์ขาย008.456,000,000
09-06-2015นิชิต้า ชาห์ขาย008.306,000,000
10-06-2015นิชิต้า ชาห์ขาย008.606,000,000
11-06-2015นิชิต้า ชาห์ขาย008.656,000,000
12-06-2015นิชิต้า ชาห์ขาย008.656,000,000
15-06-2015นิชิต้า ชาห์ขาย008.754,660,000
16-06-2015ไจปาล มันสุขานีซื้อ008.907,353
09-07-2015ประชาน มหาลิงกัมขาย004.046,900
09-07-2015วาสุเดวัน นีลากันตันซื้อ008.7016,800
13-07-2015วาสุเดวัน นีลากันตันขาย008.6060
13-07-2015วาสุเดวัน นีลากันตันซื้อ008.65100
20-07-2015ไจปาล มันสุขานีขาย003.8021,265
03-03-2016วาสุเดวัน นีลากันตันซื้อ004.9010,000
07-03-2016ประชาน มหาลิงกัมซื้อ005.00100,000
09-03-2016ประชาน มหาลิงกัมซื้อ005.401,500
21-04-2016วิมลวรรณ เจศรีชัยซื้อ007.57241,600
19-05-2016ไจปาล มันสุขานีซื้อ005.9050,000
13-06-2016ไจปาล มันสุขานีซื้อ006.4050,000
17-06-2016ไจปาล มันสุขานีซื้อ006.2250,000
09-08-2016วาสุเดวัน นีลากันตันรับโอน000.002,550
23-08-2016ไจปาล มันสุขานีซื้อ006.0050,000
06-09-2016ไจปาล มันสุขานีซื้อ005.8550,000
07-09-2016สตีเฟน โกลาซื้อ005.804,000
12-09-2016ไจปาล มันสุขานีซื้อ005.65100,000
12-09-2016สตีเฟน โกลาซื้อ005.702,000
13-09-2016ไจปาล มันสุขานีซื้อ005.6050,000
26-09-2016สตีเฟน โกลาขาย006.406,000
18-10-2016ประชาน มหาลิงกัมซื้อ005.4541,200
10-01-2017ชีลาล โกปินาธานขาย001.7815,650
06-03-2017วิมลวรรณ เจศรีชัยซื้อ010.8050,000
22-03-2017ประชาน มหาลิงกัมซื้อ011.00100,000
23-03-2017ประชาน มหาลิงกัมซื้อ010.503,000
05-04-2017ประชาน มหาลิงกัมซื้อ010.4050,000
12-04-2017วิมลวรรณ เจศรีชัยซื้อ010.7080,000
12-05-2017ไจปาล มันสุขานีซื้อ008.9520,000
02-06-2017ไจปาล มันสุขานีซื้อ009.2020,000
16-06-2017คูชรู คาลี วาเดียขาย001.6136,730
07-07-2017ประชาน มหาลิงกัมซื้อ009.6550,000
17-07-2017ไจปาล มันสุขานีซื้อ009.4010,000
14-09-2017วิมลวรรณ เจศรีชัยซื้อ010.8945,000
14-09-2017สตีเฟน โกลาซื้อ010.9210,000
25-09-2017คูชรู คาลี วาเดียขาย002.93525
02-11-2017สตีเฟน โกลาซื้อ010.305,000
03-11-2017คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมซื้อ010.4030,000
16-11-2017ไจปาล มันสุขานีซื้อ009.8520,000
16-11-2017ประชาน มหาลิงกัมซื้อ009.90100,000
17-11-2017คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมซื้อ009.9030,000
17-11-2017วิมลวรรณ เจศรีชัยซื้อ009.85175,000
17-11-2017สตีเฟน โกลาซื้อ009.802,000
19-12-2017สตีเฟน โกลาซื้อ010.403,000
26-02-2018ประชาน มหาลิงกัมซื้อ013.306,000
05-03-2018ประชาน มหาลิงกัมซื้อ013.3075,000
05-03-2018วิมลวรรณ เจศรีชัยซื้อ013.3050,000
08-03-2018ไจปาล มันสุขานีซื้อ012.3020,000
08-03-2018วิมลวรรณ เจศรีชัยซื้อ012.4025,000
27-03-2018ไจปาล มันสุขานีซื้อ011.8010,000
29-03-2018สมปรารถนา เทพนภาเพลินซื้อ011.7670,000
04-04-2018นิชิต้า ชาห์ขาย000.43518,800
08-05-2018นิชิต้า ชาห์ขาย000.151,500,000
08-05-2018นิชิต้า ชาห์ขาย000.05944,953
07-06-2018วาสุเดวัน นีลากันตันซื้อ011.50500
21-06-2018สมปรารถนา เทพนภาเพลินซื้อ011.3025,000
21-06-2018สมปรารถนา เทพนภาเพลินซื้อ011.3020,000
01-01-1970นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมขาย025.00200,000
01-01-1970นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมขาย025.309,800,000
01-01-1970นาย คูชรู คาลี วาเดียขาย019.9015,750
01-01-1970นาย คูชรู คาลี วาเดียขาย024.40200,000
01-01-1970นาย คูชรู คาลี วาเดียขาย022.40101,900
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมขาย021.10535,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย021.001,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย021.10500
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย021.301,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย021.401,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย021.401,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย021.6020,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย021.5010,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย021.4020,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย021.3020,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย021.3010,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย022.5010,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย022.6010,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย022.7010,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย015.6010,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย016.205,000
01-01-1970นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินซื้อ017.28100,000
01-01-1970นาย คูชรู คาลี วาเดียขาย020.15300,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมขาย020.40400,000
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย020.00500
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย020.10500
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย020.20500
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย020.20500
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย020.30500
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย020.00500
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย020.00500
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย020.10500
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย020.20500
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย022.30200
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย022.10200
01-01-1970นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินซื้อ012.4962,500
01-01-1970นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินซื้อ012.40161,000
01-01-1970นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินซื้อ012.11119,500
01-01-1970นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินซื้อ011.37100,000
01-01-1970นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินขาย012.08100,000
01-01-1970นาย ชีลาล โกปินาธานซื้อ008.70143,500
01-01-1970นาย มินฮาจ ซาฟาขาย014.1317,500
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมขาย002.8835,000
01-01-1970นาย คูชรู คาลี วาเดียขาย005.05600,000
01-01-1970นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมซื้อ003.6210,000
01-01-1970นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมซื้อ003.6210,000
01-01-1970นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมซื้อ002.9830,000
01-01-1970นาย คูชรู คาลี วาเดียขาย006.75500,000
01-01-1970นาย คูชรู คาลี วาเดียซื้อ003.9871,000
01-01-1970นาย คูชรู คาลี วาเดียซื้อ003.85429,000
01-01-1970นาย คูชรู คาลี วาเดียซื้อ003.24100,000
01-01-1970นาย เซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่ซื้อ004.2025,000
01-01-1970นาย เซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่ซื้อ004.2025,000
01-01-1970นาย เซบาสเตียน อาร์คานโจ คาร์โดโซ่ซื้อ003.3050,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ005.7545,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ005.6540,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ005.7545,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ005.6540,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ003.2830,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ002.4435,000
01-01-1970นาย วาสุเดวัน นีลากันตันซื้อ002.8250,000
01-01-1970นาย วาสุเดวัน นีลากันตันซื้อ002.4850,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ007.1550,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ007.1550,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ006.6510,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ006.6510,000
01-01-1970นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมซื้อ007.2510,000
01-01-1970นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิมซื้อ007.2510,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ007.7050,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ007.7050,000
01-01-1970นางสาว วิมลวรรณ เจศรีชัยซื้อ008.86100,000
01-01-1970นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินซื้อ010.1020,000
01-01-1970นางสาว สมปรารถนา เทพนภาเพลินซื้อ009.9180,000
01-01-1970นาย ไจปาล มันสุขานีซื้อ008.8520,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ010.4050,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ010.4050,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ010.708,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ010.708,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ010.007,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ010.007,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ009.4030,000
01-01-1970นาย ประชาน มหาลิงกัมซื้อ009.4030,000
01-01-1970นาย วาสุเดวัน นีลากันตันซื้อ008.8040,000
01-01-1970นาย วาสุเดวัน นีลากันตันซื้อ008.8040,000

