S 2

0.04 1.77%

Status : อัพเดท 19-02-2563

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 2.30
เปลี่ยนแปลง 0.04
% เปลี่ยนแปลง 1.77
วันก่อนหน้า 2.26
เปิด 2.24
สูงสุด 2.30
ต่ำสุด 2.24
ปริมาณ (หุ้น) 2,003,600
มูลค่า('000 บาท) 4,581
ราคาเฉลี่ย 2.29

16.3

P/E

1.8

Yield%

29

Revenues Stable%

29

Profit Stable%

0.61

Quick Ratio

3.06

Current Ratio

2.12

Asset/Dept Ratio

0.87

D/E Ratio

40.03

Avg. Collection Period
(Days)

205.53

Avg. Payment Period
(Days)

1179.72

Avg. Inventory Period
(Days)

1014.22

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.04 บาท XD 14-03-2562

การซื้อขายของผู้บริหาร S

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
20-11-2014จุตินันท์ ภิรมย์ภักดีซื้อ11.50300,000
21-11-2014เมธี วินิชบุตรซื้อ10.0030,000
15-12-2014เมธี วินิชบุตรซื้อ8.5020,000
17-12-2014จุตินันท์ ภิรมย์ภักดีซื้อ8.95100,000
09-01-2015จุตินันท์ ภิรมย์ภักดีซื้อ8.9073,600
24-03-2015เมธี วินิชบุตรซื้อ8.2270,000
31-03-2015นริศ เชยกลิ่นซื้อ7.20150,000
31-03-2015เมธี วินิชบุตรซื้อ7.2020,000
15-06-2015สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ9.854,000
17-06-2015สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ9.755,000
22-06-2015สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ9.655,000
19-08-2015สมาภรณ์ ชุณหโสภาคซื้อ5.9020,000
19-08-2015สมาภรณ์ ชุณหโสภาคซื้อ5.7640,000
20-08-2015นริศ เชยกลิ่นซื้อ5.70125,000
20-08-2015สมาภรณ์ ชุณหโสภาคซื้อ5.8320,000
20-08-2015ศิรวัตร หวั่งหลีซื้อ7.7420,000
25-08-2015วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ7.2020,000
26-08-2015นริศ เชยกลิ่นซื้อ5.38300,000
26-08-2015สมาภรณ์ ชุณหโสภาคซื้อ5.3830,000
26-08-2015นริศ เชยกลิ่นซื้อ5.08294,400
26-08-2015สมาภรณ์ ชุณหโสภาคซื้อ5.1510,000
11-09-2015การุญ นันทิลีพงศ์ซื้อ5.6060,000
11-09-2015การุญ นันทิลีพงศ์ขาย5.8860,000
02-12-2015ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ8.391,873
02-12-2015วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.392,182
02-12-2015อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.391,043
15-12-2015นริศ เชยกลิ่นซื้อ5.95105,600
15-12-2015นริศ เชยกลิ่นซื้อ0.93407,600
15-12-2015นริศ เชยกลิ่นซื้อ0.901,042,400
30-12-2015แสงรุ้ง นิติภาวะชนซื้อ2.562,500
12-01-2016นริศ เชยกลิ่นซื้อ0.73500,000
15-01-2016วันชัย บุญธรรมขาย8.68618,300
26-01-2016การุญ นันทิลีพงศ์ซื้อ5.5530,000
26-01-2016การุญ นันทิลีพงศ์ขาย5.8030,000
26-01-2016การุญ นันทิลีพงศ์ซื้อ5.601,800
26-01-2016การุญ นันทิลีพงศ์ซื้อ5.6028,200
26-01-2016การุญ นันทิลีพงศ์ซื้อ5.5550,000
26-01-2016ธีระชาติ นุมานิตโอนออก0.002,174,810
26-01-2016ธีระชาติ นุมานิตรับโอน0.002,174,810
26-01-2016การุญ นันทิลีพงศ์ขาย5.8530,000
26-01-2016การุญ นันทิลีพงศ์ขาย5.8050,000
29-01-2016การุญ นันทิลีพงศ์ซื้อ5.6037,600
29-01-2016การุญ นันทิลีพงศ์ขาย5.8037,600
26-02-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ขาย10.5010,000
01-04-2016วิรัตน์ กมลโสภณวศินซื้อ5.7534,000
18-04-2016ศิรวัตร หวั่งหลีซื้อ8.7015,700
29-06-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.601,582
04-07-2016ริชาร์ด วี เคง กว๊อกซื้อ8.851,411,000
04-07-2016ริชาร์ด วี เคง กว๊อกซื้อ8.831,607,500
07-07-2016ศิรวัตร หวั่งหลีขาย10.40100,000
06-09-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.95100,000
12-09-2016ริชาร์ด วี เคง กว๊อกซื้อ8.412,000,000
13-09-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.1530,000
14-09-2016วชิรา ณ ระนองขาย9.444,300
14-09-2016วชิรา ณ ระนองขาย9.502,200
16-09-2016แสงรุ้ง นิติภาวะชนซื้อ3.90130,000
21-09-2016ธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ซื้อ18.4050,000
30-09-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.401,726
30-09-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ8.40710
30-09-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.401,105
30-09-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.404,528
30-09-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ8.402,071
30-09-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.402,399
30-09-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ8.402,100
30-09-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.4018,263
30-09-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.404,279
30-09-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.404,941
30-09-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.401,153
18-10-2016นันทิยา ชัยยานนท์ซื้อ3.818,000
17-10-2016นริศ เชยกลิ่นซื้อ3.861,000,000
16-12-2016ไพรัช โพธิ์อุบลซื้อ6.1020,000
16-12-2016ไพรัช โพธิ์อุบลซื้อ6.9010,000
16-12-2016ไพรัช โพธิ์อุบลขาย7.7010,000
21-12-2016ธีรดา อำพันวงษ์ซื้อ19.20725,000
29-03-2017ชญานิน เทพาคำซื้อ4.742,000,000
30-03-2017ชญานิน เทพาคำซื้อ4.732,000,000
17-04-2017นันทิยา ชัยยานนท์ซื้อ4.942,000
12-06-2017นันทิยา ชัยยานนท์ซื้อ4.946,000
19-06-2017ปกรณ์ อ่อนแก้วขาย2.0011,000
20-06-2017ธนทัต ชวาลดิฐขาย2.06852,900
20-06-2017ธนทัต ชวาลดิฐขาย2.07784,300
20-06-2017ธนทัต ชวาลดิฐขาย2.04874,118
21-06-2017ปรีดา วงศ์สถิตย์พรขาย2.00500,009
26-06-2017ธนทัต ชวาลดิฐขาย1.83215,750
27-06-2017ปรีดา วงศ์สถิตย์พรขาย1.622,500,000
29-06-2017แสงรุ้ง นิติภาวะชนขาย1.621,156,300
14-07-2017นันทิยา ชัยยานนท์ซื้อ4.245,000
17-08-2017นริศ เชยกลิ่นซื้อ3.80300,000
25-08-2017จุตินันท์ ภิรมย์ภักดีซื้อ3.90100,000
06-09-2017บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย1.12860,000
14-09-2017สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูลขาย1.102,135,600
14-09-2017สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูลขาย1.087,268,500
14-09-2017สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูลขาย1.018,902,710
29-09-2017นันทิยา ชัยยานนท์ซื้อ3.943,000
29-09-2017แสงรุ้ง นิติภาวะชนขาย0.90620,000
13-11-2017บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย0.731,157,700
13-11-2017แสงรุ้ง นิติภาวะชนขาย0.703,000,000
13-11-2017แสงรุ้ง นิติภาวะชนขาย0.721,043,300
15-11-2017บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย0.751,342,300
18-12-2017บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย4.9850,000
25-12-2017บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย5.08350,000
28-12-2017บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย5.13100,000
28-12-2017บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย5.0550,000
22-01-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย4.8460,000
22-01-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย4.8630,000
26-02-2018ศิรวัตร หวั่งหลีซื้อ7.70100,300
20-03-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย4.6025,000
20-03-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย4.6025,000
21-05-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย3.64200
21-05-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ซื้อ3.6040,300
23-05-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย3.6018,200
23-05-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย3.60100,000
25-05-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย3.6280,000
13-06-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย3.5230,000
13-06-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย3.521,500
13-06-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย3.52500
18-06-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย3.501,200
02-07-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย3.1660,800
02-07-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย3.1835,500
09-07-2018บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ขาย3.01100,000

