S11 5

0.10 1.89%

Status : อัพเดท 26-05-2563

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 5.40
เปลี่ยนแปลง 0.10
% เปลี่ยนแปลง 1.89
วันก่อนหน้า 5.30
เปิด 5.30
สูงสุด 5.45
ต่ำสุด 5.30
ปริมาณ (หุ้น) 401,962
มูลค่า('000 บาท) 2,159
ราคาเฉลี่ย 5.37

6.4

P/E

8.1

Yield%

100

Revenues Stable%

80

Profit Stable%

0

Quick Ratio

0

Current Ratio

1.83

Asset/Dept Ratio

0

D/E Ratio

0

Avg. Collection Period
(Days)

0

Avg. Payment Period
(Days)

0

Avg. Inventory Period
(Days)

0

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.28 บาท XD 10-04-2563

การซื้อขายของผู้บริหาร S11

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
26-02-2015อารีย์ ศรีไกรรสขาย15.60100,000
03-03-2015กฤษกร เนตรประภาขาย11.20200,000
02-03-2015วันชัย บุญธรรมขาย11.87400,000
03-03-2015กฤษกร เนตรประภาขาย12.40100,000
03-03-2015กฤษกร เนตรประภาขาย13.20100,000
05-03-2015กฤษกร เนตรประภาขาย14.30100,000
05-03-2015ทศพร เลิศพันธ์ขาย14.00300,000
06-03-2015กฤษกร เนตรประภาขาย15.50150,000
06-03-2015วันชัย บุญธรรมขาย14.80405,500
12-03-2015กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยขาย12.793,413,100
12-03-2015กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยขาย12.111,556,000
12-03-2015สามารถ จิระดำรงขาย13.3010,000
16-03-2015กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยขาย12.782,500,500
16-03-2015วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ11.304,000
16-03-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ11.2360,000
18-03-2015วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ10.702,000
18-03-2015วรรณา ไหลเจริญวงศ์ขาย11.676,000
18-03-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ10.7060,000
18-03-2015สามารถ จิระดำรงขาย11.55120,000
19-03-2015ศิรวัตร หวั่งหลีซื้อ10.1020,000
19-03-2015ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ10.00100,000
19-03-2015วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ10.002,000
19-03-2015วรรณา ไหลเจริญวงศ์ขาย10.202,000
19-03-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ9.9070,000
20-03-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ10.2870,000
23-03-2015วันชัย บุญธรรมซื้อ9.90100,000
23-03-2015ศิรวัตร หวั่งหลีซื้อ10.0560,000
23-03-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ7.7940,000
23-03-2015สามารถ จิระดำรงขาย10.1040,000
25-03-2015วันชัย บุญธรรมซื้อ9.0050,000
14-05-2015สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ9.5512,000
06-07-2015วันชัย บุญธรรมซื้อ9.005,000
06-07-2015สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.8010,000
09-07-2015ศิรวัตร หวั่งหลีซื้อ8.7530,000
25-08-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ6.9510,000
25-08-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ6.9520,000
01-09-2015กฤษกร เนตรประภาซื้อ7.861,642
01-09-2015จีระนัย พรหมทองซื้อ7.86716
01-09-2015แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ7.861,051
01-09-2015ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ7.862,886
01-09-2015ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ7.861,998
01-09-2015วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ7.862,296
01-09-2015วันชัย บุญธรรมซื้อ7.861,992
01-09-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ7.8613,281
01-09-2015สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ7.863,149
01-09-2015อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ7.861,094
11-09-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ7.862,991
30-09-2015กฤษกร เนตรประภาซื้อ7.601,707
30-09-2015จีระนัย พรหมทองซื้อ7.60740
30-09-2015แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ7.601,093
01-10-2015ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ7.602,998
30-09-2015ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ7.602,067
30-09-2015วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ7.602,384
30-09-2015วันชัย บุญธรรมซื้อ7.602,072
01-10-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ7.6013,759
01-10-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ7.603,098
30-09-2015สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ7.603,270
30-09-2015อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ7.601,138
02-12-2015กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.381,564
02-12-2015จีระนัย พรหมทองซื้อ8.39671
02-12-2015แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.391,001
02-12-2015ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.392,743
02-12-2015วันชัย บุญธรรมซื้อ8.381,898
02-12-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ8.3812,529
02-12-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ8.382,816
02-12-2015สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.382,993
30-12-2015กฤษกร เนตรประภาซื้อ7.561,742
30-12-2015จีระนัย พรหมทองซื้อ7.56744
30-12-2015แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ7.571,115
30-12-2015ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ7.573,054
30-12-2015ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ7.572,074
30-12-2015วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ7.572,429
30-12-2015วันชัย บุญธรรมซื้อ7.572,114
30-12-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ7.5713,913
30-12-2015สามารถ จิระดำรงซื้อ7.573,124
30-12-2015สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ7.573,331
30-12-2015อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ7.571,161
29-02-2016กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยขาย10.135,015,090
29-02-2016กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยขาย10.592,482,937
03-03-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ9.751,367
03-03-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ9.74577
03-03-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ9.75874
03-03-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ9.752,393
03-03-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ9.751,631
03-03-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ9.751,904
03-03-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ9.751,659
03-03-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ9.7510,854
03-03-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ9.752,434
