SE-ED 2

0.04 2.56%

Status : อัพเดท 19-02-2563

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 1.60
เปลี่ยนแปลง 0.04
% เปลี่ยนแปลง 2.56
วันก่อนหน้า 1.56
เปิด 1.55
สูงสุด 1.60
ต่ำสุด 1.55
ปริมาณ (หุ้น) 6,900
มูลค่า('000 บาท) 11
ราคาเฉลี่ย 1.59

38

P/E

0

Yield%

14

Revenues Stable%

14

Profit Stable%

0.1

Quick Ratio

0.63

Current Ratio

1.6

Asset/Dept Ratio

1.66

D/E Ratio

19.41

Avg. Collection Period
(Days)

136.5

Avg. Payment Period
(Days)

44.41

Avg. Inventory Period
(Days)

-72.68

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด XD 00-00-543

การซื้อขายของผู้บริหาร SE-ED

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
04-10-2011นุชนารถ กองวิสัยสุขซื้อ10.1115,000
05-10-2011นุชนารถ กองวิสัยสุขซื้อ9.7015,000
13-12-2011วัฒนา เชียงกูลโอนออก0.001,000,000
21-03-2012ยืน ภู่วรวรรณรับโอน0.002,390,175
20-03-2012ยืน ภู่วรวรรณรับโอน0.002,185,969
04-05-2012ไพรัช สิฏฐกุลโอนออก0.00790,000
09-07-2012กาญจนา เจริญวงษ์ขาย12.0010,000
09-07-2012กาญจนา เจริญวงษ์ขาย12.1520,000
09-07-2012กาญจนา เจริญวงษ์ขาย12.4015,000
09-07-2012กาญจนา เจริญวงษ์ขาย12.6010,000
27-08-2012วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชรับโอน0.004,989,017
26-10-2012ไพรัช สิฏฐกุลโอนออก0.002,948,000
26-10-2012ไพรัช สิฏฐกุลรับโอน0.00935,000
26-10-2012ไพรัช สิฏฐกุลรับโอน0.001,311,660
26-10-2012ไพรัช สิฏฐกุลรับโอน0.002,948,000
26-10-2012ไพรัช สิฏฐกุลรับโอน0.00131,166
28-11-2012นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย9.3020,000
03-01-2013ทนง โชติสรยุทธ์ซื้อ9.8050,000
03-01-2013ทนง โชติสรยุทธ์ซื้อ9.7050,000
03-01-2013ทนง โชติสรยุทธ์ซื้อ9.6520,600
28-02-2013นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย9.9520,000
03-04-2013นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย9.7520,000
17-04-2013ไพรัช สิฏฐกุลรับโอน0.002,066,500
17-04-2013ไพรัช สิฏฐกุลโอนออก0.003,540,826
19-04-2013นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย9.601,500
19-04-2013นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย9.5840,000
30-04-2013นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย9.654,600
30-04-2013นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย9.6520,000
03-05-2013นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย9.7240,000
17-06-2013ทนง โชติสรยุทธ์ซื้อ5.4581,400
18-06-2013นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย5.8050,000
09-07-2013สจีพัฒน์ พุ่มพึ่งพุทธขาย5.7010,000
09-07-2013สจีพัฒน์ พุ่มพึ่งพุทธขาย6.0010,000
15-11-2013สจีพัฒน์ พุ่มพึ่งพุทธโอนออก0.0030,000
15-11-2013สจีพัฒน์ พุ่มพึ่งพุทธโอนออก0.0060,000
26-12-2013สจีพัฒน์ พุ่มพึ่งพุทธขาย4.6037,789
09-01-2014วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชโอนออก0.00825,335
20-01-2014นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย4.4296,200
08-04-2014นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย4.6020,000
26-06-2014วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.4450,000
30-06-2014วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.44100,000
03-07-2014วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.5075,000
07-07-2014วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.50140,000
10-07-2014วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.50315,900
18-08-2014วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.683,000
18-08-2014วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.6850,000
18-08-2014วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.70150,000
21-08-2014วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.70150,000
25-08-2014นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย4.9430,000
28-08-2014นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย5.0030,000
27-08-2014วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย5.107,800
29-08-2014นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย5.2020,000
02-12-2014วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย5.3019,500
18-12-2014ยืน ภู่วรวรรณโอนออก0.002,018,012
23-01-2015นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย5.6530,000
09-02-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชรับโอน0.0076,297
18-05-2015ไพรัช สิฏฐกุลรับโอน0.001,314,000
02-06-2015ไพรัช สิฏฐกุลรับโอน0.00637,160
02-06-2015ไพรัช สิฏฐกุลรับโอน0.00176,474
24-06-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย6.053,500
08-07-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย6.00260,000
08-07-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย6.00300,000
20-07-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย6.0030,000
30-09-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย5.503,700
05-10-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย5.5010,600
08-10-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย5.5132,300
13-10-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย5.551,700
13-10-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย5.5540,000
14-10-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชซื้อ5.55165,374
19-11-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย5.58130,000
27-11-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย5.6010,000
01-12-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย5.5550,000
30-12-2015วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย5.3050,000
06-01-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชซื้อ5.3012,463
18-01-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.9610,000
18-01-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.9863,000
25-01-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.8532,600
26-01-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.862,000
27-01-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.834,500
03-03-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.7778,400
08-03-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.7815,100
11-03-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.7465,000
11-03-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.7440,200
14-03-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.7080,400
17-03-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.7070,000
18-03-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.7041,700
21-03-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.7010,000
25-03-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย4.66119,100
09-06-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชรับโอน-เพื0.00114,230
09-06-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย-เพื่อผ4.42114,230
22-09-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย-เพื่อผ4.304,500
29-09-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชรับโอน-เพื0.0076,617
29-09-2016วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย-เพื่อผ4.3034,900
22-11-2016วัฒนา เชียงกูลโอนออก0.00983,133
29-11-2016นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย4.2830,000
19-01-2017นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย4.2829,300
24-01-2017นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย4.2926,500
25-01-2017นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย4.2926,300
26-01-2017นุชนารถ กองวิสัยสุขขาย4.2940,800
02-05-2017วิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิชขาย-เพื่อผ3.8814,000

BIG LOT SE-ED

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
16-11-256015,000,00017,6003.52
23-11-255922,000,0008,5604.28
14-07-2559110,000,00045,0004.50

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น SE-ED

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3