SIMAT 4

0.06 1.50%

Status : อัพเดท 05-08-2563

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 4.06
เปลี่ยนแปลง 0.06
% เปลี่ยนแปลง 1.50
วันก่อนหน้า 4.00
เปิด 4.02
สูงสุด 4.10
ต่ำสุด 3.98
ปริมาณ (หุ้น) 1,688,632
มูลค่า('000 บาท) 6,817
ราคาเฉลี่ย 4.04

23.2

P/E

0

Yield%

14.29

Revenues Stable%

0.00

Profit Stable%

0.08

Quick Ratio

0.97

Current Ratio

1.81

Asset/Dept Ratio

0.92

D/E Ratio

54.75

Avg. Collection Period
(Days)

60.48

Avg. Payment Period
(Days)

28.01

Avg. Inventory Period
(Days)

22.28

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด XD 00-00-543

การซื้อขายของผู้บริหาร SIMAT

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
11-01-2012นริศรา ประเสริฐสังข์โอนออก0.004,000,000
30-08-2013ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้าขาย7.6040,000
30-08-2013ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้าขาย7.6025,000
30-08-2013ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้าขาย7.0020,000
30-08-2013ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้าขาย7.1010,000
30-08-2013ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้าขาย7.2020,000
30-08-2013ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้าขาย7.203,000
29-08-2013ธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิชขาย5.41100,000
25-09-2013ทองคำ มานะศิลปพันธ์รับโอน0.0012,851,548
04-04-2014กัญญ์วรา เอื้อโภไคยกุลซื้อ4.6810,000
08-04-2014กัญญ์วรา เอื้อโภไคยกุลขาย5.0010,000
20-03-2014ณัฐวุฒิ ปิ่นโตขาย8.0110,800
28-10-2014ทองคำ มานะศิลปพันธ์โอนออก0.0025,000,000
28-10-2014ทองคำ มานะศิลปพันธ์รับโอน0.0025,000,000
22-06-2015ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้าขาย5.5255,000
20-08-2015ทองคำ มานะศิลปพันธ์โอนออก0.004,000,000
08-12-2015ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้าขาย3.9990,000
22-06-2016ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้าขาย2.9083,600
22-06-2016ก่อเกียรติ กิจก้าวหน้าขาย2.93127,000
30-06-2017บัค เหลง ตันขาย3.94193,000
02-05-2018ทองคำ มานะศิลปพันธ์ขาย4.0010,000,000
10-05-2018ธนายุส โฆสิตสกุลซื้อ3.205,000,000
10-05-2018ธนายุส โฆสิตสกุลซื้อ3.105,000,000
11-05-2018ทองคำ มานะศิลปพันธ์ขาย4.002,000,000
28-06-2018ธนายุส โฆสิตสกุลซื้อ2.36665,000

BIG LOT SIMAT

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น SIMAT

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3