03-03-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ9.752,611
03-03-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ9.75911
30-03-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ9.551,403
30-03-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ9.54590
30-03-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ9.55898
30-03-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ9.552,455
30-03-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ9.551,674
30-03-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ9.551,953
30-03-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ9.541,703
30-03-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ9.5511,104
30-03-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ9.552,488
30-03-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ9.55935
30-03-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ9.553,093
02-06-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.371,616
02-06-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ8.37672
02-06-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.381,033
02-06-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.382,824
02-06-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ8.381,930
02-06-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.382,246
02-06-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ8.371,962
02-06-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.3722,360
02-06-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.374,273
02-06-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.383,553
02-06-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.381,078
29-06-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ8.60654
29-06-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.611,011
29-06-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ8.611,890
29-06-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ8.601,920
29-06-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.603,932
29-06-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.611,054
29-06-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.612,761
29-06-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.612,196
29-06-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.6121,791
29-06-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.614,164
31-08-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ9.351,540
31-08-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ9.35636
31-08-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ9.35988
31-08-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ9.352,695
31-08-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ9.351,848
31-08-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ9.352,143
31-08-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ9.351,876
31-08-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ9.3616,372
31-08-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ9.363,837
31-08-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ9.353,829
31-08-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ9.351,030
06-09-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.78700,000
03-03-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ9.752,393
03-03-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ9.75874
03-03-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ9.74577
03-03-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ9.751,367
29-02-2016กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยขาย10.592,482,937
26-02-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ขาย10.5010,000
29-02-2016กิลเบิร์ท เอ กวน ฮุยขาย10.135,015,090
15-01-2016วันชัย บุญธรรมขาย8.68618,300
03-03-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ9.751,631
03-03-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ9.751,904
03-03-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ9.751,659
03-03-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ9.7510,854
03-03-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ9.752,434
03-03-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ9.752,611
03-03-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ9.75911
30-03-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ9.551,403
30-03-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ9.54590
30-03-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ9.55898
30-03-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ9.552,455
30-03-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ9.551,674
30-03-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ9.551,953
30-03-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ9.541,703
30-03-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ9.5511,104
30-03-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ9.552,488
30-03-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ9.55935
30-03-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ9.553,093
18-04-2016ศิรวัตร หวั่งหลีซื้อ8.7015,700
02-06-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.371,616
02-06-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ8.37672
02-06-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.381,033
02-06-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.382,824
02-06-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ8.381,930
02-06-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.382,246
02-06-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ8.371,962
02-06-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.3722,360
02-06-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.374,273
02-06-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.383,553
02-06-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.381,078
29-06-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.601,582
29-06-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ8.60654
29-06-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.611,011
29-06-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.612,761
29-06-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ8.611,890
