TMILL 4

0.00 0.00%

Status : อัพเดท 10-05-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 4.00
เปลี่ยนแปลง 0.00
% เปลี่ยนแปลง 0.00
วันก่อนหน้า 4.00
เปิด 3.98
สูงสุด 4.08
ต่ำสุด 3.96
ปริมาณ (หุ้น) 1,708,743
มูลค่า('000 บาท) 6,837
ราคาเฉลี่ย 4.00

15.1

P/E

5

Yield%

71.43

Revenues Stable%

57.14

Profit Stable%

0.18

Quick Ratio

2.8

Current Ratio

2.49

Asset/Dept Ratio

0

D/E Ratio

49.81

Avg. Collection Period
(Days)

39.36

Avg. Payment Period
(Days)

148.83

Avg. Inventory Period
(Days)

159.28

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.12 บาท XD 23-03-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร TMILL

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
27-11-2012ชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ขาย6.80200,000
27-11-2012ชลัช ชินธรรมมิตร์ขาย5.9012,675
28-11-2012ชาญกฤช เดชวิทักษ์ขาย6.3050,000
26-11-2012ธนดล สุจิภิญโญขาย6.85253,500
27-11-2012ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย6.93424,046
27-11-2012ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย7.09194,000
03-01-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ซื้อ4.1810,000
09-01-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ซื้อ4.1810,000
29-01-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ซื้อ4.1610,000
08-02-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ซื้อ4.1610,000
12-02-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ซื้อ4.1410,000
18-02-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ซื้อ3.9410,000
15-03-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ขาย6.1840,000
09-04-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ขาย4.4829,900
21-05-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ซื้อ4.0820,000
29-05-2013สมชาย ชินธรรมมิตร์ซื้อ4.1450,000
29-05-2013สมชาย ชินธรรมมิตร์ซื้อ4.1650,000
03-06-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ซื้อ4.0020,000
10-06-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ซื้อ3.9020,000
17-06-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์ซื้อ3.8020,000
24-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.03100,000
25-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.9992,500
26-06-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.97100,000
02-07-2013ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.08100,000
28-08-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.0362,100
29-08-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.986,000
27-09-2013ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.103,000
27-09-2013ชาญกฤช เดชวิทักษ์โอนออก0.002,080,083
19-11-2013ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.1057,200
20-11-2013ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.1042,800
22-11-2013ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.0850,000
22-11-2013ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.0650,000
26-11-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.0410,000
28-11-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.0460,000
28-11-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.0420,000
13-12-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.025,000
13-12-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.046,000
17-12-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.0424,900
17-12-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.0497,000
23-12-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.0315,000
25-12-2013ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.0225,000
27-12-2013ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.0056,200
02-01-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.0210,000
27-12-2013ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.0043,800
02-01-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.0067,100
06-01-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.9874,000
06-01-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.9830,000
08-01-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.9410,000
08-01-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.94800
10-01-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.9425,000
14-01-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.941,000
31-03-2014ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.081,000
02-04-2014ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.089,000
28-05-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.0610,000
28-05-2014ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.0610,000
20-04-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย4.82200,000
29-04-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ4.04116,900
30-04-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ4.0483,100
22-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ4.22221,000
22-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย4.22221,000
27-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ4.0214,500
27-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ4.06100,000
29-07-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ4.04140,000
19-08-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.8990,000
21-08-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ4.0550,000
26-08-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.9630,000
20-10-2015ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.0410,000
29-10-2015ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย3.26212,900
30-11-2015ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.042,000
30-11-2015ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.0418,000
30-11-2015ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.0410,000
30-11-2015ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.0210,000
01-12-2015ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.0010,000
03-12-2015ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.0010,000
03-12-2015ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.941,800
03-12-2015ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.9610,000
03-12-2015ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.9810,000
09-12-2015ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.9418,200
11-12-2015ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.8810,000
21-12-2015ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.8010,000
05-01-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.7412,200
11-01-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.6410,000
11-01-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.7010,000
18-01-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.5810,000
21-01-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.5410,000
01-02-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.6838,900
04-02-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.8410,000
25-01-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.507,400
25-01-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.5410,000
28-01-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.626,000
28-01-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.6427,700
05-02-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.8210,000
05-02-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.8410,000
10-02-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.7810,000
10-02-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.8210,000
11-02-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.8010,000
11-02-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.8010,000
15-02-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.7810,000
15-02-2016ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ2.7410,000
18-05-2017ปรีชา อรรถวิภัชน์ขาย3.80200,000
18-05-2017ปรีชา อรรถวิภัชน์ขาย3.90200,000
18-05-2017ปรีชา อรรถวิภัชน์ขาย3.96100,000
18-05-2017ปรีชา อรรถวิภัชน์ขาย2.20158,500
19-05-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย3.781,167,035
19-05-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย2.14212,989
24-05-2017ปรีชา อรรถวิภัชน์ขาย3.90200,000
29-08-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ4.83300,000
29-08-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ4.92150,000
30-08-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ4.95350,000
30-08-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ4.91200,000
22-12-2017ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย5.05100,000
09-01-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย5.00200,000
06-02-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ขาย5.0050,000
06-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.70540,000
06-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ1.79145,000
13-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ3.5150,000
13-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ1.657,000
15-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ1.592,000
19-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ1.635,000
21-03-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ1.6315,000
10-04-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ1.2523,000
30-04-2018ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.307,000
02-05-2018ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.3643,500
18-05-2018ปรีชา อรรถวิภัชน์ซื้อ3.3020,000
22-06-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.98112,000
22-06-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.9860,000
26-06-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.9610,000
26-06-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.965,000
28-06-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.9115,000
28-06-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.8910,000
03-07-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.8680,000
03-07-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.8425,000
09-07-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.8720,000
09-07-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.8410,000
13-07-2018ประภาส ชุติมาวรพันธ์ซื้อ2.863,300

BIG LOT TMILL

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น TMILL

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3