SMT 3

-0.10 -3.62%

Status : อัพเดท 16-09-2563

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 2.66
เปลี่ยนแปลง -0.10
% เปลี่ยนแปลง -3.62
วันก่อนหน้า 2.76
เปิด 2.78
สูงสุด 2.78
ต่ำสุด 2.64
ปริมาณ (หุ้น) 22,261,829
มูลค่า('000 บาท) 60,362
ราคาเฉลี่ย 2.71

0

P/E

0

Yield%

42.86

Revenues Stable%

0.00

Profit Stable%

0.01

Quick Ratio

0.49

Current Ratio

2.05

Asset/Dept Ratio

0.9

D/E Ratio

55.36

Avg. Collection Period
(Days)

72.83

Avg. Payment Period
(Days)

82.3

Avg. Inventory Period
(Days)

64.83

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด XD 00-00-543

การซื้อขายของผู้บริหาร SMT

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
05-10-2011พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.4550,000
05-10-2011สมนึก ไชยกุลซื้อ7.4550,000
20-10-2011พลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญขาย7.242,553,300
20-10-2011พลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญขาย6.702,770,000
20-10-2011พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.51200,000
20-10-2011สมนึก ไชยกุลซื้อ6.51200,000
25-11-2011พลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญโอนออก0.00999,999
13-12-2011กวี เตชะพิเชฐวนิชขาย10.4025,000
13-12-2011วิทยา ยศประพันธ์ขาย10.3021,464
14-12-2011พูนพรรณ ไชยกุลรับโอน0.0015,331
14-12-2011สมนึก ไชยกุลรับโอน0.0015,331
17-02-2012ปรีชา จรุงกิจอนันต์ขาย9.403,663
02-03-2012ปรีชา จรุงกิจอนันต์ขาย8.9027,000
06-03-2012ชอง เคว็น ซัมโอนออก0.0091,991
18-05-2012พูนพรรณ ไชยกุลโอนออก0.002,300,000
18-05-2012พูนพรรณ ไชยกุลรับโอน0.002,300,000
18-05-2012สมนึก ไชยกุลโอนออก0.002,300,000
18-05-2012สมนึก ไชยกุลรับโอน0.002,300,000
07-06-2012ชอง เคว็น ซัมโอนออก0.0030,663
14-08-2012ยรรยงค์ สวัสดิ์ขาย8.7059,000
19-09-2012พิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์โอนออก0.002,096,100
11-10-2012ยรรยงค์ สวัสดิ์ขาย12.0070,500
14-11-2012ปรีชา จรุงกิจอนันต์ขาย9.9930,663
07-12-2012ชอง เคว็น ซัมโอนออก0.0040,885
17-12-2012ประสาท ยูนิพันธุ์โอนออก0.0020,000
17-12-2012วิทยา ยศประพันธ์ขาย11.0050,083
26-12-2012ปรีชา จรุงกิจอนันต์ขาย11.0040,885
19-02-2013โกศล สารพัดโชคขาย12.1020,000
04-03-2013พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ11.4076,800
04-03-2013สมนึก ไชยกุลซื้อ11.4076,800
20-03-2013พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ11.60110,000
20-03-2013สมนึก ไชยกุลซื้อ11.60110,000
14-06-2013ชอง เคว็น ซัมโอนออก0.0040,885
28-06-2013พิทักษ์ ศิริวันสาณฑ์ซื้อ6.8033,000
05-07-2013ประสาท ยูนิพันธุ์โอนออก0.0030,000
29-08-2013โกศล สารพัดโชคขาย6.3810,000
18-09-2013พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.3015,000
18-09-2013สมนึก ไชยกุลซื้อ7.3015,000
20-09-2013พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.5111,400
20-09-2013สมนึก ไชยกุลซื้อ7.5111,400
04-10-2013กวี เตชะพิเชฐวนิชโอนออก4.4093,189
18-11-2013วิทยา ยศประพันธ์ขาย7.6028,600
25-12-2013ยรรยงค์ สวัสดิ์ขาย7.9070,400
27-12-2013โกศล สารพัดโชคขาย7.8150,000
25-07-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.96100,000
24-07-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ6.96100,000
25-07-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.9583,000
25-07-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ6.9583,000
14-08-2014พลศักดิ์ เลิศพุฒิภิญโญโอนออก0.00243,096
22-10-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.95150,000
22-10-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ5.95150,000
24-10-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.945,700
24-10-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ5.945,700
31-10-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.7794,000
31-10-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ5.7794,000
03-11-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.7050,200
03-11-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ5.7050,200
17-11-2014พีระพล วิไลวงศ์เสถียรขาย5.80100,000
19-11-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.7020,500
19-11-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ5.7020,500
20-11-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.74155,000
20-11-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ5.74155,000
17-11-2014พีระพล วิไลวงศ์เสถียรซื้อ5.80100,000
21-11-2014พร้อมพงศ์ ไชยกุลซื้อ5.7530,000
24-11-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.9782,500
24-11-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ5.9782,500
26-11-2014ทัดธีร์ ขยิ่มซื้อ6.1820,000
27-11-2014พร้อมพงศ์ ไชยกุลซื้อ6.8560,000
11-12-2014พร้อมพงศ์ ไชยกุลซื้อ6.9283,100
12-12-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.03223,800
12-12-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ7.03223,800
15-12-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.8068,300
15-12-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ6.8068,300
15-12-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.77217,900
15-12-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ6.77217,900
16-12-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.18131,100
16-12-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ6.18131,100
17-12-2014ทัดธีร์ ขยิ่มซื้อ5.9810,000
17-12-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.2963,700
17-12-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ6.2963,700
19-12-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.5420,000
19-12-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ6.5420,000
25-12-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.6252,300
25-12-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ6.6252,300
26-12-2014พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.4634,000
26-12-2014สมนึก ไชยกุลซื้อ6.4634,000
06-01-2015พูนพรรณ ไชยกุลโอนออก0.005,000,000
06-01-2015พูนพรรณ ไชยกุลรับโอน0.005,000,000
06-01-2015สมนึก ไชยกุลโอนออก0.005,000,000
06-01-2015สมนึก ไชยกุลรับโอน0.005,000,000
07-01-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.458,000
07-01-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ6.458,000
08-01-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.571,000
08-01-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ6.571,000
09-01-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.101,000
09-01-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ7.101,000
15-01-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.051,000
15-01-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ7.051,000
30-01-2015พูนพรรณ ไชยกุลโอนออก0.002,000,000
30-01-2015สมนึก ไชยกุลโอนออก0.002,000,000
