ADVANC 196 ( -1.00 -0.51% )

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

BIG LOT “ ADVANC “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
ADVANC1212,30042,308199.2820 สิงหาคม 2561
ADVANC2276,70054,201195.8811 พฤษภาคม 2561
ADVANC1500,00097,000194.0010 พฤษภาคม 2561
ADVANC1100,00020,700207.0025 เมษายน 2561
ADVANC31,500,000312,000208.0024 เมษายน 2561
ADVANC42,682,600551,072205.4223 เมษายน 2561
ADVANC42,682,600551,072205.4223 เมษายน 2561
ADVANC-F<XD>151201.009 เมษายน 2561
ADVANC12,500,000507,500203.004 เมษายน 2561
ADVANC12,500,000507,500203.004 เมษายน 2561
ADVANC12,500,000507,500203.004 เมษายน 2561
ADVANC-F16,0001,256209.323 เมษายน 2561
ADVANC3453,50094,503208.392 เมษายน 2561
ADVANC1150,00031,500210.0027 มีนาคม 2561
ADVANC-F41,276,800270,191211.6221 มีนาคม 2561
ADVANC1700148212.0016 มีนาคม 2561
ADVANC260,50012,518206.9214 มีนาคม 2561
ADVANC1250,00049,500198.007 มีนาคม 2561
ADVANC1400,00079,200198.0028 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC240,0007,920198.0027 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC1100,00019,250192.5021 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC1162,77531,741195.0014 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC2500,00096,950193.907 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC4431,10082,760191.976 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC1200,00038,900194.505 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC111,5002,231193.991 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC22,700,000521,725193.2330 มกราคม 2561
ADVANC19,9001,947196.6924 มกราคม 2561
ADVANC2500,00096,750193.5018 มกราคม 2561
ADVANC31,487,100286,889192.9217 มกราคม 2561
ADVANC365,10012,617193.8115 มกราคม 2561
ADVANC-F116,4003,163192.8412 มกราคม 2561
ADVANC140,0007,390184.7512 มกราคม 2561
ADVANC11,400273194.883 มกราคม 2561
ADVANC1195,00035,636182.7513 ธันวาคม 2560
ADVANC4111,20019,943179.3412 ธันวาคม 2560
ADVANC-F124,7004,387177.637 ธันวาคม 2560
ADVANC-F120,6003,605175.006 ธันวาคม 2560
ADVANC11,418,500248,238175.001 ธันวาคม 2560
ADVANC110017174.5030 พฤศจิกายน 2560
ADVANC183,00014,900179.5222 พฤศจิกายน 2560
ADVANC120,0003,600180.0020 พฤศจิกายน 2560
ADVANC14,600833181.0710 พฤศจิกายน 2560
ADVANC180,00014,480181.009 พฤศจิกายน 2560
ADVANC2298,80055,677186.348 พฤศจิกายน 2560
ADVANC-F1200,00037,450187.257 พฤศจิกายน 2560
ADVANC1120,00022,320186.002 พฤศจิกายน 2560
ADVANC-F1200,00038,850194.2531 ตุลาคม 2560
ADVANC180,00015,440193.0020 ตุลาคม 2560
ADVANC160,00011,550192.5019 ตุลาคม 2560
ADVANC1100,00019,700197.0016 ตุลาคม 2560
ADVANC-F112,7002,471194.5913 ตุลาคม 2560
ADVANC-F112,7002,471194.5912 ตุลาคม 2560
ADVANC-F1375,70072,893194.0211 ตุลาคม 2560
ADVANC180,00015,280191.0011 ตุลาคม 2560
ADVANC2110,00021,025191.149 ตุลาคม 2560
ADVANC1260,00049,660191.006 ตุลาคม 2560
ADVANC-F181,30015,491190.544 ตุลาคม 2560
ADVANC140,0007,600190.004 ตุลาคม 2560
ADVANC1260,00049,660191.002 ตุลาคม 2560
ADVANC-F15,5001,051191.0029 กันยายน 2560
ADVANC11,800347193.0026 กันยายน 2560
ADVANC1134,00025,460190.0020 กันยายน 2560
ADVANC128,9005,597193.6819 กันยายน 2560
ADVANC120,0003,810190.5011 กันยายน 2560
ADVANC-F1290,00055,608191.755 กันยายน 2560