29-06-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.612,196
29-06-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ8.601,920
29-06-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.6121,791
29-06-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.614,164
29-06-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.603,932
29-06-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.611,054
04-07-2016ริชาร์ด วี เคง กว๊อกซื้อ8.851,411,000
04-07-2016ริชาร์ด วี เคง กว๊อกซื้อ8.831,607,500
07-07-2016ศิรวัตร หวั่งหลีขาย10.40100,000
14-09-2016วชิรา ณ ระนองขาย9.444,300
31-08-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ9.351,540
31-08-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ9.35636
31-08-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ9.35988
31-08-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ9.352,695
31-08-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ9.351,848
14-09-2016วชิรา ณ ระนองขาย9.502,200
31-08-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ9.352,143
31-08-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ9.351,876
31-08-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ9.3616,372
31-08-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ9.363,837
31-08-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ9.353,829
31-08-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ9.351,030
06-09-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.95100,000
06-09-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.78700,000
12-09-2016ริชาร์ด วี เคง กว๊อกซื้อ8.412,000,000
13-09-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.1530,000
30-09-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.401,726
30-09-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ8.40710
30-09-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.401,105
30-09-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.404,528
30-09-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ8.402,071
30-09-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.402,399
30-09-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ8.402,100
30-09-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.4018,263
30-09-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.404,279
30-09-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.404,941
30-09-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.401,153
01-12-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.701,682
01-12-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ8.70684
01-12-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.701,077
01-12-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.704,396
01-12-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ8.702,020
01-12-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.702,335
01-12-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ8.702,047
01-12-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.7017,663
01-12-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.704,135
01-12-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.704,795
01-12-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.701,123
08-12-2016ศิรวัตร หวั่งหลีซื้อ8.4040,000
30-12-2016กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.421,744
30-12-2016จีระนัย พรหมทองซื้อ8.42706
30-12-2016แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.431,117
30-12-2016ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.434,551
30-12-2016ไพบูลย์ ชัยเบญจพลซื้อ8.432,097
30-12-2016วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.432,421
30-12-2016วันชัย บุญธรรมซื้อ8.422,124
30-12-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.4318,758
30-12-2016สามารถ จิระดำรงซื้อ8.434,274
30-12-2016สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.434,965
30-12-2016อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.431,166
03-03-2017วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.802,343
09-03-2017ศิรวัตร หวั่งหลีซื้อ8.6550,000
14-03-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.4525,000
16-03-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.4510,000
30-03-2017กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.701,716
30-03-2017จีระนัย พรหมทองซื้อ8.70685
30-03-2017แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.701,099
30-03-2017ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.704,451
30-03-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.702,829
30-03-2017วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.702,378
30-03-2017วันชัย บุญธรรมซื้อ8.702,090
30-03-2017สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ซื้อ8.702,218
30-03-2017สามารถ จิระดำรงซื้อ8.7020,289
30-03-2017สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.704,855
30-03-2017อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.701,147
20-04-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.5010,000
17-05-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.1520,000
19-05-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.1348,300
19-05-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.10150,000
31-05-2017กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.621,750
31-05-2017จีระนัย พรหมทองซื้อ8.62695
31-05-2017แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.621,119
31-05-2017ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.625,993
31-05-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.622,871
31-05-2017วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.623,007
31-05-2017วันชัย บุญธรรมซื้อ8.622,130
31-05-2017สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ซื้อ8.623,233
31-05-2017สามารถ จิระดำรงซื้อ8.6220,520
31-05-2017สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.625,734
31-05-2017อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.621,169
29-06-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.3520,000
29-06-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.35140,000
04-07-2017วันชัย บุญธรรมซื้อ8.382,202
30-06-2017กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.381,808
30-06-2017จีระนัย พรหมทองซื้อ8.38720
