PTG 16

0.30 1.91%

Status : อัพเดท 25-06-2563

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 16.00
เปลี่ยนแปลง 0.30
% เปลี่ยนแปลง 1.91
วันก่อนหน้า 15.70
เปิด 15.40
สูงสุด 16.20
ต่ำสุด 15.30
ปริมาณ (หุ้น) 15,860,607
มูลค่า('000 บาท) 248,674
ราคาเฉลี่ย 15.68

21.1

P/E

1.3

Yield%

83

Revenues Stable%

50

Profit Stable%

0.07

Quick Ratio

0.24

Current Ratio

1.55

Asset/Dept Ratio

0

D/E Ratio

3.56

Avg. Collection Period
(Days)

16.74

Avg. Payment Period
(Days)

6.5

Avg. Inventory Period
(Days)

-6.68

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.20 บาท XD 11-03-2563

การซื้อขายของผู้บริหาร PTG

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
04-06-2013เทียร เมฆานนท์ชัยขาย4.78100,000
04-06-2013ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย4.56489,000
14-06-2013พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิชซื้อ3.88200,000
19-06-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ4.10200,000
21-06-2013ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย4.0025,000,000
24-06-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ3.92100,000
26-06-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ4.0291,100
26-06-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ4.0080,700
05-07-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ3.9818,000
26-06-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ3.9430,000
26-06-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ3.9240,000
05-07-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ3.9479,000
02-07-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ4.10200,000
04-07-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ4.0264,200
11-07-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ4.10100,000
11-07-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ4.12100,000
11-07-2013รังสรรค์ พวงปรางซื้อ4.1675
11-07-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ4.04100,000
11-07-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ4.00100,000
15-07-2013เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ4.1297,000
22-04-2014เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ3.46200,000
21-05-2014เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ3.40100,000
30-07-2014เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ3.4063,200
27-05-2014เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ3.30100,000
27-05-2014เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ3.38100,000
05-06-2014รังสรรค์ พวงปรางซื้อ3.5220,000
05-06-2014รังสรรค์ พวงปรางซื้อ3.5421,400
09-06-2014เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ3.60100,000
30-07-2014เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ3.5016,600
08-07-2014สุขวสา ภูชัชวนิชกุลขาย3.662,200,000
08-07-2014สุขวสา ภูชัชวนิชกุลขาย3.64305,100
29-07-2014สุขวสา ภูชัชวนิชกุลขาย3.803,000,000
08-08-2014สุขวสา ภูชัชวนิชกุลซื้อ3.7850,000
01-09-2014รังสรรค์ พวงปรางซื้อ4.102,400
28-08-2014เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ4.2650,000
05-09-2014รังสรรค์ พวงปรางซื้อ4.347,800
05-09-2014เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ4.3650,000
05-09-2014เลิศลักษณ์ ณัฏฐสมบูรณ์ซื้อ4.34100,000
09-09-2014ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย4.76200,000
09-09-2014ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย4.78200,000
09-09-2014ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย4.78100,000
25-09-2014สุนทร ซ้ายขวัญขาย5.05100,000
12-11-2014สุขวสา ภูชัชวนิชกุลซื้อ5.9530
29-12-2014ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย6.05825,700
12-01-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย6.10506,200
12-01-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย6.17500,000
14-01-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย6.26119,000
14-01-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย6.21300,000
15-01-2015สุขวสา ภูชัชวนิชกุลขาย5.951,000,000
19-01-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย6.021,100,000
28-01-2015สุขวสา ภูชัชวนิชกุลขาย6.002,000,000
03-03-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย7.843,800,000
09-03-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ7.8010,000
09-03-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ7.8010,000
12-03-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ7.7510,000
18-03-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย9.20340,000
18-03-2015สุขวสา ภูชัชวนิชกุลขาย9.00450,000
18-03-2015สุขวสา ภูชัชวนิชกุลขาย9.05128,000
24-03-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย9.50451,700
24-03-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย9.935,000,000
25-03-2015สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ซื้อ9.2510,000
25-03-2015สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ซื้อ9.4020,000
25-03-2015สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ซื้อ9.7030,000
25-03-2015สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ซื้อ9.9520,000
25-03-2015สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ซื้อ9.9020,000
25-03-2015สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ซื้อ9.7520,000
25-03-2015สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ซื้อ9.8020,000
25-03-2015สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ซื้อ9.8520,000
26-03-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ9.8010,000
27-03-2015ฉัตรแก้ว คชเสนีซื้อ9.00100,000
26-03-2015สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ซื้อ9.0520,000
26-03-2015สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ซื้อ9.2020,000
27-03-2015สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ซื้อ8.7510,000
27-03-2015สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ซื้อ8.8510,000
27-03-2015สุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ซื้อ8.9010,000
30-03-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ8.8510,000
09-04-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย11.50450,000
09-04-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย11.401,200,000
16-04-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ10.505,000
17-04-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย11.00971,600
03-06-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ12.1010,000
03-06-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ11.9010,000
