ADVANC 222 ( 1.00 0.45% )

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

BIG LOT “ ADVANC “

แสดง การซื้อ-ขาย หุ้นบิ๊กลอต บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
Big lot แสดงการซื้อขายหุ้นครั้งละจำนวนมาก เป็นการซื้อนอกกระดานหลัก

หุ้นรายการจำนวนหุ้นมุลค่า (พันบาท)ราคาเฉลี่ยวันที่
ADVANC-F141224.0011 มกราคม 2565
ADVANC2100,00022,180221.806 มกราคม 2565
ADVANC1393,90088,929225.765 มกราคม 2565
ADVANC-F19021228.004 มกราคม 2565
ADVANC135,0007,875225.0028 ธันวาคม 2564
ADVANC120,0004,460223.0027 ธันวาคม 2564
ADVANC12,800610218.0015 ธันวาคม 2564
ADVANC140088219.0014 ธันวาคม 2564
ADVANC139,0008,424216.0010 ธันวาคม 2564
ADVANC139,0008,424216.009 ธันวาคม 2564
ADVANC-F153,00011,183211.007 ธันวาคม 2564
ADVANC4791,600166,376210.181 ธันวาคม 2564
ADVANC-F1357206.0030 พฤศจิกายน 2564
ADVANC123,5005,082216.2429 พฤศจิกายน 2564
ADVANC-F1237,80045,529191.465 พฤศจิกายน 2564
ADVANC137,0007,104192.002 พฤศจิกายน 2564
ADVANC-F255,80010,490188.0025 ตุลาคม 2564
ADVANC120,0003,760188.0022 ตุลาคม 2564
ADVANC120,0003,760188.0021 ตุลาคม 2564
ADVANC-F1344,00067,252195.506 ตุลาคม 2564
ADVANC2500,00097,750195.506 ตุลาคม 2564
ADVANC1292,00056,575193.755 ตุลาคม 2564
ADVANC120,0003,940197.0022 กันยายน 2564
ADVANC133,2006,441194.0017 กันยายน 2564
ADVANC150,0009,225184.5027 สิงหาคม 2564
ADVANC1500,00091,875183.7526 สิงหาคม 2564
ADVANC1100,00018,265182.6523 สิงหาคม 2564
ADVANC-F1397182.5018 สิงหาคม 2564
ADVANC169,60012,250176.006 สิงหาคม 2564
ADVANC167,40011,980177.755 สิงหาคม 2564
ADVANC1118,87821,071177.2529 กรกฏาคม 2564
ADVANC-F17813170.5016 กรกฏาคม 2564
ADVANC110,0001,705170.507 กรกฏาคม 2564
ADVANC120,0003,390169.5029 มิถุนายน 2564
ADVANC297,80016,968173.5018 มิถุนายน 2564
ADVANC150,0008,675173.5016 มิถุนายน 2564
ADVANC1565,30098,496174.2410 มิถุนายน 2564
ADVANC118,9003,222170.507 มิถุนายน 2564
ADVANC1110,00018,810171.004 มิถุนายน 2564
ADVANC3624,400105,977169.7326 พฤษภาคม 2564
ADVANC3624,400105,977169.7325 พฤษภาคม 2564
ADVANC1285,60048,552170.0020 พฤษภาคม 2564
ADVANC195,80016,334170.5018 พฤษภาคม 2564
ADVANC198,30016,760170.5010 พฤษภาคม 2564
ADVANC2327,50057,313175.0021 เมษายน 2564
ADVANC-F1132170.007 เมษายน 2564
ADVANC1400,00069,600174.0029 มีนาคม 2564
ADVANC156,0009,660172.5019 มีนาคม 2564
ADVANC121,0004,368208.0016 มีนาคม 2564
ADVANC239,9006,982175.0015 มีนาคม 2564
ADVANC18,0001,348168.504 มีนาคม 2564
ADVANC2119,00019,985167.9426 กุมภาพันธ์ 2564
ADVANC2119,00019,985167.9425 กุมภาพันธ์ 2564
ADVANC2117,30019,986170.3824 กุมภาพันธ์ 2564
ADVANC3174,40029,984171.9323 กุมภาพันธ์ 2564
ADVANC2557,60096,746173.5118 กุมภาพันธ์ 2564
ADVANC2107,40018,675173.8917 กุมภาพันธ์ 2564
ADVANC132,3004,296133.0016 กุมภาพันธ์ 2564
ADVANC-F11,074,500186,458173.5315 กุมภาพันธ์ 2564
ADVANC118,9003,279173.5010 กุมภาพันธ์ 2564
ADVANC4127,30022,278175.009 กุมภาพันธ์ 2564
ADVANC1580,000101,500175.0028 มกราคม 2564
ADVANC11,329,600239,328180.0015 มกราคม 2564
ADVANC242,3007,840185.3411 มกราคม 2564
ADVANC-F1160,80029,455183.188 มกราคม 2564
ADVANC160,00010,830180.507 มกราคม 2564
ADVANC110018179.506 มกราคม 2564
ADVANC271,80012,816178.505 มกราคม 2564
ADVANC153,3009,381176.004 มกราคม 2564
ADVANC119,7003,487177.0031 ธันวาคม 2563
ADVANC198,80017,488177.0028 ธันวาคม 2563
ADVANC1400,00075,000187.5018 ธันวาคม 2563
ADVANC1100,00018,883188.8317 ธันวาคม 2563
ADVANC1100,00018,949189.4916 ธันวาคม 2563
ADVANC178,30014,955191.0014 ธันวาคม 2563
ADVANC148,6009,174188.7711 ธันวาคม 2563
ADVANC148,6009,174188.7710 ธันวาคม 2563
ADVANC148,6009,174188.779 ธันวาคม 2563
ADVANC1100,00018,050180.503 ธันวาคม 2563
ADVANC1100,00018,540185.402 ธันวาคม 2563
ADVANC-F18715175.5030 พฤศจิกายน 2563
ADVANC2394,70069,270175.5030 พฤศจิกายน 2563
ADVANC1200,00035,900179.5027 พฤศจิกายน 2563
ADVANC11,042,846186,145178.5026 พฤศจิกายน 2563
ADVANC-F1900,000162,008180.0124 พฤศจิกายน 2563
ADVANC-F21,142,846204,082178.5723 พฤศจิกายน 2563
ADVANC1340,00060,860179.0023 พฤศจิกายน 2563
ADVANC-F3922,900160,933174.3820 พฤศจิกายน 2563
ADVANC1203,90035,543174.3120 พฤศจิกายน 2563
ADVANC-F118,463,7003,194,220173.0019 พฤศจิกายน 2563
ADVANC-F2951,500166,379174.8617 พฤศจิกายน 2563
ADVANC-F1556,20097,693175.6416 พฤศจิกายน 2563
ADVANC14,700820174.5013 พฤศจิกายน 2563
ADVANC-F15710172.5030 ตุลาคม 2563
ADVANC120,0003,460173.0022 ตุลาคม 2563
ADVANC120,0003,460173.0016 ตุลาคม 2563
ADVANC15,500968176.0014 ตุลาคม 2563