30-01-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.4382,000
30-01-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ7.4382,000
03-02-2015พูนพรรณ ไชยกุลโอนออก0.003,000,000
03-02-2015พูนพรรณ ไชยกุลโอนออก0.004,500,000
03-02-2015สมนึก ไชยกุลโอนออก0.003,000,000
03-02-2015สมนึก ไชยกุลโอนออก0.004,500,000
05-02-2015ทัดธีร์ ขยิ่มซื้อ7.3570,000
06-02-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.3010,000
06-02-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ7.3010,000
18-02-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.02157,000
18-02-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ7.02157,000
02-03-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.96145,000
02-03-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ6.96145,000
03-03-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.067,000
03-03-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ7.067,000
10-03-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.081,500
10-03-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ7.081,500
13-03-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.8590,000
13-03-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ6.8590,000
23-03-2015พูนพรรณ ไชยกุลขาย8.03300,000
23-03-2015สมนึก ไชยกุลขาย8.03300,000
21-07-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ10.13588,900
21-07-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ10.13588,900
27-07-2015ทัดธีร์ ขยิ่มขาย10.7020,000
24-08-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ10.4026,300
24-08-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ10.4026,300
25-08-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.1050,000
25-08-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ9.1050,000
27-08-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ8.95200,000
27-08-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ8.95200,000
21-09-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.2782,300
21-09-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ9.2782,300
24-09-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.2551,200
24-09-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ9.2551,200
28-09-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.40116,300
28-09-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ9.40116,300
28-09-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.45205,500
28-09-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ9.45205,500
30-09-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.4520,000
30-09-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ9.4520,000
13-10-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.2550,000
13-10-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ9.2550,000
19-10-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.504,400
19-10-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ9.504,400
02-11-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ10.6021,000
02-11-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ10.6021,000
06-11-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ10.4350,000
06-11-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ10.4350,000
20-11-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.99162,100
20-11-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ9.99162,100
23-11-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ10.3388,200
23-11-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ10.3388,200
25-11-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ10.2157,700
25-11-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ10.2157,700
25-11-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ10.2561,400
25-11-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ10.2561,400
01-12-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ10.0010,000
01-12-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ10.0010,000
09-12-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ10.241,000
09-12-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ10.241,000
15-12-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.8580,600
15-12-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ9.8580,600
15-12-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.5130,000
15-12-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ9.5130,000
17-12-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.8211,600
17-12-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ9.8211,600
22-12-2015พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.6932,100
22-12-2015สมนึก ไชยกุลซื้อ9.6932,100
25-12-2015พูนพรรณ ไชยกุลโอนออก0.001,552,500
25-12-2015สมนึก ไชยกุลโอนออก0.001,552,500
28-12-2015พูนพรรณ ไชยกุลโอนออก0.002,000,000
28-12-2015พูนพรรณ ไชยกุลโอนออก0.002,000,000
28-12-2015พูนพรรณ ไชยกุลรับโอน0.002,000,000
30-11--0001สมนึก ไชยกุลโอนออก0.002,000,000
30-11--0001สมนึก ไชยกุลโอนออก0.002,000,000
30-11--0001สมนึก ไชยกุลรับโอน0.002,000,000
30-11--0001สมนึก ไชยกุลรับโอน0.002,000,000
05-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.5510,500
05-01-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ9.5510,500
06-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.41108,100
06-01-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ9.41108,100
08-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.4965,000
08-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย9.4525,000
08-01-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ9.4965,000
08-01-2016สมนึก ไชยกุลขาย9.4525,000
11-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.54889,600
11-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย9.61196,900
11-01-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ9.54889,600
11-01-2016สมนึก ไชยกุลขาย9.61196,900
12-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.684,200
12-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย9.6891,000
12-01-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ9.684,200
12-01-2016สมนึก ไชยกุลขาย9.6891,000
13-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ9.57161,900
13-01-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ9.57161,900
15-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย10.29304,000
15-01-2016สมนึก ไชยกุลขาย10.29304,000
19-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ10.56100,000
19-01-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ10.56100,000