ADVANC-F545,0008,618191.504 กันยายน 2560
ADVANC1220,00041,800190.004 กันยายน 2560
ADVANC-F31,100,932206,170187.2731 สิงหาคม 2560
ADVANC11,800338187.5031 สิงหาคม 2560
ADVANC1577,400108,984188.7530 สิงหาคม 2560
ADVANC-F1175,80033,182188.7530 สิงหาคม 2560
ADVANC-F2917,821168,075183.1225 สิงหาคม 2560
ADVANC-F1863,900155,647180.1717 สิงหาคม 2560
ADVANC-F123,3004,174179.1311 สิงหาคม 2560
ADVANC-F<XD>1101,00018,566183.838 สิงหาคม 2560
ADVANC3412,10077,475188.004 สิงหาคม 2560
ADVANC12,000371185.5031 กรกฏาคม 2560
ADVANC11,500287191.0025 กรกฏาคม 2560
ADVANC160,00011,280188.0019 กรกฏาคม 2560
ADVANC-F160,00011,142185.6918 กรกฏาคม 2560
ADVANC-F31,000,000188,692188.6914 กรกฏาคม 2560
ADVANC2728,600135,515185.9912 กรกฏาคม 2560
ADVANC287,00015,617179.507 กรกฏาคม 2560
ADVANC-F16011178.004 กรกฏาคม 2560
ADVANC14,400781177.5030 มิถุนายน 2560
ADVANC-F2132,74623,562177.5030 มิถุนายน 2560
ADVANC120,0003,523176.1529 มิถุนายน 2560
ADVANC13,000536178.5027 มิถุนายน 2560
ADVANC247,0008,415179.0522 มิถุนายน 2560
ADVANC-F3968,600169,747175.2520 มิถุนายน 2560
ADVANC-F1132,60023,271175.5019 มิถุนายน 2560
ADVANC-F1215,80037,326172.9616 มิถุนายน 2560
ADVANC-F3692,400119,821173.0514 มิถุนายน 2560
ADVANC14,000,000696,000174.0014 มิถุนายน 2560
ADVANC181,70014,134173.008 มิถุนายน 2560
ADVANC118,0003,201177.847 มิถุนายน 2560
ADVANC2405,00069,705172.116 มิถุนายน 2560
ADVANC-F150,0008,700174.005 มิถุนายน 2560
ADVANC120,0003,570178.505 มิถุนายน 2560
ADVANC268,00011,991176.331 มิถุนายน 2560
ADVANC-F31,200,000209,336174.4531 พฤษภาคม 2560
ADVANC245,8007,923173.0031 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F2531,01294,343177.6730 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F211,237,100220,074177.9029 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F11600,000106,547177.5825 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F13571,600101,823178.1424 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F8103,60018,470178.2823 พฤษภาคม 2560
ADVANC118,0003,229179.3823 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F228,0004,984178.0022 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F514,8002,657179.5020 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F514,8002,657179.5019 พฤษภาคม 2560
ADVANC4109,70019,727179.8317 พฤษภาคม 2560
ADVANC11,800325180.5016 พฤษภาคม 2560
ADVANC1700126179.5012 พฤษภาคม 2560
ADVANC1800144180.5011 พฤษภาคม 2560
ADVANC110,0001,795179.509 พฤษภาคม 2560
ADVANC220,4003,642178.518 พฤษภาคม 2560
ADVANC3110,10019,515177.254 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F1156,10027,591176.754 พฤษภาคม 2560
ADVANC137,5006,581175.502 พฤษภาคม 2560
ADVANC2118,90020,808175.0028 เมษายน 2560
ADVANC111,2001,960175.0027 เมษายน 2560
ADVANC38,8001,544175.5025 เมษายน 2560
ADVANC133,6005,863174.5024 เมษายน 2560
ADVANC3279,30048,745174.5321 เมษายน 2560
ADVANC1112,60019,536173.5020 เมษายน 2560
ADVANC2139,10023,925172.0019 เมษายน 2560
ADVANC1204,40035,463173.5018 เมษายน 2560
ADVANC2235,70041,568176.3612 เมษายน 2560
ADVANC12,000348174.004 เมษายน 2560
ADVANC111,5002,047178.0031 มีนาคม 2560
ADVANC133,8006,050179.0030 มีนาคม 2560
ADVANC-F194,40016,898179.0029 มีนาคม 2560