08-06-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย13.265,000,000
08-06-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย13.76800,000
09-06-2015สุขวสา ภูชัชวนิชกุลขาย13.80180,000
09-06-2015สุขวสา ภูชัชวนิชกุลขาย13.805,500,000
11-06-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย14.045,000,000
11-06-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ14.2020,000
15-06-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ13.605,000
29-06-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ15.8025,000
30-06-2015พงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิชรับโอน0.0090,000,000
02-07-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ15.403,000
03-07-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ15.4010,000
13-07-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย16.08670,000
13-07-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย15.821,500,000
13-07-2015ศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ขาย15.563,000,000
29-09-2015สุขวสา ภูชัชวนิชกุลโอนออก0.005,000,000
29-09-2015สุขวสา ภูชัชวนิชกุลโอนออก0.005,000,000
23-12-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ12.102,000
23-12-2015พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ11.40500,000
23-12-2015ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ11.502,000
25-12-2015พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ12.3067,300
28-12-2015พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ12.1076,200
28-12-2015พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ12.30100,000
29-12-2015พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ12.4039,400
30-12-2015พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ12.50100,000
30-12-2015พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ12.40107,300
02-03-2016พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ14.00100,000
03-03-2016พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ14.10100,000
04-03-2016พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ14.20100,000
17-03-2016สุขวสา ภูชัชวนิชกุลขาย13.802,000,000
29-03-2016วันชัย รัตนวงษ์ขาย14.202,000
29-03-2016วันชัย รัตนวงษ์ขาย14.202,000
31-03-2016วันชัย รัตนวงษ์ซื้อ13.702,000
09-06-2016วุฒิชัย ดวงรัตน์ขาย19.8040,000
09-06-2016วุฒิชัย ดวงรัตน์ขาย19.7040,000
05-07-2016สุขวสา ภูชัชวนิชกุลซื้อ24.505,000
11-07-2016สุขวสา ภูชัชวนิชกุลซื้อ24.505,000
10-08-2016วุฒิชัย ดวงรัตน์ซื้อ27.7520,000
11-10-2016ฉัตรแก้ว คชเสนีขาย29.009,925,000
11-10-2016พิทักษ์ รัชกิจประการขาย29.0091,349,000
12-10-2016ฉัตรแก้ว คชเสนีขาย29.00596,000
23-11-2016สุขวสา ภูชัชวนิชกุลขาย28.75209,000
30-11-2016สุขวสา ภูชัชวนิชกุลขาย31.00200,000
13-12-2016ฉัตรแก้ว คชเสนีขาย32.5011,655,500
20-01-2017วุฒิชัย ดวงรัตน์ซื้อ31.0010,000
20-01-2017วุฒิชัย ดวงรัตน์ซื้อ30.2510,000
23-01-2017วุฒิชัย ดวงรัตน์ซื้อ31.0010,000
23-01-2017วุฒิชัย ดวงรัตน์ซื้อ28.5010,000
24-01-2017วันชัย รัตนวงษ์ซื้อ31.005,000
24-01-2017วันชัย รัตนวงษ์ซื้อ30.252,000
24-01-2017วันชัย รัตนวงษ์ซื้อ29.003,000
24-01-2017วันชัย รัตนวงษ์ซื้อ28.752,000
23-01-2017วุฒิชัย ดวงรัตน์ซื้อ28.5010,000
24-01-2017วันชัย รัตนวงษ์ซื้อ29.003,000
30-01-2017ธาตรี เกิดบุญส่งโอนออก0.00150,000
30-01-2017ธาตรี เกิดบุญส่งโอนออก0.00150
20-03-2017วุฒิชัย ดวงรัตน์ซื้อ25.7510,000
20-03-2017วุฒิชัย ดวงรัตน์ซื้อ26.0020,000
15-05-2017ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ18.9030,000
15-05-2017ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ18.7020,000
15-05-2017ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ18.5080,000
15-05-2017พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ18.95400,100
16-05-2017พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ18.79400,200
17-05-2017ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ19.9042,000
17-05-2017พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ19.69400,300
22-05-2017พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ19.49400,400
22-05-2017พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ19.18400,500
11-07-2017ชัยทัศน์ วันชัยซื้อ18.505,000
15-08-2017พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ16.26200,000
15-08-2017รังสรรค์ พวงปรางซื้อ16.5050,000
16-08-2017พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ16.41150,000
16-08-2017รังสรรค์ พวงปรางซื้อ16.2050,000
18-08-2017พิทักษ์ รัชกิจประการซื้อ17.68100,000
27-10-2017ชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ซื้อ24.401,000
21-11-2017สัทธา สุภาพโอนออก0.00300,000
28-12-2017วันชัย รัตนวงษ์ซื้อ21.402,000
28-12-2017วันชัย รัตนวงษ์ซื้อ21.001,000
27-02-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ19.3050,000
28-02-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ19.5050,000
28-02-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ18.20100,000
07-03-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ18.10100,000
07-03-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ18.00200,000
07-03-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ18.30100,000
09-03-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ18.0010,000
12-03-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ17.9050,000
12-03-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ17.8010,000
12-03-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ17.90100,000
16-03-2018ภูมิพัฒน์ สินาเจริญซื้อ18.30100,000
16-03-2018ภูมิพัฒน์ สินาเจริญซื้อ18.40100,000
29-03-2018ภูมิพัฒน์ สินาเจริญขาย17.30300,000
18-04-2018วัลภา สันติธรรมารักษ์ขาย18.105,000
09-05-2018สุขวสา ภูชัชวนิชกุลขาย18.10100,000
18-05-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ19.0250,000
23-05-2018ฉัตรแก้ว คชเสนีซื้อ19.2095,370
25-05-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ18.7050,000
13-06-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ17.8050,000
20-06-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ16.5050,000
21-06-2018วัลภา สันติธรรมารักษ์ซื้อ16.50500
21-06-2018วัลภา สันติธรรมารักษ์ซื้อ16.60500
21-06-2018วัลภา สันติธรรมารักษ์ซื้อ16.70500
21-06-2018วัลภา สันติธรรมารักษ์ซื้อ16.80500
26-06-2018วัลภา สันติธรรมารักษ์ซื้อ16.30500
26-06-2018วัลภา สันติธรรมารักษ์ซื้อ16.40500
26-06-2018วัลภา สันติธรรมารักษ์ซื้อ16.50500
28-06-2018วัลภา สันติธรรมารักษ์ซื้อ15.70500
28-06-2018วัลภา สันติธรรมารักษ์ซื้อ15.80500
28-06-2018วัลภา สันติธรรมารักษ์ซื้อ16.00500
15-08-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ13.2050,000
16-08-2018รังสรรค์ พวงปรางซื้อ13.20100,000