21-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย11.5550,900
21-01-2016สมนึก ไชยกุลขาย11.5550,900
21-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ11.16110,000
21-01-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ11.16110,000
04-02-2016พูนพรรณ ไชยกุลโอนออก0.001,500,000
04-02-2016พูนพรรณ ไชยกุลโอนออก0.001,500,000
04-02-2016พูนพรรณ ไชยกุลรับโอน0.001,500,000
04-02-2016สมนึก ไชยกุลโอนออก0.001,500,000
04-02-2016สมนึก ไชยกุลโอนออก0.001,500,000
04-02-2016สมนึก ไชยกุลรับโอน0.001,500,000
29-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ12.591,440,000
29-01-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย12.551,440,000
29-01-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ12.591,440,000
29-01-2016สมนึก ไชยกุลขาย12.551,440,000
12-02-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ14.141,400,000
12-02-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ14.141,400,000
25-02-2016พูนพรรณ ไชยกุลโอนออก0.001,500,000
25-02-2016พูนพรรณ ไชยกุลรับโอน0.001,500,000
25-02-2016สมนึก ไชยกุลโอนออก0.001,500,000
25-02-2016สมนึก ไชยกุลรับโอน0.001,500,000
03-03-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.50200,000
03-03-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.50200,000
10-03-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.202,000
10-03-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.23257,000
10-03-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.202,000
10-03-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.23257,000
11-03-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.09110,000
11-03-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.09110,000
14-03-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.6695,600
14-03-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.6695,600
16-03-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ14.1176,500
16-03-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ14.1174,500
18-03-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.80360,000
18-03-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.80360,000
21-03-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.67155,500
21-03-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.67155,500
25-03-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.71150,300
25-03-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.71150,300
24-03-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.742,500
24-03-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.742,500
29-03-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย13.70150,000
29-03-2016สมนึก ไชยกุลขาย13.70150,000
04-04-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย13.355,400
04-04-2016สมนึก ไชยกุลขาย13.355,400
07-04-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย14.19219,400
07-04-2016สมนึก ไชยกุลขาย14.19219,400
11-04-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย14.29200,000
11-04-2016สมนึก ไชยกุลขาย14.29200,000
18-04-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.7075,200
18-04-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.7075,200
12-04-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.80196,700
12-04-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.80196,700
25-04-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.934,600
25-04-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.934,600
26-04-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย13.6047,100
26-04-2016สมนึก ไชยกุลขาย13.6047,100
28-04-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.2334,400
28-04-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.2334,400
29-04-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.5012,000
29-04-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.5012,000
03-05-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.27163,000
03-05-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.27163,000
18-05-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ13.5350,600
18-05-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ13.5350,600
25-05-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.40134,600
25-05-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.40134,600
06-06-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.696,000
06-06-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.696,000
07-06-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.6551,000
07-06-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.6551,000
09-06-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย7.01350,000
09-06-2016สมนึก ไชยกุลขาย7.01350,000
13-06-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย7.40223,800
13-06-2016สมนึก ไชยกุลขาย7.40223,800
15-06-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย7.33500,000
15-06-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย7.305,600
15-06-2016สมนึก ไชยกุลขาย7.305,600
15-06-2016สมนึก ไชยกุลขาย7.33500,000
27-06-2016ชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ซื้อ6.6230,000
15-07-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย2.31950,000
15-07-2016สมนึก ไชยกุลขาย2.31950,000
03-08-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.167,000
03-08-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ2.167,000
15-07-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย2.31950,000
15-07-2016สมนึก ไชยกุลขาย2.31950,000
15-07-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย2.31950,000
15-07-2016สมนึก ไชยกุลขาย2.31950,000
21-07-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.8320,000
21-07-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.8320,000
21-07-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.8320,000
21-07-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.8320,000
25-07-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.02234,500
25-07-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ2.02234,500
19-08-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.7015,000
19-08-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.7015,000
22-08-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.4370,000
22-08-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.4370,000
24-08-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.456,000
24-08-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.456,000
26-08-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.602,000
26-08-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.602,000
