TRT 3

-0.12 -4.29%

Status : อัพเดท 29-11-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 2.68
เปลี่ยนแปลง -0.12
% เปลี่ยนแปลง -4.29
วันก่อนหน้า 2.80
เปิด 2.64
สูงสุด 2.74
ต่ำสุด 2.60
ปริมาณ (หุ้น) 2,047,447
มูลค่า('000 บาท) 5,415
ราคาเฉลี่ย 2.64

5.5

P/E

0.7

Yield%

59.79

Revenues Stable%

33.21

Profit Stable%

0.15

Quick Ratio

1.2

Current Ratio

1.51

Asset/Dept Ratio

1.53

D/E Ratio

105.85

Avg. Collection Period
(Days)

60.45

Avg. Payment Period
(Days)

203.67

Avg. Inventory Period
(Days)

249.07

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.02 บาท XD 11-05-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร TRT

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
29-09-2011สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ005.02131,600
30-09-2011อวยชัย ศิริวจนาซื้อ005.01250,000
15-11-2011จารุวิทย์ สวนมาลีขาย005.6350,000
19-12-2011อัมพรทัต พูลเจริญขาย005.95200,000
22-12-2011จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.0050,000
22-12-2011อัมพรทัต พูลเจริญขาย005.97112,700
22-12-2011อัมพรทัต พูลเจริญขาย005.9587,300
26-12-2011จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.0059,200
08-03-2012อุปกรม ทวีโภคขาย005.94510,000
08-03-2012อุปกรม ทวีโภคขาย005.90900,000
08-03-2012อุปกรม ทวีโภคขาย005.9090,000
04-04-2012ชุมพร คูร์พิพัฒน์ขาย005.93170,000
18-06-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย005.1530,000
28-05-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย005.2050,000
28-05-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย005.23110,000
02-07-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย005.23101,000
02-07-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย005.2099,000
01-06-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย005.25300,000
18-06-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย005.2020,000
18-06-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย005.4030,000
18-06-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย005.6020,000
18-06-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย005.6020,000
10-07-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย005.7541,200
15-08-2012จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ005.70100,000
04-09-2012อวยชัย ศิริวจนาโอนออก000.00500,000
12-09-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.10500,000
12-09-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.10100,000
13-09-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.05400,000
14-09-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.0520,000
25-09-2012สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะขาย005.9520,000
03-10-2012อวยชัย ศิริวจนาโอนออก000.00500,000
04-10-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.171,938,200
04-10-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.40500,000
09-10-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย006.38700,000
08-10-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.45500,000
08-10-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.40500,000
10-10-2012อวยชัย ศิริวจนาขาย006.43600,000
12-10-2012จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ006.1037,800
16-11-2012จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ005.3050,000
20-11-2012ชดาภา ตันติธนทัตโอนออก000.0084,300
04-12-2012จารุวิทย์ สวนมาลีขาย005.8050,000
21-01-2013สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะขาย006.0530,000
23-01-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.2512,900
23-01-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.18400,000
04-03-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.17300,000
08-03-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.50100,000
13-03-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.50100,000
15-03-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.80100,000
15-03-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.75100,000
18-03-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ006.60100,000
04-04-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.50100,000
04-04-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ006.20100,000
05-04-2013อวยชัย ศิริวจนาโอนออก000.00900,000
05-04-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ006.0050,000
17-05-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ005.90100,000
17-05-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ005.90100,000
27-05-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ005.80112,500
28-05-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.34250,000
29-05-2013พิสิฐ ลี้อาธรรมขาย006.35198,000
29-05-2013ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย006.20200,000
29-05-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.54700,000
29-05-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.50100,000
14-06-2013ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย006.50100,000
06-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ006.00100,000
06-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ006.07100,000
06-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.35150,000
11-06-2013อวยชัย ศิริวจนาขาย006.37200,000
07-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ005.86800,000
11-06-2013อวยชัย ศิริวจนาซื้อ005.90200,000
12-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ005.77200,000
12-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ005.90200,000
14-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ005.3050,000
14-06-2013ยศกร บุรกรรมโกวิทซื้อ005.3550,000
17-06-2013จารุวิทย์ สวนมาลีขาย005.7550,000
17-06-2013ยศกร บุรกรรมโกวิทซื้อ005.65100,000
21-06-2013ยศกร บุรกรรมโกวิทซื้อ005.5050,000
26-08-2013อวยชัย ศิริวจนาซื้อ005.55200,000
28-08-2013ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย005.2550,000
02-09-2013จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ005.2050,000
15-11-2013ไต้ จงอี้ซื้อ005.401,100
15-11-2013ไต้ จงอี้ซื้อ005.4064,900
15-11-2013ไต้ จงอี้ขาย001.115,500
15-11-2013ไต้ จงอี้ขาย001.141,600,000
15-11-2013ไต้ จงอี้ซื้อ005.20100,000
15-11-2013ไต้ จงอี้ซื้อ005.25800,000
15-11-2013ไต้ จงอี้ขาย001.15100,000
19-11-2013อวยชัย ศิริวจนาซื้อ005.20200,000
19-11-2013อวยชัย ศิริวจนาขาย001.20200,000
19-11-2013อวยชัย ศิริวจนาขาย001.20100,000
28-11-2013ไต้ จงอี้ขาย000.99300,100
28-11-2013ไต้ จงอี้ซื้อ005.10200,000