ADVANC12,000354177.009 ตุลาคม 2563
ADVANC-F1488176.508 ตุลาคม 2563
ADVANC130,0005,205173.485 ตุลาคม 2563
ADVANC160,00011,400190.0030 กันยายน 2563
ADVANC140,0007,040176.0022 กันยายน 2563
ADVANC-F13,200581181.5814 กันยายน 2563
ADVANC130,0005,445181.5011 กันยายน 2563
ADVANC130,0005,490183.007 กันยายน 2563
ADVANC130,0005,490183.004 กันยายน 2563
ADVANC130,0005,490183.003 กันยายน 2563
ADVANC116,0003,049190.5531 สิงหาคม 2563
ADVANC-F223,5514,310183.0031 สิงหาคม 2563
ADVANC-F17514184.0028 สิงหาคม 2563
ADVANC120,0003,720186.0021 สิงหาคม 2563
ADVANC160,00011,400190.0018 สิงหาคม 2563
ADVANC150,0009,625192.5012 สิงหาคม 2563
ADVANC150,0009,625192.5011 สิงหาคม 2563
ADVANC118,2003,367185.005 สิงหาคม 2563
ADVANC240,0007,320183.003 สิงหาคม 2563
ADVANC140,0007,500187.5015 กรกฏาคม 2563
ADVANC-F1177,40033,710190.0210 กรกฏาคม 2563
ADVANC118,4003,487189.5010 กรกฏาคม 2563
ADVANC11,810,500343,995190.009 กรกฏาคม 2563
ADVANC-F1479191.509 กรกฏาคม 2563
ADVANC2356,80067,671189.668 กรกฏาคม 2563
ADVANC3984,700185,183188.067 กรกฏาคม 2563
ADVANC-F161,20011,597189.502 กรกฏาคม 2563
ADVANC116,8003,184189.502 กรกฏาคม 2563
ADVANC1110,00020,405185.5029 มิถุนายน 2563
ADVANC21,116,100208,719187.0125 มิถุนายน 2563
ADVANC160,00011,400190.0022 มิถุนายน 2563
ADVANC160,00011,400190.0019 มิถุนายน 2563
ADVANC240,0008,539213.465 มิถุนายน 2563
ADVANC120,0003,960198.004 มิถุนายน 2563
ADVANC-F264,47112,572195.004 มิถุนายน 2563
ADVANC116,5003,152191.0027 พฤษภาคม 2563
ADVANC115,4002,941191.0026 พฤษภาคม 2563
ADVANC122,0004,213191.5020 พฤษภาคม 2563
ADVANC1321,50060,853189.2818 พฤษภาคม 2563
ADVANC130,0005,700190.0015 พฤษภาคม 2563
ADVANC224,5004,738193.3812 พฤษภาคม 2563
ADVANC140,0007,900197.507 พฤษภาคม 2563
ADVANC-F112,1002,393197.756 พฤษภาคม 2563
ADVANC-F112,1002,393197.755 พฤษภาคม 2563
ADVANC130,0005,940198.004 พฤษภาคม 2563
ADVANC130,0005,940198.0030 เมษายน 2563
ADVANC1244,30048,750199.5528 เมษายน 2563
ADVANC1100,00019,800198.0024 เมษายน 2563
ADVANC116,5003,519213.3022 เมษายน 2563
ADVANC12,300449195.1121 เมษายน 2563
ADVANC160,00011,400190.0010 เมษายน 2563
ADVANC-F1143187.508 เมษายน 2563
ADVANC252,2009,950190.608 เมษายน 2563
ADVANC160,00011,880198.007 เมษายน 2563
ADVANC-F16713195.006 เมษายน 2563
ADVANC-F16713195.003 เมษายน 2563
ADVANC123,5005,038214.382 เมษายน 2563
ADVANC-F18,3001,668201.0031 มีนาคม 2563
ADVANC160,00011,880198.0027 มีนาคม 2563
ADVANC1413,80083,588202.0026 มีนาคม 2563
ADVANC6154,40030,814199.5725 มีนาคม 2563
ADVANC140,0007,800195.0024 มีนาคม 2563
ADVANC-F16713188.0023 มีนาคม 2563
ADVANC11,325,500252,508190.5023 มีนาคม 2563
ADVANC-F14,100810197.5020 มีนาคม 2563
ADVANC4369,80072,793196.8520 มีนาคม 2563
ADVANC-F113,3002,527190.0019 มีนาคม 2563
ADVANC367,40012,082179.2618 มีนาคม 2563
ADVANC244,1007,828177.5013 มีนาคม 2563
ADVANC294,80017,783187.5811 มีนาคม 2563
ADVANC2180,00034,200190.0010 มีนาคม 2563
ADVANC150,0009,850197.006 มีนาคม 2563
ADVANC121,7004,329199.505 มีนาคม 2563
ADVANC1300,00059,850199.504 มีนาคม 2563
ADVANC224,8005,039203.1927 กุมภาพันธ์ 2563
ADVANC-F13,400677199.0027 กุมภาพันธ์ 2563
ADVANC266,50014,118212.3021 กุมภาพันธ์ 2563
ADVANC54,100,000875,440213.5218 กุมภาพันธ์ 2563
ADVANC5488,100104,068213.2117 กุมภาพันธ์ 2563
ADVANC4633,800127,084200.5112 กุมภาพันธ์ 2563
ADVANC19,4001,875199.5010 กุมภาพันธ์ 2563
ADVANC19,4001,875199.507 กุมภาพันธ์ 2563
ADVANC-F16,4001,310204.636 กุมภาพันธ์ 2563
ADVANC597,60020,521210.255 กุมภาพันธ์ 2563
ADVANC-F221,1004,364206.804 กุมภาพันธ์ 2563
ADVANC2148,60030,758206.994 กุมภาพันธ์ 2563
ADVANC1122,20025,112205.503 กุมภาพันธ์ 2563
ADVANC150,00010,100202.0030 มกราคม 2563
ADVANC-F1102218.0023 มกราคม 2563
ADVANC146,0009,890215.0024 ธันวาคม 2562
ADVANC21,037,600228,197219.9323 ธันวาคม 2562
ADVANC160,00012,960216.0020 ธันวาคม 2562
ADVANC-F1134,00029,413219.5019 ธันวาคม 2562
ADVANC11,000,000218,000218.0019 ธันวาคม 2562
ADVANC-F120,0004,240212.0018 ธันวาคม 2562
ADVANC115,4003,357218.0018 ธันวาคม 2562
ADVANC186,00017,888208.0017 ธันวาคม 2562
ADVANC-F2129,00027,144210.4216 ธันวาคม 2562
ADVANC120,0004,180209.0013 ธันวาคม 2562
ADVANC-F21,391,800297,829213.9912 ธันวาคม 2562
ADVANC92,621,700560,068213.6311 ธันวาคม 2562
ADVANC-F19,6002,083217.006 ธันวาคม 2562
ADVANC-F141221.0026 พฤศจิกายน 2562
ADVANC-F17917220.0021 พฤศจิกายน 2562
ADVANC144,70010,147227.0019 พฤศจิกายน 2562
ADVANC1248,00057,704232.6813 พฤศจิกายน 2562
ADVANC275,00017,625235.0012 พฤศจิกายน 2562