30-08-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.4081,000
30-08-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.4081,000
05-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.601,000
05-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.601,000
06-09-2016ชัยณรงค์ นิมมานเทวินทร์ซื้อ6.3510,000
06-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.35210,000
06-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ1.98197,600
06-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.35210,000
06-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ1.98197,600
07-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ1.91225,000
07-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ1.91225,000
08-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.86130,700
08-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ1.92200,000
08-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ5.86130,700
08-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ1.92200,000
12-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.161,000,300
12-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ1.7257,000
12-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ5.161,000,300
12-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ1.7257,000
13-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ1.75224,000
13-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.08160,800
13-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ5.08160,800
13-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ1.75224,000
14-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ1.78166,300
14-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.20200,000
14-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ5.20200,000
14-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ1.78166,300
15-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.43171,200
15-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ1.8616,000
15-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ5.43171,200
15-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ1.8616,000
16-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.65313,200
16-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ5.65313,200
20-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.91553,100
20-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ5.91553,100
21-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.83338,400
21-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ5.83338,400
22-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.80400,000
22-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ5.80400,000
29-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลขาย6.10100,000
29-09-2016สมนึก ไชยกุลขาย6.10100,000
06-10-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.351,000
06-10-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.351,000
18-10-2016พร้อมพงศ์ ไชยกุลซื้อ6.00100,000
17-10-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.7842,400
17-10-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ5.7842,400
04-11-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.18150,000
04-11-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ2.18150,000
15-11-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.79694,300
15-11-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.79694,300
16-11-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.54666,700
16-11-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ6.54666,700
27-09-2016สมนึก ไชยกุลซื้อ5.75200,000
27-09-2016พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.75200,000
09-01-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.22192,900
09-01-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ7.22192,900
13-01-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.851,000,000
13-01-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ7.851,000,000
19-01-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ8.20200,000
19-01-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ8.20200,000
20-01-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ8.00400,000
20-01-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ8.00400,000
27-01-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ7.85750,000
27-01-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ7.85750,000
07-03-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.9520,000
07-03-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ6.9520,000
23-03-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.501,000
23-03-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ6.501,000
25-04-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.80938,000
25-04-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ5.80938,000
15-05-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ6.06249,000
15-05-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ6.06249,000
19-06-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.63135,000
19-06-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ5.63135,000
29-06-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ5.05180,000
29-06-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ5.05180,000
06-07-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ4.9977,700
06-07-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ4.9977,700
07-07-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ4.98311,000
07-07-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ4.98311,000
11-07-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ4.96182,000
11-07-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ4.96182,000
15-08-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ4.43462,000
15-08-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ4.43462,000
16-08-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ4.18600,000
16-08-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ4.18600,000
18-08-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.67332,000
18-08-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ3.87332,000
24-08-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.90120,000
24-08-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ3.90120,000
29-08-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.902,300
29-08-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ3.902,300
30-08-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.891,000
