VNG 10

0.00 0.00%

Status : อัพเดท 26-10-2564

ราคาล่าสุด ( คลิกดู ราคาย้อนหลัง) 9.50
เปลี่ยนแปลง 0.00
% เปลี่ยนแปลง 0.00
วันก่อนหน้า 9.50
เปิด 9.55
สูงสุด 9.60
ต่ำสุด 9.50
ปริมาณ (หุ้น) 1,529,304
มูลค่า('000 บาท) 14,595
ราคาเฉลี่ย 9.54

169.9

P/E

0

Yield%

60.00

Revenues Stable%

26.67

Profit Stable%

0.09

Quick Ratio

0.8

Current Ratio

2.42

Asset/Dept Ratio

0.92

D/E Ratio

50.49

Avg. Collection Period
(Days)

55.57

Avg. Payment Period
(Days)

87.4

Avg. Inventory Period
(Days)

82.32

Cash Cycle
(Days)

ปันผลล่าสุด 0.10 บาท XD 26-08-2564

การซื้อขายของผู้บริหาร VNG

วันที่ชื่อวิธีราคาจำนวน
29-04-2015สมภพ สหวัฒน์โอนออก0.0065,999,919
29-04-2015สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์รับโอน0.0032,999,960
18-01-2016ภัทท สหวัฒน์ขาย13.203,999,959
18-01-2016ภัทรา สหวัฒน์ขาย13.203,999,959
18-01-2016ยุพาพร บุญเกตุขาย13.203,999,959
18-01-2016วรรธนะ เจริญนวรัตน์ขาย13.203,999,959
18-01-2016วสันต์ เจริญนวรัตน์ขาย13.20399,959
18-01-2016ศิริพร ชัยพัฒนวณิชขาย13.203,999,959
18-01-2016สมประสงค์ สหวัฒน์ขาย13.204,000,000
18-01-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ขาย13.203,999,960
04-03-2016วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ12.92597,600
07-03-2016วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ12.60398,000
08-03-2016วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ12.421,167,800
09-03-2016วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ12.25298,100
10-03-2016สมประสงค์ สหวัฒน์ซื้อ12.10200,000
14-03-2016สมประสงค์ สหวัฒน์ซื้อ12.02651,700
17-03-2016สมประสงค์ สหวัฒน์ซื้อ12.20637,400
21-03-2016สมประสงค์ สหวัฒน์ซื้อ12.03700,000
25-03-2016ภัทท สหวัฒน์ซื้อ11.70100,000
22-03-2016ภัทท สหวัฒน์ซื้อ11.90400,000
22-03-2016สมประสงค์ สหวัฒน์ซื้อ11.95600,000
24-03-2016ภัทท สหวัฒน์ซื้อ11.80200,000
29-03-2016ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ12.17300,000
29-03-2016ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ11.902,500
31-03-2016ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ11.90155,100
05-04-2016ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ11.95200,000
21-04-2016ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ11.86247,000
20-04-2016ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ11.85300,000
25-04-2016ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ11.8092,100
26-04-2016ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ11.96306,600
27-04-2016ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ12.50200,000
03-05-2016ภัทท สหวัฒน์ซื้อ12.72500,000
04-05-2016ภัทท สหวัฒน์ซื้อ13.1092,300
04-05-2016ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ12.97293,800
04-05-2016ภัทท สหวัฒน์ซื้อ13.1092,300
04-05-2016ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ12.97293,800
09-05-2016ภัทท สหวัฒน์ซื้อ13.00190,000
11-05-2016ภัทท สหวัฒน์ซื้อ12.96250,700
11-05-2016ภัทท สหวัฒน์ซื้อ12.93520,200
13-05-2016ภัทท สหวัฒน์ซื้อ12.87300,000
16-05-2016ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ12.80100,000
16-05-2016ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ12.55300,000
18-05-2016ยุพาพร บุญเกตุซื้อ12.301,010,300
19-05-2016ยุพาพร บุญเกตุซื้อ12.121,178,900
23-05-2016ยุพาพร บุญเกตุซื้อ12.25285,300
24-05-2016วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ12.27600,000
24-05-2016วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ12.19564,100
26-05-2016วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ12.14664,200
26-05-2016วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ12.60300,000
27-05-2016วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ12.80600,000
01-06-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ14.00300,000
03-06-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ13.75400,000
07-06-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ13.90300,000
07-06-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ13.8078,000
09-06-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ14.40200,000
13-06-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ14.14221,400
14-06-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ13.80331,600
16-06-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ14.07373,600
27-06-2016สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ13.70510,700
27-06-2016สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ13.40150,000
29-06-2016สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ13.60187,400
14-07-2016ภัทท สหวัฒน์ขาย13.404,200,000
14-07-2016ภัทรา สหวัฒน์ขาย13.403,900,000
14-07-2016ยุพาพร บุญเกตุขาย13.403,900,000
14-07-2016วรรธนะ เจริญนวรัตน์ขาย13.403,900,000
14-07-2016วสันต์ เจริญนวรัตน์ขาย13.404,200,000
14-07-2016สมประสงค์ สหวัฒน์ขาย13.404,200,000
14-07-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ขาย13.4014,100,000
14-07-2016สุเทพ ชัยพัฒนวณิชขาย13.402,300,000
05-08-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ16.43400,000
05-08-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ16.70135,100
09-08-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ16.80300,000
16-08-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ16.50200,000
19-08-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ15.00500,000
19-08-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ15.48600,000
24-08-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ15.40200,000
24-08-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ15.40200,000
07-09-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ13.63300,000
07-09-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ13.70102,100
12-09-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ13.004,588,800
13-09-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ13.00400,000
13-09-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ12.80300,000
15-09-2016สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ13.311,000,000
15-09-2016สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ13.45341,000
19-09-2016สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ13.55200,000
22-09-2016สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ13.50100,000
30-09-2016สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ13.28492,700