ADVANC1100,00023,000230.008 พฤศจิกายน 2562
ADVANC-F278,40018,032230.0131 ตุลาคม 2562
ADVANC114,0003,413243.8031 ตุลาคม 2562
ADVANC1138,10031,970231.5017 ตุลาคม 2562
ADVANC125,0005,650226.0010 ตุลาคม 2562
ADVANC180,00017,840223.003 ตุลาคม 2562
ADVANC75,128,0001,127,096219.7926 กันยายน 2562
ADVANC1200,00043,400217.0025 กันยายน 2562
ADVANC173,10016,228222.0020 กันยายน 2562
ADVANC2300,00068,200227.3319 กันยายน 2562
ADVANC199,10022,578227.8318 กันยายน 2562
ADVANC140,0008,960224.0011 กันยายน 2562
ADVANC1333,90078,571235.319 กันยายน 2562
ADVANC1150,00035,513236.755 กันยายน 2562
ADVANC-F140,9009,407230.002 กันยายน 2562
ADVANC-F164,60014,664227.0022 สิงหาคม 2562
ADVANC2286,80065,532228.4922 สิงหาคม 2562
ADVANC1168,50037,485222.4720 สิงหาคม 2562
ADVANC32,571,200556,379216.3915 สิงหาคม 2562
ADVANC150,00010,925218.507 สิงหาคม 2562
ADVANC150,00010,703214.056 สิงหาคม 2562
ADVANC150,00010,500210.002 สิงหาคม 2562
ADVANC1200,00042,800214.0025 กรกฏาคม 2562
ADVANC-F110,9002,348215.3724 กรกฏาคม 2562
ADVANC3300,00064,300214.3328 มิถุนายน 2562
ADVANC1160,00034,240214.0027 มิถุนายน 2562
ADVANC1500,000101,000202.0025 มิถุนายน 2562
ADVANC1500,000102,000204.0021 มิถุนายน 2562
ADVANC1122,70024,988203.6520 มิถุนายน 2562
ADVANC-F133,7006,588195.5012 มิถุนายน 2562
ADVANC135,5006,905194.506 มิถุนายน 2562
ADVANC-F144,6008,552191.753 มิถุนายน 2562
ADVANC-F144,6008,552191.7531 พฤษภาคม 2562
ADVANC-F11,200230192.0030 พฤษภาคม 2562
ADVANC2742,500142,560192.0028 พฤษภาคม 2562
ADVANC-F171,20013,475189.2527 พฤษภาคม 2562
ADVANC2346,70065,873190.0021 พฤษภาคม 2562
ADVANC-F1117,30022,199189.2526 เมษายน 2562
ADVANC-F15210192.0024 เมษายน 2562
ADVANC1208,30039,317188.7524 เมษายน 2562
ADVANC126,0004,968191.074 เมษายน 2562
ADVANC-F1100,00018,425184.2529 มีนาคม 2562
ADVANC19,0001,661184.5028 มีนาคม 2562
ADVANC235,0006,461184.6026 มีนาคม 2562
ADVANC-F2642,000114,896178.9713 มีนาคม 2562
ADVANC-F1287,70051,426178.7512 มีนาคม 2562
ADVANC-F12,200400182.0028 กุมภาพันธ์ 2562
ADVANC1493,80090,270182.8128 กุมภาพันธ์ 2562
ADVANC235,0006,461184.6022 กุมภาพันธ์ 2562
ADVANC22,200,000403,800183.5519 กุมภาพันธ์ 2562
ADVANC22,200,000403,800183.5518 กุมภาพันธ์ 2562
ADVANC240,0007,380184.5014 กุมภาพันธ์ 2562
ADVANC1112,00020,272181.0011 กุมภาพันธ์ 2562
ADVANC4112,00020,776185.508 กุมภาพันธ์ 2562
ADVANC18,239,7001,495,506181.508 พฤศจิกายน 2561
ADVANC28,5001,543181.506 พฤศจิกายน 2561
ADVANC1250,00047,284189.1425 ตุลาคม 2561
ADVANC-F15,2001,006193.4024 ตุลาคม 2561
ADVANC1191,00037,484196.2516 ตุลาคม 2561
ADVANC-F1860,100169,211196.7316 ตุลาคม 2561
ADVANC1462,60090,901196.509 ตุลาคม 2561
ADVANC1259,10051,626199.254 ตุลาคม 2561
ADVANC-F155,40011,135201.0028 กันยายน 2561
ADVANC-F4800,000160,261200.3324 กันยายน 2561
ADVANC23,604,000723,602200.7824 กันยายน 2561
ADVANC118,4003,717202.0021 กันยายน 2561
ADVANC-F15010202.0021 กันยายน 2561
ADVANC1200,00040,200201.0020 กันยายน 2561
ADVANC2358,00072,183201.6314 กันยายน 2561
ADVANC-F2560,000112,154200.2711 กันยายน 2561
ADVANC1164,00032,846200.2811 กันยายน 2561
ADVANC3334,80066,064197.3210 กันยายน 2561
ADVANC1150,00030,450203.0029 สิงหาคม 2561
ADVANC191,80018,507201.6028 สิงหาคม 2561
ADVANC1212,30042,308199.2820 สิงหาคม 2561
ADVANC1212,30042,308199.2820 สิงหาคม 2561
ADVANC31,400,000279,000199.2914 สิงหาคม 2561
ADVANC162,10012,544202.0013 สิงหาคม 2561
ADVANC162,10012,544202.0010 สิงหาคม 2561
ADVANC15,0001,020204.008 สิงหาคม 2561
ADVANC1168,90033,949201.006 สิงหาคม 2561
ADVANC3381,10076,864201.6931 กรกฏาคม 2561
ADVANC1105,00020,812198.2120 กรกฏาคม 2561
ADVANC175,90016,489217.2519 กรกฏาคม 2561
ADVANC-F1387196.0016 กรกฏาคม 2561
ADVANC117,5003,378193.005 กรกฏาคม 2561
ADVANC125,0004,638185.5028 มิถุนายน 2561
ADVANC120,0003,720186.0027 มิถุนายน 2561
ADVANC1169,20031,633186.9621 มิถุนายน 2561
ADVANC26,0001,140190.0620 มิถุนายน 2561
ADVANC117,2003,294191.5019 มิถุนายน 2561
ADVANC1750,000144,796193.0618 มิถุนายน 2561
ADVANC239,5007,489189.5913 มิถุนายน 2561
ADVANC21,020,000193,545189.751 มิถุนายน 2561
ADVANC-F31,694,840322,023190.0031 พฤษภาคม 2561
ADVANC1197,80038,274193.5025 พฤษภาคม 2561
ADVANC120,0003,996199.8222 พฤษภาคม 2561
ADVANC15,000947189.3418 พฤษภาคม 2561
ADVANC150,0009,502190.0417 พฤษภาคม 2561
ADVANC1250,00049,625198.5014 พฤษภาคม 2561
ADVANC2276,70054,201195.8811 พฤษภาคม 2561
ADVANC1500,00097,000194.0010 พฤษภาคม 2561