BIG LOT S

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
19-04-256111,000,0003,5803.58
07-02-256113,294,50012,0583.66
02-02-256112,000,0007,0003.50
15-12-256016603.56
20-11-256012,900,00010,8463.74
08-09-2560211,984,00048,8954.08
08-09-256014,358,00017,7814.08
31-07-25601107,3004314.02
05-07-25601275,0001,2654.60
02-06-25601691,9003,3074.78
17-03-256015,063,90021,6734.28
16-11-25591238,7001,1084.64
01-11-25591238,7001,1314.74
30-08-2559110,000545.35
02-06-25591450,0002,3185.15
28-10-2558170,0005147.35

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น S

TAGS
SPCG OPP DAY Q3/58 New ! Valuation 3 Pronprom เมื่อ 20/11/2015 20:25:52
ถามตอบ Opp Day SPCG Q2/2558 1 Pronprom เมื่อ 13/08/2015 16:35:12
TRUEIF VS. JASIF 1 Khanti เมื่อ 19/12/2014 15:43:00
JASIF น่าลงทุนหรือไม่ 1 Khanti เมื่อ 03/12/2014 18:08:33
Check list หุ้นเติบโต 1 Pronprom เมื่อ 23/10/2014 11:59:32
SCC รับยอดขาย Q3/57 ชะลอ 1 LowRisk1 เมื่อ 14/10/2014 03:27:27
มือใหม่ Season2 Dolla Cost Average 1 Pronprom เมื่อ 19/06/2013 09:58:26
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3