BIG LOT PTG

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
11-05-2561129,60055418.70
21-02-25611100,0001,70017.00
19-02-25611400,0008,00020.00
02-02-25611400,0008,48021.20
17-11-256011,000,00023,10023.10
20-09-25601652,00013,10520.10
31-08-2560159,4001,24721.00
30-08-25601484,90010,44021.53
22-08-25601246,0004,62518.80
15-08-25601169,4002,74416.20
08-08-25601482,0008,00116.60
07-08-25601242,0003,89616.10
31-07-25602292,0005,99920.54
18-07-25601484,9009,99920.62
17-07-25601243,6004,99920.52
04-07-25602648,90013,51620.83
30-06-2560159,4001,15219.40
27-06-25602405,2008,32220.54
19-06-25601252,2005,44821.60
31-05-2560158,5001,26921.70
30-05-25601151,2003,26621.60
20-05-25601229,7004,99821.76
19-05-25601229,7004,99821.76
18-05-2560110,00019119.10
17-05-2560145,50087819.30
16-05-256013,114,40061,97719.90
27-04-25601126,4002,85722.60
25-04-256021,360,40030,26522.25
10-04-256031,500,00034,70023.13
07-04-256021,225,20028,48023.24
03-04-2560137,80088823.50
27-03-2560136,40091025.00
21-03-256021,319,00032,30824.49
20-03-25602111,3002,81025.25
14-02-25601102,4003,16830.94
09-01-256022,000,00062,00031.00
22-12-25591312,50010,00032.00
08-12-25591711,655,500378,80432.50
30-11-2559120,00064532.25
16-11-25591119,9003,44728.75
01-11-25591119,9003,41728.50
14-10-25592410,00011,48028.00
12-10-25592103,504,0003,001,61629.00
11-10-25593103,522,0003,002,13829.00
10-10-25594103,856,0003,011,82429.00
07-10-25594108,622,0003,150,03829.00
28-09-2559129,00078126.94
23-08-2559210,000,000260,00026.00
16-08-255913,0007725.50
11-05-255912,600,00041,60016.00
09-05-255911,000,00015,30015.30
06-05-25591533,0007,99515.00
05-05-25591533,0007,99515.00
04-05-25591533,0007,99515.00
03-05-25591833,30012,50015.00
27-04-25591300,0004,53015.10
26-04-25591440,0006,42414.60
30-03-2559150,00068813.75
03-03-255912,000,00028,20014.10
01-03-25591695,5009,66713.90
11-12-25581722,3009,26712.83
30-06-2558110,00015315.30
08-06-255815,500,00075,90013.80
23-03-255815,000,00050,00010.00
13-03-2558190,0007718.57

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น PTG

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3