ADVANC1187,30036,945197.259 พฤษภาคม 2561
ADVANC-F11,300,000269,750207.507 พฤษภาคม 2561
ADVANC1100,00020,700207.0025 เมษายน 2561
ADVANC31,500,000312,000208.0024 เมษายน 2561
ADVANC42,682,600551,072205.4223 เมษายน 2561
ADVANC42,682,600551,072205.4223 เมษายน 2561
ADVANC-F<XD>151201.009 เมษายน 2561
ADVANC12,500,000507,500203.004 เมษายน 2561
ADVANC12,500,000507,500203.004 เมษายน 2561
ADVANC12,500,000507,500203.004 เมษายน 2561
ADVANC-F16,0001,256209.323 เมษายน 2561
ADVANC3453,50094,503208.392 เมษายน 2561
ADVANC1150,00031,500210.0027 มีนาคม 2561
ADVANC-F41,276,800270,191211.6221 มีนาคม 2561
ADVANC1700148212.0016 มีนาคม 2561
ADVANC260,50012,518206.9214 มีนาคม 2561
ADVANC1250,00049,500198.007 มีนาคม 2561
ADVANC1400,00079,200198.0028 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC240,0007,920198.0027 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC1100,00019,250192.5021 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC1162,77531,741195.0014 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC2500,00096,950193.907 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC4431,10082,760191.976 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC1200,00038,900194.505 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC111,5002,231193.991 กุมภาพันธ์ 2561
ADVANC22,700,000521,725193.2330 มกราคม 2561
ADVANC19,9001,947196.6924 มกราคม 2561
ADVANC2500,00096,750193.5018 มกราคม 2561
ADVANC31,487,100286,889192.9217 มกราคม 2561
ADVANC365,10012,617193.8115 มกราคม 2561
ADVANC-F116,4003,163192.8412 มกราคม 2561
ADVANC140,0007,390184.7512 มกราคม 2561
ADVANC11,400273194.883 มกราคม 2561
ADVANC1195,00035,636182.7513 ธันวาคม 2560
ADVANC4111,20019,943179.3412 ธันวาคม 2560
ADVANC-F124,7004,387177.637 ธันวาคม 2560
ADVANC-F120,6003,605175.006 ธันวาคม 2560
ADVANC11,418,500248,238175.001 ธันวาคม 2560
ADVANC110017174.5030 พฤศจิกายน 2560
ADVANC183,00014,900179.5222 พฤศจิกายน 2560
ADVANC120,0003,600180.0020 พฤศจิกายน 2560
ADVANC14,600833181.0710 พฤศจิกายน 2560
ADVANC180,00014,480181.009 พฤศจิกายน 2560
ADVANC2298,80055,677186.348 พฤศจิกายน 2560
ADVANC-F1200,00037,450187.257 พฤศจิกายน 2560
ADVANC1120,00022,320186.002 พฤศจิกายน 2560
ADVANC-F1200,00038,850194.2531 ตุลาคม 2560
ADVANC180,00015,440193.0020 ตุลาคม 2560
ADVANC160,00011,550192.5019 ตุลาคม 2560
ADVANC1100,00019,700197.0016 ตุลาคม 2560
ADVANC-F112,7002,471194.5913 ตุลาคม 2560
ADVANC-F112,7002,471194.5912 ตุลาคม 2560
ADVANC-F1375,70072,893194.0211 ตุลาคม 2560
ADVANC180,00015,280191.0011 ตุลาคม 2560
ADVANC2110,00021,025191.149 ตุลาคม 2560
ADVANC1260,00049,660191.006 ตุลาคม 2560
ADVANC140,0007,600190.004 ตุลาคม 2560
ADVANC-F181,30015,491190.544 ตุลาคม 2560
ADVANC1260,00049,660191.002 ตุลาคม 2560
ADVANC-F15,5001,051191.0029 กันยายน 2560
ADVANC11,800347193.0026 กันยายน 2560
ADVANC1134,00025,460190.0020 กันยายน 2560
ADVANC128,9005,597193.6819 กันยายน 2560
ADVANC120,0003,810190.5011 กันยายน 2560
ADVANC-F1290,00055,608191.755 กันยายน 2560
ADVANC-F545,0008,618191.504 กันยายน 2560
ADVANC1220,00041,800190.004 กันยายน 2560
ADVANC-F31,100,932206,170187.2731 สิงหาคม 2560
ADVANC11,800338187.5031 สิงหาคม 2560
ADVANC-F1175,80033,182188.7530 สิงหาคม 2560
ADVANC1577,400108,984188.7530 สิงหาคม 2560
ADVANC-F2917,821168,075183.1225 สิงหาคม 2560
ADVANC-F1863,900155,647180.1717 สิงหาคม 2560
ADVANC-F123,3004,174179.1311 สิงหาคม 2560
ADVANC-F<XD>1101,00018,566183.838 สิงหาคม 2560
ADVANC3412,10077,475188.004 สิงหาคม 2560
ADVANC12,000371185.5031 กรกฏาคม 2560
ADVANC11,500287191.0025 กรกฏาคม 2560
ADVANC160,00011,280188.0019 กรกฏาคม 2560
ADVANC-F160,00011,142185.6918 กรกฏาคม 2560
ADVANC-F31,000,000188,692188.6914 กรกฏาคม 2560
ADVANC2728,600135,515185.9912 กรกฏาคม 2560
ADVANC287,00015,617179.507 กรกฏาคม 2560
ADVANC-F16011178.004 กรกฏาคม 2560
ADVANC-F2132,74623,562177.5030 มิถุนายน 2560
ADVANC14,400781177.5030 มิถุนายน 2560
ADVANC120,0003,523176.1529 มิถุนายน 2560
ADVANC13,000536178.5027 มิถุนายน 2560
ADVANC247,0008,415179.0522 มิถุนายน 2560
ADVANC-F3968,600169,747175.2520 มิถุนายน 2560
ADVANC-F1132,60023,271175.5019 มิถุนายน 2560
ADVANC-F1215,80037,326172.9616 มิถุนายน 2560
ADVANC14,000,000696,000174.0014 มิถุนายน 2560
ADVANC-F3692,400119,821173.0514 มิถุนายน 2560
ADVANC181,70014,134173.008 มิถุนายน 2560
ADVANC118,0003,201177.847 มิถุนายน 2560
ADVANC2405,00069,705172.116 มิถุนายน 2560
ADVANC-F150,0008,700174.005 มิถุนายน 2560