ADVANC180,00013,000162.5029 มีนาคม 2560
ADVANC-F116,0002,824176.5022 มีนาคม 2560
ADVANC120,0003,540177.0021 มีนาคม 2560
ADVANC11,200212177.0020 มีนาคม 2560
ADVANC231,2005,461175.0417 มีนาคม 2560
ADVANC120,0003,554177.6817 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC-F21,000,000170,000170.0016 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC-F63,120,000528,840169.5015 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC125,0004,233169.3015 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC-F21,000,000169,750169.7514 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC2815,900138,471169.7214 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC-F1431,70073,440170.129 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC11,000171170.508 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC-F31,101,200185,331168.308 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC-F2700,000114,479163.547 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC152,8008,425159.563 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC124,0004,002166.7727 มกราคม 2560
ADVANC124,0003,978165.7526 มกราคม 2560
ADVANC11,600258161.5025 มกราคม 2560
ADVANC-F16911155.0019 มกราคม 2560
ADVANC140,0006,236155.9118 มกราคม 2560
ADVANC11,000157156.5017 มกราคม 2560
ADVANC-F158,0008,918153.7511 มกราคม 2560
ADVANC1127,90019,601153.255 มกราคม 2560
ADVANC120,0002,940147.0030 ธันวาคม 2559
ADVANC1500,00072,375144.7526 ธันวาคม 2559
ADVANC11,100159144.9722 ธันวาคม 2559
ADVANC1123,30017,879145.0020 ธันวาคม 2559
ADVANC120,6003,018146.5119 ธันวาคม 2559
ADVANC-F1300,00044,007146.6913 ธันวาคม 2559
ADVANC474,30010,958147.4813 ธันวาคม 2559
ADVANC267,2009,992148.699 ธันวาคม 2559
ADVANC396,50014,014145.226 ธันวาคม 2559
ADVANC7524,30075,761144.5030 พฤศจิกายน 2559
ADVANC346,2006,783146.8129 พฤศจิกายน 2559
ADVANC221,9003,258148.7925 พฤศจิกายน 2559
ADVANC123,8003,415143.5024 พฤศจิกายน 2559
ADVANC255,7008,229147.7323 พฤศจิกายน 2559
ADVANC247,3006,999147.9622 พฤศจิกายน 2559
ADVANC119,9002,856143.5021 พฤศจิกายน 2559
ADVANC19,2001,325143.9817 พฤศจิกายน 2559
ADVANC-F1375144.0016 พฤศจิกายน 2559
ADVANC-F1200,00030,400152.0010 พฤศจิกายน 2559
ADVANC129,0004,365150.5010 พฤศจิกายน 2559
ADVANC142,0006,405152.509 พฤศจิกายน 2559
ADVANC459,1008,984152.018 พฤศจิกายน 2559
ADVANC5323,70049,550153.077 พฤศจิกายน 2559
ADVANC249,6007,670154.631 พฤศจิกายน 2559
ADVANC120,1003,085153.5031 ตุลาคม 2559
ADVANC124,0003,894162.2428 ตุลาคม 2559
ADVANC131,5004,935156.6626 ตุลาคม 2559
ADVANC131,5004,935156.6626 ตุลาคม 2559
ADVANC-F1280,00043,918156.8525 ตุลาคม 2559
ADVANC245,7007,152156.5025 ตุลาคม 2559
ADVANC121,0003,451164.3321 ตุลาคม 2559
ADVANC121,0003,287156.5020 ตุลาคม 2559
ADVANC15,000736147.1513 ตุลาคม 2559
ADVANC-F1478,20073,165153.0011 ตุลาคม 2559
ADVANC1125,00019,500156.0010 ตุลาคม 2559
ADVANC128,0004,687167.384 ตุลาคม 2559
ADVANC124,8003,993161.003 ตุลาคม 2559
ADVANC3168,80027,148160.8330 กันยายน 2559
ADVANC130,5004,977163.1728 กันยายน 2559
ADVANC19,0001,459162.0723 กันยายน 2559
ADVANC124,0004,042168.4021 กันยายน 2559
ADVANC376,00012,620166.0520 กันยายน 2559
ADVANC129,4004,984169.5416 กันยายน 2559
ADVANC120032160.5015 กันยายน 2559