04-12-2013อวยชัย ศิริวจนาขาย001.16500,000
04-12-2013อวยชัย ศิริวจนาซื้อ001.1031
04-12-2013อวยชัย ศิริวจนาขาย001.14245,500
09-12-2013ไต้ จงอี้ขาย001.16484,800
09-12-2013ไต้ จงอี้ขาย001.2559,645
17-12-2013ไต้ จงอี้ซื้อ005.20303,700
17-12-2013ไต้ จงอี้ซื้อ005.2060,000
17-12-2013ไต้ จงอี้ซื้อ005.15100,000
17-12-2013ไต้ จงอี้ซื้อ005.10100,000
17-12-2013ไต้ จงอี้ซื้อ005.0521,000
19-12-2013ไต้ จงอี้ซื้อ005.0579,000
07-01-2014อวยชัย ศิริวจนาซื้อ004.93120,000
06-01-2014ไต้ จงอี้ซื้อ004.88100,000
10-01-2014ไต้ จงอี้ซื้อ004.80100,000
03-03-2014ไต้ จงอี้ขาย005.8050,000
16-05-2014พิสิฐ ลี้อาธรรมซื้อ005.0510,000
28-08-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทโอนออก000.00586,665
29-08-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย001.7350,000
29-08-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย005.5828,600
02-09-2014สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย001.8397,000
02-09-2014อวยชัย ศิริวจนาขาย005.80200,000
02-09-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย001.73200,000
02-09-2014อวยชัย ศิริวจนาขาย005.85200,000
22-09-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย001.609,100
24-09-2014สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะขาย005.8050,000
24-09-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย001.6132,457
25-09-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย001.6210,000
01-10-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย001.5651,000
01-10-2014ยศกร บุรกรรมโกวิทขาย001.5651,000
07-10-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย001.769,900
09-10-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย001.92800,000
09-10-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย001.95313,413
09-10-2014สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะขาย001.4918,333
09-10-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย001.87555,319
09-10-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.23600,000
10-10-2014อัมพรทัต พูลเจริญขาย001.85375,650
13-10-2014อวยชัย ศิริวจนาขาย006.18500,000
13-10-2014สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย002.08600,000
13-10-2014สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย002.02100,000
16-10-2014ไต้ จงอี้ขาย005.9551,100
16-10-2014ไต้ จงอี้ขาย006.25800,000
31-10-2014สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย002.05100,000
31-10-2014สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย002.23640,000
14-11-2014ไต้ จงอี้ขาย006.35200,000
14-11-2014ไต้ จงอี้ขาย006.40158,100
26-11-2014ไต้ จงอี้ขาย006.70200,000
27-11-2014อวยชัย ศิริวจนาขาย006.60300,000
28-11-2014ไต้ จงอี้ขาย006.70200,000
28-11-2014ไต้ จงอี้ขาย006.75200,000
01-12-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.7030,000
01-12-2014จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.77300,000
01-12-2014อวยชัย ศิริวจนาขาย006.75300,000
08-12-2014อุปกรม ทวีโภคขาย006.50200,000
22-12-2014สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย002.4782,000
13-01-2015อวยชัย ศิริวจนาขาย006.30200,000
13-01-2015อวยชัย ศิริวจนาขาย006.52200,000
15-01-2015อุปกรม ทวีโภคขาย006.50400,000
15-01-2015อุปกรม ทวีโภคขาย006.40300,000
24-02-2015จารุวิทย์ สวนมาลีขาย006.7050,000
19-03-2015อวยชัย ศิริวจนาโอนออก000.001,000,000
20-05-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย000.6950,000
08-06-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย000.70154,925
12-06-2015สมศักดิ์ คูอมรพัฒนะขาย000.8536,666
15-06-2015อวยชัย ศิริวจนาโอนออก000.001,692,814
17-06-2015สุนันท์ สันติโชตินันท์โอนออก000.00616,567
17-06-2015สุนันท์ สันติโชตินันท์โอนออก000.00548,734
23-06-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย001.031,754,400
24-06-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย000.922,842,000
30-06-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานขาย001.1642,900
23-11-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ004.3050,000
23-11-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ004.3265,000
26-11-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ004.3260,000
26-11-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ004.32195,000
30-11-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ004.3082,800
30-11-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ004.33173,800
02-12-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ004.33100,900
03-12-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ004.32110,000
03-12-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ004.3182,500
02-12-2015สัมพันธ์ วงษ์ปานซื้อ004.33100,900
01-04-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย003.7380,900
01-04-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย003.7220,000
05-04-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย003.6380
25-05-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย003.97100,000
25-05-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย003.98100,000
27-05-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย003.98100,000
27-05-2016จารุวิทย์ สวนมาลีขาย003.96200,000
23-09-2016อวยชัย ศิริวจนาโอนออก000.001,000,000
26-12-2016จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ003.909,700
28-03-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย004.2010,000
28-03-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย004.2226,000
30-03-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย004.21120,000
30-03-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย004.2020,000
04-04-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย004.18380,000
04-04-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย004.16417,000
05-04-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย004.12106,500
10-04-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย004.12150,000
10-04-2017จารุวิทย์ สวนมาลีขาย004.04100,000
18-05-2017อวยชัย ศิริวจนาซื้อ003.66150,000
18-05-2017จารุวิทย์ สวนมาลีซื้อ003.66100,000
15-06-2017พิสิฐ ลี้อาธรรมซื้อ003.7020,000
20-06-2017พิสิฐ ลี้อาธรรมซื้อ003.8810,000
22-06-2017พิสิฐ ลี้อาธรรมซื้อ003.6610,000
01-01-1970นาย พิสิฐ ลี้อาธรรมขาย001.7950,000
01-01-1970นาย อวยชัย ศิริวจนาซื้อ001.76200,000
01-01-1970นาย อวยชัย ศิริวจนาซื้อ001.6769,500
01-01-1970นาย อวยชัย ศิริวจนาซื้อ001.67100,000

BIG LOT TRT

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น TRT

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3