ADVANC120,0003,570178.505 มิถุนายน 2560
ADVANC268,00011,991176.331 มิถุนายน 2560
ADVANC-F31,200,000209,336174.4531 พฤษภาคม 2560
ADVANC245,8007,923173.0031 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F2531,01294,343177.6730 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F211,237,100220,074177.9029 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F11600,000106,547177.5825 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F13571,600101,823178.1424 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F8103,60018,470178.2823 พฤษภาคม 2560
ADVANC118,0003,229179.3823 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F228,0004,984178.0022 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F514,8002,657179.5020 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F514,8002,657179.5019 พฤษภาคม 2560
ADVANC4109,70019,727179.8317 พฤษภาคม 2560
ADVANC11,800325180.5016 พฤษภาคม 2560
ADVANC1700126179.5012 พฤษภาคม 2560
ADVANC1800144180.5011 พฤษภาคม 2560
ADVANC110,0001,795179.509 พฤษภาคม 2560
ADVANC220,4003,642178.518 พฤษภาคม 2560
ADVANC3110,10019,515177.254 พฤษภาคม 2560
ADVANC-F1156,10027,591176.754 พฤษภาคม 2560
ADVANC137,5006,581175.502 พฤษภาคม 2560
ADVANC2118,90020,808175.0028 เมษายน 2560
ADVANC111,2001,960175.0027 เมษายน 2560
ADVANC38,8001,544175.5025 เมษายน 2560
ADVANC133,6005,863174.5024 เมษายน 2560
ADVANC3279,30048,745174.5321 เมษายน 2560
ADVANC1112,60019,536173.5020 เมษายน 2560
ADVANC2139,10023,925172.0019 เมษายน 2560
ADVANC1204,40035,463173.5018 เมษายน 2560
ADVANC2235,70041,568176.3612 เมษายน 2560
ADVANC12,000348174.004 เมษายน 2560
ADVANC111,5002,047178.0031 มีนาคม 2560
ADVANC133,8006,050179.0030 มีนาคม 2560
ADVANC-F194,40016,898179.0029 มีนาคม 2560
ADVANC180,00013,000162.5029 มีนาคม 2560
ADVANC-F116,0002,824176.5022 มีนาคม 2560
ADVANC120,0003,540177.0021 มีนาคม 2560
ADVANC11,200212177.0020 มีนาคม 2560
ADVANC231,2005,461175.0417 มีนาคม 2560
ADVANC120,0003,554177.6817 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC-F21,000,000170,000170.0016 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC-F63,120,000528,840169.5015 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC125,0004,233169.3015 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC-F21,000,000169,750169.7514 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC2815,900138,471169.7214 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC-F1431,70073,440170.129 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC-F31,101,200185,331168.308 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC11,000171170.508 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC-F2700,000114,479163.547 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC152,8008,425159.563 กุมภาพันธ์ 2560
ADVANC124,0004,002166.7727 มกราคม 2560
ADVANC124,0003,978165.7526 มกราคม 2560
ADVANC11,600258161.5025 มกราคม 2560
ADVANC-F16911155.0019 มกราคม 2560
ADVANC140,0006,236155.9118 มกราคม 2560
ADVANC11,000157156.5017 มกราคม 2560
ADVANC-F158,0008,918153.7511 มกราคม 2560
ADVANC1127,90019,601153.255 มกราคม 2560
ADVANC120,0002,940147.0030 ธันวาคม 2559
ADVANC1500,00072,375144.7526 ธันวาคม 2559
ADVANC11,100159144.9722 ธันวาคม 2559
ADVANC1123,30017,879145.0020 ธันวาคม 2559
ADVANC120,6003,018146.5119 ธันวาคม 2559
ADVANC-F1300,00044,007146.6913 ธันวาคม 2559
ADVANC474,30010,958147.4813 ธันวาคม 2559
ADVANC267,2009,992148.699 ธันวาคม 2559
ADVANC396,50014,014145.226 ธันวาคม 2559
ADVANC7524,30075,761144.5030 พฤศจิกายน 2559
ADVANC346,2006,783146.8129 พฤศจิกายน 2559
ADVANC221,9003,258148.7925 พฤศจิกายน 2559
ADVANC123,8003,415143.5024 พฤศจิกายน 2559
ADVANC255,7008,229147.7323 พฤศจิกายน 2559
ADVANC247,3006,999147.9622 พฤศจิกายน 2559
ADVANC119,9002,856143.5021 พฤศจิกายน 2559
ADVANC19,2001,325143.9817 พฤศจิกายน 2559
ADVANC-F1375144.0016 พฤศจิกายน 2559
ADVANC-F1200,00030,400152.0010 พฤศจิกายน 2559
ADVANC129,0004,365150.5010 พฤศจิกายน 2559
ADVANC142,0006,405152.509 พฤศจิกายน 2559
ADVANC459,1008,984152.018 พฤศจิกายน 2559
ADVANC5323,70049,550153.077 พฤศจิกายน 2559
ADVANC249,6007,670154.631 พฤศจิกายน 2559
ADVANC120,1003,085153.5031 ตุลาคม 2559
ADVANC124,0003,894162.2428 ตุลาคม 2559
ADVANC131,5004,935156.6626 ตุลาคม 2559
ADVANC131,5004,935156.6626 ตุลาคม 2559
ADVANC245,7007,152156.5025 ตุลาคม 2559
ADVANC-F1280,00043,918156.8525 ตุลาคม 2559
ADVANC121,0003,451164.3321 ตุลาคม 2559