ADVANC129,3004,993170.4014 กันยายน 2559
ADVANC154,0008,532158.0013 กันยายน 2559
ADVANC1117,70018,420156.5012 กันยายน 2559
ADVANC-F22,711428158.008 กันยายน 2559
ADVANC41,558,600245,988157.838 กันยายน 2559
ADVANC264,00010,453163.336 กันยายน 2559
ADVANC1125,00020,438163.505 กันยายน 2559
ADVANC-F191165.002 กันยายน 2559
ADVANC-F123,9003,950165.271 กันยายน 2559
ADVANC17,4001,225165.5031 สิงหาคม 2559
ADVANC120,0003,350167.5030 สิงหาคม 2559
ADVANC127,2004,665171.5022 สิงหาคม 2559
ADVANC257,10010,552184.7911 สิงหาคม 2559
ADVANC227,3005,085186.2510 สิงหาคม 2559
ADVANC150093185.008 สิงหาคม 2559
ADVANC-F1520,10090,367173.753 สิงหาคม 2559
ADVANC-F15,100907177.881 สิงหาคม 2559
ADVANC269,20012,309177.881 สิงหาคม 2559
ADVANC3231,20041,319178.7129 กรกฏาคม 2559
ADVANC1267,00046,940175.8026 กรกฏาคม 2559
ADVANC274,90013,049174.2122 กรกฏาคม 2559
ADVANC-F143,2007,524174.1722 กรกฏาคม 2559
ADVANC3140,40024,489174.4320 กรกฏาคม 2559
ADVANC-F2369,90063,866172.6619 กรกฏาคม 2559
ADVANC1184,00031,786172.7519 กรกฏาคม 2559
ADVANC-F2369,90063,866172.6618 กรกฏาคม 2559
ADVANC1184,00031,786172.7518 กรกฏาคม 2559
ADVANC-F2369,90063,866172.6615 กรกฏาคม 2559
ADVANC1184,00031,786172.7515 กรกฏาคม 2559
ADVANC4547,30093,034169.9914 กรกฏาคม 2559
ADVANC120,0003,390169.5012 กรกฏาคม 2559
ADVANC-F41,240,200206,193166.2611 กรกฏาคม 2559
ADVANC22,000,700331,244165.5611 กรกฏาคม 2559
ADVANC125,0004,160166.407 กรกฏาคม 2559
ADVANC2459,30072,915158.756 กรกฏาคม 2559
ADVANC-F1200,00031,650158.254 กรกฏาคม 2559
ADVANC119,4003,065158.001 กรกฏาคม 2559
ADVANC119,4003,065158.0030 มิถุนายน 2559
ADVANC-F1379,80060,008158.0029 มิถุนายน 2559
ADVANC130,0004,914163.8022 มิถุนายน 2559
ADVANC292,40014,461156.5021 มิถุนายน 2559
ADVANC21,000,000162,641162.6415 มิถุนายน 2559
ADVANC-F1449,90072,959162.1713 มิถุนายน 2559
ADVANC3151,60024,784163.489 มิถุนายน 2559
ADVANC150,0008,125162.502 มิถุนายน 2559
ADVANC19,1001,502165.0031 พฤษภาคม 2559
ADVANC2360,80058,988163.4930 พฤษภาคม 2559
ADVANC1114,40017,274151.0024 พฤษภาคม 2559
ADVANC116,2002,529156.1119 พฤษภาคม 2559
ADVANC-F190,60014,467159.6818 พฤษภาคม 2559
ADVANC230,8005,057164.2017 พฤษภาคม 2559
ADVANC10301,20046,811155.4116 พฤษภาคม 2559
ADVANC13,600533148.1513 พฤษภาคม 2559
ADVANC-F167,3009,905147.1812 พฤษภาคม 2559
ADVANC12432,90075,149173.5910 พฤษภาคม 2559
ADVANC-F31,026,800154,932150.899 พฤษภาคม 2559
ADVANC356,6008,606152.059 พฤษภาคม 2559
ADVANC2111,50017,181154.096 พฤษภาคม 2559
ADVANC2111,50017,181154.095 พฤษภาคม 2559
ADVANC2111,50017,181154.094 พฤษภาคม 2559
ADVANC6410,40063,612155.003 พฤษภาคม 2559
ADVANC221,1003,292156.0029 เมษายน 2559
ADVANC11,400218156.0026 เมษายน 2559
ADVANC11,200185154.5022 เมษายน 2559
ADVANC-F2887,500137,031154.4019 เมษายน 2559
ADVANC41,728,400263,866152.6718 เมษายน 2559
ADVANC3162,00024,585151.7612 เมษายน 2559
ADVANC141,4006,624160.008 เมษายน 2559
ADVANC1800122153.007 เมษายน 2559
ADVANC117,6003,326189.0030 มีนาคม 2559
ADVANC-F113,2002,465186.7324 มีนาคม 2559
ADVANC4187,80035,056186.6724 มีนาคม 2559
ADVANC2124,00020,924168.7417 มีนาคม 2559
ADVANC2867,000148,130170.8516 มีนาคม 2559
ADVANC3175,50029,461167.8715 มีนาคม 2559
ADVANC12,500436174.4614 มีนาคม 2559