30-06-2017แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.381,157
30-06-2017ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.384,661
30-06-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.382,962
30-06-2017วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.382,501
30-06-2017สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ซื้อ8.383,326
30-06-2017สามารถ จิระดำรงซื้อ8.3821,132
30-06-2017สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.385,912
30-06-2017อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.381,208
15-08-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ7.78200,000
15-08-2017วันชัย บุญธรรมซื้อ7.8040,000
21-08-2017สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ7.8650,000
29-08-2017กฤษกร เนตรประภาขาย8.012,008
29-08-2017จีระนัย พรหมทองซื้อ8.01803
29-08-2017แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.011,285
29-08-2017ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.016,824
29-08-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.013,116
29-08-2017วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.014,102
29-08-2017วันชัย บุญธรรมซื้อ8.013,442
29-08-2017สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ซื้อ8.013,006
29-08-2017สามารถ จิระดำรงซื้อ8.0120,140
29-08-2017สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.016,535
29-08-2017อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.011,342
22-09-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ7.9517,400
29-09-2017กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.012,018
29-09-2017จีระนัย พรหมทองซื้อ8.01809
29-09-2017แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.011,291
29-09-2017ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.015,172
29-09-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.013,126
29-09-2017วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.014,114
29-09-2017วันชัย บุญธรรมซื้อ8.013,455
29-09-2017สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ซื้อ8.013,006
29-09-2017สามารถ จิระดำรงซื้อ8.0120,166
29-09-2017สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.016,553
29-09-2017อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.011,349
04-12-2017กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.151,440
04-12-2017จีระนัย พรหมทองซื้อ8.15578
04-12-2017แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.16921
04-12-2017ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.153,678
04-12-2017วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.162,223
04-12-2017วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.161,987
04-12-2017วันชัย บุญธรรมซื้อ8.152,460
04-12-2017สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ซื้อ8.162,126
04-12-2017สามารถ จิระดำรงซื้อ8.1614,290
04-12-2017สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.154,013
04-12-2017อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.16963
05-01-2018กฤษกร เนตรประภาซื้อ8.051,937
05-01-2018จีระนัย พรหมทองซื้อ8.05778
05-01-2018แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ8.051,239
05-01-2018ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ8.054,933
05-01-2018วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ8.052,983
05-01-2018วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ8.052,672
05-01-2018วันชัย บุญธรรมซื้อ8.053,301
05-01-2018สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ซื้อ8.052,848
05-01-2018สามารถ จิระดำรงซื้อ8.0519,138
05-01-2018สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ8.055,389
05-01-2018อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ8.051,292
05-03-2018ศิรวัตร หวั่งหลีซื้อ7.6050,000
05-03-2018วันชัย บุญธรรมซื้อ7.565,000
07-03-2018กฤษกร เนตรประภาซื้อ7.602,881
07-03-2018จีระนัย พรหมทองซื้อ7.601,160
07-03-2018แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ7.611,842
07-03-2018ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ7.617,328
07-03-2018ริชาร์ด วี เคง กว๊อกซื้อ7.57542,600
07-03-2018วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ7.604,429
07-03-2018วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ7.613,969
07-03-2018วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ7.505,000
07-03-2018วันชัย บุญธรรมซื้อ7.604,907
07-03-2018สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ซื้อ7.604,203
07-03-2018สามารถ จิระดำรงซื้อ7.6028,356
07-03-2018สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ7.607,988
07-03-2018อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ7.611,928
07-03-2018ริชาร์ด วี เคง กว๊อกซื้อ7.82457,400
20-03-2018สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ7.8012,800
11-04-2018วันชัย บุญธรรมซื้อ7.5020,000
04-06-2018กฤษกร เนตรประภาซื้อ7.452,594
04-06-2018จีระนัย พรหมทองซื้อ7.451,047
04-06-2018แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ7.462,016
04-06-2018ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ7.456,560
04-06-2018วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ7.463,966
04-06-2018วัชราภรณ์ เมรุทองซื้อ7.463,569
04-06-2018วันชัย บุญธรรมซื้อ7.454,400
04-06-2018สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ซื้อ7.463,736
04-06-2018สามารถ จิระดำรงซื้อ7.4625,258
04-06-2018สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ7.468,288
04-06-2018อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ7.461,734
03-07-2018กฤษกร เนตรประภาซื้อ7.372,517
03-07-2018จีระนัย พรหมทองซื้อ7.371,017
03-07-2018แจ่มสิริ สังขรักษ์ซื้อ7.382,103
03-07-2018วรรณา ไหลเจริญวงศ์ซื้อ7.373,841
03-07-2018สมคิด จารุไพบูลย์พันธ์ซื้อ7.383,606
03-07-2018สามารถ จิระดำรงซื้อ7.3824,411
03-07-2018สุรศักดิ์ เข็มทองคำซื้อ7.378,023
05-07-2018ทศพร เลิศพันธ์ซื้อ7.386,353
05-07-2018วันชัย บุญธรรมซื้อ7.373,455
05-07-2018อารีย์ ศรีไกรรสซื้อ7.381,682

BIG LOT S11

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
30-03-2561156,1004227.53
05-03-25611174,6001,3157.53
03-01-25611139,1001,1138.00
30-11-2560199,0008028.10
12-01-25601124,9001,0748.60
15-02-2559120,0001758.75
29-09-2558192,8006997.53
14-07-255815,000336.60
25-02-25583300,0004,77015.90

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น S11

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3