ADVANC121,0003,287156.5020 ตุลาคม 2559
ADVANC15,000736147.1513 ตุลาคม 2559
ADVANC-F1478,20073,165153.0011 ตุลาคม 2559
ADVANC1125,00019,500156.0010 ตุลาคม 2559
ADVANC128,0004,687167.384 ตุลาคม 2559
ADVANC124,8003,993161.003 ตุลาคม 2559
ADVANC3168,80027,148160.8330 กันยายน 2559
ADVANC130,5004,977163.1728 กันยายน 2559
ADVANC19,0001,459162.0723 กันยายน 2559
ADVANC124,0004,042168.4021 กันยายน 2559
ADVANC376,00012,620166.0520 กันยายน 2559
ADVANC129,4004,984169.5416 กันยายน 2559
ADVANC120032160.5015 กันยายน 2559
ADVANC129,3004,993170.4014 กันยายน 2559
ADVANC154,0008,532158.0013 กันยายน 2559
ADVANC1117,70018,420156.5012 กันยายน 2559
ADVANC41,558,600245,988157.838 กันยายน 2559
ADVANC-F22,711428158.008 กันยายน 2559
ADVANC264,00010,453163.336 กันยายน 2559
ADVANC1125,00020,438163.505 กันยายน 2559
ADVANC-F191165.002 กันยายน 2559
ADVANC-F123,9003,950165.271 กันยายน 2559
ADVANC17,4001,225165.5031 สิงหาคม 2559
ADVANC120,0003,350167.5030 สิงหาคม 2559
ADVANC127,2004,665171.5022 สิงหาคม 2559
ADVANC257,10010,552184.7911 สิงหาคม 2559
ADVANC227,3005,085186.2510 สิงหาคม 2559
ADVANC150093185.008 สิงหาคม 2559
ADVANC-F1520,10090,367173.753 สิงหาคม 2559
ADVANC269,20012,309177.881 สิงหาคม 2559
ADVANC-F15,100907177.881 สิงหาคม 2559
ADVANC3231,20041,319178.7129 กรกฏาคม 2559
ADVANC1267,00046,940175.8026 กรกฏาคม 2559
ADVANC-F143,2007,524174.1722 กรกฏาคม 2559
ADVANC274,90013,049174.2122 กรกฏาคม 2559
ADVANC3140,40024,489174.4320 กรกฏาคม 2559
ADVANC-F2369,90063,866172.6619 กรกฏาคม 2559
ADVANC1184,00031,786172.7519 กรกฏาคม 2559
ADVANC-F2369,90063,866172.6618 กรกฏาคม 2559
ADVANC1184,00031,786172.7518 กรกฏาคม 2559
ADVANC1184,00031,786172.7515 กรกฏาคม 2559
ADVANC-F2369,90063,866172.6615 กรกฏาคม 2559
ADVANC4547,30093,034169.9914 กรกฏาคม 2559
ADVANC120,0003,390169.5012 กรกฏาคม 2559
ADVANC-F41,240,200206,193166.2611 กรกฏาคม 2559
ADVANC22,000,700331,244165.5611 กรกฏาคม 2559
ADVANC125,0004,160166.407 กรกฏาคม 2559
ADVANC2459,30072,915158.756 กรกฏาคม 2559
ADVANC-F1200,00031,650158.254 กรกฏาคม 2559
ADVANC119,4003,065158.001 กรกฏาคม 2559
ADVANC119,4003,065158.0030 มิถุนายน 2559
ADVANC-F1379,80060,008158.0029 มิถุนายน 2559
ADVANC130,0004,914163.8022 มิถุนายน 2559
ADVANC292,40014,461156.5021 มิถุนายน 2559
ADVANC21,000,000162,641162.6415 มิถุนายน 2559
ADVANC-F1449,90072,959162.1713 มิถุนายน 2559
ADVANC3151,60024,784163.489 มิถุนายน 2559
ADVANC150,0008,125162.502 มิถุนายน 2559
ADVANC19,1001,502165.0031 พฤษภาคม 2559
ADVANC2360,80058,988163.4930 พฤษภาคม 2559
ADVANC1114,40017,274151.0024 พฤษภาคม 2559
ADVANC116,2002,529156.1119 พฤษภาคม 2559
ADVANC-F190,60014,467159.6818 พฤษภาคม 2559
ADVANC230,8005,057164.2017 พฤษภาคม 2559
ADVANC10301,20046,811155.4116 พฤษภาคม 2559
ADVANC13,600533148.1513 พฤษภาคม 2559
ADVANC-F167,3009,905147.1812 พฤษภาคม 2559
ADVANC12432,90075,149173.5910 พฤษภาคม 2559
ADVANC-F31,026,800154,932150.899 พฤษภาคม 2559
ADVANC356,6008,606152.059 พฤษภาคม 2559
ADVANC2111,50017,181154.096 พฤษภาคม 2559
ADVANC2111,50017,181154.095 พฤษภาคม 2559
ADVANC2111,50017,181154.094 พฤษภาคม 2559
ADVANC6410,40063,612155.003 พฤษภาคม 2559
ADVANC221,1003,292156.0029 เมษายน 2559
ADVANC11,400218156.0026 เมษายน 2559
ADVANC11,200185154.5022 เมษายน 2559
ADVANC-F2887,500137,031154.4019 เมษายน 2559
ADVANC41,728,400263,866152.6718 เมษายน 2559
ADVANC3162,00024,585151.7612 เมษายน 2559
ADVANC141,4006,624160.008 เมษายน 2559
ADVANC1800122153.007 เมษายน 2559
ADVANC117,6003,326189.0030 มีนาคม 2559
ADVANC4187,80035,056186.6724 มีนาคม 2559
ADVANC-F113,2002,465186.7324 มีนาคม 2559
ADVANC2124,00020,924168.7417 มีนาคม 2559
ADVANC2867,000148,130170.8516 มีนาคม 2559
ADVANC3175,50029,461167.8715 มีนาคม 2559
ADVANC12,500436174.4614 มีนาคม 2559
ADVANC18,4001,513180.148 มีนาคม 2559
ADVANC13,200590184.227 มีนาคม 2559
ADVANC2511,60091,224178.313 มีนาคม 2559
ADVANC140070175.002 มีนาคม 2559
ADVANC113,2002,243169.941 มีนาคม 2559
ADVANC396,20016,465171.1529 กุมภาพันธ์ 2559
ADVANC145,0007,650170.0023 กุมภาพันธ์ 2559
ADVANC145,0007,650170.0023 กุมภาพันธ์ 2559
ADVANC1153,60025,805168.0018 กุมภาพันธ์ 2559
ADVANC213,3002,192164.7817 กุมภาพันธ์ 2559
ADVANC118,8003,924208.7416 กุมภาพันธ์ 2559
ADVANC225,1004,242169.0029 มกราคม 2559
ADVANC150,0007,900158.0028 มกราคม 2559
ADVANC294,00014,952159.0627 มกราคม 2559
ADVANC120,0003,160158.0025 มกราคม 2559
ADVANC-F329,9004,745158.6822 มกราคม 2559
ADVANC1250,00038,188152.7519 มกราคม 2559