ADVANC18,4001,513180.148 มีนาคม 2559
ADVANC13,200590184.227 มีนาคม 2559
ADVANC2511,60091,224178.313 มีนาคม 2559
ADVANC140070175.002 มีนาคม 2559
ADVANC113,2002,243169.941 มีนาคม 2559
ADVANC396,20016,465171.1529 กุมภาพันธ์ 2559
ADVANC145,0007,650170.0023 กุมภาพันธ์ 2559
ADVANC145,0007,650170.0023 กุมภาพันธ์ 2559
ADVANC1153,60025,805168.0018 กุมภาพันธ์ 2559
ADVANC213,3002,192164.7817 กุมภาพันธ์ 2559
ADVANC118,8003,924208.7416 กุมภาพันธ์ 2559
ADVANC225,1004,242169.0029 มกราคม 2559
ADVANC150,0007,900158.0028 มกราคม 2559
ADVANC294,00014,952159.0627 มกราคม 2559
ADVANC120,0003,160158.0025 มกราคม 2559
ADVANC-F329,9004,745158.6822 มกราคม 2559
ADVANC1250,00038,188152.7519 มกราคม 2559
ADVANC-F12,400350146.0015 มกราคม 2559
ADVANC269,70010,071144.4815 มกราคม 2559
ADVANC2160,10022,960143.4112 มกราคม 2559
ADVANC51,151,600162,745141.328 มกราคม 2559
ADVANC-F21,062,000150,489141.708 มกราคม 2559
ADVANC-F2757,000102,357135.217 มกราคม 2559
ADVANC16,000810134.967 มกราคม 2559
ADVANC-F168,000,0001,083,553135.446 มกราคม 2559
ADVANC237,2005,115137.506 มกราคม 2559
ADVANC52,463,000333,754135.515 มกราคม 2559
ADVANC-F94,077,700542,869133.135 มกราคม 2559
ADVANC237,3005,691152.5730 ธันวาคม 2558
ADVANC21,494,900231,661154.9729 ธันวาคม 2558
ADVANC15,800896154.5228 ธันวาคม 2558
ADVANC118,0003,591199.5025 ธันวาคม 2558
ADVANC-F125,3003,880153.3723 ธันวาคม 2558
ADVANC233,3005,105153.3023 ธันวาคม 2558
ADVANC233,3005,105153.3023 ธันวาคม 2558
ADVANC-F125,3003,880153.3723 ธันวาคม 2558
ADVANC6125,20023,661188.9922 ธันวาคม 2558
ADVANC14,000622155.5021 ธันวาคม 2558
ADVANC3298,50058,115194.6918 ธันวาคม 2558
ADVANC-F152,30010,400198.8617 ธันวาคม 2558
ADVANC394,00019,377206.1417 ธันวาคม 2558
ADVANC2150,00031,900212.6715 ธันวาคม 2558
ADVANC-F1520,000108,160208.0015 ธันวาคม 2558
ADVANC339,3008,873225.7714 ธันวาคม 2558
ADVANC-F411,750,300344,057196.5711 ธันวาคม 2558
ADVANC118,4003,542192.5011 ธันวาคม 2558
ADVANC13,600723200.719 ธันวาคม 2558
ADVANC228,8005,766200.218 ธันวาคม 2558
ADVANC-F116,3003,314203.301 ธันวาคม 2558
ADVANC114,7003,014205.001 ธันวาคม 2558
ADVANC3212,90042,474199.5030 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F19,3001,867200.7730 พฤศจิกายน 2558
ADVANC117,3003,434198.5027 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F1144,70028,908199.7826 พฤศจิกายน 2558
ADVANC4459,60091,956200.0826 พฤศจิกายน 2558
ADVANC191,20018,696205.0025 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F175,40015,840210.0824 พฤศจิกายน 2558
ADVANC21,406,400299,295212.8123 พฤศจิกายน 2558
ADVANC236,1007,653212.0020 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F18,0001,712214.0019 พฤศจิกายน 2558
ADVANC7309,00065,804212.9618 พฤศจิกายน 2558
ADVANC353,30011,925223.7417 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F115,7003,354213.6216 พฤศจิกายน 2558
ADVANC24,8001,022213.0013 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F2820,000187,835229.0711 พฤศจิกายน 2558
ADVANC2280,00064,232229.4011 พฤศจิกายน 2558
ADVANC1151,20034,618228.9510 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F2686,100157,084228.9510 พฤศจิกายน 2558
ADVANC3857,000196,715229.549 พฤศจิกายน 2558