30-09-2016สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ13.42539,200
04-10-2016สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ13.43450,000
05-10-2016สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ13.7010,000
11-10-2016สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ13.40100,000
13-10-2016ยุพาพร บุญเกตุซื้อ13.39700,000
13-10-2016วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ13.33203,900
14-10-2016ภัทท สหวัฒน์ซื้อ12.58800,000
14-10-2016วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ13.30300,000
14-10-2016สมประสงค์ สหวัฒน์ซื้อ13.23300,000
08-11-2016วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ14.30100,000
18-01-2017สมประสงค์ สหวัฒน์ซื้อ15.70500,000
09-03-2017สมประสงค์ สหวัฒน์ซื้อ14.30239,200
10-03-2017วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ14.20100,000
13-03-2017วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ14.10200,000
20-07-2017สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ12.80200,000
20-07-2017สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ12.70128,800
20-07-2017สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ12.55400,000
20-07-2017สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ12.57600,000
20-07-2017สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ12.40900,000
20-07-2017ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ12.33480,000
02-08-2017ยุพาพร บุญเกตุซื้อ11.55400,000
07-08-2017ยุพาพร บุญเกตุซื้อ11.6093,800
08-08-2017ยุพาพร บุญเกตุซื้อ11.6042,000
15-08-2017ยุพาพร บุญเกตุซื้อ11.12433,100
15-08-2017วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.20300,000
17-08-2017ยุพาพร บุญเกตุซื้อ11.55600,000
21-08-2017ยุพาพร บุญเกตุซื้อ11.45400,000
21-08-2017ยุพาพร บุญเกตุซื้อ11.47285,000
22-08-2017วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.40234,000
23-08-2017วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.40200,000
24-08-2017วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.30200,000
25-08-2017วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.34434,800
29-08-2017วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.20200,000
29-08-2017วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.3013,600
30-08-2017วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.20200,000
01-09-2017วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.25400,000
01-09-2017วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.20200,000
05-09-2017วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.20200,000
06-09-2017วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.50200,000
07-12-2017วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ10.70600,000
08-12-2017วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ10.50800,000
12-12-2017วสันต์ เจริญนวรัตน์ซื้อ10.71767,800
14-12-2017ภัทท สหวัฒน์ซื้อ11.0048,600
14-12-2017ภัทท สหวัฒน์ซื้อ11.10200,000
18-12-2017ภัทท สหวัฒน์ซื้อ11.10300,000
18-12-2017ภัทท สหวัฒน์ซื้อ11.00151,100
20-12-2017ภัทท สหวัฒน์ซื้อ11.00175,300
20-12-2017ภัทท สหวัฒน์ซื้อ10.95600,000
21-12-2017ภัทท สหวัฒน์ซื้อ10.86498,500
25-12-2017ภัทท สหวัฒน์ซื้อ10.80302,100
26-12-2017ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ11.05600,000
28-12-2017ภัทท สหวัฒน์ซื้อ11.00350,000
28-12-2017ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ10.83900,000
28-12-2017ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ10.80300,000
03-01-2018ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ10.98718,700
03-01-2018ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ11.00204,200
05-01-2018ภัทรา สหวัฒน์ซื้อ11.00200,000
05-01-2018สมประสงค์ สหวัฒน์ซื้อ10.90300,000
05-01-2018สมประสงค์ สหวัฒน์ซื้อ11.10133,600
11-01-2018สมประสงค์ สหวัฒน์ซื้อ11.50300,000
11-01-2018สมประสงค์ สหวัฒน์ซื้อ11.50900,000
15-01-2018ยุพาพร บุญเกตุซื้อ11.29224,000
15-01-2018สมประสงค์ สหวัฒน์ซื้อ11.40738,100
15-01-2018ยุพาพร บุญเกตุซื้อ11.40247,600
15-01-2018สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ11.30200,000
17-01-2018สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ11.20900,000
17-01-2018สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ11.20195,800
19-01-2018สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ11.3033,000
19-01-2018สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ11.35367,000
23-01-2018สิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ซื้อ11.20200,000
23-01-2018สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ11.20100,000
29-01-2018สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ11.30100,000
29-01-2018สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ11.10100,000
31-01-2018สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ11.20100,000
31-01-2018สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ11.1067,500
02-02-2018สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ11.10100,000
05-02-2018สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ11.10123,400
05-02-2018สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ11.00100,000
06-02-2018สุเทพ ชัยพัฒนวณิชซื้อ10.80100,000
08-02-2018วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ10.55200,000
08-02-2018วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ10.70100,000
12-02-2018วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ10.6071,200
12-02-2018วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ10.60100,000
14-02-2018วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ10.70100,000
14-02-2018วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.05200,000
19-02-2018วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.0069,700
19-02-2018วรรธนะ เจริญนวรัตน์ซื้อ11.35219,200

BIG LOT VNG

วันที่จำนวนVolValue (,000)ราคา
12-01-25611500,0006,65013.30
26-12-25601500,0006,65013.30
01-08-2560192,9001,07811.60
17-05-25601186,7002,43013.01
11-01-256013,0004515.00
16-11-25591402,0005,58813.90
01-11-25591402,0006,03015.00
10-08-2559120,00034017.00
13-07-25591950,000,000670,00013.40
15-01-25591036,999,673488,39613.20
25-12-255813,000,00039,60013.20
22-10-255812,0003416.80
24-08-2558120,00022811.40
31-07-25581292,4003,97413.59

ถาม-ตอบ ปัญหาการลงทุน หุ้น VNG

TAGS
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3