ADVANC-F12,400350146.0015 มกราคม 2559
ADVANC269,70010,071144.4815 มกราคม 2559
ADVANC2160,10022,960143.4112 มกราคม 2559
ADVANC-F21,062,000150,489141.708 มกราคม 2559
ADVANC51,151,600162,745141.328 มกราคม 2559
ADVANC-F2757,000102,357135.217 มกราคม 2559
ADVANC16,000810134.967 มกราคม 2559
ADVANC237,2005,115137.506 มกราคม 2559
ADVANC-F168,000,0001,083,553135.446 มกราคม 2559
ADVANC-F94,077,700542,869133.135 มกราคม 2559
ADVANC52,463,000333,754135.515 มกราคม 2559
ADVANC237,3005,691152.5730 ธันวาคม 2558
ADVANC21,494,900231,661154.9729 ธันวาคม 2558
ADVANC15,800896154.5228 ธันวาคม 2558
ADVANC118,0003,591199.5025 ธันวาคม 2558
ADVANC-F125,3003,880153.3723 ธันวาคม 2558
ADVANC233,3005,105153.3023 ธันวาคม 2558
ADVANC233,3005,105153.3023 ธันวาคม 2558
ADVANC-F125,3003,880153.3723 ธันวาคม 2558
ADVANC6125,20023,661188.9922 ธันวาคม 2558
ADVANC14,000622155.5021 ธันวาคม 2558
ADVANC3298,50058,115194.6918 ธันวาคม 2558
ADVANC-F152,30010,400198.8617 ธันวาคม 2558
ADVANC394,00019,377206.1417 ธันวาคม 2558
ADVANC-F1520,000108,160208.0015 ธันวาคม 2558
ADVANC2150,00031,900212.6715 ธันวาคม 2558
ADVANC339,3008,873225.7714 ธันวาคม 2558
ADVANC-F411,750,300344,057196.5711 ธันวาคม 2558
ADVANC118,4003,542192.5011 ธันวาคม 2558
ADVANC13,600723200.719 ธันวาคม 2558
ADVANC228,8005,766200.218 ธันวาคม 2558
ADVANC114,7003,014205.001 ธันวาคม 2558
ADVANC-F116,3003,314203.301 ธันวาคม 2558
ADVANC-F19,3001,867200.7730 พฤศจิกายน 2558
ADVANC3212,90042,474199.5030 พฤศจิกายน 2558
ADVANC117,3003,434198.5027 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F1144,70028,908199.7826 พฤศจิกายน 2558
ADVANC4459,60091,956200.0826 พฤศจิกายน 2558
ADVANC191,20018,696205.0025 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F175,40015,840210.0824 พฤศจิกายน 2558
ADVANC21,406,400299,295212.8123 พฤศจิกายน 2558
ADVANC236,1007,653212.0020 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F18,0001,712214.0019 พฤศจิกายน 2558
ADVANC7309,00065,804212.9618 พฤศจิกายน 2558
ADVANC353,30011,925223.7417 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F115,7003,354213.6216 พฤศจิกายน 2558
ADVANC24,8001,022213.0013 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F2820,000187,835229.0711 พฤศจิกายน 2558
ADVANC2280,00064,232229.4011 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F2686,100157,084228.9510 พฤศจิกายน 2558
ADVANC1151,20034,618228.9510 พฤศจิกายน 2558
ADVANC3857,000196,715229.549 พฤศจิกายน 2558
ADVANC137,7008,596228.006 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F2686,100158,356230.815 พฤศจิกายน 2558
ADVANC1151,20034,898230.815 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F150,00011,650233.004 พฤศจิกายน 2558
ADVANC140,0009,640241.004 พฤศจิกายน 2558
ADVANC1144,00033,749234.373 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F2656,000153,747234.373 พฤศจิกายน 2558
ADVANC1211,20049,210233.002 พฤศจิกายน 2558
ADVANC-F2548,900127,270231.8630 ตุลาคม 2558
ADVANC4196,20045,497231.8930 ตุลาคม 2558
ADVANC1121,00028,177232.8729 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2549,000127,844232.8729 ตุลาคม 2558
ADVANC-F1412,00097,963237.7728 ตุลาคม 2558
ADVANC190,80021,590237.7728 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2491,200116,478237.1327 ตุลาคม 2558
ADVANC130,0007,140238.0027 ตุลาคม 2558
ADVANC3213,40050,182235.1526 ตุลาคม 2558
ADVANC-F3960,700225,928235.1726 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2500,600116,898233.5222 ตุลาคม 2558
ADVANC1110,40025,780233.5222 ตุลาคม 2558
ADVANC-F180,90018,782232.1621 ตุลาคม 2558
ADVANC197,80022,705232.1621 ตุลาคม 2558
ADVANC3598,000138,208231.1220 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2712,400164,639231.1120 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2670,800153,762229.2219 ตุลาคม 2558
ADVANC2539,200123,597229.2219 ตุลาคม 2558
ADVANC-F41,389,200322,314232.0116 ตุลาคม 2558
ADVANC2810,800187,983231.8516 ตุลาคม 2558
ADVANC5521,600121,896233.7015 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2576,400134,729233.7415 ตุลาคม 2558
ADVANC1480,000112,275233.9114 ตุลาคม 2558
ADVANC1120,00029,400245.0013 ตุลาคม 2558
ADVANC123,5005,546236.0012 ตุลาคม 2558
ADVANC1100,00024,500245.009 ตุลาคม 2558
ADVANC2127,10031,331246.508 ตุลาคม 2558
ADVANC-F23,000672224.007 ตุลาคม 2558
ADVANC262,00014,150228.236 ตุลาคม 2558
ADVANC160,00013,140219.005 ตุลาคม 2558
ADVANC1127,70028,772225.312 ตุลาคม 2558