ADVANC137,7008,596228.006 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F2686,100158,356230.815 พฤศจิกายน 2558
ADVANC1151,20034,898230.815 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F150,00011,650233.004 พฤศจิกายน 2558
ADVANC140,0009,640241.004 พฤศจิกายน 2558
ADVANC1144,00033,749234.373 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F2656,000153,747234.373 พฤศจิกายน 2558
ADVANC1211,20049,210233.002 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F2548,900127,270231.8630 ตุลาคม 2558
ADVANC4196,20045,497231.8930 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2549,000127,844232.8729 ตุลาคม 2558
ADVANC1121,00028,177232.8729 ตุลาคม 2558
ADVANC-F1412,00097,963237.7728 ตุลาคม 2558
ADVANC190,80021,590237.7728 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2491,200116,478237.1327 ตุลาคม 2558
ADVANC130,0007,140238.0027 ตุลาคม 2558
ADVANC-F3960,700225,928235.1726 ตุลาคม 2558
ADVANC3213,40050,182235.1526 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2500,600116,898233.5222 ตุลาคม 2558
ADVANC1110,40025,780233.5222 ตุลาคม 2558
ADVANC197,80022,705232.1621 ตุลาคม 2558
ADVANC-F180,90018,782232.1621 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2712,400164,639231.1120 ตุลาคม 2558
ADVANC3598,000138,208231.1220 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2670,800153,762229.2219 ตุลาคม 2558
ADVANC2539,200123,597229.2219 ตุลาคม 2558
ADVANC-F41,389,200322,314232.0116 ตุลาคม 2558
ADVANC2810,800187,983231.8516 ตุลาคม 2558
ADVANC5521,600121,896233.7015 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2576,400134,729233.7415 ตุลาคม 2558
ADVANC1480,000112,275233.9114 ตุลาคม 2558
ADVANC1120,00029,400245.0013 ตุลาคม 2558
ADVANC123,5005,546236.0012 ตุลาคม 2558
ADVANC1100,00024,500245.009 ตุลาคม 2558
ADVANC2127,10031,331246.508 ตุลาคม 2558
ADVANC-F23,000672224.007 ตุลาคม 2558
ADVANC262,00014,150228.236 ตุลาคม 2558
ADVANC160,00013,140219.005 ตุลาคม 2558
ADVANC1127,70028,772225.312 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2750,000170,113226.821 ตุลาคม 2558
ADVANC-F41,300,000294,955226.8930 กันยายน 2558
ADVANC127,8006,283226.0030 กันยายน 2558
ADVANC2110,30025,131227.8529 กันยายน 2558
ADVANC16,2001,426230.0025 กันยายน 2558
ADVANC13,000685228.1924 กันยายน 2558
ADVANC2154,00036,052234.1021 กันยายน 2558
ADVANC5100,00023,440234.4016 กันยายน 2558
ADVANC-F2659,40014,212239.2515 กันยายน 2558
ADVANC2579,500138,591239.1615 กันยายน 2558
ADVANC4680,000163,480240.4111 กันยายน 2558
ADVANC130072241.003 กันยายน 2558
ADVANC-F11,100258234.502 กันยายน 2558
ADVANC197,70022,503230.3227 สิงหาคม 2558
ADVANC196,20022,081229.5326 สิงหาคม 2558
ADVANC26,5001,488229.0025 สิงหาคม 2558
ADVANC-F140,0009,280232.0024 สิงหาคม 2558
ADVANC135,0008,015229.0024 สิงหาคม 2558
ADVANC19,4002,167230.4819 สิงหาคม 2558
ADVANC16,2001,500242.0010 สิงหาคม 2558
ADVANC-F15,0001,199239.837 สิงหาคม 2558
ADVANC333,2008,291249.7231 กรกฏาคม 2558
ADVANC150,00012,075241.5027 กรกฏาคม 2558
ADVANC398,90024,422246.9424 กรกฏาคม 2558
ADVANC-F1500126251.0022 กรกฏาคม 2558
ADVANC165,60016,334249.0022 กรกฏาคม 2558
ADVANC8334,60083,315249.0021 กรกฏาคม 2558
ADVANC-F2200,00049,700248.5021 กรกฏาคม 2558
ADVANC-F3388,40097,028249.8120 กรกฏาคม 2558