30-08-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ3.891,000
31-08-2017ทัดธีร์ ขยิ่มซื้อ3.94160,000
05-09-2017พีระพล วิไลวงศ์เสถียรซื้อ4.02200,000
22-09-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.70100,000
22-09-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ3.70100,000
27-09-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.682,000
27-09-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ3.682,000
28-09-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.6280,000
28-09-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ3.6280,000
30-10-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.7345,000
30-10-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ3.7345,000
07-11-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.6830,000
07-11-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ3.6830,000
14-11-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.6135,000
14-11-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ3.6135,000
15-11-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.29370,000
15-11-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ3.29370,000
16-11-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.0581,000
16-11-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ3.0581,000
17-11-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.00504,000
17-11-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ3.00504,000
06-12-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.84100,000
06-12-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ2.84100,000
07-12-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.60235,000
07-12-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ2.60235,000
08-12-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.54155,000
08-12-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ2.54155,000
12-12-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.4045,600
12-12-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ2.4045,600
13-12-2017พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.34366,700
13-12-2017สมนึก ไชยกุลซื้อ2.34366,700
26-02-2018พูนพรรณ ไชยกุลขาย0.28450,000
26-02-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.04558,300
26-02-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.05558,300
26-02-2018สมนึก ไชยกุลขาย0.314,466,088
27-02-2018พูนพรรณ ไชยกุลขาย0.2958,397
05-04-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.34333,000
05-04-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.34333,000
09-04-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.371,011,700
09-04-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.371,011,700
10-04-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.4240,500
10-04-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.4240,500
17-04-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.6845,000
17-04-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.6845,000
18-04-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.6751,000
18-04-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.6751,000
03-05-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.15237,000
03-05-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ3.15237,000
08-05-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ3.18100,000
08-05-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ3.18100,000
09-05-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.91390,000
09-05-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.91390,000
18-05-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.8926,500
18-05-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.8926,500
16-05-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.85255,000
17-05-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.86140,900
16-05-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.85255,000
17-05-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.86140,900
26-04-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.88353,800
26-04-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.88353,800
21-05-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.9126,100
21-05-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.9126,100
23-05-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.96174,600
23-05-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.96174,600
25-05-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.9240,000
25-05-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.9240,000
07-06-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.6517,000
07-06-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.6517,000
11-06-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.6413,000
11-06-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.6413,000
15-06-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.6733,000
15-06-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ0.73300,000
15-06-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.6733,000
15-06-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ0.73300,000
18-06-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.681,000
18-06-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ0.731,244,500
18-06-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.681,000
18-06-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ0.731,244,500
20-06-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.5625,900
20-06-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.5625,900
22-06-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.36206,300
22-06-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.36206,300
29-06-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.1356,500
29-06-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.1356,500
05-07-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.1723,500
05-07-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.1723,500
06-07-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.1717,500
06-07-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.1717,500
05-07-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.1723,500
05-07-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.1723,500
10-07-2018พูนพรรณ ไชยกุลซื้อ2.2011,000
10-07-2018สมนึก ไชยกุลซื้อ2.2011,000

BIG LOT SMT

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น SMT

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3