BIG LOT PSL

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
19-11-256413,500,00056,35016.10
03-11-256413,000,00050,10016.70
28-10-2564184117.70
15-10-25641950,00016,91017.80
28-09-256411,000,00019,60019.60
21-09-256411,000,00020,60020.60
26-08-2564148,6001,21525.00
06-07-256411,8003418.90
24-06-25641500,0009,30018.60
21-04-256424,500,00070,60015.69
20-04-25641500,0007,50015.00
11-03-25641500,0005,90011.80
10-11-25631200,0001,0305.15
29-01-256316706.40
20-09-256211,600,00014,0008.75
26-08-256211,500,00011,9257.95
07-08-256212,000,00014,3007.15
05-08-256211,800,00013,7707.65
17-07-2562110,000929.20
09-07-256211,000,0008,5508.55
04-06-256211,000,0007,2007.20
16-05-256212,000,00014,0007.00
08-05-25621450,0003,5337.85
22-03-25621298,8002,4528.21
20-03-256212,000,00016,8008.40
14-02-256211,162,10010,1898.77
06-02-256216,687,90058,3528.72
17-09-2561173112.10
16-08-256111,000,00012,00012.00
06-07-2561130,00036012.00
04-05-256111,047,80013,69213.07
23-03-2561195112.50
08-03-2561280,00099212.40
02-03-25611765,10010,48213.70
12-02-256114012.40
02-02-256114,000,00046,00011.50
26-01-256122,251,60025,02311.11
18-10-2560150,0001653.30
11-10-2560179111.90
07-09-2560172111.00
29-06-25601200210.40
01-06-2560175,0006869.15
16-12-2559140,0003228.05
30-11-25591238,4001,9558.20
03-11-2559185,5005346.25
14-10-25591290,0001,5955.50
07-10-255915,000326.35
26-08-2559120,000371.87
06-06-2559110,000626.15
17-02-25591647,0003,0674.74
05-02-25591480,0002,4005.00
05-02-25591255,0001,2755.00
03-02-255913,539,90017,7005.00
02-02-255922,500,00012,7255.09
01-02-255923,000,00015,1875.06
08-01-2559175,0004065.41
05-01-25591680,0003,7065.45
09-12-25581565,0003,5316.25
30-11-25581520,0003,5106.75
23-11-25582160,8003892.42
23-11-25581150,0009606.40
13-11-2558213,000322.46
13-11-25581300,0001,9056.35
13-11-2558190,0005726.35
14-09-25581269,0001,9237.15
18-08-255822,000,00015,2507.62
17-08-255811,000,0007,8007.80
11-06-255814,660,00040,7758.75
10-06-255816,000,00051,9008.65
09-06-255816,000,00051,9008.65
08-06-255816,000,00051,6008.60
05-06-255816,000,00049,8008.30
04-06-255816,000,00050,7008.45
03-06-255816,000,00049,8008.30
07-05-2558123013.70
06-05-25583100,1541,37213.70
26-03-2558125,00035514.20
23-03-2558174114.80

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น PSL

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3