ADVANC11,300325250.0020 กรกฏาคม 2558
ADVANC12,900731252.0017 กรกฏาคม 2558
ADVANC2265,70065,104245.0316 กรกฏาคม 2558
ADVANC120,0004,820241.0010 กรกฏาคม 2558
ADVANC113,3003,472261.089 กรกฏาคม 2558
ADVANC130073243.007 กรกฏาคม 2558
ADVANC245,30010,842239.3330 มิถุนายน 2558
ADVANC288,70021,181238.8026 มิถุนายน 2558
ADVANC111,4002,668234.0024 มิถุนายน 2558
ADVANC3893,100206,136230.8121 มิถุนายน 2558
ADVANC12,754,800639,114232.0018 มิถุนายน 2558
ADVANC14,8001,130235.5211 มิถุนายน 2558
ADVANC260,00013,940232.332 มิถุนายน 2558
ADVANC113,8003,229234.0029 พฤษภาคม 2558
ADVANC-F18319234.0029 พฤษภาคม 2558
ADVANC114,2003,351236.0026 พฤษภาคม 2558
ADVANC1124,00029,469237.6619 พฤษภาคม 2558
ADVANC-F110,7002,536237.0018 พฤษภาคม 2558
ADVANC250,00011,720234.4015 พฤษภาคม 2558
ADVANC115,0003,555237.0014 พฤษภาคม 2558
ADVANC-F315,0003,540236.0014 พฤษภาคม 2558
ADVANC125,0005,900236.0013 พฤษภาคม 2558
ADVANC-F24,7001,127239.747 พฤษภาคม 2558
ADVANC11,800434241.226 พฤษภาคม 2558
ADVANC2702,024168,486240.0030 เมษายน 2558
ADVANC3628,800149,708238.0929 เมษายน 2558
ADVANC-F30326,00078,872241.9427 เมษายน 2558
ADVANC230,5007,412243.0024 เมษายน 2558
ADVANC12,000486243.0022 เมษายน 2558
ADVANC31,524,000372,562244.4621 เมษายน 2558
ADVANC1424,600104,253245.5316 เมษายน 2558
ADVANC-F13,700892241.009 เมษายน 2558
ADVANC13,300802243.008 เมษายน 2558
ADVANC-F114,0003,416244.008 เมษายน 2558
ADVANC117,5004,262243.578 เมษายน 2558
ADVANC8724,500172,882238.621 เมษายน 2558
ADVANC460,00014,040234.0029 มีนาคม 2558
ADVANC1600146243.0025 มีนาคม 2558
ADVANC-F1461,900113,633246.0124 มีนาคม 2558
ADVANC1262,00065,500250.0023 มีนาคม 2558
ADVANC3440,000109,837249.6320 มีนาคม 2558
ADVANC1457,800114,450250.0019 มีนาคม 2558
ADVANC354,70013,237242.0016 มีนาคม 2558
ADVANC3696,960166,279238.5813 มีนาคม 2558
ADVANC-F116,9003,915231.6510 มีนาคม 2558
ADVANC7175,22641,884239.0310 มีนาคม 2558
ADVANC120,0004,720236.009 มีนาคม 2558
ADVANC-F14511239.006 มีนาคม 2558
ADVANC1373,00086,909233.006 มีนาคม 2558
ADVANC2105,70024,355230.422 มีนาคม 2558
ADVANC-F1113,10026,093230.712 มีนาคม 2558
ADVANC130,5007,015230.0026 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC1100,00022,932229.3225 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC110,0002,380238.0020 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC6143,30035,224245.8116 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC-F21,272,100315,949248.3713 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC12,800695248.3013 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC-F17,8001,933247.7812 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC-F1888,500216,033243.1411 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC2292,20071,840245.8610 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC-F16,0001,494249.006 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC112,0002,964247.006 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC12,400595248.005 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC2133,30032,658245.002 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC3796,200196,676247.0230 มกราคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3