ADVANC-F2750,000170,113226.821 ตุลาคม 2558
ADVANC-F41,300,000294,955226.8930 กันยายน 2558
ADVANC127,8006,283226.0030 กันยายน 2558
ADVANC2110,30025,131227.8529 กันยายน 2558
ADVANC16,2001,426230.0025 กันยายน 2558
ADVANC13,000685228.1924 กันยายน 2558
ADVANC2154,00036,052234.1021 กันยายน 2558
ADVANC5100,00023,440234.4016 กันยายน 2558
ADVANC2579,500138,591239.1615 กันยายน 2558
ADVANC-F2659,40014,212239.2515 กันยายน 2558
ADVANC4680,000163,480240.4111 กันยายน 2558
ADVANC130072241.003 กันยายน 2558
ADVANC-F11,100258234.502 กันยายน 2558
ADVANC197,70022,503230.3227 สิงหาคม 2558
ADVANC196,20022,081229.5326 สิงหาคม 2558
ADVANC26,5001,488229.0025 สิงหาคม 2558
ADVANC-F140,0009,280232.0024 สิงหาคม 2558
ADVANC135,0008,015229.0024 สิงหาคม 2558
ADVANC19,4002,167230.4819 สิงหาคม 2558
ADVANC16,2001,500242.0010 สิงหาคม 2558
ADVANC-F15,0001,199239.837 สิงหาคม 2558
ADVANC333,2008,291249.7231 กรกฏาคม 2558
ADVANC150,00012,075241.5027 กรกฏาคม 2558
ADVANC398,90024,422246.9424 กรกฏาคม 2558
ADVANC-F1500126251.0022 กรกฏาคม 2558
ADVANC165,60016,334249.0022 กรกฏาคม 2558
ADVANC8334,60083,315249.0021 กรกฏาคม 2558
ADVANC-F2200,00049,700248.5021 กรกฏาคม 2558
ADVANC-F3388,40097,028249.8120 กรกฏาคม 2558
ADVANC11,300325250.0020 กรกฏาคม 2558
ADVANC12,900731252.0017 กรกฏาคม 2558
ADVANC2265,70065,104245.0316 กรกฏาคม 2558
ADVANC120,0004,820241.0010 กรกฏาคม 2558
ADVANC113,3003,472261.089 กรกฏาคม 2558
ADVANC130073243.007 กรกฏาคม 2558
ADVANC245,30010,842239.3330 มิถุนายน 2558
ADVANC288,70021,181238.8026 มิถุนายน 2558
ADVANC111,4002,668234.0024 มิถุนายน 2558
ADVANC3893,100206,136230.8121 มิถุนายน 2558
ADVANC12,754,800639,114232.0018 มิถุนายน 2558
ADVANC14,8001,130235.5211 มิถุนายน 2558
ADVANC260,00013,940232.332 มิถุนายน 2558
ADVANC-F18319234.0029 พฤษภาคม 2558
ADVANC113,8003,229234.0029 พฤษภาคม 2558
ADVANC114,2003,351236.0026 พฤษภาคม 2558
ADVANC1124,00029,469237.6619 พฤษภาคม 2558
ADVANC-F110,7002,536237.0018 พฤษภาคม 2558
ADVANC250,00011,720234.4015 พฤษภาคม 2558
ADVANC-F315,0003,540236.0014 พฤษภาคม 2558
ADVANC115,0003,555237.0014 พฤษภาคม 2558
ADVANC125,0005,900236.0013 พฤษภาคม 2558
ADVANC-F24,7001,127239.747 พฤษภาคม 2558
ADVANC11,800434241.226 พฤษภาคม 2558
ADVANC2702,024168,486240.0030 เมษายน 2558
ADVANC3628,800149,708238.0929 เมษายน 2558
ADVANC-F30326,00078,872241.9427 เมษายน 2558
ADVANC230,5007,412243.0024 เมษายน 2558
ADVANC12,000486243.0022 เมษายน 2558
ADVANC31,524,000372,562244.4621 เมษายน 2558
ADVANC1424,600104,253245.5316 เมษายน 2558
ADVANC-F13,700892241.009 เมษายน 2558
ADVANC117,5004,262243.578 เมษายน 2558
ADVANC-F114,0003,416244.008 เมษายน 2558
ADVANC13,300802243.008 เมษายน 2558
ADVANC8724,500172,882238.621 เมษายน 2558
ADVANC460,00014,040234.0029 มีนาคม 2558
ADVANC1600146243.0025 มีนาคม 2558
ADVANC-F1461,900113,633246.0124 มีนาคม 2558
ADVANC1262,00065,500250.0023 มีนาคม 2558
ADVANC3440,000109,837249.6320 มีนาคม 2558
ADVANC1457,800114,450250.0019 มีนาคม 2558
ADVANC354,70013,237242.0016 มีนาคม 2558
ADVANC3696,960166,279238.5813 มีนาคม 2558
ADVANC-F116,9003,915231.6510 มีนาคม 2558
ADVANC7175,22641,884239.0310 มีนาคม 2558
ADVANC120,0004,720236.009 มีนาคม 2558
ADVANC-F14511239.006 มีนาคม 2558
ADVANC1373,00086,909233.006 มีนาคม 2558
ADVANC-F1113,10026,093230.712 มีนาคม 2558
ADVANC2105,70024,355230.422 มีนาคม 2558
ADVANC130,5007,015230.0026 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC1100,00022,932229.3225 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC110,0002,380238.0020 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC6143,30035,224245.8116 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC-F21,272,100315,949248.3713 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC12,800695248.3013 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC-F17,8001,933247.7812 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC-F1888,500216,033243.1411 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC2292,20071,840245.8610 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC-F16,0001,494249.006 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC112,0002,964247.006 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC12,400595248.005 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC2133,30032,658245.002 กุมภาพันธ์ 2558
ADVANC3796,200196,676247.0230 มกราคม 2558
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3